autor: Linda Bjedov
1Linda BJEDOV, Petra SVOBODA, Ante TADIN, Josipa HABUŠ, Zrinka ŠTRITOF, Nikolina LABAŠ, Marko VUCELJA, Alemka MARKOTIĆ, Nenad TURK, Josip MARGALETIĆ, 2016: UTJECAJ URODA SJEMENA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) NA POPULACIJE SITNIH GLODAVACA I POJAVNOSTI HANTAVIRUSA U ŠUMAMA NACIONALNOG PARKA „PLITVIČKA JEZERA“ I PARKA PRIRODE „MEDVEDNICA“. Š.L. 9-10, s.455
2Linda Bjedov, Marko Vucelja, Josip Margaletić, 2022: Utjecaj veličine tijela i obojenosti prilikom odabira partnera kod prugastog smrdljivca (Graphosoma lineatum L.) (Hemiptera: Pentatomidae). Š.L. 11-12, s.529


                UNDER CONSTRUCTION