autor: Laszowski, Emilij
1Priobćio E. Laszowsky, 1900: Pravno-povjestni podatci o lovu u Hrvatskoj.. Š.L. 8, s.439    PDF
2Piše E. Laszowski, 1902: Rad kr. vieća za kraljevine Hrvatsku, Slavoniju i Dalmaciju oko sačuvanja i gojenja šuma 1767.—1779.. Š.L. 8, s.480    PDF


                UNDER CONSTRUCTION