autor: Kreutzar, K.
1Kreutzar, K., 1989: Hipoteze i rezultati ispitivanja uloge tla u novim šumskim štetama. Š.L. 6-8, s.261    PDF


                UNDER CONSTRUCTION