autor: Kramer, H.
1Kramer, H., 2002: Obična jela (Abies alba) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba) in Croatia. Š.L. 5-6, s.313    PDF
2Kramer, H., 2005: Retrospektiva i perspektiva gospodarenja šumama hrasta lužnjaka u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.645    PDF
3Kramer, H., 2005: Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj Spačva. Š.L. 11-12, s.646    PDF


                UNDER CONSTRUCTION