autor: Kosovel, Vlasta
1 Tucak, Z., V. Kosovel, 2005: Miniranost, čimbenik biološke i gospodarske depresije u lovištima hrvatskih šuma d.o.o.. Š.L. 9-10, s.501    pdf


                UNDER CONSTRUCTION