autor: Korhan Enez
1Korhan Enez, Burak Aricak, Temel Sariyildiz, 2015: UTJECAJ AKTIVNOSTI PRIDOBIVANJA DRVA NA STUPANJ RASPADANJA LISTINCA ŠKOTSKOG BORA, TROJANSKE JELE I PITOMOG KESTENA. Š.L. 7-8, s.361
2Korhan Enez, Gamze Savaci, Temel Sariyildiz, 2022: Učinak drvnih ostataka i traktorskog puta na stopu raspadanja listinca i otpuštanje hranjivih tvari crnoga bora (Pinus nigra Arnold) i običnog bora (Pinus sylvestris L.). Š.L. 11-12, s.517


                UNDER CONSTRUCTION