autor: Kamilovski, M.
1Kamilovski M., 1965: Uslovi koji povećavaju mogućnost nastanka šumskih požara. Š.L. 1-2, s.64     PDF


                UNDER CONSTRUCTION