autor: Kalmeta, R.
1Kalmeta, R., 1985: Nazivi »krš« i »kras« u hrvatskoj znanosti. Š.L. 9-10, s.411    PDF
2Kalmeta, R., 1985: O nekim jezičnim nedostacima Zakona o šumama SR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.573    PDF


                UNDER CONSTRUCTION