autor: KUTNAR, Lado
1Kutnar, L., A. Kobler, 2011: Prognoza promjena šumske vegetacije zbog različitih scenarija klimatskih promjena u Sloveniji. Š.L. 3-4, s.113
2Gregor BOŽIČ, Mladen IVANKOVIĆ, Lado KUTNAR, 2013: GENETSKA STRUKTURA SJEMENSKIH SASTOJINA OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) S RAZLIČITIH ŠUMSKIH STANIŠTA NA GORJANCIMA/ŽUMBERKU UTVRĐENA METODOM IZOENZIMA. Š.L. 1-2, s.25


                UNDER CONSTRUCTION