autor: Jurc, Maja
1 Maja Jurc, 2012: Lipin moljac miner (Phyllonorycter issikii) u Sloveniji. Š.L. 3-4, s.119    pdf
2 Maja JURC, Miloš ČERNÝ, Dušan JURC, 2012: Prvi nalaz stranog štetnika Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) u Europi i njegovo fi tosanitarno značenje. Š.L. 9-10, s.501    pdf
3 Gregor Meterc, Danijel Borković, Maja Jurc, 2014: GRADACIJA SMREKINE OSE PREDIVICE Cephalcia arvensis (HYMENOPTERA: PAMPHILIIDAE) U SLOVENIJI. Š.L. 5-6, s.293    pdf


                UNDER CONSTRUCTION