autor: Jung, F.
1Jung F., 1964: Analiza rada kopača panjeva »Caterpillar D-8« kod izvedbe zemljanih radova kroz šumska područja gornjeg Posavlja i usporedba cijena koštanja vađenja panjeva na razne načine.. Š.L. 5-6, s.165    PDF


                UNDER CONSTRUCTION