autor: Josip Lautar
1Josip Lautar, 2016: PRIJEDLOG ORGANIZACIJE PČELINJE PAŠE U ŠUMI, KAO SEGMENT OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA NA PODRUČJU GORSKOGA KOTARA, LIKE I ŠIRE OKOLICE. Š.L. 7-8, s.388    PDF


                UNDER CONSTRUCTION