autor: J. E.
1Piše J. E., 1888: Zakon o lovu i odštete po divljači počinjenih kvarovih.. Š.L. 5, s.198    PDF
2Piše J. E., 1888: Razmatranje o sdruživanju drveća u šumi i u obrtu.. Š.L. 6, s.248    PDF
3Piše J. E., 1888: Nasad omorike u perivoju Tuškancu.. Š.L. 7, s.300    PDF
4J. E, 1894: Querem rubra (amerikanski crveni hrast).. Š.L. 9, s.427    PDF
5J. E., 1895: Kako možemo sačuvati šume od škodljivih zareznika.. Š.L. 12, s.495    PDF
6Piše J. E, 1896: O podcvietkivanju drveća.. Š.L. 5, s.183    PDF
7Piše J. E., 1896: Seoba ptica.. Š.L. 11, s.473    PDF


                UNDER CONSTRUCTION