autor: Ivanek, Vilim
1 Ivanek, Vilim, 1996: Neka svojstva tala u ekosustavima nizinskih šuma i močvarnih travnjaka u križevačkom i vrbovečkom području u poredbi s pridolaskom vrsta drveća. Š.L. 11-12, s.487    pdf


                UNDER CONSTRUCTION