autor: Ivana Sirovica
1Jasnica Medak, Ivana Sirovica, Joso Vukelić, 2023: Tipologija šumskih čistina. Š.L. 3-4, s.147


                UNDER CONSTRUCTION