autor: Irena Papazova-Anakieva
1Irena Papazova-Anakieva, Sterja Načeski, Margarita Georgieva, 2022: Zdravstveno stanje drveća u dendroparku Šumarskog fakulteta – Skoplje sa posebnim osvrtom na gljivične bolesti i štetne kukce. Š.L. 5-6, s.255


                UNDER CONSTRUCTION