autor: I. P.
1Piše I. P., 1902: Naši šumarski vježbenici. Š.L. 2, s.117    PDF
2I. P., 1905: Neke misli o shodnim ciljevima suvremene šumarske politike u Hrvatskoj i Slavoniji.. Š.L. 1, s.3     PDF
3I. P., 1905: Što bi valjalo, da se osjegura povoljniji avancement šum. vježbenika i pristava?. Š.L. 4, s.187    PDF
4Piše I. P., 1910: Izjveštaj trgovačko-obrtnička komore u Zagrebu o narodnogospodarstvenim prilikama u godini 1908.. Š.L. 1, s.13     PDF


                UNDER CONSTRUCTION