autor: I. H-t
1I. H-t., 1943: Holz als Roh- und Werkstoff.. Š.L. 4, s.117    PDF
2I. H-t, 1943: K izdanju Hrvatskih normi za neobrađeno drvo.. Š.L. 4, s.121    PDF
3I. H-t., 1943: Bagremovina kao rudničko drvo.. Š.L. 9, s.263    PDF
4I. H-t, 1943: Prof. Dr Reinhold Trendelenburg.. Š.L. 10-12, s.314    PDF
5I. H-t, 1946: Industrija šperovanog drveta u Finskoj. Š.L. 10-11, s.174    PDF
6I. H-t, 1946: Šumarski institut u SSSR. Š.L. 10-11, s.176    PDF
7I. H-t, 1946: Industrija suhe destilacije drveta u USA za vrijeme rata. Š.L. 10-11, s.177    PDF
8I. H-t, 1946: Šumarski instituti u SSSR za vrijeme rata. Š.L. 10-11, s.179    PDF


                UNDER CONSTRUCTION