autor: Horvat, S.
1Horvat S., 1968: Istraživanja prirasta jele po biološkim slojevima u zajednici jele s rebračom (Blechno-abietetum Horv.). Š.L. 9-10, s.333    PDF


                UNDER CONSTRUCTION