autor: Hofman, Drag.
1Razpravlja šum savjetnik Drag. Hofman u Sarajevu, 1894: Razvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini počam od austro-ugarskog zauzeća do g. 1893.. Š.L. 12, s.521    PDF
2Razpravlja šum. savjetnik Drag. Hofman u Sarajevu (Svršetak)., 1895: Razvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini počam od austro-ugarskog zauzeća do god. 1893.. Š.L. 1, s.15     PDF


                UNDER CONSTRUCTION