autor: Hofer, M.
1Hofer, M., 1986: Mogućnosti razvoja šumskodrvnoprerađivačkog kompleksa SR Hrvatske u razdoblju od 1986. do 1990. godine. Š.L. 5-6, s.199    PDF
2Hofer, M., Dundović, J., 2002: Interlaub 2001., 50. Međunarodno savjetovanje o bjelogoričnom drvu u Offenburgu - Njemačka. Š.L. 5-6, s.325    PDF


                UNDER CONSTRUCTION