autor: Hina
1Hina, 1997: Najstarije šumarsko glasilo u Europi. Š.L. 5-6, s.300    PDF
2Hina, 1997: Prva hrvatska zoološka knjiga. Š.L. 9-10, s.566    PDF


                UNDER CONSTRUCTION