autor: Hidayet GUZEL
1 Erol AKKUZU, Hidayet GUZEL, 2015: UTJECAJ ŠUMSKOG RUBA SASTOJINE Pinus nigra NA GUSTOĆU POPULACIJE I DULJINU TIJELA Ips sexdentatus. Š.L. 9-10, s.447    pdf


                UNDER CONSTRUCTION