autor: Gubka, Karol
1Gubka, K., 2000: Dinamika razvoja mladih sastojina hrasta kitnjaka nakon čistih sječa prilikom konverzije šuma niskog uzgojnog oblika u južnoj Slovačkoj. Š.L. 9-10, s.495


                UNDER CONSTRUCTION