autor: Getz, Darko
1 Getz, D., 1995: Ugroženost nekih vrsta lovne divljači i trajno zaštićenih životinja od primjene kemijskih zaštitnih sredstava na lovno-šumskom području sjeveroistočnog dijela Baranje. Š.L. 1-2, s.33     pdf
2 Getz, D., 1996: Preliminarna istraživanja ekologije patke njorke. (Aythya nyroca), na području posebnog zoološkog rezervata "Kopački rit" i ribnjaka "Podunavlje" u Baranji. Š.L. 7-8, s.319    pdf
3 Getz, D., 1996: Beljsko lovište jedno od najvrijednijih i najljepših lovišta u Hrvatskoj i Europi. Š.L. 11-12, s.513    pdf
4 Getz, D., 1997: Lovište "Belje", pet godina nakon okupacije (riječima i slikom). Š.L. 1-2, s.101    PDF
5 Getz, D., 1997: Zašto sam protiv nacionalnog parka. Š.L. 7-8, s.432    PDF
6 Getz, D., 1997: Započeo je proces mirne reintegracije lovno-šumskog područja Baranje u ustavno-pravni sustav Republike Hrvatske. Š.L. 7-8, s.449    PDF
7 Getz, D., 1997: Dvorac u Bilju sjedište javne ustanove "Park prirode Kopački rit". Š.L. 9-10, s.564    PDF
8 Getz, D., 1998: Javna ustanova "Park prirode Kopački rit" u Baranji. Š.L. 1-2, s.86     PDF
9 Getz, D., 1998: Zaštita prirode Beljskoga lovišta (parka prirode i posebnoga zoološkog rezervata Kopački rit) u kontekstu povijesnih zbivanja na tlu Baranje od druge polovice 18 stoljeća do Domovinskoga rata 1991-1995. godine. Š.L. 5-6, s.245    pdf
10 Getz, D., 1998: Početak kraja Kopačkog jezera u Baranji. Š.L. 7-8, s.369    PDF
11 Getz, D., 1998: Na istočnoj granici Zoološkog rezervata Kopački rit u Baranji. Š.L. 9-10, s.467    PDF
12 Getz, D., 1999: Napad na "Hrvatske šume" i šumarsku struku. Š.L. 1-2, s.67     PDF
13 Getz, D., 2000: Spašavanje ribe ili pučki vašar u posebnom zoološkom rezervatu “Kopački rit”. Š.L. 3-4, s.219    PDF
14 Getz, D., 2000: Da li Park prirode “Kopački Rit” zadovoljava kriterije za Nacionalni park. Š.L. 7-8, s.443    PDF
15 Getz, D., 2000: Komentar na zadnji pravilnik o unutarnjem redu parka prirode “Kopački rit”. Š.L. 11-12, s.718    PDF
16 Getz, D., 2001: Projektirani nestanak Kopačkoga rita. Š.L. 5-6, s.322    PDF
17 Getz, D., 2004: Srednji vijek u Baranji; osvrt na krajolik, šumarstvo i ribarstvo. Š.L. 1-2, s.41     pdf
18 Getz, D., 2004: Adamsijev plijenor, rijetki posjetitelj Hrvatske i grada Osijeka. Š.L. 5-6, s.335    PDF
19 Getz, Darko, 2008: Kilovati struje dovode u pitanje budući regionalni park prirode “Dravski ritovi” i rezervat biosfere “Drava – Dunav”. Š.L. 1-2, s.72     PDF
20 Getz, Darko, 2009: Kamo to ide Kopački rit? - Sveopća nebriga za "Dravski ugao" u Baranji. Š.L. 1-2, s.75     PDF


                UNDER CONSTRUCTION