autor: Fuksa, Vaclav
1Vaclav Fuksa, 1890: Crtice iz povjesti šćavničke šumarske akademije.. Š.L. 7, s.305    PDF
2Priobćio Vaclav Fuksa, 1899: Zakonski čl. XIX. od godine 1898. o državnoj upravi obćinskih šuma i t. d. u Ugarskoj.. Š.L. 7, s.366    PDF
3Piše Vaclav Fuksa, 1899: Kojih se načela treba držati kod pošumljivanju pjeskulja ?. Š.L. 8, s.422    PDF
4Piše Vaclav Fuksa., 1899: Bagrem obični (Robinia pseudoacacia L.).. Š.L. 10-11, s.543    PDF
5Piše V. Fuksa, 1900: Novi neprijatelj javora (Phyllotoma aceris Kltb.).. Š.L. 3, s.177    PDF
6Piše Vaclav Fuksa, 1900: Šumarstvo i naravoslovne znanosti.. Š.L. 6, s.348    PDF
7Piše Vaclav Fuksa, 1900: Šumsko-poljsko gospodarstvo, naročito kod gjurgjevačke imovne obćine.. Š.L. 7, s.383    PDF
8Priobćio Vaclav Fuksa, 1902: Ugarski zakonski članak XXVIII. od 1900. o šumskim radnicima.. Š.L. 3, s.152    PDF
9Piše Vaclav Fuksa, 1902: „Forstliche Dummheiten" eine Busspredigt für unsere Grünröcke — napisao Carlo Eduard Ney. (Svršetak).. Š.L. 5, s.273    PDF
10Piše Vaclav Fuksa, kot. šumar imov. obć. Gjurgjevačke, 1902: Nešto o boru kod nas.. Š.L. 9-10, s.549    PDF
11Fuksa V., 1903: Šumski pašnjaci. Š.L. 3, s.108    PDF


                UNDER CONSTRUCTION