autor: Fahrettin Atar
1 Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Nebahat Yildirim, Ibrahim Turna, 2018: Utjecaj različitih supstrata i hormona na zakorjenjivanje reznica obične tise (Taxus baccata L.). Š.L. 9-10, s.509    pdf
2 Fahrettin Atar, Ibrahim Turna, 2018: Raznolikost plodova i sadnica u populacijama pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u Turskoj. Š.L. 11-12, s.611    pdf


                UNDER CONSTRUCTION