autor: Fahrettin Atar
1Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Nebahat Yildirim, Ibrahim Turna, 2018: Utjecaj različitih supstrata i hormona na zakorjenjivanje reznica obične tise (Taxus baccata L.). Š.L. 9-10, s.509
2Fahrettin Atar, Ibrahim Turna, 2018: Raznolikost plodova i sadnica u populacijama pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) u Turskoj. Š.L. 11-12, s.611
3Deniz Güney, Zeki Yahyaoglu, Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Ibrahim Turna, 2019: Genetska raznolikost populacija Picea orientalis (L.) Link u Turskoj. Š.L. 11-12, s.539
4Deniz Güney, Ali Bayraktar, Fahrettin Atar, Ibrahim Turna, 2021: Utjecaj različitih čimbenika na razmnožavanje zrelim reznicama nekih crnogoričnih ukrasnih biljaka. Š.L. 9-10, s.467
5Fahrettin Atar, 2022: Populacijska varijabilnost običnoga graba (Carpinus betulus L.) u sjeveroistočnom dijelu Turske prema morfološkim obilježjima ovoja. Š.L. 11-12, s.507


                UNDER CONSTRUCTION