autor: Ethem Kara
1Askin Gokturk, Ethem Kara, Murat Sabri Sadiklar, 2021: Utjecaj temperature čuvanja i predsjetvene pripreme na klijavost sjemena mušmulastog gloga (Crataegus azarolus var. pontica). Š.L. 7-8, s.355


                UNDER CONSTRUCTION