autor: Ender Bugday
1Ender Bugday, Abdullah Emin Akay, 2019: Planiranje mreže šumskih prometnica u područjima podložnim klizištima koristeći višekriterijski pristup odlučivanja temeljen na GIS-u u slivu Ihsangazi u Sjevernoj Turskoj. Š.L. 7-8, s.325
2Ender Bugday, 2022: Mapiranje osjetljivosti na klizišta na temelju GIS-a korištenjem strojnog učenja i procjene alternativnih šumskih putova u zaštitnim šumama. Š.L. 3-4, s.137


                UNDER CONSTRUCTION