autor: Emsud SELMAN
1 Emsud SELMAN, Mirza DAUTBAŠIĆ, Osman MUJEZINOVIĆ, 2016: MALA SMREKINA OSA LISTARICA (Pristiphora abietina Christ. 1791) – PRILOG POZNAVANJU BIOLOGIJE ŠTETNIKA U SVJETLU NOVONASTALIH ŠTETA. Š.L. 3-4, s.137    pdf


                UNDER CONSTRUCTION