autor: Emir Lizdo
1Dalibor Ballian, Emir Lizdo, Faruk Bogunić, 2019: Analiza diferenciranosti rasta i fenologije provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija kod Kupresa (Bosna i Hercegovina). Š.L. 1-2, s.25


                UNDER CONSTRUCTION