autor: Ema Vastag
1Milica Kovač, Branislav Kovačević, Lazar Kesić, Erna Vastag, Vanja Vuksanović, Saša Orlović, 2022: Varijabilnost i diskriminacijska moć anatomskih parametara kod linija polusrodnika juglans regia podrijetlom iz prirodnih sastojina u Đerdapskoj klisuri, Srbija u rasadničkim uvjetima. Š.L. 11-12, s.487


                UNDER CONSTRUCTION