autor: Dunja Zbiljski
1Željko Španjol, Ivana Gašparović, Marko Vučetić, Dunja Zbiljski, Milan Vojinović, Vedran Sušilović, Ivan Ljubić, Katarina Korov, Boris Dorbić, 2023: Biološko-ekološka obilježja posebnog rezervata šumske vegetacije Kočje - otok Korčula. Š.L. 7-8, s.335


                UNDER CONSTRUCTION