autor: Dudan, Mat. J.
1Piše M. I. Dudan, 1891: O gojenju šarana (Cyprinus carpio Lin),. Š.L. 6, s.263    PDF
2Piše M. J. Dudan, 1892: O gojenju gomoljike ili jelen-gljive.. Š.L. 7, s.289    PDF
3Piše Mat. J. Dudan, 1892: O racionalnijem njegovanju mladih šumskih nasada.. Š.L. 8, s.353    PDF
4Piše Mat. J. Dudan., 1892: Racionalno gospodarstvo sladkovodnog ribarenja obzirom na predstojeći naš zakon o ribarstvu.. Š.L. 9-10, s.422    PDF
5M. I. Dudan, 1893: I. Ribolov i rakolov. Š.L. 7, s.284    PDF


                UNDER CONSTRUCTION