autor: Derya Bayram
1Zafer Yücesan, Derya Bayram, 2021: Utjecaj predsjetvene pripreme, vremena sjetve, zaštićenog prostora i klimatskih čimbenika na klijavost sjemena vrste Acer pseudoplatanus L.. Š.L. 11-12, s.557


                UNDER CONSTRUCTION