autor: Dalibor BALLIAN
1 Dalibor BALLIAN, Benjamin JUKIĆ, Besim BALIĆ, Davorin KAJBA, Georg von WÜEHLISCH, 2015: FENOLOŠKA VARIJABILNOST OBIČNE BUKVE (Fagus sylvatica L.) U MEĐUNARODNOM POKUSU PROVENIJENCIJA. Š.L. 11-12, s.521    pdf
2 Dalibor BALLIAN, 2016: GENETSKA STRUKTURA POPULACIJA HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea (Matt.) Lieblein) U BOSNI I HERCEGOVINI NA TEMELJU ANALIZE IZOENZIMSKIH BILJEGA. Š.L. 3-4, s.127    pdf
3 Mirzeta MEMIŠEVIĆ HODŽIĆ, Dalibor BALLIAN, 2016: ISTRAŽIVANJA RAZNOLIKOSTI MORFOLOŠKIH SVOJSTAVA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.) U POKUSU PROVENIJENCIJA ŽEPČE, BOSNA I HERCEGOVINA. Š.L. 5-6, s.239    pdf
4 Dalibor BALLIAN, Ute TRÖBER, 2017: GENETSKA KARAKTERIZACIJA EUROPSKE CRNE TOPOLE (Populus nigra L.) U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 7-8, s.351    pdf
5 Vanja Daničić, Branislav Kovačević, Dalibor Ballian, 2018: Varijabilnost morfoloških svojstava ploda europskog pitomog kestena (Castanea sativa Mill.) u prirodnim populacijama Bosne i Hercegovine. Š.L. 9-10, s.517    pdf
6 Mirzeta Memišević Hodžić, Dalibor Ballian, 2018: Fenološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u bosanskohercegovačkom testu provenijencija. Š.L. 11-12, s.579    pdf
7 Dalibor Ballian, Emir Lizdo, Faruk Bogunić, 2019: Analiza diferenciranosti rasta i fenologije provenijencija običnog bora (Pinus sylvestris L.) u pokusu provenijencija kod Kupresa (Bosna i Hercegovina). Š.L. 1-2, s.25     pdf


                UNDER CONSTRUCTION