autor: Dalia Abbas
1Sercan Gulci, Neşe Gulci, Dalia Abbas, Hasan Serin, Kvanç Yuksel, 2023: Procjena emisije ugljičnog monoksida iz ispušnog otvora motorne pile. Š.L. 3-4, s.121


                UNDER CONSTRUCTION