autor: Bukovac, Ivana
1 Tamara Jakovljević, Ivana Radojčić Redovniković, Marina Cvjetko, Ivana Bukovac, Marija Sedak, Maja Đokić, Nina Bilandžić, 2015: POTENCIJAL JABLANA (Populus nigra var. italica) U FITOREMEDIJACIJI KADMIJA. Š.L. 5-6, s.223    pdf


                UNDER CONSTRUCTION