autor: Brus, Robert
1Marjana Westergren, Kristjan Jarni, Robert Brus, Hojka Kraigher, 2012: Prijedlozi za upotrebu šumskog reprodukcijskog materijala običnog jasena (Fraxinus excelsior L.) u Sloveniji na bazi analize jezgrinih mikrosatelita. Š.L. 5-6, s.263


                UNDER CONSTRUCTION