autor: Brizgaljin, Georgije
1Georgije Brizgalin [Beograd], 1926: Zaštita ptica i Zakon o lovu.. Š.L. 1, s.64     PDF
2Inž. G. Brizgaljin, 1929: Da li su ptice uopšte korisne ili štetne šumi.. Š.L. 5, s.195    PDF


                UNDER CONSTRUCTION