autor: Bobinac, Martin
1 Bobinac, Martin, 2006: Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve. Š.L. 5-6, s.183    pdf
2 Bobinac, M., S.Andrašev, 2009: Učinci uzgojnih mjera u devitaliziranoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini. Š.L. 9-10, s.513    pdf
3 Andrašev,S., M. Bobinac, S. Orlović, 2009: Modeli debljinske strukture selekcionisanih klonova crne topole sekcije aigeiros (duby) dobijeni Weibull-ovom distribucijom. Š.L. 11-12, s.589    pdf
4 Andrašev,S., M.Bobinac, S.Rončević, M.Vučković, B.Stajić, G.Janjatović, Z.Obućina, 2012: Učinci prorjede u nasadu topole klona I-214 rijetke sadnje. Š.L. 1-2, s.37     pdf


                UNDER CONSTRUCTION