autor: Bobinac, Martin
1Bobinac, Martin, 2006: Učinak proreda na prirast stabala različitih bioloških položaja u srednjedobnoj sastojini bukve. Š.L. 5-6, s.183
2Bobinac, M., S.Andrašev, 2009: Učinci uzgojnih mjera u devitaliziranoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini. Š.L. 9-10, s.513
3Andrašev,S., M. Bobinac, S. Orlović, 2009: Modeli debljinske strukture selekcionisanih klonova crne topole sekcije aigeiros (duby) dobijeni Weibull-ovom distribucijom. Š.L. 11-12, s.589
4Andrašev,S., M.Bobinac, S.Rončević, M.Vučković, B.Stajić, G.Janjatović, Z.Obućina, 2012: Učinci prorjede u nasadu topole klona I-214 rijetke sadnje. Š.L. 1-2, s.37
5Martin BOBINAC, Siniša ANDRAŠEV, Andrijana BAUER-ŽIVKOVIĆ, Nikola ŠUŠIĆ, 2018: UTJECAJ JAKIH PRORJEDA NA PRIRAST I STABILNOST STABALA I SASTOJINE SMREKE U STAROSTI OD 32. DO 50. GODINE. Š.L. 1-2, s.33
6Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Andrijana Bauer-Živković, Nikola Šušić, 2019: Elementi rasta stabala i sastojine Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch na Fruškoj gori (Srbija). Š.L. 3-4, s.161
7Nikola Šušić, Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Mirjana Šijačić-Nikolić, Andrijana Bauer-Živković, 2019: Značajke rasta jednogodišnjih sadnica hrasta sladuna (Quercus frainetto Ten.) u uvjetima potpunog svjetla. Š.L. 5-6, s.221


                UNDER CONSTRUCTION