autor: Beus, V.
1Beus, V., 1991: Šilić: UKRASNO DRVEĆE I GRMLJE. Š.L. 6-9, s.411    PDF
2Beus, V., 2003: Dr. sc. Č. Šilić: Endemične i rijetke biljke parka prirode Blidinje. Š.L. 7-8, s.429    PDF
3Beus, V., 2004: Akademik Midhat Usčuplić: Svijet gljiva. Š.L. 9-10, s.586    PDF


                UNDER CONSTRUCTION