autor: BATOS, Branislava
1 Branislava BATOS, Darka ŠEŠLIJA JOVANOVIĆ, Danijela MILJKOVIĆ, 2014: PROSTORNA I VREMENSKA VARIJABILNOST CVJETANJA HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 7-8, s.371    pdf


                UNDER CONSTRUCTION