autor: BANU BILGEN, Behiye
1 Behiye Banu BILGEN, Murat ALAN, Yusuf KURT, 2013: ZNAČAJ EFEKTIVNOG BROJA KLONOVA U KLONSKIM SJEMENSKIM PLANTAŽAMA: KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE ZA SEDAM CRNOGORIČNIH VRSTA U TURSKOJ. Š.L. 5-6, s.297    pdf


                UNDER CONSTRUCTION