autor: Anamarija Jazbec
1Luka KASUMOVIĆ, Boris HRAŠOVEC, Anamarija JAZBEC, 2016: UČINKOVITOST SUHIH I MOKRIH NALETNO BARIJERNIH THEYSOHN® FEROMONSKIH KLOPKI U LOVU SMREKOVIH POTKORNJAKA Ips typographus L. i Pityogenes chalcographus L.. Š.L. 9-10, s.477
2Ivan ANDRIĆ, Anamarija JAZBEC, Valentino PINTAR, Davorin KAJBA, 2018: MODELIRANJE VREMENA LISTANJA U KLONSKOJ SJEMENSKOJ PLANTAŽI HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur L.). Š.L. 3-4, s.137
3Anamarija Jazbec, Mislav Vedriš, Ksenija Šegotić, 2019: Analiza trajanja studiranja na preddiplomskim studijima Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.435
4Anamarija Jazbec, 2023: Kako rezultati državne mature utječu na prosječnu ocjenu i trajanje prijediplomskog studija na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu?. Š.L. 7-8, s.375


                UNDER CONSTRUCTION