autor: Alptug Sari
1Alptug Sari, 2022: Prediktivno modeliranje distibucije potencijalnog staništa za anatolskog leoparda (Panthera pardus tulliana Valenciennes, 1856) u Turskoj korištenjem modela maksimalne entropije. Š.L. 7-8, s.345


                UNDER CONSTRUCTION