autor: Afanasijev, Dmitrij
1Ing. Dim. Afanasiev, 1937: Podizanje »ekspresnih« šuma.. Š.L. 12, s.622    PDF
2Ing. D. Afanasijev, 1938: Podizanje »ekspresnih« šuma.. Š.L. 5, s.205    PDF
3Ing. D. Afanasijev, 1938: Ekspresne šume (Naš odgovor).. Š.L. 8-9, s.389    PDF
4Ing. D. Afanasijev, 1938: Uređivanje bujica.. Š.L. 11, s.537    PDF
5Ing. D. Afanasijev, 1939: Uređivanje bujica.. Š.L. 6, s.312    PDF
6Ing. D. Afanasijev, 1939: Dve godine ekspresnih šuma.. Š.L. 7, s.333    PDF
7ing. D. Afanasijev, 1944: Pregrade i vodeni jastuci.. Š.L. 3-4, s.51     PDF
8ing. D. Afanasijev, 1951: Ekspresne šume. Š.L. 12, s.387    PDF
9Ing. D. Afanasijev, 1953: Naše pošumljavanje. Š.L. 1, s.18     PDF
10Ing. Dmitrij Afanasijev, 1956: Ekspresnost u podizanju šuma. Š.L. 3-4, s.132    PDF
11Afanasijev D., 1958: Stimulacija sjemena.. Š.L. 5-6, s.163    PDF
12Afanasijev D, 1959: Plantažna proizvodnja drveta.. Š.L. 10-11, s.386    PDF


                UNDER CONSTRUCTION