autor: Afanasijev, Dmitrij
1 Ing. Dim. Afanasiev, 1937: Podizanje »ekspresnih« šuma.. Š.L. 12, s.622    PDF
2 Ing. D. Afanasijev, 1938: Podizanje »ekspresnih« šuma.. Š.L. 5, s.205    PDF
3 Ing. D. Afanasijev, 1938: Ekspresne šume (Naš odgovor).. Š.L. 8-9, s.389    PDF
4 Ing. D. Afanasijev, 1938: Uređivanje bujica.. Š.L. 11, s.537    PDF
5 Ing. D. Afanasijev, 1939: Uređivanje bujica.. Š.L. 6, s.312    PDF
6 Ing. D. Afanasijev, 1939: Dve godine ekspresnih šuma.. Š.L. 7, s.333    PDF
7 ing. D. Afanasijev, 1944: Pregrade i vodeni jastuci.. Š.L. 3-4, s.51     PDF
8 ing. D. Afanasijev, 1951: Ekspresne šume. Š.L. 12, s.387    PDF
9 Ing. D. Afanasijev, 1953: Naše pošumljavanje. Š.L. 1, s.18     PDF
10 Ing. Dmitrij Afanasijev, 1956: Ekspresnost u podizanju šuma. Š.L. 3-4, s.132    PDF
11 Afanasijev D., 1958: Stimulacija sjemena.. Š.L. 5-6, s.163    PDF
12 Afanasijev D, 1959: Plantažna proizvodnja drveta.. Š.L. 10-11, s.386    PDF


                UNDER CONSTRUCTION