autor: Abdullah Emin Akay
1 Ender Bugday, Abdullah Emin Akay, 2019: Planiranje mreže šumskih prometnica u područjima podložnim klizištima koristeći višekriterijski pristup odlučivanja temeljen na GIS-u u slivu Ihsangazi u Sjevernoj Turskoj. Š.L. 7-8, s.325    pdf


                UNDER CONSTRUCTION