autor: ???
1???, 1877: Krajiške šume i krajiške željeznice.. Š.L. 1, s.45     PDF
2???, 1877: Impregniranje drveća.. Š.L. 4, s.252    PDF
3???, 1878: II. redovita glavna skupština hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva. Š.L. 1, s.24     PDF
4???, 1878: Drugi izlet hrvatsko-slavonskog šumarskog družtva. Š.L. 1, s.46     PDF
5???, 1878: Šiška, strukovna razprava.. Š.L. 2, s.85     PDF
6???, 1878: Naredba kr. hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade i okružnica kr. ug. ministarstva financija svim kr. katastralnim ravnateljstvom u predmetu razjašnjenja onoga diela naputka za procjenu šuma, koji je pod br. 24163 g. 1877. glede ustanovljenja stojbinske vrstnoće šuma izdan.. Š.L. 2, s.100    PDF
7???, 1878: Šumarska niža učilišta.. Š.L. 2, s.101    PDF
8???, 1878: Pretvorba naših čistih bukovih sastojina u mješovite sastojine.. Š.L. 3, s.141    PDF
9???, 1878: Stanje hajka i trovanje kurjaka sa strikninom u šumah brodskog okružja.. Š.L. 3, s.151    PDF
10???, 1878: Četiri godine poslije požara šume.. Š.L. 4, s.219    PDF
11???, 1878: Trieslovina i šumska nuzporaba. Š.L. 4, s.226    PDF
12???, 1879: Društvene vijesti - Osobne promjene - Vriedno da se nasleduje - Našemu šumskom zaštitnom osoblju! - Pretjerane cijene drva! - Osvrt na ciene šumskih proizvoda godine 1878. na sisačkom tržištu. - O porabi šiške. - Grobničko polje i pošumljenje istog. - Iskaz prinosa za renoviranje Resselova spomenika u Ljubljani - Natječaj - Oglasi. Š.L. 1, s.54     PDF
13???, 1879: Uredjenje porabe šiške na temelju zakona. Š.L. 2, s.82     PDF
14???, 1879: Nasad svatbenih stabala. Š.L. 4, s.225    PDF
15???, 1880: Izvještaj o djelovanju hrv.- slav. šumarskoga družtva godine 1879.. Š.L. 1, s.1     PDF
16???, 1880: Naši šumarski državni izpiti.. Š.L. 1, s.7     PDF
17???, 1880: Nekoliko rieči o gradjenju šumskih cesta osobitim obzirom na šume u Hrvatskoj i Slavoniji.. Š.L. 1, s.26     PDF
18???, 1880: Izkaz pirovnih stabala, posadjenih 24. travnja 1879. po lugarih. Š.L. 1, s.34     PDF
19???, 1880: Šumski odnošaji u Bosnoj.. Š.L. 1, s.36     PDF
20???, 1880: Usposobljuje li položeni državni šumarski izpit za samostalno vodjenje službe i za najviše šumarske službe?. Š.L. 2, s.87     PDF
21???, 1880: Gojitba vrbe.. Š.L. 3, s.118    PDF
22???, 1880: Obćinske šume i njihovo stanje.. Š.L. 3, s.128    PDF
23???, 1880: Staničevina.. Š.L. 4, s.208    PDF
24???, 1881: Važnost Rieke po hrvatsku trgovinu šumskimi proizvodi.. Š.L. 2, s.72     PDF
25???, 1881: Šumarstvo u Srbiji. Š.L. 2, s.77     PDF
26???, 1881: Imena našemu hrašću. Š.L. 2, s.86     PDF
27???, 1881: Neke primjetbe k osnovi nove naredbe o naših šum. družt. izpitih.. Š.L. 3, s.105    PDF
28???, 1881: Još nešto o našem lugarsko- i šumarsko-čuvarskom osoblju i strukovnoj mu naobrazbi.. Š.L. 3, s.133    PDF
29???, 1881: Razmatranje o reorganizaciji uprave i gospodarenja po obćinskih šuma. Š.L. 4, s.163    PDF
30???, 1881: Današnje stanje šumarstva u Bosni i Hercegovini. Š.L. 6, s.301    PDF
31???, 1882: Još koja o reorganizaciji uprave i gospodarenja u hrvatskih obćinskih šumah.. Š.L. 1, s.1     PDF
32???, 1882: Zakon od 11. srpnja 1881.. Š.L. 1, s.12     PDF
33???, 1882: Osvrt na dojakošnji uspjeh radnjah katastera zemljarinskoga u bivšoj vojnoj Krajini.. Š.L. 6, s.327    PDF
34???, 1882: Šumarstvo u Ugarskoj. Š.L. 6, s.339    PDF
35???, 1883: Još njekoliko k reorganizaciji šumarstva u starom provincijalu. Š.L. 1, s.28     PDF
36???, 1883: K pitanju internacionalne obrane šuma.. Š.L. 2, s.74     PDF
37???, 1883: Kako nam valja postupati kod sastavljanja skrižaljka prihoda drvne gromade.. Š.L. 2, s.81     PDF
38???, 1883: Ettingerov stroj za sjetvu žira.. Š.L. 3, s.140    PDF
39???, 1883: Šumarska statistika, njezin djelokrug i važnost.. Š.L. 4, s.185    PDF
40???, 1883: Iz Dalmacije. Š.L. 4, s.188    PDF
41???, 1883: Lovno pravo u Bosni i Hercegovini.. Š.L. 6, s.273    PDF
42???, 1883: Uredjenje rakolova u Hrvatskoj.. Š.L. 6, s.293    PDF
43???, 1883: Šume obćinske i njihova uprava.. Š.L. 6, s.296    PDF
44???, 1883: Omedjivanje obćinskih šumah.. Š.L. 6, s.301    PDF
45Piše jedan bivši c. kr. šumar vojne krajine, 1884: Kako sam nastupio šumarsku praksu.. Š.L. 6, s.303    PDF
46???, 1890: Kako stoji sa šumama na zemaljskoj kruglji?. Š.L. 2, s.80     PDF
47???, 1890: Krajiška investicionalna zaklada od god. 1888. Š.L. 6, s.271    PDF
48???, 1890: Medjunarodni gospodarsko-šumarski kongres u Beču god. 1890. Š.L. 11, s.509    PDF
49???, 1960: Skojevac Stevo Konjović. Š.L. 5-6, s.178    PDF
50???, 1976: Ekonomično korištenje sitnog drva i sporednih šumskih proizvoda. Š.L. 3-4, s.166    PDF


                UNDER CONSTRUCTION