ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 143
  Izdano svezaka: 1088
 stranica:82712
 digitalizirano (GB):13,24
 
Obrađeno članaka:

15900
  Pronađeno autora: 2961
  - od toga u Imeniku: 824
  Pisano o šumara: 762
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
18 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
19 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
20 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
21 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
22 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
23 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
24 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
25 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
26 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
27 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
28 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
29 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
30 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
31 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
32 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
33 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
34 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
35 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
36 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
37 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
38 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
39 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
40 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
41 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
42 Alternaria%20sp. STYLE="text-decoration:none">Alternaria sp.      2
43 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
44 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
45 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
46 Armillaria STYLE="text-decoration:none">Armillaria      2
47 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
48 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
49 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
50 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
51 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
52 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
53 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
54 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
55 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
56 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
57 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
58 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
59 Cerambyx%20cerdo STYLE="text-decoration:none">Cerambyx cerdo      2
60 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
61 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
62 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
63 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
64 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
65 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
66 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
67 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
68 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
69 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
70 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
71 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
72 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
73 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
74 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
75 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
76 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      2
77 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
78 Gymnocladus%20dioicus(L.)K.%20Koch STYLE="text-decoration:none">Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch      2
79 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
80 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
81 Heterobasidion STYLE="text-decoration:none">Heterobasidion      2
82 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
83 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
84 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
85 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
86 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
87 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
88 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
89 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
90 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
91 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
92 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
93 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
94 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
95 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
96 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
97 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
98 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
99 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
100 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
101 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
102 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
103 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
104 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
105 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
106 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
107 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
108 Phryganophilus%20ruficollis STYLE="text-decoration:none">Phryganophilus ruficollis      2
109 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
110 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
111 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
112 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
113 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
114 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
115 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
116 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
117 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
118 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
119 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
120 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
121 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
122 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
123 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
124 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
125 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
126 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
127 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
128 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
129 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
130 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
131 Sphaerulina%20berberidis STYLE="text-decoration:none">Sphaerulina berberidis      2
132 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
133 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
134 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
135 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
136 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
137 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
138 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
139 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
140 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
141 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
142 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
143 0 m      2
144 10-godišnji volumni prirast      1
145 137Cs      1
146 16x16 km grid plots      1
147 40K      1
148 4dimensional space      1
149 4x4 km grid plots      1
150 a change in the floral composition      1
151 A- horizon      1
152 A- horizont      1
153 a new ecological trend      1
154 a register of primary forest roads      1
155 a regular cross profile      1
156 a sum of effective temperatures      1
157 A. glutinosa      2
158 A. rubra      2
159 abandoned agricultural land      1
160 Abies alba      5
161 Abies alba Mill.      8
162 Abies albaMill.      2
163 Abies biokovoensis      1
164 Abies pardei      1
165 Abieti-Fagetum      2
166 abiotic stress      1
167 abiotički stres      1
168 abiotski činitelji      1
169 abnormal seedling      1
170 abonos      2
171 Aboveground biomass      2
172 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
173 Acari      4
174 accessibility indicator      1
175 accidents at work      1
176 accumulation of nutrients in the biomass      1
177 Accuracy      2
178 aciditet tla      1
179 acidofilne šume      1
180 acorn      2
181 acorn plumpness      1
182 acorn production      1
183 acorn quality      1
184 acorn size      1
185 acorn-collecting traps method      1
186 active protection      1
187 activity      1
188 adaptability      2
189 adaptabilnost      3
190 adaptacija      1
191 adaptacijske strategije      1
192 adaptation      2
193 adaptation strategies      1
194 adapted agricultural tractors      1
195 adaptirani poljoprivredni traktori      2
196 adaptive genetic differentiation and diversity      1
197 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
198 Adriatic      1
199 Adriatic islands      1
200 aerial photographs      2
201 aerial photographs (APs)      1
202 aerosnimke      3
203 Aesculus L.      1
204 afforestation      4
205 afforestation of karst      1
206 afforestation success      1
207 age      1
208 age classes      1
209 age structure      1
210 age-class distribution      1
211 aggression on the RC      2
212 agresija na RH      2
213 agroforestry      1
214 AHP      2
215 AHP method      1
216 AHP metoda      1
217 Air Pollution      1
218 aklimatizacija      5
219 aktivna zaštita      1
220 aktivnost      1
221 aktivnost čovjeka.      1
222 akumulacija dušika      1
223 akumulacija hraniva u bimasi      1
224 akumulacija hraniva u biomasi      1
225 akumulacija ugljika      1
226 alder (Alnus glutinosa)      1
227 Alepo pine      1
228 Aleppo pine      5
229 alepski bor      11
230 alepski bor (Pinus halepensis)      2
231 alien species      5
232 alien species inventory      1
233 alkali earth and alkali metals      1
234 alkaloid taksin antikancerogen      1
235 Allium-test      1
236 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
237 allometric equations      2
238 allowable cut indicator      1
239 alluvial wetlands      1
240 almond willow (Salix triandra)      1
241 Alno-Quercion roboris      2
242 Alnus glutinosa      1
243 Alnus subcordata      2
244 alochtonous species      1
245 alometrijska jednadžba      1
246 alometrijske funkcije      1
247 alpine watershed      2
248 alpski sliv      2
249 altitude      2
250 altitudinal gradient      1
251 aluminij      1
252 aluvijalna vlažna staništa      1
253 aluvijum      1
254 amage      1
255 amelioration      1
256 amelioration effects      1
257 američki jasen      1
258 ammonia      1
259 amonijakalni dušik      1
260 amorfa      2
261 analitički hijerarhijski proces      1
262 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
263 analitički prikaz florističkog sastava      2
264 analiza glavnih komponenti      1
265 analiza stabla      1
266 analiza ugroženosti      1
267 analiza varijance      1
268 analiza vidljivosti      1
269 analysis of variance      1
270 analytic hierarchy process      1
271 Analytical hierarchy process (AHP)      1
272 and hunting management      2
273 animal artist      1
274 animalist      1
275 anketa      3
276 annual current diameter increment      1
277 annual presceibed yield      1
278 Anthyllis barba-jovis      2
279 anti - cancerous drug      1
280 antioksidacijska aktivnost      1
281 antioxidant capacity      1
282 antivibracijske rukavice      2
283 anti-vibration gloves      2
284 antler      2
285 antlers      1
286 AOMP      1
287 Aphididae      2
288 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
289 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
290 approach angle      1
291 arborescent willow clones      1
292 Arborescent Willows      1
293 arboretum      1
294 Arboretum Lisičine      1
295 arboretum Trsteno      2
296 arboriculture      1
297 arborikultura      1
298 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
299 architectural elements      1
300 area      2
301 area with the vegetative cover      1
302 areal      3
303 arenosol      2
304 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
305 arhitektonski elementi      1
306 Ariš      1
307 aromatično i ljekovito bilje      1
308 artificial neural networks      1
309 artiodactyl      1
310 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
311 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
312 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
313 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
314 As. Hacquetio-Fagetum      1
315 As. Populo tremulae-Betuletum      1
316 as. Pteridio-Betuletum      1
317 ash      1
318 ash content      1
319 Ash flowering      1
320 asocijacija      1
321 asocijacije gljiva      1
322 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
323 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
324 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
325 ass. Laserpitio Fagetum      1
326 assessment of ecosystem services      1
327 associated fungi      1
328 assortiment tables      1
329 assortment structure      5
330 assortment tables      1
331 Atlas Cedar      1
332 Atlas gorje      1
333 atlaski cedar      1
334 atmosferska taloženja      1
335 auction price      1
336 auksin      1
337 auksini      1
338 Austrian pine      1
339 Austrian pine plantation      1
340 austrijske šume      1
341 autochtonus tree and schrub species      1
342 autohtona i alohtona dendroflora      1
343 autohtone vrste      1
344 autohtone vrste drveća i grmlja      1
345 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
346 autoktone listače      1
347 automatic analyser      1
348 automatic digital camera      1
349 automatizacija procesa      1
350 automatska digitalna fotokamera      1
351 automatski analizator      1
352 autovegetativno razmnožavanje      1
353 Auxin      1
354 auxins      1
355 availability and direction of Sava flood water      1
356 average value of body weight of bucks and does      1
357 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
358 B. Sc.      1
359 Bacillus thuringiensis      2
360 back cross and transgression      1
361 bacteria      1
362 bademasta vrba (Salix triandra)      1
363 bagrem      1
364 bakterija      1
365 Balkan      3
366 Balkan Peninsula      1
367 Balkanski poluotok      1
368 band saw efficiency      1
369 bank interest rate      1
370 bank vole      1
371 banknotes      1
372 bankovni kamatnjak      1
373 Baranja      10
374 Baranja riparian forests      1
375 Barbary ewe      1
376 Barbary sheep      1
377 bark beetle      1
378 bark beetle life stages      1
379 bark beetles      2
380 bark thickness      2
381 basal area      2
382 basal area increment      1
383 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
384 Basic Map of Croatia (BMC)      1
385 basic stocks of the games      2
386 basic/eliminatory criteria      1
387 basis of vegetational unit      1
388 baza podataka      1
389 baze podataka      1
390 bazofilne šume      1
391 beach forest      1
392 beach forests      1
393 beaver      1
394 beaver dam      1
395 beaver pond      1
396 Bečov Botanical Garden      1
397 Bečov nad Teplou      2
398 beech      9
399 beech communities.      1
400 beech felling      2
401 beech felling areas      1
402 beech forests      1
403 beech mast      1
404 beech-fir forests      1
405 beech-fir virgin forest      1
406 beekeeping      1
407 beginning of organised forestry.      1
408 Belgrade      1
409 Beli Manastir      2
410 Benedictine monastery      1
411 benediktinski samostan      2
412 beneficial functions of forests      1
413 beneficial organisms      1
414 benzaldehid      1
415 benzaldehyde      1
416 Beograd      1
417 BEP or the break-even level of income.      1
418 Berberidion      1
419 bespilotna letjelica      1
420 Beta distribucija      1
421 Beta distribution      1
422 beta-distribucija      2
423 beta-function      2
424 beta-funkcija      1
425 Biber      1
426 bibliografija      1
427 bibliography      1
428 biblioteka      1
429 Bieger      2
430 big game counting      1
431 bijela imela      2
432 bijela joha      1
433 bijela joha (Alnus incana)      1
434 bijela topola (Populus alba)      1
435 bijela vrba (Salix alba)      1
436 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
437 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
438 bijeli grab      2
439 bijelj      1
440 bilance      1
441 Biluša      3
442 biljezi      1
443 biljka      2
444 biljke      1
445 biljke domaćini      1
446 biljke zaštitnice      1
447 biljna sistematika      1
448 biljna zajednica      3
449 biljne vrste      1
450 biljne zajednice      3
451 biljni potencijal      1
452 biljni virusi      1
453 biljnogeografsko raščlanjenje      1
454 bioaccumulation potential      1
455 bioakumulacijski potencijal      1
456 bioassays      1
457 biodiversity      7
458 biodiversity.      1
459 biodizel      1
460 bioecology      1
461 bioekologija      1
462 bioenergija.      1
463 bioenergy      4
464 bioetanol      1
465 biogoriva      1
466 biogorivo      1
467 bioindication      1
468 bioindicators      1
469 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
470 bioindikacijske plohe      1
471 bioindikatori      2
472 bioklimati      1
473 Biokovo      1
474 Biokovo Mountain      1
475 biological control      1
476 biological control agent      1
477 biological diversity      2
478 biological forest regeneration      1
479 biological methods      1
480 biological position of trees      1
481 biological properties      1
482 biological revitalisation      1
483 biological!environmental valorization      1
484 biological-ecological valorisation      1
485 biological-ecological valorization      1
486 biologija      1
487 biology      1
488 biološka ispitivanja      1
489 biološka kontrola      2
490 biološka obnova šuma      1
491 biološka raznolikost      6
492 biološka revitalizacija      1
493 biološka svojstva      1
494 biološke metode      1
495 biološki gubici divljači      1
496 biološki položaj stabala      1
497 biološko-ekološka valorizacija      2
498 biološko-ekološka valorizacija.      1
499 biomasa      20
500 biomasa krošnje      1
501 biomasa.      1
502 biomass      15
503 biomass calculation      1
504 Biomass Energy Europe      1
505 Biomass Energy Europe – BEE      1
506 biomass estimation      1
507 biomass potential assessment      1
508 biomass production      2
509 biomass standards      1
510 biomass yield      1
511 biometrical parameters      2
512 bionomija      2
513 bionomy      2
514 bioplin      1
515 bioproduction      1
516 Bioproizvodnost amorfe      2
517 bioproizvodnja      1
518 bioraznolikost      3
519 bioraznolikost.      1
520 bioraznovrsnost      1
521 biosphere reserve      1
522 biotopic factors      1
523 bird of prey equipment      1
524 birds      1
525 birds as indicator      1
526 birds of prey      1
527 Bitterlich sampling      1
528 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
529 bivariate and multivariate analysis      1
530 bivariatna i multivariatna analiza      1
531 bjelogorične šume topola i vrba      1
532 Bjelovarska Bilogora      2
533 black alder      2
534 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
535 black locust      2
536 Black Pine      1
537 black pine (Pinus nigraArn.)      1
538 black poplar      2
539 black poplar (Populus nigra)      1
540 black poplar clonal tests      1
541 black walnut      2
542 Blacksea region      1
543 blade lateral movement      1
544 Blue Tit      1
545 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
546 bočna stabilnost lista      1
547 body weight      2
548 body weight of fawns in litter      1
549 bogatstvo vrsta      1
550 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
551 Bojčin Forest      1
552 Bojčinska šuma      1
553 bolest      1
554 bolesti      1
555 bolesti divljači      1
556 bonitet      2
557 bor      1
558 Boreal forest      1
559 borealna šuma      1
560 borov četnjak      1
561 borova imela      1
562 borove kulture      1
563 bosal area      1
564 Bosna i Hercegovina      5
565 Bosna i Hercegovina.      1
566 Bosnia and Hercegovina      1
567 Bosnia and Herzegovina      4
568 Bosnia and Herzegovina.      1
569 Bosnia-Herzegovina      1
570 Botanički vrt Bečov      1
571 Brandt      2
572 brdsko-planinskopodručje      1
573 breast height diameter distribution      1
574 breeding      2
575 breeding measures      1
576 Bribir Forest      1
577 Bribirska šuma      1
578 brijest      3
579 Brižine      3
580 brnistra      1
581 broad-leaved trees      1
582 broj biljaka      1
583 broj cvjetova i plodova      1
584 broj i veličina puci      1
585 broj izbojaka na panju      1
586 broj lanadi      2
587 broj stabala      1
588 broj vrhova korijena      1
589 brojno stanje      1
590 brojnost      2
591 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
592 brown bear      2
593 brown hare      1
594 browsing      1
595 brst      1
596 brtvljenje odlagališta      1
597 brucijski bor      2
598 brucijski crveni bor      1
599 brusači      1
600 bruto domaći proizvod      1
601 brza dojava i brzo gašenje      1
602 brzina unosa      1
603 brzorastuće vrbe      1
604 Budapest      1
605 Budimpešta      1
606 building costs      1
607 bukove sječe      3
608 bukove sječine      1
609 bukove šume      6
610 bukovo-jelova prašuma      1
611 bukovo-jelove šume      1
612 Bukva      14
613 bukva (Fagus sylvatica)      1
614 buldožer      1
615 bura      1
616 burned area      2
617 burnt area      1
618 Bursaphelenchus spp.      2
619 burza      1
620 bush      1
621 bushes      1
622 business analysis      1
623 business relationships      1
624 bušilica »ST1HL 08«      1
625 C. hungarica      1
626 CA analiza      1
627 cable crane      1
628 cadastral plots      1
629 cadastre      1
630 cadmium      1
631 Calabrian pine      2
632 Callicarpa      2
633 calorific value      1
634 Cameraria ohridella      2
635 Campsis      2
636 Canadian experts report      2
637 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
638 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
639 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
640 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
641 capture-mark-recapture      1
642 carbon      1
643 carbon accumulation      1
644 carbon fluxes      1
645 carbon sequestration      2
646 carbon stock Cpool      1
647 carbon stocks      1
648 Carex brizoides      1
649 Carex pilosa      2
650 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
651 carotenoids      1
652 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
653 Carpinus L.      2
654 cartographic generalization      1
655 Castanea sativa      4
656 Castanea sativa Mill.      1
657 Castor fiber      1
658 Castor fiber L.      2
659 Catalpa      2
660 catchment      1
661 caterpillars      1
662 causes casualties      1
663 causes of leks endanger­ment      1
664 Ceanothus      2
665 Cembräwit®      2
666 centralna Bosna      1
667 Centralna šumarska uprava      1
668 Centromere nomenclature      1
669 certification      1
670 certifikacija      1
671 certifikacija šuma      1
672 Cervus elaphus      1
673 chain of damage.      1
674 chain saw      1
675 chainsaw mounted debarking tool      1
676 changes      2
677 changes in water relations      1
678 characteristics of micro-locality.      1
679 chemical components      1
680 chemical composition      1
681 Chemical composition of soil      1
682 chemism of plant materil      1
683 chestnut gall wasp      1
684 chilling      1
685 Chimonanthus      2
686 chip production      1
687 chlorophyll content      1
688 Chlorophyll content index      1
689 chlorophyllmeter CCM-200      1
690 Chrysomelidae      2
691 Chrysowit.      1
692 CIC      2
693 CIC-points      1
694 CIC-točke      1
695 cijena koštanja      1
696 cijene      1
697 cikličke snimke      2
698 cikličko snimanje      1
699 ciklus      1
700 C-indeks      1
701 C-index      1
702 CirConcomputer model      1
703 circular sample plots      1
704 ciste in      1
705 City of Zagreb      1
706 cjeloživotno obrazovanje      1
707 cjenik      1
708 claster analysis      1
709 clear cut of willow culture      1
710 clearing fire lines      1
711 Clerodendrum      2
712 climate      5
713 climate change      4
714 climate changes      1
715 Climate model      1
716 climate scenarios      1
717 climate-growth relationships      1
718 climatic change      1
719 climatic excesses      1
720 climatic factors      1
721 climatological characteristics      1
722 climbing plants      1
723 clinal variation      1
724 clonal archive      1
725 clonal forestry      1
726 clonal samples      1
727 clonal seed orchard      2
728 clonal seed orchards      2
729 clone      1
730 clone fructification balance      1
731 clones      1
732 cluster analiza.      1
733 cluster analysis      3
734 cluster analysis.s      1
735 CNS 2000      2
736 CO      1
737 CO2      3
738 coast      1
739 coastal population      1
740 coefficient of integral growth      1
741 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
742 coins      1
743 Coleoptera      4
744 Co­leoptera      1
745 colluvial soil      1
746 coloration and winter leaf retention      1
747 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
748 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
749 combustibility      1
750 combustion      1
751 Common alder      1
752 common ash      2
753 common beech      10
754 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
755 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
756 common beech felling      1
757 common beech leaves      1
758 Common Beech.      1
759 Common Cuckoo      1
760 Common Hornbeam      1
761 common names of animals      1
762 Common oak      1
763 common pistachio      1
764 common points      1
765 common spruce      1
766 Common Walnut      1
767 communicative action      1
768 community of pedunculate oak      1
769 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
770 comparative analysis      1
771 comparative research method      1
772 comparative trials      1
773 comparison      1
774 compensation      1
775 complex equations      1
776 complex systems      1
777 complexity      1
778 compromise      1
779 computer simulations      1
780 computerized information system      1
781 concentrations and contents of nutrients      1
782 conception      1
783 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
784 concrete and theoretical distribution      2
785 cone and seed morphology      1
786 coniferous species      1
787 coniferous trees      1
788 conifers      2
789 consensus      1
790 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
791 Conservation      1
792 conservation of genetic resources      1
793 Conservations      1
794 container type      1
795 containers      2
796 contamination      1
797 contamination soil      1
798 continental Croatia      1
799 contour line 98      1
800 control      2
801 coordinate transformations      1
802 coppice      1
803 coppice conversion      1
804 cork production      1
805 Cornus      2
806 corpus luteum      1
807 correction factors      1
808 correlation      2
809 correlation link      1
810 Correspondence Analysis      1
811 CORS      2
812 Corylopsis      2
813 cost      1
814 cost per m3      1
815 costs      1
816 couning      1
817 country in transition      1
818 court      1
819 CP Forests      1
820 CpDNA      1
821 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
822 craniometry      1
823 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
824 Crataegus nigra      2
825 creativity      2
826 Crikvenica -Vinodol area      1
827 Crikveničko-vinodolsko područje      1
828 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
829 critical loads      1
830 crna joha      4
831 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
832 crna joha (Alnus glutinosa)      1
833 crna topola      3
834 crna topola (Populus nigra)      1
835 crni bor      5
836 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
837 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
838 Crni bor (Pinus nigra)      2
839 crni glog      1
840 crni grab      1
841 crni jasen      2
842 Crni Lug      2
843 Crni orah      2
844 crnika      2
845 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
846 Croatia      44
847 Croatia.      1
848 Croatian forestry      1
849 Croatian Forests Co. Ltd.      3
850 Croatian Forests Co.Ltd.      2
851 Croatian Forests Ltd. b      1
852 Croatian kuna      1
853 Croatian Military Border      1
854 Croatian participation      1
855 Croatian Podunavlje region      1
856 Croatian Poplar Commission      1
857 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
858 crown biomass      1
859 Crown condition assessment      2
860 crown cover      1
861 crown damage      3
862 crown diameter      1
863 crown diameter of the sprout      1
864 crown fire      1
865 crown structure      1
866 crown transparency      1
867 crownfire      1
868 crude oil contamination      1
869 Crvanj Mt.      1
870 Crvanj planina      1
871 crveni hrast      1
872 crvenica      2
873 Cryphonectria parasitica      1
874 cull      1
875 Cultivar      2
876 cultivars of yew      1
877 cultivation method      1
878 cultural landscape      1
879 culture      3
880 cultures      1
881 Cupressus sempervirens      2
882 Curculionidae      2
883 current cutting edges value associations      1
884 current felling values      1
885 curvature      1
886 cutter      1
887 cutting and processing      1
888 Cutting propagation      1
889 cut-to-length      1
890 cut-to-length harvesting method      1
891 cycle      1
892 cyclic aerial photographs      1
893 cyclic aerial surveys      1
894 cyclic records      1
895 Czech      1
896 Czech Republic      2
897 časopis Šumarski list      1
898 Čeh      1
899 čempres      1
900 čestice      1
901 Češka      1
902 Češka Republika      1
903 četinjače      5
904 četverodimenzijski sustav      1
905 čimbenici korekcije      1
906 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
907 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
908 čista regularna bukova sastojina      1
909 čista sječa kulture vrba      1
910 čistina      1
911 čistoća debla      1
912 čišćenje      1
913 čišćenje mladih sastojina      1
914 čišćenje prosjeka      1
915 čivitnjača      1
916 Čorkova uvala      2
917 čudni atraktor      1
918 Ćićarija      2
919 dabar      4
920 dabrova brana      1
921 dabrovo jezero      1
922 daily growth rate of fawns      1
923 Dalmacija      3
924 Dalmactia      1
925 Dalmatia      2
926 Dalmatinska zagora      3
927 daljinomjer Vertex      1
928 daljinska istraživanja      6
929 damage      11
930 damage indicators      1
931 damage of needles      1
932 damage trees      1
933 damages      2
934 damages from the game      1
935 damages on the young plants      1
936 Danube      2
937 database      1
938 databases      1
939 datum nesenja      1
940 daylilies      1
941 DEA      1
942 dead wood      2
943 debarking activity      1
944 debarking productivity      1
945 debljina kore      2
946 debljinska struktura      1
947 debljinski prirast      3
948 debljinski prirast.      1
949 debljinski rast      1
950 debljinski stupanj      1
951 decaying fungi      1
952 deciduous      1
953 deciduous forest      1
954 deciduous forests of poplar and willow      1
955 decision support system      1
956 decision support systems      2
957 deer game      1
958 defoliation      3
959 defoliators      2
960 defolijacija      2
961 defolijatori      1
962 defolijatori.      1
963 degradacija      1
964 degradacija ekosustava      1
965 degradacija šuma      1
966 degradation      1
967 degraded karst      1
968 degradirani krš      1
969 degree of damage      2
970 dehydrated zone      1
971 demand      1
972 demografske karakteristike      1
973 demo­graphic characteristics      1
974 dendrochronological analysis      1
975 dendrochronology      1
976 dendroclimatology      2
977 dendroecology      1
978 dendroekologija      1
979 dendroflora      2
980 dendroflora Hrvatske      1
981 dendroflora vrta      1
982 dendrograms      1
983 dendroklimatologija      2
984 dendrokronološka analiza      2
985 dendrological analysis      1
986 dendrological evaluation      1
987 dendrological value      2
988 dendrologija      1
989 dendrology      1
990 dendrološka analiza      1
991 dendrološka inventarizacija      1
992 dendrološka vrijednost      2
993 dendrološko vrednovanje      1
994 density      6
995 density of individuals      1
996 Density of primary forest traffic infrastructure      1
997 density trend decrease      1
998 departmental research      1
999 departure angle      1
1000 deposition      2
1001 depozicija      1
1002 desulphurization      1
1003 determinacija      1
1004 determination      1
1005 determining horizontal distances      1
1006 determining tree height      1
1007 developemnt and increment of stands      1
1008 development      3
1009 development and increment      1
1010 development of phytocoenosis      1
1011 development of research      1
1012 development stages      1
1013 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1014 devitalisation      1
1015 devitalizacija      1
1016 diagnose      1
1017 diameter      3
1018 diameter increment      1
1019 diameter growth      1
1020 diameter increment      1
1021 diameter structure      1
1022 diapause      1
1023 diclinous      1
1024 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1025 die Kiefer      1
1026 dieback      8
1027 dieback of pedunculate oak      1
1028 diferencijacija      1
1029 different seedling types      1
1030 digital aerial images      1
1031 digital cadastral map      1
1032 digital elevation model      1
1033 digital orthophoto (DOP)      1
1034 digital orthophotographies      1
1035 digital ortophoto      1
1036 digital photogrammetric workstation      1
1037 digital photogrammetry      2
1038 digital terrain model (DTM)      1
1039 digital terrain models (DTM)      1
1040 digitalizacija      1
1041 digitalna fotogrametrija      2
1042 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1043 digitalne aerosnimke      1
1044 digitalni katastarski plan      1
1045 digitalni model reljefa      1
1046 digitalni model reljefa (DMR)      1
1047 digitalni model reljefa (DTM)      1
1048 digitalni model terena      2
1049 digitalni ortofoto      2
1050 digitalni ortofoto (DOF)      2
1051 digitization      1
1052 dimension stock      1
1053 dimenzija zrelosti      1
1054 dimenzije češera      1
1055 dinamika dušika u lišću      1
1056 dinamika populacije      3
1057 Dinaric mountains      2
1058 Dinaridi      2
1059 dioecious      1
1060 dionička društva u šumarstvu      1
1061 dipl. ing. šumarstva      1
1062 Diptera      3
1063 Diptera: Cecidomyiidae      2
1064 direct and diffuse light      1
1065 discoloration      1
1066 discontinued areal      1
1067 diseases of game      1
1068 disjunct      1
1069 disjunktan      2
1070 diskoloracija      1
1071 diskontinuiran areal      1
1072 dispersal prognosis      1
1073 dispersion      1
1074 disperzija      1
1075 dissipative structures      1
1076 distribucija      2
1077 distribucija prsnih promjera      2
1078 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1079 distribucija stabala      1
1080 distribution      6
1081 distribution of beneficial functions of forests      1
1082 distribution of diameter at breast height      1
1083 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1084 Distribution of forests      1
1085 distribution range      1
1086 diversity      2
1087 diversity index      1
1088 diversity indices      1
1089 division of forests in the Republic of Croatia      1
1090 divlja jabuka      1
1091 divlja kruška      1
1092 divlja svinja      3
1093 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
1094 divlja trešnja      3
1095 divljač      5
1096 divlji kesten      2
1097 djelotvornost      2
1098 djelovanje      1
1099 DNA      3
1100 DNA analysis      1
1101 DNA barcoding      1
1102 DNA barkodiranje      1
1103 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1104 DNK      2
1105 dob      1
1106 dobna struktura      2
1107 dobni razred      1
1108 dobni razredi      1
1109 dodatno vrijeme      1
1110 dolomiti      1
1111 domaćin      1
1112 domaćini      1
1113 dominance      1
1114 dominant height      2
1115 dominantna visina      2
1116 domovinski rat      1
1117 Donja Austrija      1
1118 donja voda      1
1119 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1120 dormancy      1
1121 dormantnost      1
1122 dormantnost sjemena      2
1123 dormice      1
1124 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1125 double-entry volume tables      1
1126 Douglas fir      2
1127 dovršna sječa      1
1128 doznaka u grupama      1
1129 dr. sc      1
1130 drainage system      1
1131 Drava      2
1132 Drava River valley      1
1133 drhtavi šaš      1
1134 drift fauna      1
1135 dripping through      1
1136 drone      1
1137 Drosophilidae      2
1138 drought      1
1139 drupe      1
1140 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1141 drveće      5
1142 drvenaste biljke      1
1143 drvenaste egzote      2
1144 drvenaste svojte      1
1145 drvenaste vrste      1
1146 drveni materijal za paki ranje      1
1147 drveni materijal za pakiranje      1
1148 drveni ugljen      1
1149 drvna i lisna masa      1
1150 drvna industrija      2
1151 drvna masa      1
1152 drvna prašina      1
1153 drvna zaliha      9
1154 drvna zaliha.      1
1155 drvni elementi      1
1156 Drvni građevni elementi      1
1157 drvni ostatak      2
1158 drvni peleti      1
1159 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1160 drvni sortimenti      2
1161 drvno-prerađivačka industrija      1
1162 drvo kao energent      1
1163 drvoprerađivačka industrija      1
1164 dry biomass of seedlings      1
1165 dry mass      1
1166 drying period      2
1167 Dryocosmus kuriphilus      2
1168 državna financijska potpora šumarstvu      1
1169 dubinsko snimanje      1
1170 duboka sadnja      1
1171 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1172 due diligence      1
1173 dugotrajno      1
1174 duljina korijena      1
1175 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1176 duljina tuljca      1
1177 Dunav      2
1178 duration of development stages      1
1179 dušik      3
1180 dužine sortimenata      2
1181 dvodomna      1
1182 dvopapkar      1
1183 dvoulazne tablice obujma      1
1184 dvoulazne volumne tablice      1
1185 Đurđevački pijesci      2
1186 EA 300      2
1187 early and late ecotypic forms      1
1188 Eastern Slavonia      1
1189 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1190 Eco-labele      1
1191 Eco-labels      1
1192 ecological characteristic      1
1193 ecological conditions      1
1194 ecological conditions of the site      1
1195 ecological conditions.      1
1196 ecological divergence      1
1197 ecological factors      1
1198 ecological indicators      1
1199 ecological indicatory values      1
1200 ecological label (eco-label)      1
1201 ecological network      1
1202 ecological niche      1
1203 ecological optimum      1
1204 ecological plasticity      1
1205 ecological production      1
1206 ecology      3
1207 ECOLURE      2
1208 Economic achievements      1
1209 economic activities in Croatia      1
1210 economic changes      1
1211 economic changes in forestry      1
1212 Economic development      2
1213 economic importance      1
1214 economic orientation      1
1215 Economic policy      1
1216 economic silk production      1
1217 economics of forest resources      1
1218 economics of natural resources      1
1219 economy inspection      1
1220 ecosystem      2
1221 ecosystems      1
1222 ecotypes      1
1223 ecotypic variation      1
1224 ectomycorrhiza      2
1225 ectomycorrhizal fungi      1
1226 edafski uvjeti      1
1227 Eddy covariance method      1
1228 edible      1
1229 edible mushrooms      1
1230 educating personnel      1
1231 education      1
1232 educational technology      1
1233 edukacija      1
1234 edukacija vatrogasaca      1
1235 edukativni panoi      1
1236 efektivni broj klonova      1
1237 effective clone number      1
1238 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1239 effects of thinning      1
1240 efficacy      1
1241 efficiency      3
1242 egzote      2
1243 ekologija      4
1244 ekološka divergencija      1
1245 ekološka karakteristika      1
1246 ekološka mreža      1
1247 Ekološka mreža Natura 2000      1
1248 ekološka niša      1
1249 ekološka proizvodnja      1
1250 ekološka stabilnost      1
1251 ekološkai fitogeografska analiza      1
1252 ekološke i socijalne funkcije      1
1253 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1254 ekološke orijentacije      1
1255 ekološke značajke      1
1256 ekološki činitelji      1
1257 ekološki indikatori      1
1258 ekološki osjetljivo      1
1259 ekološki problemi      1
1260 ekološki uvjeti.      1
1261 ekološko-gospodarske značajke      1
1262 ekonomija      1
1263 ekonomika prirodnih resursa      1
1264 ekonomika svilarenja      1
1265 eko­nomika šumarstva      2
1266 ekonomika šumskih resursa      1
1267 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1268 ekosustav      2
1269 ekosustavi      1
1270 ekotipska varijabilnost      3
1271 ekoznak      1
1272 eksperimentalni laboratorij      1
1273 eksperimentalni požari      1
1274 eksploatacijska polja      1
1275 ekstrakcija      1
1276 ektomikoriza      2
1277 ektomikorizne gljive      1
1278 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1279 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1280 electric radiator      1
1281 electrical resistance of cambial zone      1
1282 elektrana      1
1283 električna energija      1
1284 električni otpor kambijalne zone      1
1285 električno grijalo      1
1286 elemental analyser      1
1287 elementarni anlitaor      1
1288 elementi ocjene trofeja      1
1289 elementi rasta      1
1290 Ellenberg’s indicator values      1
1291 Ellenbergove indikatorske vrijednosti      1
1292 elm      2
1293 embiotenija      1
1294 embryo      2
1295 Emisije SO2      1
1296 EN 1316-1      2
1297 Endemic areas      1
1298 endemic species      1
1299 endemna vrsta      1
1300 endemsko područje      1
1301 Endosperm in development      1
1302 enegrija klijavosti i klijavost      1
1303 energetika      1
1304 energetska korisnost      1
1305 energetska vrijednost      1
1306 energija      6
1307 energijska tranzicija      1
1308 energy      3
1309 energy benefit      1
1310 energy production      1
1311 energy scenario      1
1312 Energy transition      1
1313 energy value      2
1314 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1315 entomofilna      1
1316 Entomopatogena gljiva      1
1317 entomophilic      1
1318 entrepreneurship      3
1319 Entwicklung      1
1320 environment      2
1321 environment protection      2
1322 environmental drivers      1
1323 environmental protection      4
1324 environmentally sound      1
1325 enzimatska aktivnost      1
1326 enzyme activity      1
1327 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1328 epidop­tera      1
1329 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1330 epoksidna smola      1
1331 epoxy resin. Collection of works      1
1332 equalization functions.      1
1333 equilateral spiral      1
1334 equipment for training bird of prey.      1
1335 Erannis defoliaria      1
1336 ergonomics      4
1337 ergonomija      4
1338 Erico-Fagetum      1
1339 eroded terrain recoveri      1
1340 erodiranje tjemena      1
1341 erosion      1
1342 erozija      1
1343 erozija tla      1
1344 esencijalni elementi      1
1345 essential elements      1
1346 essential oils      1
1347 establishment rate      1
1348 estate      1
1349 estetski izgled šume      1
1350 estimate      1
1351 estimated value of forests      1
1352 estimation      1
1353 estimation of distance      1
1354 estimation precision      1
1355 etat      1
1356 etat međuprihoda      1
1357 eterična ulja      1
1358 EU ETS scheme      1
1359 EU ETS shema      1
1360 EU FLEGTAction plan      1
1361 EU FLEGTAkcijski plan      1
1362 eucalyptus plantations      1
1363 EUFORGEN      2
1364 EUFORGEN Networks      1
1365 euglej      1
1366 eukaliptusove plantaže      1
1367 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1368 Eurasian lynx      1
1369 Eurasion lynx      1
1370 euroazijski ris      2
1371 Europa      1
1372 Europe      1
1373 Europe Slovenia      1
1374 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1375 European beaver (Castor fiber L.)      1
1376 European beech      5
1377 European brown bear (Ursus arctos)      1
1378 European larch      1
1379 European Polecat      1
1380 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1381 european yew - tree      1
1382 Europska crna topola      1
1383 europska tisa      1
1384 Europski ariš      1
1385 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1386 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1387 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1388 Eutric Rankers      1
1389 Eutrični ranker      1
1390 evaluation model      2
1391 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1392 evaluation of natural resources      1
1393 even-aged beech stands      2
1394 evenaged stands      1
1395 evergreen      1
1396 evergreen oak      2
1397 excange value      1
1398 exchangeable development      1
1399 exhibit      1
1400 Exhibitions      1
1401 existing state      1
1402 experimental fires      1
1403 Experimental Laboratory      1
1404 experimental plot B bare ground      1
1405 exploitation      1
1406 exploitation fields      1
1407 Exports and Imports      1
1408 exposure      3
1409 FACE      1
1410 FACE facility      1
1411 facilitation      1
1412 factors to vertical terrain corrections      1
1413 Faculty of Forestry      1
1414 Faculty of Forestry Zagreb      1
1415 Fagus L.      2
1416 Fagus silvatica      1
1417 Fagus sylvatica      4
1418 Fagus sylvatica L.      2
1419 Fairs      1
1420 faktori staništa      1
1421 falconer equipment      1
1422 falconry equipment      1
1423 falconry techniques      1
1424 Fallow deer      2
1425 false beech heartwood      1
1426 Fang      1
1427 FAO      1
1428 farmer cables      1
1429 farmer vitla      1
1430 Fast Furier method      1
1431 Fast Furier metoda      1
1432 fauna      6
1433 faunalni drift      1
1434 favourable conservation status      2
1435 Faza - II      1
1436 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1437 faza isključivanja stabala      1
1438 faze razmnožavanja      1
1439 FBP sustav      1
1440 FBP System      1
1441 felled stemwood      1
1442 felling      1
1443 felling and processing      1
1444 felling and processing of wood assortments      1
1445 felling control      1
1446 felling cycle      1
1447 felling thinning volume      1
1448 female roe deer      1
1449 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1450 fenofaze      1
1451 fenologija      6
1452 fenologija listanja      3
1453 fenologija.      1
1454 fenološka motrenja      2
1455 fenološka opažanja      2
1456 fenotipska plastičnost.      1
1457 fenotipska stabilnost      1
1458 fenotipska varijabilnost      1
1459 feromonske klopke      5
1460 feromonski mamac      1
1461 feromonski raspršivači      1
1462 fertility      1
1463 fertilization      1
1464 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1465 Feulgen squash method      1
1466 Feulgen squash metoda      1
1467 Fibonaccijev niz      1
1468 fictional rotation      1
1469 field elm      1
1470 field plot      1
1471 fiksiranje dušika      1
1472 fiktivna ophodnja      1
1473 filogenija      1
1474 Final consumption wood products industries      1
1475 final cut      1
1476 Final use of wood products industry      1
1477 finalna prerada drva      1
1478 financial resources      1
1479 financijska politika      1
1480 fine forest fuel      1
1481 Finland      1
1482 fino šumsko gorivo      1
1483 Finska      1
1484 fir      3
1485 fire      3
1486 fire behavior      1
1487 fire behaviour      1
1488 fire fighting equipment      1
1489 Fire history      1
1490 fire line      1
1491 fire lines      1
1492 fire lines with elements of roadways      1
1493 fire modeling systems      1
1494 Fire Weather Index      3
1495 fire.      1
1496 fire-climate regions      1
1497 fire-climate regions.      1
1498 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1499 firemen education      1
1500 fire-risk      1
1501 fires      2
1502 first and second order histograms      1
1503 first finding      1
1504 first record      1
1505 first records      1
1506 fishing      1
1507 fitocenologija      3
1508 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1509 fitocenološka snimka      1
1510 fitocenološke jedinice      1
1511 fitocenološke značajke      1
1512 fitocenoza      1
1513 fitogeografsko raščlanjenje      1
1514 fitohormones      1
1515 fitohormoni      1
1516 fitomasa      1
1517 fitoplazme      2
1518 fitoremedijacija      3
1519 fitosanitarne mjere      1
1520 fitosanitarni pregled      1
1521 fitosanitarni sustav      1
1522 fizička svojstva      1
1523 fizičke i mineralne značajke tla      1
1524 fizičko opterećenje      1
1525 fizika      1
1526 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1527 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1528 fizikalna svojstva      1
1529 fiziologija sjemena      1
1530 fiziološki parametri      1
1531 flammability      2
1532 flammable material      1
1533 flight activity      1
1534 flight dynamics      1
1535 flood      1
1536 flood control      1
1537 flooded forest      1
1538 floodplain forest      2
1539 floodplain forests      1
1540 flora      12
1541 flora content      1
1542 floral composition      5
1543 floral elements      1
1544 floristic composition      1
1545 floristička struktura      1
1546 florni elementi      2
1547 florni sastav      8
1548 Flowering Ash      1
1549 flowing down trunk      1
1550 flushing      1
1551 fluvisol      2
1552 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1553 F-O i »K-k«      1
1554 foliar threatment      1
1555 folijarna aplikacija      1
1556 food      1
1557 forces of resistance to growth      1
1558 Forcing      1
1559 Foreign timber trade      1
1560 forest      5
1561 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1562 Forest Administration Bjelovar.      1
1563 Forest Administration Delnice      1
1564 Forest Administration Požega      1
1565 forest and water ecosystems      1
1566 forest and wildlife management      1
1567 forest area      1
1568 forest association      1
1569 forest assortments      1
1570 forest biomass      1
1571 forest certification      1
1572 forest communities      3
1573 forest community of beech and fir      1
1574 forest contractors      1
1575 Forest cover      1
1576 forest cultures      3
1577 forest damage      1
1578 forest damage.      1
1579 forest development strategy      1
1580 forest dieback      1
1581 forest economics      2
1582 forest ecosystem      1
1583 forest ecosystem services      1
1584 forest ecosystems      1
1585 forest edges      1
1586 Forest education      1
1587 forest enterprise      1
1588 forest environments      1
1589 forest estate      1
1590 Forest exploitation      1
1591 forest fee      1
1592 forest fire      4
1593 Forest Fire Prevention      1
1594 forest fire prevention roads      1
1595 forest fire protection      1
1596 forest fires      6
1597 forest floor      3
1598 forest gap      1
1599 forest gaps      1
1600 Forest genetic resources      1
1601 Forest Genetic Resources Programme      1
1602 Forest Genetics resaurces      1
1603 forest habitat      2
1604 forest history      1
1605 forest interest rate      1
1606 forest interest rate (forest annuity)      1
1607 forest inventory      6
1608 forest landlords      1
1609 forest lands      2
1610 forest landscape restoration.      1
1611 forest laws      1
1612 forest Macelj      1
1613 forest machines      1
1614 forest management      6
1615 forest manage­ment      1
1616 Forest management plan      1
1617 forest management planning      4
1618 forest management resystematization      1
1619 forest of high silvicultural form      1
1620 Forest opening      1
1621 Forest operations      2
1622 forest owners      1
1623 forest owners’ cooperation      1
1624 forest policy      4
1625 forest privatization      1
1626 forest products      1
1627 forest property plan      1
1628 forest protection      1
1629 forest protection.      1
1630 Forest rails      1
1631 forest regeneration      1
1632 forest reproductive material      1
1633 forest resource      1
1634 forest resources      2
1635 forest road      3
1636 Forest roads      5
1637 forest seedlings      1
1638 forest seeds      1
1639 forest soil      4
1640 forest soil stabilization      1
1641 forest soils      1
1642 forest tending      3
1643 forest timber product      1
1644 forest tracks      1
1645 forest transport systems      1
1646 Forest transportation      1
1647 forest trees      1
1648 forest user´s unit      1
1649 forest utilization      1
1650 forest value      2
1651 forest value assessment      1
1652 forest vegetation      4
1653 forest woody assortments      1
1654 forest work      1
1655 forest worker      1
1656 forest Žutica      1
1657 forest-based industries      1
1658 Forested Areas      1
1659 forestry      18
1660 Forestry and forest policy      1
1661 forestry biomass      2
1662 forestry company      1
1663 forestry contractors      1
1664 forestry development      1
1665 forestry disciplines      1
1666 forestry education      1
1667 forestry legislative      1
1668 Forestry Museum in Krasno      1
1669 forestry occupation      1
1670 forestry operation      2
1671 forestry policy      1
1672 Forestry school Karlovac      1
1673 forestry work      1
1674 forests      6
1675 forests measuring      1
1676 forests stand      1
1677 formation of forest associations      1
1678 forming pioneer stands      1
1679 formiranje pionirskih sastojina      1
1680 formiranje šumskih zajednica      1
1681 Forsterferuf      1
1682 Forsythia      2
1683 forvarder      1
1684 forwarder      1
1685 fosfor      3
1686 fotointerpretacijski ključ      2
1687 fotosintetičke osobine lista      1
1688 fotosintetski pigmenti      1
1689 fotosinteza      2
1690 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1691 Fraxinus angustifolia      2
1692 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1693 Fraxinus excelsior      2
1694 Fraxinus L.      2
1695 Freilassung      1
1696 frost-crack      1
1697 fruit      3
1698 fruit morphology      1
1699 Fruit set      1
1700 fruits      1
1701 FSC logo      2
1702 fuel load      2
1703 Fuel modeling      1
1704 fuel types      2
1705 fuel wood.      1
1706 functions for determination      1
1707 fungal entomopathogen      1
1708 fungal isolation      1
1709 fungal pathogen      1
1710 fungal spores      1
1711 fungal-like organisms      1
1712 fungicid      1
1713 fungicide      1
1714 fungicides      1
1715 fungicidi      1
1716 fungus      2
1717 funkcije tražnje      1
1718 funkcije upravljanja: planiranje      1
1719 funkcije za izjednačenje      1
1720 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1721 furniture manufacturing      1
1722 fuzija snimki      1
1723 g.j. "Česma"      1
1724 G.J. "Žutica"      1
1725 galerije      1
1726 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1727 gallery      1
1728 galls      1
1729 Game      2
1730 game breeding enclosure Kunjevci      2
1731 Game enclosure      1
1732 game loss      1
1733 games      1
1734 gap      1
1735 garden in the cloister      1
1736 GC      2
1737 GC/MS      2
1738 GDD      2
1739 Gehörn      1
1740 gene diversity      1
1741 gene pool      1
1742 General Directorate of Forestry      1
1743 generalized model      1
1744 genetic analysis      1
1745 genetic differentiation      1
1746 genetic diversity      3
1747 genetic diversity and diff erentiation      1
1748 genetic diversity of crops      1
1749 genetic gain      1
1750 genetic origin      1
1751 genetic parameters      1
1752 genetic polymorphism      1
1753 genetic structure      1
1754 genetic test      1
1755 genetic variability      1
1756 genetic variation      1
1757 genetički test polusrodnika      1
1758 genetska analiza      1
1759 genetska diferencijacija      1
1760 genetska dobit      1
1761 genetska raznolikost      3
1762 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1763 genetska raznolikost uroda      1
1764 genetska raznolikost.      1
1765 genetska struktura      1
1766 genetska varijabilnost      2
1767 genetski diverzitet      1
1768 genetski parametri      1
1769 genetski polimorfizam      1
1770 genetsko porijeklo      1
1771 genofond      1
1772 genotype × environment interaction      1
1773 geocoding      1
1774 geografske i reljefne značajke      1
1775 geografski informacijski sustav      3
1776 geografsko porijeklo      1
1777 geographic information system      1
1778 Geographic Information System.      1
1779 geographic information systems      1
1780 geographic origin      1
1781 Geographical and relief characteristics      1
1782 geographical features      1
1783 Geographical Information System      1
1784 geokodiranje      1
1785 geometric distortions      1
1786 geometrijske distorzije      1
1787 geomorfologija      2
1788 geomorphology      2
1789 geosintetici      1
1790 geostatistics      1
1791 geostatistika      1
1792 GeoWEPP      1
1793 GeoWEPP)      1
1794 germinability      1
1795 germinated seed      1
1796 germination      2
1797 GFIS      1
1798 GIS      18
1799 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1800 GIS (Geographic Information System)      1
1801 GIS.      1
1802 glavna sastojina      1
1803 glavne vrste drveća      1
1804 Global change      1
1805 global climate changes      1
1806 globalizacija      1
1807 globalizacija u Hrvatskoj      1
1808 globalization      1
1809 globalization in Croatia      1
1810 globalna promjena      1
1811 globalne klimatske promjene      1
1812 glodavci      1
1813 gljiva      2
1814 gljivama slični organizmi      1
1815 gljive truležnice      1
1816 gljivični patogen      1
1817 gnojidba      2
1818 GNSS      2
1819 godišnji sječivi prihod      1
1820 golosjemenjače      2
1821 gora i planina      1
1822 gorivi materijal      1
1823 gorivost      1
1824 Gorska Hrvatska      1
1825 Gorski kotar      3
1826 gorsko područje      1
1827 gorsko reljefno područje      1
1828 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1829 gospodarene bukve šume      1
1830 gospodarenje      6
1831 gospodarenje šumama      1
1832 gospodarenje šumama i lovištima      1
1833 gospodarska depresija      1
1834 gospodarska inspekcija      1
1835 gospodarska jedinica      1
1836 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1837 gospodarska politika      1
1838 Gospodarska postignuća      1
1839 gospodarska vrijednost šume      1
1840 gospodarske djelatnosti RH      1
1841 gospodarski razredi      1
1842 Gospodarski razvitak      2
1843 gospodarski značaj – učinci      1
1844 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1845 gospodarsko usmjerenje      1
1846 gospodarstvo      1
1847 GPS      4
1848 GPS and GIS      1
1849 GPS i GIS      1
1850 grad Zagreb      1
1851 gradacija      2
1852 gradation      1
1853 Gradiaton      1
1854 gradski park      1
1855 granatiranje      1
1856 granica zone totalnog sušenja      1
1857 graničice      1
1858 granična linija      1
1859 granične vrijednosti      2
1860 granulometrijski sastav tla      1
1861 grass      1
1862 GRASS GIS      2
1863 grasses      1
1864 grazing      1
1865 Grčka      1
1866 Greece      1
1867 Green oak      1
1868 greenhouse gases      1
1869 Greenhouse media      1
1870 Greenwich      1
1871 grey alder (Alnus incana)      1
1872 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1873 grinders      1
1874 grivasta ovca      1
1875 grivasti skakač      1
1876 grm      1
1877 grmlje      6
1878 Gross domestic product      1
1879 ground and flood water      1
1880 ground and surface water monitoring      1
1881 ground water      1
1882 groundwater      4
1883 group decision making      1
1884 group-selection cutting      1
1885 growing conditions      1
1886 Growing stock      7
1887 growth      10
1888 growth and increment      2
1889 growth elements      1
1890 growth equation      1
1891 growth forces      1
1892 growth forces and suppressed forces      1
1893 growth of mean stand diameter      1
1894 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1895 grupno odlučivanje      1
1896 gubar      2
1897 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1898 gubici      1
1899 gubici divljači      1
1900 gubici tla      1
1901 gubitak mase      1
1902 Guide curve method      1
1903 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
1904 gusjenica      1
1905 gustoća      2
1906 gustoća drva      3
1907 gustoća peleta      1
1908 gustoća populacije      4
1909 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1910 gustoća u standardno suhom stanju      1
1911 Gymnosperms      1
1912 gypsy moth      2
1913 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1914 habitat      8
1915 habitat factors      1
1916 habitat map      1
1917 habitat suitability      1
1918 habitat type      2
1919 Habitat. Posavina      1
1920 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1921 halbsib-progeny tests.      1
1922 half-shrubs      1
1923 half-sib potomstvo      1
1924 half-sib progenies      1
1925 Haljevo forest      1
1926 Hamamelis      2
1927 hantaviruses      1
1928 hantavirusi      1
1929 hard ticks      1
1930 hardwood      1
1931 hardwood-broadleaf species      1
1932 harvest scheduling      1
1933 harvester      8
1934 harvesteri i procesori      1
1935 harvesting conditions      1
1936 haul.      1
1937 haulage tracks      1
1938 Hauling and transportation of timber      1
1939 haustorij      1
1940 haustorium      1
1941 hazardous waste      1
1942 health      2
1943 health and safety      1
1944 health status      1
1945 health status category of stand      1
1946 health tourism      1
1947 heat transfer.      1
1948 heat treatment (HT)      1
1949 heavy metals      2
1950 heavy thinning      1
1951 height      3
1952 height and height increment      1
1953 height and root collar diameter      1
1954 height and volume growth      1
1955 height growth      5
1956 height increment      2
1957 height of sprout      1
1958 Helleboro nigri-Piceetum      1
1959 Hemiptera      4
1960 herbaceous plants      1
1961 herbaceous species of the forest edge      1
1962 herbicid      1
1963 herbicide      1
1964 herbicides      1
1965 herbicidi      1
1966 Hercegovina      1
1967 hereditary basis      1
1968 heredity      1
1969 heretability      1
1970 heritability      1
1971 Herzegovina      1
1972 Hibiscus      2
1973 hibridi      2
1974 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1975 hidrologija      1
1976 hidrološka uloga      2
1977 hidromeliorativni zahvati      1
1978 hidropedološke karakteristike      1
1979 hidrotehničke mjere      1
1980 high forest      1
1981 hilly area      1
1982 hind body weight      1
1983 hiperforezija      1
1984 hiperparazitoid      2
1985 Hippophaë rhamnoides      2
1986 Hippophao-Berberidetum      2
1987 Histiostoma piceae      2
1988 Histiostoma ulmi      1
1989 Histiostomatidae      3
1990 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1991 historical development      1
1992 historical outbreaks      1
1993 historical presentation      1
1994 historical value      2
1995 history of forestry      2
1996 history of HŠD      1
1997 hladne temperaturne jedinice.      1
1998 hlapljive komponente      1
1999 Hohenadel´s method      1
2000 Hohenadlova metoda      1
2001 hollow-horned animal      1
2002 Homeland war      1
2003 homogenizacija      1
2004 homogenization      1
2005 honey plants      1
2006 horn length      1
2007 Hornbeam hop      1
2008 Hornbeam oriental      1
2009 horns      1
2010 horse chestnut      2
2011 horse chestnut protection      1
2012 horticultural elements      1
2013 horticul­tural value      2
2014 hortikulturna vrijednost      2
2015 hortikulturni elementi      1
2016 host      1
2017 host plants      1
2018 hosts      2
2019 hrana      1
2020 hranidba      1
2021 hranljiva      1
2022 hrast      3
2023 hrast crnika      1
2024 hrast crnika (Quercus ilex)      2
2025 hrast crnike      1
2026 hrast kitnjak      7
2027 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2028 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2029 hrast lužnjak      37
2030 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2031 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
2032 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2033 hrast medunac      3
2034 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2035 hrast oštrika      1
2036 hrast sladun      1
2037 hrastov ponik      2
2038 hrastova mrežasta stjenica      1
2039 hrastova oblovina      1
2040 hrastova pepelnica      1
2041 hrastove šume      1
2042 hrastovi županije bjelovarske      1
2043 hrastovina      1
2044 Hrvatska      50
2045 Hrvatska – Dalmacija      1
2046 hrvatska flora      1
2047 hrvatska kuna      1
2048 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2049 Hrvatska vojna granica      1
2050 Hrvatska.      6
2051 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2052 Hrvatske šume d.o.o      1
2053 Hrvatske šume d.o.o.      4
2054 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2055 Hrvatski udio      1
2056 Hrvatsko Podunavlje      1
2057 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2058 hrvatsko šumarstvo      1
2059 HTRS96/TM      2
2060 human protection      1
2061 human resources in forestry      1
2062 humic acids      1
2063 huminske kiseline      1
2064 humizacija      1
2065 humofluvisol      2
2066 humus      3
2067 Hungavit      2
2068 hunt      1
2069 hunters      4
2070 hunting      6
2071 Hunting and fishing      1
2072 hunting area      1
2073 hunting associations      1
2074 hunting club rules      1
2075 hunting district      2
2076 hunting ground      1
2077 hunting ground biological casualties      1
2078 hunting grounds      1
2079 hunting illustration      1
2080 Hunting Management      3
2081 hunting society      1
2082 hunting-demographic intensity      1
2083 hunting-geographic intensity      1
2084 Hvar      2
2085 hvatanje      1
2086 hvatanje dabra      1
2087 hybrids      2
2088 hydrological role      2
2089 hydrology      1
2090 hydro-melioration treatments      1
2091 hydro-technical interventions      1
2092 hydro-technical measures      1
2093 Hymenoptera      4
2094 Hymenoptera: Platygastridae      2
2095 hyperparasitoid      1
2096 hyperphoresy      1
2097 ICP Forests      6
2098 identifikacija.      1
2099 iglice      1
2100 IGRs      1
2101 II-G-10      2
2102 II-G-20      2
2103 ilegalni odstrel      1
2104 ilirske vrste      1
2105 illegal felling      1
2106 illegal killing      1
2107 Illegal timber trade      1
2108 ilovača      1
2109 image fusion      1
2110 imela      2
2111 imidaclopride      1
2112 imidakloprid      1
2113 imovna općina      2
2114 impact      1
2115 impacts of silvicultural measures      1
2116 implementation of H1 and H2      1
2117 improvement by selfing      1
2118 improving management practices      1
2119 in situ and ex situ methods      1
2120 in situ i ex situ metode      1
2121 in utero      2
2122 inactive forest owners      1
2123 incomplete development      1
2124 increase in growth      1
2125 increment      5
2126 Increment and cut      1
2127 increment and quality      1
2128 increment percentage      2
2129 indeks lisne povr šine      1
2130 indeks raznolikosti.      1
2131 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2132 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2133 indeks zaraze      1
2134 indeksi diverziteta      1
2135 indeksi točnosti      1
2136 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2137 index of infestation      1
2138 index values of common beech trees      1
2139 indicators      2
2140 indicators of productivity      1
2141 indices about forests      1
2142 Indigobush      2
2143 Indigobush bioproductivity      2
2144 Indigofera      2
2145 indikator dostupnosti      1
2146 Industrial Round Timber in the Rough      1
2147 industrija      1
2148 industrija celuloze i papira      1
2149 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2150 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2151 inercepcija      1
2152 inferencijalna statistika      1
2153 inferior and superior model trees      1
2154 infestation      2
2155 infestation intensity      1
2156 infiltracija      1
2157 infiltration      1
2158 inflammability and combustibility of fuel types      2
2159 informacijski sustav      1
2160 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2161 information system      1
2162 information system model      1
2163 informiranost      1
2164 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2165 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2166 innovations in forestry      2
2167 Innovativeness      2
2168 inovacije u šumarstvu      2
2169 inovativnost      2
2170 input-output analiza      1
2171 input-output analyses      1
2172 insect      3
2173 insect growth regulators      1
2174 insect pests      2
2175 insecticide      1
2176 insecticides      1
2177 Insectivores      1
2178 insects      1
2179 insekticid      1
2180 insekticidi      1
2181 insolacija      1
2182 insolation      1
2183 integral management with ecosystems in space      1
2184 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2185 integrated forest protection      1
2186 integrated timber protection      1
2187 integrirana zaštita oblovine      1
2188 integrirana zaštita šuma      1
2189 intelektual no vlasništvo      1
2190 intellectual ownership      1
2191 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2192 intensity of infection      2
2193 intensity of infestation      3
2194 intensive      1
2195 intenzitet fotosinteze      1
2196 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2197 intenzitet prorede      1
2198 intenzitet zaraze      6
2199 inter- and intrapopulation variability.      1
2200 interakcija genotip × okolina      1
2201 interception      1
2202 interest associations      1
2203 interlaboratory testing      1
2204 international standards      1
2205 Internet      3
2206 internetske usluge      1
2207 interpopulation and intrapopulation variability      1
2208 intesivelly thinning      1
2209 intra- and interpopulation variability      1
2210 Intraclonal and interclonal variability      1
2211 intraclonal variability      1
2212 intrapopulation and interpopulation variability      1
2213 intraspecific      1
2214 introduction      4
2215 introdukcija      7
2216 introgresija      1
2217 invasive pest      1
2218 invasive species      10
2219 invasive trees      1
2220 invazivna vrsta      4
2221 invazivne drvenaste vrste      1
2222 invazivne vrste      5
2223 invazivni štetni organizam      1
2224 invazivni štetnik      1
2225 inventarisation of woody plants      1
2226 inventarizacija dendroflore      1
2227 inventarizacija drveća i grmlja      1
2228 inventura      1
2229 inventura šuma      3
2230 inverzija vegetacije      1
2231 investments      1
2232 injuries at work      1
2233 IPGRI      1
2234 Ips typographus      2
2235 iptera      1
2236 iskoristavački pokazatelj      1
2237 iskorišćivanje šuma      1
2238 iskorištavanje šuma      2
2239 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2240 iskorištenje      2
2241 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2242 island Mljet      1
2243 islands      1
2244 ISO 11277      1
2245 isoenzyme      1
2246 isoenzymes      1
2247 ispitivanje      2
2248 ISPM 15      4
2249 ispuštanje      1
2250 ispuštanje dabra      1
2251 ISTA pravila      1
2252 ISTA rules      1
2253 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2254 Istočna Slavonija      1
2255 istovjetne točke      1
2256 Istra      2
2257 Istra (Hrvatska)      1
2258 istraživanja      1
2259 istraživanje tržišta      1
2260 Istria      1
2261 Italian oak      2
2262 ITS2 regije      1
2263 ITS2 region      1
2264 Ivanščica      3
2265 Ixodidae      2
2266 izbojci      1
2267 izgorena površina      1
2268 izložak (eksponat)      1
2269 Izložbe-sajmovi      1
2270 izloženost      3
2271 izlučenje      1
2272 izlučivanje sastojina      2
2273 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2274 izmjera šuma      3
2275 izmjera šumskog drveća      1
2276 iznošenje drva      1
2277 izoenzimi      8
2278 izoenzymes      1
2279 izolacija gljiva      1
2280 izrada i privlačenje drva      1
2281 izravno i difuzno svjetlo      1
2282 Izvanredna stanja      1
2283 izvješće eksperata iz Kanade      2
2284 izvješćivanje      1
2285 izvoditelji šumskih radova      2
2286 izvođenje šumskih radova      1
2287 Izvoz i Uvoz      1
2288 izvozni putovi      1
2289 izvoženje drva.      1
2290 jablan      1
2291 Jadran      1
2292 jadranski otoci      1
2293 jadransko područje      1
2294 Jagdausstellungen      1
2295 jajnici      1
2296 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2297 jake prorjede      1
2298 Japage      2
2299 jarebica kamenjarka – grivna      1
2300 Jarebica kamenjarka grivna      1
2301 jasen      1
2302 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2303 Jasminum      2
2304 javni šumarski instituti      1
2305 javno mišljenje      1
2306 javno podsticanje šumarstva      1
2307 jedinstvena metoda      1
2308 jedinstveni model      1
2309 jednadžbe rasta      1
2310 jednakokutna spirala      1
2311 jednodobne bukove sastojine      2
2312 jednodobne regularne sastojine      1
2313 jednodobne sastojine      1
2314 jednodobno gospodarenje      1
2315 jednogodišnje sadnice      1
2316 jednospolna      1
2317 jela      6
2318 jela obična      1
2319 jela.      1
2320 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2321 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2322 jelen fratar      1
2323 Jelen lopatar      1
2324 jelen obični      3
2325 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2326 jelovina (Abies alba Mill)      1
2327 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2328 jestiva      1
2329 jestive gljive      1
2330 Joinery and Cabinet making      2
2331 joint- stock company in forestry      1
2332 Josip Ettinger      2
2333 Journal of Forestry      1
2334 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2335 Juglans L.      2
2336 Juglans nigra      1
2337 jugoistočna Europa      1
2338 juniper      1
2339 jura      1
2340 juvenilno drvo      1
2341 Južna Afrika      1
2342 Južna/Srednja Europa      1
2343 kadmij      1
2344 kadrovi u šu­marstvu      1
2345 kakvoća      1
2346 kakvoća drvnih sortimenata      1
2347 kakvoća stabala      1
2348 kalabrijski bor      2
2349 kalij      2
2350 Kalnik      2
2351 Kalnik forest      1
2352 kamenolom Očura II      1
2353 kamenjarka.      1
2354 kanader i demon      1
2355 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2356 Kappa statistika      1
2357 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2358 karantenski štetnik      1
2359 karbonatnenaslage      1
2360 kariotip      1
2361 karotenoidi      1
2362 karst      3
2363 karst phenomena      1
2364 karta staništa      1
2365 karta šumskih zajednica      1
2366 karte      1
2367 kartiranje šumskog drveća      1
2368 kartografska generalizacija      1
2369 Karyotypes      1
2370 kaštelansko područje      1
2371 katastar      1
2372 katastar vodnih potencijala      2
2373 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2374 kavkaska jela      1
2375 keficijent unutarnjeg rasta      1
2376 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2377 kemijski sastav      1
2378 kemijski sastav sjemena      1
2379 kemijski sastav tla      1
2380 kemizam biljnog materijala.      1
2381 kermes berry      1
2382 Kermes oak      1
2383 kestenov moljac miner      1
2384 kestenova osa šiškarica      1
2385 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2386 kitnjak      1
2387 klasična otvorenost      1
2388 klaster analiza      3
2389 klasterska analiza      1
2390 klet      1
2391 klijanci      1
2392 klijanje      1
2393 klijavost      2
2394 klima      6
2395 klima-požarna područja      1
2396 klima-požarna područja.      1
2397 klimatološki parametri      1
2398 klimatska promjena      1
2399 klimatske karakteristike      1
2400 klimatske promjene      5
2401 klimatski čimbenici      1
2402 klimatski ekscesi      1
2403 klimatski model      1
2404 klimatski scenariji      1
2405 klinalna varijabilnost      1
2406 klizna sredina      1
2407 klon      1
2408 klon topole I-214      1
2409 klonovi      1
2410 klonovi bijele vrbe      2
2411 klonovi stablastih vrba      1
2412 klonovi topola      2
2413 klonovi topole      1
2414 klonska sjemenska plantaža      2
2415 klonske sjemenske plantaže      2
2416 klonski arhivi      1
2417 klonski testovi crnih topola      1
2418 klonski uz.orci      1
2419 klonsko šumarstvo      1
2420 Klorofilmetar CCM-200      1
2421 kljove      2
2422 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2423 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2424 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2425 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2426 Koelreuteria      2
2427 količine goriva      1
2428 kolotrag      1
2429 koluvij      1
2430 koljik      2
2431 komparacija stanja za 2009.      1
2432 komparativna analiza      1
2433 komparativna metoda istraživanja      1
2434 kompleksni sustavi      1
2435 kompleksnost      1
2436 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2437 kompromis      1
2438 Komrčar      2
2439 komuniciranje      1
2440 komunikacijske aktivnosti      1
2441 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2442 koncepcija      2
2443 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2444 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2445 konsenzus      1
2446 kontejner      1
2447 kontejneri      1
2448 kontejnerski uzgoj      1
2449 kontinentalna Hrvatska      1
2450 kontrola      1
2451 kontrolne pokusne plohe      1
2452 konverzija panjača      1
2453 konzervacija      1
2454 konzervacija vlage      1
2455 konzervacija vlage u tlu      1
2456 Kopački rit      2
2457 kopulacija      1
2458 kora      2
2459 koranje      1
2460 korelacija      1
2461 korelacijska veza      2
2462 korijen      2
2463 korištenje zemljišta      1
2464 korjenov sustav      1
2465 korološke i fitocenološke značajke      1
2466 korov      1
2467 korovi      1
2468 korovska vegetacija      1
2469 košćela      1
2470 koštunica      1
2471 kovanice      1
2472 krajobraz.      1
2473 krajobrazna raznolikost      1
2474 kramp      1
2475 kraniometrija      1
2476 Krapinsko-zagorska Count      1
2477 Krapinsko-zagorska County      1
2478 Krapinsko-zagorska županija      2
2479 kras      1
2480 Krasno      2
2481 kraška polja      1
2482 kratke ophodnje.      1
2483 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2484 kreativnost      2
2485 kreda      1
2486 kriging      2
2487 kriterij kvaliteta      1
2488 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2489 kriteriji za investiranje      1
2490 kritosjemenjače      1
2491 krivulje indeksa staništa      1
2492 krize      1
2493 kronika      1
2494 krpelj      1
2495 krš      4
2496 krški fenomeni      1
2497 krupno drvo      1
2498 krupnoća žira      2
2499 kružne primjerne plohe      1
2500 kserofitna      1
2501 kukac      3
2502 kukavica      1
2503 kukci      1
2504 kukci potkornjaci      1
2505 kukcojedi      1
2506 kultivari tise      1
2507 kultura      3
2508 kultura crnog bora      1
2509 kulture kratkih ophodnji      2
2510 kulturni pejzaž      1
2511 kulturno povijesna baština      1
2512 Kunstinseln      1
2513 kva liteta sjemena      1
2514 kvalitativno iskorištenje      1
2515 kvalitet      1
2516 kvaliteta      2
2517 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2518 kvaliteta sadnica      2
2519 kvaliteta staništa      1
2520 kvaliteta žira      1
2521 kvaliteta života      1
2522 kvantitativna obilježja      1
2523 kvantitativna svojstva      1
2524 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2525 kvarter      1
2526 laboratorijski uzgoj      1
2527 laboratory rearing      1
2528 land mines      1
2529 land use      1
2530 landed municipality      1
2531 landfill gas      1
2532 landforms      1
2533 Landsat      2
2534 Landsat 7      2
2535 landscape artist      1
2536 landscape design      1
2537 landscape diversity      1
2538 landscape.      1
2539 lapor      1
2540 large wood of Italian oak      1
2541 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2542 Laudonov Gaj      4
2543 laurel      1
2544 Law      1
2545 lawn      1
2546 laying date      1
2547 layout of the islet      1
2548 layout proposal      1
2549 leachate      1
2550 leaf area index      1
2551 leaf litter      1
2552 leaf morphology      6
2553 leaf nitrogen dynamic      1
2554 leaf photosynthetic traits      1
2555 leaf third-flush      1
2556 leaf unfolding      1
2557 leafminers      1
2558 legislation      1
2559 legislative      1
2560 Lekenik      2
2561 length of assortment      1
2562 length of the nibbled part of a shoot      1
2563 Lepidoptera      5
2564 Leptoglossus occidentalis      2
2565 Lespedeza      2
2566 level of knowledge.      1
2567 libanonski cedar      1
2568 library      1
2569 Liburnian karst      1
2570 Liburnijski krš      1
2571 licenciranje      2
2572 licensing      2
2573 LiDAR      4
2574 life forms      1
2575 lifelong learning      1
2576 light      2
2577 lightweight unmanned aerial vehicles      1
2578 Lika      6
2579 limit values      2
2580 linear correlation      1
2581 linear trend      1
2582 linearna korelacija.      1
2583 linearni trend      1
2584 lines below electro-energetic facilities      1
2585 linoleic acid      1
2586 linoleinska kiselina      1
2587 Liocourt´s distribution      1
2588 Liocourtova distribucija      2
2589 Lisičine      1
2590 Lisičine Arboretum      2
2591 lisni mineri      1
2592 listanje      1
2593 listinac      3
2594 listopadna      1
2595 listopadne šume      1
2596 lisymeters      1
2597 lišće obične bukve      1
2598 lišće perasto      1
2599 litače      1
2600 lithological unit      1
2601 litološka cjelina      1
2602 litter      1
2603 litter mass loss      1
2604 livelihoods      1
2605 lizimetri      2
2606 local community      1
2607 Local population      1
2608 log value yield.      1
2609 log volume yield      1
2610 logger injuries      1
2611 logging      3
2612 logging as sylvicultural care of stands      1
2613 Logging operations      1
2614 logging residue      1
2615 logging strategy      1
2616 logistic regression      1
2617 logistička regresija      1
2618 lokalna zajednica      1
2619 Lokalne populacije      1
2620 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2621 Longe-range      1
2622 longitudinal clearance radius      1
2623 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2624 Lonicera      2
2625 lopatar      1
2626 Loranthus europaeus Jacq.      6
2627 losses      1
2628 lov      1
2629 lovac      1
2630 lovačka ilustracija      1
2631 lovačka udruga kotara senjskog      1
2632 lovačke izložbe      1
2633 lovačke udruge      1
2634 Lovački dio izložbe      1
2635 lovci      2
2636 lovište      7
2637 lovni trupčići      2
2638 lovno gospodarenje      3
2639 lovno područje      1
2640 lovno stablo      1
2641 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2642 lovno-demografski intenzitet      1
2643 lovno-geografski intenzitet      1
2644 lovor      1
2645 Lovran marron      1
2646 lovranski marun      1
2647 lovstvo      4
2648 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2649 Lovstvo i ribarstvo      1
2650 low attack      1
2651 low quality and small-sized diameter logs      1
2652 low tree      1
2653 Lower Austria      1
2654 lower tusks      1
2655 lowland      1
2656 lowland forest      1
2657 lowland forest ecosystems      3
2658 Lowland forests      4
2659 lowland forests of pedunculate oak      1
2660 lowland region      1
2661 low-lying areas      1
2662 lubanja      1
2663 Lumber operations      1
2664 lumber value yield      1
2665 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2666 lužnjak      2
2667 Lymantria dispar      2
2668 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2669 Lymantria monacha      2
2670 Lymantriidae      1
2671 Lyme borreliosis      1
2672 Lymnatria monacha      1
2673 Lynx lynx      2
2674 lysimeters      1
2675 ljetna suša      2
2676 M.Sc.      1
2677 Macedonian oak      1
2678 Maceljsko gorje      2
2679 machine felling      1
2680 machine felling and processing      1
2681 machine´s own resistance power      1
2682 macroclimatic adaptedness      1
2683 macrofungi      1
2684 macroscopic characteristics      1
2685 magistarski rad      1
2686 magnezij      1
2687 Magnolia L.      1
2688 Mahaleb cherry tree      1
2689 maintenance of forest roads      1
2690 makedonski hrast      2
2691 makija      2
2692 makija planike      1
2693 maklen      1
2694 makrogljive      1
2695 makroklima      1
2696 makroklimatska prilagodba      1
2697 makroskopske karakteristike      1
2698 Maksimir Park      2
2699 mala i srednja poduzeća      1
2700 Mala Kapela      1
2701 malati      1
2702 mali alati      1
2703 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2704 Malus Mill.      1
2705 mammal      1
2706 man activities      1
2707 managed beech forests      1
2708 management      5
2709 management constraining factors      1
2710 management of      2
2711 management plan      2
2712 management planning      1
2713 management plans      1
2714 management style      1
2715 management unit "Česma"      1
2716 map of forest communities      1
2717 maps      1
2718 maquis      1
2719 maquis of strawberry tree      1
2720 market      3
2721 market relations      1
2722 market research.      1
2723 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2724 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2725 marking      1
2726 masa košuta      1
2727 masena koncentracija      1
2728 maslinik      2
2729 mass concentration      1
2730 master´s thesis      1
2731 mastic      1
2732 mastic tree      1
2733 mastika      1
2734 matematički modeli      1
2735 matični fond      1
2736 matični supstrat      1
2737 matičnjak plemki      1
2738 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2739 mature stands      1
2740 maturity dimension      1
2741 Mean breast diameter      1
2742 mean extraction distance      1
2743 mean skidding distance      1
2744 measuring elements      1
2745 measuring procedure      1
2746 mechanical felling      1
2747 mechanical properties of wood      1
2748 mechanized of silvicultural works      1
2749 Mediteran      2
2750 mediteranska područja      1
2751 mediteranska vegetacija      1
2752 mediteranske šume      1
2753 mediteransko krško područje      1
2754 Mediterranean      3
2755 Mediterranean karst area      2
2756 Mediterranean regions      1
2757 mediterranean vegetation      1
2758 medljikovac      1
2759 medonosno bilje      1
2760 medunac      1
2761 Medvednica      1
2762 Medvednica Mount      1
2763 Medvednica Nature Park      1
2764 Međimurje      2
2765 međulaboratorijske usporedbe      1
2766 Međunarodne konvencije      1
2767 međunarodne norme      1
2768 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2769 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2770 mehanička svojstava drva      1
2771 mehanička svojstva      1
2772 mehanička svojstva drva      1
2773 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2774 mehanizirana bušilica      1
2775 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2776 melioracija      1
2777 melioracija krša      1
2778 melioracijski učinci      1
2779 menadžment      1
2780 menagement klas      1
2781 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2782 meningoencephalitis      1
2783 merkan-lilizam      1
2784 mesophilous chestnut forests      1
2785 Metcalfa pruinosa      2
2786 meteorological factors      1
2787 meteorološki čimbenici      1
2788 meteorološki indeks požara      2
2789 me­teorološki indeks požara      1
2790 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2791 method of thinning of regular forest      1
2792 methods      1
2793 metoda najbližih susjeda      1
2794 metoda pokusnih ploha      1
2795 metoda prorede      1
2796 metoda sjemenomjera      1
2797 metoda sjetve      1
2798 metoda tetive      1
2799 metoda tetrazola      1
2800 Metoda vrtložne kovarijance      1
2801 metode      1
2802 metode vrednovanja      1
2803 mezijska bukva      1
2804 mezofilne kestenove šume      1
2805 micoses of needles      1
2806 microbiological characteristics of the soils      1
2807 microclimate      4
2808 microorganism functional groups in the soil      1
2809 microrelief      1
2810 micro-relief      1
2811 microsatelite      1
2812 microsatelites SSR      1
2813 microsatellite markers      1
2814 microsatellites      2
2815 mid- and long-term planning      1
2816 middle breast diameter      1
2817 middle volume of trees      1
2818 middle-aged stand      1
2819 mikocenoza      1
2820 mikoze      1
2821 mikoze iglica      1
2822 mikrobiološke značajke tala      1
2823 mikroelementi      1
2824 mikroklima      4
2825 mikroreljef      1
2826 mikrosateliti      4
2827 mikrosatelitni biljezi      1
2828 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2829 Milan Knežević      2
2830 Milan Stribrny      2
2831 MIMIC model      2
2832 mine      3
2833 mineral raw materials      1
2834 mineralne sirovine      1
2835 miniranost      1
2836 mistletoe      3
2837 mišoliki glodavci      1
2838 mitochondrial control region      1
2839 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2840 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2841 mixed and pure stands of beech      1
2842 mixed plantations      1
2843 mjere asimetrije      2
2844 mjereni postupak      1
2845 mjerila      1
2846 mjesečna ocjena žestina      1
2847 mjesto lanjenja      1
2848 mješovita kultura      1
2849 mješovite i čiste sastojine      1
2850 mlada sastojina      1
2851 mladi naraštaj      3
2852 mladik      2
2853 mobile cable crane      1
2854 močenje plodova      1
2855 model      5
2856 model normally      1
2857 model of departmental research      1
2858 model of middle-aged forest      1
2859 model oplemenjivanja      1
2860 model predviđanja cijena      1
2861 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2862 model resornoga istraživanja      1
2863 model sustava informacija      1
2864 model vrednovanja      2
2865 modeli procjene volumena      1
2866 modeli rasta      1
2867 modeling      1
2868 modeliranje      4
2869 Modeliranje goriva      1
2870 Modelling      2
2871 modelna srednjodobna sastojina      1
2872 modelni normalitet      1
2873 modification      1
2874 modificirana Brinkova funkcija      1
2875 modificirana skala      1
2876 modified Brink’s function      1
2877 modified scale      1
2878 modifikacije      1
2879 moesian beech      1
2880 mogućnost razlikovanja      1
2881 moisture content      1
2882 moisture regime      1
2883 molecular diagnostic      1
2884 molecular-biological methods      1
2885 molekularna dijagnostika      1
2886 molekularne analize      1
2887 molekularno-biološke metode      1
2888 monetary value of wood assortments      1
2889 monitoring      7
2890 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2891 monitoring u šumarstvu.      1
2892 Monochamus galloprovincialis      2
2893 monoculture      1
2894 monografija “Divokoza”      1
2895 monograph “Chamois”      1
2896 monokultura      1
2897 Monolit      1
2898 monthly severity ratings      1
2899 Montpellier      1
2900 morflogija klijanca      1
2901 morfologija      2
2902 morfologija češera i sjemena      1
2903 morfologija lista      6
2904 morfologija ploda      1
2905 morfologija sadnica      1
2906 morfologija sjemena      1
2907 morfologija tla      1
2908 morfološka obi lježja      1
2909 morfološka raščlamba      1
2910 morfološka svojstva sadnica      1
2911 morfološka varijabilnost      2
2912 morfološke karakteristike      1
2913 morfometrija      1
2914 morfometrija rogovlja      1
2915 morfometrijska analiza lista      1
2916 morfometrijska analiza lista jasena      1
2917 morfometrijska varijabilnost      1
2918 morphological analysis      1
2919 morphological characteristics      1
2920 morphological features of seedlings      1
2921 morphological variability      2
2922 morphology      2
2923 morphometric ash leaf analysis      1
2924 morphometric leaf analysis      1
2925 morphometric traits      1
2926 morphometric variability      1
2927 morphometrics of antlers      1
2928 morphometry      1
2929 mortalitet      5
2930 mortality      6
2931 Mosor      2
2932 motor-manual      1
2933 motorna pila      1
2934 motorne pile      1
2935 motorni čistač      1
2936 Mottled Umber Moth      1
2937 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2938 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2939 mouflon      3
2940 mountain tourisms      1
2941 mountainous areas      1
2942 Mountainous Croatia      1
2943 Mountainous Region of Croatia      1
2944 mountainous relief area      1
2945 Moving average      1
2946 mr. sc.      1
2947 mreža      1
2948 mreža šumskih cesta      1
2949 mrtvo drvo      2
2950 mtDNA      2
2951 muflon      4
2952 muflon (Ovis ammon L.)      1
2953 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2954 mulberry (Morus alba)      1
2955 mulching flail mower      1
2956 Multi Criteria Decision Making      1
2957 multiclonal cultures      1
2958 Multi-criteria decision analysis      1
2959 multi-criteria decision making      1
2960 multi-dimensional scaling      1
2961 multidimenzionalno skaliranje      1
2962 multidisciplinaran pristup      1
2963 multiklonske kulture      1
2964 Multiple criteria decision making      1
2965 multiple regression analyses      1
2966 multiple-use fo­restry      2
2967 multivariate analysis      2
2968 multivariate methods      1
2969 multivariatne meto­de      1
2970 multivarijacijska analiza      1
2971 multivarijatna analiza      1
2972 muncipality      1
2973 munika      1
2974 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2975 munika u Hercegovini      1
2976 Mura      2
2977 mycocoenosis      1
2978 mycoses      1
2979 Myrto-Quercetum ilicis      2
2980 nabonos      1
2981 Nacionalni park      1
2982 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2983 Nacionalni park Kornati      1
2984 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2985 nacionalni parkovi      1
2986 način uzgoja      1
2987 nad zor stanja sastojina.      1
2988 nadmorska visina      1
2989 nadzemna biomasa      2
2990 nadzor      2
2991 Nadzorni odbor      1
2992 naftna kontaminacija      1
2993 nagib      1
2994 nagib terena      1
2995 Na-heksametafosfat      1
2996 Na-hexametaphosphate      1
2997 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2998 naknada      1
2999 naknada za općekorisne funkcije      1
3000 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3001 nalazišta tartufa      1
3002 nalazište u Zagrebu      1
3003 namnožio      1
3004 nanoindentacija      1
3005 nanoindentation      1
3006 nanotechnology      1
3007 nanotehnologija      1
3008 Na-pirofosfat      1
3009 naplodni sijek      1
3010 Na-pyrophosphate      1
3011 narodna imena životinja.      1
3012 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3013 narrowleafed ash      1
3014 narrow-leaved ash      7
3015 narrow-leaved ash tree      1
3016 nasad gumijevca      1
3017 nasljedne osnove      1
3018 nasljednost      3
3019 Našice      1
3020 National park “Fruška gora”      1
3021 National Park Plitvička Jezera      1
3022 national parks nature parks      1
3023 native deciduous plants      1
3024 natječajna (početna) cijena      1
3025 natprosječni debljinski prirast      1
3026 Natura 2000 Ecological Network      1
3027 Natura2000      1
3028 Natural conditions of life      1
3029 natural drying of stockwood      1
3030 natural enemies      1
3031 natural foci      1
3032 natural heritage      1
3033 natural newgrowth      1
3034 natural reforestation      1
3035 natural reforestation (reestablishment)      1
3036 natural regeneration      3
3037 natural rege­neration      1
3038 natural regeneration and management.      1
3039 natural resources      2
3040 natural spreading      1
3041 natural stockwood drying      1
3042 naturalizam      1
3043 nature      1
3044 nature conservation      1
3045 nature park      1
3046 Nature Parks      1
3047 nature preservation      1
3048 nature protection      5
3049 nature protection areas      1
3050 nature resources      1
3051 navigation      1
3052 neaktivni šumoposjednici      1
3053 nearest neighbor analysis      1
3054 necrosis      1
3055 nedostatak vode      1
3056 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3057 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3058 nedrvni šumski proizvodi      2
3059 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3060 negativna selekcija      1
3061 nekroza      1
3062 nelegalne sječe      1
3063 Nemonetarne usluge šuma      1
3064 Nemozoma      1
3065 nenosivo tlo      1
3066 nepotpuni razvoj      1
3067 neprava srž      1
3068 neprava srž bukve      1
3069 nepravilan klijanac      1
3070 nesreće na radu      1
3071 nested PCR      1
3072 network      1
3073 Networks      1
3074 neutrofilne šume      1
3075 new host      1
3076 new introduction      1
3077 new localities      1
3078 new locality      1
3079 new record      2
3080 new silvicultural options      1
3081 new truffle locality      1
3082 news: capacity planning      1
3083 Nezakonita trgovina drvom      1
3084 N-fixation      1
3085 niska gustoća      1
3086 nisko drvo      1
3087 nitrogen      3
3088 nitrogen accumulation      1
3089 nizina      2
3090 nizinska šumska područja      1
3091 nizinske šume      5
3092 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3093 nizinski brijest      1
3094 nizinski šumski ekosustavi      3
3095 nizinsko područje      2
3096 Noble Hardwoods      1
3097 Noctuidae      2
3098 noctuids      1
3099 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3100 nominalna gustoća      1
3101 Non wood forest products and services      1
3102 non-bearing soil      1
3103 nonlinear dynamical systems      1
3104 non-market forest functions      1
3105 Non-Monetary services from forests      1
3106 nonwood forest function.      1
3107 non-wood forest products      1
3108 nonwood forest products and servised      1
3109 norma ISO 11277.      1
3110 norma vremena      1
3111 normal model      2
3112 normal models      1
3113 normal seedling      1
3114 normal structure      1
3115 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3116 normala      4
3117 normalitet      1
3118 normalized difference vegetation index      1
3119 normalna raspodjela stabala      1
3120 normalni poprečni profil      1
3121 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3122 normals      1
3123 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3124 norme vremena      1
3125 norme za čvrsta biogoriva      1
3126 normizacija      1
3127 North America      1
3128 Northeastern Anatolian      1
3129 northern Croatia      1
3130 northern Velebit      1
3131 Northwestern Croatia      1
3132 Norway spruce      4
3133 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3134 nouctuid moths      1
3135 nourishing      1
3136 nova nalazišta      2
3137 nova šumskouzgojna rješenja      1
3138 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3139 novčanice      1
3140 novi domaćin      1
3141 novi ekološki trend      1
3142 novi nalaz      1
3143 novi pristup korištenja podataka      1
3144 novo nalazište      1
3145 novosti: plan kapaciteta      1
3146 novounesena vrsta      1
3147 novoutvrđene vrste      1
3148 NPK fertlizer 7:14:21      1
3149 NPK gnojivo 7:14:21      1
3150 number and size of stomata      1
3151 number of adult roe deer does      1
3152 number of fawns      1
3153 Number of flowers and fruits      1
3154 number of kids      1
3155 number of plants      1
3156 number of root tips      1
3157 number of sprouts on the trunk.      1
3158 number of trees      1
3159 numerical analysis      3
3160 numerička analiza      3
3161 numeričko bonitiranje      1
3162 numerousness natural new growth and stand age.      1
3163 numerousness/abundance      1
3164 nurse plants      1
3165 nurseries      1
3166 nursery      5
3167 nursery germination      1
3168 nursery plant production      1
3169 nursery production      2
3170 nutrient status      2
3171 nutritional status      2
3172 NW Adriatic      1
3173 njega      8
3174 njega pomlatka      1
3175 njega šuma      2
3176 njega šume      1
3177 njegovanje      1
3178 oak      2
3179 oak (Quercus robur L.)      1
3180 Oak downy      2
3181 oak lace bug      1
3182 oak round timber      1
3183 oak seedlings      1
3184 oaks in the Bjelovar County      1
3185 oakwood      1
3186 obalna vegetacija      1
3187 Obedska Bara      2
3188 obična bukva      15
3189 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3190 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3191 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3192 obična bukva.      1
3193 obična jela      10
3194 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3195 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3196 obična smreka      5
3197 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3198 obična tisa      1
3199 obični bagrem      1
3200 obični bor      2
3201 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3202 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3203 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3204 obični čempres      1
3205 obični grab      1
3206 obični jasen      2
3207 Obični orah      3
3208 object-oriented forest classification      1
3209 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3210 oblični broj      1
3211 oblik debla      2
3212 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3213 oblo drvo      1
3214 obnova      3
3215 obnova i održavanje      1
3216 obnova sastojina      2
3217 obnova šuma      3
3218 obnova šumskih krajolika.      1
3219 obnova vrtova      1
3220 obnovljivi izvori      1
3221 obnovljivi izvori energije      2
3222 obnovljivi prirodni resurs      1
3223 obnovljivi prirodni resursi      1
3224 obnovljivi resursi      1
3225 obojenost i zimska retencija lišća      1
3226 Obolodiplosis robiniae      2
3227 oborine      4
3228 obrana od poplave      1
3229 obrast      2
3230 obrazovanje kadrova      1
3231 Obrenovački Zabran      2
3232 obujam stabala      1
3233 obuka      1
3234 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3235 occupational injuries      1
3236 occurrence      1
3237 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3238 ocjena primjenjivosti      1
3239 ocjena stanja      1
3240 ocjena trofeja      1
3241 ocjenjivanje prikladnosti      2
3242 očuvanje genofonda      1
3243 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3244 očuvanje okoliša      1
3245 očuvanje prirode      2
3246 očuvanje staništa      1
3247 odabir scenarija gospodarenja      1
3248 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3249 odlagališni plin      1
3250 odlagalište      1
3251 odlaganje      1
3252 odnos visine i promjera      1
3253 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3254 određivanje visine stabla      1
3255 održavanje šumskih cesta      1
3256 održivi razvitak      1
3257 održivi razvoj      4
3258 odstrel      2
3259 odstrjel      2
3260 odsumporavanje      1
3261 odumiranje      2
3262 odumiranje stabala      4
3263 odziv      1
3264 ograda      1
3265 ograničavajući faktori gospodarenja      1
3266 ogrijevno drvo.      1
3267 ogrjevna vrijednost      1
3268 okoliš      1
3269 ökologische Faktoren      1
3270 oksidacijski stres      1
3271 old forestry map      1
3272 old towns and settlements      1
3273 old-field succession      1
3274 oleoptera      1
3275 olive grove      1
3276 Omiš      1
3277 omjer smjese      1
3278 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3279 onečišćenje      1
3280 onečišćenje voda      1
3281 onečišćenje zraka      2
3282 one-year-old seedlings      1
3283 opasni otpad      1
3284 opća vitalnost      4
3285 općekorisna funkcija šume      1
3286 općekorisne funkcije      3
3287 općekorisne funkcije šuma      2
3288 open strips      1
3289 opening up of forests      1
3290 openings      1
3291 Operational Planning      2
3292 operativno planiranja      1
3293 operativno planiranje      1
3294 operativno vrijeme      1
3295 ophodnjica      1
3296 oplemenjivanje      1
3297 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3298 oplodna sječa      4
3299 oplodna sječa u grupama      1
3300 oplodna sječe      1
3301 oplodne sječe      2
3302 oplošje korijena      1
3303 oporavak      1
3304 opožarena površina      2
3305 oppenes of forest roads.      1
3306 oprašivanje      1
3307 oprema za pticu grabljivicu      1
3308 oprema za sokolara      1
3309 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3310 opseg šumskouzgojnih radova      1
3311 opterećenost olovom      1
3312 opterećenje šumskih ekosustava      1
3313 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3314 optimalna otvorenost      1
3315 optimum opennes      1
3316 organic carbon OC      1
3317 organic matter      1
3318 organizacija      2
3319 organizacija gašenja      1
3320 organizacijska kultura      2
3321 organizacijski ustroj zaštite      1
3322 organization      1
3323 organizational culture      2
3324 organizational protection system      1
3325 organska tvar      1
3326 or­ganska tvar tla      1
3327 organski ugljik OC      1
3328 Oriental Hornbeam      1
3329 original project method      1
3330 originalna metoda projektiranja      1
3331 ornamental plants trade      1
3332 ornithology      1
3333 ornitologija      1
3334 orografijski pojasi      1
3335 osa listarica      2
3336 Osijek      1
3337 Osmocote Exact Standard      2
3338 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3339 osnova gospodarenja      2
3340 Osnovna državna karta (ODK)      1
3341 osnovne plohe      1
3342 osnovne vegetacijske jedinice      1
3343 osnovni fond      1
3344 osnovni fondovi divljači      2
3345 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3346 osobna računala      1
3347 Ostryo-Abietetum      2
3348 ostvarena proizvodnja      1
3349 ostvareni prirast      1
3350 osutost      1
3351 osutost iglica      1
3352 osutost krošanja      2
3353 osutost stabala      1
3354 osvjetljavanje      1
3355 Osvrti na izložbu      1
3356 oštećenost      2
3357 oštećenost krošanja      1
3358 oštećenost stabala      1
3359 oštećenost šuma      2
3360 oštećenja      1
3361 oštećenja stabala      1
3362 oštećenje      1
3363 oštećenje iglica      1
3364 oštećenje stabala      1
3365 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3366 oštećivanje sastojine      1
3367 oštećivanje stabala i tla      1
3368 oštećivanje šuma      1
3369 Oštrica      2
3370 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3371 otjecanje      1
3372 otoci      1
3373 otok Čiovo      1
3374 otok Krk      1
3375 otok Mljet      2
3376 otok Plavnik      1
3377 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3378 otopina tla      1
3379 otpad      2
3380 otpornost      1
3381 otvaranje šuma      1
3382 otvoreni prostor      1
3383 otvoreni sustav      1
3384 otvoreno lovište      1
3385 otvorenost      1
3386 otvorenost šumskim cestama.      1
3387 outbreak      1
3388 ovaries      1
3389 overhead costs      1
3390 overwintering      1
3391 overwintering niches      1
3392 Ovis ammon musimon      1
3393 ovlasti      1
3394 ownership and property conditions      1
3395 ownership restitution      1
3396 oxidative stress      1
3397 oxygen market      1
3398 ozljede      1
3399 ozljede na radu      2
3400 ozljede na stablima      1
3401 ozljede sjekača      1
3402 označavanje      1
3403 P. curvidens      2
3404 P. deltoides      2
3405 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3406 P. nigra Arnold      2
3407 P. thunbergiana Franco      2
3408 P. vorontzowi      2
3409 P. x euramericana      2
3410 p.o. Zagreb      1
3411 padaline      1
3412 panjača      1
3413 panjača planike      1
3414 panjače      1
3415 Papuk Natural Reserve      1
3416 parametar regresije (b)      1
3417 parameter of regression (b)      1
3418 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3419 Parasiten      1
3420 Parasitenkomplex      1
3421 parasitoid      1
3422 parazitoid      1
3423 parazitski kompleks      1
3424 Parčine      3
3425 Parectopa robinella      2
3426 Parectopa robiniella      2
3427 parent fund      1
3428 parent material      1
3429 park      1
3430 park forest      1
3431 park forest Marjan      1
3432 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3433 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3434 park prirode      1
3435 park prirode Telašćica      1
3436 Park prirode Učka      1
3437 park šuma      1
3438 Park šuma Marjan      1
3439 park Tašmajdan      1
3440 park-forest Komrčar      1
3441 parkovi      1
3442 Parkovi prirode      2
3443 parkovni objekti      3
3444 park-šuma      1
3445 park-šuma »Komrčar«      1
3446 Park-šume Grada Zagreba      1
3447 Participatory management      1
3448 particle size distribution      1
3449 pasivna zaštita      1
3450 pasji trn      1
3451 passive conservation      1
3452 past condition      1
3453 pasture      1
3454 paša      1
3455 Pašarenje      1
3456 pathways      1
3457 patologija      1
3458 Paulovnija 9501      1
3459 Paulovnija Shan Tong      1
3460 Paulownia 9501      1
3461 Paulownia Shan Tong      1
3462 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3463 payment for forest ecosystem services      1
3464 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3465 PCA      2
3466 pčelarstvo      1
3467 pedicle      1
3468 pedigree      1
3469 pedofiziografske značajke      1
3470 pedogeneza      1
3471 pedogenezis      1
3472 pedological analyses      1
3473 pedologija      1
3474 pedology      1
3475 pedološke analize      1
3476 pedophysiographic features      1
3477 pedosfera      1
3478 pedosphere      1
3479 pedotransfer function PTF      1
3480 pedotransfer funkcija PTF      1
3481 Peduncled Oak      2
3482 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3483 pedunculate oak      31
3484 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3485 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3486 pedunculate oak       1
3487 PEEN      2
3488 pejsažist      1
3489 pejsažno oblikovanje      1
3490 peleti      2
3491 peletizacija sjemena      1
3492 pellet density      1
3493 pellets      2
3494 Pelješac      2
3495 penjačice      1
3496 People      1
3497 percent share      1
3498 percent share of wood along thickness classes      1
3499 percentage increments of values      1
3500 Percentage of forest cover      1
3501 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3502 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3503 percentage of wood assortments      1
3504 period      1
3505 perioda      1
3506 periodicitet plodonošenja      1
3507 periodički prijelaz volumena      1
3508 peripheral population      1
3509 perivoj Ma­ksimir      2
3510 permanent experiment plot      1
3511 permanent experiments      1
3512 perpetrator      1
3513 Persian walnut      1
3514 pest      1
3515 pest control      1
3516 pesticid      1
3517 pesticide      1
3518 pests      1
3519 Peter‘s mountain      1
3520 Petrova gora      1
3521 pH – solution      1
3522 pH oborina      1
3523 pH precipitation      1
3524 Ph u pirofosfatu      1
3525 Ph u vodi      1
3526 Ph. D.      1
3527 phaeropsis sapinea      1
3528 Phase I and II      1
3529 Phase II      1
3530 Phase III      1
3531 phenological variability of flowering      1
3532 phenology      6
3533 pheno­logy.      1
3534 phenophases      1
3535 phenotypic plasticity.      1
3536 phenotypic stability      1
3537 phenotypic variation      1
3538 pheromone baited traps      1
3539 pheromone dispenser      1
3540 pheromone trap      2
3541 pheromone traps      1
3542 pheromone-baited trap      1
3543 phosphorus      3
3544 photointerpretation key      2
3545 pH-otopina      1
3546 photosynthesis      1
3547 photosynthesis intensity      1
3548 photosynthetic pigments      1
3549 Phyllonorycter issiki      2
3550 Phyllonorycter issikii      2
3551 Phyllonorycter robiniella      2
3552 Phyllonorycter sp.      1
3553 Phyllonorycter spp.      1
3554 phylogeny      1
3555 physical and mechanical properties of abonos      1
3556 physical and mechanical properties of recent oak      1
3557 physical and mineral soil properties      1
3558 physical strain      1
3559 physics      1
3560 physiological parameters      1
3561 phytocenosis      1
3562 phytocoeno­logical community      1
3563 phytocoenological record      1
3564 phytocoenological units      1
3565 phytocoenology      1
3566 phytocoenology (phytosociology)      1
3567 phytomass      1
3568 Phytophthora      2
3569 phytoplasmas      1
3570 phytoremediation      3
3571 phytosanitary inspection      1
3572 phytosanitary measures      1
3573 phytosanitary system      1
3574 phytosociology      1
3575 Picea abies      1
3576 Picea abies (L.) Karst.      1
3577 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3578 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3579 Picea omorika      1
3580 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3581 piezometar      1
3582 piezometer      1
3583 Pilanarstvo      3
3584 pilanska prerada drva      1
3585 pi­lanska proizvodnja      1
3586 pilanska sirovina      1
3587 pilanska tehnologija      1
3588 pilanski proizvodi      1
3589 Pilot Project      1
3590 Piljena građa četinjača i listača      1
3591 pine resin production      1
3592 Pinienprozessionspinner      1
3593 Pinija      1
3594 pinija (Pinus pinea)      1
3595 Pinus brutia      1
3596 Pinus halepensis      2
3597 Pinus heldreichii      2
3598 Pinus heldreichii (Christ)      2
3599 Pinus kalpensis      1
3600 Pinus nigra      5
3601 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3602 Pinus pinea      2
3603 Pinus pinea L.      1
3604 Pinus pineaL.      1
3605 Pinus sylvestris L.      2
3606 pinj      1
3607 pioneer species      1
3608 pioneer species.      1
3609 pioneer tree species      1
3610 pioneering species      1
3611 pionirske vrste      4
3612 pionirske vrste drveća      1
3613 piravost      1
3614 pisana dokumentacija      1
3615 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3616 pitka voda      1
3617 pitomi kesten      4
3618 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
3619 Pityokteines spinidens      2
3620 place of birth      1
3621 Plains      1
3622 Plan šumskog upravljanja      1
3623 plan upravljanja risom      1
3624 plan uzgajanja šuma      1
3625 planina Tušnica      1
3626 planinski turizam      1
3627 planirana proizvodnja      1
3628 planirani prirast      2
3629 planiranje      3
3630 planiranje etata glavnog prihoda      1
3631 planiranje gospodarenja      1
3632 planiranje mreže šumskih cesta      1
3633 planiranje obnove sastojina      1
3634 planiranje sječe      1
3635 planiranje šumskih prometnica      1
3636 planned production      1
3637 planned recruitment      1
3638 planned recruitment rate      1
3639 planning      1
3640 planning of forest roads      1
3641 planning of regeneration felling      2
3642 Planning system      2
3643 planovi      1
3644 planovi upravljanja      1
3645 planska jedinica İkisu      1
3646 planski sustav      1
3647 plant      2
3648 plant breeding      1
3649 plant communities      2
3650 plant community      1
3651 plant density      1
3652 plant geographical division      1
3653 plant heights      1
3654 plant list      1
3655 Plant Patent Act      2
3656 plant potential      1
3657 plant species      1
3658 plantation      1
3659 plantation growth      1
3660 plantations      2
3661 plantaža      1
3662 plantaže      2
3663 plantažni uzgoj      1
3664 planting      1
3665 plants      1
3666 plastična folija      1
3667 plastični lijevak      1
3668 plastičnost      1
3669 plavetna sjenica      1
3670 plemenite listače      1
3671 Plitvice Lakes      1
3672 Plitvička jezera      1
3673 plod      2
3674 plodnost      1
3675 plodnost tla      1
3676 plodovi      2
3677 plovidba      1
3678 plumate leaves      1
3679 plus stabla      1
3680 poaching      1
3681 poboljšivač tla      1
3682 početak listanja      1
3683 početnice      1
3684 počinitelj      1
3685 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3686 Podravina      3
3687 podrivanje tla      2
3688 područje provenijencije      1
3689 Podunavlje – Podravlje      2
3690 poduzetništvo      3
3691 podzemna voda      6
3692 podzemne vode      1
3693 Pohorje      2
3694 pohrana ugljika      2
3695 poisoning      1
3696 pokazatelj      2
3697 pokazatelji oštećenosti      1
3698 pokazatelji proizvodnosti      1
3699 pokretna drobilica kamena      1
3700 pokus provenijencija obične bukve      1
3701 pokusna ploha Br gola površina      1
3702 pokusno polje      1
3703 policy instruments      1
3704 polifagni parazitoidi      1
3705 polifenoli      2
3706 politički instrumenti      1
3707 pollination      2
3708 pollution      1
3709 položaj centromere      1
3710 položajna točnost      1
3711 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3712 Polufinalni drvni proizvodi      1
3713 polugrmovi      1
3714 polyphagous parasitoids      1
3715 polyphenolic compounds      1
3716 polyphenols      1
3717 poljoprivredna tla      1
3718 poljoprivredne površine      1
3719 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3720 Poljski brijest      1
3721 poljski jasen      10
3722 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3723 poljski jasen—suši tip      1
3724 poljski pokus      1
3725 pomaganje      1
3726 pomladak      5
3727 pomladak mladik      1
3728 pomladna jezgra      1
3729 pomlađivanje      5
3730 pomotechnical treatments.      1
3731 pomotehnički zahvati.      1
3732 ponašanje požara      2
3733 ponik      4
3734 ponuda      1
3735 POPAN model      2
3736 popis biljaka      1
3737 popis stranih vrsta      1
3738 poplar      3
3739 poplar clone      1
3740 poplar clone I-214      1
3741 poplar clones      3
3742 poplars      2
3743 Poplava      2
3744 poplavna šuma      2
3745 poplavne šume      1
3746 poplavne zone      1
3747 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3748 populacija      6
3749 populacija.      1
3750 populacijska dinamika      1
3751 populacijsko usko grlo      1
3752 population      3
3753 population bottleneck      1
3754 population density      2
3755 population dynamics      4
3756 population size      2
3757 population.      1
3758 populations      1
3759 Populationsdichte      1
3760 Populetalia albae      2
3761 Populus      2
3762 Populus alba      1
3763 Populus alba L.      2
3764 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3765 Populus L.      2
3766 Populus nigra      3
3767 Populus nigra L.      3
3768 porodice      1
3769 Portugal      2
3770 Posavina      3
3771 posebni/prostorni kriteriji      1
3772 positional accuracy      1
3773 positioning accuracy      1
3774 posječena drvna masa      1
3775 posjećivanje      2
3776 posjed      1
3777 posjetitelji      1
3778 poslijediplomski studij      1
3779 poslovanje      1
3780 Poslovna analiza      1
3781 poslovni odnosi      1
3782 posljedice agresije na RH      1
3783 posolica      1
3784 postage stamps      1
3785 postgraduate study      1
3786 post-introductory expansion      1
3787 postojanost drva      1
3788 postotak drvnih sortimenata      2
3789 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3790 postotak prirasta      2
3791 postotak prirasta vrijednosti      1
3792 Postotak šumovitosti      1
3793 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3794 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3795 posušena stabla      1
3796 poštanske marke      1
3797 pošumljavanje      9
3798 pošumljavanje i zaštita      1
3799 pošumljavanje krša      1
3800 potassium      2
3801 potencijal oporavka      1
3802 potencijalna staništa      1
3803 potkornjaci      1
3804 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3805 potrajno gospodarenje      3
3806 potrajno gospodarenje šumom      1
3807 potrajno gospodarenje tartufima      1
3808 potrajnost      3
3809 potrajnost gospodarenja      1
3810 potrajnost prihoda      1
3811 potražnja      1
3812 potrošnja goriva      1
3813 povijesna vrijednost      2
3814 povijesni prikaz      1
3815 povijesni razvoj      1
3816 povijest gradacija      1
3817 povijest HŠD-a      1
3818 povijest požara      1
3819 povijest šumarstva      2
3820 povoljan status očuvanja      2
3821 povratnim križanjem i transgresijom      1
3822 površina      2
3823 površina ha      1
3824 površina krošanja      1
3825 površina projekcije krošnje      1
3826 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3827 površinska obrada drva      1
3828 površinska voda      1
3829 površinski kopovi      1
3830 površinsko otjecanje      2
3831 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3832 power plant      1
3833 PowerCem      2
3834 požar      4
3835 požar krošnji      2
3836 požari      4
3837 Požarište      1
3838 Požega mountains      1
3839 Požega valley      1
3840 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3841 PP Medvednica      1
3842 PP Papuk      1
3843 PPP      2
3844 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3845 prašuma      3
3846 prava tršlja      1
3847 pravila udruge      1
3848 pravilan klijanac      1
3849 pravilnik      1
3850 pravoužitnici      2
3851 Preborna šuma      3
3852 prebornašuma      1
3853 preborne sastojine bukve i jele      1
3854 preborne sastojine jele      1
3855 preborne šume      1
3856 Preborno gospodarenje      2
3857 pre­brojavanje      1
3858 prebroja­vanje divljači      1
3859 pre-chilling      1
3860 precipitated water      1
3861 precipitation      4
3862 precision      1
3863 preciznost      2
3864 preciznost procjene      1
3865 preciznost.      1
3866 predacija      1
3867 predation      1
3868 predatori      1
3869 predators      2
3870 prediction model      1
3871 predmet istraživanja      1
3872 prednji      1
3873 preferability      1
3874 preferabilnost      1
3875 preference ratio index      4
3876 prekogranično      1
3877 prenositelj      1
3878 prerada drveta      1
3879 present conditions of forests      1
3880 present situation and possibilities of cultivation.      1
3881 pressure strength      1
3882 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3883 pretraživanje Interneta      1
3884 preuzimanje      1
3885 Prevalence      1
3886 prevalencija      1
3887 prevencija šumskih požara      1
3888 preventiva      1
3889 preventive measures      1
3890 preventive protection measures      1
3891 preventivne metode zaštite      1
3892 preventivne mjere      1
3893 prevođenje      1
3894 prezimljavanje      1
3895 preživač      1
3896 preživljavanje      5
3897 preživljenje      3
3898 price list      1
3899 price of stem wood      1
3900 pridobivanje drva      1
3901 prigušena i prisilna gibanja      1
3902 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3903 prijedlog uređenja      2
3904 prijenos topline.      1
3905 prijenosna vitla      1
3906 prilagodba      1
3907 Primarna otvorenost      1
3908 primarna prerada drva      1
3909 primarno otvaranje šuma      1
3910 primary forest traffic infrastructure density      1
3911 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3912 Primary wood conversion      1
3913 prime cost      1
3914 primers      1
3915 primjena rezolucija H1 i H2      1
3916 primjerne plohe      2
3917 primorski bor      3
3918 primorsko područje Hrvatske      1
3919 principal component analysis      1
3920 priobalno stanovništvo      1
3921 priobalje      1
3922 prioritet obnove      2
3923 pripravnost      1
3924 priprema tla      1
3925 prirasno prihodne tablice      1
3926 prirasno-prihodne tablice      1
3927 prirast      8
3928 prirast i kakvoća.      1
3929 Prirast i sječa      1
3930 prirast temeljnice      1
3931 prirašćivanje kvalitete      1
3932 priroda      1
3933 prirodna baština      1
3934 prirodna obnova      6
3935 prirodna ognjišta      1
3936 prirodna šuma      1
3937 prirodni neprijatelji      2
3938 prirodni pomladak      1
3939 prirodni poremećaji      1
3940 prirodni resursi      2
3941 prirodni uvjeti življenja      1
3942 prirodni zeoliti      1
3943 prirodno obnavljanje      1
3944 prirodno pomlađivanje      2
3945 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3946 prirodno pomlađivanje.      1
3947 prirodno sušenje prostornog drva      2
3948 prirodno širenje      1
3949 prirodnogeografske karakteristike      1
3950 prirodnost ("hemeroby ")      1
3951 private entrepreneurship      1
3952 private forest owner expectations      1
3953 private forest owners      1
3954 private forests      3
3955 private owned forests      1
3956 privatizacija šuma      1
3957 privatna šuma      1
3958 privatne šume      2
3959 privatni šumoposjed      1
3960 privatni šumoposjednici      1
3961 privlačenje      5
3962 privlačenje drva      5
3963 Privlačenje i transport drveta      1
3964 privlačenje.      1
3965 privredne promjene      1
3966 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3967 probable and binary viewshed      1
3968 problemi u procesu promjena      1
3969 process automation      1
3970 procjedne vode      1
3971 procjena      2
3972 procjena biomase      1
3973 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3974 Procjena oštećenosti krošanja      1
3975 Procjena oštećenosti šuma      1
3976 procjena potencijala biomase      1
3977 procjena sastojinskih elemenata      1
3978 procjena udaljenosti      1
3979 procjena vrijednosti šuma      1
3980 procjene usluga ekosustava      1
3981 procjenjena vrijednost šuma      1
3982 prodajna (ostvarena) cijena      1
3983 producibility      1
3984 production      4
3985 Production and consumption of forest and wood products      1
3986 Production exports and imports of lumber      1
3987 production functions demand functions      1
3988 production lines      1
3989 Production of marketable goods      1
3990 productivity      7
3991 produkcija      4
3992 produkcija biomase      2
3993 produkcija nanosa      1
3994 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3995 produktivnost      2
3996 produktivnost guljenja kore      1
3997 produktivnost srna      1
3998 produljenje požarne sezone      1
3999 profesor šumarstva      1
4000 profil gospodarstvene grane      1
4001 progala      1
4002 prognose      1
4003 prognosis of dispersal      1
4004 prognoza      1
4005 prognoza širenja      2
4006 prognoze      1
4007 Program aktivnosti      1
4008 program sanacije      1
4009 programatski i operativni zadaci      1
4010 Programme of activities      1
4011 progresija      1
4012 progresivna sukcesija      1
4013 progression      1
4014 progressive sucession      1
4015 proicirana sasto­jina      1
4016 proizvodne funkcije      1
4017 proizvodne linije      1
4018 proizvodni potencijal sastojine      1
4019 proizvodnost      8
4020 proizvodnja biomase      1
4021 proizvodnja drvnih ploča      1
4022 proizvodnja energije      1
4023 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
4024 proizvodnja iverja      1
4025 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
4026 proizvodnja namještaja      1
4027 proizvodnja piljene građe      1
4028 proizvodnja pluta      1
4029 proizvodnja sjemenja      1
4030 proizvodnja trgovačkih dobara      1
4031 projection of stand development      1
4032 projekcija razvoja sastojina      1
4033 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
4034 projektiranje      1
4035 prokopavanje      1
4036 proliferation      1
4037 proljeće i ljeto 2000.      1
4038 proljetna selidba      1
4039 proljetna temperatura zraka      1
4040 prometna vrijednost      1
4041 promidžba      2
4042 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
4043 promjena flornoga sastava.      1
4044 promjena klime      1
4045 promjena šumskih staništa      1
4046 promjena vodnih odnosa      1
4047 promjene      2
4048 promjer      3
4049 promjer izbojka      1
4050 promjer krošnje      2
4051 promjer krošnje izbojka.      1
4052 promjer na vratu korijena      1
4053 promjer vrata korijena      2
4054 promotion      2
4055 promotion of forest management and biodiversity      1
4056 propadanje brijesta      1
4057 propadanje drva      1
4058 Propadanje hrastovih biljaka      1
4059 propadanje i širenje obične jele      1
4060 propadanje stabala      1
4061 propadanje staništa      1
4062 Propadanje šuma      3
4063 propagation phases      1
4064 prophylaxis      1
4065 proportion between height and diameter (h/d)      1
4066 proreda      2
4067 proreda sastojina tvrdih listača      1
4068 prorede      1
4069 prorijede      1
4070 prorjeđivanje      1
4071 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4072 prosjeke      1
4073 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4074 prostorna povezanost      1
4075 prostorna valorizacija      1
4076 prostorni plan      1
4077 prostorni raspored      1
4078 prostorni raspored klopki      1
4079 prostorno širenje      1
4080 protected area      1
4081 protected areas      3
4082 protected natural areas      1
4083 protected natural values      1
4084 protection      3
4085 protection . .      1
4086 protection at work      1
4087 protection of nature      1
4088 protupožarna linija      1
4089 protupožarne prosjeke      1
4090 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4091 provenance      2
4092 provenance region      1
4093 provenance test      1
4094 provenance trial      3
4095 provenances      2
4096 provenijencija      4
4097 provenijencije      6
4098 provisional volume tarff      1
4099 provodno tkivo      1
4100 prozirnost krošnje      1
4101 prsni promjer      2
4102 Pruno-Fraxinetum      2
4103 Prunus avium      3
4104 Prunus avium L.      3
4105 Prunus L.      2
4106 prvi nalaz      3
4107 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4108 ptice      1
4109 ptice grabljivice      1
4110 ptice kao indikator      1
4111 Pubescens oak      1
4112 pubescent oak      1
4113 public awareness      1
4114 public forest institutes      1
4115 public institutes      1
4116 public opinion      1
4117 Public subsidisation of forestry      1
4118 puhovi      1
4119 Pula      2
4120 Pulp and paper industries      1
4121 Punica      2
4122 putevi unošenja      1
4123 Q. cerris L.      2
4124 Q. frainetto Ten.      2
4125 Q. pubescens Willd.      2
4126 Q. robur L.      4
4127 quality      2
4128 quality class structure      1
4129 quality criteria      1
4130 quality of trees      1
4131 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4132 quantitative traits      2
4133 quantity and value yield      1
4134 quarantine pest      1
4135 Querco-Fagetea      1
4136 Querco-Fage­tea      1
4137 Quercus      1
4138 Quercus coccifera      1
4139 Quercus ilex L.      1
4140 Quercus L.      2
4141 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4142 Quercus pubescens      1
4143 Quercus robur      7
4144 Quercus robur L.      5
4145 Quercus spp.      1
4146 Quercus virgiliana      1
4147 Quercusspp.      1
4148 querry Očura II      1
4149 questionnaire      1
4150 quick sand      1
4151 quick sands      1
4152 Rab      2
4153 računalne simulacije      1
4154 računalni informacijski sustav      1
4155 računalni model CirCon      1
4156 radial increment      2
4157 radijalni prirast      1
4158 radijalni prirasti      1
4159 radionuklidi      1
4160 radna okolina      1
4161 radne tehnike      1
4162 rainfall      1
4163 rak ariša      1
4164 rak kestenove kore      1
4165 rak kore javora      1
4166 ramet variation      1
4167 rameta      1
4168 ramp (break-over) angle      1
4169 rana i kasna ekotipska forma      1
4170 range      1
4171 rannis defoliaria      1
4172 RAPD      2
4173 RapidEye      2
4174 rare species population’s conservation      1
4175 rarity in Požega mountains      1
4176 rasadnici      2
4177 rasadničarstvo      1
4178 rasadnička proizvodnja      3
4179 rasadnik      6
4180 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4181 rasplodni fond srna      1
4182 raspon      1
4183 raspon promjera      1
4184 rasprostranjenost      7
4185 rasprostranjenost šuma      1
4186 rast      10
4187 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4188 rast i prirast      2
4189 rast promjera srednjeg stabla      1
4190 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4191 rasti vitalnost      1
4192 rašeljka      1
4193 ratne štete      3
4194 ravnoteža uroda klonova      1
4195 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4196 razdoblje sušenja      1
4197 razdoblje sušenja.      1
4198 razina meha- niziranosti      1
4199 različiti tipovi sadnica      1
4200 razmaci sadnje      1
4201 razmjena tvari i energije      1
4202 razmjenski razvitak      1
4203 razmnožavanje reznicama      1
4204 raznodobne šume      1
4205 raznodobno gospodarenje      1
4206 raznolikost      1
4207 razvoj      5
4208 razvoj fitocenoza      1
4209 razvoj i prirast sastojina      1
4210 razvoj i prirast stabala      1
4211 razvoj istraživanja      1
4212 razvoj sastojine      1
4213 razvoj šumarstva      1
4214 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4215 razvojni stadij potkornjaka      1
4216 razvojni stadiji      2
4217 real recruitment rate      1
4218 realised etat      1
4219 realised production      1
4220 recentno drvo      1
4221 reception of wood      1
4222 reconstruction of forest roads      1
4223 record      1
4224 recovery time      2
4225 recovery.      1
4226 recreation      3
4227 recreation.      1
4228 recultivation      1
4229 Red deer      4
4230 red deer hummel      1
4231 red heart formation      1
4232 red oak      1
4233 ree damages      1
4234 reference sample      1
4235 referentni uzorak      1
4236 reforestation      3
4237 reforestation and protection      1
4238 reform of higher educational system      1
4239 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4240 refugijalno      2
4241 refugium      1
4242 regeneracija      1
4243 regeneracija tla      1
4244 regeneration      5
4245 regeneration gap      1
4246 regeneration priority      2
4247 regija Crnog mora      1
4248 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4249 registar primarnih šumskih prometnica      1
4250 register of primary forest traffic infrastructure      1
4251 regresijska analiza      1
4252 regular forest association      1
4253 regular forests      1
4254 regularne šume      1
4255 regulatori razvoja kukaca      1
4256 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4257 rehabilitacija.      1
4258 rehabilitation.      1
4259 Rehbock      1
4260 reindtrodukcija      1
4261 reintroduction      2
4262 reintroduction of chamois      1
4263 reintrodukcija      3
4264 reintrodukcija dabra      1
4265 reintrodukcija divokoze      1
4266 Reintroduktion      1
4267 rekonstrukcija šumske ceste      1
4268 rekreacija      4
4269 rekultivacija      1
4270 rekultiviranje      1
4271 relative leaf chlorophyll content index      1
4272 relative openness      1
4273 relativna otvorenost      2
4274 relict      1
4275 relict indicators      1
4276 reliktna      2
4277 reliktni indikatori      1
4278 relizirani etat      1
4279 reljef - karte i tumači      1
4280 reljefna uvjetovanost      1
4281 reljefne morfološke cjeline      1
4282 remote sensing      6
4283 remote sensing technologies      1
4284 renewable energy sources      2
4285 renewable resources      1
4286 renewables      1
4287 rent      2
4288 renta      2
4289 reparable natural resource      1
4290 reproductive felling      1
4291 Republic of Croatia      1
4292 Republic of Srpska      1
4293 Republika Hrvatska      2
4294 Republika Srpska      1
4295 research activities      1
4296 Reservoirs      1
4297 reservoirs of pathogens      1
4298 resorno istraživanje      1
4299 resources      1
4300 respiracija tla      1
4301 response      1
4302 restitucija vlasništva      1
4303 resursi      2
4304 reviews of the exhibition      1
4305 revitalisation      1
4306 revitalizacija      1
4307 revitalizacija staništa      1
4308 rezanje grana      1
4309 rezervat biosfere      1
4310 rezervoari      1
4311 rezervoari uzročnika      1
4312 režijski troškovi      1
4313 režim vlage      1
4314 ribarstvo      1
4315 Richards function      1
4316 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4317 Rijeka Sava      1
4318 rijeke      1
4319 rijetka sadnja      1
4320 rijetkost u Požeškom gorju      1
4321 Rimljani      1
4322 riparian forests      2
4323 riper      1
4324 risk management      2
4325 ritska šuma      1
4326 ritske šume      3
4327 ritske šume Baranje      1
4328 rivers      1
4329 rizik od požara      1
4330 road density      1
4331 road network planning      1
4332 Robinia L.      2
4333 Robinia pseudoacacia L.      2
4334 Rock partridge      2
4335 rodents      2
4336 rodoslovlje      1
4337 roe deer      3
4338 roe deer productivity      1
4339 roedeer      1
4340 rogovi      1
4341 rogovlje      4
4342 rojenje      1
4343 Romans      1
4344 root      1
4345 root collar diameter      2
4346 root decay      1
4347 root length      1
4348 root neck diameter      1
4349 root perimeter      1
4350 root system      1
4351 root volume      1
4352 root/shoot ratio      1
4353 rooting      1
4354 rooting cuttings      1
4355 Rooting media      1
4356 roots      1
4357 rotositnilice      1
4358 rožište      1
4359 RRP soil stabilization material      1
4360 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4361 rubna populacija      1
4362 ručno-strojna sječa      1
4363 ruminant      1
4364 Runoff      1
4365 rural development      1
4366 ruralni razvoj      1
4367 Ruscus hypoglossum      2
4368 rutting      1
4369 ruža vjetrova      1
4370 S02 emissions      1
4371 SAD      1
4372 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4373 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4374 sadašnje stanje šuma      2
4375 sadni materijal      2
4376 sadnica      2
4377 sadnice      2
4378 sadržaj klorofila      1
4379 sadržaj pepela      1
4380 safety      1
4381 safety and health in forestry      1
4382 sagorijevanje      1
4383 sakupljanje drva      1
4384 salinisation      1
4385 Salix alba clones      1
4386 Salix L.      2
4387 salvage cutting      1
4388 Salvage logging      1
4389 Samobor      1
4390 Samoborsko gorje      1
4391 samoprorjeđivanje      1
4392 sample      1
4393 sample plots      2
4394 sanacija      3
4395 sanacija erodiranog zemljišta      1
4396 sanacija odlagališta      1
4397 sanacija posljedica      1
4398 sanacija.      1
4399 sanacijska sječa      1
4400 sanitarna sječa      1
4401 sapling      2
4402 saplings      1
4403 sapwood      1
4404 Sarcococca      2
4405 sastojina      1
4406 sastojina bukve i jele      1
4407 sastojina izmjere      1
4408 sastojinska struktura      1
4409 satelitska snimka IKONOS      1
4410 satelitske snimke      1
4411 satellite imagery      1
4412 Sava River      1
4413 sawfly      2
4414 Sawmilling      3
4415 sawmil­ling production      1
4416 sawmilling products      1
4417 sawmilling raw material      1
4418 sawmilling technology      1
4419 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4420 sawnwood production      1
4421 scale insects      1
4422 scalping      1
4423 scenariji razvoja      1
4424 Scolytinae      2
4425 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">Scot pine (Pinus sylvestris L.)      1
4426 Scots pine      1
4427 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4428 Sea Buckthorn      1
4429 sea spray      1
4430 Seasonal Severity Rating      2
4431 seasonal severity ratings      1
4432 seasonality      1
4433 secondary forest road network      1
4434 secondary forest roads      2
4435 secondary openness      1
4436 secondary succession      1
4437 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4438 Sediment Yield      1
4439 seed      4
4440 seed areas (districts)      1
4441 seed coat      1
4442 seed coating      1
4443 seed delineation      1
4444 seed dormancy      2
4445 seed felling      1
4446 seed moisture      1
4447 seed morphology      1
4448 seed orchard      1
4449 seed orchard management      1
4450 seed orchards      1
4451 seed physiology      1
4452 seed production      1
4453 seed quality      1
4454 seed variability      1
4455 seed viability      1
4456 seed zones      1
4457 seedling      1
4458 seedling growth and dimensions      1
4459 seedling height      1
4460 seedling heights      1
4461 seedling morphology      1
4462 seedling quality      2
4463 seedlings      3
4464 seedlings morphology      1
4465 segment ­na regresija      1
4466 segmented regression      1
4467 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4468 sekundarna otvorenost      1
4469 sekundarna sukcesija      1
4470 sekundarne šumske prometnice      2
4471 selected plus trees      1
4472 selected seed      1
4473 selection      1
4474 selection forest      2
4475 selection forests      1
4476 selection management      1
4477 selection of management scenarios      1
4478 selection structure and selection menangement      1
4479 selective thinning      2
4480 selekcija      2
4481 selekcionirani klonovi      1
4482 selekcionirano sjeme      1
4483 selektivna proreda      1
4484 selektivna prorjeda      1
4485 selling price      1
4486 selo Gradište      1
4487 Semi-final Wood Products      1
4488 Semi-finished wood products industries      1
4489 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4490 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4491 semivariogram.      2
4492 Senjska Draga      2
4493 Sequoia sempervirens      1
4494 Sequoiadendron giganteum      1
4495 Serbia      4
4496 sessile oak      6
4497 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4498 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4499 sex dimorphism      1
4500 sex of the foetus      1
4501 sezonska ocjena žestina      1
4502 Sezonska procjena žestine požara      2
4503 sezonske promjene koncentracija      1
4504 sezonski rast promjera debla      1
4505 Shannon indeks      1
4506 Shannon index      1
4507 shares dieback      1
4508 shelling      1
4509 shelterwood cutting      2
4510 shelterwood cutting system      1
4511 shoots      1
4512 short rotation crops      3
4513 short rotation.      1
4514 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4515 shrub layer      1
4516 shrubs      5
4517 side compensation of large ground loads      1
4518 significant crown damage      1
4519 sigurnost      1
4520 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4521 sijanje      1
4522 sile otpora rastu      1
4523 sile rasta      1
4524 silk as a cultural phenomenon      1
4525 silk factory      1
4526 silk pro­duction      1
4527 Silkworm (Bombyx mori)      1
4528 silver fir      10
4529 silver fir decline and expansion      1
4530 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4531 silver pine      1
4532 silvicultural methods      1
4533 silvicultural pass and trail      1
4534 silvicultural trails      1
4535 silviculture plan      1
4536 silvo-pastoralni sustav      1
4537 Silvopasture      1
4538 simulacija      2
4539 simulacijski model      1
4540 simulation      2
4541 Simulation model      1
4542 simulirana sječa      1
4543 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4544 sinergističke prirode      1
4545 sintaksonomija      2
4546 sintaksonomska analiza      2
4547 Sinjsko polje      1
4548 sirova svila      1
4549 sisavci      1
4550 site conditions      1
4551 site degradation      1
4552 site index curves      2
4553 site quality      1
4554 site rehabilitation      1
4555 site-class      1
4556 sitkanska smreka      2
4557 sitni glodavci      5
4558 sitni sisavci      2
4559 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4560 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4561 size structure of forest estates      1
4562 Sječa      2
4563 sječa i izrada      2
4564 sječa i izradba      1
4565 sječa i izradba drva      1
4566 Sječa oštećenih stabala      1
4567 Sječa šuma      2
4568 sječivi etat      1
4569 sječka      1
4570 sjekač      1
4571 sjekači      1
4572 sjeme      3
4573 sjeme pinije      1
4574 sjemenka      1
4575 sjemenska plan­taža      1
4576 sjemenska područja (oblasti)      1
4577 sjemenska razdjelba      1
4578 sjemenska zona      1
4579 sjemenske plantaže      1
4580 sjemenjača      1
4581 sjemenjače      1
4582 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4583 sjetva žira      1
4584 Sjeverna Amerika      1
4585 sjeverna Hrvatska      1
4586 sjeverni Velebit      1
4587 sjeverni Velebit.      1
4588 sjevernoistočna Anatolija      1
4589 sjevernojadransko područje      1
4590 sjeverozapadna Hrvatska      2
4591 sjeverozapadni Jadran      1
4592 skelet      1
4593 skid road      1
4594 skidder      5
4595 skidders      1
4596 skidding      3
4597 skidding road      1
4598 skider      1
4599 skideri      1
4600 skull      1
4601 skupljanje otpada      1
4602 Skupština      96
4603 sladun      1
4604 slatka voda      2
4605 Slavonia      1
4606 Slavonija      2
4607 slenderness      1
4608 slijevanje niz deblo      1
4609 sliv bujice Suvave      1
4610 slivno područje      1
4611 sloj grmlja      1
4612 slojnica 98      1
4613 slope      1
4614 Slovenia      10
4615 Slovenija      10
4616 Sljeme      1
4617 small and medium enterprises      1
4618 small mammals      2
4619 small rodents      3
4620 small spruce bark beetle      1
4621 small terrestrial mammals      1
4622 smeđi medvjed      3
4623 smolarenje      1
4624 smrdljika      1
4625 smreka      5
4626 smrekini potkornjaci      1
4627 smrekove kulture      1
4628 smrtnost      1
4629 snaga vlastitih otpora      1
4630 snags      1
4631 Social Broadleaves      1
4632 social characteristics      1
4633 social geographical features. openland      1
4634 so­cijalne karakteristike      1
4635 socijalne listače      1
4636 socijalno-geografska skupina      1
4637 socio-demografska obilježja      1
4638 socio­demografske promjene      1
4639 socio-demographic changes      1
4640 Socio-economic drivers      1
4641 socio-economic factors      2
4642 sociogeografske karakteristike      1
4643 socio-geographic group      1
4644 socio-gospodarski aspekti      1
4645 sociological analysis      1
4646 sociološka analiza      1
4647 soil      6
4648 soil carbon and carbon      1
4649 soil conditioner      1
4650 soil disturbance      1
4651 soil erosion      1
4652 soil fertility      1
4653 soil loss      1
4654 Soil Monolith      1
4655 soil morphology      1
4656 soil organic matter      1
4657 soil preparation      1
4658 soil profile properties      1
4659 soil regeneration      1
4660 soil respiration      1
4661 soil stabilisation      1
4662 soil temperature      1
4663 soil texture      1
4664 soil type      1
4665 sokolarska oprema      1
4666 sokolarske tehnike      1
4667 solar energy      1
4668 songbird communities      1
4669 Sophora      2
4670 sortiment length      1
4671 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4672 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4673 sortimentna struktura      6
4674 sortimentne tablice      3
4675 South Africa      1
4676 South-East Europe      1
4677 Southern Celtics      1
4678 Southern/Central Europe      1
4679 sovice      1
4680 sowing and planting sessile oaks      1
4681 sowing method      1
4682 sp.      1
4683 space valorization      1
4684 spacial distribution      1
4685 spacing      1
4686 Spacva      1
4687 Spačva      4
4688 Spačva basin      1
4689 Spačva forest      1
4690 Spačvanski bazen      2
4691 Spačvanski šumski bazen      1
4692 Spain      1
4693 spaljena površina      1
4694 spaljivanje biomase      1
4695 span      1
4696 Spanish broom      1
4697 spatial association      1
4698 spatial spread      1
4699 spatial trap design      1
4700 species composition      1
4701 species richness      1
4702 specific leaf mass      1
4703 specific/spatial criteria      1
4704 specifična lisna masa      1
4705 spectrophotometry      1
4706 spektralni odraz      1
4707 spektrofotometrija      1
4708 spermatophytes      1
4709 Sphaeropsis sapinea      3
4710 spinosad      2
4711 spiroplasmas      1
4712 spiroplazme      1
4713 Spitzentrophäen      1
4714 spojevi dušika      1
4715 spol fetusa      1
4716 spolni dimorfizam      1
4717 spolni indeks      2
4718 spontana dinamika      1
4719 spontaneous dynamics      1
4720 spore gljiva      1
4721 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4722 spread      1
4723 spring air temperature      1
4724 spring migration      1
4725 spring phenology      1
4726 spring temperature      1
4727 sprout diameter      1
4728 spruce      2
4729 spruce bark beetle      1
4730 spruce cultures      1
4731 square whirl.      1
4732 Srbija      4
4733 srčika      1
4734 Središnja Europa      1
4735 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4736 srednja Bosna      1
4737 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4738 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4739 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4740 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4741 srednja udaljenost privlačenja      1
4742 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4743 srednja visina      2
4744 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4745 srednjedobna sastojina      1
4746 srednji promjer      2
4747 Srednji prsni promjer      1
4748 srednji vijek      1
4749 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4750 Sredozemlje      1
4751 Sredozemni krš      1
4752 sredstva rada      1
4753 srna      1
4754 srna obična      1
4755 srneća divljač      2
4756 srnjak      2
4757 stabilisation with cement      1
4758 stability      1
4759 stability of stand      1
4760 stabilizacija cementom      1
4761 stabilizacija šumskog tla      1
4762 stabilizacija tla      2
4763 stabilna sastojina      1
4764 stabilnost      1
4765 stabilnost sastojine      2
4766 stablaste vrbe      1
4767 stabljika      1
4768 staklenički plinovi      1
4769 stand      1
4770 stand age      1
4771 stand damaging      1
4772 stand extraction      1
4773 stand height curve      1
4774 stand parameters assessment      1
4775 stand production potential      1
4776 stand regeneration      1
4777 stand structure      9
4778 stand structure elements      1
4779 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4780 standardisation      1
4781 standardisation of time      1
4782 standardizacija      1
4783 standardization      1
4784 stands exclusion      1
4785 stanišni čimbenici      1
4786 staništa tartufa      1
4787 stanište      9
4788 stanište medvjeda      1
4789 stanje ishrane      6
4790 stanje njemačkog šumarstva      1
4791 stanje prehrane      1
4792 stanje šuma.      1
4793 stanje u prošlosti      2
4794 stanje voda      1
4795 stara sastojina      1
4796 stara šumarska karta      1
4797 stare sastojine      1
4798 stari gradovi i naselja      1
4799 starost sa­stojine      1
4800 State of German forestry      1
4801 state of nutrition      1
4802 state support to forestry      1
4803 static state of tree      1
4804 statičko stanje stabala      1
4805 statistical models      1
4806 statistički modeli      1
4807 Steering Committee      1
4808 stem      1
4809 stem exclusion phase      1
4810 stem form      1
4811 stereo measurement      1
4812 stereofotogrametrija      1
4813 Steyr tractors      1
4814 stil rukovođenja      1
4815 stjenica listolikog stopala      1
4816 stocks      1
4817 stohastika      1
4818 Stolarstvo      2
4819 stone pine seed      1
4820 S-Topsis      1
4821 storage conditions      1
4822 Strahinjščica      1
4823 strain force      1
4824 strana vrsta      3
4825 strane vrste      2
4826 strange attractor      1
4827 strategies in Hungarian forestry      1
4828 strategija      1
4829 strategija eksploatacije šuma      1
4830 strategija razvoja šumarstva      1
4831 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4832 stratifikacija      1
4833 strawberry tree coppice      1
4834 stream invertebrates      1
4835 stres      1
4836 stress      1
4837 strict forest reserve      1
4838 strogi šumski rezervat      1
4839 strojevi      1
4840 strojna sječa      2
4841 strojna sječa i izradba      1
4842 structural elements      1
4843 structural factors      1
4844 structure      3
4845 structure of production costs      1
4846 stručno osposobljavanje      1
4847 struktura      6
4848 struktura krošanja      1
4849 struktura privatnih šuma      1
4850 struktura sastojine      9
4851 struktura troškova proizvodnje      1
4852 struktura vegetacije      2
4853 strukturni čimbenici      1
4854 strukturni elementi      2
4855 studenti      1
4856 students      1
4857 studij rada      1
4858 studij rada i vremena      1
4859 studij vremena      2
4860 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4861 study of forest roads maintenance      1
4862 Study of Primary Forest Opening      1
4863 stupanj oštećenosti      1
4864 stupanj oštećenja      1
4865 stupanj vitkosti      1
4866 subasocijacija      1
4867 subassotiation      1
4868 subfosilno drvo      1
4869 subject of research      1
4870 subjective and objective measures      1
4871 subjektivne i objektivne mjere      1
4872 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4873 subpopulacije      1
4874 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4875 substrates      1
4876 subtropical urban park      1
4877 success      1
4878 succession      1
4879 successional pathways on abandoned land      1
4880 sud      1
4881 sudjelovanje u upravljanju      1
4882 suha biomasa sadnica      1
4883 suha tvar      1
4884 suistainability of revenue      1
4885 suitability evaluation      2
4886 sukcesija      1
4887 sukcesija niska proreda      1
4888 sukcesija šumske vegetacije      1
4889 sukcesija vegetacije      3
4890 sunčeva energija      1
4891 superfosfat      1
4892 superphosphate      1
4893 supplemental feeding      1
4894 supply      1
4895 suppressed and forced motions      1
4896 suppression      1
4897 supstitucija      1
4898 supstrat za ukorjenjivanje      1
4899 supstrati      1
4900 supstrati za staklenike      1
4901 suptropski urbani park      1
4902 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4903 surface digging      1
4904 surface runoff      1
4905 survey      1
4906 surveying      1
4907 survival      5
4908 survival rate      1
4909 Sus scrofa      2
4910 sustainability      1
4911 sustainable development      4
4912 Sustainable forest management      2
4913 sustainable forests management      1
4914 sustainable management.      1
4915 sustainable truffle management      1
4916 sustav gospodarenja otpadom      1
4917 sustav odvodnje      1
4918 Sustav planiranja      1
4919 sustavi modeliranja požara      1
4920 sustavi privlačenja drva      2
4921 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4922 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4923 sustavsko-dinamički pristup      1
4924 suša      1
4925 sušci      1
4926 sušenje      4
4927 sušenje hrasta lužnjaka      1
4928 sušenje šuma      1
4929 suzbijanje      2
4930 suzbijanje potkornjaka      1
4931 suzbijanje požara      1
4932 suzbijanje štetnika      1
4933 Sveučilište u Zagrebu      1
4934 sveza Aremonio-Fagion      1
4935 svijest javnosti      1
4936 svila kao kulturološki fenomen      1
4937 svilana      1
4938 svilarenje      1
4939 svjetle pruge      1
4940 svjetlo      2
4941 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4942 svojstva profila tla      1
4943 Swedish method      1
4944 sweet chestnut      3
4945 sweetgum stand      1
4946 SWOT analiza      1
4947 syntaxonomic      1
4948 syntaxonomy      2
4949 system-dynamic approach      1
4950 Šibenik      2
4951 širenje nakon unašanja      1
4952 širina goda      1
4953 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4954 šiške      1
4955 školovane biljke      1
4956 školovanje      1
4957 šmrika      1
4958 Španjolska      1
4959 šteta      1
4960 štete      4
4961 štete na divljači      1
4962 štete od divljači      1
4963 štetne sovice      1
4964 štetni insekti      1
4965 štetnici i bolesti drveća      1
4966 štetnik      1
4967 štetnost      4
4968 štitasta uš crnike      1
4969 štitaste uši      1
4970 šuma      7
4971 šuma alepskog bora      1
4972 šuma Haljevo      1
4973 šuma Macelj      1
4974 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4975 šuma Žutica      1
4976 šuma. poljoprivreda      1
4977 šumarija      1
4978 šumarska edukacija      1
4979 šumarska nastava      1
4980 šumarska politika      6
4981 šumarska povijest      1
4982 šumarska profesija      2
4983 Šumarska škola Karlovac      1
4984 šumarske discipline.      1
4985 šumarske informacije      1
4986 Šumarski fakultet      2
4987 Šumarski list      1
4988 Šumarski muzej Krasno      1
4989 šumarsko poduzeće      1
4990 šumarstvo      20
4991 Šumarstvo i šumarska politika      1
4992 šumarstvo.      1
4993 šume      6
4994 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4995 šume Kalnika      1
4996 šume posebne namjene      1
4997 šumoposjed      1
4998 šumoposjednici      2
4999 šumovitost      1
5000 šumska biomasa      4
5001 šumska cesta      4
5002 šumska područja      1
5003