ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 147
  Izdano svezaka: 1112
 stranica:85232
 digitalizirano (GB):13,49
 
Obrađeno članaka:

16304
  Pronađeno autora: 3325
  - od toga u Imeniku: 842
  Pisano o šumara: 793
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 (environmental) ethics      1
18 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
19 yellow%20mistletoe. STYLE="text-decoration:none">yellow mistletoe.      1
20 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
21 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
22 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
23 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
24 beech STYLE="text-decoration:none">beech      1
25 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
26 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
27 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
28 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
29 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
30 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
31 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
32 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
33 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
34 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
35 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
36 %20Acer%20cappadocicum STYLE="text-decoration:none"> Acer cappadocicum      1
37 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
38 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
39 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
40 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
41 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
42 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
43 Acer%20cappadocicum STYLE="text-decoration:none">Acer cappadocicum      1
44 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
45 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
46 Acer%20trautvetteri STYLE="text-decoration:none">Acer trautvetteri      2
47 Agrilus%20biguttatus STYLE="text-decoration:none">Agrilus biguttatus      2
48 Agrilus%20olivcolor STYLE="text-decoration:none">Agrilus olivcolor      2
49 Agrilus%20sulcicollis STYLE="text-decoration:none">Agrilus sulcicollis      2
50 Alnus%20cordata%20(Loisel)%20Duby STYLE="text-decoration:none">Alnus cordata (Loisel) Duby      2
51 Alnus%20glutinosa STYLE="text-decoration:none">Alnus glutinosa      2
52 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
53 Alternaria%20sp. STYLE="text-decoration:none">Alternaria sp.      2
54 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
55 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
56 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
57 Armillaria STYLE="text-decoration:none">Armillaria      2
58 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      4
59 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
60 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
61 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
62 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
63 Canis%20aureus STYLE="text-decoration:none">Canis aureus      2
64 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
65 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
66 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
67 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
68 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
69 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
70 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
71 Cerambyx%20cerdo STYLE="text-decoration:none">Cerambyx cerdo      2
72 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
73 Cervus%20elaphus%20L. STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus L.      2
74 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
75 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
76 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
77 Corylus%20colurna%20L STYLE="text-decoration:none">Corylus colurna L      1
78 Corylus%20colurna%20L. STYLE="text-decoration:none">Corylus colurna L.      1
79 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
80 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
81 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
82 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
83 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
84 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
85 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
86 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
87 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
88 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
89 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      2
90 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      3
91 Fagus%20sylvatica%20L. STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica L.      2
92 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
93 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      4
94 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
95 Gymnocladus%20dioicus(L.)K.%20Koch STYLE="text-decoration:none">Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch      2
96 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
97 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
98 Heterobasidion STYLE="text-decoration:none">Heterobasidion      2
99 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
100 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
101 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
102 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
103 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
104 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
105 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
106 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
107 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
108 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
109 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
110 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
111 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
112 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
113 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
114 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
115 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
116 Lygniodes STYLE="text-decoration:none">Lygniodes      2
117 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
118 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
119 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      4
120 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
121 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
122 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
123 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
124 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
125 Oriolus%20oriolus%20L. STYLE="text-decoration:none">Oriolus oriolus L.      2
126 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
127 Parus%20major STYLE="text-decoration:none">Parus major      2
128 Phryganophilus%20ruficollis STYLE="text-decoration:none">Phryganophilus ruficollis      2
129 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
130 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
131 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
132 Picea%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Picea orientalis      2
133 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      4
134 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
135 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
136 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
137 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
138 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
139 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
140 Platanus%20orientalis%20L. STYLE="text-decoration:none">Platanus orientalis L.      2
141 Populus%20nigra%20L. STYLE="text-decoration:none">Populus nigra L.      1
142 Populus%20nigra%20L. STYLE="text-decoration:none">Populus nigra L.      1
143 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
144 Prunus%20avium STYLE="text-decoration:none">Prunus avium      2
145 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
146 Pseudargyrotoza%20conwagana STYLE="text-decoration:none">Pseudargyrotoza conwagana      2
147 Pyrrhalta%20viburni STYLE="text-decoration:none">Pyrrhalta viburni      1
148 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
149 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
150 Quercus%20spp. STYLE="text-decoration:none">Quercus spp.      2
151 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
152 Quercus%20ilex%20L. STYLE="text-decoration:none">Quercus ilex L.      2
153 Quercus%20petraea STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea      2
154 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
155 Quercus%20petraea%20L. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea L.      2
156 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
157 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
158 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
159 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
160 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
161 Rhynchaenus%20fagi STYLE="text-decoration:none">Rhynchaenus fagi      2
162 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
163 Sphaerulina%20berberidis STYLE="text-decoration:none">Sphaerulina berberidis      2
164 start-up STYLE="text-decoration:none">start-up      1
165 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
166 Taemnochila%20caerulea STYLE="text-decoration:none">Taemnochila caerulea      2
167 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
168 Thanasimus%20formicarius STYLE="text-decoration:none">Thanasimus formicarius      2
169 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
170 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
171 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
172 Trypodendron%20lineatum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron lineatum      1
173 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
174 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
175 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
176 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
177 Viburnum%20spp. STYLE="text-decoration:none">Viburnum spp.      1
178 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
179 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
180 0 m      2
181 10-godišnji volumni prirast      1
182 137Cs      1
183 16x16 km grid plots      1
184 40K      1
185 4dimensional space      1
186 4x4 km grid plots      1
187 91E0* Natura 2000 habitat type      1
188 91F0 and 91L0 Natura 2000 habitat types      1
189 a change in the floral composition      1
190 A- horizon      1
191 A- horizont      1
192 a new ecological trend      1
193 a register of primary forest roads      1
194 a regular cross profile      1
195 a sum of effective temperatures      1
196 A. glutinosa      2
197 A. rubra      2
198 A’WOT      2
199 abandoned agricultural land      1
200 Abies alba      5
201 Abies alba Mill.      8
202 Abies albaMill.      2
203 Abies biokovoensis      1
204 Abies pardei      1
205 Abieti-Fagetum      2
206 abiotic stress      1
207 abiotički stres      1
208 abiotski činitelji      1
209 abnormal seedling      2
210 abonos      2
211 Aboveground biomass      2
212 abundance      1
213 academic performance      1
214 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
215 Acari      4
216 accessibility indicator      1
217 accidents at work      1
218 accumulation of nutrients in the biomass      1
219 Accuracy      3
220 aciditet tla      1
221 acidofilne šume      1
222 acorn      2
223 acorn plumpness      1
224 acorn production      1
225 acorn quality      1
226 acorn size      1
227 acorn-collecting traps method      1
228 acoustic method      1
229 acoustic tomography      1
230 active protection      1
231 activity      1
232 adaptability      2
233 adaptabilnost      3
234 adaptacija      1
235 adaptacijske strategije      1
236 adaptation      2
237 adaptation strategies      1
238 adapted agricultural tractors      1
239 adaptirani poljoprivredni traktori      2
240 adaptive genetic differentiation and diversity      1
241 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
242 Adriatic      1
243 Adriatic islands      1
244 aerial images      1
245 aerial photographs      2
246 aerial photographs (APs)      1
247 aerosnimke      4
248 Aesculus L.      1
249 afforestation      4
250 afforestation of karst      1
251 afforestation success      1
252 age      1
253 age classes      1
254 age structure      1
255 age-class distribution      1
256 aggression on the RC      2
257 agresija na RH      2
258 agroforestry      1
259 AHP      3
260 AHP method      1
261 AHP metoda      2
262 Air Pollution      1
263 aklimatizacija      5
264 aktivna zaštita      1
265 aktivnost      1
266 aktivnost čovjeka.      1
267 aktivnost nitrat-reduktaze      1
268 akumulacija dušika      1
269 akumulacija hraniva u bimasi      1
270 akumulacija hraniva u biomasi      1
271 akumulacija ugljika      1
272 akustična metoda      1
273 Aladağ      2
274 alder (Alnus glutinosa)      1
275 Alepo pine      1
276 Aleppo pine      6
277 alepski bor      12
278 alepski bor (Pinus halepensis)      2
279 alien pest      1
280 alien species      5
281 alien species inventory      1
282 alkali earth and alkali metals      1
283 alkaloid taksin antikancerogen      1
284 Allium-test      1
285 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
286 allochthonous horticultural species      1
287 allometric equations      2
288 allowable cut indicator      1
289 alluvial wetlands      1
290 almond willow (Salix triandra)      1
291 Alno-Quercion roboris      2
292 Alnus glutinosa      1
293 Alnus subcordata      2
294 alochtonous species      1
295 alohtone hortikulturne vrste      1
296 alometric growth relations      1
297 alometrijska jednadžba      1
298 alometrijske funkcije      1
299 alometrijski odnosi rasta      1
300 alpine watershed      2
301 alpski sliv      2
302 alternative route detection      1
303 altitude      3
304 altitudinal gradient      1
305 aluminij      1
306 aluvijalna vlažna staništa      1
307 aluvijum      1
308 amage      1
309 ambrosia bark beetles      1
310 amelioration      1
311 amelioration effects      1
312 američki jasen      1
313 ammonia      1
314 amonijakalni dušik      1
315 amorfa      2
316 amortizacija      1
317 amortization      1
318 analitički hijerarhijski proces      1
319 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
320 analitički prikaz florističkog sastava      2
321 analiza glavnih komponenti      1
322 analiza prikladnosti      1
323 analiza stabla      1
324 analiza ugroženosti      1
325 analiza varijance      1
326 analiza vidljivosti      3
327 analog CIR aerial photographs      1
328 analogne infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      1
329 analysis      1
330 analysis of variance      1
331 analytic hierarchy process      1
332 Analytical hierarchy process (AHP)      1
333 anatomski parametri      1
334 and hunting management      2
335 animal artist      1
336 animalist      1
337 anketa      3
338 anketni upitnik      1
339 annual current diameter increment      1
340 annual presceibed yield      1
341 ant beetle      1
342 Anthropogenic factors      1
343 anthropogenic noise      1
344 Anthyllis barba-jovis      2
345 anti - cancerous drug      1
346 antioksidacijska aktivnost      1
347 antioxidant capacity      1
348 antivibracijske rukavice      2
349 anti-vibration gloves      2
350 antler      2
351 antlers      3
352 antropogena buka      1
353 antropogeni čimbenici      1
354 AOMP      1
355 Aphididae      2
356 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
357 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
358 approach angle      1
359 arborescent willow clones      1
360 Arborescent Willows      1
361 arboretum      1
362 Arboretum Lisičine      1
363 arboretum Trsteno      2
364 arboriculture      2
365 arborikultura      2
366 ArcGIS      2
367 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
368 architectural elements      1
369 area      2
370 area with the vegetative cover      1
371 areal      3
372 arenosol      2
373 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
374 arhitektonski elementi      1
375 Ariš      1
376 aromatično i ljekovito bilje      1
377 Artificial Neural Network      1
378 artificial neural networks      1
379 artiodactyl      1
380 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
381 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
382 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
383 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
384 As. Hacquetio-Fagetum      1
385 As. Populo tremulae-Betuletum      1
386 as. Pteridio-Betuletum      1
387 ash      2
388 ash content      1
389 Ash flowering      1
390 ash solution      1
391 asocijacija      1
392 asocijacije gljiva      1
393 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
394 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
395 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
396 ass. Laserpitio Fagetum      1
397 assessment of ecosystem services      1
398 associated fungi      1
399 assortiment tables      1
400 assortment structure      5
401 assortment tables      1
402 Atlas Cedar      1
403 Atlas gorje      1
404 atlaski cedar      1
405 atmosferska taloženja      1
406 attitude toward hunting      1
407 auction price      1
408 auksin      2
409 auksini      1
410 Austrian pine      2
411 Austrian pine plantation      1
412 austrijske šume      1
413 autochtonus tree and schrub species      1
414 autohtona i alohtona dendroflora      1
415 autohtona vrsta      1
416 autohtone vrste      1
417 autohtone vrste drveća i grmlja      1
418 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
419 autoktone listače      1
420 automatic analyser      1
421 automatic digital camera      1
422 automatizacija procesa      1
423 automatska digitalna fotokamera      1
424 automatski analizator      1
425 autovegetativno razmnožavanje      1
426 Auxin      2
427 auxins      1
428 availability and direction of Sava flood water      1
429 average grade      1
430 average value of body weight of bucks and does      1
431 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
432 Azarole      1
433 azijska bukva      1
434 Takahashia%20japonica) STYLE="text-decoration:none">azijska pamučna štitasta uš (Takahashia japonica)      1
435 B. Sc.      1
436 Bacillus thuringiensis      2
437 back cross and transgression      1
438 bacteria      1
439 bademasta vrba (Salix triandra)      1
440 bagrem      1
441 bagremova muha šiškarica      1
442 bakterija      1
443 Balkan      3
444 Balkan Peninsula      2
445 Balkanski poluotok      2
446 band saw efficiency      1
447 bank interest rate      1
448 bank vole      1
449 banknotes      1
450 bankovni kamatnjak      1
451 Baranja      10
452 Baranja riparian forests      1
453 Barbary ewe      1
454 Barbary sheep      1
455 bark beetle      1
456 bark beetle life stages      1
457 bark beetles      3
458 bark share      1
459 bark thickness      4
460 basal area      2
461 basal area increment      1
462 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
463 Basic Map of Croatia (BMC)      1
464 basic stocks of the games      2
465 basic/eliminatory criteria      1
466 basis of vegetational unit      1
467 baza podataka      2
468 baze podataka      1
469 bazofilne šume      1
470 beach forest      1
471 beach forests      1
472 beaver      1
473 beaver dam      1
474 beaver pond      1
475 Bečov Botanical Garden      1
476 Bečov nad Teplou      2
477 beech      11
478 beech communities.      1
479 beech felling      2
480 beech felling areas      1
481 beech forests      1
482 beech mast      1
483 beech wood      1
484 beech-fir forests      2
485 beech-fir virgin forest      1
486 beekeeping      1
487 beginning of organised forestry.      1
488 Belgrade      1
489 Beli Manastir      2
490 Benedictine monastery      1
491 benediktinski samostan      2
492 beneficial functions of forests      1
493 beneficial organisms      1
494 benzaldehid      1
495 benzaldehyde      1
496 Beograd      1
497 BEP or the break-even level of income.      1
498 Berberidion      1
499 bespilotna letjelica      1
500 Beta distribucija      1
501 Beta distribution      1
502 beta-distribucija      2
503 beta-function      2
504 beta-funkcija      1
505 bias      2
506 Biber      1
507 bibliografija      1
508 bibliography      1
509 biblioteka      1
510 Bieger      2
511 big game      1
512 big game counting      1
513 Big Melen watershed      1
514 BiH      2
515 bijela imela      3
516 bijela joha      1
517 bijela joha (Alnus incana)      1
518 bijela topola (Populus alba)      1
519 bijela vrba (Salix alba)      1
520 bijeli bor      1
521 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
522 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
523 bijeli grab      2
524 bijelj      1
525 bilance      1
526 Biluša      3
527 biljezi      1
528 biljka      2
529 biljke      1
530 biljke domaćini      1
531 biljke zaštitnice      1
532 biljna raznolikost      1
533 biljna sistematika      1
534 biljna zajednica      3
535 biljne vrste      1
536 biljne zajednice      3
537 biljni nametnik      1
538 biljni potencijal      1
539 biljni virusi      1
540 biljnogeografsko raščlanjenje      1
541 bioaccumulation potential      1
542 bioakumulacijski potencijal      1
543 bioassays      1
544 bioclimates      1
545 Bioclimatic data      1
546 biodiversity      7
547 biodiversity.      1
548 biodizel      1
549 bioecology      1
550 bioekologija      1
551 bioenergija.      1
552 bioenergy      4
553 bioetanol      1
554 biogoriva      1
555 biogorivo      1
556 bioindication      1
557 bioindicators      2
558 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
559 bioindikacijske plohe      1
560 bioindikatori      3
561 bioklimat      1
562 bioklimati      1
563 Bioklimatski podaci      1
564 Biokovo      1
565 Biokovo Mountain      1
566 biological control      1
567 biological control agent      1
568 biological diversity      2
569 biological forest regeneration      1
570 biological invasions      1
571 biological methods      1
572 biological position of trees      1
573 biological properties      1
574 biological revitalisation      1
575 biological!environmental valorization      1
576 biological-ecological valorisation      1
577 biological-ecological valorization      1
578 biologija      1
579 biology      1
580 biološka ispitivanja      1
581 biološka kontrola      2
582 biološka obnova šuma      1
583 biološka raznolikost      6
584 biološka revitalizacija      1
585 biološka svojstva      1
586 biološke invazije      1
587 biološke metode      1
588 biološki gubici divljači      1
589 biološki položaj stabala      1
590 biološko-ekološka valorizacija      2
591 biološko-ekološka valorizacija.      1
592 biomasa      20
593 biomasa krošnje      1
594 biomasa.      1
595 biomass      15
596 biomass calculation      1
597 Biomass Energy Europe      1
598 Biomass Energy Europe – BEE      1
599 biomass estimation      1
600 biomass potential assessment      1
601 biomass production      2
602 biomass standards      1
603 biomass yield      1
604 biometrical parameters      2
605 bionomija      2
606 bionomy      2
607 bioplin      1
608 bioproduction      1
609 Bioproizvodnost amorfe      2
610 bioproizvodnja      1
611 bioraznolikost      3
612 bioraznolikost.      1
613 bioraznovrsnost      1
614 biosphere reserve      1
615 biosphere reserves      1
616 biotopic factors      1
617 bird community      1
618 bird of prey equipment      1
619 birds      1
620 birds as indicator      1
621 birds of prey      1
622 Bitterlich sampling      1
623 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
624 bivariate and multivariate analysis      1
625 bivariatna i multivariatna analiza      1
626 bjelogorične šume      1
627 bjelogorične šume topola i vrba      1
628 Bjelovarska Bilogora      2
629 black alder      2
630 Alnus%20glutinosa%20(L.)%20Gaertn.) STYLE="text-decoration:none">black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)      1
631 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
632 Black and Scots pine      1
633 black locust      2
634 black locust gall midge      1
635 black pine      2
636 black pine (Pinus nigraArn.)      1
637 black poplar      2
638 black poplar (Populus nigra)      1
639 black poplar clonal tests      1
640 black walnut      3
641 Blacksea region      1
642 blade lateral movement      1
643 Blue Tit      1
644 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
645 bočna stabilnost lista      1
646 bočno cijepljenje      1
647 body size      1
648 body weight      2
649 body weight of fawns in litter      1
650 bogatstvo vrsta      1
651 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
652 boja klopke      1
653 Bojčin Forest      1
654 Bojčinska šuma      1
655 bolest      1
656 bolesti      1
657 bolesti divljači      1
658 bonitet      2
659 bor      2
660 Border fence      1
661 Boreal forest      1
662 borealna šuma      1
663 borov četnjak      1
664 borova imela      1
665 borove kulture      1
666 bosal area      1
667 Bosna i Hercegovina      6
668 Bosna i Hercegovina.      1
669 Bosnia and Hercegovina      1
670 Bosnia and Herzegovina      6
671 Bosnia and Herzegovina.      2
672 Bosnia-Herzegovina      1
673 botanical analysis      1
674 botanička analiza      1
675 Botanički vrt Bečov      1
676 Brandt      2
677 brdsko-planinskopodručje      1
678 breast height diameter distribution      1
679 breeding      2
680 breeding measures      1
681 Bribir Forest      1
682 Bribirska šuma      1
683 brijest      3
684 Brinell hardness      1
685 Brižine      3
686 brnistra      1
687 broad-leaved trees      1
688 broj biljaka      1
689 broj cvjetova i plodova      1
690 broj i veličina puci      1
691 broj izbojaka na panju      1
692 broj lanadi      2
693 broj stabala      1
694 broj vrhova korijena      1
695 brojno stanje      1
696 brojnost      2
697 brojnost i gustoća čopora      1
698 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
699 brown bear      2
700 brown hare      1
701 browsing      1
702 brst      1
703 brtvljenje odlagališta      1
704 brucijski bor      2
705 brucijski crveni bor      1
706 brusači      1
707 bruto domaći proizvod      1
708 brza dojava i brzo gašenje      1
709 brzina unosa      1
710 brzorastuće vrbe      1
711 Budapest      1
712 Budimpešta      1
713 building costs      1
714 bukove sječe      3
715 bukove sječine      1
716 bukove šume      6
717 bukovina      1
718 bukovo-jelova prašuma      1
719 bukovo-jelove šume      2
720 Bukva      16
721 bukva (Fagus sylvatica)      1
722 buldožer      1
723 bura      1
724 burned area      2
725 burnt area      1
726 Bursaphelenchus spp.      2
727 burza      1
728 bush      1
729 bushes      1
730 business analysis      1
731 business excellence      1
732 business indicators      1
733 business performance      1
734 business relationships      1
735 bušilica »ST1HL 08«      1
736 C. hungarica      1
737 CA analiza      1
738 cable crane      1
739 cable skidder      1
740 Cacopsylla pulchella      1
741 cadaster      1
742 cadastral plots      1
743 cadastre      1
744 cadmium      1
745 Calabrian pine      3
746 Callicarpa      2
747 calorific value      1
748 camera traps      1
749 Cameraria ohridella      2
750 Campsis      2
751 Canadian experts report      2
752 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
753 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
754 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
755 canopy height model (CHM)      1
756 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
757 capture-mark-recapture      1
758 carbon      1
759 carbon accumulation      1
760 carbon fluxes      1
761 carbon monoxide      1
762 carbon sequestration      2
763 carbon stock Cpool      1
764 carbon stocks      1
765 Carex brizoides      1
766 Carex pilosa      2
767 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
768 carotenoids      1
769 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
770 Carpinus L.      2
771 cartographic generalization      1
772 Castanea sativa      4
773 Castanea sativa Mill.      1
774 Castor fiber      1
775 Castor fiber L.      2
776 Catalpa      2
777 catchment      1
778 caterpillars      1
779 causes casualties      1
780 causes of leks endanger­ment      1
781 Ceanothus      2
782 Cembräwit®      2
783 CEN EN 1316-1      2
784 central Bosnia      1
785 centralna Bosna      1
786 Centralna šumarska uprava      1
787 Centromere nomenclature      1
788 Cercis siliquastrum      2
789 certification      2
790 certifikacija      2
791 certifikacija šuma      1
792 Cervus elaphus      1
793 chain      1
794 chain of damage.      1
795 chain saw      1
796 chainsaw      2
797 chainsaw mounted debarking tool      1
798 change detection      1
799 changes      3
800 changes in water relations      1
801 characteristics of micro-locality.      1
802 chemical analysis      1
803 chemical components      1
804 chemical composition      1
805 Chemical composition of soil      1
806 chemism of plant materil      1
807 chestnut gall wasp      1
808 chilling      1
809 Chimonanthus      2
810 chip production      1
811 chlorophyll content      1
812 Chlorophyll content index      1
813 chlorophyllmeter CCM-200      1
814 chlorotic spots      1
815 Chrysomelidae      2
816 Chrysowit.      1
817 CIC      4
818 CIC-points      1
819 CIC-točke      1
820 cijena koštanja      1
821 cijene      1
822 cijepljenje      1
823 cikličke snimke      2
824 cikličko snimanje      1
825 ciklus      1
826 C-indeks      1
827 C-index      1
828 CirConcomputer model      1
829 circular sample plots      1
830 circumferences      1
831 ciste in      1
832 City of Zagreb      1
833 cjeloživotno obrazovanje      1
834 cjenik      1
835 claster analysis      1
836 clear cut of willow culture      1
837 clearing fire lines      1
838 Clerodendrum      2
839 climate      8
840 climate change      7
841 climate change governance      1
842 climate changes      2
843 Climate model      1
844 climate scenarios      1
845 climate-growth relationships      1
846 climatic change      1
847 climatic excesses      1
848 climatic factors      2
849 climatological characteristics      1
850 climbing plants      1
851 clinal variation      2
852 clonal archive      1
853 clonal forestry      1
854 clonal samples      1
855 clonal seed orchard      2
856 clonal seed orchards      2
857 clone      1
858 clone archive      1
859 clone fructification balance      1
860 clones      1
861 closed cone      1
862 cluster analiza.      1
863 cluster analysis      3
864 cluster analysis.s      1
865 CNS 2000      2
866 CO      1
867 CO2      3
868 coarse roots      1
869 coast      1
870 coastal population      1
871 coefficient of integral growth      1
872 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
873 coins      1
874 cold-moist stratification      1
875 Coleoptera      4
876 Co­leoptera      1
877 colluvial soil      1
878 colonisation      1
879 coloration      1
880 coloration and winter leaf retention      1
881 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
882 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
883 combustibility      1
884 combustion      1
885 Common alder      1
886 common ash      2
887 common beech      12
888 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
889 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
890 common beech felling      1
891 common beech leaves      1
892 Common Beech.      1
893 Common Cuckoo      1
894 Common Hornbeam      2
895 common names of animals      1
896 Common oak      1
897 common pistachio      1
898 common points      1
899 common spruce      1
900 Common Walnut      1
901 communicative action      1
902 community of pedunculate oak      1
903 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
904 companies      1
905 comparative analysis      1
906 comparative research method      1
907 comparative trials      1
908 comparison      1
909 compensation      1
910 complex equations      1
911 complex systems      1
912 complexity      1
913 compromise      1
914 computer simulations      1
915 computerized information system      1
916 concentrations and contents of nutrients      1
917 conception      1
918 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
919 concrete and theoretical distribution      2
920 cone and seed morphology      1
921 conflicts      2
922 Coniferous Forest      1
923 coniferous species      1
924 coniferous trees      1
925 conifers      3
926 consensus      1
927 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
928 Conservation      4
929 conservation of genetic resources      1
930 conservation units      1
931 Conservations      1
932 consolidation      1
933 consultation      1
934 container seedlings      1
935 container type      1
936 containers      2
937 contamination      1
938 contamination soil      1
939 continental Croatia      1
940 contour line 98      1
941 contracted price      1
942 control      2
943 controlling      1
944 conversion      1
945 coordinate transformations      1
946 Copernicus      4
947 coppice      1
948 coppice conversion      1
949 cork production      1
950 Cornus      2
951 corpus luteum      1
952 correction factors      1
953 correlation      2
954 correlation link      1
955 correlations      1
956 Correspondence Analysis      1
957 CORS      2
958 Corylopsis      2
959 cost      1
960 cost of debt      1
961 cost per m3      1
962 cost-path      1
963 costs      2
964 couning      1
965 country in transition      1
966 court      1
967 CP Forests      1
968 CpDNA      1
969 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
970 craniometry      1
971 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
972 Crataegus nigra      2
973 creativity      2
974 Crikvenica -Vinodol area      1
975 Crikveničko-vinodolsko područje      1
976 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
977 critical loads      1
978 crna joha      4
979 Alnus%20glutinosa%20(L.)%20Gaertn.) STYLE="text-decoration:none">crna joha (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)      1
980 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
981 crna joha (Alnus glutinosa)      1
982 crna topola      3
983 crna topola (Populus nigra)      1
984 crni bor      7
985 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
986 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
987 Crni bor (Pinus nigra)      2
988 crni glog      1
989 crni grab      1
990 crni jasen      2
991 Crni Lug      2
992 Crni orah      3
993 crnika      2
994 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
995 crnogorični ljestvičar      1
996 Croatia      47
997 Croatia.      1
998 Croatian forestry      1
999 Croatian Forests Co. Ltd.      3
1000 Croatian Forests Co.Ltd.      2
1001 Croatian Forests Ltd. b      1
1002 Croatian kuna      1
1003 Croatian Military Border      1
1004 Croatian participation      1
1005 Croatian Podunavlje region      1
1006 Croatian Poplar Commission      1
1007 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
1008 crown biomass      1
1009 Crown condition assessment      2
1010 crown cover      1
1011 crown damage      3
1012 crown damage assessment      1
1013 crown diameter      1
1014 crown diameter of the sprout      1
1015 crown fire      1
1016 crown structure      1
1017 crown transparency      1
1018 crownfire      1
1019 crude oil contamination      1
1020 Crvanj Mt.      1
1021 Crvanj planina      1
1022 crveni bor      1
1023 crveni hrast      1
1024 crvenica      2
1025 Cryphonectria parasitica      1
1026 cull      1
1027 Cultivar      2
1028 cultivars of yew      1
1029 cultivation method      1
1030 cultural landscape      1
1031 culture      3
1032 cultures      1
1033 Cupressus sempervirens      2
1034 Curculionidae      2
1035 current cutting edges value associations      1
1036 current felling values      1
1037 curvature      1
1038 cut assessment      1
1039 cutter      1
1040 cutting and processing      1
1041 Cutting propagation      2
1042 cut-to-length      1
1043 cut-to-length harvesting method      1
1044 cvjetanje      1
1045 cycle      1
1046 cyclic aerial photographs      1
1047 cyclic aerial surveys      1
1048 cyclic records      1
1049 Cypress      1
1050 Czech      1
1051 Czech Republic      2
1052 čagalj      1
1053 časopis Šumarski list      1
1054 Čeh      1
1055 čempres      1
1056 čestice      1
1057 Češka      1
1058 Češka Republika      1
1059 četinjače      6
1060 četverodimenzijski sustav      1
1061 čimbenici korekcije      1
1062 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
1063 čimbenik okoliša      1
1064 čimbenik sastojina      1
1065 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1066 čista regularna bukova sastojina      1
1067 čista sječa kulture vrba      1
1068 čistina      1
1069 čistoća debla      1
1070 čišćenje      1
1071 čišćenje mladih sastojina      1
1072 čišćenje prosjeka      1
1073 čivitnjača      1
1074 Čorkova uvala      2
1075 čudni atraktor      1
1076 Ćićarija      2
1077 dabar      4
1078 dabrova brana      1
1079 dabrovo jezero      1
1080 daily growth rate of fawns      1
1081 Dalmacija      4
1082 Dalmactia      1
1083 Dalmatia      3
1084 Dalmatian hinterland      1
1085 Dalmatinska zagora      4
1086 daljinomjer Vertex      1
1087 daljinska istraživanja      6
1088 damage      12
1089 damage indicators      1
1090 damage of needles      1
1091 damage trees      1
1092 damaged area      1
1093 damages      2
1094 damages from the game      1
1095 damages on the young plants      1
1096 Danube      2
1097 Danube basin      1
1098 database      2
1099 databases      1
1100 datum nesenja      1
1101 daylilies      1
1102 DEA      1
1103 dead wood      2
1104 debarking activity      1
1105 debarking productivity      1
1106 debljina kore      4
1107 debljinska raspodjela      1
1108 debljinska struktura      1
1109 debljinski prirast      3
1110 debljinski prirast.      1
1111 debljinski rast      1
1112 debljinski stupanj      1
1113 decayed wood      1
1114 decaying fungi      1
1115 deciduous      1
1116 deciduous forest      1
1117 deciduous forests      1
1118 deciduous forests of poplar and willow      1
1119 decision making      1
1120 decision support system      1
1121 decision support systems      2
1122 deduction of double bark thickness      1
1123 deer game      1
1124 defoliation      5
1125 defoliators      2
1126 defolijacija      2
1127 defolijatori      1
1128 defolijatori.      1
1129 degradacija      1
1130 degradacija ekosustava      1
1131 degradacija šuma      1
1132 degradacijski stadiji      1
1133 degradation      1
1134 degradation stages      1
1135 degraded karst      1
1136 degradirani krš      1
1137 degree of damage      2
1138 dehydrated zone      1
1139 demand      1
1140 demografske karakteristike      1
1141 demo­graphic characteristics      1
1142 dendrochronological analysis      1
1143 dendrochronology      3
1144 dendroclimatology      3
1145 dendroecology      1
1146 dendroekologija      1
1147 dendroflora      5
1148 dendroflora Hrvatske      1
1149 dendroflora vrta      1
1150 dendrograms      1
1151 dendroklimatologija      3
1152 dendrokronologija      2
1153 dendrokronološka analiza      2
1154 dendrological analysis      2
1155 dendrological evaluation      1
1156 dendrological value      2
1157 dendrologija      1
1158 dendrology      1
1159 dendrološka analiza      2
1160 dendrološka inventarizacija      1
1161 dendrološka vrijednost      2
1162 dendrološko vrednovanje      1
1163 density      7
1164 density of individuals      1
1165 Density of primary forest traffic infrastructure      1
1166 density trend decrease      1
1167 density-dependent yield table      1
1168 departmental research      1
1169 departure angle      1
1170 deposition      2
1171 depozicija      1
1172 desired state      1
1173 desulphurization      1
1174 detekcija promjena      1
1175 determinacija      1
1176 determination      1
1177 determining horizontal distances      1
1178 determining tree height      1
1179 developemnt and increment of stands      1
1180 developing countries      1
1181 development      3
1182 development and increment      1
1183 development of phytocoenosis      1
1184 development of research      1
1185 development stages      1
1186 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1187 devitalisation      1
1188 devitalizacija      1
1189 diagnose      1
1190 diameter      3
1191 diameter increment      1
1192 diameter and height distribution      1
1193 diameter at breast height      1
1194 diameter distribution      1
1195 diameter growth      1
1196 diameter increment      2
1197 diameter structure      1
1198 diapause      1
1199 diatomit      1
1200 diatomite      1
1201 diclinous      1
1202 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1203 die Kiefer      1
1204 dieback      8
1205 dieback of pedunculate oak      1
1206 diferencijacija      1
1207 diferencijacija provenijencija      1
1208 different seedling types      1
1209 digital aerial images      1
1210 digital cadastral map      1
1211 digital CIR aerial photographs      1
1212 digital elevation model      1
1213 digital orthophoto (DOP)      1
1214 digital orthophotographies      1
1215 digital ortophoto      1
1216 digital photogrammetric workstation      2
1217 digital photogrammetry      3
1218 digital terrain model (DTM)      1
1219 digital terrain models (DTM)      1
1220 digitalizacija      1
1221 digitalna fotogrametrija      3
1222 digitalna fotogrametrijska radna stanica      1
1223 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1224 digitalne aerosnimke      1
1225 digitalne infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      1
1226 digitalni katastarski plan      1
1227 digitalni model reljefa      1
1228 digitalni model reljefa (DMR)      1
1229 digitalni model reljefa (DTM)      1
1230 digitalni model terena      2
1231 digitalni model visine krošanja (DMVK)      1
1232 digitalni ortofoto      2
1233 digitalni ortofoto (DOF)      2
1234 digitization      1
1235 dimension stock      1
1236 dimenzija zrelosti      1
1237 dimenzije češera      1
1238 dinamički model      1
1239 dinamika dušika u lišću      1
1240 dinamika populacije      3
1241 dinamika razvoja      1
1242 dinamika šumskih čistina      1
1243 Dinaric mountains      2
1244 Dinaridi      2
1245 dioecious      1
1246 dionička društva u šumarstvu      1
1247 dipl. ing. šumarstva      1
1248 Diptera      3
1249 Diptera: Cecidomyiidae      2
1250 direct and diffuse light      1
1251 discoloration      1
1252 discontinued areal      1
1253 diseases of game      1
1254 disjunct      1
1255 disjunktan      2
1256 diskoloracija      1
1257 diskontinuiran areal      1
1258 dispersal prognosis      1
1259 dispersion      1
1260 disperzija      1
1261 dissipative structures      1
1262 distribucija      3
1263 distribucija prsnih promjera      2
1264 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1265 distribucija stabala      1
1266 distribution      8
1267 distribution of beneficial functions of forests      1
1268 distribution of diameter at breast height      1
1269 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1270 Distribution of forests      1
1271 distribution range      1
1272 diversity      2
1273 diversity index      1
1274 diversity indices      2
1275 division of forests in the Republic of Croatia      1
1276 divlja jabuka      1
1277 divlja kruška      2
1278 divlja svinja      4
1279 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
1280 divlja trešnja      5
1281 divljač      5
1282 divlji kesten      2
1283 djelotvornost      2
1284 djelovanje      1
1285 DNA      3
1286 DNA analysis      1
1287 DNA barcoding      1
1288 DNA barkodiranje      1
1289 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1290 DNK      2
1291 dob      1
1292 dobna struktura      2
1293 dobni razred      1
1294 dobni razredi      1
1295 dodatno vrijeme      1
1296 Dolmar PS - 7310      1
1297 Dolmar PS -7310      1
1298 dolomiti      1
1299 domaćin      1
1300 domaćini      1
1301 dominance      1
1302 dominant height      2
1303 dominantna visina      2
1304 domovinski rat      1
1305 Donja Austrija      1
1306 donja voda      1
1307 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1308 dormancy      3
1309 dormantnost      2
1310 dormantnost sjemena      2
1311 dormice      1
1312 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1313 double-entry volume tables      1
1314 Douglas fir      2
1315 dovršna sječa      1
1316 doznaka u grupama      1
1317 dr. sc      1
1318 drainage system      1
1319 Drava      2
1320 Drava River valley      1
1321 drhtavi šaš      1
1322 drift fauna      1
1323 dripping through      1
1324 drone      1
1325 Drosophilidae      2
1326 drought      5
1327 drupe      1
1328 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1329 drveće      5
1330 drveće i grmlje      1
1331 drvenaste biljke      1
1332 drvenaste egzote      2
1333 drvenaste svojte      1
1334 drvenaste vrste      1
1335 drveni materijal za paki ranje      1
1336 drveni materijal za pakiranje      1
1337 drveni ugljen      1
1338 drvna i lisna masa      1
1339 drvna industrija      2
1340 drvna masa      1
1341 drvna prašina      1
1342 drvna zaliha      10
1343 drvna zaliha.      1
1344 drvni elementi      1
1345 Drvni građevni elementi      1
1346 drvni obujam      1
1347 drvni ostatak      2
1348 drvni peleti      1
1349 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1350 drvni sortimenti      3
1351 drvno-prerađivačka industrija      1
1352 drvo kao energent      1
1353 drvoprerađivačka industrija      1
1354 dry biomass of seedlings      1
1355 dry mass      2
1356 dry matter      1
1357 drying period      2
1358 Dryocosmus kuriphilus      2
1359 državna financijska potpora šumarstvu      1
1360 državna šumarska poduzeća      1
1361 dubinsko snimanje      1
1362 duboka sadnja      1
1363 Dubrovnik      2
1364 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1365 due diligence      1
1366 dugotrajna pohrana      1
1367 dugotrajno      1
1368 duljina korijena      1
1369 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1370 duljina tuljca      1
1371 duljine      1
1372 Dunav      2
1373 duration of development stages      1
1374 duration of study      1
1375 dušik      3
1376 dušik tla      1
1377 dužine sortimenata      2
1378 dvodomna      1
1379 dvopapkar      1
1380 dvotaktni benzinski motor      1
1381 dvoulazne tablice obujma      1
1382 dvoulazne volumne tablice      2
1383 dynamic model      1
1384 Đurđevačka imovna općina      1
1385 Đurđevački pijesci      2
1386 E.N.A. standard      2
1387 EA 300      2
1388 early and late ecotypic forms      1
1389 Eastern Slavonia      1
1390 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1391 ecocline.      1
1392 Eco-labele      1
1393 Eco-labels      2
1394 ecological characteristic      1
1395 ecological conditions      1
1396 ecological conditions of the site      1
1397 ecological conditions.      1
1398 ecological divergence      1
1399 ecological factors      1
1400 ecological indicators      1
1401 ecological indicatory values      1
1402 ecological label (eco-label)      1
1403 ecological network      1
1404 ecological niche      1
1405 ecological optimum      1
1406 ecological plasticity      1
1407 ecological production      1
1408 ecology      3
1409 ECOLURE      2
1410 Economic achievements      1
1411 economic activities in Croatia      1
1412 economic changes      1
1413 economic changes in forestry      1
1414 Economic development      3
1415 economic importance      1
1416 economic orientation      1
1417 Economic policy      1
1418 economic silk production      1
1419 economics of forest resources      1
1420 economics of natural resources      1
1421 economy      1
1422 economy inspection      1
1423 ecosystem      2
1424 ecosystems      1
1425 ecotourism      1
1426 ecotypes      1
1427 ecotypic variation      1
1428 ectomycorrhiza      3
1429 ectomycorrhizal fungi      1
1430 edafski uvjeti      1
1431 Eddy covariance method      1
1432 edible      1
1433 Glis%20glis%20L.) STYLE="text-decoration:none">Edible dormouse (Glis glis L.)      1
1434 edible mushrooms      1
1435 educating personnel      1
1436 education      2
1437 educational technology      1
1438 edukacija      1
1439 edukacija vatrogasaca      1
1440 edukativni panoi      1
1441 efekt financijske poluge      1
1442 efektivni broj klonova      1
1443 effect of financial leverage      1
1444 effective clone number      1
1445 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1446 effects of thinning      1
1447 efficacy      1
1448 efficiency      4
1449 egg masses      1
1450 egzote      2
1451 ekoklina.      1
1452 ekologija      4
1453 ekološka divergencija      1
1454 ekološka karakteristika      1
1455 ekološka mreža      1
1456 Ekološka mreža Natura 2000      1
1457 ekološka niša      1
1458 ekološka proizvodnja      1
1459 ekološka stabilnost      1
1460 ekološkai fitogeografska analiza      1
1461 ekološke i socijalne funkcije      1
1462 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1463 ekološke orijentacije      1
1464 ekološke značajke      1
1465 ekološki činitelji      1
1466 ekološki indikatori      1
1467 ekološki osjetljivo      1
1468 ekološki problemi      1
1469 ekološki uvjeti.      1
1470 ekološko-gospodarske značajke      1
1471 ekonomija      1
1472 ekonomika prirodnih resursa      1
1473 ekonomika svilarenja      1
1474 eko­nomika šumarstva      2
1475 ekonomika šumskih resursa      1
1476 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1477 eko-oznake      1
1478 ekosustav      3
1479 ekosustavi      1
1480 ekotipska varijabilnost      3
1481 ekoturizam      1
1482 ekoznak      1
1483 eksperimentalni laboratorij      1
1484 eksperimentalni požari      1
1485 eksploatacijska polja      1
1486 eksploracijski tipovi      1
1487 ekstrakcija      1
1488 ektomikoriza      3
1489 ektomikorizne gljive      1
1490 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1491 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1492 electric radiator      1
1493 electrical resistance of cambial zone      1
1494 elektrana      1
1495 električna energija      1
1496 električni otpor kambijalne zone      1
1497 električno grijalo      1
1498 elemental analyser      1
1499 elementarni anlitaor      1
1500 elementi ocjene trofeja      1
1501 elementi rasta      1
1502 Ellenberg’s indicator values      1
1503 Ellenbergove indikatorske vrijednosti      1
1504 elm      2
1505 embiotenija      1
1506 embryo      2
1507 Emisije SO2      1
1508 emissions exposure      1
1509 EN 1316-1      2
1510 Endemic areas      1
1511 endemic species      1
1512 endemic taxa      1
1513 endemične vrste      1
1514 endemna vrsta      1
1515 endemsko područje      1
1516 Endosperm in development      1
1517 enegrija klijavosti i klijavost      1
1518 energetika      1
1519 energetska korisnost      1
1520 energetska vrijednost      1
1521 energija      6
1522 energijska tranzicija      1
1523 energy      3
1524 energy benefit      1
1525 energy production      1
1526 energy scenario      1
1527 Energy transition      1
1528 energy value      2
1529 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1530 entomofilna      1
1531 Entomopatogena gljiva      1
1532 entomophilic      1
1533 entrepreneurship      3
1534 Entwicklung      1
1535 environment      2
1536 environment protection      2
1537 environmental drivers      1
1538 Environmental factors      1
1539 environmental protection      5
1540 environmentally sound      1
1541 enzimatska aktivnost      1
1542 enzimi tla      1
1543 enzyme activity      1
1544 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1545 eolic erosion      1
1546 eolska erozija      1
1547 epidop­tera      1
1548 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1549 epoksidna smola      1
1550 epoxy resin. Collection of works      1
1551 equalization functions.      1
1552 equilateral spiral      1
1553 equipment for training bird of prey.      1
1554 Erannis defoliaria      1
1555 ergonomics      4
1556 ergonomija      4
1557 Erico-Fagetum      1
1558 eroded terrain recoveri      1
1559 erodiranje tjemena      1
1560 erosion      3
1561 Erosowit      2
1562 erozija      2
1563 erozija tla      1
1564 esencijalni elementi      1
1565 essential elements      1
1566 essential oils      1
1567 establishment rate      1
1568 estate      1
1569 estetski izgled šume      1
1570 estimate      1
1571 estimated value of forests      1
1572 estimation      1
1573 estimation of distance      1
1574 estimation precision      1
1575 etat      1
1576 etat međuprihoda      1
1577 eterična ulja      1
1578 etika (okoliša)      1
1579 EU ETS scheme      1
1580 EU ETS shema      1
1581 EU FLEGTAction plan      1
1582 EU FLEGTAkcijski plan      1
1583 eucalyptus plantations      1
1584 EUFORGEN      2
1585 EUFORGEN Networks      1
1586 euglej      1
1587 eukaliptusove plantaže      1
1588 eumediteran      1
1589 eu-mediterranean      1
1590 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1591 Eurasian Golden Oriole      1
1592 Eurasian lynx      1
1593 Eurasion lynx      1
1594 euroazijski ris      2
1595 Europa      1
1596 Europe      1
1597 Europe Slovenia      1
1598 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1599 European beaver (Castor fiber L.)      1
1600 European beech      5
1601 european black poplar      1
1602 European brown bear (Ursus arctos)      1
1603 European larch      1
1604 European Polecat      1
1605 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1606 european yew - tree      1
1607 Europska crna topola      2
1608 europska tisa      1
1609 Europski ariš      1
1610 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1611 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1612 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1613 Eutric Rankers      1
1614 Eutrični ranker      1
1615 evaluation model      2
1616 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1617 evaluation of natural resources      1
1618 even-aged beech stands      2
1619 evenaged stands      1
1620 evergreen      1
1621 evergreen oak      2
1622 excange value      1
1623 exchangeable development      1
1624 exhibit      1
1625 Exhibitions      1
1626 existing state      1
1627 experimental fires      1
1628 Experimental Laboratory      1
1629 experimental plot B bare ground      1
1630 exploitation      1
1631 exploitation fields      1
1632 exploration types      1
1633 Exports and Imports      1
1634 exposure      3
1635 FACE      1
1636 FACE facility      1
1637 facilitation      1
1638 factors to vertical terrain corrections      1
1639 Faculty of Forestry      1
1640 Faculty of Forestry Zagreb      1
1641 Fagus L.      2
1642 Fagus silvatica      1
1643 Fagus sylvatica      4
1644 Fagus sylvatica L.      2
1645 Fairs      1
1646 faktori staništa      1
1647 falconer equipment      1
1648 falconry equipment      1
1649 falconry techniques      1
1650 Fallow deer      2
1651 false beech heartwood      1
1652 Fang      1
1653 FAO      1
1654 farm tractor      1
1655 farmer cables      1
1656 farmer vitla      1
1657 Fast Furier method      1
1658 Fast Furier metoda      1
1659 fauna      6
1660 faunalni drift      1
1661 favourable conservation status      2
1662 Faza - II      1
1663 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1664 faza isključivanja stabala      1
1665 faze razmnožavanja      1
1666 FBP sustav      1
1667 FBP System      1
1668 felled stemwood      1
1669 felling      2
1670 felling and processing      2
1671 felling and processing of wood assortments      1
1672 felling control      1
1673 felling cycle      1
1674 felling thinning volume      1
1675 female roe deer      1
1676 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1677 fenofaze      1
1678 fenol      1
1679 fenologija      7
1680 fenologija listanja      3
1681 fenologija.      1
1682 fenološka motrenja      2
1683 fenološka opažanja      2
1684 fenološke faze listanja      1
1685 fenotipska plastičnost.      1
1686 fenotipska stabilnost      1
1687 fenotipska svojstva      1
1688 fenotipska varijabilnost      1
1689 feromonske klopke      6
1690 feromonski mamac      1
1691 feromonski raspršivači      1
1692 fertility      1
1693 fertilization      1
1694 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1695 Feulgen squash method      1
1696 Feulgen squash metoda      1
1697 Fibonaccijev niz      1
1698 fictional rotation      1
1699 field elm      1
1700 field maple      2
1701 field plot      1
1702 fiksiranje dušika      1
1703 fiktivna ophodnja      1
1704 filogenija      1
1705 Final consumption wood products industries      1
1706 final cut      1
1707 Final use of wood products industry      1
1708 finalna prerada drva      1
1709 financial resources      1
1710 financijska politika      1
1711 fine forest fuel      1
1712 fine roots      1
1713 Finland      1
1714 fino šumsko gorivo      1
1715 Finska      1
1716 fir      4
1717 fire      3
1718 fire behavior      1
1719 fire behaviour      1
1720 fire fighting equipment      1
1721 Fire history      1
1722 fire line      1
1723 fire lines      1
1724 fire lines with elements of roadways      1
1725 fire modeling systems      1
1726 Fire monitoring      1
1727 fire risk      1
1728 fire sensitivity      1
1729 Fire Weather Index      3
1730 fire.      1
1731 fire-climate regions      1
1732 fire-climate regions.      1
1733 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1734 firemen education      1
1735 fire-risk      1
1736 fires      2
1737 first and second order histograms      1
1738 first finding      1
1739 first record      1
1740 first records      1
1741 fishing      1
1742 fitocenologija      3
1743 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1744 fitocenološka snimka      1
1745 fitocenološke jedinice      1
1746 fitocenološke značajke      1
1747 fitocenoza      1
1748 fitogeografsko raščlanjenje      1
1749 fitohormones      1
1750 fitohormoni      1
1751 fitomasa      1
1752 fitoplazme      2
1753 fitoremedijacija      3
1754 fitosanitarne mjere      1
1755 fitosanitarni pregled      1
1756 fitosanitarni sustav      1
1757 fizička svojstva      1
1758 fizičke i mineralne značajke tla      1
1759 fizičko opterećenje      1
1760 fizika      1
1761 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1762 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1763 fizikalna svojstva      1
1764 fiziologija sjemena      1
1765 fiziološka kvaliteta šumskih sadnica      1
1766 fiziološki parametri      1
1767 flammability      2
1768 flammable material      1
1769 flight activity      1
1770 flight dynamics      1
1771 flood      1
1772 flood control      1
1773 flooded forest      1
1774 flooding tolerant      1
1775 floodplain forest      2
1776 floodplain forests      1
1777 flora      12
1778 flora content      1
1779 flora diversity      1
1780 floral composition      6
1781 floral elements      1
1782 floristic composition      1
1783 floristička struktura      1
1784 florni elementi      2
1785 florni sastav      9
1786 flowering      1
1787 Flowering Ash      1
1788 flowing down trunk      1
1789 flushing      1
1790 fluvisol      2
1791 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1792 F-O i »K-k«      1
1793 foliar nutrition      1
1794 foliar threatment      1
1795 folijarna aplikacija      1
1796 food      1
1797 FOPER forest      1
1798 FOPER šuma      1
1799 forbidden grove      1
1800 forces of resistance to growth      1
1801 Forcing      1
1802 Foreign timber trade      1
1803 forest      7
1804 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1805 Forest Administration Bjelovar.      1
1806 Forest Administration Delnice      1
1807 Forest Administration Požega      1
1808 forest age      1
1809 forest and water ecosystems      1
1810 forest and wildlife management      1
1811 forest area      1
1812 forest association      1
1813 forest assortments      1
1814 forest biomass      1
1815 forest certification      1
1816 forest clearings dynamics      1
1817 forest communities      3
1818 forest community of beech and fir      1
1819 forest contractors      1
1820 Forest cover      1
1821 forest cultures      3
1822 forest damage      1
1823 forest damage.      1
1824 forest development strategy      1
1825 forest dieback      1
1826 forest economics      2
1827 forest ecosystem      2
1828 forest ecosystem services      1
1829 forest ecosystems      1
1830 forest edges      1
1831 Forest education      1
1832 forest enterprise      1
1833 forest environments      1
1834 forest estate      1
1835 Forest exploitation      1
1836 forest fee      1
1837 forest fire      5
1838 Forest Fire Prevention      1
1839 forest fire prevention roads      1
1840 forest fire protection      1
1841 forest fires      7
1842 forest floor      3
1843 forest fragmentation      1
1844 forest gap      2
1845 forest gaps      1
1846 Forest genetic resources      1
1847 Forest Genetic Resources Programme      1
1848 Forest Genetics resaurces      1
1849 forest habitat      2
1850 forest habitat structure      1
1851 Forest habitat types      1
1852 forest harvesting      1
1853 forest history      2
1854 forest interest rate      1
1855 forest interest rate (forest annuity)      1
1856 forest inventory      8
1857 forest landlords      1
1858 forest lands      2
1859 forest landscape restoration.      1
1860 forest laws      1
1861 forest Macelj      1
1862 forest machinery      1
1863 forest machines      1
1864 forest management      7
1865 forest manage­ment      1
1866 Forest management plan      1
1867 forest management planning      4
1868 forest management resystematization      1
1869 Forest microclimate      1
1870 forest monitoring      1
1871 forest nursery      2
1872 forest of high silvicultural form      1
1873 Forest opening      1
1874 Forest operations      2
1875 forest owners      1
1876 forest owners’ cooperation      1
1877 forest pest      1
1878 forest policy      5
1879 forest privatization      1
1880 forest products      1
1881 forest property plan      1
1882 forest protection      1
1883 forest protection.      1
1884 Forest rails      1
1885 forest recreation      1
1886 forest regeneration      1
1887 forest reproductive material      2
1888 forest resource      1
1889 forest resources      2
1890 forest road      4
1891 Forest roads      7
1892 forest seedlings      1
1893 forest seeds      1
1894 forest soil      4
1895 forest soil stabilization      1
1896 forest soils      1
1897 forest structure      1
1898 forest tending      3
1899 forest timber product      1
1900 forest tracks      1
1901 forest transport systems      1
1902 Forest transportation      1
1903 forest trees      2
1904 forest type      1
1905 forest user´s unit      1
1906 forest utilization      1
1907 forest value      2
1908 forest value assessment      1
1909 forest vegetation      5
1910 forest woody assortments      1
1911 forest work      1
1912 forest worker      1
1913 forest Žutica      1
1914 forest-based industries      1
1915 Forested Areas      1
1916 forestry      30
1917 forestry administration      1
1918 Forestry and forest policy      1
1919 forestry biomass      2
1920 forestry company      1
1921 forestry contractors      1
1922 forestry development      1
1923 forestry disciplines      1
1924 forestry education      1
1925 forestry legislative      1
1926 Forestry Museum in Krasno      1
1927 forestry occupation      1
1928 forestry operation      2
1929 forestry policy      1
1930 Forestry school Karlovac      1
1931 forestry work      1
1932 forests      6
1933 forests measuring      1
1934 forests stand      1
1935 formation of forest associations      1
1936 forming pioneer stands      1
1937 formiranje pionirskih sastojina      1
1938 formiranje šumskih zajednica      1
1939 Forsterferuf      1
1940 Forsythia      2
1941 forvarder      1
1942 forwarder      1
1943 fosfor      3
1944 fotointerpretacijski ključ      2
1945 fotosintetičke osobine lista      1
1946 fotosintetski pigmenti      1
1947 fotosinteza      4
1948 fotozamke      1
1949 fragmentacija staništa      1
1950 fragmentacija šuma      1
1951 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1952 Fraxinus angustifolia      2
1953 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1954 Fraxinus excelsior      2
1955 Fraxinus L.      2
1956 Freilassung      1
1957 frost-crack      1
1958 fruit      4
1959 fruit morphology      1
1960 Fruit set      2
1961 fruiting      1
1962 fruits      2
1963 FSC      3
1964 FSC certified forests      1
1965 FSC logo      2
1966 fuel consumption      1
1967 fuel load      2
1968 Fuel modeling      1
1969 fuel types      2
1970 fuel wood.      1
1971 functions for determination      1
1972 fungal entomopathogen      1
1973 fungal isolation      1
1974 fungal pathogen      1
1975 fungal spores      1
1976 fungal-like organisms      1
1977 fungicid      1
1978 fungicide      1
1979 fungicides      1
1980 fungicidi      1
1981 fungus      2
1982 funkcije tražnje      1
1983 funkcije upravljanja: planiranje      1
1984 funkcije za izjednačenje      1
1985 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1986 furniri      1
1987 furniture manufacturing      1
1988 fuzija snimki      1
1989 fuzzy inference system      1
1990 g.j. "Česma"      1
1991 G.J. "Žutica"      1
1992 galerije      1
1993 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1994 gallery      1
1995 galls      1
1996 Game      2
1997 game breeding enclosure Kunjevci      2
1998 Game enclosure      1
1999 game loss      1
2000 games      1
2001 gap      1
2002 garden in the cloister      1
2003 gardens of the Island of Lokrum      1
2004 GC      2
2005 GC/MS      2
2006 GDD      2
2007 Gehörn      1
2008 gene conservation      1
2009 gene diversity      1
2010 gene pool      1
2011 General Directorate of Forestry      1
2012 Generalized Algebraic Difference Approach (GADA)      1
2013 generalized model      1
2014 generalizirani algebarski diferencijski pristup (GADP).      1
2015 genetic analysis      1
2016 genetic differentiation      1
2017 genetic diversity      5
2018 genetic diversity and diff erentiation      1
2019 genetic diversity of crops      1
2020 genetic drift      1
2021 genetic gain      1
2022 genetic origin      1
2023 genetic parameters      1
2024 genetic polymorphism      1
2025 genetic structure      1
2026 genetic test      1
2027 genetic variability      1
2028 genetic variation      1
2029 genetička raznolikost      1
2030 genetički drift      1
2031 genetički test polusrodnika      1
2032 genetska analiza      1
2033 genetska diferencijacija      1
2034 genetska dobit      1
2035 genetska raznolikost      3
2036 genetska raznolikost i diferencijacija      1
2037 genetska raznolikost uroda      1
2038 genetska raznolikost.      1
2039 genetska struktura      1
2040 genetska varijabilnost      2
2041 genetski diverzitet      2
2042 genetski parametri      1
2043 genetski polimorfizam      1
2044 genetsko porijeklo      1
2045 genofond      1
2046 genotype × environment interaction      1
2047 GEOBIA      2
2048 geocoding      1
2049 geografske i reljefne značajke      1
2050 geografski informacijski sustav      3
2051 geografsko porijeklo      1
2052 geographic information system      1
2053 Geographic Information System.      1
2054 geographic information systems      1
2055 geographic origin      1
2056 Geographical and relief characteristics      1
2057 geographical features      1
2058 Geographical Information System      1
2059 geokodiranje      1
2060 geometric distortions      1
2061 geometrijske distorzije      1
2062 geomorfologija      2
2063 geomorphology      2
2064 geosintetici      1
2065 geostatistics      1
2066 geostatistika      1
2067 GeoWEPP      1
2068 GeoWEPP)      1
2069 germinability      1
2070 germinated seed      1
2071 germination      3
2072 germination barrier      1
2073 germination percentage      1
2074 germination rate      1
2075 GFIS      1
2076 gibberellic acid      2
2077 giberelinska kiselina      2
2078 GIS      21
2079 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
2080 GIS (Geographic Information System)      1
2081 GIS.      1
2082 glavna sastojina      1
2083 glavne vrste drveća      1
2084 Global change      1
2085 global climate changes      1
2086 Global warming      1
2087 globalizacija      1
2088 globalizacija u Hrvatskoj      1
2089 globalization      1
2090 globalization in Croatia      1
2091 globalna promjena      1
2092 globalne klimatske promjene      1
2093 globalno zatopljenje      1
2094 glodavci      1
2095 gljiva      2
2096 gljivama slični organizmi      1
2097 gljive truležnice      1
2098 gljivični patogen      1
2099 gnojidba      2
2100 GNSS      2
2101 godišnje doba sjetve      1
2102 godišnji debljinski prirast      1
2103 godišnji sječivi prihod      1
2104 golden jackal      1
2105 golosjemenjače      2
2106 gora i planina      1
2107 gorivi materijal      1
2108 gorivost      1
2109 Gorska Hrvatska      1
2110 Gorski kotar      3
2111 gorsko područje      1
2112 gorsko reljefno područje      1
2113 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
2114 gospodarene bukve šume      1
2115 gospodarenje      6
2116 gospodarenje šumama      2
2117 gospodarenje šumama i lovištima      1
2118 gospodarska depresija      1
2119 gospodarska inspekcija      1
2120 gospodarska jedinica      1
2121 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
2122 gospodarska politika      1
2123 Gospodarska postignuća      1
2124 gospodarska vrijednost šume      1
2125 gospodarske djelatnosti RH      1
2126 gospodarski razredi      1
2127 Gospodarski razvitak      2
2128 gospodarski razvoj      1
2129 gospodarski značaj – učinci      1
2130 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
2131 gospodarsko usmjerenje      1
2132 gospodarstvo      1
2133 GPS      4
2134 GPS and GIS      1
2135 GPS collar      1
2136 GPS i GIS      1
2137 GPS ogrlica      1
2138 grabovina      1
2139 grad Zagreb      1
2140 gradacija      2
2141 gradation      1
2142 gradeability      1
2143 Gradiaton      1
2144 gradski park      1
2145 gradsko zelenilo      1
2146 grafted plants care      1
2147 grafting      1
2148 granatiranje      1
2149 granica klijavosti      1
2150 granica zone totalnog sušenja      1
2151 graničice      1
2152 granična linija      1
2153 granična ograda      1
2154 granične sile      1
2155 granične vrijednosti      2
2156 granični nagib kretnosti skidera      1
2157 granulometrijski sastav tla      1
2158 grass      1
2159 GRASS GIS      2
2160 grasses      1
2161 grassland succession      1
2162 grazing      1
2163 Grčka      1
2164 Great Tit      1
2165 Greece      1
2166 Green oak      1
2167 greenhouse      1
2168 greenhouse gases      1
2169 Greenhouse media      1
2170 greenhouse medium      1
2171 Greenwich      1
2172 grey alder (Alnus incana)      1
2173 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2174 grinders      1
2175 grivasta ovca      1
2176 grivasti skakač      1
2177 grm      1
2178 grmlje      6
2179 Gross domestic product      1
2180 ground and flood water      1
2181 ground and surface water monitoring      1
2182 ground water      1
2183 groundwater      4
2184 group decision making      1
2185 group-selection cutting      1
2186 growing conditions      1
2187 growing stock      8
2188 growth      14
2189 growth and increment      2
2190 growth dynamic      1
2191 growth elements      1
2192 growth equation      1
2193 growth forces      1
2194 growth forces and suppressed forces      1
2195 growth increment      1
2196 growth of mean stand diameter      1
2197 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2198 grupe upravitelja      1
2199 grupno odlučivanje      1
2200 gubar      2
2201 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2202 gubici      1
2203 gubici divljači      1
2204 gubici tla      1
2205 gubitak mase      1
2206 gubitci      1
2207 Guide curve method      1
2208 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
2209 gusjenica      1
2210 gustoća      3
2211 gustoća drva      3
2212 gustoća peleta      1
2213 gustoća populacije      5
2214 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
2215 gustoća u standardno suhom stanju      1
2216 Gymnosperms      1
2217 gypsy moth      2
2218 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2219 habitat      8
2220 habitat characteristics      1
2221 habitat factors      1
2222 Habitat fragmentation      1
2223 habitat map      1
2224 habitat suitability      2
2225 habitat type      2
2226 Habitat. Posavina      1
2227 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2228 halbsib-progeny tests.      1
2229 half-shrubs      1
2230 half-sib potomstvo      1
2231 half-sib progenies      1
2232 Haljevo forest      1
2233 Hamamelis      2
2234 hantaviruses      1
2235 hantavirusi      1
2236 hard ticks      1
2237 hardwood      1
2238 hardwood-broadleaf species      1
2239 harvest scheduling      1
2240 harvester      10
2241 harvesteri i procesori      1
2242 harvesting conditions      1
2243 haul.      1
2244 haulage tracks      1
2245 Hauling and transportation of timber      1
2246 haustorij      1
2247 haustorium      1
2248 hazardous waste      1
2249 hazel      1
2250 hazelnut      1
2251 hazelnut oil      1
2252 health      2
2253 health and safety      1
2254 health status      1
2255 health status category of stand      1
2256 health tourism      1
2257 heat transfer.      1
2258 heat treatment (HT)      1
2259 heavy metals      2
2260 heavy thinning      1
2261 height      4
2262 height and height increment      1
2263 height and root collar diameter      1
2264 height and volume growth      1
2265 height growth      5
2266 height growth pattern      1
2267 height increment      2
2268 height of sprout      1
2269 Helleboro nigri-Piceetum      1
2270 Hemiptera      4
2271 herbaceous plants      1
2272 herbaceous species of the forest edge      1
2273 herbicid      1
2274 herbicide      1
2275 herbicide sensitivity      1
2276 herbicides      1
2277 herbicidi      1
2278 Hercegovina      1
2279 hereditary basis      1
2280 heredity      1
2281 heretability      1
2282 heritability      1
2283 Herzegovina      1
2284 Hibiscus      2
2285 hibridi      2
2286 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2287 hidrologija      1
2288 hidrološka uloga      2
2289 hidromeliorativni zahvati      1
2290 hidropedološke karakteristike      1
2291 hidrotehničke mjere      1
2292 high forest      1
2293 higrofilne šume      1
2294 hilly area      1
2295 hind body weight      1
2296 hiperforezija      1
2297 hiperparazitoid      2
2298 Hippophaë rhamnoides      2
2299 Hippophao-Berberidetum      2
2300 Histiostoma piceae      2
2301 Histiostoma ulmi      1
2302 Histiostomatidae      3
2303 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2304 historical development      1
2305 historical outbreaks      1
2306 historical park      1
2307 historical presentation      1
2308 historical value      2
2309 history of forestry      2
2310 history of HŠD      1
2311 hladne temperaturne jedinice.      1
2312 hladno-vlažna stratifikacija      1
2313 hlapljive komponente      1
2314 hloroza listova      1
2315 Hober forest park      1
2316 Hohenadel´s method      1
2317 Hohenadlova metoda      1
2318 hollow-horned animal      1
2319 Holm oak      1
2320 Homeland war      1
2321 homogenizacija      1
2322 homogenization      1
2323 honey plants      1
2324 horn length      1
2325 Hornbeam hop      1
2326 Hornbeam oriental      1
2327 hornbeam wood      1
2328 horns      1
2329 horse chestnut      2
2330 horse chestnut protection      1
2331 horticultural elements      1
2332 horticul­tural value      2
2333 horticulture      1
2334 hortikultura      1
2335 hortikulturna vrijednost      2
2336 hortikulturni elementi      1
2337 host      1
2338 host plants      1
2339 hosts      2
2340 hrana      1
2341 hranidba      1
2342 hranljiva      1
2343 hranjive tvari      1
2344 hrast      3
2345 hrast crnika      2
2346 hrast crnika (Quercus ilex)      2
2347 hrast crnike      1
2348 hrast kitnjak      10
2349 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2350 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2351 hrast lužnjak      41
2352 Quercus%20robur%20L.) STYLE="text-decoration:none">hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
2353 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2354 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
2355 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2356 hrast medunac      3
2357 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2358 hrast oštrika      1
2359 hrast sladun      1
2360 hrastov ponik      2
2361 hrastova mrežasta stjenica      1
2362 hrastova oblovina      1
2363 hrastova pepelnica      1
2364 hrastove šume      2
2365 hrastovi županije bjelovarske      1
2366 hrastovina      1
2367 Hrvatska      52
2368 Hrvatska – Dalmacija      1
2369 hrvatska flora      1
2370 hrvatska kuna      1
2371 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2372 Hrvatska vojna granica      1
2373 Hrvatska.      6
2374 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2375 Hrvatske šume d.o.o      1
2376 Hrvatske šume d.o.o.      4
2377 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2378 Hrvatski udio      1
2379 Hrvatsko Podunavlje      1
2380 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2381 hrvatsko šumarstvo      1
2382 HTRS96/TM      2
2383 human impact      1
2384 human presence      1
2385 human protection      1
2386 human resources in forestry      1
2387 humic acids      1
2388 huminske kiseline      1
2389 humizacija      1
2390 humofluvisol      2
2391 humus      3
2392 humus composition      1
2393 Hungavit      2
2394 hunt      1
2395 hunters      4
2396 hunting      6
2397 Hunting and fishing      1
2398 hunting area      1
2399 hunting associations      1
2400 hunting club rules      1
2401 hunting district      2
2402 hunting ground      1
2403 hunting ground biological casualties      1
2404 hunting grounds      1
2405 hunting illustration      1
2406 Hunting Management      3
2407 hunting society      1
2408 hunting-demographic intensity      1
2409 hunting-geographic intensity      1
2410 Husqvarna 365      2
2411 Hvar      2
2412 hvatanje      1
2413 hvatanje dabra      1
2414 hybrids      2
2415 hydrological role      2
2416 hydrology      1
2417 hydro-melioration treatments      1
2418 hydro-technical interventions      1
2419 hydro-technical measures      1
2420 ­hygrophilous species      1
2421 Hymenoptera      6
2422 Hymenoptera: Platygastridae      2
2423 hyperparasitoid      1
2424 hyperphoresy      1
2425 ICP Forests      8
2426 identifikacija.      1
2427 iglice      1
2428 IGRs      1
2429 II-G-10      2
2430 II-G-20      2
2431 ilegalni odstrel      1
2432 ilirske vrste      1
2433 illegal felling      1
2434 illegal killing      1
2435 Illegal timber trade      1
2436 ilovača      1
2437 image fusion      1
2438 imela      2
2439 imidaclopride      1
2440 imidakloprid      1
2441 imovna općina      2
2442 impact      1
2443 impacts of silvicultural measures      1
2444 implementation of H1 and H2      1
2445 importance of species      1
2446 improvement by selfing      1
2447 improving management practices      1
2448 in situ and ex situ methods      1
2449 in situ i ex situ metode      1
2450 in utero      2
2451 inactive forest owners      1
2452 incomplete development      1
2453 increase in growth      1
2454 2 STYLE="text-decoration:none">increase of CO2      1
2455 increment      5
2456 Increment and cut      1
2457 increment and quality      1
2458 increment percentage      2
2459 increments      1
2460 indeks lisne povr šine      1
2461 indeks raznolikosti.      1
2462 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2463 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2464 indeks zaraze      1
2465 indeksi diverziteta      1
2466 indeksi raznolikosti      1
2467 indeksi točnosti      1
2468 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2469 index of infestation      1
2470 index values of common beech trees      1
2471 indicators      2
2472 indicators of productivity      1
2473 indices about forests      1
2474 Indigobush      2
2475 Indigobush bioproductivity      2
2476 Indigofera      2
2477 indikator dostupnosti      1
2478 Industrial pollution      1
2479 Industrial Round Timber in the Rough      1
2480 industrija      1
2481 industrija celuloze i papira      1
2482 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2483 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2484 industrijsko onečišćenje      1
2485 inercepcija      1
2486 inferencijalna statistika      1
2487 inferior and superior model trees      1
2488 infestation      2
2489 infestation intensity      1
2490 infiltracija      1
2491 infiltration      1
2492 inflammability and combustibility of fuel types      2
2493 informacijski sustav      1
2494 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2495 information system      1
2496 information system model      1
2497 informiranost      1
2498 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2499 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2500 initial spacing      1
2501 innovation      1
2502 innovations in forestry      2
2503 Innovativeness      2
2504 inovacije      1
2505 inovacije u šumarstvu      2
2506 inovativnost      2
2507 input-output analiza      1
2508 input-output analyses      1
2509 insect      3
2510 insect growth regulators      1
2511 insect pests      2
2512 insecticide      1
2513 insecticides      1
2514 Insectivores      1
2515 insects      1
2516 insekticid      1
2517 insekticidi      1
2518 insolacija      1
2519 insolation      1
2520 institucionalni okviri      1
2521 institutional framework      1
2522 intarzije      1
2523 integral approach      1
2524 integral management with ecosystems in space      1
2525 integral watershed management      1
2526 integralni pristup      1
2527 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2528 integrated forest protection      1
2529 integrated oak timber protection      1
2530 integrated timber protection      1
2531 integrirana zaštita hrastove oblovine      1
2532 integrirana zaštita oblovine      1
2533 integrirana zaštita šuma      1
2534 intelektual no vlasništvo      1
2535 intellectual ownership      1
2536 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2537 intensity of infection      2
2538 intensity of infestation      3
2539 intensive      1
2540 intenzitet fotosinteze      1
2541 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2542 intenzitet prorede      2
2543 intenzitet zaraze      6
2544 inter- and intrapopulation variability.      1
2545 interakcija genotip × okolina      1
2546 interception      1
2547 interclonal variability      1
2548 interdisciplinarni pristup      1
2549 interdisciplinary approach      1
2550 interesi      1
2551 interest associations      1
2552 interests      1
2553 interlaboratory testing      1
2554 international standards      1
2555 Internet      3
2556 internetske usluge      1
2557 interpopulation and intrapopulation variability      1
2558 interpopulation variability      1
2559 intesivelly thinning      1
2560 intra- and interpopulation variability      1
2561 Intraclonal and interclonal variability      1
2562 intraclonal variability      1
2563 intrapopulation and interpopulation variability      1
2564 intrapopulation variability      1
2565 intraspecific      1
2566 introduction      6
2567 introduction of changes in business      1
2568 introdukcija      9
2569 introgresija      1
2570 invasive alien species      1
2571 invasive pest      1
2572 invasive species      10
2573 invasive trees      1
2574 invazivna strana vrsta      1
2575 invazivna vrsta      5
2576 invazivne drvenaste vrste      1
2577 invazivne vrste      5
2578 invazivni insekt      1
2579 invazivni štetni organizam      1
2580 invazivni štetnik      1
2581 inventarisation of woody plants      1
2582 inventarizacija dendroflore      1
2583 inventarizacija drveća i grmlja      1
2584 inventura      1
2585 inventura šuma      4
2586 inverzija vegetacije      1
2587 investments      1
2588 injuries at work      3
2589 IPGRI      1
2590 Ips typographus      2
2591 iptera      1
2592 irregular planting      1
2593 iskoristavački pokazatelj      1
2594 iskorišćivanje šuma      1
2595 iskorištavanje šuma      2
2596 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2597 iskorištenje      2
2598 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2599 island Mljet      1
2600 islands      1
2601 ISO 11277      1
2602 ISO 13860 (2016)      2
2603 Isoenzyme      2
2604 isoenzymes      1
2605 Isparta      2
2606 ispitivanje      2
2607 ISPM 15      4
2608 ispuštanje      1
2609 ispuštanje dabra      1
2610 ISTA pravila      1
2611 ISTA rules      1
2612 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2613 Istočna Slavonija      1
2614 istovjetne točke      1
2615 Istra      2
2616 Istra (Hrvatska)      1
2617 istraživanja      1
2618 istraživanje tržišta      1
2619 Istria      1
2620 Italian oak      2
2621 ITS2 regije      1
2622 ITS2 region      1
2623 Ivanščica      3
2624 Ixodidae      2
2625 izbojci      1
2626 izgorena površina      1
2627 izložak (eksponat)      1
2628 Izložbe-sajmovi      1
2629 izloženost      3
2630 izloženost emisijama      1
2631 izlučenje      1
2632 izlučivanje sastojina      2
2633 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2634 izmjera šuma      4
2635 izmjera šumskog drveća      1
2636 iznošenje drva      1
2637 izoenzimi      9
2638 izoenzymes      1
2639 izolacija gljiva      1
2640 izrada i privlačenje drva      1
2641 izravno i difuzno svjetlo      1
2642 Izvanredna stanja      1
2643 izvješće eksperata iz Kanade      2
2644 izvješćivanje      1
2645 izvoditelji šumskih radova      2
2646 izvođenje šumskih radova      1
2647 Izvoz i Uvoz      1
2648 izvozni putovi      1
2649 izvoženje drva.      1
2650 jablan      1
2651 Jadran      1
2652 jadranski otoci      1
2653 jadransko područje      1
2654 Jagdausstellungen      1
2655 jajna legla      1
2656 jajnici      1
2657 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2658 jake prorjede      1
2659 Japage      2
2660 jarebica kamenjarka – grivna      1
2661 Jarebica kamenjarka grivna      1
2662 jasen      2
2663 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2664 Jasminum      2
2665 javne gradske krajobrazne površine      1
2666 javni šumarski instituti      1
2667 javno mišljenje      1
2668 javno podsticanje šumarstva      1
2669 jedinstvena metoda      1
2670 jedinstveni model      1
2671 jednadžbe rasta      1
2672 jednakokutna spirala      1
2673 jednodobne bukove sastojine      2
2674 jednodobne regularne sastojine      1
2675 jednodobne sastojine      1
2676 jednodobno gospodarenje      1
2677 jednofazni rast      1
2678 jednogodišnje sadnice      1
2679 jednospolna      1
2680 jela      8
2681 jela obična      1
2682 jela.      1
2683 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2684 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2685 jelen fratar      1
2686 Jelen lopatar      1
2687 jelen obični      5
2688 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2689 jelovina (Abies alba Mill)      1
2690 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2691 jestiva      1
2692 jestive gljive      1
2693 Joinery and Cabinet making      2
2694 joint- stock company in forestry      1
2695 Josip Ettinger      2
2696 Journal of Forestry      1
2697 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2698 Judas tree      1
2699 judino drvo      1
2700 Juglans L.      2
2701 Juglans nigra      1
2702 Juglans regia      1
2703 jugoistočna Europa      3
2704 juniper      1
2705 jura      1
2706 juvenilno drvo      1
2707 Južna Afrika      1
2708 Južna/Srednja Europa      1
2709 kadmij      1
2710 kadrovi u šu­marstvu      1
2711 kakvoća      1
2712 kakvoća drvnih sortimenata      1
2713 kakvoća stabala      1
2714 kalabrijski bor      3
2715 kalij      2
2716 Kalnik      2
2717 Kalnik forest      1
2718 kamenolom Očura II      1
2719 kamenjarka.      1
2720 kanader i demon      1
2721 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2722 Kappa statistika      1
2723 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2724 karakteristike staništa      1
2725 karantenski štetnik      1
2726 karbonatnenaslage      1
2727 kariotip      1
2728 karotenoidi      1
2729 karst      4
2730 karst phenomena      1
2731 karta staništa      1
2732 karta širenja buke      1
2733 karta šumskih zajednica      1
2734 karte      1
2735 kartiranje šumskog drveća      1
2736 kartografska generalizacija      1
2737 Karyotypes      1
2738 kaštelansko područje      1
2739 katastar      2
2740 katastar vodnih potencijala      2
2741 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2742 kavkaska jela      1
2743 keficijent unutarnjeg rasta      1
2744 kemijska analiza      1
2745 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2746 kemijska svojstva tla      1
2747 kemijski sastav      1
2748 kemijski sastav sjemena      1
2749 kemijski sastav tla      1
2750 kemizam biljnog materijala.      1
2751 kermes berry      1
2752 Kermes oak      1
2753 kestenov moljac miner      1
2754 kestenova osa šiškarica      1
2755 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2756 kitnjak      1
2757 klasična otvorenost      1
2758 klaster analiza      3
2759 klasterska analiza      1
2760 klen      2
2761 klet      1
2762 klijanci      2
2763 klijanje      1
2764 klijavost      3
2765 klima      9
2766 klima-požarna područja      1
2767 klima-požarna područja.      1
2768 klimatološki parametri      1
2769 klimatska promjena      1
2770 klimatske karakteristike      1
2771 klimatske promjene      9
2772 klimatski čimbenici      2
2773 klimatski ekscesi      1
2774 klimatski model      1
2775 klimatski scenariji      1
2776 klinalna varijabilnost      2
2777 klizišna osjetljivost      1
2778 klizna sredina      1
2779 klon      1
2780 klon topole I-214      1
2781 klonovi      1
2782 klonovi bijele vrbe      2
2783 klonovi stablastih vrba      1
2784 klonovi topola      2
2785 klonovi topole      1
2786 klonska sjemenska plantaža      2
2787 klonske sjemenske plantaže      2
2788 klonski arhiv      1
2789 klonski arhivi      1
2790 klonski testovi crnih topola      1
2791 klonski uz.orci      1
2792 klonsko šumarstvo      1
2793 Klorofilmetar CCM-200      1
2794 kljove      2
2795 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2796 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2797 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2798 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2799 Koelreuteria      2
2800 količine goriva      1
2801 kolonizacija      1
2802 kolotrag      1
2803 koluvij      1
2804 koljik      2
2805 komasacija      1
2806 komparacija stanja za 2009.      1
2807 komparativna analiza      1
2808 komparativna metoda istraživanja      1
2809 kompleksni sustavi      1
2810 kompleksnost      1
2811 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2812 kompromis      1
2813 Komrčar      2
2814 komuniciranje      1
2815 komunikacijske aktivnosti      1
2816 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2817 koncepcija      2
2818 konflikti      1
2819 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2820 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2821 konsenzus      1
2822 kontejner      1
2823 kontejneri      1
2824 kontejnerske sadnice      1
2825 kontejnerski uzgoj      1
2826 kontinentalna Hrvatska      1
2827 kontrola      1
2828 kontrola korova      1
2829 kontroling      1
2830 kontrolne pokusne plohe      1
2831 konverzija      1
2832 konverzija panjača      1
2833 konzervacija      1
2834 konzervacija vlage      1
2835 konzervacija vlage u tlu      1
2836 konzervacijske jedinice      1
2837 konzultacije      1
2838 Kopački rit      2
2839 kopulacija      1
2840 kora      2
2841 koranje      1
2842 korelacija      1
2843 korelacije      1
2844 korelacijska veza      2
2845 korijen      2
2846 korištenje zemljišta      2
2847 korjenov sustav      1
2848 korološke i fitocenološke značajke      1
2849 korov      1
2850 korovi      1
2851 korovska vegetacija      1
2852 košćela      1
2853 koštunica      1
2854 kovanice      1
2855 Köyceğiz      2
2856 krajobraz      1
2857 krajobraz.      1
2858 krajobrazna raznolikost      1
2859 kramp      1
2860 kraniometrija      1
2861 Krapinsko-zagorska Count      1
2862 Krapinsko-zagorska County      1
2863 Krapinsko-zagorska županija      2
2864 kras      1
2865 Krasno      2
2866 kraška polja      1
2867 kratke ophodnje.      1
2868 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2869 kreativnost      2
2870 kreda      1
2871 kriging      2
2872 krimski bor      1
2873 kriterij kvaliteta      1
2874 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2875 kriteriji za investiranje      1
2876 kritosjemenjače      1
2877 krivulje indeksa staništa      1
2878 krize      1
2879 kronika      1
2880 krpelj      1
2881 krš      5
2882 krški fenomeni      1
2883 krupna divljač      1
2884 krupno drvo      1
2885 krupno korijenje      1
2886 krupnoća žira      2
2887 kružne primjerne plohe      1
2888 kserofitna      1
2889 kukac      3
2890 kukavica      1
2891 kukci      1
2892 kukci potkornjaci      1
2893 kukcojedi      1
2894 kultivari      1
2895 kultivari tise      1
2896 kultura      3
2897 kultura crnog bora      1
2898 kulture kratkih ophodnji      2
2899 kulturni pejzaž      1
2900 kulturno povijesna baština      1
2901 Kunstinseln      1
2902 kupnja šuma      1
2903 kva liteta sjemena      1
2904 kvalifikacija ozljeda      1
2905 kvalitativno iskorištenje      1
2906 kvalitet      1
2907 kvaliteta      2
2908 kvaliteta listinca      1
2909 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2910 kvaliteta sadnica      2
2911 kvaliteta staništa      1
2912 kvaliteta žira      1
2913 kvaliteta života      1
2914 kvantitativna obilježja      1
2915 kvantitativna svojstva      1
2916 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2917 kvantna učinkovitost      1
2918 kvarter      1
2919 laboratorijski uzgoj      1
2920 laboratory rearing      1
2921 lanac      1
2922 land consolidation      1
2923 land mines      1
2924 land performance      1
2925 land use      2
2926 landed municipality      1
2927 landfill gas      1
2928 landforms      1
2929 Landsat      2
2930 Landsat 7      2
2931 landscape      1
2932 landscape artist      1
2933 landscape design      1
2934 landscape diversity      1
2935 landscape metrics      1
2936 landscape.      1
2937 landslide susceptibility      1
2938 lapor      1
2939 large wood of Italian oak      1
2940 larvae      1
2941 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2942 Laudonov Gaj      4
2943 laurel      1
2944 Law      1
2945 law regulations      1
2946 lawn      1
2947 laying date      1
2948 layout of the islet      1
2949 layout proposal      1
2950 leachate      1
2951 leaf      1
2952 leaf area      1
2953 leaf area index      1
2954 leaf developmental instability      1
2955 leaf litter      1
2956 leaf morphology      6
2957 leaf nitrogen dynamic      1
2958 leaf photosynthetic traits      1
2959 leaf shape      1
2960 leaf third-flush      1
2961 leaf unfolding      1
2962 leafing phenological stages      1
2963 leafminers      1
2964 legislation      1
2965 legislative      1
2966 Lekenik      2
2967 length of assortment      1
2968 length of the nibbled part of a shoot      1
2969 lengths      1
2970 Leopard      2
2971 Lepidoptera      5
2972 Leptoglossus occidentalis      2
2973 Lespedeza      2
2974 level of knowledge.      1
2975 libanonski cedar      1
2976 library      1
2977 Liburnian karst      1
2978 Liburnijski krš      1
2979 licenciranje      2
2980 licensing      2
2981 ličinke      1
2982 LiDAR      4
2983 life forms      1
2984 lifelong learning      1
2985 light      2
2986 lightweight unmanned aerial vehicles      1
2987 lijeska      1
2988 Lika      6
2989 limit values      2
2990 limiting forces      1
2991 linear correlation      1
2992 linear trend      1
2993 linearna analiza regresije      1
2994 linearna korelacija.      1
2995 linearni trend      1
2996 lines below electro-energetic facilities      1
2997 linoleic acid      1
2998 linoleinska kiselina      1
2999 Liocourt´s distribution      1
3000 Liocourtova distribucija      2
3001 liquid nitrogen      1
3002 Lisičine      1
3003 Lisičine Arboretum      2
3004 lisni mineri      1
3005 list      1
3006 listanje      1
3007 listinac      3
3008 listopadna      1
3009 listopadne šume      1
3010 lisymeters      1
3011 lišće obične bukve      1
3012 lišće perasto      1
3013 litače      1
3014 lithological unit      1
3015 litološka cjelina      1
3016 litter      1
3017 litter decomposition      1
3018 litter mass loss      1
3019 litter quality      1
3020 livelihoods      1
3021 lizimetri      2
3022 load distribution      1
3023 load masses      1
3024 local community      1
3025 Local population      1
3026 locality      1
3027 log      1
3028 log skidding      1
3029 log value yield.      1
3030 log volume yield      1
3031 logger injuries      1
3032 logging      3
3033 logging as sylvicultural care of stands      1
3034 Logging operations      1
3035 logging residue      1
3036 logging residues      1
3037 logging strategy      1
3038 logistic regression      3
3039 logistička regresija      3
3040 lokacija      1
3041 lokalna zajednica      1
3042 Lokalne populacije      1
3043 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3044 Longe-range      1
3045 longitudinal clearance radius      1
3046 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3047 long-term storage      1
3048 Lonicera      2
3049 Lonjsko polje NP      1
3050 lopatar      1
3051 Loranthus europaeus Jacq.      6
3052 losses      2
3053 lov      1
3054 lovac      1
3055 lovačka ilustracija      1
3056 lovačka udruga kotara senjskog      1
3057 lovačke izložbe      1
3058 lovačke udruge      1
3059 Lovački dio izložbe      1
3060 lovci      2
3061 lovište      7
3062 lovni trupčići      2
3063 lovno gospodarenje      3
3064 lovno područje      1
3065 lovno stablo      1
3066 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3067 lovno-demografski intenzitet      1
3068 lovno-geografski intenzitet      1
3069 lovor      1
3070 Lovran marron      1
3071 lovranski marun      1
3072 lovstvo      4
3073 lovstvo i lovno gospodarenje      2
3074 Lovstvo i ribarstvo      1
3075 low attack      1
3076 low quality and small-sized diameter logs      1
3077 low tree      1
3078 Lower Austria      1
3079 lower tusks      1
3080 lowland      1
3081 lowland forest      1
3082 lowland forest ecosystems      3
3083 Lowland forests      4
3084 lowland forests of pedunculate oak      1
3085 lowland region      1
3086 low-lying areas      1
3087 lubanja      1
3088 lubricant consumption      1
3089 Lumber operations      1
3090 lumber value yield      1
3091 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
3092 lužnjak      2
3093 Lymantria dispar      2
3094 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3095 Lymantria monacha      2
3096 Lymantriidae      1
3097 Lyme borreliosis      1
3098 Lymnatria monacha      1
3099 Lynx lynx      2
3100 lysimeters      1
3101 lješnjak      1
3102 ljetna suša      2
3103 ljudska prisutnost      1
3104 ljudski utjecaj      1
3105 M.Sc.      1
3106 Macedonian oak      1
3107 Maceljsko gorje      2
3108 machine felling      1
3109 machine felling and processing      1
3110 machine´s own resistance power      1
3111 macroclimatic adaptedness      1
3112 macrofungi      1
3113 macroscopic characteristics      1
3114 magistarski rad      1
3115 magnezij      1
3116 Magnolia L.      1
3117 Mahaleb cherry tree      1
3118 maintenance of forest roads      1
3119 makedonski hrast      2
3120 makija      2
3121 makija planike      1
3122 maklen      1
3123 makrogljive      1
3124 makroklima      1
3125 makroklimatska prilagodba      1
3126 makroskopske karakteristike      1
3127 Maksimilijan Habsburški      1
3128 Maksimir Park      2
3129 mala i srednja poduzeća      1
3130 Mala Kapela      1
3131 malati      1
3132 mali alati      1
3133 mali osmerozubi smrekov pisar      1
3134 Malus Mill.      1
3135 mammal      1
3136 man activities      1
3137 managed beech forests      1
3138 management      8
3139 management actors      1
3140 management constraining factors      1
3141 management model      1
3142 management of      2
3143 management plan      2
3144 management planning      1
3145 management plans      1
3146 management style      1
3147 management unit "Česma"      1
3148 map of forest communities      1
3149 maps      1
3150 maquis      1
3151 maquis of strawberry tree      1
3152 market      4
3153 market relations      1
3154 market research.      1
3155 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3156 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3157 marking      1
3158 marquetry      1
3159 marquetry techniques      1
3160 marrons      1
3161 maruni      1
3162 masa      1
3163 masa košuta      1
3164 masa rogovlja      1
3165 masa suhe tvari      1
3166 mase tovara      1
3167 masena koncentracija      1
3168 maslinik      2
3169 mass concentration      1
3170 master´s thesis      1
3171 mastic      1
3172 mastic tree      1
3173 mastika      1
3174 mate choice      1
3175 matematički modeli      1
3176 matični fond      1
3177 matični supstrat      1
3178 matičnjak plemki      1
3179 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3180 mature stands      1
3181 maturity dimension      1
3182 MaxEnt      1
3183 MaxEnt (model maksimalne entropije)      1
3184 Maximilian von Habsburg      1
3185 Maximum Likelihood      2
3186 Mean breast diameter      1
3187 mean extraction distance      1
3188 mean skidding distance      1
3189 measurement      1
3190 measurement errors      1
3191 measuring elements      1
3192 measuring procedure      1
3193 mechanical felling      1
3194 mechanical properties of wood      1
3195 mechanisms of financing      1
3196 mechanized of silvicultural works      1
3197 Mediteran      2
3198 mediteranska područja      1
3199 mediteranska vegetacija      1
3200 mediteranske šume      1
3201 mediteransko krško područje      1
3202 Mediterranean      3
3203 Mediterranean karst area      2
3204 Mediterranean regions      1
3205 mediterranean vegetation      1
3206 medljikovac      1
3207 medonosno bilje      1
3208 medunac      1
3209 Medvednica      1
3210 Medvednica Mount      1
3211 Medvednica Nature Park      1
3212 medvjeđa lijeska      1
3213 Međimurje      2
3214 međuklonska varijabilnost      1
3215 međulaboratorijske usporedbe      1
3216 Međunarodne konvencije      1
3217 međunarodne norme      1
3218 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3219 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3220 međupopulacijska varijabilnost      1
3221 mehanička svojstava drva      1
3222 mehanička svojstva      1
3223 mehanička svojstva drva      1
3224 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3225 mehanizirana bušilica      1
3226 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3227 mehanizmi financiranja      1
3228 melioracija      1
3229 melioracija krša      1
3230 melioracijski učinci      1
3231 menadžment      1
3232 menagement klas      1
3233 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3234 meningoencephalitis      1
3235 merchantable wood volume      1
3236 merkan-lilizam      1
3237 mesophilous chestnut forests      1
3238 Metcalfa pruinosa      2
3239 meteorological factors      1
3240 meteorološki čimbenici      1
3241 meteorološki indeks požara      2
3242 me­teorološki indeks požara      1
3243 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3244 method of thinning of regular forest      1
3245 methods      1
3246 metoda najbližih susjeda      1
3247 metoda pokusnih ploha      1
3248 metoda prorede      1
3249 metoda sjemenomjera      1
3250 metoda sjetve      1
3251 metoda tetive      1
3252 metoda tetrazola      1
3253 Metoda vrtložne kovarijance      1
3254 metode      1
3255 metode vrednovanja      1
3256 metrika krajobraza      1
3257 mezijska bukva      1
3258 mezofilne kestenove šume      1
3259 micoses of needles      1
3260 microbiological characteristics of the soils      1
3261 microclimate      5
3262 micro-ecological areas      1
3263 microorganism functional groups in the soil      1
3264 microrelief      1
3265 micro-relief      1
3266 microsatelite      1
3267 microsatelites SSR      1
3268 microsatellite markers      1
3269 microsatellites      2
3270 microsporidia      1
3271 mid- and long-term planning      1
3272 middle breast diameter      1
3273 middle volume of trees      1
3274 middle-aged stand      1
3275 mikocenoza      1
3276 mikorizne gljive      1
3277 mikoze      1
3278 mikoze iglica      1
3279 mikrobiološke značajke tala      1
3280 mikroekološko područje      1
3281 mikroelementi      1
3282 mikroklima      5
3283 mikroklima šume      1
3284 mikroreljef      1
3285 mikrosateliti      4
3286 mikrosatelitni biljezi      1
3287 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3288 mikrosporidija      1
3289 Milan Knežević      2
3290 Milan Stribrny      2
3291 MIMIC model      2
3292 mine      3
3293 mineral nutrients      2
3294 mineral raw materials      1
3295 mineralna hraniva      2
3296 mineralne sirovine      1
3297 minimum population size      1
3298 miniranost      1
3299 mirror stereoscope      1
3300 mistletoe      3
3301 mišoliki glodavci      1
3302 mitochondrial control region      1
3303 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3304 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3305 mixed and pure stands of beech      1
3306 mixed plantations      1
3307 mjere asimetrije      2
3308 mjereni postupak      1
3309 mjerenje      1
3310 mjerila      1
3311 mjesečna ocjena žestina      1
3312 mjesto lanjenja      1
3313 mješovita kultura      1
3314 mješovite i čiste sastojine      1
3315 mlada sastojina      1
3316 mlade bjelogorične sastojine      1
3317 mladi      1
3318 mladi naraštaj      3
3319 mladik      2
3320 mobile cable crane      1
3321 mobility and performance characteristics of forwarders      1
3322 močenje plodova      1
3323 model      5
3324 model gospodarenja      1
3325 model normally      1
3326 model of departmental research      1
3327 model of middle-aged forest      1
3328 model oplemenjivanja      1
3329 model predviđanja cijena      1
3330 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3331 model resornoga istraživanja      1
3332 model sustava informacija      1
3333 model vrednovanja      2
3334 modeli procjene volumena      1
3335 modeli rasta      1
3336 modeli sastojina      1
3337 modeling      1
3338 modeliranje      4
3339 Modeliranje goriva      1
3340 Modelling      2
3341 modelna srednjodobna sastojina      1
3342 modelni normalitet      1
3343 modification      1
3344 modificirana Brinkova funkcija      1
3345 modificirana skala      1
3346 modificirani AHP      1
3347 modified Brink’s function      1
3348 modified scale      1
3349 modified-AHP      1
3350 modifikacije      1
3351 moesian beech      1
3352 mogućnost razlikovanja      1
3353 moisture content      1
3354 moisture regime      1
3355 molecular diagnostic      1
3356 molecular identification      1
3357 molecular-biological methods      1
3358 molekularna dijagnostika      1
3359 molekularna identifikacija      1
3360 molekularne analize      1
3361 molekularno-biološke metode      1
3362 monetary value of wood assortments      1
3363 monitoring      9
3364 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3365 monitoring šuma      1
3366 monitoring u šumarstvu.      1
3367 Monochamus galloprovincialis      2
3368 monoculture      1
3369 monografija “Divokoza”      1
3370 monograph “Chamois”      1
3371 monokultura      1
3372 Monolit      1
3373 monthly severity ratings      1
3374 Montpellier      1
3375 morflogija klijanca      1
3376 morfo-anatomska karakterizacija      1
3377 morfologija      5
3378 morfologija češera i sjemena      1
3379 morfologija iglica      1
3380 morfologija klijanca      1
3381 morfologija korijena      1
3382 morfologija lista      6
3383 morfologija ploda      1
3384 morfologija sadnica      1
3385 morfologija sjemena      1
3386 morfologija tla      1
3387 morfološka kvaliteta šumskih sadnica      1
3388 morfološka obi lježja      1
3389 morfološka raščlamba      1
3390 morfološka svojstva      1
3391 morfološka svojstva listova      1
3392 morfološka svojstva sadnica      1
3393 morfološka varijabilnost      3
3394 morfološka varijabilnost.      1
3395 morfološke karakteristike      1
3396 morfometrija      1
3397 morfometrija rogovlja      1
3398 morfometrijska analiza      4
3399 morfo­metrijska analiza      1
3400 morfometrijska analiza lista      1
3401 morfometrijska analiza lista jasena      1
3402 morfometrijska varijabilnost      1
3403 morpho-anatomical characterization      1
3404 morphological analysis      1
3405 morphological characteristics      1
3406 morphological features of seedlings      1
3407 morphological properties      1
3408 morphological quality of forest seedlings      1
3409 morphological traits of laeves      1
3410 morphological variability      3
3411 morphological variability.      1
3412 morphology      5
3413 morphometric analysis      5
3414 morphometric ash leaf analysis      1
3415 morphometric leaf analysis      1
3416 morphometric traits      1
3417 morphometric variability      1
3418 morphometrics of antlers      1
3419 morphometry      1
3420 mortalitet      5
3421 mortality      6
3422 MOSES simulator rasta      1
3423 MOSES tree growth model      1
3424 Mosor      2
3425 motivacija      1
3426 motivation      1
3427 motor-manual      1
3428 motorna pila      3
3429 motorne pile      1
3430 motorni čistač      1
3431 Mottled Umber Moth      1
3432 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3433 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3434 mouflon      3
3435 mountain tourisms      1
3436 mountainous areas      1
3437 Mountainous Croatia      1
3438 Mountainous forests      1
3439 Mountainous Region of Croatia      1
3440 mountainous relief area      1
3441 Moving average      1
3442 mr. sc.      1
3443 mravasti kornjaš      1
3444 mreža      1
3445 mreža Natura 2000      1
3446 mreža šumskih cesta      1
3447 mrtvo drvo      2
3448 mtDNA      2
3449 muflon      4
3450 muflon (Ovis ammon L.)      1
3451 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3452 mulberry (Morus alba)      1
3453 mulching flail mower      1
3454 Multi Criteria Decision Making      1
3455 multiclonal cultures      1
3456 Multi-criteria decision analysis      1
3457 multi-criteria decision making      1
3458 multicriteria evaluation      1
3459 multicriteria models      1
3460 multi-dimensional scaling      1
3461 multidimenzionalno skaliranje      1
3462 multidisciplinaran pristup      1
3463 multiklonske kulture      1
3464 Multiple criteria decision making      1
3465 multiple flushing      1
3466 multiple regression analyses      1
3467 multiple-use fo­restry      2
3468 multivariate analysis      3
3469 multivariate methods      1
3470 multivariatne meto­de      1
3471 multivarijacijska analiza      1
3472 multivarijatna analiza      1
3473 Mulj iz otpadnih voda      1
3474 muncipality      1
3475 munika      1
3476 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3477 munika u Hercegovini      1
3478 Mura      2
3479 mušmulasti glog      1
3480 Muzljanski rit      1
3481 mycocoenosis      1
3482 mycorrhizal fungi      1
3483 mycoses      1
3484 Myrto-Quercetum ilicis      2
3485 nabonos      1
3486 Nacionalna klasifikacija staništa      2
3487 Nacionalna klasifikacija staništa (NKS)      1
3488 Nacionalni park      1
3489 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3490 Nacionalni park Kornati      1
3491 Nacionalni park Plitvička jezera      2
3492 Nacionalni park Risnjak      1
3493 nacionalni parkovi      1
3494 način uzgoja      1
3495 nad zor stanja sastojina.      1
3496 nadmorska visina      2
3497 nadzemna biomasa      2
3498 nadzor      2
3499 Nadzorni odbor      1
3500 naftna kontaminacija      1
3501 nagib      1
3502 nagib terena      1
3503 Na-heksametafosfat      1
3504 Na-hexametaphosphate      1
3505 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3506 najmanja veličina populacije      1
3507 naknada      1
3508 naknada za općekorisne funkcije      1
3509 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3510 nalazišta tartufa      1
3511 nalazište u Zagrebu      1
3512 namnožio      1
3513 nanoindentacija      1
3514 nanoindentation      1
3515 nanotechnology      1
3516 nanotehnologija      1
3517 Na-pirofosfat      1
3518 naplodni sijek      1
3519 Na-pyrophosphate      1
3520 narodna imena životinja.      1
3521 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3522 narrowleafed ash      1
3523 narrow-leaved ash      8
3524 narrow-leaved ash tree      1
3525 nasad gumijevca      1
3526 nasadi topola      1
3527 naseljavanje škrinjica za gniježđenje      1
3528 nasljedne osnove      1
3529 nasljednost      3
3530 Našice      1
3531 National habitat classification      2
3532 National Habitat Classification (NHC)      1
3533 National park “Fruška gora”      1
3534 National Park Plitvička Jezera      1
3535 national parks nature parks      1
3536 native deciduous plants      1
3537 native species      1
3538 natječajna (početna) cijena      1
3539 natprosječni debljinski prirast      1
3540 Natura 2000 Ecological Network      1
3541 Natura 2000 habitat type 91E0*      1
3542 Natura 2000 network      1
3543 Natura2000      1
3544 Natural conditions of life      1
3545 natural drying of stockwood      1
3546 natural enemies      1
3547 natural foci      1
3548 natural heritage      1
3549 natural newgrowth      1
3550 natural reforestation      1
3551 natural reforestation (reestablishment)      1
3552 natural regeneration      4
3553 natural rege­neration      1
3554 natural regeneration and management.      1
3555 natural resources      2
3556 natural spreading      1
3557 natural stockwood drying      1
3558 naturalizam      1
3559 nature      1
3560 nature conservation      2
3561 nature park      1
3562 Nature Parks      1
3563 nature preservation      1
3564 nature protection      6
3565 nature protection areas      1
3566 nature resources      1
3567 navigation      1
3568 NDVI      1
3569 neaktivni šumoposjednici      1
3570 nearest neighbor analysis      1
3571 necrosis      1
3572 nedostatak vode      2
3573 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3574 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3575 nedrvni šumski proizvodi      2
3576 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3577 needle characteristics      1
3578 needle morphology      1
3579 negativna selekcija      1
3580 nekroza      1
3581 nelegalne sječe      1
3582 nelinearna regresija      1
3583 Nemonetarne usluge šuma      1
3584 Nemozoma      1
3585 nenosivo tlo      1
3586 neofiti      1
3587 neophytes      1
3588 nepotpuni razvoj      1
3589 neprava srž      1
3590 neprava srž bukve      1
3591 nepravilan klijanac      2
3592 nepravilna sadnja      1
3593 nesreće na radu      1
3594 nestabilnost razvoja lista      1
3595 nest-box occupation      1
3596 nested PCR      1
3597 network      1
3598 Networks      1
3599 neutrofilne šume      1
3600 new host      1
3601 new introduction      1
3602 new localities      1
3603 new locality      1
3604 new record      2
3605 new silvicultural options      1
3606 new truffle locality      1
3607 news: capacity planning      1
3608 Nezakonita trgovina drvom      1
3609 N-fixation      1
3610 niska gustoća      1
3611 nisko drvo      1
3612 nitrate reductase activity      1
3613 nitrogen      3
3614 nitrogen accumulation      1
3615 nizina      2
3616 nizinska šumska područja      1
3617 nizinske šume      5
3618 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3619 nizinski brijest      1
3620 nizinski šumski ekosustavi      3
3621 nizinsko područje      2
3622 Noble Hardwoods      1
3623 Noctuidae      2
3624 noctuids      1
3625 noise propagation map      1
3626 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3627 nominalna gustoća      1
3628 Non wood forest products and services      1
3629 non-bearing soil      1
3630 nonlinear dynamical systems      1
3631 nonlinear regression      1
3632 non-market forest functions      1
3633 Non-Monetary services from forests      1
3634 nonwood forest function.      1
3635 non-wood forest products      1
3636 nonwood forest products and servised      1
3637 norma ISO 11277.      1
3638 norma vremena      1
3639 normal model      2
3640 normal models      1
3641 normal seedling      2
3642 normal structure      1
3643 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3644 normala      4
3645 normalitet      1
3646 normalized difference vegetation index      1
3647 normalna raspodjela stabala      1
3648 normalni poprečni profil      1
3649 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3650 normals      1
3651 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3652 norme vremena      1
3653 norme za čvrsta biogoriva      1
3654 normizacija      1
3655 North America      1
3656 Northeastern Anatolian      1
3657 northern Croatia      1
3658 northern Velebit      2
3659 Northwestern Croatia      1
3660 Norway spruce      5
3661 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3662 nouctuid moths      1
3663 nourishing      1
3664 nova nalazišta      2
3665 nova šumskouzgojna rješenja      1
3666 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3667 novčanice      1
3668 novi domaćin      1
3669 novi ekološki trend      1
3670 novi nalaz      1
3671 novi pristup korištenja podataka      1
3672 novo nalazište      1
3673 novosti: plan kapaciteta      1
3674 novounesena vrsta      1
3675 novoutvrđene vrste      1
3676 NP Brijuni      2
3677 NPK fertlizer 7:14:21      1
3678 NPK gnojivo 7:14:21      1
3679 number and packs density      1
3680 number and size of stomata      1
3681 number of adult roe deer does      1
3682 number of fawns      1
3683 Number of flowers and fruits      1
3684 number of kids      1
3685 number of plants      1
3686 number of root tips      1
3687 number of sprouts on the trunk.      1
3688 number of trees      1
3689 numerical analysis      3
3690 numerička analiza      3
3691 numeričko bonitiranje      1
3692 numerousness natural new growth and stand age.      1
3693 numerousness/abundance      1
3694 nurse plants      1
3695 nurseries      1
3696 nursery      6
3697 nursery germination      1
3698 nursery plant production      1
3699 nursery production      3
3700 nutrient      1
3701 nutrient status      2
3702 nutritional status      2
3703 NW Adriatic      1
3704 NW Croatia      1
3705 njega      8
3706 njega cijepova      1
3707 njega pomlatka      1
3708 njega šuma      2
3709 njega šume      1
3710 njegovanje      1
3711 oak      2
3712 oak (Quercus robur L.)      1
3713 Oak downy      2
3714 oak forests      1
3715 oak lace bug      1
3716 oak round timber      1
3717 oak seedlings      1
3718 oaks in the Bjelovar County      1
3719 oakwood      1
3720 obalna vegetacija      1
3721 obalne vrste drveća      1
3722 Obedska Bara      2
3723 obična azijska tuja      1
3724 obična bukva      18
3725 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3726 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3727 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3728 obična bukva.      1
3729 obična jela      13
3730 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3731 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3732 obična smreka      6
3733 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3734 obična tisa      1
3735 obični bagrem      1
3736 obični bor      5
3737 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3738 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3739 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3740 obični čempres      1
3741 obični grab      2
3742 obični jasen      2
3743 Obični orah      3
3744 object-oriented forest classification      1
3745 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3746 oblični broj      1
3747 oblik debla      2
3748 oblik lista      1
3749 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3750 oblo drvo      2
3751 obnova      3
3752 obnova i održavanje      1
3753 obnova sastojina      2
3754 obnova šuma      3
3755 obnova šumskih krajolika.      1
3756 obnova vrtova      1
3757 obnovljivi izvori      1
3758 obnovljivi izvori energije      2
3759 obnovljivi prirodni resurs      1
3760 obnovljivi prirodni resursi      1
3761 obnovljivi resursi      1
3762 obojenost      1
3763 obojenost i zimska retencija lišća      1
3764 Obolodiplosis robiniae      2
3765 oborina      1
3766 oborine      4
3767 obrana od poplave      1
3768 obrast      2
3769 obrazovanje      1
3770 obrazovanje kadrova      1
3771 Obrenovački Zabran      2
3772 obujam stabala      1
3773 obuka      1
3774 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3775 occupational injuries      1
3776 occurrence      1
3777 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3778 ocjena primjenjivosti      1
3779 ocjena stanja      1
3780 ocjena trofeja      1
3781 ocjenjivanje lovačkih trofeja      1
3782 ocjenjivanje prikladnosti      2
3783 ocjenjivanje trofeja      1
3784 ocjenjivanje učinkovitosti      2
3785 očuvanje      2
3786 očuvanje genofonda      2
3787 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3788 očuvanje okoliša      1
3789 očuvanje prirode      2
3790 očuvanje staništa      1
3791 odabir partnera      1
3792 odabir scenarija gospodarenja      1
3793 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3794 odbitci dvostruke debljine kore      1
3795 odlagališni plin      1
3796 odlagalište      1
3797 odlaganje      1
3798 odlučivanje      1
3799 odnos visine i promjera      1
3800 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3801 određivanje visine stabla      1
3802 održavanje šumskih cesta      1
3803 održivi razvitak      1
3804 održivi razvoj      5
3805 odstrel      2
3806 odstrjel      2
3807 odstupanje      1
3808 odsumporavanje      1
3809 odumiranje      2
3810 odumiranje stabala      4
3811 odziv      1
3812 ograda      1
3813 ograničavajući faktori gospodarenja      1
3814 ogrijevno drvo.      1
3815 ogrjevna vrijednost      1
3816 okoliš      1
3817 ökologische Faktoren      1
3818 okrupnjavanje šumoposjeda      1
3819 oksidacijski stres      1
3820 old forestry map      1
3821 old towns and settlements      1
3822 old-field succession      1
3823 oleoptera      1
3824 olive grove      1
3825 Omiš      1
3826 omjer smjese      1
3827 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3828 onečišćenje      1
3829 onečišćenje voda      1
3830 onečišćenje zraka      2
3831 one-year-old seedlings      1
3832 opasni otpad      1
3833 opasnost od požara      1
3834 opća vitalnost      4
3835 općekorisna funkcija šume      1
3836 općekorisne funkcije      3
3837 općekorisne funkcije šuma      2
3838 open strips      1
3839 opening up of forests      1
3840 openings      1
3841 Operational Planning      2
3842 operativno planiranja      1
3843 operativno planiranje      1
3844 operativno vrijeme      1
3845 operator health      1
3846 ophodnjica      1
3847 oplemenjivanje      1
3848 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3849 oplodna sječa      4
3850 oplodna sječa u grupama      1
3851 oplodna sječe      1
3852 oplodne sječe      2
3853 oplošje korijena      1
3854 oporavak      1
3855 opožarena površina      2
3856 oppenes of forest roads.      1
3857 oprašivanje      1
3858 oprema za pticu grabljivicu      1
3859 oprema za sokolara      1
3860 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3861 opseg šumskouzgojnih radova      1
3862 opsezi      1
3863 opterećenost olovom      1
3864 opterećenje šumskih ekosustava      1
3865 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3866 optimalna otvorenost      1
3867 optimum opennes      1
3868 organic carbon OC      1
3869 organic matter      2
3870 organizacija      2
3871 organizacija gašenja      1
3872 organizacijska kultura      2
3873 organizacijski ustroj zaštite      1
3874 organization      1
3875 organizational culture      2
3876 organizational protection system      1
3877 organska tvar      2
3878 or­ganska tvar tla      1
3879 organski ugljik OC      1
3880 organski ugljik tla      1
3881 Oriental beech      1
3882 Oriental Hornbeam      1
3883 original project method      1
3884 originalna metoda projektiranja      1
3885 ornamental plants trade      1
3886 ornithology      1
3887 ornitologija      1
3888 orografijski pojasi      1
3889 osa listarica      2
3890 Osijek      1
3891 osjetljivost na herbicide      1
3892 osjetljivost na požar      1
3893 oskoruša      1
3894 Osmocote Exact Standard      2
3895 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3896 osnova gospodarenja      2
3897 Osnovna državna karta (ODK)      1
3898 osnovne plohe      1
3899 osnovne vegetacijske jedinice      1
3900 osnovni fond      1
3901 osnovni fondovi divljači      2
3902 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3903 osobna računala      1
3904 ostaci od sječe      1
3905 Ostryo-Abietetum      2
3906 ostvarena proizvodnja      1
3907 ostvareni prirast      1
3908 osutost      2
3909 osutost iglica      1
3910 osutost krošanja      2
3911 osutost stabala      1
3912 osvjetljavanje      1
3913 Osvrti na izložbu      1
3914 oštećenost      2
3915 oštećenost krošanja      1
3916 oštećenost sjemena      1
3917 oštećenost stabala      1
3918 oštećenost šuma      2
3919 oštećenja      1
3920 oštećenja stabala      1
3921 oštećenje      2
3922 oštećenje iglica      1
3923 oštećenje stabala      1
3924 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3925 oštećivanje sastojine      1
3926 oštećivanje stabala i tla      1
3927 oštećivanje šuma      1
3928 Oštrica      2
3929 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3930 otjecanja vode      1
3931 otjecanje      1
3932 otkrivanje alternativnih ruta      1
3933 otoci      1
3934 otok Čiovo      1
3935 otok Krk      1
3936 otok Mljet      2
3937 otok Plavnik      1
3938 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3939 otopina pepela      1
3940 otopina tla      1
3941 otpad      3
3942 otpornost      1
3943 otvaranje šuma      1
3944 otvoreni prostor      1
3945 otvoreni sustav      1
3946 otvoreno lovište      1
3947 otvorenost      1
3948 otvorenost šumskim cestama.      1
3949 outbreak      1
3950 ovaries      1
3951 overhead costs      1
3952 overwintering      1
3953 overwintering niches      1
3954 Ovis ammon musimon      1
3955 ovlasti      1
3956 ownership and property conditions      1
3957 ownership restitution      1
3958 oxidative stress      1
3959 oxygen market      1
3960 ozljede      1
3961 ozljede na radu      4
3962 ozljede na stablima      1
3963 ozljede sjekača      1
3964 označavanje      1
3965 P. curvidens      2
3966 P. deltoides      2
3967 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3968 P. nigra Arnold      2
3969 P. thunbergiana Franco      2
3970 P. vorontzowi      2
3971 P. x euramericana      2
3972 p.o. Zagreb      1
3973 padaline      1
3974 panjača      1
3975 panjača planike      1
3976 panjače      1
3977 Papuk Natural Reserve      1
3978 parametar regresije (b)      1
3979 parameter of regression (b)      1
3980 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3981 Parasiten      1
3982 Parasitenkomplex      1
3983 parasitoid      2
3984 parasitoid wasps      1
3985 parazitoid      2
3986 parazitoidne ose      1
3987 parazitski kompleks      1
3988 Parčine      3
3989 Parectopa robinella      2
3990 Parectopa robiniella      2
3991 parent fund      1
3992 parent material      1
3993 park      1
3994 park forest      1
3995 Park Forest Hober      1
3996 park forest Marjan      1
3997 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3998 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3999 park prirode      1
4000 park prirode Telašćica      1
4001 Park prirode Učka      1
4002 park šuma      1
4003 Park šuma Marjan      1
4004 park Tašmajdan      1
4005 park-forest Komrčar      1
4006 parkovi      1
4007 Parkovi prirode      2
4008 parkovni objekti      3
4009 park-šuma      1
4010 park-šuma »Komrčar«      1
4011 park-šuma Hober      2
4012 Park-šume Grada Zagreba      1
4013 participatorni proces      1
4014 Participatory management      1
4015 participatory process      1
4016 particle size distribution      1
4017 pasivna zaštita      1
4018 pasji trn      1
4019 passive conservation      1
4020 past condition      1
4021 pasture      1
4022 paša      1
4023 Pašarenje      1
4024 pathways      1
4025 patologija      1
4026 Paulovnija 9501      1
4027 Paulovnija Shan Tong      1
4028 Paulownia 9501      1
4029 Paulownia Shan Tong      1
4030 Paulownia Siebold et Zucc.      1
4031 payment for forest ecosystem services      1
4032 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
4033 PCA      2
4034 pčelarstvo      1
4035 peat      1
4036 peat substrates      1
4037 pedicle      1
4038 pedigree      1
4039 pedofiziografske značajke      1
4040 pedogeneza      1
4041 pedogenezis      1
4042 pedological analyses      1
4043 pedologija      1
4044 pedology      1
4045 pedološke analize      1
4046 pedophysiographic features      1
4047 pedosfera      1
4048 pedosphere      1
4049 pedotransfer function PTF      1
4050 pedotransfer funkcija PTF      1
4051 Peduncled Oak      2
4052 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
4053 pedunculate oak      36
4054 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
4055 pedunculate oak (Quercus robur)      1
4056 pedunculate oak       1
4057 PEEN      2
4058 pejsažist      1
4059 pejsažno oblikovanje      1
4060 peleti      2
4061 peletizacija sjemena      1
4062 pellet density      1
4063 pellets      2
4064 Pelješac      2
4065 penjačice      1
4066 People      1
4067 pepelnice      1
4068 percent share      1
4069 percent share of wood along thickness classes      1
4070 percentage increments of values      1
4071 Percentage of forest cover      1
4072 percentage of moderately to severely damaged trees      1
4073 percentage of the nibbled part of the shoot      1
4074 percentage of wood assortments      1
4075 percepcija      1
4076 perception      1
4077 performance appraisal      1
4078 performance evaluation      1
4079 period      1
4080 perioda      1
4081 periodicitet plodonošenja      1
4082 periodički prijelaz volumena      1
4083 peripheral population      1
4084 perivoj Ma­ksimir      2
4085 permanent experiment plot      1
4086 permanent experiments      1
4087 permeability      1
4088 perpetrator      1
4089 Persian walnut      2
4090 pest      1
4091 pest control      1
4092 pesticid      1
4093 pesticide      1
4094 pests      1
4095 Peter‘s mountain      1
4096 Petrova gora      1
4097 pH – solution      1
4098 pH oborina      1
4099 pH precipitation      1
4100 Ph u pirofosfatu      1
4101 Ph u vodi      1
4102 Ph. D.      1
4103 phaeropsis sapinea      1
4104 Phase I and II      1
4105 Phase II      1
4106 Phase III      1
4107 phenol      1
4108 phenological variability of flowering      1
4109 phenology      7
4110 pheno­logy.      1
4111 phenophases      1
4112 phenotypic plasticity.      1
4113 phenotypic stability      1
4114 phenotypic traits      1
4115 phenotypic variation      1
4116 pheromone baited traps      1
4117 pheromone dispenser      1
4118 pheromone trap      2
4119 pheromone traps      2
4120 pheromone-baited trap      1
4121 Pheroprax      2
4122 phosphorus      3
4123 photointerpretation key      2
4124 pH-otopina      1
4125 photosynthesis      3
4126 photosynthesis intensity      1
4127 photosynthetic pigments      1
4128 Phyllonorycter issiki      2
4129 Phyllonorycter issikii      2
4130 Phyllonorycter robiniella      2
4131 Phyllonorycter sp.      1
4132 Phyllonorycter spp.      1
4133 phylogeny      1
4134 physical and mechanical properties of abonos      1
4135 physical and mechanical properties of recent oak      1
4136 physical and mineral soil properties      1
4137 physical strain      1
4138 physics      1
4139 physiological parameters      1
4140 physiological quality of forest seedlings      1
4141 phytocenosis      1
4142 phytocoeno­logical community      1
4143 phytocoenological record      1
4144 phytocoenological units      1
4145 phytocoenology      1
4146 phytocoenology (phytosociology)      1
4147 phytomass      1
4148 Phytophthora      2
4149 phytoplasmas      1
4150 phytoremediation      3
4151 phytosanitary inspection      1
4152 phytosanitary measures      1
4153 phytosanitary system      1
4154 phytosociology      1
4155 Picea abies      1
4156 Picea abies (L.) Karst.      1
4157 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
4158 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
4159 Picea omorika      1
4160 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
4161 piezometar      1
4162 piezometer      1
4163 Pilanarstvo      3
4164 pilanska prerada drva      1
4165 pi­lanska proizvodnja      1
4166 pilanska sirovina      1
4167 pilanska tehnologija      1
4168 pilanski proizvodi      1
4169 Pilot Project      1
4170 Piljena građa četinjača i listača      1
4171 pine      1
4172 pine resin production      1
4173 Pinienprozessionspinner      1
4174 Pinija      1
4175 pinija (Pinus pinea)      1
4176 Pinus      1
4177 Pinus brutia      1
4178 Pinus halepensis      2
4179 Pinus heldreichii      2
4180 Pinus heldreichii (Christ)      2
4181 Pinus kalpensis      1
4182 Pinus nigra      5
4183 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
4184 Pinus pinea      2
4185 Pinus pinea L.      1
4186 Pinus pineaL.      1
4187 Pinus sylvestris L.      2
4188 pinj      1
4189 pioneer species      1
4190 pioneer species.      1
4191 pioneer tree species      1
4192 pioneering species      1
4193 pionirske vrste      4
4194 pionirske vrste drveća      1
4195 pipe      1
4196 piravost      1
4197 pisana dokumentacija      1
4198 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
4199 pitka voda      1
4200 pitomi kesten      6
4201 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
4202 Pityokteines spinidens      2
4203 place of birth      1
4204 Plains      1
4205 plan i analiza      1
4206 Plan šumskog upravljanja      1
4207 plan upravljanja risom      1
4208 plan uzgajanja šuma      1
4209 planina Tušnica      1
4210 planinske šume      1
4211 planinski turizam      1
4212 planirana proizvodnja      1
4213 planirani prirast      2
4214 planiranje      4
4215 planiranje etata glavnog prihoda      1
4216 planiranje gospodarenja      1
4217 planiranje mreže šumskih cesta      1
4218 planiranje obnove sastojina      1
4219 planiranje sječe      1
4220 planiranje šumskih prometnica      1
4221 planned price      1
4222 planned production      1
4223 planned recruitment      1
4224 planned recruitment rate      1
4225 planning      2
4226 planning and analysing      1
4227 planning of forest roads      1
4228 planning of regeneration felling      2
4229 Planning system      2
4230 planovi      1
4231 planovi upravljanja      1
4232 planska cijena      1
4233 planska jedinica İkisu      1
4234 planski sustav      1
4235 plant      2
4236 plant breeding      1
4237 plant communities      2
4238 plant community      1
4239 plant density      1
4240 Plant diversity      1
4241 plant geographical division      1
4242 plant height      1
4243 plant heights      1
4244 plant list      1
4245 Plant Patent Act      2
4246 plant potential      1
4247 plant species      1
4248 plantation      2
4249 plantation growth      1
4250 plantations      2
4251 plantaža      2
4252 plantaže      2
4253 plantažni uzgoj      1
4254 planting      1
4255 plants      1
4256 plastična folija      1
4257 plastični lijevak      1
4258 plastičnost      1
4259 Platygastridae.      2
4260 plavetna sjenica      1
4261 plemenite listače      1
4262 plemka      1
4263 Plitvice Lakes      1
4264 Plitvice Lakes National Park      1
4265 Plitvička jezera      1
4266 plod      3
4267 plodnost      1
4268 plodnost tla      1
4269 plodonošenje      1
4270 plodovi      3
4271 plovidba      1
4272 plumate leaves      1
4273 plus stabla      1
4274 pneumatik      1
4275 poaching      1
4276 poboljšivač tla      1
4277 početak listanja      1
4278 početni razmak      1
4279 početnice      1
4280 počinitelj      1
4281 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
4282 podloga      1
4283 Podravina      3
4284 podrivanje tla      2
4285 područje provenijencije      1
4286 Podunavlje      1
4287 Podunavlje – Podravlje      2
4288 poduzeće      1
4289 poduzetništvo      3
4290 podzemna voda      6
4291 podzemne vode      1
4292 Pogodnost staništa      1
4293 pogreške mjerenja      1
4294 Pohorje      2
4295 pohrana ugljika      2
4296 poisoning      1
4297 pokazatelj      2
4298 pokazatelji oštećenosti      1
4299 pokazatelji poslovanja      1
4300 pokazatelji proizvodnosti      1
4301 pokretna drobilica kamena      1
4302 pokus provenijencija obične bukve      1
4303 pokusna ploha Br gola površina      1
4304 pokusno polje      1
4305 policy instruments      1
4306 polifagni parazitoidi      1
4307 polifenoli      2
4308 polipropilenski štitnici      1
4309 politički instrumenti      1
4310 pollination      2
4311 pollution      1
4312 položaj centromere      1
4313 položajna točnost      1
4314 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
4315 Polufinalni drvni proizvodi      1
4316 polugrmovi      1
4317 polugusjenica      1
4318 polusrodnici      1
4319 polyphagous parasitoids      1
4320 polyphenolic compounds      1
4321 polyphenols      1
4322 polyproyilene tree shelters      1
4323 poljoprivredna tla      1
4324 poljoprivredne površine      1
4325 poljoprivredni traktor      1
4326 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
4327 poljozaštitni šumski pojasevi      1
4328 Poljski brijest      1
4329 poljski jasen      12
4330 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
4331 poljski jasen—suši tip      1
4332 poljski pokus      1
4333 pomaganje      1
4334 pomladak      5
4335 pomladak mladik      1
4336 pomladna jezgra      1
4337 pomlađivanje      5
4338 pomotechnical treatments.      1
4339 pomotehnički zahvati.      1
4340 ponašanje požara      2
4341 ponik      4
4342 ponikve      1
4343 ponuda      1
4344 POPAN model      2
4345 popis biljaka      1
4346 popis stranih vrsta      1
4347 poplar      3
4348 poplar clone      1
4349 poplar clone I-214      1
4350 poplar clones      3
4351 poplar growth      1
4352 poplar plantations      1
4353 poplars      2
4354 Poplava      2
4355 poplavna šuma      2
4356 poplavne šume      1
4357 poplavne zone      1
4358 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
4359 populacija      8
4360 populacija.      1
4361 populacijska dinamika      1
4362 populacijska varijabilnost      1
4363 populacijsko usko grlo      1
4364 population      5
4365 population bottleneck      1
4366 population density      3
4367 population dynamics      4
4368 population size      2
4369 population variability      1
4370 population.      1
4371 populations      1
4372 Populationsdichte      1
4373 Populetalia albae      2
4374 Populus      2
4375 Populus alba      1
4376 Populus alba L.      2
4377 Populus alba L. i mikropropagacija      1
4378 Populus L.      2
4379 Populus nigra      3
4380 Populus nigra L.      3
4381 2 STYLE="text-decoration:none">porast CO2      1
4382 porodice      1
4383 Portugal      2
4384 Posavina      3
4385 posebni/prostorni kriteriji      1
4386 positional accuracy      1
4387 positioning accuracy      1
4388 posječena drvna masa      1
4389 posjećivanje      2
4390 posjed      1
4391 posjetitelji      1
4392 poslijediplomski studij      1
4393 poslovanje      1
4394 Poslovna analiza      1
4395 poslovna izvrsnost      1
4396 poslovni odnosi      1
4397 posljedice agresije na RH      1
4398 posolica      1
4399 Post Process Kinematic      1
4400 postage stamps      1
4401 postgraduate study      1
4402 post-introductory expansion      1
4403 postojanost drva      1
4404 postotak drvnih sortimenata      2
4405 postotak klijavosti      2
4406 postotak odgriženog dijela izbojka      1
4407 postotak prirasta      2
4408 postotak prirasta vrijednosti      1
4409 Postotak šumovitosti      1
4410 postotak ukorjenjivanja      1
4411 postotni udjel drvnih sortimenata      1
4412 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
4413 postprocesna kinematika      1
4414 posušena stabla      1
4415 poštanske marke      1
4416 pošumljavanje      9
4417 pošumljavanje i zaštita      1
4418 pošumljavanje krša      1
4419 potassium      2
4420 potencijal oporavka      1
4421 potencijalna staništa      1
4422 potkornjaci      2
4423 potkornjaci drvaši      1
4424 potpore      1
4425 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
4426 potrajno gospodarenje      4
4427 potrajno gospodarenje šumom      1
4428 potrajno gospodarenje tartufima      1
4429 potrajnost      3
4430 potrajnost gospodarenja      1
4431 potrajnost prihoda      1
4432 potražnja      1
4433 potrošnja goriva      2
4434 potrošnja maziva      1
4435 povijesna vrijednost      2
4436 povijesni park      1
4437 povijesni prikaz      1
4438 povijesni razvoj      1
4439 povijest gradacija      1
4440 povijest HŠD-a      1
4441 povijest požara      1
4442 povijest šuma      1
4443 povijest šumarstva      2
4444 povoljan status očuvanja      2
4445 povratnim križanjem i transgresijom      1
4446 površina      2
4447 površina ha      1
4448 površina krošanja      1
4449 površina listova      1
4450 površina oštećenja      1
4451 površina projekcije krošnje      1
4452 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
4453 površinska erozija      1
4454 površinska obrada drva      1
4455 površinska voda      1
4456 površinski kopovi      1
4457 površinsko otjecanje      2
4458 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
4459 powdery mildews      1
4460 power plant      1
4461 PowerCem      2
4462 požar      4
4463 požar krošnji      2
4464 požari      4
4465 Požarište      1
4466 Požega mountains      1
4467 Požega valley      1
4468 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
4469 PP Lonjsko polje      1
4470 PP Medvednica      1
4471 PP Papuk      1
4472 PPP      2
4473 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
4474 prašuma      3
4475 prava tršlja      1
4476 pravila udruge      1
4477 pravilan klijanac      2
4478 pravilna sadnja      1
4479 pravilnik      1
4480 pravoužitnici      2
4481 Preborna šuma      3
4482 prebornašuma      1
4483 preborne sastojine bukve i jele      1
4484 preborne sastojine jele      1
4485 preborne šume      1
4486 Preborno gospodarenje      2
4487 pre­brojavanje      1
4488 prebroja­vanje divljači      1
4489 pre-chilling      1
4490 precipitated water      1
4491 precipitation      5
4492 precision      2
4493 preciznost      3
4494 preciznost procjene      1
4495 preciznost.      1
4496 predacija      1
4497 predation      1
4498 predatori      1
4499 predators      2
4500 prediction model      1
4501 predmet istraživanja      1
4502 prednji      1
4503 Predviđanje drvnog volumena      1
4504 preferability      1
4505 preferabilnost      1
4506 preference ratio index      4
4507 pregled      1
4508 pregled sjemena      1
4509 prekogranično      1
4510 prenositelj      1
4511 prerada drveta      1
4512 present conditions of forests      1
4513 present situation and possibilities of cultivation.      1
4514 pressure strength      1
4515 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
4516 pretraživanje Interneta      1
4517 preuzimanje      1
4518 Prevalence      1
4519 prevalencija      1
4520 prevencija šumskih požara      1
4521 preventiva      1
4522 preventive measures      1
4523 preventive protection measures      1
4524 preventivne metode zaštite      1
4525 preventivne mjere      1
4526 prevođenje      1
4527 prezimljavanje      1
4528 preživač      1
4529 preživljavanje      5
4530 preživljavanje sadnica na terenu      1
4531 preživljenje      3
4532 price list      1
4533 price of stem wood      1
4534 pridobivanje drva      3
4535 prigušena i prisilna gibanja      1
4536 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
4537 prijedlog uređenja      2
4538 prijenos topline.      1
4539 prijenosna vitla      1
4540 prilagodba      1
4541 Primarna otvorenost      1
4542 primarna prerada drva      1
4543 primarna šumska transportna infrastruktura      1
4544 primarno otvaranje šuma      1
4545 primary forest traffic infrastructure      1
4546 primary forest traffic infrastructure density      1
4547 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
4548 Primary wood conversion      1
4549 prime cost      1
4550 primers      1
4551 primjena rezolucija H1 i H2      1
4552 primjerne plohe      2
4553 primorski bor      3
4554 primorsko područje Hrvatske      1
4555 principal component analysis      1
4556 priobalno stanovništvo      1
4557 priobalje      1
4558 prioritet obnove      2
4559 pripravnost      1
4560 priprema tla      1
4561 prirasno prihodne tablice      1
4562 prirasno-prihodne tablice      1
4563 Prirasno-prihodne tablice ovisna o gustoći      1
4564 prirast      10
4565 prirast i kakvoća.      1
4566 Prirast i sječa      1
4567 prirast temeljnice      1
4568 prirašćivanje kvalitete      1
4569 priroda      1
4570 prirodna baština      1
4571 prirodna obnova      6
4572 prirodna ognjišta      1
4573 prirodna regeneracija      1
4574 prirodna šuma      1
4575 prirodni neprijatelji      2
4576 prirodni pomladak      1
4577 prirodni poremećaji      1
4578 prirodni resursi      2
4579 prirodni uvjeti življenja      1
4580 prirodni zeoliti      1
4581 prirodno obnavljanje      1
4582 prirodno pomlađivanje      2
4583 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
4584 prirodno pomlađivanje.      1
4585 prirodno sušenje prostornog drva      2
4586 prirodno širenje      1
4587 prirodnogeografske karakteristike      1
4588 prirodnost ("hemeroby ")      1
4589 pristranost      1
4590 private entrepreneurship      1
4591 private forest owner expectations      1
4592 private forest owners      1
4593 private forests      4
4594 private owned forests      1
4595 privatizacija šuma      1
4596 privatna šuma      1
4597 privatne šume      3
4598 privatni šumoposjed      1
4599 privatni šumoposjednici      1
4600 privitlavanje drva      1
4601 privlačenje      6
4602 privlačenje debla      1
4603 privlačenje drva      5
4604 privlačenje drva uz nagib      1
4605 Privlačenje i transport drveta      1
4606 privlačenje.      1
4607 privreda      1
4608 privredne promjene      1
4609 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
4610 probable and binary viewshed      1
4611 problemi u procesu promjena      1
4612 process automation      1
4613 procjedne vode      1
4614 procjena      2
4615 procjena biomase      1
4616 procjena etata      1
4617 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
4618 Procjena oštećenosti krošanja      1
4619 procjena oštećenosti krošanja hrasta lužnjaka i poljskog jasena      1
4620 Procjena oštećenosti šuma      1
4621 procjena potencijala biomase      1
4622 procjena sastojinskih elemenata      1
4623 procjena udaljenosti      1
4624 procjena vrijednosti šuma      1
4625 procjene usluga ekosustava      1
4626 procjenjena vrijednost šuma      1
4627 prodaja šuma      1
4628 prodajna (ostvarena) cijena      1
4629 producibility      1
4630 production      4
4631 Production and consumption of forest and wood products      1
4632 Production exports and imports of lumber      1
4633 production functions demand functions      1
4634 production lines      1
4635 Production of marketable goods      1
4636 productivity      10
4637 produkcija      4
4638 produkcija biomase      2
4639 produkcija nanosa      1
4640 produkcija suspendiranog nanosa      1
4641 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
4642 produktivnost      2
4643 produktivnost guljenja kore      1
4644 produktivnost srna      1
4645 produljenje požarne sezone      1
4646 profesor šumarstva      1
4647 profil gospodarstvene grane      1
4648 profitability      1
4649 profitabilnost imovine      1
4650 profitabilnost poslovanja      1
4651 profitabilnost vlastitog kapitala      1
4652 progala      1
4653 prognose      1
4654 prognosis of dispersal      1
4655 prognoza      1
4656 prognoza širenja      2
4657 prognoze      1
4658 Program aktivnosti      1
4659 program sanacije      1
4660 programatski i operativni zadaci      1
4661 Programme of activities      1
4662 progresija      1
4663 progresivna sukcesija      1
4664 progression      1
4665 progressive sucession      1
4666 prohodnost i kretnost forvardera      1
4667 proicirana sasto­jina      1
4668 proizvodne funkcije      1
4669 proizvodne linije      1
4670 proizvodni potencijal sastojine      1
4671 proizvodnost      9
4672 proizvodnja biomase      1
4673 proizvodnja drva      1
4674 proizvodnja drvnih ploča      1
4675 proizvodnja energije      1
4676 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
4677 proizvodnja iverja      1
4678 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
4679 proizvodnja namještaja      1
4680 proizvodnja piljene građe      1
4681 proizvodnja pluta      1
4682 proizvodnja sjemenja      1
4683 proizvodnja trgovačkih dobara      1
4684 projection of stand development      1
4685 projekcija razvoja sastojina      1
4686 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
4687 projektiranje      1
4688 prokopavanje      1
4689 proliferation      1
4690 proljeće i ljeto 2000.      1
4691 proljetna migracija      1
4692 proljetna selidba      1
4693 proljetna temperatura zraka      2
4694 prometna vrijednost      1
4695 prometne nesreće      1
4696 promidžba      2
4697 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
4698 promjena flornoga sastava.      1
4699 promjena klime      1
4700 promjena šumskih staništa      1
4701 promjena vodnih odnosa      1
4702 promjene      3
4703 promjer      3
4704 promjer izbojka      1
4705 promjer korjenovog vrata      1
4706 promjer krošnje      2
4707 promjer krošnje izbojka.      1
4708 promjer na vratu korijena      1
4709 promjer vrata korijena      4
4710 promotion      2
4711 promotion of forest management and biodiversity      1
4712 propadanje brijesta      1
4713 propadanje drva      1
4714 Propadanje hrastovih biljaka      1
4715 propadanje i širenje obične jele      1
4716 propadanje stabala      1
4717 propadanje staništa      1
4718 Propadanje šuma      3
4719 propagation phases      1
4720 proper planting      1
4721 property district of Đurđevac      1
4722 prophylaxis      1
4723 proportion between height and diameter (h/d)      1
4724 propusnost      1
4725 proreda      2
4726 proreda sastojina tvrdih listača      1
4727 prorede      1
4728 prorijede      1
4729 prorjeđivanje      2
4730 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4731 prosječna ocjena      1
4732 prosjeke      1
4733 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4734 prostorna povezanost      1
4735 prostorna valorizacija      1
4736 prostorni plan      1
4737 prostorni raspored      1
4738 prostorni raspored klopki      1
4739 prostorno širenje      1
4740 protected area      1
4741 protected areas      6
4742 protected natural areas      1
4743 protected natural values      1
4744 protection      4
4745 protection . .      1
4746 protection at work      1
4747 protection of nature      1
4748 protupožarna linija      1
4749 protupožarne prosjeke      1
4750 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4751 provenance      3
4752 provenance differentiation      1
4753 provenance region      1
4754 provenance test      2
4755 provenance trial      3
4756 provenances      3
4757 provenijencija      4
4758 provenijencije      8
4759 provisional volume tarff      1
4760 provodno tkivo      1
4761 prozirnost krošnje      1
4762 prsni promjer      2
4763 prsni promjer stabla      1
4764 prugasti smrdljivac      1
4765 Pruno-Fraxinetum      2
4766 Prunus avium      3
4767 Prunus avium L.      3
4768 Prunus L.      2
4769 prvi nalaz      4
4770 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4771 ptice      1
4772 ptice grabljivice      1
4773 ptice kao indikator      1
4774 Pubescens oak      1
4775 pubescent oak      1
4776 public awareness      1
4777 public forest institutes      1
4778 public institutes      1
4779 public opinion      1
4780 Public subsidisation of forestry      1
4781 public urban landscape areas      1
4782 puhovi      1
4783 Pula      2
4784 Pulp and paper industries      1
4785 Punica      2
4786 purchase and selling of forest area      1
4787 put troškova      1
4788 putevi unošenja      1
4789 Q. cerris L.      2
4790 Q. frainetto Ten.      2
4791 Q. pubescens Willd.      2
4792 Q. robur L.      4
4793 qualification of injuries      1
4794 quality      2
4795 quality class structure      1
4796 quality criteria      1
4797 quality of trees      1
4798 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4799 quantitative traits      2
4800 quantity and value yield      1
4801 quantum efficiency      1
4802 quarantine pest      1
4803 Querco-Fagetea      1
4804 Querco-Fage­tea      1
4805 Quercus      1
4806 Quercus coccifera      1
4807 Quercus ilex L.      1
4808 Quercus L.      2
4809 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4810 Quercus pubescens      1
4811 Quercus robur      7
4812 Quercus robur L.      5
4813 Quercus spp.      1
4814 Quercus virgiliana      1
4815 Quercusspp.      1
4816 querry Očura II      1
4817 questionnaire      1
4818 questionnaire survey      1
4819 quick sand      1
4820 quick sands      1
4821 Rab      2
4822 računalne simulacije      1
4823 računalni informacijski sustav      1
4824 računalni model CirCon      1
4825 radial growth      1
4826 radial increment      2
4827 radijalni prirast      1
4828 radijalni prirasti      1
4829 radionuclides      1
4830 radionuklidi      2
4831 radna okolina      1
4832 radna tehnika      1
4833 radne tehnike      1
4834 rainfall      1
4835 rak ariša      1
4836 rak kestenove kore      1
4837 rak kore javora      1
4838 ramet variation      1
4839 rameta      1
4840 ramp (break-over) angle      1
4841 rana i kasna ekotipska forma      1
4842 random forest      1
4843 Random forest classification      1
4844 Random forest klasifikacija      1
4845 Random Trees      2
4846 range      1
4847 rannis defoliaria      1
4848 rano otkrivanje      1
4849 RAPD      2
4850 RapidEye      2
4851 rare species population’s conservation      1
4852 rarity in Požega mountains      1
4853 rasadnici      2
4854 rasadničarstvo      1
4855 rasadnička proizvodnja      4
4856 rasadnik      7
4857 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4858 raspadanje listinca      1
4859 rasplodni fond srna      1
4860 raspodjela tereta      1
4861 raspon      1
4862 raspon promjera      1
4863 rasprostranjenost      8
4864 rasprostranjenost šuma      1
4865 rast      13
4866 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4867 rast i prirast      2
4868 rast promjera srednjeg stabla      1
4869 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4870 rast topole      1
4871 rasti vitalnost      1
4872 rašeljka      1
4873 rate of net photosynthesis      1
4874 ratne štete      3
4875 ravnoteža uroda klonova      1
4876 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4877 razdoblje sušenja      1
4878 razdoblje sušenja.      1
4879 razina meha- niziranosti      1
4880 različiti tipovi sadnica      1
4881 razmaci sadnje      1
4882 razmjena tvari i energije      1
4883 razmjenski razvitak      1
4884 razmnožavanje reznicama      2
4885 raznodobne šume      1
4886 raznodobno gospodarenje      1
4887 raznolikost      1
4888 raznolikost biljaka      1
4889 razvoj      5
4890 razvoj fitocenoza      1
4891 razvoj i prirast sastojina      1
4892 razvoj i prirast stabala      1
4893 razvoj istraživanja      1
4894 razvoj sastojine      1
4895 razvoj šumarstva      1
4896 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4897 razvojni stadij potkornjaka      1
4898 razvojni stadiji      2
4899 real recruitment rate      1
4900 realised etat      1
4901 realised production      1
4902 recentno drvo      1
4903 reception of wood      1
4904 reconstruction of forest roads      1
4905 record      1
4906 recovery time      2
4907 recovery.      1
4908 recreation      3
4909 recreation.      1
4910 recultivation      1
4911 Red deer      6
4912 red deer hummel      1
4913 red heart formation      1
4914 red oak      1
4915 Red pine      1
4916 ree damages      1
4917 reference sample      1
4918 referentni uzorak      1
4919 reforestation      3
4920 reforestation and protection      1
4921 reform of higher educational system      1
4922 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4923 refugijalno      2
4924 refugium      1
4925 regeneracija      1
4926 regeneracija tla      1
4927 regeneration      5
4928 regeneration gap      1
4929 regeneration priority      2
4930 regija Crnog mora      1
4931 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4932 registar primarnih šumskih prometnica      1
4933 register of primary forest traffic infrastructure      1
4934 regresijska analiza      2
4935 regresijski model      1
4936 regression analysis      1
4937 regression model      1
4938 regular forest association      1
4939 regular forests      1
4940 regularne šume      1
4941 regulatori razvoja kukaca      1
4942 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4943 rehabilitacija      1
4944 rehabilitacija.      1
4945 rehabilitation      1
4946 rehabilitation.      1
4947 Rehbock      1
4948 reindtrodukcija      1
4949 reintroduction      3
4950 reintroduction of chamois      1
4951 reintrodukcija      4
4952 reintrodukcija dabra      1
4953 reintrodukcija divokoze      1
4954 Reintroduktion      1
4955 rekonstrukcija šumske ceste      1
4956 rekreacija      4
4957 rekultivacija      1
4958 rekultiviranje      1
4959 relative leaf chlorophyll content index      1
4960 relative openness      1
4961 relative weight      1
4962 relativna otvorenost      2
4963 relict      1
4964 relict indicators      1
4965 reliktna      2
4966 reliktni indikatori      1
4967 relizirani etat      1
4968 reljef - karte i tumači      1
4969 reljefna područja šuma      1
4970 reljefna uvjetovanost      1
4971 reljefne morfološke cjeline      1
4972 remote sensing      7
4973 remote sensing technologies      1
4974 renewable energy sources      2
4975 renewable resources      1
4976 renewables      1
4977 rent      2
4978 renta      2
4979 reparable natural resource      1
4980 reproductive felling      1
4981 Republic of Croatia      1
4982 Republic of Srpska      1
4983 Republika Hrvatska      3
4984 Republika Srpska      1
4985 research activities      1
4986 Reservoirs      1
4987 reservoirs of pathogens      1
4988 resorno istraživanje      1
4989 resources      1
4990 respiracija tla      1
4991 response      1
4992 restitucija vlasništva      1
4993 resursi      2
4994 return on asset      1
4995 return on equity      1
4996 reviews of the exhibition      1
4997 revitalisation      1
4998 revitalizacija      2
4999 revitalizacija staništa      1
5000