ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 142
  Izdano svezaka: 1084
 stranica:82276
 digitalizirano (GB):13,20
 
Obrađeno članaka:

15830
  Pronađeno autora: 2901
  - od toga u Imeniku: 822
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
18 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
19 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
20 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
21 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
22 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
23 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
24 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
25 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
26 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
27 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
28 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
29 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
30 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
31 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
32 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
33 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
34 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
35 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
36 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
37 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
38 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
39 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
40 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
41 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
42 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
43 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
44 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
45 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
46 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
47 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
48 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
49 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
50 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
51 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
52 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
53 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
54 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
55 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
56 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
57 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
58 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
59 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
60 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
61 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
62 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
63 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
64 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
65 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
66 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
67 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
68 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
69 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
70 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
71 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
72 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
73 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
74 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
75 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
76 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
77 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
78 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
79 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
80 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
81 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
82 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
83 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
84 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
85 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
86 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
87 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
88 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
89 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
90 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
91 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
92 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
93 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
94 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
95 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
96 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
97 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
98 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
99 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
100 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
101 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
102 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
103 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
104 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
105 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
106 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
107 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
108 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
109 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
110 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
111 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
112 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
113 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
114 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
115 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
116 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
117 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
118 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
119 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
120 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
121 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
122 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
123 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
124 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
125 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
126 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
127 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
128 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
129 0 m      2
130 10-godišnji volumni prirast      1
131 137Cs      1
132 16x16 km grid plots      1
133 40K      1
134 4dimensional space      1
135 4x4 km grid plots      1
136 a change in the floral composition      1
137 A- horizon      1
138 A- horizont      1
139 a new ecological trend      1
140 a register of primary forest roads      1
141 a regular cross profile      1
142 a sum of effective temperatures      1
143 A. glutinosa      2
144 A. rubra      2
145 abandoned agricultural land      1
146 Abies alba      5
147 Abies alba Mill.      8
148 Abies albaMill.      2
149 Abies biokovoensis      1
150 Abies pardei      1
151 Abieti-Fagetum      2
152 abiotski činitelji      1
153 abnormal seedling      1
154 abonos      2
155 Aboveground biomass      2
156 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
157 Acari      4
158 accidents at work      1
159 accumulation of nutrients in the biomass      1
160 Accuracy      2
161 aciditet tla      1
162 acidofilne šume      1
163 acorn      2
164 acorn plumpness      1
165 acorn production      1
166 acorn quality      1
167 acorn size      1
168 acorn-collecting traps method      1
169 active protection      1
170 activity      1
171 adaptability      2
172 adaptabilnost      3
173 adaptacija      1
174 adaptacijske strategije      1
175 adaptation      2
176 adaptation strategies      1
177 adapted agricultural tractors      1
178 adaptirani poljoprivredni traktori      2
179 adaptive genetic differentiation and diversity      1
180 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
181 Adriatic      1
182 Adriatic islands      1
183 aerial photographs      2
184 aerial photographs (APs)      1
185 aerosnimke      3
186 Aesculus L.      1
187 afforestation      4
188 afforestation of karst      1
189 afforestation success      1
190 age      1
191 age classes      1
192 age structure      1
193 age-class distribution      1
194 aggression on the RC      2
195 agresija na RH      2
196 agroforestry      1
197 AHP      2
198 AHP method      1
199 AHP metoda      1
200 Air Pollution      1
201 aklimatizacija      5
202 aktivna zaštita      1
203 aktivnost      1
204 aktivnost čovjeka.      1
205 akumulacija dušika      1
206 akumulacija hraniva u bimasi      1
207 akumulacija hraniva u biomasi      1
208 akumulacija ugljika      1
209 alder (Alnus glutinosa)      1
210 Alepo pine      1
211 Aleppo pine      5
212 alepski bor      11
213 alepski bor (Pinus halepensis)      2
214 alien species      5
215 alien species inventory      1
216 alkali earth and alkali metals      1
217 alkaloid taksin antikancerogen      1
218 Allium-test      1
219 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
220 allometric equations      2
221 allowable cut indicator      1
222 alluvial wetlands      1
223 almond willow (Salix triandra)      1
224 Alno-Quercion roboris      2
225 Alnus glutinosa      1
226 Alnus subcordata      2
227 alochtonous species      1
228 alometrijska jednadžba      1
229 alometrijske funkcije      1
230 alpine watershed      2
231 alpski sliv      2
232 altitude      2
233 altitudinal gradient      1
234 aluminij      1
235 aluvijalna vlažna staništa      1
236 aluvijum      1
237 amage      1
238 amelioration      1
239 amelioration effects      1
240 američki jasen      1
241 ammonia      1
242 amonijakalni dušik      1
243 amorfa      2
244 analitički hijerarhijski proces      1
245 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
246 analitički prikaz florističkog sastava      2
247 analiza glavnih komponenti      1
248 analiza stabla      1
249 analiza ugroženosti      1
250 analiza varijance      1
251 analiza vidljivosti      1
252 analysis of variance      1
253 analytic hierarchy process      1
254 Analytical hierarchy process (AHP)      1
255 and hunting management      2
256 animal artist      1
257 animalist      1
258 anketa      3
259 annual current diameter increment      1
260 annual presceibed yield      1
261 Anthyllis barba-jovis      2
262 anti - cancerous drug      1
263 antioksidacijska aktivnost      1
264 antioxidant capacity      1
265 antivibracijske rukavice      2
266 anti-vibration gloves      2
267 antler      2
268 antlers      1
269 AOMP      1
270 Aphididae      2
271 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
272 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
273 approach angle      1
274 arborescent willow clones      1
275 Arborescent Willows      1
276 arboretum      1
277 Arboretum Lisičine      1
278 arboretum Trsteno      1
279 arboriculture      1
280 arborikultura      1
281 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
282 architectural elements      1
283 area      2
284 area with the vegetative cover      1
285 areal      3
286 arenosol      2
287 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
288 arhitektonski elementi      1
289 Ariš      1
290 aromatično i ljekovito bilje      1
291 artificial neural networks      1
292 artiodactyl      1
293 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
294 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
295 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
296 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
297 As. Hacquetio-Fagetum      1
298 As. Populo tremulae-Betuletum      1
299 as. Pteridio-Betuletum      1
300 ash      1
301 ash content      1
302 Ash flowering      1
303 asocijacija      1
304 asocijacije gljiva      1
305 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
306 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
307 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
308 ass. Laserpitio Fagetum      1
309 assessment of ecosystem services      1
310 associated fungi      1
311 assortiment tables      1
312 assortment structure      5
313 assortment tables      1
314 Atlas Cedar      1
315 Atlas gorje      1
316 atlaski cedar      1
317 atmosferska taloženja      1
318 auksini      1
319 Austrian pine      1
320 Austrian pine plantation      1
321 austrijske šume      1
322 autochtonus tree and schrub species      1
323 autohtona i alohtona dendroflora      1
324 autohtone vrste      1
325 autohtone vrste drveća i grmlja      1
326 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
327 autoktone listače      1
328 automatic analyser      1
329 automatic digital camera      1
330 automatizacija procesa      1
331 automatska digitalna fotokamera      1
332 automatski analizator      1
333 autovegetativno razmnožavanje      1
334 auxins      1
335 availability and direction of Sava flood water      1
336 average value of body weight of bucks and does      1
337 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
338 B. Sc.      1
339 Bacillus thuringiensis      2
340 back cross and transgression      1
341 bacteria      1
342 bademasta vrba (Salix triandra)      1
343 bagrem      1
344 bakterija      1
345 Balkan      3
346 Balkan Peninsula      1
347 Balkanski poluotok      1
348 band saw efficiency      1
349 bank interest rate      1
350 bank vole      1
351 banknotes      1
352 bankovni kamatnjak      1
353 Baranja      10
354 Baranja riparian forests      1
355 Barbary ewe      1
356 Barbary sheep      1
357 bark beetle      1
358 bark beetle life stages      1
359 bark beetles      1
360 bark thickness      2
361 basal area      2
362 basal area increment      1
363 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
364 Basic Map of Croatia (BMC)      1
365 basic stocks of the games      2
366 basic/eliminatory criteria      1
367 basis of vegetational unit      1
368 baza podataka      1
369 baze podataka      1
370 bazofilne šume      1
371 beach forest      1
372 beach forests      1
373 beaver      1
374 beaver dam      1
375 beaver pond      1
376 Bečov Botanical Garden      1
377 Bečov nad Teplou      2
378 beech      9
379 beech communities.      1
380 beech felling      2
381 beech felling areas      1
382 beech forests      1
383 beech mast      1
384 beech-fir forests      1
385 beech-fir virgin forest      1
386 beginning of organised forestry.      1
387 Belgrade      1
388 Beli Manastir      2
389 Benedictine monastery      1
390 benediktinski samostan      2
391 beneficial functions of forests      1
392 beneficial organisms      1
393 benzaldehid      1
394 benzaldehyde      1
395 Beograd      1
396 BEP or the break-even level of income.      1
397 Berberidion      1
398 Beta distribucija      1
399 Beta distribution      1
400 beta-distribucija      2
401 beta-function      2
402 beta-funkcija      1
403 Biber      1
404 bibliografija      1
405 bibliography      1
406 biblioteka      1
407 Bieger      2
408 bijela imela      2
409 bijela joha      1
410 bijela joha (Alnus incana)      1
411 bijela topola (Populus alba)      1
412 bijela vrba (Salix alba)      1
413 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
414 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
415 bijeli grab      2
416 bijelj      1
417 bilance      1
418 Biluša      3
419 biljezi      1
420 biljka      2
421 biljke      1
422 biljke domaćini      1
423 biljke zaštitnice      1
424 biljna sistematika      1
425 biljna zajednica      3
426 biljne vrste      1
427 biljne zajednice      3
428 biljni potencijal      1
429 biljni virusi      1
430 biljnogeografsko raščlanjenje      1
431 bioaccumulation potential      1
432 bioakumulacijski potencijal      1
433 bioassays      1
434 biodiversity      6
435 biodiversity.      1
436 biodizel      1
437 bioecology      1
438 bioekologija      1
439 bioenergija.      1
440 bioenergy      4
441 bioetanol      1
442 biogoriva      1
443 biogorivo      1
444 bioindication      1
445 bioindicators      1
446 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
447 bioindikacijske plohe      1
448 bioindikatori      2
449 bioklimati      1
450 Biokovo      1
451 Biokovo Mountain      1
452 biological control      1
453 biological control agent      1
454 biological diversity      2
455 biological forest regeneration      1
456 biological methods      1
457 biological position of trees      1
458 biological properties      1
459 biological revitalisation      1
460 biological!environmental valorization      1
461 biological-ecological valorisation      1
462 biological-ecological valorization      1
463 biologija      1
464 biology      1
465 biološka ispitivanja      1
466 biološka kontrola      2
467 biološka obnova šuma      1
468 biološka raznolikost      6
469 biološka revitalizacija      1
470 biološka svojstva      1
471 biološke metode      1
472 biološki gubici divljači      1
473 biološki položaj stabala      1
474 biološko-ekološka valorizacija      2
475 biološko-ekološka valorizacija.      1
476 biomasa      20
477 biomasa.      1
478 biomass      15
479 biomass calculation      1
480 Biomass Energy Europe      1
481 Biomass Energy Europe – BEE      1
482 biomass estimation      1
483 biomass potential assessment      1
484 biomass production      2
485 biomass standards      1
486 biomass yield      1
487 biometrical parameters      2
488 bionomija      2
489 bionomy      2
490 bioplin      1
491 bioproduction      1
492 Bioproizvodnost amorfe      2
493 bioproizvodnja      1
494 bioraznolikost      2
495 bioraznolikost.      1
496 bioraznovrsnost      1
497 biosphere reserve      1
498 biotopic factors      1
499 bird of prey equipment      1
500 birds      1
501 birds as indicator      1
502 birds of prey      1
503 Bitterlich sampling      1
504 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
505 bivariate and multivariate analysis      1
506 bivariatna i multivariatna analiza      1
507 bjelogorične šume topola i vrba      1
508 Bjelovarska Bilogora      2
509 black alder      2
510 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
511 black locust      2
512 Black Pine      1
513 black pine (Pinus nigraArn.)      1
514 black poplar      2
515 black poplar (Populus nigra)      1
516 black poplar clonal tests      1
517 black walnut      2
518 Blacksea region      1
519 blade lateral movement      1
520 Blue Tit      1
521 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
522 bočna stabilnost lista      1
523 body weight      2
524 body weight of fawns in litter      1
525 bogatstvo vrsta      1
526 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
527 Bojčin Forest      1
528 Bojčinska šuma      1
529 bolest      1
530 bolesti      1
531 bolesti divljači      1
532 bonitet      2
533 bor      1
534 Boreal forest      1
535 borealna šuma      1
536 borov četnjak      1
537 borova imela      1
538 borove kulture      1
539 bosal area      1
540 Bosna i Hercegovina      3
541 Bosna i Hercegovina.      1
542 Bosnia and Hercegovina      1
543 Bosnia and Herzegovina      2
544 Bosnia and Herzegovina.      1
545 Bosnia-Herzegovina      1
546 Botanički vrt Bečov      1
547 Brandt      2
548 brdsko-planinskopodručje      1
549 breast height diameter distribution      1
550 breeding      1
551 breeding measures      1
552 Bribir Forest      1
553 Bribirska šuma      1
554 brijest      3
555 Brižine      3
556 brnistra      1
557 broad-leaved trees      1
558 broj biljaka      1
559 broj cvjetova i plodova      1
560 broj i veličina puci      1
561 broj izbojaka na panju      1
562 broj lanadi      2
563 broj stabala      1
564 broj vrhova korijena      1
565 brojno stanje      1
566 brojnost      2
567 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
568 brown bear      2
569 brown hare      1
570 browsing      1
571 brst      1
572 brtvljenje odlagališta      1
573 brucijski bor      2
574 brucijski crveni bor      1
575 brusači      1
576 bruto domaći proizvod      1
577 brza dojava i brzo gašenje      1
578 brzina unosa      1
579 brzorastuće vrbe      1
580 Budapest      1
581 Budimpešta      1
582 building costs      1
583 bukove sječe      3
584 bukove sječine      1
585 bukove šume      6
586 bukovo-jelova prašuma      1
587 bukovo-jelove šume      1
588 Bukva      13
589 bukva (Fagus sylvatica)      1
590 buldožer      1
591 bura      1
592 burned area      2
593 burnt area      1
594 Bursaphelenchus spp.      2
595 burza      1
596 bush      1
597 bushes      1
598 business analysis      1
599 business relationships      1
600 bušilica »ST1HL 08«      1
601 C. hungarica      1
602 CA analiza      1
603 cable crane      1
604 cadastral plots      1
605 cadastre      1
606 cadmium      1
607 Calabrian pine      1
608 Callicarpa      2
609 calorific value      1
610 Cameraria ohridella      2
611 Campsis      2
612 Canadian experts report      2
613 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
614 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
615 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
616 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
617 capture-mark-recapture      1
618 carbon      1
619 carbon accumulation      1
620 carbon fluxes      1
621 carbon sequestration      2
622 carbon stock Cpool      1
623 carbon stocks      1
624 Carex brizoides      1
625 Carex pilosa      2
626 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
627 carotenoids      1
628 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
629 Carpinus L.      2
630 cartographic generalization      1
631 Castanea sativa      4
632 Castanea sativa Mill.      1
633 Castor fiber      1
634 Castor fiber L.      2
635 Catalpa      2
636 catchment      1
637 caterpillars      1
638 causes casualties      1
639 causes of leks endanger­ment      1
640 Ceanothus      2
641 Cembräwit®      2
642 centralna Bosna      1
643 Centralna šumarska uprava      1
644 Centromere nomenclature      1
645 certification      1
646 certifikacija      1
647 certifikacija šuma      1
648 Cervus elaphus      1
649 chain of damage.      1
650 chain saw      1
651 chainsaw mounted debarking tool      1
652 changes      2
653 changes in water relations      1
654 characteristics of micro-locality.      1
655 chemical composition      1
656 Chemical composition of soil      1
657 chemism of plant materil      1
658 chestnut gall wasp      1
659 chilling      1
660 Chimonanthus      2
661 chip production      1
662 chlorophyll content      1
663 Chlorophyll content index      1
664 chlorophyllmeter CCM-200      1
665 Chrysomelidae      2
666 Chrysowit.      1
667 CIC      2
668 CIC-points      1
669 CIC-točke      1
670 cijena koštanja      1
671 cijene      1
672 cikličke snimke      2
673 cikličko snimanje      1
674 ciklus      1
675 C-indeks      1
676 C-index      1
677 CirConcomputer model      1
678 circular sample plots      1
679 ciste in      1
680 City of Zagreb      1
681 cjeloživotno obrazovanje      1
682 cjenik      1
683 claster analysis      1
684 clear cut of willow culture      1
685 clearing fire lines      1
686 Clerodendrum      2
687 climate      5
688 climate change      4
689 climate changes      1
690 Climate model      1
691 climate scenarios      1
692 climate-growth relationships      1
693 climatic change      1
694 climatic excesses      1
695 climatic factors      1
696 climatological characteristics      1
697 climbing plants      1
698 clinal variation      1
699 clonal archive      1
700 clonal forestry      1
701 clonal samples      1
702 clonal seed orchard      2
703 clonal seed orchards      1
704 clone      1
705 clones      1
706 cluster analiza.      1
707 cluster analysis      3
708 cluster analysis.s      1
709 CNS 2000      2
710 CO      1
711 CO2      3
712 coast      1
713 coastal population      1
714 coefficient of integral growth      1
715 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
716 coins      1
717 Coleoptera      4
718 Co­leoptera      1
719 colluvial soil      1
720 coloration and winter leaf retention      1
721 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
722 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
723 combustibility      1
724 combustion      1
725 Common alder      1
726 common ash      2
727 common beech      10
728 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
729 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
730 common beech felling      1
731 common beech leaves      1
732 Common Beech.      1
733 Common Cuckoo      1
734 Common Hornbeam      1
735 common names of animals      1
736 Common oak      1
737 common pistachio      1
738 common points      1
739 common spruce      1
740 Common Walnut      1
741 communicative action      1
742 community of pedunculate oak      1
743 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
744 comparative analysis      1
745 comparative research method      1
746 comparative trials      1
747 comparison      1
748 compensation      1
749 complex equations      1
750 complex systems      1
751 complexity      1
752 compromise      1
753 computer simulations      1
754 computerized information system      1
755 concentrations and contents of nutrients      1
756 conception      1
757 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
758 concrete and theoretical distribution      2
759 cone and seed morphology      1
760 coniferous species      1
761 coniferous trees      1
762 conifers      2
763 consensus      1
764 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
765 Conservation      1
766 conservation of genetic resources      1
767 Conservations      1
768 container type      1
769 containers      2
770 contamination      1
771 contamination soil      1
772 continental Croatia      1
773 contour line 98      1
774 control      2
775 coordinate transformations      1
776 coppice      1
777 coppice conversion      1
778 cork production      1
779 Cornus      2
780 corpus luteum      1
781 correction factors      1
782 correlation      2
783 correlation link      1
784 Correspondence Analysis      1
785 CORS      2
786 Corylopsis      2
787 cost      1
788 cost per m3      1
789 costs      1
790 couning      1
791 country in transition      1
792 court      1
793 CP Forests      1
794 CpDNA      1
795 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
796 craniometry      1
797 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
798 Crataegus nigra      2
799 creativity      2
800 Crikvenica -Vinodol area      1
801 Crikveničko-vinodolsko područje      1
802 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
803 critical loads      1
804 crna joha      4
805 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
806 crna joha (Alnus glutinosa)      1
807 crna topola      3
808 crna topola (Populus nigra)      1
809 crni bor      5
810 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
811 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
812 Crni bor (Pinus nigra)      2
813 crni glog      1
814 crni grab      1
815 crni jasen      2
816 Crni Lug      2
817 Crni orah      2
818 crnika      2
819 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
820 Croatia      42
821 Croatia.      1
822 Croatian Forests Co. Ltd.      3
823 Croatian Forests Co.Ltd.      2
824 Croatian Forests Ltd. b      1
825 Croatian kuna      1
826 Croatian Military Border      1
827 Croatian participation      1
828 Croatian Podunavlje region      1
829 Croatian Poplar Commission      1
830 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
831 Crown condition assessment      2
832 crown cover      1
833 crown damage      3
834 crown diameter      1
835 crown diameter of the sprout      1
836 crown fire      1
837 crown structure      1
838 crown transparency      1
839 crownfire      1
840 crude oil contamination      1
841 Crvanj Mt.      1
842 Crvanj planina      1
843 crveni hrast      1
844 crvenica      2
845 Cryphonectria parasitica      1
846 cull      1
847 Cultivar      2
848 cultivars of yew      1
849 cultivation method      1
850 cultural landscape      1
851 culture      2
852 cultures      1
853 Cupressus sempervirens      2
854 Curculionidae      2
855 current cutting edges value associations      1
856 current felling values      1
857 curvature      1
858 cutter      1
859 cutting and processing      1
860 cut-to-length      1
861 cut-to-length harvesting method      1
862 cycle      1
863 cyclic aerial photographs      1
864 cyclic aerial surveys      1
865 cyclic records      1
866 Czech      1
867 Czech Republic      2
868 časopis Šumarski list      1
869 Čeh      1
870 čempres      1
871 čestice      1
872 Češka      1
873 Češka Republika      1
874 četinjače      4
875 četverodimenzijski sustav      1
876 čimbenici korekcije      1
877 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
878 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
879 čista regularna bukova sastojina      1
880 čista sječa kulture vrba      1
881 čistina      1
882 čistoća debla      1
883 čišćenje      1
884 čišćenje mladih sastojina      1
885 čišćenje prosjeka      1
886 čivitnjača      1
887 Čorkova uvala      2
888 čudni atraktor      1
889 Ćićarija      2
890 dabar      4
891 dabrova brana      1
892 dabrovo jezero      1
893 daily growth rate of fawns      1
894 Dalmacija      3
895 Dalmactia      1
896 Dalmatia      2
897 Dalmatinska zagora      3
898 daljinomjer Vertex      1
899 daljinska istraživanja      5
900 damage      11
901 damage indicators      1
902 damage of needles      1
903 damage trees      1
904 damages      2
905 damages from the game      1
906 damages on the young plants      1
907 Danube      2
908 database      1
909 databases      1
910 datum nesenja      1
911 daylilies      1
912 DEA      1
913 dead wood      2
914 debarking activity      1
915 debarking productivity      1
916 debljina kore      2
917 debljinska struktura      1
918 debljinski prirast      3
919 debljinski prirast.      1
920 debljinski rast      1
921 debljinski stupanj      1
922 deciduous      1
923 deciduous forest      1
924 deciduous forests of poplar and willow      1
925 decision support system      1
926 decision support systems      2
927 deer game      1
928 defoliation      3
929 defoliators      2
930 defolijacija      2
931 defolijatori      1
932 defolijatori.      1
933 degradacija      1
934 degradacija ekosustava      1
935 degradacija šuma      1
936 degradation      1
937 degraded karst      1
938 degradirani krš      1
939 degree of damage      2
940 dehydrated zone      1
941 demografske karakteristike      1
942 demo­graphic characteristics      1
943 dendrochronological analysis      1
944 dendrochronology      1
945 dendroclimatology      2
946 dendroecology      1
947 dendroekologija      1
948 dendroflora      2
949 dendroflora Hrvatske      1
950 dendroflora vrta      1
951 dendrograms      1
952 dendroklimatologija      2
953 dendrokronološka analiza      2
954 dendrological evaluation      1
955 dendrological value      2
956 dendrologija      1
957 dendrology      1
958 dendrološka inventarizacija      1
959 dendrološka vrijednost      2
960 dendrološko vrednovanje      1
961 density      6
962 density of individuals      1
963 Density of primary forest traffic infrastructure      1
964 density trend decrease      1
965 departmental research      1
966 departure angle      1
967 deposition      2
968 depozicija      1
969 desulphurization      1
970 determinacija      1
971 determination      1
972 determining horizontal distances      1
973 determining tree height      1
974 developemnt and increment of stands      1
975 development      3
976 development and increment      1
977 development of phytocoenosis      1
978 development of research      1
979 development stages      1
980 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
981 devitalisation      1
982 devitalizacija      1
983 diagnose      1
984 diameter      3
985 diameter increment      1
986 diameter growth      1
987 diameter increment      1
988 diameter structure      1
989 diapause      1
990 diclinous      1
991 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
992 die Kiefer      1
993 dieback      8
994 dieback of pedunculate oak      1
995 diferencijacija      1
996 different seedling types      1
997 digital aerial images      1
998 digital cadastral map      1
999 digital elevation model      1
1000 digital orthophoto (DOP)      1
1001 digital orthophotographies      1
1002 digital ortophoto      1
1003 digital photogrammetric workstation      1
1004 digital photogrammetry      2
1005 digital terrain models (DTM)      1
1006 digitalizacija      1
1007 digitalna fotogrametrija      2
1008 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1009 digitalne aerosnimke      1
1010 digitalni katastarski plan      1
1011 digitalni model reljefa      1
1012 digitalni model reljefa (DMR)      1
1013 digitalni model terena      2
1014 digitalni ortofoto      2
1015 digitalni ortofoto (DOF)      2
1016 digitization      1
1017 dimension stock      1
1018 dimenzija zrelosti      1
1019 dimenzije češera      1
1020 dinamika dušika u lišću      1
1021 dinamika populacije      3
1022 Dinaric mountains      2
1023 Dinaridi      2
1024 dioecious      1
1025 dionička društva u šumarstvu      1
1026 dipl. ing. šumarstva      1
1027 Diptera      3
1028 Diptera: Cecidomyiidae      2
1029 direct and diffuse light      1
1030 discoloration      1
1031 discontinued areal      1
1032 diseases of game      1
1033 disjunct      1
1034 disjunktan      2
1035 diskoloracija      1
1036 diskontinuiran areal      1
1037 dispersal prognosis      1
1038 dispersion      1
1039 disperzija      1
1040 dissipative structures      1
1041 distribucija      2
1042 distribucija prsnih promjera      2
1043 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1044 distribucija stabala      1
1045 distribution      6
1046 distribution of beneficial functions of forests      1
1047 distribution of diameter at breast height      1
1048 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1049 Distribution of forests      1
1050 distribution range      1
1051 diversity      2
1052 diversity index      1
1053 diversity indices      1
1054 division of forests in the Republic of Croatia      1
1055 divlja jabuka      1
1056 divlja kruška      1
1057 divlja svinja      3
1058 divlja trešnja      3
1059 divljač      5
1060 divlji kesten      2
1061 djelotvornost      2
1062 djelovanje      1
1063 DNA      2
1064 DNA barcoding      1
1065 DNA barkodiranje      1
1066 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1067 DNK      1
1068 dob      1
1069 dobna struktura      2
1070 dobni razred      1
1071 dobni razredi      1
1072 dodatno vrijeme      1
1073 dolomiti      1
1074 domaćin      1
1075 domaćini      1
1076 dominance      1
1077 dominant height      2
1078 dominantna visina      2
1079 domovinski rat      1
1080 Donja Austrija      1
1081 donja voda      1
1082 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1083 dormancy      1
1084 dormantnost      1
1085 dormantnost sjemena      2
1086 dormice      1
1087 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1088 double-entry volume tables      1
1089 Douglas fir      2
1090 dovršna sječa      1
1091 doznaka u grupama      1
1092 dr. sc      1
1093 drainage system      1
1094 Drava      2
1095 Drava River valley      1
1096 drhtavi šaš      1
1097 drift fauna      1
1098 dripping through      1
1099 Drosophilidae      2
1100 drought      1
1101 drupe      1
1102 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1103 drveće      4
1104 drvenaste biljke      1
1105 drvenaste egzote      2
1106 drvenaste svojte      1
1107 drvenaste vrste      1
1108 drveni materijal za paki ranje      1
1109 drveni materijal za pakiranje      1
1110 drveni ugljen      1
1111 drvna i lisna masa      1
1112 drvna industrija      2
1113 drvna masa      1
1114 drvna prašina      1
1115 drvna zaliha      9
1116 drvna zaliha.      1
1117 drvni elementi      1
1118 Drvni građevni elementi      1
1119 drvni ostatak      2
1120 drvni peleti      1
1121 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1122 drvni sortimenti      2
1123 drvno-prerađivačka industrija      1
1124 drvo kao energent      1
1125 drvoprerađivačka industrija      1
1126 dry biomass of seedlings      1
1127 dry mass      1
1128 drying period      2
1129 Dryocosmus kuriphilus      2
1130 državna financijska potpora šumarstvu      1
1131 dubinsko snimanje      1
1132 duboka sadnja      1
1133 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1134 due diligence      1
1135 dugotrajno      1
1136 duljina korijena      1
1137 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1138 duljina tuljca      1
1139 Dunav      2
1140 duration of development stages      1
1141 dušik      3
1142 dužine sortimenata      2
1143 dvodomna      1
1144 dvopapkar      1
1145 dvoulazne tablice obujma      1
1146 dvoulazne volumne tablice      1
1147 Đurđevački pijesci      2
1148 EA 300      2
1149 early and late ecotypic forms      1
1150 Eastern Slavonia      1
1151 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1152 Eco-labele      1
1153 Eco-labels      1
1154 ecological characteristic      1
1155 ecological conditions      1
1156 ecological conditions of the site      1
1157 ecological conditions.      1
1158 ecological divergence      1
1159 ecological factors      1
1160 ecological indicators      1
1161 ecological indicatory values      1
1162 ecological label (eco-label)      1
1163 ecological network      1
1164 ecological niche      1
1165 ecological optimum      1
1166 ecological production      1
1167 ecology      3
1168 ECOLURE      2
1169 Economic achievements      1
1170 economic activities in Croatia      1
1171 economic changes      1
1172 economic changes in forestry      1
1173 Economic development      2
1174 economic importance      1
1175 economic orientation      1
1176 Economic policy      1
1177 economic silk production      1
1178 economics of forest resources      1
1179 economics of natural resources      1
1180 economy inspection      1
1181 ecosystem      2
1182 ecosystems      1
1183 ecotypes      1
1184 ecotypic variation      1
1185 ectomycorrhiza      2
1186 ectomycorrhizal fungi      1
1187 edafski uvjeti      1
1188 Eddy covariance method      1
1189 edible      1
1190 edible mushrooms      1
1191 educating personnel      1
1192 education      1
1193 educational technology      1
1194 edukacija      1
1195 edukacija vatrogasaca      1
1196 edukativni panoi      1
1197 efektivni broj klonova      1
1198 effective clone number      1
1199 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1200 effects of thinning      1
1201 efficacy      1
1202 efficiency      3
1203 egzote      2
1204 ekologija      4
1205 ekološka divergencija      1
1206 ekološka karakteristika      1
1207 ekološka mreža      1
1208 ekološka niša      1
1209 ekološka proizvodnja      1
1210 ekološka stabilnost      1
1211 ekološkai fitogeografska analiza      1
1212 ekološke i socijalne funkcije      1
1213 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1214 ekološke orijentacije      1
1215 ekološke značajke      1
1216 ekološki činitelji      1
1217 ekološki indikatori      1
1218 ekološki osjetljivo      1
1219 ekološki problemi      1
1220 ekološki uvjeti.      1
1221 ekološko-gospodarske značajke      1
1222 ekonomija      1
1223 ekonomika prirodnih resursa      1
1224 ekonomika svilarenja      1
1225 eko­nomika šumarstva      2
1226 ekonomika šumskih resursa      1
1227 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1228 ekosustav      2
1229 ekosustavi      1
1230 ekotipska varijabilnost      3
1231 ekoznak      1
1232 eksperimentalni laboratorij      1
1233 eksperimentalni požari      1
1234 eksploatacijska polja      1
1235 ekstrakcija      1
1236 ektomikoriza      2
1237 ektomikorizne gljive      1
1238 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1239 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1240 electric radiator      1
1241 electrical resistance of cambial zone      1
1242 elektrana      1
1243 električna energija      1
1244 električni otpor kambijalne zone      1
1245 električno grijalo      1
1246 elemental analyser      1
1247 elementarni anlitaor      1
1248 elementi ocjene trofeja      1
1249 elm      2
1250 embiotenija      1
1251 embryo      2
1252 Emisije SO2      1
1253 EN 1316-1      2
1254 endemic species      1
1255 endemna vrsta      1
1256 Endosperm in development      1
1257 enegrija klijavosti i klijavost      1
1258 energetika      1
1259 energetska korisnost      1
1260 energetska vrijednost      1
1261 energija      6
1262 energijska tranzicija      1
1263 energy      3
1264 energy benefit      1
1265 energy production      1
1266 energy scenario      1
1267 Energy transition      1
1268 energy value      2
1269 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1270 entomofilna      1
1271 Entomopatogena gljiva      1
1272 entomophilic      1
1273 entrepreneurship      3
1274 Entwicklung      1
1275 environment      2
1276 environment protection      2
1277 environmental drivers      1
1278 environmental protection      4
1279 environmentally sound      1
1280 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1281 epidop­tera      1
1282 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1283 epoksidna smola      1
1284 epoxy resin. Collection of works      1
1285 equalization functions.      1
1286 equilateral spiral      1
1287 equipment for training bird of prey.      1
1288 Erannis defoliaria      1
1289 ergonomics      4
1290 ergonomija      4
1291 Erico-Fagetum      1
1292 eroded terrain recoveri      1
1293 erodiranje tjemena      1
1294 erosion      1
1295 erozija      1
1296 erozija tla      1
1297 esencijalni elementi      1
1298 essential elements      1
1299 essential oils      1
1300 establishment rate      1
1301 estate      1
1302 estetski izgled šume      1
1303 estimate      1
1304 estimated value of forests      1
1305 estimation      1
1306 estimation of distance      1
1307 estimation precision      1
1308 etat      1
1309 etat međuprihoda      1
1310 eterična ulja      1
1311 EU ETS scheme      1
1312 EU ETS shema      1
1313 EU FLEGTAction plan      1
1314 EU FLEGTAkcijski plan      1
1315 eucalyptus plantations      1
1316 EUFORGEN      2
1317 EUFORGEN Networks      1
1318 euglej      1
1319 eukaliptusove plantaže      1
1320 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1321 Eurasian lynx      1
1322 Eurasion lynx      1
1323 euroazijski ris      2
1324 Europa      1
1325 Europe      1
1326 Europe Slovenia      1
1327 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1328 European beaver (Castor fiber L.)      1
1329 European beech      5
1330 European brown bear (Ursus arctos)      1
1331 European larch      1
1332 European Polecat      1
1333 european yew - tree      1
1334 Europska crna topola      1
1335 europska tisa      1
1336 Europski ariš      1
1337 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1338 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1339 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1340 Eutric Rankers      1
1341 Eutrični ranker      1
1342 evaluation model      2
1343 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1344 evaluation of natural resources      1
1345 even-aged beech stands      2
1346 evenaged stands      1
1347 evergreen      1
1348 evergreen oak      2
1349 excange value      1
1350 exchangeable development      1
1351 exhibit      1
1352 Exhibitions      1
1353 existing state      1
1354 experimental fires      1
1355 Experimental Laboratory      1
1356 experimental plot B bare ground      1
1357 exploitation      1
1358 exploitation fields      1
1359 Exports and Imports      1
1360 exposure      3
1361 FACE      1
1362 FACE facility      1
1363 facilitation      1
1364 factors to vertical terrain corrections      1
1365 Faculty of Forestry Zagreb      1
1366 Fagus L.      2
1367 Fagus silvatica      1
1368 Fagus sylvatica      4
1369 Fagus sylvatica L.      2
1370 Fairs      1
1371 faktori staništa      1
1372 falconer equipment      1
1373 falconry equipment      1
1374 falconry techniques      1
1375 Fallow deer      2
1376 false beech heartwood      1
1377 Fang      1
1378 FAO      1
1379 farmer cables      1
1380 farmer vitla      1
1381 Fast Furier method      1
1382 Fast Furier metoda      1
1383 fauna      6
1384 faunalni drift      1
1385 favourable conservation status      2
1386 Faza - II      1
1387 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1388 faza isključivanja stabala      1
1389 faze razmnožavanja      1
1390 FBP sustav      1
1391 FBP System      1
1392 felled stemwood      1
1393 felling and processing      1
1394 felling and processing of wood assortments      1
1395 felling control      1
1396 felling cycle      1
1397 felling thinning volume      1
1398 female roe deer      1
1399 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1400 fenofaze      1
1401 fenologija      6
1402 fenologija listanja      2
1403 fenološka motrenja      2
1404 fenološka opažanja      2
1405 fenotipska plastičnost.      1
1406 fenotipska stabilnost      1
1407 fenotipska varijabilnost      1
1408 feromonske klopke      5
1409 feromonski mamac      1
1410 feromonski raspršivači      1
1411 fertility      1
1412 fertilization      1
1413 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1414 Feulgen squash method      1
1415 Feulgen squash metoda      1
1416 Fibonaccijev niz      1
1417 fictional rotation      1
1418 field elm      1
1419 field plot      1
1420 fiksiranje dušika      1
1421 fiktivna ophodnja      1
1422 filogenija      1
1423 Final consumption wood products industries      1
1424 final cut      1
1425 Final use of wood products industry      1
1426 finalna prerada drva      1
1427 financial resources      1
1428 financijska politika      1
1429 fine forest fuel      1
1430 Finland      1
1431 fino šumsko gorivo      1
1432 Finska      1
1433 fir      3
1434 fire      3
1435 fire behavior      1
1436 fire behaviour      1
1437 fire fighting equipment      1
1438 Fire history      1
1439 fire line      1
1440 fire lines      1
1441 fire lines with elements of roadways      1
1442 fire modeling systems      1
1443 Fire Weather Index      3
1444 fire.      1
1445 fire-climate regions      1
1446 fire-climate regions.      1
1447 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1448 firemen education      1
1449 fire-risk      1
1450 fires      2
1451 first and second order histograms      1
1452 first finding      1
1453 first record      1
1454 first records      1
1455 fishing      1
1456 fitocenologija      3
1457 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1458 fitocenološka snimka      1
1459 fitocenološke jedinice      1
1460 fitocenološke značajke      1
1461 fitocenoza      1
1462 fitogeografsko raščlanjenje      1
1463 fitohormones      1
1464 fitohormoni      1
1465 fitomasa      1
1466 fitoplazme      2
1467 fitoremedijacija      3
1468 fitosanitarne mjere      1
1469 fitosanitarni pregled      1
1470 fitosanitarni sustav      1
1471 fizička svojstva      1
1472 fizičke i mineralne značajke tla      1
1473 fizičko opterećenje      1
1474 fizika      1
1475 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1476 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1477 fizikalna svojstva      1
1478 fiziologija sjemena      1
1479 fiziološki parametri      1
1480 flammability      2
1481 flammable material      1
1482 flight activity      1
1483 flight dynamics      1
1484 flood      1
1485 flood control      1
1486 floodplain forest      2
1487 floodplain forests      1
1488 flora      10
1489 flora content      1
1490 floral composition      5
1491 floral elements      1
1492 floristic composition      1
1493 floristička struktura      1
1494 florni elementi      2
1495 florni sastav      8
1496 Flowering Ash      1
1497 flowing down trunk      1
1498 flushing      1
1499 fluvisol      2
1500 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1501 F-O i »K-k«      1
1502 foliar threatment      1
1503 folijarna aplikacija      1
1504 food      1
1505 forces of resistance to growth      1
1506 Forcing      1
1507 Foreign timber trade      1
1508 forest      5
1509 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1510 Forest Administration Bjelovar.      1
1511 Forest Administration Delnice      1
1512 Forest Administration Požega      1
1513 forest and water ecosystems      1
1514 forest and wildlife management      1
1515 forest area      1
1516 forest association      1
1517 forest assortments      1
1518 forest biomass      1
1519 forest certification      1
1520 forest communities      3
1521 forest community of beech and fir      1
1522 forest contractors      1
1523 Forest cover      1
1524 forest cultures      3
1525 forest damage      1
1526 forest damage.      1
1527 forest development strategy      1
1528 forest dieback      1
1529 forest economics      2
1530 forest ecosystem      1
1531 forest ecosystem services      1
1532 forest ecosystems      1
1533 forest edges      1
1534 Forest education      1
1535 forest enterprise      1
1536 forest environments      1
1537 forest estate      1
1538 Forest exploitation      1
1539 forest fee      1
1540 forest fire      4
1541 Forest Fire Prevention      1
1542 forest fire prevention roads      1
1543 forest fire protection      1
1544 forest fires      6
1545 forest floor      3
1546 forest gap      1
1547 forest gaps      1
1548 Forest genetic resources      1
1549 Forest Genetic Resources Programme      1
1550 Forest Genetics resaurces      1
1551 forest habitat      2
1552 forest history      1
1553 forest interest rate      1
1554 forest interest rate (forest annuity)      1
1555 forest inventory      6
1556 forest landlords      1
1557 forest lands      2
1558 forest landscape restoration.      1
1559 forest laws      1
1560 forest Macelj      1
1561 forest machines      1
1562 forest management      6
1563 forest manage­ment      1
1564 Forest management plan      1
1565 forest management planning      3
1566 forest management resystematization      1
1567 forest of high silvicultural form      1
1568 Forest opening      1
1569 Forest operations      2
1570 forest owners’ cooperation      1
1571 forest policy      4
1572 forest privatization      1
1573 forest products      1
1574 forest protection      1
1575 forest protection.      1
1576 Forest rails      1
1577 forest regeneration      1
1578 forest reproductive material      1
1579 forest resource      1
1580 forest resources      2
1581 forest road      3
1582 Forest roads      5
1583 forest seedlings      1
1584 forest seeds      1
1585 forest soil      4
1586 forest soil stabilization      1
1587 forest soils      1
1588 forest tending      3
1589 forest timber product      1
1590 forest tracks      1
1591 forest transport systems      1
1592 Forest transportation      1
1593 forest trees      1
1594 forest user´s unit      1
1595 forest utilization      1
1596 forest value      2
1597 forest value assessment      1
1598 forest vegetation      4
1599 forest woody assortments      1
1600 forest work      1
1601 forest worker      1
1602 forest Žutica      1
1603 forest-based industries      1
1604 Forested Areas      1
1605 forestry      17
1606 Forestry and forest policy      1
1607 forestry biomass      2
1608 forestry company      1
1609 forestry contractors      1
1610 forestry development      1
1611 forestry disciplines      1
1612 forestry legislative      1
1613 Forestry Museum in Krasno      1
1614 forestry occupation      1
1615 forestry operation      2
1616 forestry policy      1
1617 Forestry school Karlovac      1
1618 forestry work      1
1619 forests      6
1620 forests measuring      1
1621 forests stand      1
1622 formation of forest associations      1
1623 forming pioneer stands      1
1624 formiranje pionirskih sastojina      1
1625 formiranje šumskih zajednica      1
1626 Forsterferuf      1
1627 Forsythia      2
1628 forvarder      1
1629 forwarder      1
1630 fosfor      3
1631 fotointerpretacijski ključ      2
1632 fotosintetičke osobine lista      1
1633 fotosintetski pigmenti      1
1634 fotosinteza      2
1635 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1636 Fraxinus angustifolia      2
1637 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1638 Fraxinus excelsior      2
1639 Fraxinus L.      2
1640 Freilassung      1
1641 frost-crack      1
1642 fruit      1
1643 fruit morphology      1
1644 Fruit set      1
1645 fruits      1
1646 FSC logo      2
1647 fuel load      1
1648 Fuel modeling      1
1649 fuel types      2
1650 fuel wood.      1
1651 functions for determination      1
1652 fungal entomopathogen      1
1653 fungal pathogen      1
1654 fungal spores      1
1655 fungal-like organisms      1
1656 fungicid      1
1657 fungicide      1
1658 fungicides      1
1659 fungicidi      1
1660 fungus      2
1661 funkcije tražnje      1
1662 funkcije upravljanja: planiranje      1
1663 funkcije za izjednačenje      1
1664 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1665 furniture manufacturing      1
1666 fuzija snimki      1
1667 g.j. "Česma"      1
1668 G.J. "Žutica"      1
1669 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1670 galls      1
1671 Game      2
1672 game breeding enclosure Kunjevci      2
1673 Game enclosure      1
1674 game loss      1
1675 games      1
1676 gap      1
1677 garden in the cloister      1
1678 GC      2
1679 GC/MS      2
1680 GDD      2
1681 Gehörn      1
1682 gene diversity      1
1683 gene pool      1
1684 General Directorate of Forestry      1
1685 generalized model      1
1686 genetic analysis      1
1687 genetic differentiation      1
1688 genetic diversity      3
1689 genetic diversity and diff erentiation      1
1690 genetic gain      1
1691 genetic origin      1
1692 genetic parameters      1
1693 genetic polymorphism      1
1694 genetic structure      1
1695 genetic test      1
1696 genetic variability      1
1697 genetic variation      1
1698 genetički test polusrodnika      1
1699 genetska analiza      1
1700 genetska diferencijacija      1
1701 genetska dobit      1
1702 genetska raznolikost      3
1703 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1704 genetska raznolikost.      1
1705 genetska struktura      1
1706 genetska varijabilnost      2
1707 genetski diverzitet      1
1708 genetski parametri      1
1709 genetski polimorfizam      1
1710 genetsko porijeklo      1
1711 genofond      1
1712 genotype × environment interaction      1
1713 geocoding      1
1714 geografske i reljefne značajke      1
1715 geografski informacijski sustav      3
1716 geografsko porijeklo      1
1717 geographic information system      1
1718 Geographic Information System.      1
1719 geographic information systems      1
1720 geographic origin      1
1721 Geographical and relief characteristics      1
1722 geographical features      1
1723 Geographical Information System      1
1724 geokodiranje      1
1725 geometric distortions      1
1726 geometrijske distorzije      1
1727 geomorfologija      1
1728 geomorphology      1
1729 geosintetici      1
1730 geostatistics      1
1731 geostatistika      1
1732 GeoWEPP      1
1733 GeoWEPP)      1
1734 germinability      1
1735 germinated seed      1
1736 germination      2
1737 GFIS      1
1738 GIS      18
1739 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1740 GIS (Geographic Information System)      1
1741 glavna sastojina      1
1742 glavne vrste drveća      1
1743 Global change      1
1744 global climate changes      1
1745 globalizacija      1
1746 globalizacija u Hrvatskoj      1
1747 globalization      1
1748 globalization in Croatia      1
1749 globalna promjena      1
1750 globalne klimatske promjene      1
1751 glodavci      1
1752 gljiva      2
1753 gljivama slični organizmi      1
1754 gljivični patogen      1
1755 gnojidba      2
1756 GNSS      2
1757 godišnji sječivi prihod      1
1758 golosjemenjače      2
1759 gora i planina      1
1760 gorivi materijal      1
1761 gorivost      1
1762 Gorska Hrvatska      1
1763 Gorski kotar      3
1764 gorsko područje      1
1765 gorsko reljefno područje      1
1766 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1767 gospodarene bukve šume      1
1768 gospodarenje      6
1769 gospodarenje šumama      1
1770 gospodarenje šumama i lovištima      1
1771 gospodarska depresija      1
1772 gospodarska inspekcija      1
1773 gospodarska jedinica      1
1774 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1775 gospodarska politika      1
1776 Gospodarska postignuća      1
1777 gospodarska vrijednost šume      1
1778 gospodarske djelatnosti RH      1
1779 gospodarski razredi      1
1780 Gospodarski razvitak      2
1781 gospodarski značaj – učinci      1
1782 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1783 gospodarsko usmjerenje      1
1784 gospodarstvo      1
1785 GPS      4
1786 GPS and GIS      1
1787 GPS i GIS      1
1788 grad Zagreb      1
1789 gradacija      2
1790 gradation      1
1791 Gradiaton      1
1792 gradski park      1
1793 granatiranje      1
1794 granica zone totalnog sušenja      1
1795 graničice      1
1796 granična linija      1
1797 granične vrijednosti      2
1798 granulometrijski sastav tla      1
1799 grass      1
1800 GRASS GIS      2
1801 grasses      1
1802 grazing      1
1803 Grčka      1
1804 Greece      1
1805 Green oak      1
1806 greenhouse gases      1
1807 Greenwich      1
1808 grey alder (Alnus incana)      1
1809 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1810 grinders      1
1811 grivasta ovca      1
1812 grivasti skakač      1
1813 grm      1
1814 grmlje      5
1815 Gross domestic product      1
1816 ground and flood water      1
1817 ground and surface water monitoring      1
1818 ground water      1
1819 groundwater      4
1820 group decision making      1
1821 group-selection cutting      1
1822 Growing stock      7
1823 growth      10
1824 growth and increment      2
1825 growth equation      1
1826 growth forces      1
1827 growth forces and suppressed forces      1
1828 growth of mean stand diameter      1
1829 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1830 grupno odlučivanje      1
1831 gubar      2
1832 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1833 gubici      1
1834 gubici divljači      1
1835 gubici tla      1
1836 gubitak mase      1
1837 Guide curve method      1
1838 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
1839 gusjenica      1
1840 gustoća      2
1841 gustoća drva      3
1842 gustoća peleta      1
1843 gustoća populacije      4
1844 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1845 gustoća u standardno suhom stanju      1
1846 Gymnosperms      1
1847 gypsy moth      2
1848 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1849 habitat      8
1850 habitat factors      1
1851 habitat map      1
1852 habitat suitability      1
1853 habitat type      2
1854 Habitat. Posavina      1
1855 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1856 halbsib-progeny tests.      1
1857 half-sib potomstvo      1
1858 half-sib progenies      1
1859 Haljevo forest      1
1860 Hamamelis      2
1861 hantaviruses      1
1862 hantavirusi      1
1863 hard ticks      1
1864 hardwood      1
1865 hardwood-broadleaf species      1
1866 harvest scheduling      1
1867 harvester      8
1868 harvesteri i procesori      1
1869 haul.      1
1870 haulage tracks      1
1871 Hauling and transportation of timber      1
1872 haustorij      1
1873 haustorium      1
1874 hazardous waste      1
1875 health      2
1876 health and safety      1
1877 health status      1
1878 health status category of stand      1
1879 health tourism      1
1880 heat transfer.      1
1881 heat treatment (HT)      1
1882 heavy metals      2
1883 heavy thinning      1
1884 height      2
1885 height and height increment      1
1886 height and root collar diameter      1
1887 height and volume growth      1
1888 height growth      5
1889 height increment      2
1890 height of sprout      1
1891 Helleboro nigri-Piceetum      1
1892 Hemiptera      4
1893 herbaceous plants      1
1894 herbaceous species of the forest edge      1
1895 herbicid      1
1896 herbicide      1
1897 herbicides      1
1898 herbicidi      1
1899 Hercegovina      1
1900 hereditary basis      1
1901 heredity      1
1902 heretability      1
1903 heritability      1
1904 Herzegovina      1
1905 Hibiscus      2
1906 hibridi      2
1907 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1908 hidrologija      1
1909 hidrološka uloga      2
1910 hidromeliorativni zahvati      1
1911 hidropedološke karakteristike      1
1912 hidrotehničke mjere      1
1913 high forest      1
1914 hilly area      1
1915 hind body weight      1
1916 hiperforezija      1
1917 hiperparazitoid      2
1918 Hippophaë rhamnoides      2
1919 Hippophao-Berberidetum      2
1920 Histiostoma piceae      2
1921 Histiostoma ulmi      1
1922 Histiostomatidae      3
1923 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1924 historical development      1
1925 historical outbreaks      1
1926 historical presentation      1
1927 historical value      2
1928 history of forestry      1
1929 history of HŠD      1
1930 hladne temperaturne jedinice.      1
1931 hlapljive komponente      1
1932 Hohenadel´s method      1
1933 Hohenadlova metoda      1
1934 hollow-horned animal      1
1935 Homeland war      1
1936 homogenizacija      1
1937 homogenization      1
1938 horn length      1
1939 Hornbeam hop      1
1940 Hornbeam oriental      1
1941 horns      1
1942 horse chestnut      2
1943 horse chestnut protection      1
1944 horticultural elements      1
1945 horticul­tural value      2
1946 hortikulturna vrijednost      2
1947 hortikulturni elementi      1
1948 host      1
1949 host plants      1
1950 hosts      2
1951 hrana      1
1952 hranidba      1
1953 hranljiva      1
1954 hrast      3
1955 hrast crnika      1
1956 hrast crnika (Quercus ilex)      2
1957 hrast crnike      1
1958 hrast kitnjak      7
1959 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
1960 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
1961 hrast lužnjak      35
1962 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
1963 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
1964 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
1965 hrast medunac      3
1966 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
1967 hrast oštrika      1
1968 hrast sladun      1
1969 hrastov ponik      2
1970 hrastova mrežasta stjenica      1
1971 hrastova oblovina      1
1972 hrastova pepelnica      1
1973 hrastove šume      1
1974 hrastovi županije bjelovarske      1
1975 hrastovina      1
1976 Hrvatska      48
1977 Hrvatska – Dalmacija      1
1978 hrvatska flora      1
1979 hrvatska kuna      1
1980 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
1981 Hrvatska vojna granica      1
1982 Hrvatska.      6
1983 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
1984 Hrvatske šume d.o.o      1
1985 Hrvatske šume d.o.o.      4
1986 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
1987 Hrvatski udio      1
1988 Hrvatsko Podunavlje      1
1989 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
1990 HTRS96/TM      2
1991 human protection      1
1992 human resources in forestry      1
1993 humic acids      1
1994 huminske kiseline      1
1995 humizacija      1
1996 humofluvisol      2
1997 humus      3
1998 Hungavit      2
1999 hunt      1
2000 hunters      4
2001 hunting      6
2002 Hunting and fishing      1
2003 hunting area      1
2004 hunting associations      1
2005 hunting club rules      1
2006 hunting district      2
2007 hunting ground      1
2008 hunting ground biological casualties      1
2009 hunting grounds      1
2010 hunting illustration      1
2011 Hunting Management      2
2012 hunting society      1
2013 hunting-demographic intensity      1
2014 hunting-geographic intensity      1
2015 Hvar      2
2016 hvatanje      1
2017 hvatanje dabra      1
2018 hybrids      2
2019 hydrological role      2
2020 hydrology      1
2021 hydro-melioration treatments      1
2022 hydro-technical interventions      1
2023 hydro-technical measures      1
2024 Hymenoptera      4
2025 Hymenoptera: Platygastridae      2
2026 hyperparasitoid      1
2027 hyperphoresy      1
2028 ICP Forests      6
2029 identifikacija.      1
2030 iglice      1
2031 IGRs      1
2032 II-G-10      2
2033 II-G-20      2
2034 ilegalni odstrel      1
2035 ilirske vrste      1
2036 illegal felling      1
2037 illegal killing      1
2038 Illegal timber trade      1
2039 ilovača      1
2040 image fusion      1
2041 imela      2
2042 imidaclopride      1
2043 imidakloprid      1
2044 imovna općina      2
2045 impact      1
2046 impacts of silvicultural measures      1
2047 implementation of H1 and H2      1
2048 improvement by selfing      1
2049 improving management practices      1
2050 in situ and ex situ methods      1
2051 in situ i ex situ metode      1
2052 in utero      2
2053 incomplete development      1
2054 increase in growth      1
2055 increment      5
2056 Increment and cut      1
2057 increment and quality      1
2058 increment percentage      2
2059 indeks lisne povr šine      1
2060 indeks raznolikosti.      1
2061 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2062 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2063 indeks zaraze      1
2064 indeksi diverziteta      1
2065 indeksi točnosti      1
2066 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2067 index of infestation      1
2068 index values of common beech trees      1
2069 indicators      2
2070 indicators of productivity      1
2071 indices about forests      1
2072 Indigobush      2
2073 Indigobush bioproductivity      2
2074 Indigofera      2
2075 Industrial Round Timber in the Rough      1
2076 industrija      1
2077 industrija celuloze i papira      1
2078 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2079 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2080 inercepcija      1
2081 inferencijalna statistika      1
2082 inferior and superior model trees      1
2083 infestation      2
2084 infestation intensity      1
2085 infiltracija      1
2086 infiltration      1
2087 inflammability and combustibility of fuel types      2
2088 informacijski sustav      1
2089 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2090 information system      1
2091 information system model      1
2092 informiranost      1
2093 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2094 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2095 innovations in forestry      2
2096 Innovativeness      2
2097 inovacije u šumarstvu      2
2098 inovativnost      2
2099 input-output analiza      1
2100 input-output analyses      1
2101 insect      3
2102 insect growth regulators      1
2103 insect pests      2
2104 insecticide      1
2105 insecticides      1
2106 insects      1
2107 insekticid      1
2108 insekticidi      1
2109 insolacija      1
2110 insolation      1
2111 integral management with ecosystems in space      1
2112 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2113 integrated forest protection      1
2114 integrated timber protection      1
2115 integrirana zaštita oblovine      1
2116 integrirana zaštita šuma      1
2117 intelektual no vlasništvo      1
2118 intellectual ownership      1
2119 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2120 intensity of infection      2
2121 intensity of infestation      3
2122 intensive      1
2123 intenzitet fotosinteze      1
2124 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2125 intenzitet prorede      1
2126 intenzitet zaraze      6
2127 inter- and intrapopulation variability.      1
2128 interakcija genotip × okolina      1
2129 interception      1
2130 interest associations      1
2131 interlaboratory testing      1
2132 international standards      1
2133 Internet      3
2134 internetske usluge      1
2135 interpopulation and intrapopulation variability      1
2136 intesivelly thinning      1
2137 intra- and interpopulation variability      1
2138 Intraclonal and interclonal variability      1
2139 intraclonal variability      1
2140 intrapopulation and interpopulation variability      1
2141 introduction      3
2142 introdukcija      6
2143 introgresija      1
2144 invasive pest      1
2145 invasive species      10
2146 invasive trees      1
2147 invazivna vrsta      4
2148 invazivne drvenaste vrste      1
2149 invazivne vrste      5
2150 invazivni štetni organizam      1
2151 invazivni štetnik      1
2152 inventarisation of woody plants      1
2153 inventarizacija dendroflore      1
2154 inventarizacija drveća i grmlja      1
2155 inventura      1
2156 inventura šuma      3
2157 investments      1
2158 injuries at work      1
2159 IPGRI      1
2160 Ips typographus      2
2161 iptera      1
2162 iskoristavački pokazatelj      1
2163 iskorišćivanje šuma      1
2164 iskorištavanje šuma      2
2165 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2166 iskorištenje      2
2167 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2168 island Mljet      1
2169 islands      1
2170 ISO 11277      1
2171 isoenzyme      1
2172 isoenzymes      1
2173 ispitivanje      2
2174 ISPM 15      4
2175 ispuštanje      1
2176 ispuštanje dabra      1
2177 ISTA pravila      1
2178 ISTA rules      1
2179 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2180 Istočna Slavonija      1
2181 istovjetne točke      1
2182 Istra      2
2183 Istra (Hrvatska)      1
2184 istraživanja      1
2185 istraživanje tržišta      1
2186 Istria      1
2187 Italian oak      2
2188 ITS2 regije      1
2189 ITS2 region      1
2190 Ivanščica      3
2191 Ixodidae      2
2192 izbojci      1
2193 izgorena površina      1
2194 izložak (eksponat)      1
2195 Izložbe-sajmovi      1
2196 izloženost      3
2197 izlučenje      1
2198 izlučivanje sastojina      2
2199 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2200 izmjera šuma      3
2201 izmjera šumskog drveća      1
2202 iznošenje drva      1
2203 izoenzimi      8
2204 izoenzymes      1
2205 izrada i privlačenje drva      1
2206 izravno i difuzno svjetlo      1
2207 Izvanredna stanja      1
2208 izvješće eksperata iz Kanade      2
2209 izvješćivanje      1
2210 izvoditelji šumskih radova      2
2211 izvođenje šumskih radova      1
2212 Izvoz i Uvoz      1
2213 izvozni putovi      1
2214 izvoženje drva.      1
2215 jablan      1
2216 Jadran      1
2217 jadranski otoci      1
2218 jadransko područje      1
2219 Jagdausstellungen      1
2220 jajnici      1
2221 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2222 jake prorjede      1
2223 Japage      2
2224 jarebica kamenjarka – grivna      1
2225 Jarebica kamenjarka grivna      1
2226 jasen      1
2227 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2228 Jasminum      2
2229 javni šumarski instituti      1
2230 javno mišljenje      1
2231 javno podsticanje šumarstva      1
2232 jedinstvena metoda      1
2233 jedinstveni model      1
2234 jednadžbe rasta      1
2235 jednakokutna spirala      1
2236 jednodobne bukove sastojine      2
2237 jednodobne regularne sastojine      1
2238 jednodobne sastojine      1
2239 jednodobno gospodarenje      1
2240 jednogodišnje sadnice      1
2241 jednospolna      1
2242 jela      6
2243 jela obična      1
2244 jela.      1
2245 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2246 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2247 jelen fratar      1
2248 Jelen lopatar      1
2249 jelen obični      3
2250 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2251 jelovina (Abies alba Mill)      1
2252 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2253 jestiva      1
2254 jestive gljive      1
2255 Joinery and Cabinet making      2
2256 joint- stock company in forestry      1
2257 Josip Ettinger      2
2258 Journal of Forestry      1
2259 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2260 Juglans L.      2
2261 Juglans nigra      1
2262 jugoistočna Europa      1
2263 juniper      1
2264 jura      1
2265 juvenilno drvo      1
2266 Južna Afrika      1
2267 Južna/Srednja Europa      1
2268 kadmij      1
2269 kadrovi u šu­marstvu      1
2270 kakvoća      1
2271 kakvoća drvnih sortimenata      1
2272 kakvoća stabala      1
2273 kalabrijski bor      1
2274 kalij      2
2275 Kalnik      2
2276 Kalnik forest      1
2277 kamenolom Očura II      1
2278 kamenjarka.      1
2279 kanader i demon      1
2280 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2281 Kappa statistika      1
2282 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2283 karantenski štetnik      1
2284 karbonatnenaslage      1
2285 kariotip      1
2286 karotenoidi      1
2287 karst      3
2288 karst phenomena      1
2289 karta staništa      1
2290 karta šumskih zajednica      1
2291 karte      1
2292 kartiranje šumskog drveća      1
2293 kartografska generalizacija      1
2294 Karyotypes      1
2295 kaštelansko područje      1
2296 katastar      1
2297 katastar vodnih potencijala      2
2298 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2299 kavkaska jela      1
2300 keficijent unutarnjeg rasta      1
2301 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2302 kemijski sastav sjemena      1
2303 kemijski sastav tla      1
2304 kemizam biljnog materijala.      1
2305 kermes berry      1
2306 Kermes oak      1
2307 kestenov moljac miner      1
2308 kestenova osa šiškarica      1
2309 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2310 kitnjak      1
2311 klasična otvorenost      1
2312 klaster analiza      3
2313 klasterska analiza      1
2314 klet      1
2315 klijanci      1
2316 klijanje      1
2317 klijavost      2
2318 klima      6
2319 klima-požarna područja      1
2320 klima-požarna područja.      1
2321 klimatološki parametri      1
2322 klimatska promjena      1
2323 klimatske karakteristike      1
2324 klimatske promjene      5
2325 klimatski čimbenici      1
2326 klimatski ekscesi      1
2327 klimatski model      1
2328 klimatski scenariji      1
2329 klinalna varijabilnost      1
2330 klizna sredina      1
2331 klon      1
2332 klon topole I-214      1
2333 klonovi      1
2334 klonovi bijele vrbe      2
2335 klonovi stablastih vrba      1
2336 klonovi topola      2
2337 klonovi topole      1
2338 klonska sjemenska plantaža      2
2339 klonske sjemenske plantaže      1
2340 klonski arhivi      1
2341 klonski testovi crnih topola      1
2342 klonski uz.orci      1
2343 klonsko šumarstvo      1
2344 Klorofilmetar CCM-200      1
2345 kljove      2
2346 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2347 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2348 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2349 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2350 Koelreuteria      2
2351 količine goriva      1
2352 kolotrag      1
2353 koluvij      1
2354 koljik      2
2355 komparacija stanja za 2009.      1
2356 komparativna analiza      1
2357 komparativna metoda istraživanja      1
2358 kompleksni sustavi      1
2359 kompleksnost      1
2360 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2361 kompromis      1
2362 Komrčar      2
2363 komuniciranje      1
2364 komunikacijske aktivnosti      1
2365 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2366 koncepcija      2
2367 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2368 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2369 konsenzus      1
2370 kontejner      1
2371 kontejneri      1
2372 kontejnerski uzgoj      1
2373 kontinentalna Hrvatska      1
2374 kontrola      1
2375 kontrolne pokusne plohe      1
2376 konverzija panjača      1
2377 konzervacija      1
2378 konzervacija vlage      1
2379 konzervacija vlage u tlu      1
2380 Kopački rit      2
2381 kora      1
2382 koranje      1
2383 korelacija      1
2384 korelacijska veza      2
2385 korijen      2
2386 korištenje zemljišta      1
2387 korjenov sustav      1
2388 korološke i fitocenološke značajke      1
2389 korov      1
2390 korovi      1
2391 korovska vegetacija      1
2392 košćela      1
2393 koštunica      1
2394 kovanice      1
2395 krajobraz.      1
2396 krajobrazna raznolikost      1
2397 kramp      1
2398 kraniometrija      1
2399 Krapinsko-zagorska Count      1
2400 Krapinsko-zagorska County      1
2401 Krapinsko-zagorska županija      2
2402 kras      1
2403 Krasno      2
2404 kraška polja      1
2405 kratke ophodnje.      1
2406 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2407 kreativnost      2
2408 kreda      1
2409 kriging      2
2410 kriterij kvaliteta      1
2411 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2412 kriteriji za investiranje      1
2413 kritosjemenjače      1
2414 krivulje indeksa staništa      1
2415 krize      1
2416 kronika      1
2417 krpelj      1
2418 krš      4
2419 krški fenomeni      1
2420 krupno drvo      1
2421 krupnoća žira      2
2422 kružne primjerne plohe      1
2423 kserofitna      1
2424 kukac      3
2425 kukavica      1
2426 kukci      1
2427 kukci potkornjaci      1
2428 kultivari tise      1
2429 kultura      2
2430 kultura crnog bora      1
2431 kulture kratkih ophodnji      2
2432 kulturni pejzaž      1
2433 kulturno povijesna baština      1
2434 Kunstinseln      1
2435 kva liteta sjemena      1
2436 kvalitativno iskorištenje      1
2437 kvalitet      1
2438 kvaliteta      2
2439 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2440 kvaliteta sadnica      2
2441 kvaliteta staništa      1
2442 kvaliteta žira      1
2443 kvaliteta života      1
2444 kvantitativna obilježja      1
2445 kvantitativna svojstva      1
2446 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2447 kvarter      1
2448 laboratorijski uzgoj      1
2449 laboratory rearing      1
2450 land mines      1
2451 land use      1
2452 landed municipality      1
2453 landfill gas      1
2454 landforms      1
2455 Landsat      2
2456 Landsat 7      2
2457 landscape artist      1
2458 landscape design      1
2459 landscape diversity      1
2460 landscape.      1
2461 lapor      1
2462 large wood of Italian oak      1
2463 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2464 Laudonov Gaj      4
2465 laurel      1
2466 Law      1
2467 lawn      1
2468 laying date      1
2469 layout of the islet      1
2470 layout proposal      1
2471 leachate      1
2472 leaf area index      1
2473 leaf litter      1
2474 leaf morphology      6
2475 leaf nitrogen dynamic      1
2476 leaf photosynthetic traits      1
2477 leaf third-flush      1
2478 leaf unfolding      1
2479 leafminers      1
2480 legislation      1
2481 legislative      1
2482 Lekenik      2
2483 length of assortment      1
2484 length of the nibbled part of a shoot      1
2485 Lepidoptera      5
2486 Leptoglossus occidentalis      2
2487 Lespedeza      2
2488 level of knowledge.      1
2489 library      1
2490 Liburnian karst      1
2491 Liburnijski krš      1
2492 licenciranje      2
2493 licensing      2
2494 LiDAR      2
2495 life forms      1
2496 lifelong learning      1
2497 light      2
2498 Lika      6
2499 limit values      2
2500 linear correlation      1
2501 linear trend      1
2502 linearna korelacija.      1
2503 linearni trend      1
2504 lines below electro-energetic facilities      1
2505 linoleic acid      1
2506 linoleinska kiselina      1
2507 Liocourt´s distribution      1
2508 Liocourtova distribucija      2
2509 Lisičine      1
2510 Lisičine Arboretum      2
2511 lisni mineri      1
2512 listanje      1
2513 listinac      3
2514 listopadna      1
2515 listopadne šume      1
2516 lisymeters      1
2517 lišće obične bukve      1
2518 lišće perasto      1
2519 litače      1
2520 lithological unit      1
2521 litološka cjelina      1
2522 litter      1
2523 litter mass loss      1
2524 livelihoods      1
2525 lizimetri      2
2526 local community      1
2527 Local population      1
2528 log value yield.      1
2529 log volume yield      1
2530 logger injuries      1
2531 logging      3
2532 logging as sylvicultural care of stands      1
2533 Logging operations      1
2534 logging residue      1
2535 logging strategy      1
2536 logistic regression      1
2537 logistička regresija      1
2538 lokalna zajednica      1
2539 Lokalne populacije      1
2540 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2541 Longe-range      1
2542 longitudinal clearance radius      1
2543 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2544 Lonicera      2
2545 lopatar      1
2546 Loranthus europaeus Jacq.      6
2547 losses      1
2548 lov      1
2549 lovac      1
2550 lovačka ilustracija      1
2551 lovačka udruga kotara senjskog      1
2552 lovačke izložbe      1
2553 lovačke udruge      1
2554 Lovački dio izložbe      1
2555 lovci      2
2556 lovište      7
2557 lovni trupčići      2
2558 lovno gospodarenje      2
2559 lovno područje      1
2560 lovno stablo      1
2561 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2562 lovno-demografski intenzitet      1
2563 lovno-geografski intenzitet      1
2564 lovor      1
2565 Lovran marron      1
2566 lovranski marun      1
2567 lovstvo      4
2568 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2569 Lovstvo i ribarstvo      1
2570 low quality and small-sized diameter logs      1
2571 low tree      1
2572 Lower Austria      1
2573 lower tusks      1
2574 lowland      1
2575 lowland forest ecosystems      3
2576 Lowland forests      4
2577 lowland forests of pedunculate oak      1
2578 lowland region      1
2579 low-lying areas      1
2580 lubanja      1
2581 Lumber operations      1
2582 lumber value yield      1
2583 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2584 lužnjak      2
2585 Lymantria dispar      2
2586 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2587 Lymantria monacha      2
2588 Lymantriidae      1
2589 Lyme borreliosis      1
2590 Lymnatria monacha      1
2591 Lynx lynx      2
2592 lysimeters      1
2593 ljetna suša      2
2594 M.Sc.      1
2595 Macedonian oak      1
2596 Maceljsko gorje      2
2597 machine felling      1
2598 machine felling and processing      1
2599 machine´s own resistance power      1
2600 macroclimatic adaptedness      1
2601 macrofungi      1
2602 macroscopic characteristics      1
2603 magistarski rad      1
2604 magnezij      1
2605 Magnolia L.      1
2606 Mahaleb cherry tree      1
2607 maintenance of forest roads      1
2608 makedonski hrast      2
2609 makija      2
2610 makija planike      1
2611 maklen      1
2612 makrogljive      1
2613 makroklima      1
2614 makroklimatska prilagodba      1
2615 makroskopske karakteristike      1
2616 Maksimir Park      2
2617 mala i srednja poduzeća      1
2618 Mala Kapela      1
2619 malati      1
2620 mali alati      1
2621 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2622 Malus Mill.      1
2623 mammal      1
2624 man activities      1
2625 managed beech forests      1
2626 management      5
2627 management of      2
2628 management plan      2
2629 management planning      1
2630 management plans      1
2631 management style      1
2632 management unit "Česma"      1
2633 map of forest communities      1
2634 maps      1
2635 maquis      1
2636 maquis of strawberry tree      1
2637 market      3
2638 market relations      1
2639 market research.      1
2640 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2641 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2642 marking      1
2643 masa košuta      1
2644 masena koncentracija      1
2645 maslinik      2
2646 mass concentration      1
2647 master´s thesis      1
2648 mastic      1
2649 mastic tree      1
2650 mastika      1
2651 matematički modeli      1
2652 matični fond      1
2653 matični supstrat      1
2654 matičnjak plemki      1
2655 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2656 mature stands      1
2657 maturity dimension      1
2658 Mean breast diameter      1
2659 mean extraction distance      1
2660 mean skidding distance      1
2661 measuring elements      1
2662 measuring procedure      1
2663 mechanical felling      1
2664 mechanical properties of wood      1
2665 mechanized of silvicultural works      1
2666 Mediteran      1
2667 mediteranska vegetacija      1
2668 mediteranske šume      1
2669 mediteransko krško područje      1
2670 Mediterranean      2
2671 Mediterranean karst area      2
2672 mediterranean vegetation      1
2673 medljikovac      1
2674 medunac      1
2675 Medvednica      1
2676 Medvednica Mount      1
2677 Medvednica Nature Park      1
2678 Međimurje      2
2679 međulaboratorijske usporedbe      1
2680 Međunarodne konvencije      1
2681 međunarodne norme      1
2682 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2683 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2684 mehanička svojstava drva      1
2685 mehanička svojstva      1
2686 mehanička svojstva drva      1
2687 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2688 mehanizirana bušilica      1
2689 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2690 melioracija      1
2691 melioracija krša      1
2692 melioracijski učinci      1
2693 menadžment      1
2694 menagement klas      1
2695 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2696 meningoencephalitis      1
2697 merkan-lilizam      1
2698 mesophilous chestnut forests      1
2699 Metcalfa pruinosa      2
2700 meteorological factors      1
2701 meteorološki čimbenici      1
2702 meteorološki indeks požara      2
2703 me­teorološki indeks požara      1
2704 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2705 method of thinning of regular forest      1
2706 methods      1
2707 metoda najbližih susjeda      1
2708 metoda pokusnih ploha      1
2709 metoda prorede      1
2710 metoda sjemenomjera      1
2711 metoda sjetve      1
2712 metoda tetive      1
2713 metoda tetrazola      1
2714 Metoda vrtložne kovarijance      1
2715 metode      1
2716 metode vrednovanja      1
2717 mezijska bukva      1
2718 mezofilne kestenove šume      1
2719 micoses of needles      1
2720 microbiological characteristics of the soils      1
2721 microclimate      3
2722 microorganism functional groups in the soil      1
2723 microrelief      1
2724 micro-relief      1
2725 microsatelite      1
2726 microsatelites SSR      1
2727 microsatellite markers      1
2728 microsatellites      2
2729 mid- and long-term planning      1
2730 middle breast diameter      1
2731 middle volume of trees      1
2732 middle-aged stand      1
2733 mikocenoza      1
2734 mikoze      1
2735 mikoze iglica      1
2736 mikrobiološke značajke tala      1
2737 mikroelementi      1
2738 mikroklima      3
2739 mikroreljef      1
2740 mikrosateliti      4
2741 mikrosatelitni biljezi      1
2742 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2743 Milan Knežević      2
2744 Milan Stribrny      2
2745 mine      3
2746 mineral raw materials      1
2747 mineralne sirovine      1
2748 miniranost      1
2749 mistletoe      3
2750 mišoliki glodavci      1
2751 mitochondrial control region      1
2752 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2753 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2754 mixed and pure stands of beech      1
2755 mixed plantations      1
2756 mjere asimetrije      2
2757 mjereni postupak      1
2758 mjerila      1
2759 mjesečna ocjena žestina      1
2760 mjesto lanjenja      1
2761 mješovita kultura      1
2762 mješovite i čiste sastojine      1
2763 mlada sastojina      1
2764 mladi naraštaj      3
2765 mladik      2
2766 mobile cable crane      1
2767 močenje plodova      1
2768 model      5
2769 model normally      1
2770 model of departmental research      1
2771 model of middle-aged forest      1
2772 model oplemenjivanja      1
2773 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2774 model resornoga istraživanja      1
2775 model sustava informacija      1
2776 model vrednovanja      2
2777 modeli procjene volumena      1
2778 modeli rasta      1
2779 modeling      1
2780 modeliranje      4
2781 Modeliranje goriva      1
2782 Modelling      2
2783 modelna srednjodobna sastojina      1
2784 modelni normalitet      1
2785 modification      1
2786 modificirana Brinkova funkcija      1
2787 modificirana skala      1
2788 modified Brink’s function      1
2789 modified scale      1
2790 modifikacije      1
2791 moesian beech      1
2792 mogućnost razlikovanja      1
2793 moisture content      1
2794 moisture regime      1
2795 molecular diagnostic      1
2796 molecular-biological methods      1
2797 molekularna dijagnostika      1
2798 molekularno-biološke metode      1
2799 monetary value of wood assortments      1
2800 monitoring      7
2801 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2802 monitoring u šumarstvu.      1
2803 Monochamus galloprovincialis      2
2804 monoculture      1
2805 monografija “Divokoza”      1
2806 monograph “Chamois”      1
2807 monokultura      1
2808 Monolit      1
2809 monthly severity ratings      1
2810 Montpellier      1
2811 morflogija klijanca      1
2812 morfologija      1
2813 morfologija češera i sjemena      1
2814 morfologija lista      6
2815 morfologija ploda      1
2816 morfologija sadnica      1
2817 morfologija sjemena      1
2818 morfologija tla      1
2819 morfološka obi lježja      1
2820 morfološka raščlamba      1
2821 morfološka svojstva sadnica      1
2822 morfološka varijabilnost      2
2823 morfometrija      1
2824 morfometrija rogovlja      1
2825 morfometrijska analiza lista      1
2826 morfometrijska analiza lista jasena      1
2827 morfometrijska varijabilnost      1
2828 morphological analysis      1
2829 morphological features of seedlings      1
2830 morphological variability      2
2831 morphology      1
2832 morphometric ash leaf analysis      1
2833 morphometric leaf analysis      1
2834 morphometric traits      1
2835 morphometric variability      1
2836 morphometrics of antlers      1
2837 morphometry      1
2838 mortalitet      5
2839 mortality      6
2840 Mosor      2
2841 motor-manual      1
2842 motorna pila      1
2843 motorne pile      1
2844 motorni čistač      1
2845 Mottled Umber Moth      1
2846 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2847 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2848 mouflon      3
2849 mountain tourisms      1
2850 mountainous areas      1
2851 Mountainous Croatia      1
2852 Mountainous Region of Croatia      1
2853 mountainous relief area      1
2854 Moving average      1
2855 mr. sc.      1
2856 mreža      1
2857 mreža šumskih cesta      1
2858 mrtvo drvo      2
2859 mtDNA      2
2860 muflon      4
2861 muflon (Ovis ammon L.)      1
2862 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2863 mulberry (Morus alba)      1
2864 mulching flail mower      1
2865 Multi Criteria Decision Making      1
2866 multiclonal cultures      1
2867 Multi-criteria decision analysis      1
2868 multi-criteria decision making      1
2869 multi-dimensional scaling      1
2870 multidimenzionalno skaliranje      1
2871 multidisciplinaran pristup      1
2872 multiklonske kulture      1
2873 Multiple criteria decision making      1
2874 multiple regression analyses      1
2875 multiple-use fo­restry      2
2876 multivariate analysis      1
2877 multivariate methods      1
2878 multivariatne meto­de      1
2879 multivarijatna analiza      1
2880 muncipality      1
2881 munika      1
2882 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2883 munika u Hercegovini      1
2884 Mura      2
2885 mycocoenosis      1
2886 mycoses      1
2887 Myrto-Quercetum ilicis      2
2888 nabonos      1
2889 Nacionalni park      1
2890 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2891 Nacionalni park Kornati      1
2892 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2893 nacionalni parkovi      1
2894 način uzgoja      1
2895 nad zor stanja sastojina.      1
2896 nadmorska visina      1
2897 nadzemna biomasa      2
2898 nadzor      2
2899 Nadzorni odbor      1
2900 naftna kontaminacija      1
2901 nagib      1
2902 nagib terena      1
2903 Na-heksametafosfat      1
2904 Na-hexametaphosphate      1
2905 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2906 naknada      1
2907 naknada za općekorisne funkcije      1
2908 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2909 nalazišta tartufa      1
2910 nalazište u Zagrebu      1
2911 namnožio      1
2912 nanoindentacija      1
2913 nanoindentation      1
2914 nanotechnology      1
2915 nanotehnologija      1
2916 Na-pirofosfat      1
2917 naplodni sijek      1
2918 Na-pyrophosphate      1
2919 narodna imena životinja.      1
2920 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2921 narrowleafed ash      1
2922 narrow-leaved ash      6
2923 narrow-leaved ash tree      1
2924 nasad gumijevca      1
2925 nasljedne osnove      1
2926 nasljednost      3
2927 Našice      1
2928 National park “Fruška gora”      1
2929 National Park Plitvička Jezera      1
2930 national parks nature parks      1
2931 native deciduous plants      1
2932 natprosječni debljinski prirast      1
2933 Natura2000      1
2934 Natural conditions of life      1
2935 natural drying of stockwood      1
2936 natural enemies      1
2937 natural foci      1
2938 natural heritage      1
2939 natural newgrowth      1
2940 natural reforestation      1
2941 natural reforestation (reestablishment)      1
2942 natural regeneration      3
2943 natural rege­neration      1
2944 natural regeneration and management.      1
2945 natural resources      2
2946 natural spreading      1
2947 natural stockwood drying      1
2948 naturalizam      1
2949 nature      1
2950 nature conservation      1
2951 nature park      1
2952 Nature Parks      1
2953 nature preservation      1
2954 nature protection      5
2955 nature resources      1
2956 navigation      1
2957 nearest neighbor analysis      1
2958 necrosis      1
2959 nedostatak vode      1
2960 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
2961 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
2962 nedrvni šumski proizvodi      2
2963 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
2964 negativna selekcija      1
2965 nekroza      1
2966 nelegalne sječe      1
2967 Nemonetarne usluge šuma      1
2968 Nemozoma      1
2969 nenosivo tlo      1
2970 nepotpuni razvoj      1
2971 neprava srž      1
2972 neprava srž bukve      1
2973 nepravilan klijanac      1
2974 nesreće na radu      1
2975 network      1
2976 Networks      1
2977 neutrofilne šume      1
2978 new host      1
2979 new introduction      1
2980 new localities      1
2981 new locality      1
2982 new record      2
2983 new silvicultural options      1
2984 new truffle locality      1
2985 news: capacity planning      1
2986 Nezakonita trgovina drvom      1
2987 N-fixation      1
2988 nisko drvo      1
2989 nitrogen      3
2990 nitrogen accumulation      1
2991 nizina      2
2992 nizinske šume      5
2993 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
2994 nizinski brijest      1
2995 nizinski šumski ekosustavi      3
2996 nizinsko područje      2
2997 Noble Hardwoods      1
2998 Noctuidae      2
2999 noctuids      1
3000 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3001 nominalna gustoća      1
3002 Non wood forest products and services      1
3003 non-bearing soil      1
3004 nonlinear dynamical systems      1
3005 non-market forest functions      1
3006 Non-Monetary services from forests      1
3007 nonwood forest function.      1
3008 non-wood forest products      1
3009 nonwood forest products and servised      1
3010 norma ISO 11277.      1
3011 norma vremena      1
3012 normal model      2
3013 normal models      1
3014 normal seedling      1
3015 normal structure      1
3016 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3017 normala      4
3018 normalitet      1
3019 normalized difference vegetation index      1
3020 normalna raspodjela stabala      1
3021 normalni poprečni profil      1
3022 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3023 normals      1
3024 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3025 norme vremena      1
3026 norme za čvrsta biogoriva      1
3027 normizacija      1
3028 North America      1
3029 Northeastern Anatolian      1
3030 northern Croatia      1
3031 northern Velebit      1
3032 Northwestern Croatia      1
3033 Norway spruce      4
3034 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3035 nouctuid moths      1
3036 nourishing      1
3037 nova nalazišta      2
3038 nova šumskouzgojna rješenja      1
3039 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3040 novčanice      1
3041 novi domaćin      1
3042 novi ekološki trend      1
3043 novi nalaz      1
3044 novi pristup korištenja podataka      1
3045 novo nalazište      1
3046 novosti: plan kapaciteta      1
3047 novounesena vrsta      1
3048 novoutvrđene vrste      1
3049 NPK fertlizer 7:14:21      1
3050 NPK gnojivo 7:14:21      1
3051 number and size of stomata      1
3052 number of adult roe deer does      1
3053 number of fawns      1
3054 Number of flowers and fruits      1
3055 number of kids      1
3056 number of plants      1
3057 number of root tips      1
3058 number of sprouts on the trunk.      1
3059 number of trees      1
3060 numerical analysis      3
3061 numerička analiza      3
3062 numeričko bonitiranje      1
3063 numerousness natural new growth and stand age.      1
3064 numerousness/abundance      1
3065 nurse plants      1
3066 nurseries      1
3067 nursery      5
3068 nursery germination      1
3069 nursery plant production      1
3070 nursery production      2
3071 nutrient status      2
3072 nutritional status      2
3073 NW Adriatic      1
3074 njega      8
3075 njega pomlatka      1
3076 njega šuma      2
3077 njega šume      1
3078 njegovanje      1
3079 oak      2
3080 oak (Quercus robur L.)      1
3081 Oak downy      2
3082 oak lace bug      1
3083 oak round timber      1
3084 oak seedlings      1
3085 oaks in the Bjelovar County      1
3086 oakwood      1
3087 obalna vegetacija      1
3088 Obedska Bara      2
3089 obična bukva      15
3090 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3091 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3092 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3093 obična bukva.      1
3094 obična jela      10
3095 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3096 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3097 obična smreka      5
3098 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3099 obična tisa      1
3100 obični bagrem      1
3101 obični bor      2
3102 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3103 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3104 obični čempres      1
3105 obični grab      1
3106 obični jasen      2
3107 Obični orah      3
3108 object-oriented forest classification      1
3109 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3110 oblični broj      1
3111 oblik debla      1
3112 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3113 oblo drvo      1
3114 obnova      3
3115 obnova i održavanje      1
3116 obnova sastojina      2
3117 obnova šuma      3
3118 obnova šumskih krajolika.      1
3119 obnova vrtova      1
3120 obnovljivi izvori      1
3121 obnovljivi izvori energije      2
3122 obnovljivi prirodni resurs      1
3123 obnovljivi prirodni resursi      1
3124 obnovljivi resursi      1
3125 obojenost i zimska retencija lišća      1
3126 Obolodiplosis robiniae      2
3127 oborine      4
3128 obrana od poplave      1
3129 obrast      2
3130 obrazovanje kadrova      1
3131 Obrenovački Zabran      2
3132 obujam stabala      1
3133 obuka      1
3134 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3135 occupational injuries      1
3136 occurrence      1
3137 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3138 ocjena primjenjivosti      1
3139 ocjena stanja      1
3140 ocjena trofeja      1
3141 ocjenjivanje prikladnosti      2
3142 očuvanje genofonda      1
3143 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3144 očuvanje okoliša      1
3145 očuvanje prirode      2
3146 očuvanje staništa      1
3147 odabir scenarija gospodarenja      1
3148 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3149 odlagališni plin      1
3150 odlagalište      1
3151 odlaganje      1
3152 odnos visine i promjera      1
3153 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3154 određivanje visine stabla      1
3155 održavanje šumskih cesta      1
3156 održivi razvitak      1
3157 održivi razvoj      4
3158 odstrel      2
3159 odstrjel      2
3160 odsumporavanje      1
3161 odumiranje      2
3162 odumiranje stabala      4
3163 odziv      1
3164 ograda      1
3165 ogrijevno drvo.      1
3166 ogrjevna vrijednost      1
3167 okoliš      1
3168 ökologische Faktoren      1
3169 oksidacijski stres      1
3170 old forestry map      1
3171 old towns and settlements      1
3172 old-field succession      1
3173 oleoptera      1
3174 olive grove      1
3175 Omiš      1
3176 omjer smjese      1
3177 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3178 onečišćenje      1
3179 onečišćenje voda      1
3180 onečišćenje zraka      2
3181 one-year-old seedlings      1
3182 opasni otpad      1
3183 opća vitalnost      4
3184 općekorisna funkcija šume      1
3185 općekorisne funkcije      3
3186 općekorisne funkcije šuma      2
3187 open strips      1
3188 opening up of forests      1
3189 openings      1
3190 Operational Planning      2
3191 operativno planiranja      1
3192 operativno planiranje      1
3193 operativno vrijeme      1
3194 ophodnjica      1
3195 oplemenjivanje      1
3196 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3197 oplodna sječa      4
3198 oplodna sječa u grupama      1
3199 oplodna sječe      1
3200 oplodne sječe      2
3201 oplošje korijena      1
3202 oporavak      1
3203 opožarena površina      2
3204 oppenes of forest roads.      1
3205 oprema za pticu grabljivicu      1
3206 oprema za sokolara      1
3207 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3208 opseg šumskouzgojnih radova      1
3209 opterećenost olovom      1
3210 opterećenje šumskih ekosustava      1
3211 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3212 optimalna otvorenost      1
3213 optimum opennes      1
3214 organic carbon OC      1
3215 organic matter      1
3216 organizacija      2
3217 organizacija gašenja      1
3218 organizacijska kultura      2
3219 organizacijski ustroj zaštite      1
3220 organization      1
3221 organizational culture      2
3222 organizational protection system      1
3223 organska tvar      1
3224 or­ganska tvar tla      1
3225 organski ugljik OC      1
3226 Oriental Hornbeam      1
3227 original project method      1
3228 originalna metoda projektiranja      1
3229 ornamental plants trade      1
3230 ornithology      1
3231 ornitologija      1
3232 orografijski pojasi      1
3233 osa listarica      2
3234 Osijek      1
3235 Osmocote Exact Standard      2
3236 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3237 osnova gospodarenja      2
3238 Osnovna državna karta (ODK)      1
3239 osnovne plohe      1
3240 osnovne vegetacijske jedinice      1
3241 osnovni fond      1
3242 osnovni fondovi divljači      2
3243 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3244 osobna računala      1
3245 Ostryo-Abietetum      2
3246 ostvarena proizvodnja      1
3247 ostvareni prirast      1
3248 osutost      1
3249 osutost iglica      1
3250 osutost krošanja      2
3251 osutost stabala      1
3252 osvjetljavanje      1
3253 Osvrti na izložbu      1
3254 oštećenost      2
3255 oštećenost krošanja      1
3256 oštećenost stabala      1
3257 oštećenost šuma      2
3258 oštećenja      1
3259 oštećenja stabala      1
3260 oštećenje      1
3261 oštećenje iglica      1
3262 oštećenje stabala      1
3263 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3264 oštećivanje sastojine      1
3265 oštećivanje stabala i tla      1
3266 oštećivanje šuma      1
3267 Oštrica      2
3268 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3269 otjecanje      1
3270 otoci      1
3271 otok Čiovo      1
3272 otok Krk      1
3273 otok Mljet      2
3274 otok Plavnik      1
3275 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3276 otopina tla      1
3277 otpad      2
3278 otpornost      1
3279 otvaranje šuma      1
3280 otvoreni prostor      1
3281 otvoreni sustav      1
3282 otvoreno lovište      1
3283 otvorenost      1
3284 otvorenost šumskim cestama.      1
3285 outbreak      1
3286 ovaries      1
3287 overhead costs      1
3288 overwintering      1
3289 Ovis ammon musimon      1
3290 ovlasti      1
3291 ownership and property conditions      1
3292 ownership restitution      1
3293 oxidative stress      1
3294 oxygen market      1
3295 ozljede      1
3296 ozljede na radu      2
3297 ozljede na stablima      1
3298 ozljede sjekača      1
3299 označavanje      1
3300 P. curvidens      2
3301 P. deltoides      2
3302 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3303 P. nigra Arnold      2
3304 P. thunbergiana Franco      2
3305 P. vorontzowi      2
3306 P. x euramericana      2
3307 p.o. Zagreb      1
3308 padaline      1
3309 panjača      1
3310 panjača planike      1
3311 panjače      1
3312 Papuk Natural Reserve      1
3313 parametar regresije (b)      1
3314 parameter of regression (b)      1
3315 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3316 Parasiten      1
3317 Parasitenkomplex      1
3318 parasitoid      1
3319 parazitoid      1
3320 parazitski kompleks      1
3321 Parčine      3
3322 Parectopa robinella      2
3323 Parectopa robiniella      2
3324 parent fund      1
3325 parent material      1
3326 park      1
3327 park forest      1
3328 park forest Marjan      1
3329 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3330 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3331 park prirode      1
3332 park prirode Telašćica      1
3333 Park prirode Učka      1
3334 park šuma      1
3335 Park šuma Marjan      1
3336 park Tašmajdan      1
3337 park-forest Komrčar      1
3338 parkovi      1
3339 Parkovi prirode      2
3340 parkovni objekti      3
3341 park-šuma      1
3342 park-šuma »Komrčar«      1
3343 Park-šume Grada Zagreba      1
3344 Participatory management      1
3345 particle size distribution      1
3346 pasivna zaštita      1
3347 pasji trn      1
3348 passive conservation      1
3349 past condition      1
3350 pasture      1
3351 paša      1
3352 Pašarenje      1
3353 pathways      1
3354 patologija      1
3355 Paulovnija 9501      1
3356 Paulovnija Shan Tong      1
3357 Paulownia 9501      1
3358 Paulownia Shan Tong      1
3359 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3360 payment for forest ecosystem services      1
3361 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3362 PCA      2
3363 pedicle      1
3364 pedigree      1
3365 pedofiziografske značajke      1
3366 pedogeneza      1
3367 pedogenezis      1
3368 pedological analyses      1
3369 pedologija      1
3370 pedology      1
3371 pedološke analize      1
3372 pedophysiographic features      1
3373 pedosfera      1
3374 pedosphere      1
3375 pedotransfer function PTF      1
3376 pedotransfer funkcija PTF      1
3377 Peduncled Oak      2
3378 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3379 pedunculate oak      30
3380 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3381 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3382 PEEN      2
3383 pejsažist      1
3384 pejsažno oblikovanje      1
3385 peleti      2
3386 peletizacija sjemena      1
3387 pellet density      1
3388 pellets      2
3389 Pelješac      2
3390 penjačice      1
3391 People      1
3392 percent share      1
3393 percent share of wood along thickness classes      1
3394 percentage increments of values      1
3395 Percentage of forest cover      1
3396 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3397 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3398 percentage of wood assortments      1
3399 period      1
3400 perioda      1
3401 periodicitet plodonošenja      1
3402 periodički prijelaz volumena      1
3403 perivoj Ma­ksimir      2
3404 permanent experiment plot      1
3405 permanent experiments      1
3406 perpetrator      1
3407 Persian walnut      1
3408 pest      1
3409 pest control      1
3410 pesticid      1
3411 pesticide      1
3412 pests      1
3413 Peter‘s mountain      1
3414 Petrova gora      1
3415 pH – solution      1
3416 pH oborina      1
3417 pH precipitation      1
3418 Ph u pirofosfatu      1
3419 Ph u vodi      1
3420 Ph. D.      1
3421 phaeropsis sapinea      1
3422 Phase I and II      1
3423 Phase II      1
3424 Phase III      1
3425 phenological variability of flowering      1
3426 phenology      5
3427 phenophases      1
3428 phenotypic plasticity.      1
3429 phenotypic stability      1
3430 phenotypic variation      1
3431 pheromone baited traps      1
3432 pheromone dispenser      1
3433 pheromone trap      2
3434 pheromone traps      1
3435 pheromone-baited trap      1
3436 phosphorus      3
3437 photointerpretation key      2
3438 pH-otopina      1
3439 photosynthesis      1
3440 photosynthesis intensity      1
3441 photosynthetic pigments      1
3442 Phyllonorycter issiki      2
3443 Phyllonorycter issikii      2
3444 Phyllonorycter robiniella      2
3445 Phyllonorycter sp.      1
3446 Phyllonorycter spp.      1
3447 phylogeny      1
3448 physical and mechanical properties of abonos      1
3449 physical and mechanical properties of recent oak      1
3450 physical and mineral soil properties      1
3451 physical strain      1
3452 physics      1
3453 physiological parameters      1
3454 phytocenosis      1
3455 phytocoeno­logical community      1
3456 phytocoenological record      1
3457 phytocoenological units      1
3458 phytocoenology      1
3459 phytocoenology (phytosociology)      1
3460 phytomass      1
3461 Phytophthora      2
3462 phytoplasmas      1
3463 phytoremediation      3
3464 phytosanitary inspection      1
3465 phytosanitary measures      1
3466 phytosanitary system      1
3467 phytosociology      1
3468 Picea abies      1
3469 Picea abies (L.) Karst.      1
3470 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3471 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3472 Picea omorika      1
3473 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3474 piezometar      1
3475 piezometer      1
3476 Pilanarstvo      3
3477 pilanska prerada drva      1
3478 pi­lanska proizvodnja      1
3479 pilanska sirovina      1
3480 pilanska tehnologija      1
3481 pilanski proizvodi      1
3482 Pilot Project      1
3483 Piljena građa četinjača i listača      1
3484 pine resin production      1
3485 Pinienprozessionspinner      1
3486 Pinija      1
3487 pinija (Pinus pinea)      1
3488 Pinus brutia      1
3489 Pinus halepensis      2
3490 Pinus heldreichii      2
3491 Pinus heldreichii (Christ)      2
3492 Pinus kalpensis      1
3493 Pinus nigra      5
3494 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3495 Pinus pinea      2
3496 Pinus pinea L.      1
3497 Pinus pineaL.      1
3498 Pinus sylvestris L.      2
3499 pinj      1
3500 pioneer species      1
3501 pioneer species.      1
3502 pioneer tree species      1
3503 pioneering species      1
3504 pionirske vrste      4
3505 pionirske vrste drveća      1
3506 piravost      1
3507 pisana dokumentacija      1
3508 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3509 pitka voda      1
3510 pitomi kesten      3
3511 Pityokteines spinidens      2
3512 place of birth      1
3513 Plains      1
3514 Plan šumskog upravljanja      1
3515 plan upravljanja risom      1
3516 plan uzgajanja šuma      1
3517 planina Tušnica      1
3518 planinski turizam      1
3519 planirana proizvodnja      1
3520 planirani prirast      2
3521 planiranje      3
3522 planiranje etata glavnog prihoda      1
3523 planiranje gospodarenja      1
3524 planiranje mreže šumskih cesta      1
3525 planiranje obnove sastojina      1
3526 planiranje sječe      1
3527 planiranje šumskih prometnica      1
3528 planned production      1
3529 planned recruitment      1
3530 planned recruitment rate      1
3531 planning      1
3532 planning of forest roads      1
3533 planning of regeneration felling      2
3534 Planning system      2
3535 planovi      1
3536 planovi upravljanja      1
3537 planska jedinica İkisu      1
3538 planski sustav      1
3539 plant      2
3540 plant breeding      1
3541 plant communities      2
3542 plant community      1
3543 plant density      1
3544 plant geographical division      1
3545 plant heights      1
3546 plant list      1
3547 Plant Patent Act      2
3548 plant potential      1
3549 plant species      1
3550 plantation      1
3551 plantation growth      1
3552 plantations      2
3553 plantaža      1
3554 plantaže      2
3555 plantažni uzgoj      1
3556 planting      1
3557 plants      1
3558 plastična folija      1
3559 plastični lijevak      1
3560 plavetna sjenica      1
3561 plemenite listače      1
3562 Plitvice Lakes      1
3563 Plitvička jezera      1
3564 plod      1
3565 plodnost      1
3566 plodnost tla      1
3567 plodovi      1
3568 plovidba      1
3569 plumate leaves      1
3570 plus stabla      1
3571 poaching      1
3572 poboljšivač tla      1
3573 početak listanja      1
3574 počinitelj      1
3575 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3576 Podravina      3
3577 podrivanje tla      2
3578 područje provenijencije      1
3579 Podunavlje – Podravlje      2
3580 poduzetništvo      3
3581 podzemna voda      6
3582 podzemne vode      1
3583 Pohorje      2
3584 pohrana ugljika      2
3585 poisoning      1
3586 pokazatelj      2
3587 pokazatelji oštećenosti      1
3588 pokazatelji proizvodnosti      1
3589 pokretna drobilica kamena      1
3590 pokus provenijencija obične bukve      1
3591 pokusna ploha Br gola površina      1
3592 pokusno polje      1
3593 policy instruments      1
3594 polifagni parazitoidi      1
3595 polifenoli      2
3596 politički instrumenti      1
3597 pollination      1
3598 pollution      1
3599 položaj centromere      1
3600 položajna točnost      1
3601 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3602 Polufinalni drvni proizvodi      1
3603 polyphagous parasitoids      1
3604 polyphenolic compounds      1
3605 polyphenols      1
3606 poljoprivredna tla      1
3607 poljoprivredne površine      1
3608 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3609 Poljski brijest      1
3610 poljski jasen      9
3611 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3612 poljski jasen—suši tip      1
3613 poljski pokus      1
3614 pomaganje      1
3615 pomladak      5
3616 pomladak mladik      1
3617 pomladna jezgra      1
3618 pomlađivanje      5
3619 pomotechnical treatments.      1
3620 pomotehnički zahvati.      1
3621 ponašanje požara      2
3622 ponik      4
3623 POPAN model      2
3624 popis biljaka      1
3625 popis stranih vrsta      1
3626 poplar      3
3627 poplar clone      1
3628 poplar clone I-214      1
3629 poplar clones      3
3630 poplars      2
3631 Poplava      2
3632 poplavna šuma      1
3633 poplavne šume      1
3634 poplavne zone      1
3635 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3636 populacija      6
3637 populacija.      1
3638 populacijska dinamika      1
3639 populacijsko usko grlo      1
3640 population      3
3641 population bottleneck      1
3642 population density      2
3643 population dynamics      4
3644 population size      2
3645 population.      1
3646 populations      1
3647 Populationsdichte      1
3648 Populetalia albae      2
3649 Populus      2
3650 Populus alba      1
3651 Populus alba L.      2
3652 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3653 Populus L.      2
3654 Populus nigra      3
3655 Populus nigra L.      3
3656 porodice      1
3657 Portugal      2
3658 Posavina      3
3659 posebni/prostorni kriteriji      1
3660 positional accuracy      1
3661 positioning accuracy      1
3662 posječena drvna masa      1
3663 posjećivanje      2
3664 posjed      1
3665 posjetitelji      1
3666 poslijediplomski studij      1
3667 poslovanje      1
3668 Poslovna analiza      1
3669 poslovni odnosi      1
3670 posljedice agresije na RH      1
3671 posolica      1
3672 postage stamps      1
3673 postgraduate study      1
3674 post-introductory expansion      1
3675 postojanost drva      1
3676 postotak drvnih sortimenata      2
3677 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3678 postotak prirasta      2
3679 postotak prirasta vrijednosti      1
3680 Postotak šumovitosti      1
3681 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3682 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3683 posušena stabla      1
3684 poštanske marke      1
3685 pošumljavanje      9
3686 pošumljavanje i zaštita      1
3687 pošumljavanje krša      1
3688 potassium      2
3689 potencijal oporavka      1
3690 potencijalna staništa      1
3691 potkornjaci      1
3692 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3693 potrajno gospodarenje      2
3694 potrajno gospodarenje šumom      1
3695 potrajno gospodarenje tartufima      1
3696 potrajnost      3
3697 potrajnost gospodarenja      1
3698 potrajnost prihoda      1
3699 potrošnja goriva      1
3700 povijesna vrijednost      2
3701 povijesni prikaz      1
3702 povijesni razvoj      1
3703 povijest gradacija      1
3704 povijest HŠD-a      1
3705 povijest požara      1
3706 povijest šumarstva      1
3707 povoljan status očuvanja      2
3708 povratnim križanjem i transgresijom      1
3709 površina      2
3710 površina ha      1
3711 površina krošanja      1
3712 površina projekcije krošnje      1
3713 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3714 površinska obrada drva      1
3715 površinska voda      1
3716 površinski kopovi      1
3717 površinsko otjecanje      2
3718 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3719 power plant      1
3720 PowerCem      2
3721 požar      4
3722 požar krošnji      2
3723 požari      4
3724 Požarište      1
3725 Požega mountains      1
3726 Požega valley      1
3727 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3728 PP Medvednica      1
3729 PP Papuk      1
3730 PPP      2
3731 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3732 prašuma      3
3733 prava tršlja      1
3734 pravila udruge      1
3735 pravilan klijanac      1
3736 pravilnik      1
3737 pravoužitnici      2
3738 Preborna šuma      3
3739 prebornašuma      1
3740 preborne sastojine bukve i jele      1
3741 preborne sastojine jele      1
3742 preborne šume      1
3743 Preborno gospodarenje      2
3744 pre­brojavanje      1
3745 pre-chilling      1
3746 precipitated water      1
3747 precipitation      4
3748 precision      1
3749 preciznost      2
3750 preciznost procjene      1
3751 preciznost.      1
3752 predacija      1
3753 predation      1
3754 predatori      1
3755 predators      1
3756 predmet istraživanja      1
3757 prednji      1
3758 preferability      1
3759 preferabilnost      1
3760 preference ratio index      4
3761 prekogranično      1
3762 prenositelj      1
3763 prerada drveta      1
3764 present conditions of forests      1
3765 present situation and possibilities of cultivation.      1
3766 pressure strength      1
3767 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3768 pretraživanje Interneta      1
3769 preuzimanje      1
3770 prevencija šumskih požara      1
3771 preventiva      1
3772 preventive measures      1
3773 preventive protection measures      1
3774 preventivne metode zaštite      1
3775 preventivne mjere      1
3776 prevođenje      1
3777 prezimljavanje      1
3778 preživač      1
3779 preživljavanje      5
3780 preživljenje      3
3781 price list      1
3782 price of stem wood      1
3783 pridobivanje drva      1
3784 prigušena i prisilna gibanja      1
3785 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3786 prijedlog uređenja      2
3787 prijenos topline.      1
3788 prijenosna vitla      1
3789 prilagodba      1
3790 Primarna otvorenost      1
3791 primarna prerada drva      1
3792 primarno otvaranje šuma      1
3793 primary forest traffic infrastructure density      1
3794 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3795 Primary wood conversion      1
3796 prime cost      1
3797 primjena rezolucija H1 i H2      1
3798 primjerne plohe      2
3799 primorski bor      3
3800 primorsko područje Hrvatske      1
3801 principal component analysis      1
3802 priobalno stanovništvo      1
3803 priobalje      1
3804 prioritet obnove      2
3805 pripravnost      1
3806 priprema tla      1
3807 prirasno prihodne tablice      1
3808 prirasno-prihodne tablice      1
3809 prirast      8
3810 prirast i kakvoća.      1
3811 Prirast i sječa      1
3812 prirast temeljnice      1
3813 prirašćivanje kvalitete      1
3814 priroda      1
3815 prirodna baština      1
3816 prirodna obnova      6
3817 prirodna ognjišta      1
3818 prirodna šuma      1
3819 prirodni neprijatelji      1
3820 prirodni pomladak      1
3821 prirodni poremećaji      1
3822 prirodni resursi      2
3823 prirodni uvjeti življenja      1
3824 prirodni zeoliti      1
3825 prirodno obnavljanje      1
3826 prirodno pomlađivanje      2
3827 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3828 prirodno pomlađivanje.      1
3829 prirodno sušenje prostornog drva      2
3830 prirodno širenje      1
3831 prirodnogeografske karakteristike      1
3832 prirodnost ("hemeroby ")      1
3833 private entrepreneurship      1
3834 private forest owner expectations      1
3835 private forests      3
3836 private owned forests      1
3837 privatizacija šuma      1
3838 privatna šuma      1
3839 privatne šume      2
3840 privatni šumoposjed      1
3841 privlačenje      5
3842 privlačenje drva      5
3843 Privlačenje i transport drveta      1
3844 privlačenje.      1
3845 privredne promjene      1
3846 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3847 probable and binary viewshed      1
3848 problemi u procesu promjena      1
3849 process automation      1
3850 procjedne vode      1
3851 procjena      2
3852 procjena biomase      1
3853 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3854 Procjena oštećenosti krošanja      1
3855 Procjena oštećenosti šuma      1
3856 procjena potencijala biomase      1
3857 procjena sastojinskih elemenata      1
3858 procjena udaljenosti      1
3859 procjena vrijednosti šuma      1
3860 procjene usluga ekosustava      1
3861 procjenjena vrijednost šuma      1
3862 producibility      1
3863 production      4
3864 Production and consumption of forest and wood products      1
3865 Production exports and imports of lumber      1
3866 production functions demand functions      1
3867 production lines      1
3868 Production of marketable goods      1
3869 productivity      7
3870 produkcija      4
3871 produkcija biomase      2
3872 produkcija nanosa      1
3873 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3874 produktivnost      2
3875 produktivnost guljenja kore      1
3876 produktivnost srna      1
3877 produljenje požarne sezone      1
3878 profesor šumarstva      1
3879 profil gospodarstvene grane      1
3880 progala      1
3881 prognose      1
3882 prognosis of dispersal      1
3883 prognoza      1
3884 prognoza širenja      2
3885 prognoze      1
3886 Program aktivnosti      1
3887 program sanacije      1
3888 programatski i operativni zadaci      1
3889 Programme of activities      1
3890 progresija      1
3891 progresivna sukcesija      1
3892 progression      1
3893 progressive sucession      1
3894 proicirana sasto­jina      1
3895 proizvodne funkcije      1
3896 proizvodne linije      1
3897 proizvodni potencijal sastojine      1
3898 proizvodnost      8
3899 proizvodnja biomase      1
3900 proizvodnja drvnih ploča      1
3901 proizvodnja energije      1
3902 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3903 proizvodnja iverja      1
3904 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3905 proizvodnja namještaja      1
3906 proizvodnja piljene građe      1
3907 proizvodnja pluta      1
3908 proizvodnja sjemenja      1
3909 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3910 projection of stand development      1
3911 projekcija razvoja sastojina      1
3912 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
3913 projektiranje      1
3914 prokopavanje      1
3915 proliferation      1
3916 proljeće i ljeto 2000.      1
3917 proljetna selidba      1
3918 proljetna temperatura zraka      1
3919 prometna vrijednost      1
3920 promidžba      2
3921 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3922 promjena flornoga sastava.      1
3923 promjena klime      1
3924 promjena šumskih staništa      1
3925 promjena vodnih odnosa      1
3926 promjene      2
3927 promjer      3
3928 promjer izbojka      1
3929 promjer krošnje      2
3930 promjer krošnje izbojka.      1
3931 promjer vrata korijena      2
3932 promotion      2
3933 promotion of forest management and biodiversity      1
3934 propadanje brijesta      1
3935 propadanje drva      1
3936 Propadanje hrastovih biljaka      1
3937 propadanje i širenje obične jele      1
3938 propadanje stabala      1
3939 propadanje staništa      1
3940 Propadanje šuma      3
3941 propagation phases      1
3942 prophylaxis      1
3943 proportion between height and diameter (h/d)      1
3944 proreda      2
3945 proreda sastojina tvrdih listača      1
3946 prorede      1
3947 prorijede      1
3948 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3949 prosjeke      1
3950 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3951 prostorna povezanost      1
3952 prostorna valorizacija      1
3953 prostorni plan      1
3954 prostorni raspored      1
3955 prostorni raspored klopki      1
3956 prostorno širenje      1
3957 protected area      1
3958 protected areas      3
3959 protected natural areas      1
3960 protected natural values      1
3961 protection      3
3962 protection . .      1
3963 protection at work      1
3964 protection of nature      1
3965 protupožarna linija      1
3966 protupožarne prosjeke      1
3967 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3968 provenance      1
3969 provenance region      1
3970 provenance test      1
3971 provenance trial      3
3972 provenances      1
3973 provenijencija      3
3974 provenijencije      5
3975 provisional volume tarff      1
3976 provodno tkivo      1
3977 prozirnost krošnje      1
3978 prsni promjer      2
3979 Pruno-Fraxinetum      2
3980 Prunus avium      3
3981 Prunus avium L.      3
3982 Prunus L.      2
3983 prvi nalaz      3
3984 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3985 ptice      1
3986 ptice grabljivice      1
3987 ptice kao indikator      1
3988 Pubescens oak      1
3989 pubescent oak      1
3990 public awareness      1
3991 public forest institutes      1
3992 public institutes      1
3993 public opinion      1
3994 Public subsidisation of forestry      1
3995 puhovi      1
3996 Pula      2
3997 Pulp and paper industries      1
3998 Punica      2
3999 putevi unošenja      1
4000 Q. cerris L.      2
4001 Q. frainetto Ten.      2
4002 Q. pubescens Willd.      2
4003 Q. robur L.      4
4004 quality      2
4005 quality class structure      1
4006 quality criteria      1
4007 quality of trees      1
4008 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4009 quantitative traits      2
4010 quantity and value yield      1
4011 quarantine pest      1
4012 Querco-Fagetea      1
4013 Querco-Fage­tea      1
4014 Quercus      1
4015 Quercus coccifera      1
4016 Quercus ilex L.      1
4017 Quercus L.      2
4018 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4019 Quercus pubescens      1
4020 Quercus robur      7
4021 Quercus robur L.      5
4022 Quercus spp.      1
4023 Quercus virgiliana      1
4024 Quercusspp.      1
4025 querry Očura II      1
4026 questionnaire      1
4027 quick sand      1
4028 quick sands      1
4029 Rab      2
4030 računalne simulacije      1
4031 računalni informacijski sustav      1
4032 računalni model CirCon      1
4033 radial increment      2
4034 radijalni prirast      1
4035 radijalni prirasti      1
4036 radionuklidi      1
4037 radna okolina      1
4038 radne tehnike      1
4039 rainfall      1
4040 rak ariša      1
4041 rak kestenove kore      1
4042 rak kore javora      1
4043 ramet variation      1
4044 rameta      1
4045 ramp (break-over) angle      1
4046 rana i kasna ekotipska forma      1
4047 range      1
4048 rannis defoliaria      1
4049 RAPD      2
4050 RapidEye      2
4051 rare species population’s conservation      1
4052 rarity in Požega mountains      1
4053 rasadnici      2
4054 rasadničarstvo      1
4055 rasadnička proizvodnja      3
4056 rasadnik      6
4057 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4058 rasplodni fond srna      1
4059 raspon      1
4060 raspon promjera      1
4061 rasprostranjenost      7
4062 rasprostranjenost šuma      1
4063 rast      10
4064 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4065 rast i prirast      2
4066 rast promjera srednjeg stabla      1
4067 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4068 rasti vitalnost      1
4069 rašeljka      1
4070 ratne štete      3
4071 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4072 razdoblje sušenja      1
4073 razdoblje sušenja.      1
4074 razina meha- niziranosti      1
4075 različiti tipovi sadnica      1
4076 razmaci sadnje      1
4077 razmjena tvari i energije      1
4078 razmjenski razvitak      1
4079 raznodobne šume      1
4080 raznolikost      1
4081 razvoj      5
4082 razvoj fitocenoza      1
4083 razvoj i prirast sastojina      1
4084 razvoj i prirast stabala      1
4085 razvoj istraživanja      1
4086 razvoj sastojine      1
4087 razvoj šumarstva      1
4088 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4089 razvojni stadij potkornjaka      1
4090 razvojni stadiji      2
4091 real recruitment rate      1
4092 realised etat      1
4093 realised production      1
4094 recentno drvo      1
4095 reception of wood      1
4096 reconstruction of forest roads      1
4097 record      1
4098 recovery time      2
4099 recovery.      1
4100 recreation      3
4101 recreation.      1
4102 recultivation      1
4103 Red deer      4
4104 red deer hummel      1
4105 red heart formation      1
4106 red oak      1
4107 ree damages      1
4108 reference sample      1
4109 referentni uzorak      1
4110 reforestation      3
4111 reforestation and protection      1
4112 reform of higher educational system      1
4113 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4114 refugijalno      2
4115 refugium      1
4116 regeneracija      1
4117 regeneracija tla      1
4118 regeneration      5
4119 regeneration gap      1
4120 regeneration priority      2
4121 regija Crnog mora      1
4122 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4123 registar primarnih šumskih prometnica      1
4124 register of primary forest traffic infrastructure      1
4125 regresijska analiza      1
4126 regular forest association      1
4127 regular forests      1
4128 regularne šume      1
4129 regulatori razvoja kukaca      1
4130 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4131 rehabilitacija.      1
4132 rehabilitation.      1
4133 Rehbock      1
4134 reindtrodukcija      1
4135 reintroduction      2
4136 reintroduction of chamois      1
4137 reintrodukcija      3
4138 reintrodukcija dabra      1
4139 reintrodukcija divokoze      1
4140 Reintroduktion      1
4141 rekonstrukcija šumske ceste      1
4142 rekreacija      4
4143 rekultivacija      1
4144 rekultiviranje      1
4145 relative leaf chlorophyll content index      1
4146 relative openness      1
4147 relativna otvorenost      2
4148 relict      1
4149 relict indicators      1
4150 reliktna      2
4151 reliktni indikatori      1
4152 relizirani etat      1
4153 reljef - karte i tumači      1
4154 reljefna uvjetovanost      1
4155 reljefne morfološke cjeline      1
4156 remote sensing      5
4157 remote sensing technologies      1
4158 renewable energy sources      2
4159 renewable resources      1
4160 renewables      1
4161 rent      2
4162 renta      2
4163 reparable natural resource      1
4164 reproductive felling      1
4165 Republic of Croatia      1
4166 Republic of Srpska      1
4167 Republika Hrvatska      2
4168 Republika Srpska      1
4169 research activities      1
4170 reservoirs of pathogens      1
4171 resorno istraživanje      1
4172 resources      1
4173 respiracija tla      1
4174 response      1
4175 restitucija vlasništva      1
4176 resursi      2
4177 reviews of the exhibition      1
4178 revitalisation      1
4179 revitalizacija      1
4180 revitalizacija staništa      1
4181 rezanje grana      1
4182 rezervat biosfere      1
4183 rezervoari uzročnika      1
4184 režijski troškovi      1
4185 režim vlage      1
4186 ribarstvo      1
4187 Richards function      1
4188 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4189 Rijeka Sava      1
4190 rijeke      1
4191 rijetka sadnja      1
4192 rijetkost u Požeškom gorju      1
4193 Rimljani      1
4194 riparian forests      2
4195 riper      1
4196 risk management      2
4197 ritska šuma      1
4198 ritske šume      3
4199 ritske šume Baranje      1
4200 rivers      1
4201 rizik od požara      1
4202 road density      1
4203 road network planning      1
4204 Robinia L.      2
4205 Robinia pseudoacacia L.      2
4206 Rock partridge      2
4207 rodents      2
4208 rodoslovlje      1
4209 roe deer      3
4210 roe deer productivity      1
4211 roedeer      1
4212 rogovi      1
4213 rogovlje      4
4214 rojenje      1
4215 Romans      1
4216 root      1
4217 root collar diameter      2
4218 root decay      1
4219 root length      1
4220 root perimeter      1
4221 root system      1
4222 root volume      1
4223 root/shoot ratio      1
4224 rooting      1
4225 rooting cuttings      1
4226 roots      1
4227 rotositnilice      1
4228 rožište      1
4229 RRP soil stabilization material      1
4230 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4231 ručno-strojna sječa      1
4232 ruminant      1
4233 Runoff      1
4234 rural development      1
4235 ruralni razvoj      1
4236 Ruscus hypoglossum      2
4237 rutting      1
4238 ruža vjetrova      1
4239 S02 emissions      1
4240 SAD      1
4241 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4242 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4243 sadašnje stanje šuma      2
4244 sadni materijal      2
4245 sadnica      2
4246 sadnice      1
4247 sadržaj klorofila      1
4248 sadržaj pepela      1
4249 safety      1
4250 safety and health in forestry      1
4251 sagorijevanje      1
4252 sakupljanje drva      1
4253 salinisation      1
4254 Salix alba clones      1
4255 Salix L.      2
4256 salvage cutting      1
4257 Salvage logging      1
4258 Samobor      1
4259 Samoborsko gorje      1
4260 samoprorjeđivanje      1
4261 sample      1
4262 sample plots      2
4263 sanacija      3
4264 sanacija erodiranog zemljišta      1
4265 sanacija odlagališta      1
4266 sanacija posljedica      1
4267 sanacija.      1
4268 sanacijska sječa      1
4269 sapling      2
4270 saplings      1
4271 sapwood      1
4272 Sarcococca      2
4273 sastojina      1
4274 sastojina bukve i jele      1
4275 sastojina izmjere      1
4276 sastojinska struktura      1
4277 satelitska snimka IKONOS      1
4278 satelitske snimke      1
4279 satellite imagery      1
4280 Sava River      1
4281 sawfly      2
4282 Sawmilling      3
4283 sawmil­ling production      1
4284 sawmilling products      1
4285 sawmilling raw material      1
4286 sawmilling technology      1
4287 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4288 sawnwood production      1
4289 scale insects      1
4290 scalping      1
4291 scenariji razvoja      1
4292 Scolytinae      2
4293 Scots pine      1
4294 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4295 Sea Buckthorn      1
4296 sea spray      1
4297 Seasonal Severity Rating      2
4298 seasonal severity ratings      1
4299 seasonality      1
4300 secondary forest road network      1
4301 secondary forest roads      2
4302 secondary openness      1
4303 secondary succession      1
4304 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4305 Sediment Yield      1
4306 seed      4
4307 seed areas (districts)      1
4308 seed coat      1
4309 seed coating      1
4310 seed delineation      1
4311 seed dormancy      2
4312 seed felling      1
4313 seed moisture      1
4314 seed morphology      1
4315 seed orchard      1
4316 seed orchard management      1
4317 seed orchards      1
4318 seed physiology      1
4319 seed production      1
4320 seed quality      1
4321 seed variability      1
4322 seed viability      1
4323 seed zones      1
4324 seedling growth and dimensions      1
4325 seedling height      1
4326 seedling heights      1
4327 seedling morphology      1
4328 seedling quality      2
4329 seedlings      3
4330 seedlings morphology      1
4331 segment ­na regresija      1
4332 segmented regression      1
4333 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4334 sekundarna otvorenost      1
4335 sekundarna sukcesija      1
4336 sekundarne šumske prometnice      2
4337 selected plus trees      1
4338 selected seed      1
4339 selection      1
4340 selection forest      2
4341 selection forests      1
4342 selection management      1
4343 selection of management scenarios      1
4344 selection structure and selection menangement      1
4345 selective thinning      2
4346 selekcija      2
4347 selekcionirani klonovi      1
4348 selekcionirano sjeme      1
4349 selektivna proreda      1
4350 selektivna prorjeda      1
4351 selo Gradište      1
4352 Semi-final Wood Products      1
4353 Semi-finished wood products industries      1
4354 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4355 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4356 semivariogram.      2
4357 Senjska Draga      2
4358 Sequoia sempervirens      1
4359 Sequoiadendron giganteum      1
4360 Serbia      3
4361 sessile oak      6
4362 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4363 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4364 sex dimorphism      1
4365 sex of the foetus      1
4366 sezonska ocjena žestina      1
4367 Sezonska procjena žestine požara      2
4368 sezonske promjene koncentracija      1
4369 sezonski rast promjera debla      1
4370 Shannon indeks      1
4371 Shannon index      1
4372 shares dieback      1
4373 shelling      1
4374 shelterwood cutting      2
4375 shelterwood cutting system      1
4376 shoots      1
4377 short rotation crops      3
4378 short rotation.      1
4379 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4380 shrub layer      1
4381 shrubs      4
4382 side compensation of large ground loads      1
4383 significant crown damage      1
4384 sigurnost      1
4385 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4386 sijanje      1
4387 sile otpora rastu      1
4388 sile rasta      1
4389 silk as a cultural phenomenon      1
4390 silk factory      1
4391 silk pro­duction      1
4392 Silkworm (Bombyx mori)      1
4393 silver fir      10
4394 silver fir decline and expansion      1
4395 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4396 silver pine      1
4397 silvicultural methods      1
4398 silvicultural pass and trail      1
4399 silvicultural trails      1
4400 silviculture plan      1
4401 silvo-pastoralni sustav      1
4402 Silvopasture      1
4403 simulacija      2
4404 simulacijski model      1
4405 simulation      2
4406 Simulation model      1
4407 simulirana sječa      1
4408 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4409 sinergističke prirode      1
4410 sintaksonomija      2
4411 sintaksonomska analiza      2
4412 Sinjsko polje      1
4413 sirova svila      1
4414 sisavci      1
4415 site conditions      1
4416 site degradation      1
4417 site index curves      2
4418 site quality      1
4419 site rehabilitation      1
4420 site-class      1
4421 sitkanska smreka      2
4422 sitni glodavci      4
4423 sitni sisavci      2
4424 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4425 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4426 Sječa      2
4427 sječa i izrada      2
4428 sječa i izradba      1
4429 sječa i izradba drva      1
4430 Sječa oštećenih stabala      1
4431 Sječa šuma      2
4432 sječivi etat      1
4433 sječka      1
4434 sjekač      1
4435 sjekači      1
4436 sjeme      3
4437 sjeme pinije      1
4438 sjemenka      1
4439 sjemenska plan­taža      1
4440 sjemenska područja (oblasti)      1
4441 sjemenska razdjelba      1
4442 sjemenska zona      1
4443 sjemenske plantaže      1
4444 sjemenjača      1
4445 sjemenjače      1
4446 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4447 sjetva žira      1
4448 Sjeverna Amerika      1
4449 sjeverna Hrvatska      1
4450 sjeverni Velebit      1
4451 sjeverni Velebit.      1
4452 sjevernoistočna Anatolija      1
4453 sjevernojadransko područje      1
4454 sjeverozapadna Hrvatska      2
4455 sjeverozapadni Jadran      1
4456 skelet      1
4457 skid road      1
4458 skidder      5
4459 skidders      1
4460 skidding      3
4461 skidding road      1
4462 skider      1
4463 skideri      1
4464 skull      1
4465 skupljanje otpada      1
4466 Skupština      96
4467 sladun      1
4468 slatka voda      2
4469 Slavonia      1
4470 Slavonija      2
4471 slenderness      1
4472 slijevanje niz deblo      1
4473 sliv bujice Suvave      1
4474 slivno područje      1
4475 sloj grmlja      1
4476 slojnica 98      1
4477 slope      1
4478 Slovenia      10
4479 Slovenija      10
4480 Sljeme      1
4481 small and medium enterprises      1
4482 small mammals      2
4483 small rodents      2
4484 small spruce bark beetle      1
4485 small terrestrial mammals      1
4486 smeđi medvjed      3
4487 smolarenje      1
4488 smrdljika      1
4489 smreka      5
4490 smrekini potkornjaci      1
4491 smrekove kulture      1
4492 smrtnost      1
4493 snaga vlastitih otpora      1
4494 snags      1
4495 Social Broadleaves      1
4496 social characteristics      1
4497 social geographical features. openland      1
4498 so­cijalne karakteristike      1
4499 socijalne listače      1
4500 socijalno-geografska skupina      1
4501 Socio-economic drivers      1
4502 socio-economic factors      2
4503 sociogeografske karakteristike      1
4504 socio-geographic group      1
4505 socio-gospodarski aspekti      1
4506 sociological analysis      1
4507 sociološka analiza      1
4508 soil      6
4509 soil conditioner      1
4510 soil disturbance      1
4511 soil erosion      1
4512 soil fertility      1
4513 soil loss      1
4514 Soil Monolith      1
4515 soil morphology      1
4516 soil organic matter      1
4517 soil preparation      1
4518 soil profile properties      1
4519 soil regeneration      1
4520 soil respiration      1
4521 soil stabilisation      1
4522 soil temperature      1
4523 soil texture      1
4524 soil type      1
4525 sokolarska oprema      1
4526 sokolarske tehnike      1
4527 solar energy      1
4528 songbird communities      1
4529 Sophora      2
4530 sortiment length      1
4531 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4532 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4533 sortimentna struktura      6
4534 sortimentne tablice      3
4535 South Africa      1
4536 South-East Europe      1
4537 Southern Celtics      1
4538 Southern/Central Europe      1
4539 sovice      1
4540 sowing and planting sessile oaks      1
4541 sowing method      1
4542 sp.      1
4543 space valorization      1
4544 spacial distribution      1
4545 spacing      1
4546 Spacva      1
4547 Spačva      4
4548 Spačva basin      1
4549 Spačva forest      1
4550 Spačvanski bazen      2
4551 Spačvanski šumski bazen      1
4552 Spain      1
4553 spaljena površina      1
4554 spaljivanje biomase      1
4555 span      1
4556 Spanish broom      1
4557 spatial association      1
4558 spatial spread      1
4559 spatial trap design      1
4560 species composition      1
4561 species richness      1
4562 specific leaf mass      1
4563 specific/spatial criteria      1
4564 specifična lisna masa      1
4565 spectrophotometry      1
4566 spektralni odraz      1
4567 spektrofotometrija      1
4568 spermatophytes      1
4569 Sphaeropsis sapinea      3
4570 spinosad      2
4571 spiroplasmas      1
4572 spiroplazme      1
4573 Spitzentrophäen      1
4574 spojevi dušika      1
4575 spol fetusa      1
4576 spolni dimorfizam      1
4577 spolni indeks      2
4578 spontana dinamika      1
4579 spontaneous dynamics      1
4580 spore gljiva      1
4581 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4582 spread      1
4583 spring air temperature      1
4584 spring migration      1
4585 spring phenology      1
4586 spring temperature      1
4587 sprout diameter      1
4588 spruce      2
4589 spruce bark beetle      1
4590 spruce cultures      1
4591 square whirl.      1
4592 Srbija      3
4593 srčika      1
4594 Središnja Europa      1
4595 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4596 srednja Bosna      1
4597 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4598 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4599 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4600 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4601 srednja udaljenost privlačenja      1
4602 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4603 srednja visina      2
4604 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4605 srednjedobna sastojina      1
4606 srednji promjer      2
4607 Srednji prsni promjer      1
4608 srednji vijek      1
4609 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4610 Sredozemlje      1
4611 Sredozemni krš      1
4612 sredstva rada      1
4613 srna      1
4614 srna obična      1
4615 srneća divljač      2
4616 srnjak      2
4617 stabilisation with cement      1
4618 stability      1
4619 stability of stand      1
4620 stabilizacija cementom      1
4621 stabilizacija šumskog tla      1
4622 stabilizacija tla      2
4623 stabilna sastojina      1
4624 stabilnost      1
4625 stabilnost sastojine      2
4626 stablaste vrbe      1
4627 stabljika      1
4628 staklenički plinovi      1
4629 stand      1
4630 stand age      1
4631 stand damaging      1
4632 stand extraction      1
4633 stand height curve      1
4634 stand parameters assessment      1
4635 stand production potential      1
4636 stand regeneration      1
4637 stand structure      9
4638 stand structure elements      1
4639 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4640 standardisation      1
4641 standardisation of time      1
4642 standardizacija      1
4643 standardization      1
4644 stands exclusion      1
4645 stanišni čimbenici      1
4646 staništa tartufa      1
4647 stanište      9
4648 stanište medvjeda      1
4649 stanje ishrane      6
4650 stanje njemačkog šumarstva      1
4651 stanje prehrane      1
4652 stanje šuma.      1
4653 stanje u prošlosti      2
4654 stanje voda      1
4655 stara sastojina      1
4656 stara šumarska karta      1
4657 stare sastojine      1
4658 stari gradovi i naselja      1
4659 starost sa­stojine      1
4660 State of German forestry      1
4661 state of nutrition      1
4662 state support to forestry      1
4663 static state of tree      1
4664 statičko stanje stabala      1
4665 statistical models      1
4666 statistički modeli      1
4667 Steering Committee      1
4668 stem      1
4669 stem exclusion phase      1
4670 stereo measurement      1
4671 stereofotogrametrija      1
4672 Steyr tractors      1
4673 stil rukovođenja      1
4674 stjenica listolikog stopala      1
4675 stocks      1
4676 stohastika      1
4677 Stolarstvo      2
4678 stone pine seed      1
4679 S-Topsis      1
4680 storage conditions      1
4681 Strahinjščica      1
4682 strain force      1
4683 strana vrsta      3
4684 strane vrste      2
4685 strange attractor      1
4686 strategies in Hungarian forestry      1
4687 strategija      1
4688 strategija eksploatacije šuma      1
4689 strategija razvoja šumarstva      1
4690 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4691 stratifikacija      1
4692 strawberry tree coppice      1
4693 stream invertebrates      1
4694 stres      1
4695 stress      1
4696 strict forest reserve      1
4697 strogi šumski rezervat      1
4698 strojevi      1
4699 strojna sječa      2
4700 strojna sječa i izradba      1
4701 structural elements      1
4702 structural factors      1
4703 structure      3
4704 structure of production costs      1
4705 stručno osposobljavanje      1
4706 struktura      6
4707 struktura krošanja      1
4708 struktura sastojine      9
4709 struktura troškova proizvodnje      1
4710 struktura vegetacije      2
4711 strukturni čimbenici      1
4712 strukturni elementi      2
4713 studenti      1
4714 students      1
4715 studij rada      1
4716 studij rada i vremena      1
4717 studij vremena      2
4718 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4719 study of forest roads maintenance      1
4720 Study of Primary Forest Opening      1
4721 stupanj oštećenosti      1
4722 stupanj oštećenja      1
4723 stupanj vitkosti      1
4724 subasocijacija      1
4725 subassotiation      1
4726 subfosilno drvo      1
4727 subject of research      1
4728 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4729 subpopulacije      1
4730 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4731 substrates      1
4732 success      1
4733 succession      1
4734 successional pathways on abandoned land      1
4735 sud      1
4736 sudjelovanje u upravljanju      1
4737 suha biomasa sadnica      1
4738 suha tvar      1
4739 suistainability of revenue      1
4740 suitability evaluation      2
4741 sukcesija      1
4742 sukcesija niska proreda      1
4743 sukcesija šumske vegetacije      1
4744 sukcesija vegetacije      3
4745 sunčeva energija      1
4746 superfosfat      1
4747 superphosphate      1
4748 supplemental feeding      1
4749 suppressed and forced motions      1
4750 suppression      1
4751 supstitucija      1
4752 supstrati      1
4753 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4754 surface digging      1
4755 surface runoff      1
4756 survey      1
4757 surveying      1
4758 survival      4
4759 survival rate      1
4760 Sus scrofa      2
4761 sustainability      1
4762 sustainable development      4
4763 Sustainable forest management      2
4764 sustainable forests management      1
4765 sustainable management.      1
4766 sustainable truffle management      1
4767 sustav gospodarenja otpadom      1
4768 sustav odvodnje      1
4769 Sustav planiranja      1
4770 sustavi modeliranja požara      1
4771 sustavi privlačenja drva      2
4772 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4773 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4774 sustavsko-dinamički pristup      1
4775 suša      1
4776 sušci      1
4777 sušenje      4
4778 sušenje hrasta lužnjaka      1
4779 sušenje šuma      1
4780 suzbijanje      2
4781 suzbijanje potkornjaka      1
4782 suzbijanje požara      1
4783 suzbijanje štetnika      1
4784 sveza Aremonio-Fagion      1
4785 svijest javnosti      1
4786 svila kao kulturološki fenomen      1
4787 svilana      1
4788 svilarenje      1
4789 svjetle pruge      1
4790 svjetlo      2
4791 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4792 svojstva profila tla      1
4793 Swedish method      1
4794 sweet chestnut      2
4795 sweetgum stand      1
4796 SWOT analiza      1
4797 syntaxonomic      1
4798 syntaxonomy      2
4799 system-dynamic approach      1
4800 Šibenik      2
4801 širenje nakon unašanja      1
4802 širina goda      1
4803 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4804 šiške      1
4805 školovane biljke      1
4806 školovanje      1
4807 šmrika      1
4808 Španjolska      1
4809 šteta      1
4810 štete      4
4811 štete na divljači      1
4812 štete od divljači      1
4813 štetne sovice      1
4814 štetni insekti      1
4815 štetnici i bolesti drveća      1
4816 štetnik      1
4817 štetnost      4
4818 štitasta uš crnike      1
4819 štitaste uši      1
4820 šuma      7
4821 šuma alepskog bora      1
4822 šuma Haljevo      1
4823 šuma Macelj      1
4824 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4825 šuma Žutica      1
4826 šuma. poljoprivreda      1
4827 šumarija      1
4828 šumarska edukacija      1
4829 šumarska politika      6
4830 šumarska povijest      1
4831 šumarska profesija      2
4832 Šumarska škola Karlovac      1
4833 šumarske discipline.      1
4834 šumarske informacije      1
4835 Šumarski fakultet      1
4836 Šumarski list      1
4837 Šumarski muzej Krasno      1
4838 šumarsko poduzeće      1
4839 šumarstvo      19
4840 Šumarstvo i šumarska politika      1
4841 šumarstvo.      1
4842 šume      6
4843 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4844 šume Kalnika      1
4845 šume posebne namjene      1
4846 šumoposjednici      1
4847 šumovitost      1
4848 šumska biomasa      4
4849 šumska cesta      4
4850 šumska područja      1
4851 šumska prostirka      2
4852 šumska prostirka.      1
4853 šumska protupožarna cesta      1
4854 šumska sastojina      1
4855 šumska staništa      1
4856 šumska taksa      2
4857 šumska tla      1
4858 Šumska vegetacija      6
4859 šumska vegetacija Hrvatske      1
4860 šumska vegetacija.      1
4861 šumska voluharica      1
4862 šumska zajednica      2
4863 šumska zemljišta      2
4864 šumske ceste      6
4865 šumske kulture      2
4866 šumske površine      1
4867 šumske prometnice      3
4868 šumske prosjeke      1
4869 šumske protupožarne ceste      2
4870 Šumske pruge      1
4871 šumske sadnice      2
4872 šumske zajednice      3
4873 šumski drvni ostatak      1
4874 šumski drvni proizvod      1
4875 šumski drvni sortimenti      1
4876 šumski ekosustav      1
4877 šumski ekosustavi      3
4878 šumski genetski resursi      2
4879 šumski i vodeni ekosustavi      1
4880 šumski kamatnjak      1
4881 šumski ostatak      1
4882 šumski otvori      1
4883 šumski požar      5
4884 šumski požari      7
4885 šumski prijevoz      1
4886 šumski rad      3
4887 šumski radnik      1
4888 Šumski radovi      3
4889 šumski reprodukcijski materijal      1
4890 šumski resursi      4
4891 šumski rezervat      1
4892 šumski rubovi      2
4893 šumski strojevi      1
4894 šumski transportni sustavi      1
4895 šumsko drveće      1
4896 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4897 šumsko područje      1
4898 šumsko sjeme      1
4899 šumsko stanište      1
4900 šumsko tlo      4
4901 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4902 šumsko zemljište      1
4903 šumskogospodarska osnova      1
4904 šupljorožac      1
4905 švedska metoda      1
4906 tablice drvnih sortimenata      1
4907 tactical planning of primary forest roads      1
4908 tajnik      1
4909 taksacijski elementi      1
4910 taksonomija      2
4911 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
4912 taloženje      1
4913 tanini      1
4914 tanka oblovina      1
4915 taper      1
4916 tarife      1
4917 tariffs      1
4918 tarifni niz      1
4919 Tarsenomidae      2
4920 tartufi      1
4921 tasty      1
4922 Tašmajdan Park      1
4923 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4924 taxonomy      2
4925 Taxus baccata L.      2
4926 te meljnica      1
4927 TE Plomin 2      2
4928 Technical Committee 55      1
4929 technical features      1
4930 technical roundwood from trunk and tree top      1
4931 technological process capability and stability      1
4932 tectonic dolines      1
4933 tečajni debljinski prirast stabala      1
4934 tečajni volumni prirast      1
4935 tehnical-camouflage methods      1
4936 tehnicizam      1
4937 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4938 tehnička svojstva      1
4939 tehničke značajke      1
4940 Tehnički odbor 55      1
4941 tehničko-kamuflažne metode      1
4942 tehnologija i tehnika      1
4943 tehnologija podučavanja      1
4944 tekstura      3
4945 tekstura tla      1
4946 tektonske udoline      1
4947 telemetrijsko praćenje      1
4948 Telemetry      1
4949 telemorph      1
4950 temeljnica      2
4951 temperatura      2
4952 temperature      2
4953 temperature tla      1
4954 temperature za pokretanje vegetacije      1
4955 ten - year increment      1
4956 tending      5
4957 tending of stands      1
4958 tendon method      1
4959 Tenthredinidae      2
4960 teorija lovstva.      1
4961 tercijar      1
4962 tercijarna      2
4963 tercijarni porast      1
4964 tercijarni relikt      1
4965 terebinth tree      1
4966 termički modificirano drvo      1
4967 terpenes      1
4968 terpeni      1
4969 tertiary      1
4970 Tertiary relict      1
4971 Test citotoksičnosti      1
4972 test field      1
4973 test polusrodnika      1
4974 test potomstava      1
4975 test provenijencija      2
4976 testing      2
4977 teški metali      2
4978 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4979 textbook      1
4980 texture      3
4981 težina i volumen drva      2
4982 težina i volumen lišća      2
4983 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4984 težišna metoda      1
4985 težište      1
4986 težište odjela — odsjeka      1
4987 Thanasimus      1
4988 Thaumetopoea pityocampa      3
4989 the actual average distance of attraction      1
4990 the Adriatic region      1
4991 the area of Kaštela      1
4992 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4993 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4994 the Atlas Mountains      1
4995 the average geometrical attraction distance      1
4996 the Balkans           1
4997 the border of total dieback zone      1
4998 the brown bear      1
4999 the center of gravity      1
5000 the comparison of the conditions in 2009      1
5001 the economy      1
5002 the factor for horizontal bypassing.      1
5003 the Fibonacci series      1
5004 the flow of the torrent Suvava      1
5005