ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 143
  Izdano svezaka: 1087
 stranica:82608
 digitalizirano (GB):13,23
 
Obrađeno članaka:

15880
  Pronađeno autora: 2951
  - od toga u Imeniku: 824
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
18 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
19 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
20 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
21 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
22 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
23 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
24 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
25 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
26 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
27 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
28 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
29 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
30 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
31 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
32 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
33 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
34 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
35 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
36 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
37 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
38 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
39 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
40 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
41 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
42 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
43 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
44 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
45 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
46 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
47 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
48 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
49 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
50 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
51 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
52 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
53 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
54 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
55 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
56 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
57 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
58 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
59 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
60 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
61 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
62 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
63 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
64 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
65 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
66 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
67 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
68 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
69 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
70 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
71 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
72 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
73 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      2
74 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
75 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
76 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
77 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
78 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
79 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
80 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
81 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
82 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
83 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
84 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
85 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
86 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
87 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
88 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
89 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
90 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
91 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
92 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
93 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
94 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
95 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
96 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
97 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
98 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
99 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
100 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
101 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
102 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
103 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
104 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
105 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
106 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
107 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
108 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
109 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
110 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
111 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
112 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
113 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
114 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
115 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
116 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
117 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
118 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
119 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
120 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
121 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
122 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
123 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
124 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
125 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
126 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
127 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
128 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
129 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
130 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
131 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
132 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
133 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
134 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
135 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
136 0 m      2
137 10-godišnji volumni prirast      1
138 137Cs      1
139 16x16 km grid plots      1
140 40K      1
141 4dimensional space      1
142 4x4 km grid plots      1
143 a change in the floral composition      1
144 A- horizon      1
145 A- horizont      1
146 a new ecological trend      1
147 a register of primary forest roads      1
148 a regular cross profile      1
149 a sum of effective temperatures      1
150 A. glutinosa      2
151 A. rubra      2
152 abandoned agricultural land      1
153 Abies alba      5
154 Abies alba Mill.      8
155 Abies albaMill.      2
156 Abies biokovoensis      1
157 Abies pardei      1
158 Abieti-Fagetum      2
159 abiotic stress      1
160 abiotički stres      1
161 abiotski činitelji      1
162 abnormal seedling      1
163 abonos      2
164 Aboveground biomass      2
165 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
166 Acari      4
167 accessibility indicator      1
168 accidents at work      1
169 accumulation of nutrients in the biomass      1
170 Accuracy      2
171 aciditet tla      1
172 acidofilne šume      1
173 acorn      2
174 acorn plumpness      1
175 acorn production      1
176 acorn quality      1
177 acorn size      1
178 acorn-collecting traps method      1
179 active protection      1
180 activity      1
181 adaptability      2
182 adaptabilnost      3
183 adaptacija      1
184 adaptacijske strategije      1
185 adaptation      2
186 adaptation strategies      1
187 adapted agricultural tractors      1
188 adaptirani poljoprivredni traktori      2
189 adaptive genetic differentiation and diversity      1
190 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
191 Adriatic      1
192 Adriatic islands      1
193 aerial photographs      2
194 aerial photographs (APs)      1
195 aerosnimke      3
196 Aesculus L.      1
197 afforestation      4
198 afforestation of karst      1
199 afforestation success      1
200 age      1
201 age classes      1
202 age structure      1
203 age-class distribution      1
204 aggression on the RC      2
205 agresija na RH      2
206 agroforestry      1
207 AHP      2
208 AHP method      1
209 AHP metoda      1
210 Air Pollution      1
211 aklimatizacija      5
212 aktivna zaštita      1
213 aktivnost      1
214 aktivnost čovjeka.      1
215 akumulacija dušika      1
216 akumulacija hraniva u bimasi      1
217 akumulacija hraniva u biomasi      1
218 akumulacija ugljika      1
219 alder (Alnus glutinosa)      1
220 Alepo pine      1
221 Aleppo pine      5
222 alepski bor      11
223 alepski bor (Pinus halepensis)      2
224 alien species      5
225 alien species inventory      1
226 alkali earth and alkali metals      1
227 alkaloid taksin antikancerogen      1
228 Allium-test      1
229 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
230 allometric equations      2
231 allowable cut indicator      1
232 alluvial wetlands      1
233 almond willow (Salix triandra)      1
234 Alno-Quercion roboris      2
235 Alnus glutinosa      1
236 Alnus subcordata      2
237 alochtonous species      1
238 alometrijska jednadžba      1
239 alometrijske funkcije      1
240 alpine watershed      2
241 alpski sliv      2
242 altitude      2
243 altitudinal gradient      1
244 aluminij      1
245 aluvijalna vlažna staništa      1
246 aluvijum      1
247 amage      1
248 amelioration      1
249 amelioration effects      1
250 američki jasen      1
251 ammonia      1
252 amonijakalni dušik      1
253 amorfa      2
254 analitički hijerarhijski proces      1
255 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
256 analitički prikaz florističkog sastava      2
257 analiza glavnih komponenti      1
258 analiza stabla      1
259 analiza ugroženosti      1
260 analiza varijance      1
261 analiza vidljivosti      1
262 analysis of variance      1
263 analytic hierarchy process      1
264 Analytical hierarchy process (AHP)      1
265 and hunting management      2
266 animal artist      1
267 animalist      1
268 anketa      3
269 annual current diameter increment      1
270 annual presceibed yield      1
271 Anthyllis barba-jovis      2
272 anti - cancerous drug      1
273 antioksidacijska aktivnost      1
274 antioxidant capacity      1
275 antivibracijske rukavice      2
276 anti-vibration gloves      2
277 antler      2
278 antlers      1
279 AOMP      1
280 Aphididae      2
281 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
282 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
283 approach angle      1
284 arborescent willow clones      1
285 Arborescent Willows      1
286 arboretum      1
287 Arboretum Lisičine      1
288 arboretum Trsteno      1
289 arboriculture      1
290 arborikultura      1
291 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
292 architectural elements      1
293 area      2
294 area with the vegetative cover      1
295 areal      3
296 arenosol      2
297 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
298 arhitektonski elementi      1
299 Ariš      1
300 aromatično i ljekovito bilje      1
301 artificial neural networks      1
302 artiodactyl      1
303 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
304 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
305 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
306 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
307 As. Hacquetio-Fagetum      1
308 As. Populo tremulae-Betuletum      1
309 as. Pteridio-Betuletum      1
310 ash      1
311 ash content      1
312 Ash flowering      1
313 asocijacija      1
314 asocijacije gljiva      1
315 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
316 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
317 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
318 ass. Laserpitio Fagetum      1
319 assessment of ecosystem services      1
320 associated fungi      1
321 assortiment tables      1
322 assortment structure      5
323 assortment tables      1
324 Atlas Cedar      1
325 Atlas gorje      1
326 atlaski cedar      1
327 atmosferska taloženja      1
328 auction price      1
329 auksin      1
330 auksini      1
331 Austrian pine      1
332 Austrian pine plantation      1
333 austrijske šume      1
334 autochtonus tree and schrub species      1
335 autohtona i alohtona dendroflora      1
336 autohtone vrste      1
337 autohtone vrste drveća i grmlja      1
338 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
339 autoktone listače      1
340 automatic analyser      1
341 automatic digital camera      1
342 automatizacija procesa      1
343 automatska digitalna fotokamera      1
344 automatski analizator      1
345 autovegetativno razmnožavanje      1
346 Auxin      1
347 auxins      1
348 availability and direction of Sava flood water      1
349 average value of body weight of bucks and does      1
350 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
351 B. Sc.      1
352 Bacillus thuringiensis      2
353 back cross and transgression      1
354 bacteria      1
355 bademasta vrba (Salix triandra)      1
356 bagrem      1
357 bakterija      1
358 Balkan      3
359 Balkan Peninsula      1
360 Balkanski poluotok      1
361 band saw efficiency      1
362 bank interest rate      1
363 bank vole      1
364 banknotes      1
365 bankovni kamatnjak      1
366 Baranja      10
367 Baranja riparian forests      1
368 Barbary ewe      1
369 Barbary sheep      1
370 bark beetle      1
371 bark beetle life stages      1
372 bark beetles      2
373 bark thickness      2
374 basal area      2
375 basal area increment      1
376 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
377 Basic Map of Croatia (BMC)      1
378 basic stocks of the games      2
379 basic/eliminatory criteria      1
380 basis of vegetational unit      1
381 baza podataka      1
382 baze podataka      1
383 bazofilne šume      1
384 beach forest      1
385 beach forests      1
386 beaver      1
387 beaver dam      1
388 beaver pond      1
389 Bečov Botanical Garden      1
390 Bečov nad Teplou      2
391 beech      9
392 beech communities.      1
393 beech felling      2
394 beech felling areas      1
395 beech forests      1
396 beech mast      1
397 beech-fir forests      1
398 beech-fir virgin forest      1
399 beginning of organised forestry.      1
400 Belgrade      1
401 Beli Manastir      2
402 Benedictine monastery      1
403 benediktinski samostan      2
404 beneficial functions of forests      1
405 beneficial organisms      1
406 benzaldehid      1
407 benzaldehyde      1
408 Beograd      1
409 BEP or the break-even level of income.      1
410 Berberidion      1
411 bespilotna letjelica      1
412 Beta distribucija      1
413 Beta distribution      1
414 beta-distribucija      2
415 beta-function      2
416 beta-funkcija      1
417 Biber      1
418 bibliografija      1
419 bibliography      1
420 biblioteka      1
421 Bieger      2
422 big game counting      1
423 bijela imela      2
424 bijela joha      1
425 bijela joha (Alnus incana)      1
426 bijela topola (Populus alba)      1
427 bijela vrba (Salix alba)      1
428 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
429 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
430 bijeli grab      2
431 bijelj      1
432 bilance      1
433 Biluša      3
434 biljezi      1
435 biljka      2
436 biljke      1
437 biljke domaćini      1
438 biljke zaštitnice      1
439 biljna sistematika      1
440 biljna zajednica      3
441 biljne vrste      1
442 biljne zajednice      3
443 biljni potencijal      1
444 biljni virusi      1
445 biljnogeografsko raščlanjenje      1
446 bioaccumulation potential      1
447 bioakumulacijski potencijal      1
448 bioassays      1
449 biodiversity      6
450 biodiversity.      1
451 biodizel      1
452 bioecology      1
453 bioekologija      1
454 bioenergija.      1
455 bioenergy      4
456 bioetanol      1
457 biogoriva      1
458 biogorivo      1
459 bioindication      1
460 bioindicators      1
461 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
462 bioindikacijske plohe      1
463 bioindikatori      2
464 bioklimati      1
465 Biokovo      1
466 Biokovo Mountain      1
467 biological control      1
468 biological control agent      1
469 biological diversity      2
470 biological forest regeneration      1
471 biological methods      1
472 biological position of trees      1
473 biological properties      1
474 biological revitalisation      1
475 biological!environmental valorization      1
476 biological-ecological valorisation      1
477 biological-ecological valorization      1
478 biologija      1
479 biology      1
480 biološka ispitivanja      1
481 biološka kontrola      2
482 biološka obnova šuma      1
483 biološka raznolikost      6
484 biološka revitalizacija      1
485 biološka svojstva      1
486 biološke metode      1
487 biološki gubici divljači      1
488 biološki položaj stabala      1
489 biološko-ekološka valorizacija      2
490 biološko-ekološka valorizacija.      1
491 biomasa      20
492 biomasa krošnje      1
493 biomasa.      1
494 biomass      15
495 biomass calculation      1
496 Biomass Energy Europe      1
497 Biomass Energy Europe – BEE      1
498 biomass estimation      1
499 biomass potential assessment      1
500 biomass production      2
501 biomass standards      1
502 biomass yield      1
503 biometrical parameters      2
504 bionomija      2
505 bionomy      2
506 bioplin      1
507 bioproduction      1
508 Bioproizvodnost amorfe      2
509 bioproizvodnja      1
510 bioraznolikost      2
511 bioraznolikost.      1
512 bioraznovrsnost      1
513 biosphere reserve      1
514 biotopic factors      1
515 bird of prey equipment      1
516 birds      1
517 birds as indicator      1
518 birds of prey      1
519 Bitterlich sampling      1
520 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
521 bivariate and multivariate analysis      1
522 bivariatna i multivariatna analiza      1
523 bjelogorične šume topola i vrba      1
524 Bjelovarska Bilogora      2
525 black alder      2
526 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
527 black locust      2
528 Black Pine      1
529 black pine (Pinus nigraArn.)      1
530 black poplar      2
531 black poplar (Populus nigra)      1
532 black poplar clonal tests      1
533 black walnut      2
534 Blacksea region      1
535 blade lateral movement      1
536 Blue Tit      1
537 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
538 bočna stabilnost lista      1
539 body weight      2
540 body weight of fawns in litter      1
541 bogatstvo vrsta      1
542 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
543 Bojčin Forest      1
544 Bojčinska šuma      1
545 bolest      1
546 bolesti      1
547 bolesti divljači      1
548 bonitet      2
549 bor      1
550 Boreal forest      1
551 borealna šuma      1
552 borov četnjak      1
553 borova imela      1
554 borove kulture      1
555 bosal area      1
556 Bosna i Hercegovina      4
557 Bosna i Hercegovina.      1
558 Bosnia and Hercegovina      1
559 Bosnia and Herzegovina      3
560 Bosnia and Herzegovina.      1
561 Bosnia-Herzegovina      1
562 Botanički vrt Bečov      1
563 Brandt      2
564 brdsko-planinskopodručje      1
565 breast height diameter distribution      1
566 breeding      2
567 breeding measures      1
568 Bribir Forest      1
569 Bribirska šuma      1
570 brijest      3
571 Brižine      3
572 brnistra      1
573 broad-leaved trees      1
574 broj biljaka      1
575 broj cvjetova i plodova      1
576 broj i veličina puci      1
577 broj izbojaka na panju      1
578 broj lanadi      2
579 broj stabala      1
580 broj vrhova korijena      1
581 brojno stanje      1
582 brojnost      2
583 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
584 brown bear      2
585 brown hare      1
586 browsing      1
587 brst      1
588 brtvljenje odlagališta      1
589 brucijski bor      2
590 brucijski crveni bor      1
591 brusači      1
592 bruto domaći proizvod      1
593 brza dojava i brzo gašenje      1
594 brzina unosa      1
595 brzorastuće vrbe      1
596 Budapest      1
597 Budimpešta      1
598 building costs      1
599 bukove sječe      3
600 bukove sječine      1
601 bukove šume      6
602 bukovo-jelova prašuma      1
603 bukovo-jelove šume      1
604 Bukva      14
605 bukva (Fagus sylvatica)      1
606 buldožer      1
607 bura      1
608 burned area      2
609 burnt area      1
610 Bursaphelenchus spp.      2
611 burza      1
612 bush      1
613 bushes      1
614 business analysis      1
615 business relationships      1
616 bušilica »ST1HL 08«      1
617 C. hungarica      1
618 CA analiza      1
619 cable crane      1
620 cadastral plots      1
621 cadastre      1
622 cadmium      1
623 Calabrian pine      2
624 Callicarpa      2
625 calorific value      1
626 Cameraria ohridella      2
627 Campsis      2
628 Canadian experts report      2
629 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
630 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
631 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
632 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
633 capture-mark-recapture      1
634 carbon      1
635 carbon accumulation      1
636 carbon fluxes      1
637 carbon sequestration      2
638 carbon stock Cpool      1
639 carbon stocks      1
640 Carex brizoides      1
641 Carex pilosa      2
642 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
643 carotenoids      1
644 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
645 Carpinus L.      2
646 cartographic generalization      1
647 Castanea sativa      4
648 Castanea sativa Mill.      1
649 Castor fiber      1
650 Castor fiber L.      2
651 Catalpa      2
652 catchment      1
653 caterpillars      1
654 causes casualties      1
655 causes of leks endanger­ment      1
656 Ceanothus      2
657 Cembräwit®      2
658 centralna Bosna      1
659 Centralna šumarska uprava      1
660 Centromere nomenclature      1
661 certification      1
662 certifikacija      1
663 certifikacija šuma      1
664 Cervus elaphus      1
665 chain of damage.      1
666 chain saw      1
667 chainsaw mounted debarking tool      1
668 changes      2
669 changes in water relations      1
670 characteristics of micro-locality.      1
671 chemical components      1
672 chemical composition      1
673 Chemical composition of soil      1
674 chemism of plant materil      1
675 chestnut gall wasp      1
676 chilling      1
677 Chimonanthus      2
678 chip production      1
679 chlorophyll content      1
680 Chlorophyll content index      1
681 chlorophyllmeter CCM-200      1
682 Chrysomelidae      2
683 Chrysowit.      1
684 CIC      2
685 CIC-points      1
686 CIC-točke      1
687 cijena koštanja      1
688 cijene      1
689 cikličke snimke      2
690 cikličko snimanje      1
691 ciklus      1
692 C-indeks      1
693 C-index      1
694 CirConcomputer model      1
695 circular sample plots      1
696 ciste in      1
697 City of Zagreb      1
698 cjeloživotno obrazovanje      1
699 cjenik      1
700 claster analysis      1
701 clear cut of willow culture      1
702 clearing fire lines      1
703 Clerodendrum      2
704 climate      5
705 climate change      4
706 climate changes      1
707 Climate model      1
708 climate scenarios      1
709 climate-growth relationships      1
710 climatic change      1
711 climatic excesses      1
712 climatic factors      1
713 climatological characteristics      1
714 climbing plants      1
715 clinal variation      1
716 clonal archive      1
717 clonal forestry      1
718 clonal samples      1
719 clonal seed orchard      2
720 clonal seed orchards      1
721 clone      1
722 clones      1
723 cluster analiza.      1
724 cluster analysis      3
725 cluster analysis.s      1
726 CNS 2000      2
727 CO      1
728 CO2      3
729 coast      1
730 coastal population      1
731 coefficient of integral growth      1
732 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
733 coins      1
734 Coleoptera      4
735 Co­leoptera      1
736 colluvial soil      1
737 coloration and winter leaf retention      1
738 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
739 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
740 combustibility      1
741 combustion      1
742 Common alder      1
743 common ash      2
744 common beech      10
745 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
746 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
747 common beech felling      1
748 common beech leaves      1
749 Common Beech.      1
750 Common Cuckoo      1
751 Common Hornbeam      1
752 common names of animals      1
753 Common oak      1
754 common pistachio      1
755 common points      1
756 common spruce      1
757 Common Walnut      1
758 communicative action      1
759 community of pedunculate oak      1
760 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
761 comparative analysis      1
762 comparative research method      1
763 comparative trials      1
764 comparison      1
765 compensation      1
766 complex equations      1
767 complex systems      1
768 complexity      1
769 compromise      1
770 computer simulations      1
771 computerized information system      1
772 concentrations and contents of nutrients      1
773 conception      1
774 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
775 concrete and theoretical distribution      2
776 cone and seed morphology      1
777 coniferous species      1
778 coniferous trees      1
779 conifers      2
780 consensus      1
781 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
782 Conservation      1
783 conservation of genetic resources      1
784 Conservations      1
785 container type      1
786 containers      2
787 contamination      1
788 contamination soil      1
789 continental Croatia      1
790 contour line 98      1
791 control      2
792 coordinate transformations      1
793 coppice      1
794 coppice conversion      1
795 cork production      1
796 Cornus      2
797 corpus luteum      1
798 correction factors      1
799 correlation      2
800 correlation link      1
801 Correspondence Analysis      1
802 CORS      2
803 Corylopsis      2
804 cost      1
805 cost per m3      1
806 costs      1
807 couning      1
808 country in transition      1
809 court      1
810 CP Forests      1
811 CpDNA      1
812 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
813 craniometry      1
814 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
815 Crataegus nigra      2
816 creativity      2
817 Crikvenica -Vinodol area      1
818 Crikveničko-vinodolsko područje      1
819 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
820 critical loads      1
821 crna joha      4
822 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
823 crna joha (Alnus glutinosa)      1
824 crna topola      3
825 crna topola (Populus nigra)      1
826 crni bor      5
827 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
828 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
829 Crni bor (Pinus nigra)      2
830 crni glog      1
831 crni grab      1
832 crni jasen      2
833 Crni Lug      2
834 Crni orah      2
835 crnika      2
836 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
837 Croatia      43
838 Croatia.      1
839 Croatian forestry      1
840 Croatian Forests Co. Ltd.      3
841 Croatian Forests Co.Ltd.      2
842 Croatian Forests Ltd. b      1
843 Croatian kuna      1
844 Croatian Military Border      1
845 Croatian participation      1
846 Croatian Podunavlje region      1
847 Croatian Poplar Commission      1
848 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
849 crown biomass      1
850 Crown condition assessment      2
851 crown cover      1
852 crown damage      3
853 crown diameter      1
854 crown diameter of the sprout      1
855 crown fire      1
856 crown structure      1
857 crown transparency      1
858 crownfire      1
859 crude oil contamination      1
860 Crvanj Mt.      1
861 Crvanj planina      1
862 crveni hrast      1
863 crvenica      2
864 Cryphonectria parasitica      1
865 cull      1
866 Cultivar      2
867 cultivars of yew      1
868 cultivation method      1
869 cultural landscape      1
870 culture      2
871 cultures      1
872 Cupressus sempervirens      2
873 Curculionidae      2
874 current cutting edges value associations      1
875 current felling values      1
876 curvature      1
877 cutter      1
878 cutting and processing      1
879 Cutting propagation      1
880 cut-to-length      1
881 cut-to-length harvesting method      1
882 cycle      1
883 cyclic aerial photographs      1
884 cyclic aerial surveys      1
885 cyclic records      1
886 Czech      1
887 Czech Republic      2
888 časopis Šumarski list      1
889 Čeh      1
890 čempres      1
891 čestice      1
892 Češka      1
893 Češka Republika      1
894 četinjače      5
895 četverodimenzijski sustav      1
896 čimbenici korekcije      1
897 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
898 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
899 čista regularna bukova sastojina      1
900 čista sječa kulture vrba      1
901 čistina      1
902 čistoća debla      1
903 čišćenje      1
904 čišćenje mladih sastojina      1
905 čišćenje prosjeka      1
906 čivitnjača      1
907 Čorkova uvala      2
908 čudni atraktor      1
909 Ćićarija      2
910 dabar      4
911 dabrova brana      1
912 dabrovo jezero      1
913 daily growth rate of fawns      1
914 Dalmacija      3
915 Dalmactia      1
916 Dalmatia      2
917 Dalmatinska zagora      3
918 daljinomjer Vertex      1
919 daljinska istraživanja      6
920 damage      11
921 damage indicators      1
922 damage of needles      1
923 damage trees      1
924 damages      2
925 damages from the game      1
926 damages on the young plants      1
927 Danube      2
928 database      1
929 databases      1
930 datum nesenja      1
931 daylilies      1
932 DEA      1
933 dead wood      2
934 debarking activity      1
935 debarking productivity      1
936 debljina kore      2
937 debljinska struktura      1
938 debljinski prirast      3
939 debljinski prirast.      1
940 debljinski rast      1
941 debljinski stupanj      1
942 deciduous      1
943 deciduous forest      1
944 deciduous forests of poplar and willow      1
945 decision support system      1
946 decision support systems      2
947 deer game      1
948 defoliation      3
949 defoliators      2
950 defolijacija      2
951 defolijatori      1
952 defolijatori.      1
953 degradacija      1
954 degradacija ekosustava      1
955 degradacija šuma      1
956 degradation      1
957 degraded karst      1
958 degradirani krš      1
959 degree of damage      2
960 dehydrated zone      1
961 demand      1
962 demografske karakteristike      1
963 demo­graphic characteristics      1
964 dendrochronological analysis      1
965 dendrochronology      1
966 dendroclimatology      2
967 dendroecology      1
968 dendroekologija      1
969 dendroflora      2
970 dendroflora Hrvatske      1
971 dendroflora vrta      1
972 dendrograms      1
973 dendroklimatologija      2
974 dendrokronološka analiza      2
975 dendrological evaluation      1
976 dendrological value      2
977 dendrologija      1
978 dendrology      1
979 dendrološka inventarizacija      1
980 dendrološka vrijednost      2
981 dendrološko vrednovanje      1
982 density      6
983 density of individuals      1
984 Density of primary forest traffic infrastructure      1
985 density trend decrease      1
986 departmental research      1
987 departure angle      1
988 deposition      2
989 depozicija      1
990 desulphurization      1
991 determinacija      1
992 determination      1
993 determining horizontal distances      1
994 determining tree height      1
995 developemnt and increment of stands      1
996 development      3
997 development and increment      1
998 development of phytocoenosis      1
999 development of research      1
1000 development stages      1
1001 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1002 devitalisation      1
1003 devitalizacija      1
1004 diagnose      1
1005 diameter      3
1006 diameter increment      1
1007 diameter growth      1
1008 diameter increment      1
1009 diameter structure      1
1010 diapause      1
1011 diclinous      1
1012 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1013 die Kiefer      1
1014 dieback      8
1015 dieback of pedunculate oak      1
1016 diferencijacija      1
1017 different seedling types      1
1018 digital aerial images      1
1019 digital cadastral map      1
1020 digital elevation model      1
1021 digital orthophoto (DOP)      1
1022 digital orthophotographies      1
1023 digital ortophoto      1
1024 digital photogrammetric workstation      1
1025 digital photogrammetry      2
1026 digital terrain model (DTM)      1
1027 digital terrain models (DTM)      1
1028 digitalizacija      1
1029 digitalna fotogrametrija      2
1030 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1031 digitalne aerosnimke      1
1032 digitalni katastarski plan      1
1033 digitalni model reljefa      1
1034 digitalni model reljefa (DMR)      1
1035 digitalni model reljefa (DTM)      1
1036 digitalni model terena      2
1037 digitalni ortofoto      2
1038 digitalni ortofoto (DOF)      2
1039 digitization      1
1040 dimension stock      1
1041 dimenzija zrelosti      1
1042 dimenzije češera      1
1043 dinamika dušika u lišću      1
1044 dinamika populacije      3
1045 Dinaric mountains      2
1046 Dinaridi      2
1047 dioecious      1
1048 dionička društva u šumarstvu      1
1049 dipl. ing. šumarstva      1
1050 Diptera      3
1051 Diptera: Cecidomyiidae      2
1052 direct and diffuse light      1
1053 discoloration      1
1054 discontinued areal      1
1055 diseases of game      1
1056 disjunct      1
1057 disjunktan      2
1058 diskoloracija      1
1059 diskontinuiran areal      1
1060 dispersal prognosis      1
1061 dispersion      1
1062 disperzija      1
1063 dissipative structures      1
1064 distribucija      2
1065 distribucija prsnih promjera      2
1066 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1067 distribucija stabala      1
1068 distribution      6
1069 distribution of beneficial functions of forests      1
1070 distribution of diameter at breast height      1
1071 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1072 Distribution of forests      1
1073 distribution range      1
1074 diversity      2
1075 diversity index      1
1076 diversity indices      1
1077 division of forests in the Republic of Croatia      1
1078 divlja jabuka      1
1079 divlja kruška      1
1080 divlja svinja      3
1081 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
1082 divlja trešnja      3
1083 divljač      5
1084 divlji kesten      2
1085 djelotvornost      2
1086 djelovanje      1
1087 DNA      3
1088 DNA barcoding      1
1089 DNA barkodiranje      1
1090 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1091 DNK      2
1092 dob      1
1093 dobna struktura      2
1094 dobni razred      1
1095 dobni razredi      1
1096 dodatno vrijeme      1
1097 dolomiti      1
1098 domaćin      1
1099 domaćini      1
1100 dominance      1
1101 dominant height      2
1102 dominantna visina      2
1103 domovinski rat      1
1104 Donja Austrija      1
1105 donja voda      1
1106 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1107 dormancy      1
1108 dormantnost      1
1109 dormantnost sjemena      2
1110 dormice      1
1111 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1112 double-entry volume tables      1
1113 Douglas fir      2
1114 dovršna sječa      1
1115 doznaka u grupama      1
1116 dr. sc      1
1117 drainage system      1
1118 Drava      2
1119 Drava River valley      1
1120 drhtavi šaš      1
1121 drift fauna      1
1122 dripping through      1
1123 drone      1
1124 Drosophilidae      2
1125 drought      1
1126 drupe      1
1127 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1128 drveće      4
1129 drvenaste biljke      1
1130 drvenaste egzote      2
1131 drvenaste svojte      1
1132 drvenaste vrste      1
1133 drveni materijal za paki ranje      1
1134 drveni materijal za pakiranje      1
1135 drveni ugljen      1
1136 drvna i lisna masa      1
1137 drvna industrija      2
1138 drvna masa      1
1139 drvna prašina      1
1140 drvna zaliha      9
1141 drvna zaliha.      1
1142 drvni elementi      1
1143 Drvni građevni elementi      1
1144 drvni ostatak      2
1145 drvni peleti      1
1146 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1147 drvni sortimenti      2
1148 drvno-prerađivačka industrija      1
1149 drvo kao energent      1
1150 drvoprerađivačka industrija      1
1151 dry biomass of seedlings      1
1152 dry mass      1
1153 drying period      2
1154 Dryocosmus kuriphilus      2
1155 državna financijska potpora šumarstvu      1
1156 dubinsko snimanje      1
1157 duboka sadnja      1
1158 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1159 due diligence      1
1160 dugotrajno      1
1161 duljina korijena      1
1162 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1163 duljina tuljca      1
1164 Dunav      2
1165 duration of development stages      1
1166 dušik      3
1167 dužine sortimenata      2
1168 dvodomna      1
1169 dvopapkar      1
1170 dvoulazne tablice obujma      1
1171 dvoulazne volumne tablice      1
1172 Đurđevački pijesci      2
1173 EA 300      2
1174 early and late ecotypic forms      1
1175 Eastern Slavonia      1
1176 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1177 Eco-labele      1
1178 Eco-labels      1
1179 ecological characteristic      1
1180 ecological conditions      1
1181 ecological conditions of the site      1
1182 ecological conditions.      1
1183 ecological divergence      1
1184 ecological factors      1
1185 ecological indicators      1
1186 ecological indicatory values      1
1187 ecological label (eco-label)      1
1188 ecological network      1
1189 ecological niche      1
1190 ecological optimum      1
1191 ecological plasticity      1
1192 ecological production      1
1193 ecology      3
1194 ECOLURE      2
1195 Economic achievements      1
1196 economic activities in Croatia      1
1197 economic changes      1
1198 economic changes in forestry      1
1199 Economic development      2
1200 economic importance      1
1201 economic orientation      1
1202 Economic policy      1
1203 economic silk production      1
1204 economics of forest resources      1
1205 economics of natural resources      1
1206 economy inspection      1
1207 ecosystem      2
1208 ecosystems      1
1209 ecotypes      1
1210 ecotypic variation      1
1211 ectomycorrhiza      2
1212 ectomycorrhizal fungi      1
1213 edafski uvjeti      1
1214 Eddy covariance method      1
1215 edible      1
1216 edible mushrooms      1
1217 educating personnel      1
1218 education      1
1219 educational technology      1
1220 edukacija      1
1221 edukacija vatrogasaca      1
1222 edukativni panoi      1
1223 efektivni broj klonova      1
1224 effective clone number      1
1225 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1226 effects of thinning      1
1227 efficacy      1
1228 efficiency      3
1229 egzote      2
1230 ekologija      4
1231 ekološka divergencija      1
1232 ekološka karakteristika      1
1233 ekološka mreža      1
1234 ekološka niša      1
1235 ekološka proizvodnja      1
1236 ekološka stabilnost      1
1237 ekološkai fitogeografska analiza      1
1238 ekološke i socijalne funkcije      1
1239 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1240 ekološke orijentacije      1
1241 ekološke značajke      1
1242 ekološki činitelji      1
1243 ekološki indikatori      1
1244 ekološki osjetljivo      1
1245 ekološki problemi      1
1246 ekološki uvjeti.      1
1247 ekološko-gospodarske značajke      1
1248 ekonomija      1
1249 ekonomika prirodnih resursa      1
1250 ekonomika svilarenja      1
1251 eko­nomika šumarstva      2
1252 ekonomika šumskih resursa      1
1253 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1254 ekosustav      2
1255 ekosustavi      1
1256 ekotipska varijabilnost      3
1257 ekoznak      1
1258 eksperimentalni laboratorij      1
1259 eksperimentalni požari      1
1260 eksploatacijska polja      1
1261 ekstrakcija      1
1262 ektomikoriza      2
1263 ektomikorizne gljive      1
1264 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1265 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1266 electric radiator      1
1267 electrical resistance of cambial zone      1
1268 elektrana      1
1269 električna energija      1
1270 električni otpor kambijalne zone      1
1271 električno grijalo      1
1272 elemental analyser      1
1273 elementarni anlitaor      1
1274 elementi ocjene trofeja      1
1275 Ellenberg’s indicator values      1
1276 Ellenbergove indikatorske vrijednosti      1
1277 elm      2
1278 embiotenija      1
1279 embryo      2
1280 Emisije SO2      1
1281 EN 1316-1      2
1282 Endemic areas      1
1283 endemic species      1
1284 endemna vrsta      1
1285 endemsko područje      1
1286 Endosperm in development      1
1287 enegrija klijavosti i klijavost      1
1288 energetika      1
1289 energetska korisnost      1
1290 energetska vrijednost      1
1291 energija      6
1292 energijska tranzicija      1
1293 energy      3
1294 energy benefit      1
1295 energy production      1
1296 energy scenario      1
1297 Energy transition      1
1298 energy value      2
1299 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1300 entomofilna      1
1301 Entomopatogena gljiva      1
1302 entomophilic      1
1303 entrepreneurship      3
1304 Entwicklung      1
1305 environment      2
1306 environment protection      2
1307 environmental drivers      1
1308 environmental protection      4
1309 environmentally sound      1
1310 enzimatska aktivnost      1
1311 enzyme activity      1
1312 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1313 epidop­tera      1
1314 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1315 epoksidna smola      1
1316 epoxy resin. Collection of works      1
1317 equalization functions.      1
1318 equilateral spiral      1
1319 equipment for training bird of prey.      1
1320 Erannis defoliaria      1
1321 ergonomics      4
1322 ergonomija      4
1323 Erico-Fagetum      1
1324 eroded terrain recoveri      1
1325 erodiranje tjemena      1
1326 erosion      1
1327 erozija      1
1328 erozija tla      1
1329 esencijalni elementi      1
1330 essential elements      1
1331 essential oils      1
1332 establishment rate      1
1333 estate      1
1334 estetski izgled šume      1
1335 estimate      1
1336 estimated value of forests      1
1337 estimation      1
1338 estimation of distance      1
1339 estimation precision      1
1340 etat      1
1341 etat međuprihoda      1
1342 eterična ulja      1
1343 EU ETS scheme      1
1344 EU ETS shema      1
1345 EU FLEGTAction plan      1
1346 EU FLEGTAkcijski plan      1
1347 eucalyptus plantations      1
1348 EUFORGEN      2
1349 EUFORGEN Networks      1
1350 euglej      1
1351 eukaliptusove plantaže      1
1352 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1353 Eurasian lynx      1
1354 Eurasion lynx      1
1355 euroazijski ris      2
1356 Europa      1
1357 Europe      1
1358 Europe Slovenia      1
1359 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1360 European beaver (Castor fiber L.)      1
1361 European beech      5
1362 European brown bear (Ursus arctos)      1
1363 European larch      1
1364 European Polecat      1
1365 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1366 european yew - tree      1
1367 Europska crna topola      1
1368 europska tisa      1
1369 Europski ariš      1
1370 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1371 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1372 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1373 Eutric Rankers      1
1374 Eutrični ranker      1
1375 evaluation model      2
1376 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1377 evaluation of natural resources      1
1378 even-aged beech stands      2
1379 evenaged stands      1
1380 evergreen      1
1381 evergreen oak      2
1382 excange value      1
1383 exchangeable development      1
1384 exhibit      1
1385 Exhibitions      1
1386 existing state      1
1387 experimental fires      1
1388 Experimental Laboratory      1
1389 experimental plot B bare ground      1
1390 exploitation      1
1391 exploitation fields      1
1392 Exports and Imports      1
1393 exposure      3
1394 FACE      1
1395 FACE facility      1
1396 facilitation      1
1397 factors to vertical terrain corrections      1
1398 Faculty of Forestry      1
1399 Faculty of Forestry Zagreb      1
1400 Fagus L.      2
1401 Fagus silvatica      1
1402 Fagus sylvatica      4
1403 Fagus sylvatica L.      2
1404 Fairs      1
1405 faktori staništa      1
1406 falconer equipment      1
1407 falconry equipment      1
1408 falconry techniques      1
1409 Fallow deer      2
1410 false beech heartwood      1
1411 Fang      1
1412 FAO      1
1413 farmer cables      1
1414 farmer vitla      1
1415 Fast Furier method      1
1416 Fast Furier metoda      1
1417 fauna      6
1418 faunalni drift      1
1419 favourable conservation status      2
1420 Faza - II      1
1421 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1422 faza isključivanja stabala      1
1423 faze razmnožavanja      1
1424 FBP sustav      1
1425 FBP System      1
1426 felled stemwood      1
1427 felling      1
1428 felling and processing      1
1429 felling and processing of wood assortments      1
1430 felling control      1
1431 felling cycle      1
1432 felling thinning volume      1
1433 female roe deer      1
1434 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1435 fenofaze      1
1436 fenologija      6
1437 fenologija listanja      3
1438 fenologija.      1
1439 fenološka motrenja      2
1440 fenološka opažanja      2
1441 fenotipska plastičnost.      1
1442 fenotipska stabilnost      1
1443 fenotipska varijabilnost      1
1444 feromonske klopke      5
1445 feromonski mamac      1
1446 feromonski raspršivači      1
1447 fertility      1
1448 fertilization      1
1449 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1450 Feulgen squash method      1
1451 Feulgen squash metoda      1
1452 Fibonaccijev niz      1
1453 fictional rotation      1
1454 field elm      1
1455 field plot      1
1456 fiksiranje dušika      1
1457 fiktivna ophodnja      1
1458 filogenija      1
1459 Final consumption wood products industries      1
1460 final cut      1
1461 Final use of wood products industry      1
1462 finalna prerada drva      1
1463 financial resources      1
1464 financijska politika      1
1465 fine forest fuel      1
1466 Finland      1
1467 fino šumsko gorivo      1
1468 Finska      1
1469 fir      3
1470 fire      3
1471 fire behavior      1
1472 fire behaviour      1
1473 fire fighting equipment      1
1474 Fire history      1
1475 fire line      1
1476 fire lines      1
1477 fire lines with elements of roadways      1
1478 fire modeling systems      1
1479 Fire Weather Index      3
1480 fire.      1
1481 fire-climate regions      1
1482 fire-climate regions.      1
1483 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1484 firemen education      1
1485 fire-risk      1
1486 fires      2
1487 first and second order histograms      1
1488 first finding      1
1489 first record      1
1490 first records      1
1491 fishing      1
1492 fitocenologija      3
1493 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1494 fitocenološka snimka      1
1495 fitocenološke jedinice      1
1496 fitocenološke značajke      1
1497 fitocenoza      1
1498 fitogeografsko raščlanjenje      1
1499 fitohormones      1
1500 fitohormoni      1
1501 fitomasa      1
1502 fitoplazme      2
1503 fitoremedijacija      3
1504 fitosanitarne mjere      1
1505 fitosanitarni pregled      1
1506 fitosanitarni sustav      1
1507 fizička svojstva      1
1508 fizičke i mineralne značajke tla      1
1509 fizičko opterećenje      1
1510 fizika      1
1511 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1512 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1513 fizikalna svojstva      1
1514 fiziologija sjemena      1
1515 fiziološki parametri      1
1516 flammability      2
1517 flammable material      1
1518 flight activity      1
1519 flight dynamics      1
1520 flood      1
1521 flood control      1
1522 floodplain forest      2
1523 floodplain forests      1
1524 flora      12
1525 flora content      1
1526 floral composition      5
1527 floral elements      1
1528 floristic composition      1
1529 floristička struktura      1
1530 florni elementi      2
1531 florni sastav      8
1532 Flowering Ash      1
1533 flowing down trunk      1
1534 flushing      1
1535 fluvisol      2
1536 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1537 F-O i »K-k«      1
1538 foliar threatment      1
1539 folijarna aplikacija      1
1540 food      1
1541 forces of resistance to growth      1
1542 Forcing      1
1543 Foreign timber trade      1
1544 forest      5
1545 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1546 Forest Administration Bjelovar.      1
1547 Forest Administration Delnice      1
1548 Forest Administration Požega      1
1549 forest and water ecosystems      1
1550 forest and wildlife management      1
1551 forest area      1
1552 forest association      1
1553 forest assortments      1
1554 forest biomass      1
1555 forest certification      1
1556 forest communities      3
1557 forest community of beech and fir      1
1558 forest contractors      1
1559 Forest cover      1
1560 forest cultures      3
1561 forest damage      1
1562 forest damage.      1
1563 forest development strategy      1
1564 forest dieback      1
1565 forest economics      2
1566 forest ecosystem      1
1567 forest ecosystem services      1
1568 forest ecosystems      1
1569 forest edges      1
1570 Forest education      1
1571 forest enterprise      1
1572 forest environments      1
1573 forest estate      1
1574 Forest exploitation      1
1575 forest fee      1
1576 forest fire      4
1577 Forest Fire Prevention      1
1578 forest fire prevention roads      1
1579 forest fire protection      1
1580 forest fires      6
1581 forest floor      3
1582 forest gap      1
1583 forest gaps      1
1584 Forest genetic resources      1
1585 Forest Genetic Resources Programme      1
1586 Forest Genetics resaurces      1
1587 forest habitat      2
1588 forest history      1
1589 forest interest rate      1
1590 forest interest rate (forest annuity)      1
1591 forest inventory      6
1592 forest landlords      1
1593 forest lands      2
1594 forest landscape restoration.      1
1595 forest laws      1
1596 forest Macelj      1
1597 forest machines      1
1598 forest management      6
1599 forest manage­ment      1
1600 Forest management plan      1
1601 forest management planning      4
1602 forest management resystematization      1
1603 forest of high silvicultural form      1
1604 Forest opening      1
1605 Forest operations      2
1606 forest owners      1
1607 forest owners’ cooperation      1
1608 forest policy      4
1609 forest privatization      1
1610 forest products      1
1611 forest property plan      1
1612 forest protection      1
1613 forest protection.      1
1614 Forest rails      1
1615 forest regeneration      1
1616 forest reproductive material      1
1617 forest resource      1
1618 forest resources      2
1619 forest road      3
1620 Forest roads      5
1621 forest seedlings      1
1622 forest seeds      1
1623 forest soil      4
1624 forest soil stabilization      1
1625 forest soils      1
1626 forest tending      3
1627 forest timber product      1
1628 forest tracks      1
1629 forest transport systems      1
1630 Forest transportation      1
1631 forest trees      1
1632 forest user´s unit      1
1633 forest utilization      1
1634 forest value      2
1635 forest value assessment      1
1636 forest vegetation      4
1637 forest woody assortments      1
1638 forest work      1
1639 forest worker      1
1640 forest Žutica      1
1641 forest-based industries      1
1642 Forested Areas      1
1643 forestry      17
1644 Forestry and forest policy      1
1645 forestry biomass      2
1646 forestry company      1
1647 forestry contractors      1
1648 forestry development      1
1649 forestry disciplines      1
1650 forestry education      1
1651 forestry legislative      1
1652 Forestry Museum in Krasno      1
1653 forestry occupation      1
1654 forestry operation      2
1655 forestry policy      1
1656 Forestry school Karlovac      1
1657 forestry work      1
1658 forests      6
1659 forests measuring      1
1660 forests stand      1
1661 formation of forest associations      1
1662 forming pioneer stands      1
1663 formiranje pionirskih sastojina      1
1664 formiranje šumskih zajednica      1
1665 Forsterferuf      1
1666 Forsythia      2
1667 forvarder      1
1668 forwarder      1
1669 fosfor      3
1670 fotointerpretacijski ključ      2
1671 fotosintetičke osobine lista      1
1672 fotosintetski pigmenti      1
1673 fotosinteza      2
1674 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1675 Fraxinus angustifolia      2
1676 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1677 Fraxinus excelsior      2
1678 Fraxinus L.      2
1679 Freilassung      1
1680 frost-crack      1
1681 fruit      3
1682 fruit morphology      1
1683 Fruit set      1
1684 fruits      1
1685 FSC logo      2
1686 fuel load      2
1687 Fuel modeling      1
1688 fuel types      2
1689 fuel wood.      1
1690 functions for determination      1
1691 fungal entomopathogen      1
1692 fungal pathogen      1
1693 fungal spores      1
1694 fungal-like organisms      1
1695 fungicid      1
1696 fungicide      1
1697 fungicides      1
1698 fungicidi      1
1699 fungus      2
1700 funkcije tražnje      1
1701 funkcije upravljanja: planiranje      1
1702 funkcije za izjednačenje      1
1703 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1704 furniture manufacturing      1
1705 fuzija snimki      1
1706 g.j. "Česma"      1
1707 G.J. "Žutica"      1
1708 galerije      1
1709 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1710 gallery      1
1711 galls      1
1712 Game      2
1713 game breeding enclosure Kunjevci      2
1714 Game enclosure      1
1715 game loss      1
1716 games      1
1717 gap      1
1718 garden in the cloister      1
1719 GC      2
1720 GC/MS      2
1721 GDD      2
1722 Gehörn      1
1723 gene diversity      1
1724 gene pool      1
1725 General Directorate of Forestry      1
1726 generalized model      1
1727 genetic analysis      1
1728 genetic differentiation      1
1729 genetic diversity      3
1730 genetic diversity and diff erentiation      1
1731 genetic gain      1
1732 genetic origin      1
1733 genetic parameters      1
1734 genetic polymorphism      1
1735 genetic structure      1
1736 genetic test      1
1737 genetic variability      1
1738 genetic variation      1
1739 genetički test polusrodnika      1
1740 genetska analiza      1
1741 genetska diferencijacija      1
1742 genetska dobit      1
1743 genetska raznolikost      3
1744 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1745 genetska raznolikost.      1
1746 genetska struktura      1
1747 genetska varijabilnost      2
1748 genetski diverzitet      1
1749 genetski parametri      1
1750 genetski polimorfizam      1
1751 genetsko porijeklo      1
1752 genofond      1
1753 genotype × environment interaction      1
1754 geocoding      1
1755 geografske i reljefne značajke      1
1756 geografski informacijski sustav      3
1757 geografsko porijeklo      1
1758 geographic information system      1
1759 Geographic Information System.      1
1760 geographic information systems      1
1761 geographic origin      1
1762 Geographical and relief characteristics      1
1763 geographical features      1
1764 Geographical Information System      1
1765 geokodiranje      1
1766 geometric distortions      1
1767 geometrijske distorzije      1
1768 geomorfologija      2
1769 geomorphology      2
1770 geosintetici      1
1771 geostatistics      1
1772 geostatistika      1
1773 GeoWEPP      1
1774 GeoWEPP)      1
1775 germinability      1
1776 germinated seed      1
1777 germination      2
1778 GFIS      1
1779 GIS      18
1780 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1781 GIS (Geographic Information System)      1
1782 GIS.      1
1783 glavna sastojina      1
1784 glavne vrste drveća      1
1785 Global change      1
1786 global climate changes      1
1787 globalizacija      1
1788 globalizacija u Hrvatskoj      1
1789 globalization      1
1790 globalization in Croatia      1
1791 globalna promjena      1
1792 globalne klimatske promjene      1
1793 glodavci      1
1794 gljiva      2
1795 gljivama slični organizmi      1
1796 gljivični patogen      1
1797 gnojidba      2
1798 GNSS      2
1799 godišnji sječivi prihod      1
1800 golosjemenjače      2
1801 gora i planina      1
1802 gorivi materijal      1
1803 gorivost      1
1804 Gorska Hrvatska      1
1805 Gorski kotar      3
1806 gorsko područje      1
1807 gorsko reljefno područje      1
1808 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1809 gospodarene bukve šume      1
1810 gospodarenje      6
1811 gospodarenje šumama      1
1812 gospodarenje šumama i lovištima      1
1813 gospodarska depresija      1
1814 gospodarska inspekcija      1
1815 gospodarska jedinica      1
1816 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1817 gospodarska politika      1
1818 Gospodarska postignuća      1
1819 gospodarska vrijednost šume      1
1820 gospodarske djelatnosti RH      1
1821 gospodarski razredi      1
1822 Gospodarski razvitak      2
1823 gospodarski značaj – učinci      1
1824 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1825 gospodarsko usmjerenje      1
1826 gospodarstvo      1
1827 GPS      4
1828 GPS and GIS      1
1829 GPS i GIS      1
1830 grad Zagreb      1
1831 gradacija      2
1832 gradation      1
1833 Gradiaton      1
1834 gradski park      1
1835 granatiranje      1
1836 granica zone totalnog sušenja      1
1837 graničice      1
1838 granična linija      1
1839 granične vrijednosti      2
1840 granulometrijski sastav tla      1
1841 grass      1
1842 GRASS GIS      2
1843 grasses      1
1844 grazing      1
1845 Grčka      1
1846 Greece      1
1847 Green oak      1
1848 greenhouse gases      1
1849 Greenhouse media      1
1850 Greenwich      1
1851 grey alder (Alnus incana)      1
1852 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1853 grinders      1
1854 grivasta ovca      1
1855 grivasti skakač      1
1856 grm      1
1857 grmlje      5
1858 Gross domestic product      1
1859 ground and flood water      1
1860 ground and surface water monitoring      1
1861 ground water      1
1862 groundwater      4
1863 group decision making      1
1864 group-selection cutting      1
1865 Growing stock      7
1866 growth      10
1867 growth and increment      2
1868 growth equation      1
1869 growth forces      1
1870 growth forces and suppressed forces      1
1871 growth of mean stand diameter      1
1872 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1873 grupno odlučivanje      1
1874 gubar      2
1875 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1876 gubici      1
1877 gubici divljači      1
1878 gubici tla      1
1879 gubitak mase      1
1880 Guide curve method      1
1881 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
1882 gusjenica      1
1883 gustoća      2
1884 gustoća drva      3
1885 gustoća peleta      1
1886 gustoća populacije      4
1887 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1888 gustoća u standardno suhom stanju      1
1889 Gymnosperms      1
1890 gypsy moth      2
1891 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1892 habitat      8
1893 habitat factors      1
1894 habitat map      1
1895 habitat suitability      1
1896 habitat type      2
1897 Habitat. Posavina      1
1898 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1899 halbsib-progeny tests.      1
1900 half-sib potomstvo      1
1901 half-sib progenies      1
1902 Haljevo forest      1
1903 Hamamelis      2
1904 hantaviruses      1
1905 hantavirusi      1
1906 hard ticks      1
1907 hardwood      1
1908 hardwood-broadleaf species      1
1909 harvest scheduling      1
1910 harvester      8
1911 harvesteri i procesori      1
1912 harvesting conditions      1
1913 haul.      1
1914 haulage tracks      1
1915 Hauling and transportation of timber      1
1916 haustorij      1
1917 haustorium      1
1918 hazardous waste      1
1919 health      2
1920 health and safety      1
1921 health status      1
1922 health status category of stand      1
1923 health tourism      1
1924 heat transfer.      1
1925 heat treatment (HT)      1
1926 heavy metals      2
1927 heavy thinning      1
1928 height      3
1929 height and height increment      1
1930 height and root collar diameter      1
1931 height and volume growth      1
1932 height growth      5
1933 height increment      2
1934 height of sprout      1
1935 Helleboro nigri-Piceetum      1
1936 Hemiptera      4
1937 herbaceous plants      1
1938 herbaceous species of the forest edge      1
1939 herbicid      1
1940 herbicide      1
1941 herbicides      1
1942 herbicidi      1
1943 Hercegovina      1
1944 hereditary basis      1
1945 heredity      1
1946 heretability      1
1947 heritability      1
1948 Herzegovina      1
1949 Hibiscus      2
1950 hibridi      2
1951 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1952 hidrologija      1
1953 hidrološka uloga      2
1954 hidromeliorativni zahvati      1
1955 hidropedološke karakteristike      1
1956 hidrotehničke mjere      1
1957 high forest      1
1958 hilly area      1
1959 hind body weight      1
1960 hiperforezija      1
1961 hiperparazitoid      2
1962 Hippophaë rhamnoides      2
1963 Hippophao-Berberidetum      2
1964 Histiostoma piceae      2
1965 Histiostoma ulmi      1
1966 Histiostomatidae      3
1967 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1968 historical development      1
1969 historical outbreaks      1
1970 historical presentation      1
1971 historical value      2
1972 history of forestry      2
1973 history of HŠD      1
1974 hladne temperaturne jedinice.      1
1975 hlapljive komponente      1
1976 Hohenadel´s method      1
1977 Hohenadlova metoda      1
1978 hollow-horned animal      1
1979 Homeland war      1
1980 homogenizacija      1
1981 homogenization      1
1982 horn length      1
1983 Hornbeam hop      1
1984 Hornbeam oriental      1
1985 horns      1
1986 horse chestnut      2
1987 horse chestnut protection      1
1988 horticultural elements      1
1989 horticul­tural value      2
1990 hortikulturna vrijednost      2
1991 hortikulturni elementi      1
1992 host      1
1993 host plants      1
1994 hosts      2
1995 hrana      1
1996 hranidba      1
1997 hranljiva      1
1998 hrast      3
1999 hrast crnika      1
2000 hrast crnika (Quercus ilex)      2
2001 hrast crnike      1
2002 hrast kitnjak      7
2003 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2004 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2005 hrast lužnjak      36
2006 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2007 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
2008 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2009 hrast medunac      3
2010 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2011 hrast oštrika      1
2012 hrast sladun      1
2013 hrastov ponik      2
2014 hrastova mrežasta stjenica      1
2015 hrastova oblovina      1
2016 hrastova pepelnica      1
2017 hrastove šume      1
2018 hrastovi županije bjelovarske      1
2019 hrastovina      1
2020 Hrvatska      49
2021 Hrvatska – Dalmacija      1
2022 hrvatska flora      1
2023 hrvatska kuna      1
2024 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2025 Hrvatska vojna granica      1
2026 Hrvatska.      6
2027 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2028 Hrvatske šume d.o.o      1
2029 Hrvatske šume d.o.o.      4
2030 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2031 Hrvatski udio      1
2032 Hrvatsko Podunavlje      1
2033 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2034 hrvatsko šumarstvo      1
2035 HTRS96/TM      2
2036 human protection      1
2037 human resources in forestry      1
2038 humic acids      1
2039 huminske kiseline      1
2040 humizacija      1
2041 humofluvisol      2
2042 humus      3
2043 Hungavit      2
2044 hunt      1
2045 hunters      4
2046 hunting      6
2047 Hunting and fishing      1
2048 hunting area      1
2049 hunting associations      1
2050 hunting club rules      1
2051 hunting district      2
2052 hunting ground      1
2053 hunting ground biological casualties      1
2054 hunting grounds      1
2055 hunting illustration      1
2056 Hunting Management      3
2057 hunting society      1
2058 hunting-demographic intensity      1
2059 hunting-geographic intensity      1
2060 Hvar      2
2061 hvatanje      1
2062 hvatanje dabra      1
2063 hybrids      2
2064 hydrological role      2
2065 hydrology      1
2066 hydro-melioration treatments      1
2067 hydro-technical interventions      1
2068 hydro-technical measures      1
2069 Hymenoptera      4
2070 Hymenoptera: Platygastridae      2
2071 hyperparasitoid      1
2072 hyperphoresy      1
2073 ICP Forests      6
2074 identifikacija.      1
2075 iglice      1
2076 IGRs      1
2077 II-G-10      2
2078 II-G-20      2
2079 ilegalni odstrel      1
2080 ilirske vrste      1
2081 illegal felling      1
2082 illegal killing      1
2083 Illegal timber trade      1
2084 ilovača      1
2085 image fusion      1
2086 imela      2
2087 imidaclopride      1
2088 imidakloprid      1
2089 imovna općina      2
2090 impact      1
2091 impacts of silvicultural measures      1
2092 implementation of H1 and H2      1
2093 improvement by selfing      1
2094 improving management practices      1
2095 in situ and ex situ methods      1
2096 in situ i ex situ metode      1
2097 in utero      2
2098 inactive forest owners      1
2099 incomplete development      1
2100 increase in growth      1
2101 increment      5
2102 Increment and cut      1
2103 increment and quality      1
2104 increment percentage      2
2105 indeks lisne povr šine      1
2106 indeks raznolikosti.      1
2107 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2108 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2109 indeks zaraze      1
2110 indeksi diverziteta      1
2111 indeksi točnosti      1
2112 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2113 index of infestation      1
2114 index values of common beech trees      1
2115 indicators      2
2116 indicators of productivity      1
2117 indices about forests      1
2118 Indigobush      2
2119 Indigobush bioproductivity      2
2120 Indigofera      2
2121 indikator dostupnosti      1
2122 Industrial Round Timber in the Rough      1
2123 industrija      1
2124 industrija celuloze i papira      1
2125 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2126 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2127 inercepcija      1
2128 inferencijalna statistika      1
2129 inferior and superior model trees      1
2130 infestation      2
2131 infestation intensity      1
2132 infiltracija      1
2133 infiltration      1
2134 inflammability and combustibility of fuel types      2
2135 informacijski sustav      1
2136 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2137 information system      1
2138 information system model      1
2139 informiranost      1
2140 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2141 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2142 innovations in forestry      2
2143 Innovativeness      2
2144 inovacije u šumarstvu      2
2145 inovativnost      2
2146 input-output analiza      1
2147 input-output analyses      1
2148 insect      3
2149 insect growth regulators      1
2150 insect pests      2
2151 insecticide      1
2152 insecticides      1
2153 Insectivores      1
2154 insects      1
2155 insekticid      1
2156 insekticidi      1
2157 insolacija      1
2158 insolation      1
2159 integral management with ecosystems in space      1
2160 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2161 integrated forest protection      1
2162 integrated timber protection      1
2163 integrirana zaštita oblovine      1
2164 integrirana zaštita šuma      1
2165 intelektual no vlasništvo      1
2166 intellectual ownership      1
2167 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2168 intensity of infection      2
2169 intensity of infestation      3
2170 intensive      1
2171 intenzitet fotosinteze      1
2172 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2173 intenzitet prorede      1
2174 intenzitet zaraze      6
2175 inter- and intrapopulation variability.      1
2176 interakcija genotip × okolina      1
2177 interception      1
2178 interest associations      1
2179 interlaboratory testing      1
2180 international standards      1
2181 Internet      3
2182 internetske usluge      1
2183 interpopulation and intrapopulation variability      1
2184 intesivelly thinning      1
2185 intra- and interpopulation variability      1
2186 Intraclonal and interclonal variability      1
2187 intraclonal variability      1
2188 intrapopulation and interpopulation variability      1
2189 intraspecific      1
2190 introduction      3
2191 introdukcija      6
2192 introgresija      1
2193 invasive pest      1
2194 invasive species      10
2195 invasive trees      1
2196 invazivna vrsta      4
2197 invazivne drvenaste vrste      1
2198 invazivne vrste      5
2199 invazivni štetni organizam      1
2200 invazivni štetnik      1
2201 inventarisation of woody plants      1
2202 inventarizacija dendroflore      1
2203 inventarizacija drveća i grmlja      1
2204 inventura      1
2205 inventura šuma      3
2206 inverzija vegetacije      1
2207 investments      1
2208 injuries at work      1
2209 IPGRI      1
2210 Ips typographus      2
2211 iptera      1
2212 iskoristavački pokazatelj      1
2213 iskorišćivanje šuma      1
2214 iskorištavanje šuma      2
2215 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2216 iskorištenje      2
2217 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2218 island Mljet      1
2219 islands      1
2220 ISO 11277      1
2221 isoenzyme      1
2222 isoenzymes      1
2223 ispitivanje      2
2224 ISPM 15      4
2225 ispuštanje      1
2226 ispuštanje dabra      1
2227 ISTA pravila      1
2228 ISTA rules      1
2229 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2230 Istočna Slavonija      1
2231 istovjetne točke      1
2232 Istra      2
2233 Istra (Hrvatska)      1
2234 istraživanja      1
2235 istraživanje tržišta      1
2236 Istria      1
2237 Italian oak      2
2238 ITS2 regije      1
2239 ITS2 region      1
2240 Ivanščica      3
2241 Ixodidae      2
2242 izbojci      1
2243 izgorena površina      1
2244 izložak (eksponat)      1
2245 Izložbe-sajmovi      1
2246 izloženost      3
2247 izlučenje      1
2248 izlučivanje sastojina      2
2249 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2250 izmjera šuma      3
2251 izmjera šumskog drveća      1
2252 iznošenje drva      1
2253 izoenzimi      8
2254 izoenzymes      1
2255 izrada i privlačenje drva      1
2256 izravno i difuzno svjetlo      1
2257 Izvanredna stanja      1
2258 izvješće eksperata iz Kanade      2
2259 izvješćivanje      1
2260 izvoditelji šumskih radova      2
2261 izvođenje šumskih radova      1
2262 Izvoz i Uvoz      1
2263 izvozni putovi      1
2264 izvoženje drva.      1
2265 jablan      1
2266 Jadran      1
2267 jadranski otoci      1
2268 jadransko područje      1
2269 Jagdausstellungen      1
2270 jajnici      1
2271 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2272 jake prorjede      1
2273 Japage      2
2274 jarebica kamenjarka – grivna      1
2275 Jarebica kamenjarka grivna      1
2276 jasen      1
2277 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2278 Jasminum      2
2279 javni šumarski instituti      1
2280 javno mišljenje      1
2281 javno podsticanje šumarstva      1
2282 jedinstvena metoda      1
2283 jedinstveni model      1
2284 jednadžbe rasta      1
2285 jednakokutna spirala      1
2286 jednodobne bukove sastojine      2
2287 jednodobne regularne sastojine      1
2288 jednodobne sastojine      1
2289 jednodobno gospodarenje      1
2290 jednogodišnje sadnice      1
2291 jednospolna      1
2292 jela      6
2293 jela obična      1
2294 jela.      1
2295 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2296 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2297 jelen fratar      1
2298 Jelen lopatar      1
2299 jelen obični      3
2300 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2301 jelovina (Abies alba Mill)      1
2302 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2303 jestiva      1
2304 jestive gljive      1
2305 Joinery and Cabinet making      2
2306 joint- stock company in forestry      1
2307 Josip Ettinger      2
2308 Journal of Forestry      1
2309 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2310 Juglans L.      2
2311 Juglans nigra      1
2312 jugoistočna Europa      1
2313 juniper      1
2314 jura      1
2315 juvenilno drvo      1
2316 Južna Afrika      1
2317 Južna/Srednja Europa      1
2318 kadmij      1
2319 kadrovi u šu­marstvu      1
2320 kakvoća      1
2321 kakvoća drvnih sortimenata      1
2322 kakvoća stabala      1
2323 kalabrijski bor      2
2324 kalij      2
2325 Kalnik      2
2326 Kalnik forest      1
2327 kamenolom Očura II      1
2328 kamenjarka.      1
2329 kanader i demon      1
2330 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2331 Kappa statistika      1
2332 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2333 karantenski štetnik      1
2334 karbonatnenaslage      1
2335 kariotip      1
2336 karotenoidi      1
2337 karst      3
2338 karst phenomena      1
2339 karta staništa      1
2340 karta šumskih zajednica      1
2341 karte      1
2342 kartiranje šumskog drveća      1
2343 kartografska generalizacija      1
2344 Karyotypes      1
2345 kaštelansko područje      1
2346 katastar      1
2347 katastar vodnih potencijala      2
2348 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2349 kavkaska jela      1
2350 keficijent unutarnjeg rasta      1
2351 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2352 kemijski sastav      1
2353 kemijski sastav sjemena      1
2354 kemijski sastav tla      1
2355 kemizam biljnog materijala.      1
2356 kermes berry      1
2357 Kermes oak      1
2358 kestenov moljac miner      1
2359 kestenova osa šiškarica      1
2360 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2361 kitnjak      1
2362 klasična otvorenost      1
2363 klaster analiza      3
2364 klasterska analiza      1
2365 klet      1
2366 klijanci      1
2367 klijanje      1
2368 klijavost      2
2369 klima      6
2370 klima-požarna područja      1
2371 klima-požarna područja.      1
2372 klimatološki parametri      1
2373 klimatska promjena      1
2374 klimatske karakteristike      1
2375 klimatske promjene      5
2376 klimatski čimbenici      1
2377 klimatski ekscesi      1
2378 klimatski model      1
2379 klimatski scenariji      1
2380 klinalna varijabilnost      1
2381 klizna sredina      1
2382 klon      1
2383 klon topole I-214      1
2384 klonovi      1
2385 klonovi bijele vrbe      2
2386 klonovi stablastih vrba      1
2387 klonovi topola      2
2388 klonovi topole      1
2389 klonska sjemenska plantaža      2
2390 klonske sjemenske plantaže      1
2391 klonski arhivi      1
2392 klonski testovi crnih topola      1
2393 klonski uz.orci      1
2394 klonsko šumarstvo      1
2395 Klorofilmetar CCM-200      1
2396 kljove      2
2397 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2398 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2399 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2400 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2401 Koelreuteria      2
2402 količine goriva      1
2403 kolotrag      1
2404 koluvij      1
2405 koljik      2
2406 komparacija stanja za 2009.      1
2407 komparativna analiza      1
2408 komparativna metoda istraživanja      1
2409 kompleksni sustavi      1
2410 kompleksnost      1
2411 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2412 kompromis      1
2413 Komrčar      2
2414 komuniciranje      1
2415 komunikacijske aktivnosti      1
2416 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2417 koncepcija      2
2418 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2419 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2420 konsenzus      1
2421 kontejner      1
2422 kontejneri      1
2423 kontejnerski uzgoj      1
2424 kontinentalna Hrvatska      1
2425 kontrola      1
2426 kontrolne pokusne plohe      1
2427 konverzija panjača      1
2428 konzervacija      1
2429 konzervacija vlage      1
2430 konzervacija vlage u tlu      1
2431 Kopački rit      2
2432 kopulacija      1
2433 kora      2
2434 koranje      1
2435 korelacija      1
2436 korelacijska veza      2
2437 korijen      2
2438 korištenje zemljišta      1
2439 korjenov sustav      1
2440 korološke i fitocenološke značajke      1
2441 korov      1
2442 korovi      1
2443 korovska vegetacija      1
2444 košćela      1
2445 koštunica      1
2446 kovanice      1
2447 krajobraz.      1
2448 krajobrazna raznolikost      1
2449 kramp      1
2450 kraniometrija      1
2451 Krapinsko-zagorska Count      1
2452 Krapinsko-zagorska County      1
2453 Krapinsko-zagorska županija      2
2454 kras      1
2455 Krasno      2
2456 kraška polja      1
2457 kratke ophodnje.      1
2458 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2459 kreativnost      2
2460 kreda      1
2461 kriging      2
2462 kriterij kvaliteta      1
2463 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2464 kriteriji za investiranje      1
2465 kritosjemenjače      1
2466 krivulje indeksa staništa      1
2467 krize      1
2468 kronika      1
2469 krpelj      1
2470 krš      4
2471 krški fenomeni      1
2472 krupno drvo      1
2473 krupnoća žira      2
2474 kružne primjerne plohe      1
2475 kserofitna      1
2476 kukac      3
2477 kukavica      1
2478 kukci      1
2479 kukci potkornjaci      1
2480 kukcojedi      1
2481 kultivari tise      1
2482 kultura      2
2483 kultura crnog bora      1
2484 kulture kratkih ophodnji      2
2485 kulturni pejzaž      1
2486 kulturno povijesna baština      1
2487 Kunstinseln      1
2488 kva liteta sjemena      1
2489 kvalitativno iskorištenje      1
2490 kvalitet      1
2491 kvaliteta      2
2492 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2493 kvaliteta sadnica      2
2494 kvaliteta staništa      1
2495 kvaliteta žira      1
2496 kvaliteta života      1
2497 kvantitativna obilježja      1
2498 kvantitativna svojstva      1
2499 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2500 kvarter      1
2501 laboratorijski uzgoj      1
2502 laboratory rearing      1
2503 land mines      1
2504 land use      1
2505 landed municipality      1
2506 landfill gas      1
2507 landforms      1
2508 Landsat      2
2509 Landsat 7      2
2510 landscape artist      1
2511 landscape design      1
2512 landscape diversity      1
2513 landscape.      1
2514 lapor      1
2515 large wood of Italian oak      1
2516 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2517 Laudonov Gaj      4
2518 laurel      1
2519 Law      1
2520 lawn      1
2521 laying date      1
2522 layout of the islet      1
2523 layout proposal      1
2524 leachate      1
2525 leaf area index      1
2526 leaf litter      1
2527 leaf morphology      6
2528 leaf nitrogen dynamic      1
2529 leaf photosynthetic traits      1
2530 leaf third-flush      1
2531 leaf unfolding      1
2532 leafminers      1
2533 legislation      1
2534 legislative      1
2535 Lekenik      2
2536 length of assortment      1
2537 length of the nibbled part of a shoot      1
2538 Lepidoptera      5
2539 Leptoglossus occidentalis      2
2540 Lespedeza      2
2541 level of knowledge.      1
2542 libanonski cedar      1
2543 library      1
2544 Liburnian karst      1
2545 Liburnijski krš      1
2546 licenciranje      2
2547 licensing      2
2548 LiDAR      4
2549 life forms      1
2550 lifelong learning      1
2551 light      2
2552 lightweight unmanned aerial vehicles      1
2553 Lika      6
2554 limit values      2
2555 linear correlation      1
2556 linear trend      1
2557 linearna korelacija.      1
2558 linearni trend      1
2559 lines below electro-energetic facilities      1
2560 linoleic acid      1
2561 linoleinska kiselina      1
2562 Liocourt´s distribution      1
2563 Liocourtova distribucija      2
2564 Lisičine      1
2565 Lisičine Arboretum      2
2566 lisni mineri      1
2567 listanje      1
2568 listinac      3
2569 listopadna      1
2570 listopadne šume      1
2571 lisymeters      1
2572 lišće obične bukve      1
2573 lišće perasto      1
2574 litače      1
2575 lithological unit      1
2576 litološka cjelina      1
2577 litter      1
2578 litter mass loss      1
2579 livelihoods      1
2580 lizimetri      2
2581 local community      1
2582 Local population      1
2583 log value yield.      1
2584 log volume yield      1
2585 logger injuries      1
2586 logging      3
2587 logging as sylvicultural care of stands      1
2588 Logging operations      1
2589 logging residue      1
2590 logging strategy      1
2591 logistic regression      1
2592 logistička regresija      1
2593 lokalna zajednica      1
2594 Lokalne populacije      1
2595 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2596 Longe-range      1
2597 longitudinal clearance radius      1
2598 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2599 Lonicera      2
2600 lopatar      1
2601 Loranthus europaeus Jacq.      6
2602 losses      1
2603 lov      1
2604 lovac      1
2605 lovačka ilustracija      1
2606 lovačka udruga kotara senjskog      1
2607 lovačke izložbe      1
2608 lovačke udruge      1
2609 Lovački dio izložbe      1
2610 lovci      2
2611 lovište      7
2612 lovni trupčići      2
2613 lovno gospodarenje      3
2614 lovno područje      1
2615 lovno stablo      1
2616 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2617 lovno-demografski intenzitet      1
2618 lovno-geografski intenzitet      1
2619 lovor      1
2620 Lovran marron      1
2621 lovranski marun      1
2622 lovstvo      4
2623 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2624 Lovstvo i ribarstvo      1
2625 low attack      1
2626 low quality and small-sized diameter logs      1
2627 low tree      1
2628 Lower Austria      1
2629 lower tusks      1
2630 lowland      1
2631 lowland forest      1
2632 lowland forest ecosystems      3
2633 Lowland forests      4
2634 lowland forests of pedunculate oak      1
2635 lowland region      1
2636 low-lying areas      1
2637 lubanja      1
2638 Lumber operations      1
2639 lumber value yield      1
2640 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2641 lužnjak      2
2642 Lymantria dispar      2
2643 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2644 Lymantria monacha      2
2645 Lymantriidae      1
2646 Lyme borreliosis      1
2647 Lymnatria monacha      1
2648 Lynx lynx      2
2649 lysimeters      1
2650 ljetna suša      2
2651 M.Sc.      1
2652 Macedonian oak      1
2653 Maceljsko gorje      2
2654 machine felling      1
2655 machine felling and processing      1
2656 machine´s own resistance power      1
2657 macroclimatic adaptedness      1
2658 macrofungi      1
2659 macroscopic characteristics      1
2660 magistarski rad      1
2661 magnezij      1
2662 Magnolia L.      1
2663 Mahaleb cherry tree      1
2664 maintenance of forest roads      1
2665 makedonski hrast      2
2666 makija      2
2667 makija planike      1
2668 maklen      1
2669 makrogljive      1
2670 makroklima      1
2671 makroklimatska prilagodba      1
2672 makroskopske karakteristike      1
2673 Maksimir Park      2
2674 mala i srednja poduzeća      1
2675 Mala Kapela      1
2676 malati      1
2677 mali alati      1
2678 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2679 Malus Mill.      1
2680 mammal      1
2681 man activities      1
2682 managed beech forests      1
2683 management      5
2684 management constraining factors      1
2685 management of      2
2686 management plan      2
2687 management planning      1
2688 management plans      1
2689 management style      1
2690 management unit "Česma"      1
2691 map of forest communities      1
2692 maps      1
2693 maquis      1
2694 maquis of strawberry tree      1
2695 market      3
2696 market relations      1
2697 market research.      1
2698 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2699 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2700 marking      1
2701 masa košuta      1
2702 masena koncentracija      1
2703 maslinik      2
2704 mass concentration      1
2705 master´s thesis      1
2706 mastic      1
2707 mastic tree      1
2708 mastika      1
2709 matematički modeli      1
2710 matični fond      1
2711 matični supstrat      1
2712 matičnjak plemki      1
2713 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2714 mature stands      1
2715 maturity dimension      1
2716 Mean breast diameter      1
2717 mean extraction distance      1
2718 mean skidding distance      1
2719 measuring elements      1
2720 measuring procedure      1
2721 mechanical felling      1
2722 mechanical properties of wood      1
2723 mechanized of silvicultural works      1
2724 Mediteran      1
2725 mediteranska područja      1
2726 mediteranska vegetacija      1
2727 mediteranske šume      1
2728 mediteransko krško područje      1
2729 Mediterranean      2
2730 Mediterranean karst area      2
2731 Mediterranean regions      1
2732 mediterranean vegetation      1
2733 medljikovac      1
2734 medunac      1
2735 Medvednica      1
2736 Medvednica Mount      1
2737 Medvednica Nature Park      1
2738 Međimurje      2
2739 međulaboratorijske usporedbe      1
2740 Međunarodne konvencije      1
2741 međunarodne norme      1
2742 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2743 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2744 mehanička svojstava drva      1
2745 mehanička svojstva      1
2746 mehanička svojstva drva      1
2747 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2748 mehanizirana bušilica      1
2749 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2750 melioracija      1
2751 melioracija krša      1
2752 melioracijski učinci      1
2753 menadžment      1
2754 menagement klas      1
2755 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2756 meningoencephalitis      1
2757 merkan-lilizam      1
2758 mesophilous chestnut forests      1
2759 Metcalfa pruinosa      2
2760 meteorological factors      1
2761 meteorološki čimbenici      1
2762 meteorološki indeks požara      2
2763 me­teorološki indeks požara      1
2764 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2765 method of thinning of regular forest      1
2766 methods      1
2767 metoda najbližih susjeda      1
2768 metoda pokusnih ploha      1
2769 metoda prorede      1
2770 metoda sjemenomjera      1
2771 metoda sjetve      1
2772 metoda tetive      1
2773 metoda tetrazola      1
2774 Metoda vrtložne kovarijance      1
2775 metode      1
2776 metode vrednovanja      1
2777 mezijska bukva      1
2778 mezofilne kestenove šume      1
2779 micoses of needles      1
2780 microbiological characteristics of the soils      1
2781 microclimate      4
2782 microorganism functional groups in the soil      1
2783 microrelief      1
2784 micro-relief      1
2785 microsatelite      1
2786 microsatelites SSR      1
2787 microsatellite markers      1
2788 microsatellites      2
2789 mid- and long-term planning      1
2790 middle breast diameter      1
2791 middle volume of trees      1
2792 middle-aged stand      1
2793 mikocenoza      1
2794 mikoze      1
2795 mikoze iglica      1
2796 mikrobiološke značajke tala      1
2797 mikroelementi      1
2798 mikroklima      4
2799 mikroreljef      1
2800 mikrosateliti      4
2801 mikrosatelitni biljezi      1
2802 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2803 Milan Knežević      2
2804 Milan Stribrny      2
2805 MIMIC model      2
2806 mine      3
2807 mineral raw materials      1
2808 mineralne sirovine      1
2809 miniranost      1
2810 mistletoe      3
2811 mišoliki glodavci      1
2812 mitochondrial control region      1
2813 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2814 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2815 mixed and pure stands of beech      1
2816 mixed plantations      1
2817 mjere asimetrije      2
2818 mjereni postupak      1
2819 mjerila      1
2820 mjesečna ocjena žestina      1
2821 mjesto lanjenja      1
2822 mješovita kultura      1
2823 mješovite i čiste sastojine      1
2824 mlada sastojina      1
2825 mladi naraštaj      3
2826 mladik      2
2827 mobile cable crane      1
2828 močenje plodova      1
2829 model      5
2830 model normally      1
2831 model of departmental research      1
2832 model of middle-aged forest      1
2833 model oplemenjivanja      1
2834 model predviđanja cijena      1
2835 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2836 model resornoga istraživanja      1
2837 model sustava informacija      1
2838 model vrednovanja      2
2839 modeli procjene volumena      1
2840 modeli rasta      1
2841 modeling      1
2842 modeliranje      4
2843 Modeliranje goriva      1
2844 Modelling      2
2845 modelna srednjodobna sastojina      1
2846 modelni normalitet      1
2847 modification      1
2848 modificirana Brinkova funkcija      1
2849 modificirana skala      1
2850 modified Brink’s function      1
2851 modified scale      1
2852 modifikacije      1
2853 moesian beech      1
2854 mogućnost razlikovanja      1
2855 moisture content      1
2856 moisture regime      1
2857 molecular diagnostic      1
2858 molecular-biological methods      1
2859 molekularna dijagnostika      1
2860 molekularno-biološke metode      1
2861 monetary value of wood assortments      1
2862 monitoring      7
2863 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2864 monitoring u šumarstvu.      1
2865 Monochamus galloprovincialis      2
2866 monoculture      1
2867 monografija “Divokoza”      1
2868 monograph “Chamois”      1
2869 monokultura      1
2870 Monolit      1
2871 monthly severity ratings      1
2872 Montpellier      1
2873 morflogija klijanca      1
2874 morfologija      2
2875 morfologija češera i sjemena      1
2876 morfologija lista      6
2877 morfologija ploda      1
2878 morfologija sadnica      1
2879 morfologija sjemena      1
2880 morfologija tla      1
2881 morfološka obi lježja      1
2882 morfološka raščlamba      1
2883 morfološka svojstva sadnica      1
2884 morfološka varijabilnost      2
2885 morfološke karakteristike      1
2886 morfometrija      1
2887 morfometrija rogovlja      1
2888 morfometrijska analiza lista      1
2889 morfometrijska analiza lista jasena      1
2890 morfometrijska varijabilnost      1
2891 morphological analysis      1
2892 morphological characteristics      1
2893 morphological features of seedlings      1
2894 morphological variability      2
2895 morphology      2
2896 morphometric ash leaf analysis      1
2897 morphometric leaf analysis      1
2898 morphometric traits      1
2899 morphometric variability      1
2900 morphometrics of antlers      1
2901 morphometry      1
2902 mortalitet      5
2903 mortality      6
2904 Mosor      2
2905 motor-manual      1
2906 motorna pila      1
2907 motorne pile      1
2908 motorni čistač      1
2909 Mottled Umber Moth      1
2910 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2911 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2912 mouflon      3
2913 mountain tourisms      1
2914 mountainous areas      1
2915 Mountainous Croatia      1
2916 Mountainous Region of Croatia      1
2917 mountainous relief area      1
2918 Moving average      1
2919 mr. sc.      1
2920 mreža      1
2921 mreža šumskih cesta      1
2922 mrtvo drvo      2
2923 mtDNA      2
2924 muflon      4
2925 muflon (Ovis ammon L.)      1
2926 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2927 mulberry (Morus alba)      1
2928 mulching flail mower      1
2929 Multi Criteria Decision Making      1
2930 multiclonal cultures      1
2931 Multi-criteria decision analysis      1
2932 multi-criteria decision making      1
2933 multi-dimensional scaling      1
2934 multidimenzionalno skaliranje      1
2935 multidisciplinaran pristup      1
2936 multiklonske kulture      1
2937 Multiple criteria decision making      1
2938 multiple regression analyses      1
2939 multiple-use fo­restry      2
2940 multivariate analysis      2
2941 multivariate methods      1
2942 multivariatne meto­de      1
2943 multivarijacijska analiza      1
2944 multivarijatna analiza      1
2945 muncipality      1
2946 munika      1
2947 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2948 munika u Hercegovini      1
2949 Mura      2
2950 mycocoenosis      1
2951 mycoses      1
2952 Myrto-Quercetum ilicis      2
2953 nabonos      1
2954 Nacionalni park      1
2955 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2956 Nacionalni park Kornati      1
2957 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2958 nacionalni parkovi      1
2959 način uzgoja      1
2960 nad zor stanja sastojina.      1
2961 nadmorska visina      1
2962 nadzemna biomasa      2
2963 nadzor      2
2964 Nadzorni odbor      1
2965 naftna kontaminacija      1
2966 nagib      1
2967 nagib terena      1
2968 Na-heksametafosfat      1
2969 Na-hexametaphosphate      1
2970 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2971 naknada      1
2972 naknada za općekorisne funkcije      1
2973 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2974 nalazišta tartufa      1
2975 nalazište u Zagrebu      1
2976 namnožio      1
2977 nanoindentacija      1
2978 nanoindentation      1
2979 nanotechnology      1
2980 nanotehnologija      1
2981 Na-pirofosfat      1
2982 naplodni sijek      1
2983 Na-pyrophosphate      1
2984 narodna imena životinja.      1
2985 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2986 narrowleafed ash      1
2987 narrow-leaved ash      7
2988 narrow-leaved ash tree      1
2989 nasad gumijevca      1
2990 nasljedne osnove      1
2991 nasljednost      3
2992 Našice      1
2993 National park “Fruška gora”      1
2994 National Park Plitvička Jezera      1
2995 national parks nature parks      1
2996 native deciduous plants      1
2997 natječajna (početna) cijena      1
2998 natprosječni debljinski prirast      1
2999 Natura2000      1
3000 Natural conditions of life      1
3001 natural drying of stockwood      1
3002 natural enemies      1
3003 natural foci      1
3004 natural heritage      1
3005 natural newgrowth      1
3006 natural reforestation      1
3007 natural reforestation (reestablishment)      1
3008 natural regeneration      3
3009 natural rege­neration      1
3010 natural regeneration and management.      1
3011 natural resources      2
3012 natural spreading      1
3013 natural stockwood drying      1
3014 naturalizam      1
3015 nature      1
3016 nature conservation      1
3017 nature park      1
3018 Nature Parks      1
3019 nature preservation      1
3020 nature protection      5
3021 nature resources      1
3022 navigation      1
3023 neaktivni šumoposjednici      1
3024 nearest neighbor analysis      1
3025 necrosis      1
3026 nedostatak vode      1
3027 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3028 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3029 nedrvni šumski proizvodi      2
3030 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3031 negativna selekcija      1
3032 nekroza      1
3033 nelegalne sječe      1
3034 Nemonetarne usluge šuma      1
3035 Nemozoma      1
3036 nenosivo tlo      1
3037 nepotpuni razvoj      1
3038 neprava srž      1
3039 neprava srž bukve      1
3040 nepravilan klijanac      1
3041 nesreće na radu      1
3042 network      1
3043 Networks      1
3044 neutrofilne šume      1
3045 new host      1
3046 new introduction      1
3047 new localities      1
3048 new locality      1
3049 new record      2
3050 new silvicultural options      1
3051 new truffle locality      1
3052 news: capacity planning      1
3053 Nezakonita trgovina drvom      1
3054 N-fixation      1
3055 niska gustoća      1
3056 nisko drvo      1
3057 nitrogen      3
3058 nitrogen accumulation      1
3059 nizina      2
3060 nizinska šumska područja      1
3061 nizinske šume      5
3062 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3063 nizinski brijest      1
3064 nizinski šumski ekosustavi      3
3065 nizinsko područje      2
3066 Noble Hardwoods      1
3067 Noctuidae      2
3068 noctuids      1
3069 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3070 nominalna gustoća      1
3071 Non wood forest products and services      1
3072 non-bearing soil      1
3073 nonlinear dynamical systems      1
3074 non-market forest functions      1
3075 Non-Monetary services from forests      1
3076 nonwood forest function.      1
3077 non-wood forest products      1
3078 nonwood forest products and servised      1
3079 norma ISO 11277.      1
3080 norma vremena      1
3081 normal model      2
3082 normal models      1
3083 normal seedling      1
3084 normal structure      1
3085 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3086 normala      4
3087 normalitet      1
3088 normalized difference vegetation index      1
3089 normalna raspodjela stabala      1
3090 normalni poprečni profil      1
3091 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3092 normals      1
3093 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3094 norme vremena      1
3095 norme za čvrsta biogoriva      1
3096 normizacija      1
3097 North America      1
3098 Northeastern Anatolian      1
3099 northern Croatia      1
3100 northern Velebit      1
3101 Northwestern Croatia      1
3102 Norway spruce      4
3103 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3104 nouctuid moths      1
3105 nourishing      1
3106 nova nalazišta      2
3107 nova šumskouzgojna rješenja      1
3108 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3109 novčanice      1
3110 novi domaćin      1
3111 novi ekološki trend      1
3112 novi nalaz      1
3113 novi pristup korištenja podataka      1
3114 novo nalazište      1
3115 novosti: plan kapaciteta      1
3116 novounesena vrsta      1
3117 novoutvrđene vrste      1
3118 NPK fertlizer 7:14:21      1
3119 NPK gnojivo 7:14:21      1
3120 number and size of stomata      1
3121 number of adult roe deer does      1
3122 number of fawns      1
3123 Number of flowers and fruits      1
3124 number of kids      1
3125 number of plants      1
3126 number of root tips      1
3127 number of sprouts on the trunk.      1
3128 number of trees      1
3129 numerical analysis      3
3130 numerička analiza      3
3131 numeričko bonitiranje      1
3132 numerousness natural new growth and stand age.      1
3133 numerousness/abundance      1
3134 nurse plants      1
3135 nurseries      1
3136 nursery      5
3137 nursery germination      1
3138 nursery plant production      1
3139 nursery production      2
3140 nutrient status      2
3141 nutritional status      2
3142 NW Adriatic      1
3143 njega      8
3144 njega pomlatka      1
3145 njega šuma      2
3146 njega šume      1
3147 njegovanje      1
3148 oak      2
3149 oak (Quercus robur L.)      1
3150 Oak downy      2
3151 oak lace bug      1
3152 oak round timber      1
3153 oak seedlings      1
3154 oaks in the Bjelovar County      1
3155 oakwood      1
3156 obalna vegetacija      1
3157 Obedska Bara      2
3158 obična bukva      15
3159 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3160 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3161 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3162 obična bukva.      1
3163 obična jela      10
3164 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3165 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3166 obična smreka      5
3167 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3168 obična tisa      1
3169 obični bagrem      1
3170 obični bor      2
3171 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3172 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3173 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3174 obični čempres      1
3175 obični grab      1
3176 obični jasen      2
3177 Obični orah      3
3178 object-oriented forest classification      1
3179 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3180 oblični broj      1
3181 oblik debla      2
3182 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3183 oblo drvo      1
3184 obnova      3
3185 obnova i održavanje      1
3186 obnova sastojina      2
3187 obnova šuma      3
3188 obnova šumskih krajolika.      1
3189 obnova vrtova      1
3190 obnovljivi izvori      1
3191 obnovljivi izvori energije      2
3192 obnovljivi prirodni resurs      1
3193 obnovljivi prirodni resursi      1
3194 obnovljivi resursi      1
3195 obojenost i zimska retencija lišća      1
3196 Obolodiplosis robiniae      2
3197 oborine      4
3198 obrana od poplave      1
3199 obrast      2
3200 obrazovanje kadrova      1
3201 Obrenovački Zabran      2
3202 obujam stabala      1
3203 obuka      1
3204 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3205 occupational injuries      1
3206 occurrence      1
3207 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3208 ocjena primjenjivosti      1
3209 ocjena stanja      1
3210 ocjena trofeja      1
3211 ocjenjivanje prikladnosti      2
3212 očuvanje genofonda      1
3213 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3214 očuvanje okoliša      1
3215 očuvanje prirode      2
3216 očuvanje staništa      1
3217 odabir scenarija gospodarenja      1
3218 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3219 odlagališni plin      1
3220 odlagalište      1
3221 odlaganje      1
3222 odnos visine i promjera      1
3223 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3224 određivanje visine stabla      1
3225 održavanje šumskih cesta      1
3226 održivi razvitak      1
3227 održivi razvoj      4
3228 odstrel      2
3229 odstrjel      2
3230 odsumporavanje      1
3231 odumiranje      2
3232 odumiranje stabala      4
3233 odziv      1
3234 ograda      1
3235 ograničavajući faktori gospodarenja      1
3236 ogrijevno drvo.      1
3237 ogrjevna vrijednost      1
3238 okoliš      1
3239 ökologische Faktoren      1
3240 oksidacijski stres      1
3241 old forestry map      1
3242 old towns and settlements      1
3243 old-field succession      1
3244 oleoptera      1
3245 olive grove      1
3246 Omiš      1
3247 omjer smjese      1
3248 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3249 onečišćenje      1
3250 onečišćenje voda      1
3251 onečišćenje zraka      2
3252 one-year-old seedlings      1
3253 opasni otpad      1
3254 opća vitalnost      4
3255 općekorisna funkcija šume      1
3256 općekorisne funkcije      3
3257 općekorisne funkcije šuma      2
3258 open strips      1
3259 opening up of forests      1
3260 openings      1
3261 Operational Planning      2
3262 operativno planiranja      1
3263 operativno planiranje      1
3264 operativno vrijeme      1
3265 ophodnjica      1
3266 oplemenjivanje      1
3267 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3268 oplodna sječa      4
3269 oplodna sječa u grupama      1
3270 oplodna sječe      1
3271 oplodne sječe      2
3272 oplošje korijena      1
3273 oporavak      1
3274 opožarena površina      2
3275 oppenes of forest roads.      1
3276 oprema za pticu grabljivicu      1
3277 oprema za sokolara      1
3278 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3279 opseg šumskouzgojnih radova      1
3280 opterećenost olovom      1
3281 opterećenje šumskih ekosustava      1
3282 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3283 optimalna otvorenost      1
3284 optimum opennes      1
3285 organic carbon OC      1
3286 organic matter      1
3287 organizacija      2
3288 organizacija gašenja      1
3289 organizacijska kultura      2
3290 organizacijski ustroj zaštite      1
3291 organization      1
3292 organizational culture      2
3293 organizational protection system      1
3294 organska tvar      1
3295 or­ganska tvar tla      1
3296 organski ugljik OC      1
3297 Oriental Hornbeam      1
3298 original project method      1
3299 originalna metoda projektiranja      1
3300 ornamental plants trade      1
3301 ornithology      1
3302 ornitologija      1
3303 orografijski pojasi      1
3304 osa listarica      2
3305 Osijek      1
3306 Osmocote Exact Standard      2
3307 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3308 osnova gospodarenja      2
3309 Osnovna državna karta (ODK)      1
3310 osnovne plohe      1
3311 osnovne vegetacijske jedinice      1
3312 osnovni fond      1
3313 osnovni fondovi divljači      2
3314 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3315 osobna računala      1
3316 Ostryo-Abietetum      2
3317 ostvarena proizvodnja      1
3318 ostvareni prirast      1
3319 osutost      1
3320 osutost iglica      1
3321 osutost krošanja      2
3322 osutost stabala      1
3323 osvjetljavanje      1
3324 Osvrti na izložbu      1
3325 oštećenost      2
3326 oštećenost krošanja      1
3327 oštećenost stabala      1
3328 oštećenost šuma      2
3329 oštećenja      1
3330 oštećenja stabala      1
3331 oštećenje      1
3332 oštećenje iglica      1
3333 oštećenje stabala      1
3334 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3335 oštećivanje sastojine      1
3336 oštećivanje stabala i tla      1
3337 oštećivanje šuma      1
3338 Oštrica      2
3339 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3340 otjecanje      1
3341 otoci      1
3342 otok Čiovo      1
3343 otok Krk      1
3344 otok Mljet      2
3345 otok Plavnik      1
3346 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3347 otopina tla      1
3348 otpad      2
3349 otpornost      1
3350 otvaranje šuma      1
3351 otvoreni prostor      1
3352 otvoreni sustav      1
3353 otvoreno lovište      1
3354 otvorenost      1
3355 otvorenost šumskim cestama.      1
3356 outbreak      1
3357 ovaries      1
3358 overhead costs      1
3359 overwintering      1
3360 overwintering niches      1
3361 Ovis ammon musimon      1
3362 ovlasti      1
3363 ownership and property conditions      1
3364 ownership restitution      1
3365 oxidative stress      1
3366 oxygen market      1
3367 ozljede      1
3368 ozljede na radu      2
3369 ozljede na stablima      1
3370 ozljede sjekača      1
3371 označavanje      1
3372 P. curvidens      2
3373 P. deltoides      2
3374 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3375 P. nigra Arnold      2
3376 P. thunbergiana Franco      2
3377 P. vorontzowi      2
3378 P. x euramericana      2
3379 p.o. Zagreb      1
3380 padaline      1
3381 panjača      1
3382 panjača planike      1
3383 panjače      1
3384 Papuk Natural Reserve      1
3385 parametar regresije (b)      1
3386 parameter of regression (b)      1
3387 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3388 Parasiten      1
3389 Parasitenkomplex      1
3390 parasitoid      1
3391 parazitoid      1
3392 parazitski kompleks      1
3393 Parčine      3
3394 Parectopa robinella      2
3395 Parectopa robiniella      2
3396 parent fund      1
3397 parent material      1
3398 park      1
3399 park forest      1
3400 park forest Marjan      1
3401 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3402 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3403 park prirode      1
3404 park prirode Telašćica      1
3405 Park prirode Učka      1
3406 park šuma      1
3407 Park šuma Marjan      1
3408 park Tašmajdan      1
3409 park-forest Komrčar      1
3410 parkovi      1
3411 Parkovi prirode      2
3412 parkovni objekti      3
3413 park-šuma      1
3414 park-šuma »Komrčar«      1
3415 Park-šume Grada Zagreba      1
3416 Participatory management      1
3417 particle size distribution      1
3418 pasivna zaštita      1
3419 pasji trn      1
3420 passive conservation      1
3421 past condition      1
3422 pasture      1
3423 paša      1
3424 Pašarenje      1
3425 pathways      1
3426 patologija      1
3427 Paulovnija 9501      1
3428 Paulovnija Shan Tong      1
3429 Paulownia 9501      1
3430 Paulownia Shan Tong      1
3431 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3432 payment for forest ecosystem services      1
3433 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3434 PCA      2
3435 pedicle      1
3436 pedigree      1
3437 pedofiziografske značajke      1
3438 pedogeneza      1
3439 pedogenezis      1
3440 pedological analyses      1
3441 pedologija      1
3442 pedology      1
3443 pedološke analize      1
3444 pedophysiographic features      1
3445 pedosfera      1
3446 pedosphere      1
3447 pedotransfer function PTF      1
3448 pedotransfer funkcija PTF      1
3449 Peduncled Oak      2
3450 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3451 pedunculate oak      30
3452 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3453 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3454 pedunculate oak       1
3455 PEEN      2
3456 pejsažist      1
3457 pejsažno oblikovanje      1
3458 peleti      2
3459 peletizacija sjemena      1
3460 pellet density      1
3461 pellets      2
3462 Pelješac      2
3463 penjačice      1
3464 People      1
3465 percent share      1
3466 percent share of wood along thickness classes      1
3467 percentage increments of values      1
3468 Percentage of forest cover      1
3469 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3470 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3471 percentage of wood assortments      1
3472 period      1
3473 perioda      1
3474 periodicitet plodonošenja      1
3475 periodički prijelaz volumena      1
3476 peripheral population      1
3477 perivoj Ma­ksimir      2
3478 permanent experiment plot      1
3479 permanent experiments      1
3480 perpetrator      1
3481 Persian walnut      1
3482 pest      1
3483 pest control      1
3484 pesticid      1
3485 pesticide      1
3486 pests      1
3487 Peter‘s mountain      1
3488 Petrova gora      1
3489 pH – solution      1
3490 pH oborina      1
3491 pH precipitation      1
3492 Ph u pirofosfatu      1
3493 Ph u vodi      1
3494 Ph. D.      1
3495 phaeropsis sapinea      1
3496 Phase I and II      1
3497 Phase II      1
3498 Phase III      1
3499 phenological variability of flowering      1
3500 phenology      6
3501 pheno­logy.      1
3502 phenophases      1
3503 phenotypic plasticity.      1
3504 phenotypic stability      1
3505 phenotypic variation      1
3506 pheromone baited traps      1
3507 pheromone dispenser      1
3508 pheromone trap      2
3509 pheromone traps      1
3510 pheromone-baited trap      1
3511 phosphorus      3
3512 photointerpretation key      2
3513 pH-otopina      1
3514 photosynthesis      1
3515 photosynthesis intensity      1
3516 photosynthetic pigments      1
3517 Phyllonorycter issiki      2
3518 Phyllonorycter issikii      2
3519 Phyllonorycter robiniella      2
3520 Phyllonorycter sp.      1
3521 Phyllonorycter spp.      1
3522 phylogeny      1
3523 physical and mechanical properties of abonos      1
3524 physical and mechanical properties of recent oak      1
3525 physical and mineral soil properties      1
3526 physical strain      1
3527 physics      1
3528 physiological parameters      1
3529 phytocenosis      1
3530 phytocoeno­logical community      1
3531 phytocoenological record      1
3532 phytocoenological units      1
3533 phytocoenology      1
3534 phytocoenology (phytosociology)      1
3535 phytomass      1
3536 Phytophthora      2
3537 phytoplasmas      1
3538 phytoremediation      3
3539 phytosanitary inspection      1
3540 phytosanitary measures      1
3541 phytosanitary system      1
3542 phytosociology      1
3543 Picea abies      1
3544 Picea abies (L.) Karst.      1
3545 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3546 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3547 Picea omorika      1
3548 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3549 piezometar      1
3550 piezometer      1
3551 Pilanarstvo      3
3552 pilanska prerada drva      1
3553 pi­lanska proizvodnja      1
3554 pilanska sirovina      1
3555 pilanska tehnologija      1
3556 pilanski proizvodi      1
3557 Pilot Project      1
3558 Piljena građa četinjača i listača      1
3559 pine resin production      1
3560 Pinienprozessionspinner      1
3561 Pinija      1
3562 pinija (Pinus pinea)      1
3563 Pinus brutia      1
3564 Pinus halepensis      2
3565 Pinus heldreichii      2
3566 Pinus heldreichii (Christ)      2
3567 Pinus kalpensis      1
3568 Pinus nigra      5
3569 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3570 Pinus pinea      2
3571 Pinus pinea L.      1
3572 Pinus pineaL.      1
3573 Pinus sylvestris L.      2
3574 pinj      1
3575 pioneer species      1
3576 pioneer species.      1
3577 pioneer tree species      1
3578 pioneering species      1
3579 pionirske vrste      4
3580 pionirske vrste drveća      1
3581 piravost      1
3582 pisana dokumentacija      1
3583 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3584 pitka voda      1
3585 pitomi kesten      4
3586 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
3587 Pityokteines spinidens      2
3588 place of birth      1
3589 Plains      1
3590 Plan šumskog upravljanja      1
3591 plan upravljanja risom      1
3592 plan uzgajanja šuma      1
3593 planina Tušnica      1
3594 planinski turizam      1
3595 planirana proizvodnja      1
3596 planirani prirast      2
3597 planiranje      3
3598 planiranje etata glavnog prihoda      1
3599 planiranje gospodarenja      1
3600 planiranje mreže šumskih cesta      1
3601 planiranje obnove sastojina      1
3602 planiranje sječe      1
3603 planiranje šumskih prometnica      1
3604 planned production      1
3605 planned recruitment      1
3606 planned recruitment rate      1
3607 planning      1
3608 planning of forest roads      1
3609 planning of regeneration felling      2
3610 Planning system      2
3611 planovi      1
3612 planovi upravljanja      1
3613 planska jedinica İkisu      1
3614 planski sustav      1
3615 plant      2
3616 plant breeding      1
3617 plant communities      2
3618 plant community      1
3619 plant density      1
3620 plant geographical division      1
3621 plant heights      1
3622 plant list      1
3623 Plant Patent Act      2
3624 plant potential      1
3625 plant species      1
3626 plantation      1
3627 plantation growth      1
3628 plantations      2
3629 plantaža      1
3630 plantaže      2
3631 plantažni uzgoj      1
3632 planting      1
3633 plants      1
3634 plastična folija      1
3635 plastični lijevak      1
3636 plastičnost      1
3637 plavetna sjenica      1
3638 plemenite listače      1
3639 Plitvice Lakes      1
3640 Plitvička jezera      1
3641 plod      2
3642 plodnost      1
3643 plodnost tla      1
3644 plodovi      2
3645 plovidba      1
3646 plumate leaves      1
3647 plus stabla      1
3648 poaching      1
3649 poboljšivač tla      1
3650 početak listanja      1
3651 počinitelj      1
3652 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3653 Podravina      3
3654 podrivanje tla      2
3655 područje provenijencije      1
3656 Podunavlje – Podravlje      2
3657 poduzetništvo      3
3658 podzemna voda      6
3659 podzemne vode      1
3660 Pohorje      2
3661 pohrana ugljika      2
3662 poisoning      1
3663 pokazatelj      2
3664 pokazatelji oštećenosti      1
3665 pokazatelji proizvodnosti      1
3666 pokretna drobilica kamena      1
3667 pokus provenijencija obične bukve      1
3668 pokusna ploha Br gola površina      1
3669 pokusno polje      1
3670 policy instruments      1
3671 polifagni parazitoidi      1
3672 polifenoli      2
3673 politički instrumenti      1
3674 pollination      1
3675 pollution      1
3676 položaj centromere      1
3677 položajna točnost      1
3678 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3679 Polufinalni drvni proizvodi      1
3680 polyphagous parasitoids      1
3681 polyphenolic compounds      1
3682 polyphenols      1
3683 poljoprivredna tla      1
3684 poljoprivredne površine      1
3685 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3686 Poljski brijest      1
3687 poljski jasen      10
3688 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3689 poljski jasen—suši tip      1
3690 poljski pokus      1
3691 pomaganje      1
3692 pomladak      5
3693 pomladak mladik      1
3694 pomladna jezgra      1
3695 pomlađivanje      5
3696 pomotechnical treatments.      1
3697 pomotehnički zahvati.      1
3698 ponašanje požara      2
3699 ponik      4
3700 ponuda      1
3701 POPAN model      2
3702 popis biljaka      1
3703 popis stranih vrsta      1
3704 poplar      3
3705 poplar clone      1
3706 poplar clone I-214      1
3707 poplar clones      3
3708 poplars      2
3709 Poplava      2
3710 poplavna šuma      1
3711 poplavne šume      1
3712 poplavne zone      1
3713 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3714 populacija      6
3715 populacija.      1
3716 populacijska dinamika      1
3717 populacijsko usko grlo      1
3718 population      3
3719 population bottleneck      1
3720 population density      2
3721 population dynamics      4
3722 population size      2
3723 population.      1
3724 populations      1
3725 Populationsdichte      1
3726 Populetalia albae      2
3727 Populus      2
3728 Populus alba      1
3729 Populus alba L.      2
3730 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3731 Populus L.      2
3732 Populus nigra      3
3733 Populus nigra L.      3
3734 porodice      1
3735 Portugal      2
3736 Posavina      3
3737 posebni/prostorni kriteriji      1
3738 positional accuracy      1
3739 positioning accuracy      1
3740 posječena drvna masa      1
3741 posjećivanje      2
3742 posjed      1
3743 posjetitelji      1
3744 poslijediplomski studij      1
3745 poslovanje      1
3746 Poslovna analiza      1
3747 poslovni odnosi      1
3748 posljedice agresije na RH      1
3749 posolica      1
3750 postage stamps      1
3751 postgraduate study      1
3752 post-introductory expansion      1
3753 postojanost drva      1
3754 postotak drvnih sortimenata      2
3755 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3756 postotak prirasta      2
3757 postotak prirasta vrijednosti      1
3758 Postotak šumovitosti      1
3759 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3760 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3761 posušena stabla      1
3762 poštanske marke      1
3763 pošumljavanje      9
3764 pošumljavanje i zaštita      1
3765 pošumljavanje krša      1
3766 potassium      2
3767 potencijal oporavka      1
3768 potencijalna staništa      1
3769 potkornjaci      1
3770 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3771 potrajno gospodarenje      3
3772 potrajno gospodarenje šumom      1
3773 potrajno gospodarenje tartufima      1
3774 potrajnost      3
3775 potrajnost gospodarenja      1
3776 potrajnost prihoda      1
3777 potražnja      1
3778 potrošnja goriva      1
3779 povijesna vrijednost      2
3780 povijesni prikaz      1
3781 povijesni razvoj      1
3782 povijest gradacija      1
3783 povijest HŠD-a      1
3784 povijest požara      1
3785 povijest šumarstva      2
3786 povoljan status očuvanja      2
3787 povratnim križanjem i transgresijom      1
3788 površina      2
3789 površina ha      1
3790 površina krošanja      1
3791 površina projekcije krošnje      1
3792 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3793 površinska obrada drva      1
3794 površinska voda      1
3795 površinski kopovi      1
3796 površinsko otjecanje      2
3797 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3798 power plant      1
3799 PowerCem      2
3800 požar      4
3801 požar krošnji      2
3802 požari      4
3803 Požarište      1
3804 Požega mountains      1
3805 Požega valley      1
3806 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3807 PP Medvednica      1
3808 PP Papuk      1
3809 PPP      2
3810 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3811 prašuma      3
3812 prava tršlja      1
3813 pravila udruge      1
3814 pravilan klijanac      1
3815 pravilnik      1
3816 pravoužitnici      2
3817 Preborna šuma      3
3818 prebornašuma      1
3819 preborne sastojine bukve i jele      1
3820 preborne sastojine jele      1
3821 preborne šume      1
3822 Preborno gospodarenje      2
3823 pre­brojavanje      1
3824 prebroja­vanje divljači      1
3825 pre-chilling      1
3826 precipitated water      1
3827 precipitation      4
3828 precision      1
3829 preciznost      2
3830 preciznost procjene      1
3831 preciznost.      1
3832 predacija      1
3833 predation      1
3834 predatori      1
3835 predators      2
3836 prediction model      1
3837 predmet istraživanja      1
3838 prednji      1
3839 preferability      1
3840 preferabilnost      1
3841 preference ratio index      4
3842 prekogranično      1
3843 prenositelj      1
3844 prerada drveta      1
3845 present conditions of forests      1
3846 present situation and possibilities of cultivation.      1
3847 pressure strength      1
3848 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3849 pretraživanje Interneta      1
3850 preuzimanje      1
3851 Prevalence      1
3852 prevalencija      1
3853 prevencija šumskih požara      1
3854 preventiva      1
3855 preventive measures      1
3856 preventive protection measures      1
3857 preventivne metode zaštite      1
3858 preventivne mjere      1
3859 prevođenje      1
3860 prezimljavanje      1
3861 preživač      1
3862 preživljavanje      5
3863 preživljenje      3
3864 price list      1
3865 price of stem wood      1
3866 pridobivanje drva      1
3867 prigušena i prisilna gibanja      1
3868 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3869 prijedlog uređenja      2
3870 prijenos topline.      1
3871 prijenosna vitla      1
3872 prilagodba      1
3873 Primarna otvorenost      1
3874 primarna prerada drva      1
3875 primarno otvaranje šuma      1
3876 primary forest traffic infrastructure density      1
3877 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3878 Primary wood conversion      1
3879 prime cost      1
3880 primjena rezolucija H1 i H2      1
3881 primjerne plohe      2
3882 primorski bor      3
3883 primorsko područje Hrvatske      1
3884 principal component analysis      1
3885 priobalno stanovništvo      1
3886 priobalje      1
3887 prioritet obnove      2
3888 pripravnost      1
3889 priprema tla      1
3890 prirasno prihodne tablice      1
3891 prirasno-prihodne tablice      1
3892 prirast      8
3893 prirast i kakvoća.      1
3894 Prirast i sječa      1
3895 prirast temeljnice      1
3896 prirašćivanje kvalitete      1
3897 priroda      1
3898 prirodna baština      1
3899 prirodna obnova      6
3900 prirodna ognjišta      1
3901 prirodna šuma      1
3902 prirodni neprijatelji      2
3903 prirodni pomladak      1
3904 prirodni poremećaji      1
3905 prirodni resursi      2
3906 prirodni uvjeti življenja      1
3907 prirodni zeoliti      1
3908 prirodno obnavljanje      1
3909 prirodno pomlađivanje      2
3910 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3911 prirodno pomlađivanje.      1
3912 prirodno sušenje prostornog drva      2
3913 prirodno širenje      1
3914 prirodnogeografske karakteristike      1
3915 prirodnost ("hemeroby ")      1
3916 private entrepreneurship      1
3917 private forest owner expectations      1
3918 private forest owners      1
3919 private forests      3
3920 private owned forests      1
3921 privatizacija šuma      1
3922 privatna šuma      1
3923 privatne šume      2
3924 privatni šumoposjed      1
3925 privatni šumoposjednici      1
3926 privlačenje      5
3927 privlačenje drva      5
3928 Privlačenje i transport drveta      1
3929 privlačenje.      1
3930 privredne promjene      1
3931 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3932 probable and binary viewshed      1
3933 problemi u procesu promjena      1
3934 process automation      1
3935 procjedne vode      1
3936 procjena      2
3937 procjena biomase      1
3938 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3939 Procjena oštećenosti krošanja      1
3940 Procjena oštećenosti šuma      1
3941 procjena potencijala biomase      1
3942 procjena sastojinskih elemenata      1
3943 procjena udaljenosti      1
3944 procjena vrijednosti šuma      1
3945 procjene usluga ekosustava      1
3946 procjenjena vrijednost šuma      1
3947 prodajna (ostvarena) cijena      1
3948 producibility      1
3949 production      4
3950 Production and consumption of forest and wood products      1
3951 Production exports and imports of lumber      1
3952 production functions demand functions      1
3953 production lines      1
3954 Production of marketable goods      1
3955 productivity      7
3956 produkcija      4
3957 produkcija biomase      2
3958 produkcija nanosa      1
3959 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3960 produktivnost      2
3961 produktivnost guljenja kore      1
3962 produktivnost srna      1
3963 produljenje požarne sezone      1
3964 profesor šumarstva      1
3965 profil gospodarstvene grane      1
3966 progala      1
3967 prognose      1
3968 prognosis of dispersal      1
3969 prognoza      1
3970 prognoza širenja      2
3971 prognoze      1
3972 Program aktivnosti      1
3973 program sanacije      1
3974 programatski i operativni zadaci      1
3975 Programme of activities      1
3976 progresija      1
3977 progresivna sukcesija      1
3978 progression      1
3979 progressive sucession      1
3980 proicirana sasto­jina      1
3981 proizvodne funkcije      1
3982 proizvodne linije      1
3983 proizvodni potencijal sastojine      1
3984 proizvodnost      8
3985 proizvodnja biomase      1
3986 proizvodnja drvnih ploča      1
3987 proizvodnja energije      1
3988 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3989 proizvodnja iverja      1
3990 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3991 proizvodnja namještaja      1
3992 proizvodnja piljene građe      1
3993 proizvodnja pluta      1
3994 proizvodnja sjemenja      1
3995 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3996 projection of stand development      1
3997 projekcija razvoja sastojina      1
3998 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
3999 projektiranje      1
4000 prokopavanje      1
4001 proliferation      1
4002 proljeće i ljeto 2000.      1
4003 proljetna selidba      1
4004 proljetna temperatura zraka      1
4005 prometna vrijednost      1
4006 promidžba      2
4007 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
4008 promjena flornoga sastava.      1
4009 promjena klime      1
4010 promjena šumskih staništa      1
4011 promjena vodnih odnosa      1
4012 promjene      2
4013 promjer      3
4014 promjer izbojka      1
4015 promjer krošnje      2
4016 promjer krošnje izbojka.      1
4017 promjer na vratu korijena      1
4018 promjer vrata korijena      2
4019 promotion      2
4020 promotion of forest management and biodiversity      1
4021 propadanje brijesta      1
4022 propadanje drva      1
4023 Propadanje hrastovih biljaka      1
4024 propadanje i širenje obične jele      1
4025 propadanje stabala      1
4026 propadanje staništa      1
4027 Propadanje šuma      3
4028 propagation phases      1
4029 prophylaxis      1
4030 proportion between height and diameter (h/d)      1
4031 proreda      2
4032 proreda sastojina tvrdih listača      1
4033 prorede      1
4034 prorijede      1
4035 prorjeđivanje      1
4036 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4037 prosjeke      1
4038 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4039 prostorna povezanost      1
4040 prostorna valorizacija      1
4041 prostorni plan      1
4042 prostorni raspored      1
4043 prostorni raspored klopki      1
4044 prostorno širenje      1
4045 protected area      1
4046 protected areas      3
4047 protected natural areas      1
4048 protected natural values      1
4049 protection      3
4050 protection . .      1
4051 protection at work      1
4052 protection of nature      1
4053 protupožarna linija      1
4054 protupožarne prosjeke      1
4055 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4056 provenance      2
4057 provenance region      1
4058 provenance test      1
4059 provenance trial      3
4060 provenances      2
4061 provenijencija      4
4062 provenijencije      6
4063 provisional volume tarff      1
4064 provodno tkivo      1
4065 prozirnost krošnje      1
4066 prsni promjer      2
4067 Pruno-Fraxinetum      2
4068 Prunus avium      3
4069 Prunus avium L.      3
4070 Prunus L.      2
4071 prvi nalaz      3
4072 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4073 ptice      1
4074 ptice grabljivice      1
4075 ptice kao indikator      1
4076 Pubescens oak      1
4077 pubescent oak      1
4078 public awareness      1
4079 public forest institutes      1
4080 public institutes      1
4081 public opinion      1
4082 Public subsidisation of forestry      1
4083 puhovi      1
4084 Pula      2
4085 Pulp and paper industries      1
4086 Punica      2
4087 putevi unošenja      1
4088 Q. cerris L.      2
4089 Q. frainetto Ten.      2
4090 Q. pubescens Willd.      2
4091 Q. robur L.      4
4092 quality      2
4093 quality class structure      1
4094 quality criteria      1
4095 quality of trees      1
4096 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4097 quantitative traits      2
4098 quantity and value yield      1
4099 quarantine pest      1
4100 Querco-Fagetea      1
4101 Querco-Fage­tea      1
4102 Quercus      1
4103 Quercus coccifera      1
4104 Quercus ilex L.      1
4105 Quercus L.      2
4106 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4107 Quercus pubescens      1
4108 Quercus robur      7
4109 Quercus robur L.      5
4110 Quercus spp.      1
4111 Quercus virgiliana      1
4112 Quercusspp.      1
4113 querry Očura II      1
4114 questionnaire      1
4115 quick sand      1
4116 quick sands      1
4117 Rab      2
4118 računalne simulacije      1
4119 računalni informacijski sustav      1
4120 računalni model CirCon      1
4121 radial increment      2
4122 radijalni prirast      1
4123 radijalni prirasti      1
4124 radionuklidi      1
4125 radna okolina      1
4126 radne tehnike      1
4127 rainfall      1
4128 rak ariša      1
4129 rak kestenove kore      1
4130 rak kore javora      1
4131 ramet variation      1
4132 rameta      1
4133 ramp (break-over) angle      1
4134 rana i kasna ekotipska forma      1
4135 range      1
4136 rannis defoliaria      1
4137 RAPD      2
4138 RapidEye      2
4139 rare species population’s conservation      1
4140 rarity in Požega mountains      1
4141 rasadnici      2
4142 rasadničarstvo      1
4143 rasadnička proizvodnja      3
4144 rasadnik      6
4145 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4146 rasplodni fond srna      1
4147 raspon      1
4148 raspon promjera      1
4149 rasprostranjenost      7
4150 rasprostranjenost šuma      1
4151 rast      10
4152 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4153 rast i prirast      2
4154 rast promjera srednjeg stabla      1
4155 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4156 rasti vitalnost      1
4157 rašeljka      1
4158 ratne štete      3
4159 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4160 razdoblje sušenja      1
4161 razdoblje sušenja.      1
4162 razina meha- niziranosti      1
4163 različiti tipovi sadnica      1
4164 razmaci sadnje      1
4165 razmjena tvari i energije      1
4166 razmjenski razvitak      1
4167 razmnožavanje reznicama      1
4168 raznodobne šume      1
4169 raznodobno gospodarenje      1
4170 raznolikost      1
4171 razvoj      5
4172 razvoj fitocenoza      1
4173 razvoj i prirast sastojina      1
4174 razvoj i prirast stabala      1
4175 razvoj istraživanja      1
4176 razvoj sastojine      1
4177 razvoj šumarstva      1
4178 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4179 razvojni stadij potkornjaka      1
4180 razvojni stadiji      2
4181 real recruitment rate      1
4182 realised etat      1
4183 realised production      1
4184 recentno drvo      1
4185 reception of wood      1
4186 reconstruction of forest roads      1
4187 record      1
4188 recovery time      2
4189 recovery.      1
4190 recreation      3
4191 recreation.      1
4192 recultivation      1
4193 Red deer      4
4194 red deer hummel      1
4195 red heart formation      1
4196 red oak      1
4197 ree damages      1
4198 reference sample      1
4199 referentni uzorak      1
4200 reforestation      3
4201 reforestation and protection      1
4202 reform of higher educational system      1
4203 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4204 refugijalno      2
4205 refugium      1
4206 regeneracija      1
4207 regeneracija tla      1
4208 regeneration      5
4209 regeneration gap      1
4210 regeneration priority      2
4211 regija Crnog mora      1
4212 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4213 registar primarnih šumskih prometnica      1
4214 register of primary forest traffic infrastructure      1
4215 regresijska analiza      1
4216 regular forest association      1
4217 regular forests      1
4218 regularne šume      1
4219 regulatori razvoja kukaca      1
4220 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4221 rehabilitacija.      1
4222 rehabilitation.      1
4223 Rehbock      1
4224 reindtrodukcija      1
4225 reintroduction      2
4226 reintroduction of chamois      1
4227 reintrodukcija      3
4228 reintrodukcija dabra      1
4229 reintrodukcija divokoze      1
4230 Reintroduktion      1
4231 rekonstrukcija šumske ceste      1
4232 rekreacija      4
4233 rekultivacija      1
4234 rekultiviranje      1
4235 relative leaf chlorophyll content index      1
4236 relative openness      1
4237 relativna otvorenost      2
4238 relict      1
4239 relict indicators      1
4240 reliktna      2
4241 reliktni indikatori      1
4242 relizirani etat      1
4243 reljef - karte i tumači      1
4244 reljefna uvjetovanost      1
4245 reljefne morfološke cjeline      1
4246 remote sensing      6
4247 remote sensing technologies      1
4248 renewable energy sources      2
4249 renewable resources      1
4250 renewables      1
4251 rent      2
4252 renta      2
4253 reparable natural resource      1
4254 reproductive felling      1
4255 Republic of Croatia      1
4256 Republic of Srpska      1
4257 Republika Hrvatska      2
4258 Republika Srpska      1
4259 research activities      1
4260 Reservoirs      1
4261 reservoirs of pathogens      1
4262 resorno istraživanje      1
4263 resources      1
4264 respiracija tla      1
4265 response      1
4266 restitucija vlasništva      1
4267 resursi      2
4268 reviews of the exhibition      1
4269 revitalisation      1
4270 revitalizacija      1
4271 revitalizacija staništa      1
4272 rezanje grana      1
4273 rezervat biosfere      1
4274 rezervoari      1
4275 rezervoari uzročnika      1
4276 režijski troškovi      1
4277 režim vlage      1
4278 ribarstvo      1
4279 Richards function      1
4280 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4281 Rijeka Sava      1
4282 rijeke      1
4283 rijetka sadnja      1
4284 rijetkost u Požeškom gorju      1
4285 Rimljani      1
4286 riparian forests      2
4287 riper      1
4288 risk management      2
4289 ritska šuma      1
4290 ritske šume      3
4291 ritske šume Baranje      1
4292 rivers      1
4293 rizik od požara      1
4294 road density      1
4295 road network planning      1
4296 Robinia L.      2
4297 Robinia pseudoacacia L.      2
4298 Rock partridge      2
4299 rodents      2
4300 rodoslovlje      1
4301 roe deer      3
4302 roe deer productivity      1
4303 roedeer      1
4304 rogovi      1
4305 rogovlje      4
4306 rojenje      1
4307 Romans      1
4308 root      1
4309 root collar diameter      2
4310 root decay      1
4311 root length      1
4312 root neck diameter      1
4313 root perimeter      1
4314 root system      1
4315 root volume      1
4316 root/shoot ratio      1
4317 rooting      1
4318 rooting cuttings      1
4319 Rooting media      1
4320 roots      1
4321 rotositnilice      1
4322 rožište      1
4323 RRP soil stabilization material      1
4324 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4325 rubna populacija      1
4326 ručno-strojna sječa      1
4327 ruminant      1
4328 Runoff      1
4329 rural development      1
4330 ruralni razvoj      1
4331 Ruscus hypoglossum      2
4332 rutting      1
4333 ruža vjetrova      1
4334 S02 emissions      1
4335 SAD      1
4336 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4337 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4338 sadašnje stanje šuma      2
4339 sadni materijal      2
4340 sadnica      2
4341 sadnice      2
4342 sadržaj klorofila      1
4343 sadržaj pepela      1
4344 safety      1
4345 safety and health in forestry      1
4346 sagorijevanje      1
4347 sakupljanje drva      1
4348 salinisation      1
4349 Salix alba clones      1
4350 Salix L.      2
4351 salvage cutting      1
4352 Salvage logging      1
4353 Samobor      1
4354 Samoborsko gorje      1
4355 samoprorjeđivanje      1
4356 sample      1
4357 sample plots      2
4358 sanacija      3
4359 sanacija erodiranog zemljišta      1
4360 sanacija odlagališta      1
4361 sanacija posljedica      1
4362 sanacija.      1
4363 sanacijska sječa      1
4364 sanitarna sječa      1
4365 sapling      2
4366 saplings      1
4367 sapwood      1
4368 Sarcococca      2
4369 sastojina      1
4370 sastojina bukve i jele      1
4371 sastojina izmjere      1
4372 sastojinska struktura      1
4373 satelitska snimka IKONOS      1
4374 satelitske snimke      1
4375 satellite imagery      1
4376 Sava River      1
4377 sawfly      2
4378 Sawmilling      3
4379 sawmil­ling production      1
4380 sawmilling products      1
4381 sawmilling raw material      1
4382 sawmilling technology      1
4383 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4384 sawnwood production      1
4385 scale insects      1
4386 scalping      1
4387 scenariji razvoja      1
4388 Scolytinae      2
4389 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">Scot pine (Pinus sylvestris L.)      1
4390 Scots pine      1
4391 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4392 Sea Buckthorn      1
4393 sea spray      1
4394 Seasonal Severity Rating      2
4395 seasonal severity ratings      1
4396 seasonality      1
4397 secondary forest road network      1
4398 secondary forest roads      2
4399 secondary openness      1
4400 secondary succession      1
4401 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4402 Sediment Yield      1
4403 seed      4
4404 seed areas (districts)      1
4405 seed coat      1
4406 seed coating      1
4407 seed delineation      1
4408 seed dormancy      2
4409 seed felling      1
4410 seed moisture      1
4411 seed morphology      1
4412 seed orchard      1
4413 seed orchard management      1
4414 seed orchards      1
4415 seed physiology      1
4416 seed production      1
4417 seed quality      1
4418 seed variability      1
4419 seed viability      1
4420 seed zones      1
4421 seedling      1
4422 seedling growth and dimensions      1
4423 seedling height      1
4424 seedling heights      1
4425 seedling morphology      1
4426 seedling quality      2
4427 seedlings      3
4428 seedlings morphology      1
4429 segment ­na regresija      1
4430 segmented regression      1
4431 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4432 sekundarna otvorenost      1
4433 sekundarna sukcesija      1
4434 sekundarne šumske prometnice      2
4435 selected plus trees      1
4436 selected seed      1
4437 selection      1
4438 selection forest      2
4439 selection forests      1
4440 selection management      1
4441 selection of management scenarios      1
4442 selection structure and selection menangement      1
4443 selective thinning      2
4444 selekcija      2
4445 selekcionirani klonovi      1
4446 selekcionirano sjeme      1
4447 selektivna proreda      1
4448 selektivna prorjeda      1
4449 selling price      1
4450 selo Gradište      1
4451 Semi-final Wood Products      1
4452 Semi-finished wood products industries      1
4453 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4454 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4455 semivariogram.      2
4456 Senjska Draga      2
4457 Sequoia sempervirens      1
4458 Sequoiadendron giganteum      1
4459 Serbia      3
4460 sessile oak      6
4461 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4462 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4463 sex dimorphism      1
4464 sex of the foetus      1
4465 sezonska ocjena žestina      1
4466 Sezonska procjena žestine požara      2
4467 sezonske promjene koncentracija      1
4468 sezonski rast promjera debla      1
4469 Shannon indeks      1
4470 Shannon index      1
4471 shares dieback      1
4472 shelling      1
4473 shelterwood cutting      2
4474 shelterwood cutting system      1
4475 shoots      1
4476 short rotation crops      3
4477 short rotation.      1
4478 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4479 shrub layer      1
4480 shrubs      4
4481 side compensation of large ground loads      1
4482 significant crown damage      1
4483 sigurnost      1
4484 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4485 sijanje      1
4486 sile otpora rastu      1
4487 sile rasta      1
4488 silk as a cultural phenomenon      1
4489 silk factory      1
4490 silk pro­duction      1
4491 Silkworm (Bombyx mori)      1
4492 silver fir      10
4493 silver fir decline and expansion      1
4494 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4495 silver pine      1
4496 silvicultural methods      1
4497 silvicultural pass and trail      1
4498 silvicultural trails      1
4499 silviculture plan      1
4500 silvo-pastoralni sustav      1
4501 Silvopasture      1
4502 simulacija      2
4503 simulacijski model      1
4504 simulation      2
4505 Simulation model      1
4506 simulirana sječa      1
4507 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4508 sinergističke prirode      1
4509 sintaksonomija      2
4510 sintaksonomska analiza      2
4511 Sinjsko polje      1
4512 sirova svila      1
4513 sisavci      1
4514 site conditions      1
4515 site degradation      1
4516 site index curves      2
4517 site quality      1
4518 site rehabilitation      1
4519 site-class      1
4520 sitkanska smreka      2
4521 sitni glodavci      5
4522 sitni sisavci      2
4523 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4524 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4525 size structure of forest estates      1
4526 Sječa      2
4527 sječa i izrada      2
4528 sječa i izradba      1
4529 sječa i izradba drva      1
4530 Sječa oštećenih stabala      1
4531 Sječa šuma      2
4532 sječivi etat      1
4533 sječka      1
4534 sjekač      1
4535 sjekači      1
4536 sjeme      3
4537 sjeme pinije      1
4538 sjemenka      1
4539 sjemenska plan­taža      1
4540 sjemenska područja (oblasti)      1
4541 sjemenska razdjelba      1
4542 sjemenska zona      1
4543 sjemenske plantaže      1
4544 sjemenjača      1
4545 sjemenjače      1
4546 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4547 sjetva žira      1
4548 Sjeverna Amerika      1
4549 sjeverna Hrvatska      1
4550 sjeverni Velebit      1
4551 sjeverni Velebit.      1
4552 sjevernoistočna Anatolija      1
4553 sjevernojadransko područje      1
4554 sjeverozapadna Hrvatska      2
4555 sjeverozapadni Jadran      1
4556 skelet      1
4557 skid road      1
4558 skidder      5
4559 skidders      1
4560 skidding      3
4561 skidding road      1
4562 skider      1
4563 skideri      1
4564 skull      1
4565 skupljanje otpada      1
4566 Skupština      96
4567 sladun      1
4568 slatka voda      2
4569 Slavonia      1
4570 Slavonija      2
4571 slenderness      1
4572 slijevanje niz deblo      1
4573 sliv bujice Suvave      1
4574 slivno područje      1
4575 sloj grmlja      1
4576 slojnica 98      1
4577 slope      1
4578 Slovenia      10
4579 Slovenija      10
4580 Sljeme      1
4581 small and medium enterprises      1
4582 small mammals      2
4583 small rodents      3
4584 small spruce bark beetle      1
4585 small terrestrial mammals      1
4586 smeđi medvjed      3
4587 smolarenje      1
4588 smrdljika      1
4589 smreka      5
4590 smrekini potkornjaci      1
4591 smrekove kulture      1
4592 smrtnost      1
4593 snaga vlastitih otpora      1
4594 snags      1
4595 Social Broadleaves      1
4596 social characteristics      1
4597 social geographical features. openland      1
4598 so­cijalne karakteristike      1
4599 socijalne listače      1
4600 socijalno-geografska skupina      1
4601 socio-demografska obilježja      1
4602 socio­demografske promjene      1
4603 socio-demographic changes      1
4604 Socio-economic drivers      1
4605 socio-economic factors      2
4606 sociogeografske karakteristike      1
4607 socio-geographic group      1
4608 socio-gospodarski aspekti      1
4609 sociological analysis      1
4610 sociološka analiza      1
4611 soil      6
4612 soil carbon and carbon      1
4613 soil conditioner      1
4614 soil disturbance      1
4615 soil erosion      1
4616 soil fertility      1
4617 soil loss      1
4618 Soil Monolith      1
4619 soil morphology      1
4620 soil organic matter      1
4621 soil preparation      1
4622 soil profile properties      1
4623 soil regeneration      1
4624 soil respiration      1
4625 soil stabilisation      1
4626 soil temperature      1
4627 soil texture      1
4628 soil type      1
4629 sokolarska oprema      1
4630 sokolarske tehnike      1
4631 solar energy      1
4632 songbird communities      1
4633 Sophora      2
4634 sortiment length      1
4635 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4636 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4637 sortimentna struktura      6
4638 sortimentne tablice      3
4639 South Africa      1
4640 South-East Europe      1
4641 Southern Celtics      1
4642 Southern/Central Europe      1
4643 sovice      1
4644 sowing and planting sessile oaks      1
4645 sowing method      1
4646 sp.      1
4647 space valorization      1
4648 spacial distribution      1
4649 spacing      1
4650 Spacva      1
4651 Spačva      4
4652 Spačva basin      1
4653 Spačva forest      1
4654 Spačvanski bazen      2
4655 Spačvanski šumski bazen      1
4656 Spain      1
4657 spaljena površina      1
4658 spaljivanje biomase      1
4659 span      1
4660 Spanish broom      1
4661 spatial association      1
4662 spatial spread      1
4663 spatial trap design      1
4664 species composition      1
4665 species richness      1
4666 specific leaf mass      1
4667 specific/spatial criteria      1
4668 specifična lisna masa      1
4669 spectrophotometry      1
4670 spektralni odraz      1
4671 spektrofotometrija      1
4672 spermatophytes      1
4673 Sphaeropsis sapinea      3
4674 spinosad      2
4675 spiroplasmas      1
4676 spiroplazme      1
4677 Spitzentrophäen      1
4678 spojevi dušika      1
4679 spol fetusa      1
4680 spolni dimorfizam      1
4681 spolni indeks      2
4682 spontana dinamika      1
4683 spontaneous dynamics      1
4684 spore gljiva      1
4685 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4686 spread      1
4687 spring air temperature      1
4688 spring migration      1
4689 spring phenology      1
4690 spring temperature      1
4691 sprout diameter      1
4692 spruce      2
4693 spruce bark beetle      1
4694 spruce cultures      1
4695 square whirl.      1
4696 Srbija      3
4697 srčika      1
4698 Središnja Europa      1
4699 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4700 srednja Bosna      1
4701 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4702 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4703 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4704 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4705 srednja udaljenost privlačenja      1
4706 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4707 srednja visina      2
4708 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4709 srednjedobna sastojina      1
4710 srednji promjer      2
4711 Srednji prsni promjer      1
4712 srednji vijek      1
4713 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4714 Sredozemlje      1
4715 Sredozemni krš      1
4716 sredstva rada      1
4717 srna      1
4718 srna obična      1
4719 srneća divljač      2
4720 srnjak      2
4721 stabilisation with cement      1
4722 stability      1
4723 stability of stand      1
4724 stabilizacija cementom      1
4725 stabilizacija šumskog tla      1
4726 stabilizacija tla      2
4727 stabilna sastojina      1
4728 stabilnost      1
4729 stabilnost sastojine      2
4730 stablaste vrbe      1
4731 stabljika      1
4732 staklenički plinovi      1
4733 stand      1
4734 stand age      1
4735 stand damaging      1
4736 stand extraction      1
4737 stand height curve      1
4738 stand parameters assessment      1
4739 stand production potential      1
4740 stand regeneration      1
4741 stand structure      9
4742 stand structure elements      1
4743 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4744 standardisation      1
4745 standardisation of time      1
4746 standardizacija      1
4747 standardization      1
4748 stands exclusion      1
4749 stanišni čimbenici      1
4750 staništa tartufa      1
4751 stanište      9
4752 stanište medvjeda      1
4753 stanje ishrane      6
4754 stanje njemačkog šumarstva      1
4755 stanje prehrane      1
4756 stanje šuma.      1
4757 stanje u prošlosti      2
4758 stanje voda      1
4759 stara sastojina      1
4760 stara šumarska karta      1
4761 stare sastojine      1
4762 stari gradovi i naselja      1
4763 starost sa­stojine      1
4764 State of German forestry      1
4765 state of nutrition      1
4766 state support to forestry      1
4767 static state of tree      1
4768 statičko stanje stabala      1
4769 statistical models      1
4770 statistički modeli      1
4771 Steering Committee      1
4772 stem      1
4773 stem exclusion phase      1
4774 stem form      1
4775 stereo measurement      1
4776 stereofotogrametrija      1
4777 Steyr tractors      1
4778 stil rukovođenja      1
4779 stjenica listolikog stopala      1
4780 stocks      1
4781 stohastika      1
4782 Stolarstvo      2
4783 stone pine seed      1
4784 S-Topsis      1
4785 storage conditions      1
4786 Strahinjščica      1
4787 strain force      1
4788 strana vrsta      3
4789 strane vrste      2
4790 strange attractor      1
4791 strategies in Hungarian forestry      1
4792 strategija      1
4793 strategija eksploatacije šuma      1
4794 strategija razvoja šumarstva      1
4795 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4796 stratifikacija      1
4797 strawberry tree coppice      1
4798 stream invertebrates      1
4799 stres      1
4800 stress      1
4801 strict forest reserve      1
4802 strogi šumski rezervat      1
4803 strojevi      1
4804 strojna sječa      2
4805 strojna sječa i izradba      1
4806 structural elements      1
4807 structural factors      1
4808 structure      3
4809 structure of production costs      1
4810 stručno osposobljavanje      1
4811 struktura      6
4812 struktura krošanja      1
4813 struktura privatnih šuma      1
4814 struktura sastojine      9
4815 struktura troškova proizvodnje      1
4816 struktura vegetacije      2
4817 strukturni čimbenici      1
4818 strukturni elementi      2
4819 studenti      1
4820 students      1
4821 studij rada      1
4822 studij rada i vremena      1
4823 studij vremena      2
4824 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4825 study of forest roads maintenance      1
4826 Study of Primary Forest Opening      1
4827 stupanj oštećenosti      1
4828 stupanj oštećenja      1
4829 stupanj vitkosti      1
4830 subasocijacija      1
4831 subassotiation      1
4832 subfosilno drvo      1
4833 subject of research      1
4834 subjective and objective measures      1
4835 subjektivne i objektivne mjere      1
4836 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4837 subpopulacije      1
4838 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4839 substrates      1
4840 subtropical urban park      1
4841 success      1
4842 succession      1
4843 successional pathways on abandoned land      1
4844 sud      1
4845 sudjelovanje u upravljanju      1
4846 suha biomasa sadnica      1
4847 suha tvar      1
4848 suistainability of revenue      1
4849 suitability evaluation      2
4850 sukcesija      1
4851 sukcesija niska proreda      1
4852 sukcesija šumske vegetacije      1
4853 sukcesija vegetacije      3
4854 sunčeva energija      1
4855 superfosfat      1
4856 superphosphate      1
4857 supplemental feeding      1
4858 supply      1
4859 suppressed and forced motions      1
4860 suppression      1
4861 supstitucija      1
4862 supstrat za ukorjenjivanje      1
4863 supstrati      1
4864 supstrati za staklenike      1
4865 suptropski urbani park      1
4866 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4867 surface digging      1
4868 surface runoff      1
4869 survey      1
4870 surveying      1
4871 survival      5
4872 survival rate      1
4873 Sus scrofa      2
4874 sustainability      1
4875 sustainable development      4
4876 Sustainable forest management      2
4877 sustainable forests management      1
4878 sustainable management.      1
4879 sustainable truffle management      1
4880 sustav gospodarenja otpadom      1
4881 sustav odvodnje      1
4882 Sustav planiranja      1
4883 sustavi modeliranja požara      1
4884 sustavi privlačenja drva      2
4885 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4886 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4887 sustavsko-dinamički pristup      1
4888 suša      1
4889 sušci      1
4890 sušenje      4
4891 sušenje hrasta lužnjaka      1
4892 sušenje šuma      1
4893 suzbijanje      2
4894 suzbijanje potkornjaka      1
4895 suzbijanje požara      1
4896 suzbijanje štetnika      1
4897 Sveučilište u Zagrebu      1
4898 sveza Aremonio-Fagion      1
4899 svijest javnosti      1
4900 svila kao kulturološki fenomen      1
4901 svilana      1
4902 svilarenje      1
4903 svjetle pruge      1
4904 svjetlo      2
4905 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4906 svojstva profila tla      1
4907 Swedish method      1
4908 sweet chestnut      3
4909 sweetgum stand      1
4910 SWOT analiza      1
4911 syntaxonomic      1
4912 syntaxonomy      2
4913 system-dynamic approach      1
4914 Šibenik      2
4915 širenje nakon unašanja      1
4916 širina goda      1
4917 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4918 šiške      1
4919 školovane biljke      1
4920 školovanje      1
4921 šmrika      1
4922 Španjolska      1
4923 šteta      1
4924 štete      4
4925 štete na divljači      1
4926 štete od divljači      1
4927 štetne sovice      1
4928 štetni insekti      1
4929 štetnici i bolesti drveća      1
4930 štetnik      1
4931 štetnost      4
4932 štitasta uš crnike      1
4933 štitaste uši      1
4934 šuma      7
4935 šuma alepskog bora      1
4936 šuma Haljevo      1
4937 šuma Macelj      1
4938 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4939 šuma Žutica      1
4940 šuma. poljoprivreda      1
4941 šumarija      1
4942 šumarska edukacija      1
4943 šumarska nastava      1
4944 šumarska politika      6
4945 šumarska povijest      1
4946 šumarska profesija      2
4947 Šumarska škola Karlovac      1
4948 šumarske discipline.      1
4949 šumarske informacije      1
4950 Šumarski fakultet      2
4951 Šumarski list      1
4952 Šumarski muzej Krasno      1
4953 šumarsko poduzeće      1
4954 šumarstvo      19
4955 Šumarstvo i šumarska politika      1
4956 šumarstvo.      1
4957 šume      6
4958 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4959 šume Kalnika      1
4960 šume posebne namjene      1
4961 šumoposjed      1
4962 šumoposjednici      2
4963 šumovitost      1
4964 šumska biomasa      4
4965 šumska cesta      4
4966 šumska područja      1
4967 šumska prostirka      2
4968 šumska prostirka.      1
4969 šumska protupožarna cesta      1
4970 šumska sastojina      1
4971 šumska staništa      1
4972 šumska taksa      2
4973 šumska tla      1
4974 Šumska vegetacija      6
4975 šumska vegetacija Hrvatske      1
4976 šumska vegetacija.      1
4977 šumska voluharica      1
4978 šumska zajednica      2
4979 šumska zemljišta      2
4980 šumske ceste      6
4981 šumske kulture      2
4982 šumske površine      1
4983 šumske prometnice      3
4984 šumske prosjeke      1
4985 šumske protupožarne ceste      2
4986 Šumske pruge      1
4987 šumske sadnice      2
4988 šumske zajednice      3
4989 šumski drvni ostatak      1
4990 šumski drvni proizvod      1
4991 šumski drvni sortimenti      1
4992 šumski ekosustav      1
4993 šumski ekosustavi      3
4994 šumski genetski resursi      2
4995 šumski i vodeni ekosustavi      1
4996 šumski kamatnjak      1
4997 šumski ostatak      1
4998 šumski otvori      1
4999 šumski požar      5
5000 šumski požari      7
5001 šumski prijevoz      1
5002 šumski rad      3
5003 šumski radnik      1
5004<