ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 142
  Izdano svezaka: 1083
 stranica:82164
 digitalizirano (GB):13,18
 
Obrađeno članaka:

15815
  Pronađeno autora: 2923
  - od toga u Imeniku: 819
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
18 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
19 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
20 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
21 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
22 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
23 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
24 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
25 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
26 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
27 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
28 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
29 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
30 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
31 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
32 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
33 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
34 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
35 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
36 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
37 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
38 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
39 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
40 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
41 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
42 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
43 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
44 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
45 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
46 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
47 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
48 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
49 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
50 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
51 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
52 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
53 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
54 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
55 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
56 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
57 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
58 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
59 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
60 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
61 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
62 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
63 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
64 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
65 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
66 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
67 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
68 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
69 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
70 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
71 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
72 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
73 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
74 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
75 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
76 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
77 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
78 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
79 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
80 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
81 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
82 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
83 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
84 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
85 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
86 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
87 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
88 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
89 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
90 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
91 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
92 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
93 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
94 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
95 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
96 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
97 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
98 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
99 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
100 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
101 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
102 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
103 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
104 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
105 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
106 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
107 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
108 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
109 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
110 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
111 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
112 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
113 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
114 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
115 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
116 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
117 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
118 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
119 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
120 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
121 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
122 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
123 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
124 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
125 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
126 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
127 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
128 0 m      2
129 10-godišnji volumni prirast      1
130 137Cs      1
131 16x16 km grid plots      1
132 40K      1
133 4dimensional space      1
134 4x4 km grid plots      1
135 a change in the floral composition      1
136 A- horizon      1
137 A- horizont      1
138 a new ecological trend      1
139 a register of primary forest roads      1
140 a regular cross profile      1
141 a sum of effective temperatures      1
142 A. glutinosa      2
143 A. rubra      2
144 abandoned agricultural land      1
145 Abies alba      5
146 Abies alba Mill.      8
147 Abies albaMill.      2
148 Abies biokovoensis      1
149 Abies pardei      1
150 Abieti-Fagetum      2
151 abiotski činitelji      1
152 abnormal seedling      1
153 abonos      2
154 Aboveground biomass      2
155 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
156 Acari      4
157 accidents at work      1
158 accumulation of nutrients in the biomass      1
159 Accuracy      2
160 aciditet tla      1
161 acidofilne šume      1
162 acorn      2
163 acorn plumpness      1
164 acorn production      1
165 acorn quality      1
166 acorn size      1
167 acorn-collecting traps method      1
168 active protection      1
169 activity      1
170 adaptability      2
171 adaptabilnost      3
172 adaptacija      1
173 adaptation      2
174 adapted agricultural tractors      1
175 adaptirani poljoprivredni traktori      2
176 adaptive genetic differentiation and diversity      1
177 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
178 Adriatic      1
179 Adriatic islands      1
180 aerial photographs      2
181 aerial photographs (APs)      1
182 aerosnimke      3
183 Aesculus L.      1
184 afforestation      4
185 afforestation of karst      1
186 afforestation success      1
187 age      1
188 age classes      1
189 age structure      1
190 age-class distribution      1
191 aggression on the RC      2
192 agresija na RH      2
193 agroforestry      1
194 AHP      2
195 AHP method      1
196 AHP metoda      1
197 Air Pollution      1
198 aklimatizacija      5
199 aktivna zaštita      1
200 aktivnost      1
201 aktivnost čovjeka.      1
202 akumulacija dušika      1
203 akumulacija hraniva u bimasi      1
204 akumulacija hraniva u biomasi      1
205 akumulacija ugljika      1
206 alder (Alnus glutinosa)      1
207 Alepo pine      1
208 Aleppo pine      5
209 alepski bor      11
210 alepski bor (Pinus halepensis)      2
211 alien species      5
212 alien species inventory      1
213 alkali earth and alkali metals      1
214 alkaloid taksin antikancerogen      1
215 Allium-test      1
216 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
217 allometric equations      2
218 allowable cut indicator      1
219 alluvial wetlands      1
220 almond willow (Salix triandra)      1
221 Alno-Quercion roboris      2
222 Alnus glutinosa      1
223 Alnus subcordata      2
224 alochtonous species      1
225 alometrijska jednadžba      1
226 alometrijske funkcije      1
227 alpine watershed      2
228 alpski sliv      2
229 altitude      2
230 altitudinal gradient      1
231 aluminij      1
232 aluvijalna vlažna staništa      1
233 aluvijum      1
234 amage      1
235 amelioration      1
236 amelioration effects      1
237 američki jasen      1
238 ammonia      1
239 amonijakalni dušik      1
240 amorfa      2
241 analitički hijerarhijski proces      1
242 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
243 analitički prikaz florističkog sastava      2
244 analiza glavnih komponenti      1
245 analiza stabla      1
246 analiza ugroženosti      1
247 analiza varijance      1
248 analiza vidljivosti      1
249 analysis of variance      1
250 analytic hierarchy process      1
251 Analytical hierarchy process (AHP)      1
252 and hunting management      2
253 animal artist      1
254 animalist      1
255 anketa      3
256 annual current diameter increment      1
257 annual presceibed yield      1
258 Anthyllis barba-jovis      2
259 anti - cancerous drug      1
260 antioksidacijska aktivnost      1
261 antioxidant capacity      1
262 antivibracijske rukavice      2
263 anti-vibration gloves      2
264 antler      2
265 antlers      1
266 AOMP      1
267 Aphididae      2
268 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
269 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
270 approach angle      1
271 arborescent willow clones      1
272 Arborescent Willows      1
273 arboretum      1
274 Arboretum Lisičine      1
275 arboretum Trsteno      1
276 arboriculture      1
277 arborikultura      1
278 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
279 architectural elements      1
280 area      2
281 area with the vegetative cover      1
282 areal      3
283 arenosol      2
284 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
285 arhitektonski elementi      1
286 Ariš      1
287 aromatično i ljekovito bilje      1
288 artificial neural networks      1
289 artiodactyl      1
290 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
291 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
292 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
293 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
294 As. Hacquetio-Fagetum      1
295 As. Populo tremulae-Betuletum      1
296 as. Pteridio-Betuletum      1
297 ash      1
298 ash content      1
299 Ash flowering      1
300 asocijacija      1
301 asocijacije gljiva      1
302 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
303 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
304 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
305 ass. Laserpitio Fagetum      1
306 assessment of ecosystem services      1
307 associated fungi      1
308 assortiment tables      1
309 assortment structure      5
310 assortment tables      1
311 Atlas Cedar      1
312 Atlas gorje      1
313 atlaski cedar      1
314 atmosferska taloženja      1
315 auksini      1
316 Austrian pine      1
317 Austrian pine plantation      1
318 austrijske šume      1
319 autochtonus tree and schrub species      1
320 autohtona i alohtona dendroflora      1
321 autohtone vrste      1
322 autohtone vrste drveća i grmlja      1
323 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
324 autoktone listače      1
325 automatic analyser      1
326 automatic digital camera      1
327 automatizacija procesa      1
328 automatska digitalna fotokamera      1
329 automatski analizator      1
330 autovegetativno razmnožavanje      1
331 auxins      1
332 availability and direction of Sava flood water      1
333 average value of body weight of bucks and does      1
334 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
335 B. Sc.      1
336 Bacillus thuringiensis      2
337 back cross and transgression      1
338 bacteria      1
339 bademasta vrba (Salix triandra)      1
340 bagrem      1
341 bakterija      1
342 Balkan      3
343 Balkan Peninsula      1
344 Balkanski poluotok      1
345 band saw efficiency      1
346 bank interest rate      1
347 bank vole      1
348 banknotes      1
349 bankovni kamatnjak      1
350 Baranja      10
351 Baranja riparian forests      1
352 Barbary ewe      1
353 Barbary sheep      1
354 bark beetle      1
355 bark beetle life stages      1
356 bark beetles      1
357 bark thickness      2
358 basal area      2
359 basal area increment      1
360 Basic Map of Croatia (BMC)      1
361 basic stocks of the games      2
362 basic/eliminatory criteria      1
363 basis of vegetational unit      1
364 baza podataka      1
365 baze podataka      1
366 bazofilne šume      1
367 beach forest      1
368 beach forests      1
369 beaver      1
370 beaver dam      1
371 beaver pond      1
372 beech      9
373 beech felling      2
374 beech felling areas      1
375 beech forests      1
376 beech mast      1
377 beech-fir forests      1
378 beech-fir virgin forest      1
379 beginning of organised forestry.      1
380 Belgrade      1
381 Beli Manastir      2
382 Benedictine monastery      1
383 benediktinski samostan      2
384 beneficial functions of forests      1
385 beneficial organisms      1
386 benzaldehid      1
387 benzaldehyde      1
388 Beograd      1
389 BEP or the break-even level of income.      1
390 Berberidion      1
391 Beta distribucija      1
392 Beta distribution      1
393 beta-distribucija      2
394 beta-function      2
395 beta-funkcija      1
396 Biber      1
397 bibliografija      1
398 bibliography      1
399 biblioteka      1
400 Bieger      2
401 bijela imela      2
402 bijela joha      1
403 bijela joha (Alnus incana)      1
404 bijela topola (Populus alba)      1
405 bijela vrba (Salix alba)      1
406 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
407 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
408 bijeli grab      2
409 bijelj      1
410 bilance      1
411 Biluša      3
412 biljezi      1
413 biljka      2
414 biljke      1
415 biljke domaćini      1
416 biljke zaštitnice      1
417 biljna sistematika      1
418 biljna zajednica      3
419 biljne vrste      1
420 biljne zajednice      3
421 biljni potencijal      1
422 biljni virusi      1
423 biljnogeografsko raščlanjenje      1
424 bioaccumulation potential      1
425 bioakumulacijski potencijal      1
426 bioassays      1
427 biodiversity      5
428 biodiversity.      1
429 biodizel      1
430 bioecology      1
431 bioekologija      1
432 bioenergija.      1
433 bioenergy      4
434 bioetanol      1
435 biogoriva      1
436 biogorivo      1
437 bioindication      1
438 bioindicators      1
439 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
440 bioindikacijske plohe      1
441 bioindikatori      2
442 bioklimati      1
443 Biokovo      1
444 Biokovo Mountain      1
445 biological control      1
446 biological control agent      1
447 biological diversity      2
448 biological forest regeneration      1
449 biological methods      1
450 biological position of trees      1
451 biological properties      1
452 biological revitalisation      1
453 biological!environmental valorization      1
454 biological-ecological valorisation      1
455 biological-ecological valorization      1
456 biologija      1
457 biology      1
458 biološka ispitivanja      1
459 biološka kontrola      2
460 biološka obnova šuma      1
461 biološka raznolikost      6
462 biološka revitalizacija      1
463 biološka svojstva      1
464 biološke metode      1
465 biološki gubici divljači      1
466 biološki položaj stabala      1
467 biološko-ekološka valorizacija      2
468 biološko-ekološka valorizacija.      1
469 biomasa      20
470 biomasa.      1
471 biomass      15
472 biomass calculation      1
473 Biomass Energy Europe      1
474 Biomass Energy Europe – BEE      1
475 biomass estimation      1
476 biomass potential assessment      1
477 biomass production      2
478 biomass standards      1
479 biomass yield      1
480 biometrical parameters      2
481 bionomija      2
482 bionomy      2
483 bioplin      1
484 bioproduction      1
485 Bioproizvodnost amorfe      2
486 bioproizvodnja      1
487 bioraznolikost      1
488 bioraznolikost.      1
489 bioraznovrsnost      1
490 biosphere reserve      1
491 biotopic factors      1
492 bird of prey equipment      1
493 birds      1
494 birds as indicator      1
495 birds of prey      1
496 Bitterlich sampling      1
497 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
498 bivariate and multivariate analysis      1
499 bivariatna i multivariatna analiza      1
500 bjelogorične šume topola i vrba      1
501 Bjelovarska Bilogora      2
502 black alder      2
503 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
504 black locust      2
505 Black Pine      1
506 black pine (Pinus nigraArn.)      1
507 black poplar      2
508 black poplar (Populus nigra)      1
509 black poplar clonal tests      1
510 black walnut      2
511 Blacksea region      1
512 blade lateral movement      1
513 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
514 bočna stabilnost lista      1
515 body weight      2
516 body weight of fawns in litter      1
517 bogatstvo vrsta      1
518 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
519 Bojčin Forest      1
520 Bojčinska šuma      1
521 bolest      1
522 bolesti      1
523 bolesti divljači      1
524 bonitet      2
525 bor      1
526 Boreal forest      1
527 borealna šuma      1
528 borov četnjak      1
529 borova imela      1
530 borove kulture      1
531 bosal area      1
532 Bosna i Hercegovina      3
533 Bosna i Hercegovina.      1
534 Bosnia and Hercegovina      1
535 Bosnia and Herzegovina      2
536 Bosnia and Herzegovina.      1
537 Bosnia-Herzegovina      1
538 Brandt      2
539 brdsko-planinskopodručje      1
540 breast height diameter distribution      1
541 breeding      1
542 breeding measures      1
543 Bribir Forest      1
544 Bribirska šuma      1
545 brijest      3
546 Brižine      3
547 brnistra      1
548 broj biljaka      1
549 broj cvjetova i plodova      1
550 broj i veličina puci      1
551 broj izbojaka na panju      1
552 broj lanadi      2
553 broj stabala      1
554 broj vrhova korijena      1
555 brojno stanje      1
556 brojnost      2
557 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
558 brown bear      2
559 brown hare      1
560 browsing      1
561 brst      1
562 brtvljenje odlagališta      1
563 brucijski bor      2
564 brucijski crveni bor      1
565 brusači      1
566 bruto domaći proizvod      1
567 brza dojava i brzo gašenje      1
568 brzina unosa      1
569 brzorastuće vrbe      1
570 Budapest      1
571 Budimpešta      1
572 building costs      1
573 bukove sječe      3
574 bukove sječine      1
575 bukove šume      6
576 bukovo-jelova prašuma      1
577 bukovo-jelove šume      1
578 Bukva      13
579 bukva (Fagus sylvatica)      1
580 buldožer      1
581 bura      1
582 burned area      2
583 burnt area      1
584 Bursaphelenchus spp.      2
585 burza      1
586 bush      1
587 bushes      1
588 business analysis      1
589 business relationships      1
590 bušilica »ST1HL 08«      1
591 C. hungarica      1
592 CA analiza      1
593 cable crane      1
594 cadastral plots      1
595 cadastre      1
596 cadmium      1
597 Calabrian pine      1
598 Callicarpa      2
599 calorific value      1
600 Cameraria ohridella      2
601 Campsis      2
602 Canadian experts report      2
603 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
604 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
605 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
606 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
607 capture-mark-recapture      1
608 carbon      1
609 carbon accumulation      1
610 carbon fluxes      1
611 carbon sequestration      2
612 carbon stock Cpool      1
613 carbon stocks      1
614 Carex brizoides      1
615 Carex pilosa      2
616 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
617 carotenoids      1
618 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
619 Carpinus L.      2
620 cartographic generalization      1
621 Castanea sativa      4
622 Castanea sativa Mill.      1
623 Castor fiber      1
624 Castor fiber L.      2
625 Catalpa      2
626 catchment      1
627 caterpillars      1
628 causes casualties      1
629 causes of leks endanger­ment      1
630 Ceanothus      2
631 Cembräwit®      2
632 centralna Bosna      1
633 Centralna šumarska uprava      1
634 Centromere nomenclature      1
635 certification      1
636 certifikacija      1
637 certifikacija šuma      1
638 Cervus elaphus      1
639 chain of damage.      1
640 chain saw      1
641 chainsaw mounted debarking tool      1
642 changes      2
643 changes in water relations      1
644 characteristics of micro-locality.      1
645 chemical composition      1
646 Chemical composition of soil      1
647 chemism of plant materil      1
648 chestnut gall wasp      1
649 chilling      1
650 Chimonanthus      2
651 chip production      1
652 chlorophyll content      1
653 Chlorophyll content index      1
654 chlorophyllmeter CCM-200      1
655 Chrysomelidae      2
656 Chrysowit.      1
657 CIC      2
658 CIC-points      1
659 CIC-točke      1
660 cijena koštanja      1
661 cijene      1
662 cikličke snimke      2
663 cikličko snimanje      1
664 ciklus      1
665 C-indeks      1
666 C-index      1
667 CirConcomputer model      1
668 circular sample plots      1
669 ciste in      1
670 City of Zagreb      1
671 cjeloživotno obrazovanje      1
672 cjenik      1
673 claster analysis      1
674 clear cut of willow culture      1
675 clearing fire lines      1
676 Clerodendrum      2
677 climate      5
678 climate change      4
679 climate changes      1
680 Climate model      1
681 climate scenarios      1
682 climatic change      1
683 climatic excesses      1
684 climatic factors      1
685 climatological characteristics      1
686 climbing plants      1
687 clinal variation      1
688 clonal archive      1
689 clonal forestry      1
690 clonal samples      1
691 clonal seed orchard      2
692 clonal seed orchards      1
693 clone      1
694 clones      1
695 cluster analiza.      1
696 cluster analysis      3
697 cluster analysis.s      1
698 CNS 2000      2
699 CO      1
700 CO2      3
701 coast      1
702 coastal population      1
703 coefficient of integral growth      1
704 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
705 coins      1
706 Coleoptera      4
707 Co­leoptera      1
708 colluvial soil      1
709 coloration and winter leaf retention      1
710 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
711 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
712 combustibility      1
713 combustion      1
714 Common alder      1
715 common ash      2
716 common beech      10
717 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
718 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
719 common beech felling      1
720 common beech leaves      1
721 Common Beech.      1
722 Common Cuckoo      1
723 Common Hornbeam      1
724 common names of animals      1
725 Common oak      1
726 common pistachio      1
727 common points      1
728 common spruce      1
729 Common Walnut      1
730 communicative action      1
731 community of pedunculate oak      1
732 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
733 comparative analysis      1
734 comparative research method      1
735 comparative trials      1
736 comparison      1
737 compensation      1
738 complex equations      1
739 complex systems      1
740 complexity      1
741 compromise      1
742 computer simulations      1
743 computerized information system      1
744 concentrations and contents of nutrients      1
745 conception      1
746 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
747 concrete and theoretical distribution      2
748 cone and seed morphology      1
749 coniferous species      1
750 conifers      2
751 consensus      1
752 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
753 Conservation      1
754 conservation of genetic resources      1
755 Conservations      1
756 container type      1
757 containers      2
758 contamination      1
759 contamination soil      1
760 continental Croatia      1
761 contour line 98      1
762 control      2
763 coordinate transformations      1
764 coppice      1
765 coppice conversion      1
766 cork production      1
767 Cornus      2
768 corpus luteum      1
769 correction factors      1
770 correlation      2
771 correlation link      1
772 Correspondence Analysis      1
773 CORS      2
774 Corylopsis      2
775 cost      1
776 cost per m3      1
777 costs      1
778 couning      1
779 country in transition      1
780 court      1
781 CP Forests      1
782 CpDNA      1
783 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
784 craniometry      1
785 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
786 Crataegus nigra      2
787 creativity      2
788 Crikvenica -Vinodol area      1
789 Crikveničko-vinodolsko područje      1
790 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
791 critical loads      1
792 crna joha      4
793 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
794 crna joha (Alnus glutinosa)      1
795 crna topola      3
796 crna topola (Populus nigra)      1
797 crni bor      5
798 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
799 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
800 Crni bor (Pinus nigra)      2
801 crni glog      1
802 crni grab      1
803 crni jasen      2
804 Crni Lug      2
805 Crni orah      2
806 crnika      2
807 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
808 Croatia      42
809 Croatia.      1
810 Croatian Forests Co. Ltd.      3
811 Croatian Forests Co.Ltd.      2
812 Croatian Forests Ltd. b      1
813 Croatian kuna      1
814 Croatian Military Border      1
815 Croatian participation      1
816 Croatian Podunavlje region      1
817 Croatian Poplar Commission      1
818 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
819 Crown condition assessment      2
820 crown cover      1
821 crown damage      3
822 crown diameter      1
823 crown diameter of the sprout      1
824 crown fire      1
825 crown structure      1
826 crown transparency      1
827 crownfire      1
828 crude oil contamination      1
829 Crvanj Mt.      1
830 Crvanj planina      1
831 crveni hrast      1
832 crvenica      2
833 Cryphonectria parasitica      1
834 cull      1
835 Cultivar      2
836 cultivars of yew      1
837 cultivation method      1
838 cultural landscape      1
839 culture      2
840 cultures      1
841 Cupressus sempervirens      2
842 Curculionidae      2
843 current cutting edges value associations      1
844 current felling values      1
845 curvature      1
846 cutter      1
847 cutting and processing      1
848 cut-to-length      1
849 cut-to-length harvesting method      1
850 cycle      1
851 cyclic aerial photographs      1
852 cyclic aerial surveys      1
853 cyclic records      1
854 Czech      1
855 Czech Republic      1
856 časopis Šumarski list      1
857 Čeh      1
858 čempres      1
859 čestice      1
860 Češka      1
861 četinjače      4
862 četverodimenzijski sustav      1
863 čimbenici korekcije      1
864 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
865 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
866 čista regularna bukova sastojina      1
867 čista sječa kulture vrba      1
868 čistina      1
869 čistoća debla      1
870 čišćenje      1
871 čišćenje mladih sastojina      1
872 čišćenje prosjeka      1
873 čivitnjača      1
874 Čorkova uvala      2
875 čudni atraktor      1
876 Ćićarija      2
877 dabar      4
878 dabrova brana      1
879 dabrovo jezero      1
880 daily growth rate of fawns      1
881 Dalmacija      3
882 Dalmactia      1
883 Dalmatia      2
884 Dalmatinska zagora      3
885 daljinomjer Vertex      1
886 daljinska istraživanja      5
887 damage      11
888 damage indicators      1
889 damage of needles      1
890 damage trees      1
891 damages      2
892 damages from the game      1
893 damages on the young plants      1
894 Danube      2
895 database      1
896 databases      1
897 daylilies      1
898 DEA      1
899 dead wood      1
900 debarking activity      1
901 debarking productivity      1
902 debljina kore      2
903 debljinska struktura      1
904 debljinski prirast      3
905 debljinski prirast.      1
906 debljinski rast      1
907 debljinski stupanj      1
908 deciduous      1
909 deciduous forests of poplar and willow      1
910 decision support system      1
911 decision support systems      2
912 deer game      1
913 defoliation      3
914 defoliators      2
915 defolijacija      2
916 defolijatori      1
917 defolijatori.      1
918 degradacija      1
919 degradacija ekosustava      1
920 degradacija šuma      1
921 degradation      1
922 degraded karst      1
923 degradirani krš      1
924 degree of damage      2
925 dehydrated zone      1
926 demografske karakteristike      1
927 demo­graphic characteristics      1
928 dendrochronological analysis      1
929 dendroclimatology      2
930 dendroecology      1
931 dendroekologija      1
932 dendroflora      2
933 dendroflora Hrvatske      1
934 dendroflora vrta      1
935 dendrograms      1
936 dendroklimatologija      2
937 dendrokronološka analiza      2
938 dendrological value      2
939 dendrologija      1
940 dendrology      1
941 dendrološka inventarizacija      1
942 dendrološka vrijednost      2
943 density      6
944 density of individuals      1
945 Density of primary forest traffic infrastructure      1
946 density trend decrease      1
947 departmental research      1
948 departure angle      1
949 deposition      2
950 depozicija      1
951 desulphurization      1
952 determinacija      1
953 determination      1
954 determining horizontal distances      1
955 determining tree height      1
956 developemnt and increment of stands      1
957 development      3
958 development and increment      1
959 development of phytocoenosis      1
960 development of research      1
961 development stages      1
962 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
963 devitalisation      1
964 devitalizacija      1
965 diagnose      1
966 diameter      3
967 diameter increment      1
968 diameter growth      1
969 diameter increment      1
970 diameter structure      1
971 diapause      1
972 diclinous      1
973 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
974 die Kiefer      1
975 dieback      8
976 dieback of pedunculate oak      1
977 diferencijacija      1
978 different seedling types      1
979 digital aerial images      1
980 digital cadastral map      1
981 digital elevation model      1
982 digital orthophoto (DOP)      1
983 digital orthophotographies      1
984 digital ortophoto      1
985 digital photogrammetric workstation      1
986 digital photogrammetry      2
987 digital terrain models (DTM)      1
988 digitalizacija      1
989 digitalna fotogrametrija      2
990 digitalna fotogrametrijska stanica      1
991 digitalne aerosnimke      1
992 digitalni katastarski plan      1
993 digitalni model reljefa      1
994 digitalni model reljefa (DMR)      1
995 digitalni model terena      2
996 digitalni ortofoto      2
997 digitalni ortofoto (DOF)      2
998 digitization      1
999 dimension stock      1
1000 dimenzija zrelosti      1
1001 dimenzije češera      1
1002 dinamika dušika u lišću      1
1003 dinamika populacije      3
1004 Dinaric mountains      2
1005 Dinaridi      2
1006 dioecious      1
1007 dionička društva u šumarstvu      1
1008 dipl. ing. šumarstva      1
1009 Diptera      3
1010 Diptera: Cecidomyiidae      2
1011 direct and diffuse light      1
1012 discoloration      1
1013 discontinued areal      1
1014 diseases of game      1
1015 disjunct      1
1016 disjunktan      2
1017 diskoloracija      1
1018 diskontinuiran areal      1
1019 dispersal prognosis      1
1020 dispersion      1
1021 disperzija      1
1022 dissipative structures      1
1023 distribucija      2
1024 distribucija prsnih promjera      2
1025 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1026 distribucija stabala      1
1027 distribution      5
1028 distribution of beneficial functions of forests      1
1029 distribution of diameter at breast height      1
1030 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1031 Distribution of forests      1
1032 distribution range      1
1033 diversity      2
1034 diversity index      1
1035 diversity indices      1
1036 division of forests in the Republic of Croatia      1
1037 divlja jabuka      1
1038 divlja kruška      1
1039 divlja svinja      3
1040 divlja trešnja      3
1041 divljač      5
1042 divlji kesten      2
1043 djelotvornost      2
1044 djelovanje      1
1045 DNA      2
1046 DNA barcoding      1
1047 DNA barkodiranje      1
1048 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1049 DNK      1
1050 dob      1
1051 dobna struktura      2
1052 dobni razred      1
1053 dobni razredi      1
1054 dodatno vrijeme      1
1055 dolomiti      1
1056 domaćin      1
1057 domaćini      1
1058 dominance      1
1059 dominant height      2
1060 dominantna visina      2
1061 domovinski rat      1
1062 Donja Austrija      1
1063 donja voda      1
1064 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1065 dormancy      1
1066 dormantnost      1
1067 dormantnost sjemena      2
1068 dormice      1
1069 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1070 double-entry volume tables      1
1071 Douglas fir      2
1072 dovršna sječa      1
1073 doznaka u grupama      1
1074 dr. sc      1
1075 drainage system      1
1076 Drava      2
1077 Drava River valley      1
1078 drhtavi šaš      1
1079 drift fauna      1
1080 dripping through      1
1081 Drosophilidae      2
1082 drought      1
1083 drupe      1
1084 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1085 drveće      4
1086 drvenaste biljke      1
1087 drvenaste egzote      2
1088 drvenaste svojte      1
1089 drvenaste vrste      1
1090 drveni materijal za paki ranje      1
1091 drveni materijal za pakiranje      1
1092 drveni ugljen      1
1093 drvna i lisna masa      1
1094 drvna industrija      2
1095 drvna masa      1
1096 drvna prašina      1
1097 drvna zaliha      9
1098 drvna zaliha.      1
1099 drvni elementi      1
1100 Drvni građevni elementi      1
1101 drvni ostatak      2
1102 drvni peleti      1
1103 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1104 drvni sortimenti      2
1105 drvno-prerađivačka industrija      1
1106 drvo kao energent      1
1107 drvoprerađivačka industrija      1
1108 dry biomass of seedlings      1
1109 dry mass      1
1110 drying period      2
1111 Dryocosmus kuriphilus      2
1112 državna financijska potpora šumarstvu      1
1113 dubinsko snimanje      1
1114 duboka sadnja      1
1115 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1116 due diligence      1
1117 dugotrajno      1
1118 duljina korijena      1
1119 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1120 duljina tuljca      1
1121 Dunav      2
1122 duration of development stages      1
1123 dušik      3
1124 dužine sortimenata      2
1125 dvodomna      1
1126 dvopapkar      1
1127 dvoulazne tablice obujma      1
1128 dvoulazne volumne tablice      1
1129 Đurđevački pijesci      2
1130 EA 300      2
1131 early and late ecotypic forms      1
1132 Eastern Slavonia      1
1133 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1134 Eco-labele      1
1135 Eco-labels      1
1136 ecological characteristic      1
1137 ecological conditions      1
1138 ecological conditions of the site      1
1139 ecological conditions.      1
1140 ecological divergence      1
1141 ecological factors      1
1142 ecological indicators      1
1143 ecological indicatory values      1
1144 ecological label (eco-label)      1
1145 ecological network      1
1146 ecological niche      1
1147 ecological production      1
1148 ecology      3
1149 ECOLURE      2
1150 Economic achievements      1
1151 economic activities in Croatia      1
1152 economic changes      1
1153 economic changes in forestry      1
1154 Economic development      2
1155 economic importance      1
1156 economic orientation      1
1157 Economic policy      1
1158 economic silk production      1
1159 economics of forest resources      1
1160 economics of natural resources      1
1161 economy inspection      1
1162 ecosystem      2
1163 ecosystems      1
1164 ecotypes      1
1165 ecotypic variation      1
1166 ectomycorrhiza      2
1167 ectomycorrhizal fungi      1
1168 edafski uvjeti      1
1169 Eddy covariance method      1
1170 edible      1
1171 edible mushrooms      1
1172 educating personnel      1
1173 education      1
1174 educational technology      1
1175 edukacija      1
1176 edukacija vatrogasaca      1
1177 edukativni panoi      1
1178 efektivni broj klonova      1
1179 effective clone number      1
1180 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1181 effects of thinning      1
1182 efficacy      1
1183 efficiency      3
1184 egzote      2
1185 ekologija      4
1186 ekološka divergencija      1
1187 ekološka karakteristika      1
1188 ekološka mreža      1
1189 ekološka niša      1
1190 ekološka proizvodnja      1
1191 ekološka stabilnost      1
1192 ekološkai fitogeografska analiza      1
1193 ekološke i socijalne funkcije      1
1194 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1195 ekološke orijentacije      1
1196 ekološke značajke      1
1197 ekološki činitelji      1
1198 ekološki indikatori      1
1199 ekološki osjetljivo      1
1200 ekološki problemi      1
1201 ekološki uvjeti.      1
1202 ekološko-gospodarske značajke      1
1203 ekonomija      1
1204 ekonomika prirodnih resursa      1
1205 ekonomika svilarenja      1
1206 eko­nomika šumarstva      2
1207 ekonomika šumskih resursa      1
1208 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1209 ekosustav      2
1210 ekosustavi      1
1211 ekotipska varijabilnost      3
1212 ekoznak      1
1213 eksperimentalni laboratorij      1
1214 eksperimentalni požari      1
1215 eksploatacijska polja      1
1216 ekstrakcija      1
1217 ektomikoriza      2
1218 ektomikorizne gljive      1
1219 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1220 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1221 electric radiator      1
1222 electrical resistance of cambial zone      1
1223 elektrana      1
1224 električna energija      1
1225 električni otpor kambijalne zone      1
1226 električno grijalo      1
1227 elemental analyser      1
1228 elementarni anlitaor      1
1229 elementi ocjene trofeja      1
1230 elm      2
1231 embiotenija      1
1232 embryo      2
1233 Emisije SO2      1
1234 EN 1316-1      2
1235 endemic species      1
1236 endemna vrsta      1
1237 Endosperm in development      1
1238 enegrija klijavosti i klijavost      1
1239 energetika      1
1240 energetska korisnost      1
1241 energetska vrijednost      1
1242 energija      6
1243 energijska tranzicija      1
1244 energy      3
1245 energy benefit      1
1246 energy production      1
1247 energy scenario      1
1248 Energy transition      1
1249 energy value      2
1250 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1251 entomofilna      1
1252 Entomopatogena gljiva      1
1253 entomophilic      1
1254 entrepreneurship      3
1255 Entwicklung      1
1256 environment      2
1257 environment protection      2
1258 environmental drivers      1
1259 environmental protection      4
1260 environmentally sound      1
1261 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1262 epidop­tera      1
1263 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1264 epoksidna smola      1
1265 epoxy resin. Collection of works      1
1266 equalization functions.      1
1267 equilateral spiral      1
1268 equipment for training bird of prey.      1
1269 Erannis defoliaria      1
1270 ergonomics      4
1271 ergonomija      4
1272 Erico-Fagetum      1
1273 eroded terrain recoveri      1
1274 erodiranje tjemena      1
1275 erosion      1
1276 erozija      1
1277 erozija tla      1
1278 esencijalni elementi      1
1279 essential elements      1
1280 essential oils      1
1281 establishment rate      1
1282 estate      1
1283 estetski izgled šume      1
1284 estimate      1
1285 estimated value of forests      1
1286 estimation      1
1287 estimation of distance      1
1288 estimation precision      1
1289 etat      1
1290 etat međuprihoda      1
1291 eterična ulja      1
1292 EU ETS scheme      1
1293 EU ETS shema      1
1294 EU FLEGTAction plan      1
1295 EU FLEGTAkcijski plan      1
1296 eucalyptus plantations      1
1297 EUFORGEN      2
1298 EUFORGEN Networks      1
1299 euglej      1
1300 eukaliptusove plantaže      1
1301 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1302 Eurasian lynx      1
1303 Eurasion lynx      1
1304 euroazijski ris      2
1305 Europa      1
1306 Europe      1
1307 Europe Slovenia      1
1308 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1309 European beaver (Castor fiber L.)      1
1310 European beech      5
1311 European brown bear (Ursus arctos)      1
1312 European larch      1
1313 european yew - tree      1
1314 Europska crna topola      1
1315 europska tisa      1
1316 Europski ariš      1
1317 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1318 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1319 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1320 Eutric Rankers      1
1321 Eutrični ranker      1
1322 evaluation model      2
1323 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1324 evaluation of natural resources      1
1325 even-aged beech stands      2
1326 evenaged stands      1
1327 evergreen      1
1328 evergreen oak      2
1329 excange value      1
1330 exchangeable development      1
1331 exhibit      1
1332 Exhibitions      1
1333 existing state      1
1334 experimental fires      1
1335 Experimental Laboratory      1
1336 experimental plot B bare ground      1
1337 exploitation      1
1338 exploitation fields      1
1339 Exports and Imports      1
1340 exposure      3
1341 FACE      1
1342 FACE facility      1
1343 facilitation      1
1344 factors to vertical terrain corrections      1
1345 Faculty of Forestry Zagreb      1
1346 Fagus L.      2
1347 Fagus silvatica      1
1348 Fagus sylvatica      4
1349 Fagus sylvatica L.      2
1350 Fairs      1
1351 faktori staništa      1
1352 falconer equipment      1
1353 falconry equipment      1
1354 falconry techniques      1
1355 Fallow deer      2
1356 false beech heartwood      1
1357 Fang      1
1358 FAO      1
1359 farmer cables      1
1360 farmer vitla      1
1361 Fast Furier method      1
1362 Fast Furier metoda      1
1363 fauna      6
1364 faunalni drift      1
1365 favourable conservation status      2
1366 Faza - II      1
1367 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1368 faza isključivanja stabala      1
1369 faze razmnožavanja      1
1370 FBP sustav      1
1371 FBP System      1
1372 felled stemwood      1
1373 felling and processing      1
1374 felling and processing of wood assortments      1
1375 felling control      1
1376 felling cycle      1
1377 felling thinning volume      1
1378 female roe deer      1
1379 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1380 fenofaze      1
1381 fenologija      6
1382 fenologija listanja      2
1383 fenološka motrenja      2
1384 fenološka opažanja      2
1385 fenotipska plastičnost.      1
1386 fenotipska stabilnost      1
1387 fenotipska varijabilnost      1
1388 feromonske klopke      5
1389 feromonski mamac      1
1390 feromonski raspršivači      1
1391 fertility      1
1392 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1393 Feulgen squash method      1
1394 Feulgen squash metoda      1
1395 Fibonaccijev niz      1
1396 fictional rotation      1
1397 field elm      1
1398 field plot      1
1399 fiksiranje dušika      1
1400 fiktivna ophodnja      1
1401 filogenija      1
1402 Final consumption wood products industries      1
1403 final cut      1
1404 Final use of wood products industry      1
1405 finalna prerada drva      1
1406 financial resources      1
1407 financijska politika      1
1408 fine forest fuel      1
1409 Finland      1
1410 fino šumsko gorivo      1
1411 Finska      1
1412 fir      3
1413 fire      3
1414 fire behavior      1
1415 fire behaviour      1
1416 fire fighting equipment      1
1417 Fire history      1
1418 fire line      1
1419 fire lines      1
1420 fire lines with elements of roadways      1
1421 fire modeling systems      1
1422 Fire Weather Index      3
1423 fire.      1
1424 fire-climate regions      1
1425 fire-climate regions.      1
1426 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1427 firemen education      1
1428 fire-risk      1
1429 fires      2
1430 first and second order histograms      1
1431 first finding      1
1432 first record      1
1433 first records      1
1434 fishing      1
1435 fitocenologija      3
1436 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1437 fitocenološka snimka      1
1438 fitocenološke jedinice      1
1439 fitocenološke značajke      1
1440 fitocenoza      1
1441 fitogeografsko raščlanjenje      1
1442 fitohormones      1
1443 fitohormoni      1
1444 fitomasa      1
1445 fitoplazme      2
1446 fitoremedijacija      3
1447 fitosanitarne mjere      1
1448 fitosanitarni pregled      1
1449 fitosanitarni sustav      1
1450 fizička svojstva      1
1451 fizičke i mineralne značajke tla      1
1452 fizičko opterećenje      1
1453 fizika      1
1454 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1455 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1456 fizikalna svojstva      1
1457 fiziologija sjemena      1
1458 fiziološki parametri      1
1459 flammability      2
1460 flammable material      1
1461 flight activity      1
1462 flight dynamics      1
1463 flood      1
1464 flood control      1
1465 floodplain forest      2
1466 floodplain forests      1
1467 flora      10
1468 flora content      1
1469 floral composition      5
1470 floral elements      1
1471 floristic composition      1
1472 floristička struktura      1
1473 florni elementi      2
1474 florni sastav      8
1475 Flowering Ash      1
1476 flowing down trunk      1
1477 flushing      1
1478 fluvisol      2
1479 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1480 F-O i »K-k«      1
1481 foliar threatment      1
1482 folijarna aplikacija      1
1483 food      1
1484 forces of resistance to growth      1
1485 Forcing      1
1486 Foreign timber trade      1
1487 forest      5
1488 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1489 Forest Administration Bjelovar.      1
1490 Forest Administration Delnice      1
1491 Forest Administration Požega      1
1492 forest and water ecosystems      1
1493 forest and wildlife management      1
1494 forest area      1
1495 forest association      1
1496 forest assortments      1
1497 forest biomass      1
1498 forest certification      1
1499 forest communities      3
1500 forest community of beech and fir      1
1501 forest contractors      1
1502 Forest cover      1
1503 forest cultures      3
1504 forest damage      1
1505 forest damage.      1
1506 forest development strategy      1
1507 forest dieback      1
1508 forest economics      2
1509 forest ecosystem      1
1510 forest ecosystem services      1
1511 forest ecosystems      1
1512 forest edges      1
1513 Forest education      1
1514 forest enterprise      1
1515 forest environments      1
1516 forest estate      1
1517 Forest exploitation      1
1518 forest fee      1
1519 forest fire      4
1520 Forest Fire Prevention      1
1521 forest fire prevention roads      1
1522 forest fire protection      1
1523 forest fires      6
1524 forest floor      3
1525 forest gap      1
1526 forest gaps      1
1527 Forest genetic resources      1
1528 Forest Genetic Resources Programme      1
1529 Forest Genetics resaurces      1
1530 forest habitat      2
1531 forest history      1
1532 forest interest rate      1
1533 forest interest rate (forest annuity)      1
1534 forest inventory      6
1535 forest landlords      1
1536 forest lands      2
1537 forest laws      1
1538 forest Macelj      1
1539 forest machines      1
1540 forest management      6
1541 forest manage­ment      1
1542 Forest management plan      1
1543 forest management planning      3
1544 forest management resystematization      1
1545 forest of high silvicultural form      1
1546 Forest opening      1
1547 Forest operations      2
1548 forest owners’ cooperation      1
1549 forest policy      4
1550 forest privatization      1
1551 forest products      1
1552 forest protection      1
1553 forest protection.      1
1554 Forest rails      1
1555 forest regeneration      1
1556 forest reproductive material      1
1557 forest resource      1
1558 forest resources      2
1559 forest road      3
1560 Forest roads      5
1561 forest seedlings      1
1562 forest seeds      1
1563 forest soil      4
1564 forest soil stabilization      1
1565 forest soils      1
1566 forest tending      3
1567 forest timber product      1
1568 forest tracks      1
1569 forest transport systems      1
1570 Forest transportation      1
1571 forest trees      1
1572 forest user´s unit      1
1573 forest utilization      1
1574 forest value      2
1575 forest value assessment      1
1576 forest vegetation      4
1577 forest woody assortments      1
1578 forest work      1
1579 forest worker      1
1580 forest Žutica      1
1581 forest-based industries      1
1582 Forested Areas      1
1583 forestry      17
1584 Forestry and forest policy      1
1585 forestry biomass      2
1586 forestry company      1
1587 forestry contractors      1
1588 forestry development      1
1589 forestry disciplines      1
1590 forestry legislative      1
1591 Forestry Museum in Krasno      1
1592 forestry occupation      1
1593 forestry operation      2
1594 forestry policy      1
1595 Forestry school Karlovac      1
1596 forestry work      1
1597 forests      6
1598 forests measuring      1
1599 forests stand      1
1600 formation of forest associations      1
1601 forming pioneer stands      1
1602 formiranje pionirskih sastojina      1
1603 formiranje šumskih zajednica      1
1604 Forsterferuf      1
1605 Forsythia      2
1606 forvarder      1
1607 forwarder      1
1608 fosfor      3
1609 fotointerpretacijski ključ      2
1610 fotosintetičke osobine lista      1
1611 fotosintetski pigmenti      1
1612 fotosinteza      2
1613 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1614 Fraxinus angustifolia      2
1615 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1616 Fraxinus excelsior      2
1617 Fraxinus L.      2
1618 Freilassung      1
1619 frost-crack      1
1620 fruit      1
1621 fruit morphology      1
1622 Fruit set      1
1623 fruits      1
1624 FSC logo      2
1625 fuel load      1
1626 Fuel modeling      1
1627 fuel types      2
1628 fuel wood.      1
1629 functions for determination      1
1630 fungal entomopathogen      1
1631 fungal pathogen      1
1632 fungal spores      1
1633 fungal-like organisms      1
1634 fungicid      1
1635 fungicide      1
1636 fungicides      1
1637 fungicidi      1
1638 fungus      2
1639 funkcije tražnje      1
1640 funkcije upravljanja: planiranje      1
1641 funkcije za izjednačenje      1
1642 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1643 furniture manufacturing      1
1644 fuzija snimki      1
1645 g.j. "Česma"      1
1646 G.J. "Žutica"      1
1647 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1648 galls      1
1649 Game      2
1650 game breeding enclosure Kunjevci      2
1651 Game enclosure      1
1652 game loss      1
1653 games      1
1654 gap      1
1655 garden in the cloister      1
1656 GC      2
1657 GC/MS      2
1658 GDD      2
1659 Gehörn      1
1660 gene diversity      1
1661 gene pool      1
1662 General Directorate of Forestry      1
1663 generalized model      1
1664 genetic analysis      1
1665 genetic differentiation      1
1666 genetic diversity      3
1667 genetic diversity and diff erentiation      1
1668 genetic gain      1
1669 genetic origin      1
1670 genetic parameters      1
1671 genetic polymorphism      1
1672 genetic structure      1
1673 genetic test      1
1674 genetic variability      1
1675 genetic variation      1
1676 genetički test polusrodnika      1
1677 genetska analiza      1
1678 genetska diferencijacija      1
1679 genetska dobit      1
1680 genetska raznolikost      3
1681 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1682 genetska raznolikost.      1
1683 genetska struktura      1
1684 genetska varijabilnost      2
1685 genetski diverzitet      1
1686 genetski parametri      1
1687 genetski polimorfizam      1
1688 genetsko porijeklo      1
1689 genofond      1
1690 genotype × environment interaction      1
1691 geocoding      1
1692 geografske i reljefne značajke      1
1693 geografski informacijski sustav      3
1694 geografsko porijeklo      1
1695 geographic information system      1
1696 Geographic Information System.      1
1697 geographic information systems      1
1698 geographic origin      1
1699 Geographical and relief characteristics      1
1700 geographical features      1
1701 Geographical Information System      1
1702 geokodiranje      1
1703 geometric distortions      1
1704 geometrijske distorzije      1
1705 geomorfologija      1
1706 geomorphology      1
1707 geosintetici      1
1708 geostatistics      1
1709 geostatistika      1
1710 GeoWEPP      1
1711 GeoWEPP)      1
1712 germinability      1
1713 germinated seed      1
1714 germination      2
1715 GFIS      1
1716 GIS      18
1717 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1718 GIS (Geographic Information System)      1
1719 glavna sastojina      1
1720 glavne vrste drveća      1
1721 Global change      1
1722 global climate changes      1
1723 globalizacija      1
1724 globalizacija u Hrvatskoj      1
1725 globalization      1
1726 globalization in Croatia      1
1727 globalna promjena      1
1728 globalne klimatske promjene      1
1729 glodavci      1
1730 gljiva      2
1731 gljivama slični organizmi      1
1732 gljivični patogen      1
1733 gnojidba      1
1734 GNSS      2
1735 godišnji sječivi prihod      1
1736 golosjemenjače      1
1737 gora i planina      1
1738 gorivi materijal      1
1739 gorivost      1
1740 Gorska Hrvatska      1
1741 Gorski kotar      3
1742 gorsko područje      1
1743 gorsko reljefno područje      1
1744 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1745 gospodarene bukve šume      1
1746 gospodarenje      6
1747 gospodarenje šumama      1
1748 gospodarenje šumama i lovištima      1
1749 gospodarska depresija      1
1750 gospodarska inspekcija      1
1751 gospodarska jedinica      1
1752 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1753 gospodarska politika      1
1754 Gospodarska postignuća      1
1755 gospodarska vrijednost šume      1
1756 gospodarske djelatnosti RH      1
1757 gospodarski razredi      1
1758 Gospodarski razvitak      2
1759 gospodarski značaj – učinci      1
1760 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1761 gospodarsko usmjerenje      1
1762 gospodarstvo      1
1763 GPS      4
1764 GPS and GIS      1
1765 GPS i GIS      1
1766 grad Zagreb      1
1767 gradacija      2
1768 gradation      1
1769 Gradiaton      1
1770 gradski park      1
1771 granatiranje      1
1772 granica zone totalnog sušenja      1
1773 graničice      1
1774 granična linija      1
1775 granične vrijednosti      2
1776 granulometrijski sastav tla      1
1777 grass      1
1778 GRASS GIS      2
1779 grasses      1
1780 grazing      1
1781 Grčka      1
1782 Greece      1
1783 Green oak      1
1784 greenhouse gases      1
1785 Greenwich      1
1786 grey alder (Alnus incana)      1
1787 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1788 grinders      1
1789 grivasta ovca      1
1790 grivasti skakač      1
1791 grm      1
1792 grmlje      5
1793 Gross domestic product      1
1794 ground and flood water      1
1795 ground and surface water monitoring      1
1796 ground water      1
1797 groundwater      4
1798 group decision making      1
1799 group-selection cutting      1
1800 Growing stock      7
1801 growth      10
1802 growth and increment      2
1803 growth equation      1
1804 growth forces      1
1805 growth forces and suppressed forces      1
1806 growth of mean stand diameter      1
1807 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1808 grupno odlučivanje      1
1809 gubar      2
1810 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1811 gubici      1
1812 gubici divljači      1
1813 gubici tla      1
1814 gubitak mase      1
1815 Guide curve method      1
1816 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
1817 gusjenica      1
1818 gustoća      2
1819 gustoća drva      3
1820 gustoća peleta      1
1821 gustoća populacije      4
1822 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1823 gustoća u standardno suhom stanju      1
1824 Gymnosperms      1
1825 gypsy moth      2
1826 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1827 habitat      8
1828 habitat factors      1
1829 habitat map      1
1830 habitat suitability      1
1831 habitat type      2
1832 Habitat. Posavina      1
1833 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1834 halbsib-progeny tests.      1
1835 half-sib potomstvo      1
1836 half-sib progenies      1
1837 Haljevo forest      1
1838 Hamamelis      2
1839 hantaviruses      1
1840 hantavirusi      1
1841 hard ticks      1
1842 hardwood      1
1843 hardwood-broadleaf species      1
1844 harvest scheduling      1
1845 harvester      8
1846 harvesteri i procesori      1
1847 Hauling and transportation of timber      1
1848 haustorij      1
1849 haustorium      1
1850 hazardous waste      1
1851 health      2
1852 health and safety      1
1853 health status      1
1854 health status category of stand      1
1855 health tourism      1
1856 heat transfer.      1
1857 heat treatment (HT)      1
1858 heavy metals      2
1859 heavy thinning      1
1860 height      2
1861 height and height increment      1
1862 height and root collar diameter      1
1863 height and volume growth      1
1864 height growth      5
1865 height increment      2
1866 height of sprout      1
1867 Helleboro nigri-Piceetum      1
1868 Hemiptera      4
1869 herbaceous plants      1
1870 herbaceous species of the forest edge      1
1871 herbicid      1
1872 herbicide      1
1873 herbicides      1
1874 herbicidi      1
1875 Hercegovina      1
1876 hereditary basis      1
1877 heredity      1
1878 heretability      1
1879 heritability      1
1880 Herzegovina      1
1881 Hibiscus      2
1882 hibridi      2
1883 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1884 hidrologija      1
1885 hidrološka uloga      2
1886 hidromeliorativni zahvati      1
1887 hidropedološke karakteristike      1
1888 hidrotehničke mjere      1
1889 high forest      1
1890 hilly area      1
1891 hind body weight      1
1892 hiperforezija      1
1893 hiperparazitoid      2
1894 Hippophaë rhamnoides      2
1895 Hippophao-Berberidetum      2
1896 Histiostoma piceae      2
1897 Histiostoma ulmi      1
1898 Histiostomatidae      3
1899 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1900 historical development      1
1901 historical outbreaks      1
1902 historical presentation      1
1903 historical value      2
1904 history of forestry      1
1905 history of HŠD      1
1906 hladne temperaturne jedinice.      1
1907 hlapljive komponente      1
1908 Hohenadel´s method      1
1909 Hohenadlova metoda      1
1910 hollow-horned animal      1
1911 Homeland war      1
1912 homogenizacija      1
1913 homogenization      1
1914 horn length      1
1915 Hornbeam hop      1
1916 Hornbeam oriental      1
1917 horns      1
1918 horse chestnut      2
1919 horse chestnut protection      1
1920 horticultural elements      1
1921 horticul­tural value      2
1922 hortikulturna vrijednost      2
1923 hortikulturni elementi      1
1924 host      1
1925 host plants      1
1926 hosts      2
1927 hrana      1
1928 hranidba      1
1929 hranljiva      1
1930 hrast      3
1931 hrast crnika      1
1932 hrast crnika (Quercus ilex)      2
1933 hrast crnike      1
1934 hrast kitnjak      7
1935 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
1936 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
1937 hrast lužnjak      34
1938 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
1939 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
1940 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
1941 hrast medunac      3
1942 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
1943 hrast oštrika      1
1944 hrast sladun      1
1945 hrastov ponik      2
1946 hrastova mrežasta stjenica      1
1947 hrastova oblovina      1
1948 hrastova pepelnica      1
1949 hrastove šume      1
1950 hrastovi županije bjelovarske      1
1951 hrastovina      1
1952 Hrvatska      48
1953 Hrvatska – Dalmacija      1
1954 hrvatska flora      1
1955 hrvatska kuna      1
1956 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
1957 Hrvatska vojna granica      1
1958 Hrvatska.      6
1959 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
1960 Hrvatske šume d.o.o      1
1961 Hrvatske šume d.o.o.      4
1962 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
1963 Hrvatski udio      1
1964 Hrvatsko Podunavlje      1
1965 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
1966 HTRS96/TM      2
1967 human protection      1
1968 human resources in forestry      1
1969 humic acids      1
1970 huminske kiseline      1
1971 humizacija      1
1972 humofluvisol      2
1973 humus      3
1974 Hungavit      2
1975 hunt      1
1976 hunters      4
1977 hunting      6
1978 Hunting and fishing      1
1979 hunting area      1
1980 hunting associations      1
1981 hunting club rules      1
1982 hunting district      2
1983 hunting ground      1
1984 hunting ground biological casualties      1
1985 hunting grounds      1
1986 hunting illustration      1
1987 Hunting Management      2
1988 hunting society      1
1989 hunting-demographic intensity      1
1990 hunting-geographic intensity      1
1991 Hvar      2
1992 hvatanje      1
1993 hvatanje dabra      1
1994 hybrids      2
1995 hydrological role      2
1996 hydrology      1
1997 hydro-melioration treatments      1
1998 hydro-technical interventions      1
1999 hydro-technical measures      1
2000 Hymenoptera      4
2001 Hymenoptera: Platygastridae      2
2002 hyperparasitoid      1
2003 hyperphoresy      1
2004 ICP Forests      6
2005 identifikacija.      1
2006 iglice      1
2007 IGRs      1
2008 II-G-10      2
2009 II-G-20      2
2010 ilegalni odstrel      1
2011 ilirske vrste      1
2012 illegal felling      1
2013 illegal killing      1
2014 Illegal timber trade      1
2015 ilovača      1
2016 image fusion      1
2017 imela      2
2018 imidaclopride      1
2019 imidakloprid      1
2020 imovna općina      2
2021 impact      1
2022 impacts of silvicultural measures      1
2023 implementation of H1 and H2      1
2024 improvement by selfing      1
2025 improving management practices      1
2026 in situ and ex situ methods      1
2027 in situ i ex situ metode      1
2028 in utero      2
2029 incomplete development      1
2030 increase in growth      1
2031 increment      5
2032 Increment and cut      1
2033 increment and quality      1
2034 increment percentage      1
2035 indeks lisne povr šine      1
2036 indeks raznolikosti.      1
2037 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2038 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2039 indeks zaraze      1
2040 indeksi diverziteta      1
2041 indeksi točnosti      1
2042 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2043 index of infestation      1
2044 index values of common beech trees      1
2045 indicators      2
2046 indicators of productivity      1
2047 indices about forests      1
2048 Indigobush      2
2049 Indigobush bioproductivity      2
2050 Indigofera      2
2051 Industrial Round Timber in the Rough      1
2052 industrija      1
2053 industrija celuloze i papira      1
2054 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2055 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2056 inercepcija      1
2057 inferencijalna statistika      1
2058 inferior and superior model trees      1
2059 infestation      2
2060 infestation intensity      1
2061 infiltracija      1
2062 infiltration      1
2063 inflammability and combustibility of fuel types      2
2064 informacijski sustav      1
2065 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2066 information system      1
2067 information system model      1
2068 informiranost      1
2069 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2070 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2071 innovations in forestry      2
2072 Innovativeness      2
2073 inovacije u šumarstvu      2
2074 inovativnost      2
2075 input-output analiza      1
2076 input-output analyses      1
2077 insect      3
2078 insect growth regulators      1
2079 insect pests      2
2080 insecticide      1
2081 insecticides      1
2082 insects      1
2083 insekticid      1
2084 insekticidi      1
2085 insolacija      1
2086 insolation      1
2087 integral management with ecosystems in space      1
2088 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2089 integrated forest protection      1
2090 integrated timber protection      1
2091 integrirana zaštita oblovine      1
2092 integrirana zaštita šuma      1
2093 intelektual no vlasništvo      1
2094 intellectual ownership      1
2095 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2096 intensity of infection      2
2097 intensity of infestation      3
2098 intensive      1
2099 intenzitet fotosinteze      1
2100 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2101 intenzitet prorede      1
2102 intenzitet zaraze      6
2103 inter- and intrapopulation variability.      1
2104 interakcija genotip × okolina      1
2105 interception      1
2106 interest associations      1
2107 interlaboratory testing      1
2108 international standards      1
2109 Internet      3
2110 internetske usluge      1
2111 interpopulation and intrapopulation variability      1
2112 intesivelly thinning      1
2113 intra- and interpopulation variability      1
2114 Intraclonal and interclonal variability      1
2115 intraclonal variability      1
2116 intrapopulation and interpopulation variability      1
2117 introduction      3
2118 introdukcija      6
2119 introgresija      1
2120 invasive pest      1
2121 invasive species      10
2122 invasive trees      1
2123 invazivna vrsta      4
2124 invazivne drvenaste vrste      1
2125 invazivne vrste      5
2126 invazivni štetni organizam      1
2127 invazivni štetnik      1
2128 inventarisation of woody plants      1
2129 inventarizacija dendroflore      1
2130 inventarizacija drveća i grmlja      1
2131 inventura      1
2132 inventura šuma      3
2133 investments      1
2134 injuries at work      1
2135 IPGRI      1
2136 Ips typographus      2
2137 iptera      1
2138 iskoristavački pokazatelj      1
2139 iskorišćivanje šuma      1
2140 iskorištavanje šuma      2
2141 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2142 iskorištenje      2
2143 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2144 island Mljet      1
2145 islands      1
2146 ISO 11277      1
2147 isoenzyme      1
2148 isoenzymes      1
2149 ispitivanje      2
2150 ISPM 15      4
2151 ispuštanje      1
2152 ispuštanje dabra      1
2153 ISTA pravila      1
2154 ISTA rules      1
2155 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2156 Istočna Slavonija      1
2157 istovjetne točke      1
2158 Istra      2
2159 Istra (Hrvatska)      1
2160 istraživanja      1
2161 istraživanje tržišta      1
2162 Istria      1
2163 Italian oak      2
2164 ITS2 regije      1
2165 ITS2 region      1
2166 Ivanščica      3
2167 Ixodidae      2
2168 izbojci      1
2169 izgorena površina      1
2170 izložak (eksponat)      1
2171 Izložbe-sajmovi      1
2172 izloženost      3
2173 izlučenje      1
2174 izlučivanje sastojina      2
2175 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2176 izmjera šuma      3
2177 izmjera šumskog drveća      1
2178 iznošenje drva      1
2179 izoenzimi      8
2180 izoenzymes      1
2181 izrada i privlačenje drva      1
2182 izravno i difuzno svjetlo      1
2183 Izvanredna stanja      1
2184 izvješće eksperata iz Kanade      2
2185 izvješćivanje      1
2186 izvoditelji šumskih radova      2
2187 izvođenje šumskih radova      1
2188 Izvoz i Uvoz      1
2189 jablan      1
2190 Jadran      1
2191 jadranski otoci      1
2192 jadransko područje      1
2193 Jagdausstellungen      1
2194 jajnici      1
2195 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2196 jake prorjede      1
2197 Japage      2
2198 jarebica kamenjarka – grivna      1
2199 Jarebica kamenjarka grivna      1
2200 jasen      1
2201 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2202 Jasminum      2
2203 javni šumarski instituti      1
2204 javno mišljenje      1
2205 javno podsticanje šumarstva      1
2206 jedinstvena metoda      1
2207 jedinstveni model      1
2208 jednadžbe rasta      1
2209 jednakokutna spirala      1
2210 jednodobne bukove sastojine      2
2211 jednodobne regularne sastojine      1
2212 jednodobne sastojine      1
2213 jednodobno gospodarenje      1
2214 jednogodišnje sadnice      1
2215 jednospolna      1
2216 jela      6
2217 jela obična      1
2218 jela.      1
2219 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2220 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2221 jelen fratar      1
2222 Jelen lopatar      1
2223 jelen obični      3
2224 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2225 jelovina (Abies alba Mill)      1
2226 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2227 jestiva      1
2228 jestive gljive      1
2229 Joinery and Cabinet making      2
2230 joint- stock company in forestry      1
2231 Josip Ettinger      2
2232 Journal of Forestry      1
2233 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2234 Juglans L.      2
2235 Juglans nigra      1
2236 jugoistočna Europa      1
2237 juniper      1
2238 jura      1
2239 juvenilno drvo      1
2240 Južna Afrika      1
2241 Južna/Srednja Europa      1
2242 kadmij      1
2243 kadrovi u šu­marstvu      1
2244 kakvoća      1
2245 kakvoća drvnih sortimenata      1
2246 kakvoća stabala      1
2247 kalabrijski bor      1
2248 kalij      2
2249 Kalnik      2
2250 Kalnik forest      1
2251 kamenolom Očura II      1
2252 kamenjarka.      1
2253 kanader i demon      1
2254 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2255 Kappa statistika      1
2256 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2257 karantenski štetnik      1
2258 karbonatnenaslage      1
2259 kariotip      1
2260 karotenoidi      1
2261 karst      3
2262 karst phenomena      1
2263 karta staništa      1
2264 karta šumskih zajednica      1
2265 karte      1
2266 kartiranje šumskog drveća      1
2267 kartografska generalizacija      1
2268 Karyotypes      1
2269 kaštelansko područje      1
2270 katastar      1
2271 katastar vodnih potencijala      2
2272 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2273 kavkaska jela      1
2274 keficijent unutarnjeg rasta      1
2275 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2276 kemijski sastav sjemena      1
2277 kemijski sastav tla      1
2278 kemizam biljnog materijala.      1
2279 kermes berry      1
2280 Kermes oak      1
2281 kestenov moljac miner      1
2282 kestenova osa šiškarica      1
2283 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2284 kitnjak      1
2285 klasična otvorenost      1
2286 klaster analiza      3
2287 klasterska analiza      1
2288 klet      1
2289 klijanci      1
2290 klijanje      1
2291 klijavost      2
2292 klima      6
2293 klima-požarna područja      1
2294 klima-požarna područja.      1
2295 klimatološki parametri      1
2296 klimatska promjena      1
2297 klimatske karakteristike      1
2298 klimatske promjene      5
2299 klimatski čimbenici      1
2300 klimatski ekscesi      1
2301 klimatski model      1
2302 klimatski scenariji      1
2303 klinalna varijabilnost      1
2304 klizna sredina      1
2305 klon      1
2306 klon topole I-214      1
2307 klonovi      1
2308 klonovi bijele vrbe      2
2309 klonovi stablastih vrba      1
2310 klonovi topola      2
2311 klonovi topole      1
2312 klonska sjemenska plantaža      2
2313 klonske sjemenske plantaže      1
2314 klonski arhivi      1
2315 klonski testovi crnih topola      1
2316 klonski uz.orci      1
2317 klonsko šumarstvo      1
2318 Klorofilmetar CCM-200      1
2319 kljove      2
2320 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2321 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2322 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2323 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2324 Koelreuteria      2
2325 količine goriva      1
2326 kolotrag      1
2327 koluvij      1
2328 koljik      2
2329 komparacija stanja za 2009.      1
2330 komparativna analiza      1
2331 komparativna metoda istraživanja      1
2332 kompleksni sustavi      1
2333 kompleksnost      1
2334 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2335 kompromis      1
2336 Komrčar      2
2337 komuniciranje      1
2338 komunikacijske aktivnosti      1
2339 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2340 koncepcija      2
2341 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2342 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2343 konsenzus      1
2344 kontejner      1
2345 kontejneri      1
2346 kontejnerski uzgoj      1
2347 kontinentalna Hrvatska      1
2348 kontrola      1
2349 kontrolne pokusne plohe      1
2350 konverzija panjača      1
2351 konzervacija      1
2352 konzervacija vlage      1
2353 konzervacija vlage u tlu      1
2354 Kopački rit      2
2355 kora      1
2356 koranje      1
2357 korelacija      1
2358 korelacijska veza      2
2359 korijen      2
2360 korištenje zemljišta      1
2361 korjenov sustav      1
2362 korološke i fitocenološke značajke      1
2363 korov      1
2364 korovi      1
2365 korovska vegetacija      1
2366 košćela      1
2367 koštunica      1
2368 kovanice      1
2369 krajobraz.      1
2370 krajobrazna raznolikost      1
2371 kramp      1
2372 kraniometrija      1
2373 Krapinsko-zagorska Count      1
2374 Krapinsko-zagorska County      1
2375 Krapinsko-zagorska županija      2
2376 kras      1
2377 Krasno      2
2378 kraška polja      1
2379 kratke ophodnje.      1
2380 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2381 kreativnost      2
2382 kreda      1
2383 kriging      2
2384 kriterij kvaliteta      1
2385 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2386 kriteriji za investiranje      1
2387 krivulje indeksa staništa      1
2388 krize      1
2389 kronika      1
2390 krpelj      1
2391 krš      4
2392 krški fenomeni      1
2393 krupno drvo      1
2394 krupnoća žira      2
2395 kružne primjerne plohe      1
2396 kserofitna      1
2397 kukac      3
2398 kukavica      1
2399 kukci      1
2400 kukci potkornjaci      1
2401 kultivari tise      1
2402 kultura      2
2403 kultura crnog bora      1
2404 kulture kratkih ophodnji      2
2405 kulturni pejzaž      1
2406 kulturno povijesna baština      1
2407 Kunstinseln      1
2408 kva liteta sjemena      1
2409 kvalitativno iskorištenje      1
2410 kvalitet      1
2411 kvaliteta      2
2412 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2413 kvaliteta sadnica      2
2414 kvaliteta staništa      1
2415 kvaliteta žira      1
2416 kvaliteta života      1
2417 kvantitativna obilježja      1
2418 kvantitativna svojstva      1
2419 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2420 kvarter      1
2421 laboratorijski uzgoj      1
2422 laboratory rearing      1
2423 land mines      1
2424 land use      1
2425 landed municipality      1
2426 landfill gas      1
2427 landforms      1
2428 Landsat      2
2429 Landsat 7      2
2430 landscape artist      1
2431 landscape design      1
2432 landscape diversity      1
2433 landscape.      1
2434 lapor      1
2435 large wood of Italian oak      1
2436 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2437 Laudonov Gaj      4
2438 laurel      1
2439 Law      1
2440 lawn      1
2441 layout of the islet      1
2442 layout proposal      1
2443 leachate      1
2444 leaf area index      1
2445 leaf litter      1
2446 leaf morphology      6
2447 leaf nitrogen dynamic      1
2448 leaf photosynthetic traits      1
2449 leaf third-flush      1
2450 leaf unfolding      1
2451 leafminers      1
2452 legislation      1
2453 legislative      1
2454 Lekenik      2
2455 length of assortment      1
2456 length of the nibbled part of a shoot      1
2457 Lepidoptera      5
2458 Leptoglossus occidentalis      2
2459 Lespedeza      2
2460 level of knowledge.      1
2461 library      1
2462 Liburnian karst      1
2463 Liburnijski krš      1
2464 licenciranje      2
2465 licensing      2
2466 LiDAR      2
2467 life forms      1
2468 lifelong learning      1
2469 light      2
2470 Lika      6
2471 limit values      2
2472 linear correlation      1
2473 linear trend      1
2474 linearna korelacija.      1
2475 linearni trend      1
2476 lines below electro-energetic facilities      1
2477 linoleic acid      1
2478 linoleinska kiselina      1
2479 Liocourt´s distribution      1
2480 Liocourtova distribucija      2
2481 Lisičine      1
2482 Lisičine Arboretum      2
2483 lisni mineri      1
2484 listanje      1
2485 listinac      3
2486 listopadna      1
2487 lisymeters      1
2488 lišće obične bukve      1
2489 lišće perasto      1
2490 litače      1
2491 lithological unit      1
2492 litološka cjelina      1
2493 litter      1
2494 litter mass loss      1
2495 livelihoods      1
2496 lizimetri      2
2497 local community      1
2498 Local population      1
2499 log value yield.      1
2500 log volume yield      1
2501 logger injuries      1
2502 logging      3
2503 logging as sylvicultural care of stands      1
2504 Logging operations      1
2505 logging residue      1
2506 logging strategy      1
2507 logistic regression      1
2508 logistička regresija      1
2509 lokalna zajednica      1
2510 Lokalne populacije      1
2511 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2512 Longe-range      1
2513 longitudinal clearance radius      1
2514 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2515 Lonicera      2
2516 lopatar      1
2517 Loranthus europaeus Jacq.      6
2518 losses      1
2519 lov      1
2520 lovac      1
2521 lovačka ilustracija      1
2522 lovačka udruga kotara senjskog      1
2523 lovačke izložbe      1
2524 lovačke udruge      1
2525 Lovački dio izložbe      1
2526 lovci      2
2527 lovište      7
2528 lovni trupčići      2
2529 lovno gospodarenje      2
2530 lovno područje      1
2531 lovno stablo      1
2532 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2533 lovno-demografski intenzitet      1
2534 lovno-geografski intenzitet      1
2535 lovor      1
2536 Lovran marron      1
2537 lovranski marun      1
2538 lovstvo      4
2539 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2540 Lovstvo i ribarstvo      1
2541 low quality and small-sized diameter logs      1
2542 low tree      1
2543 Lower Austria      1
2544 lower tusks      1
2545 lowland      1
2546 lowland forest ecosystems      3
2547 Lowland forests      4
2548 lowland forests of pedunculate oak      1
2549 lowland region      1
2550 low-lying areas      1
2551 lubanja      1
2552 Lumber operations      1
2553 lumber value yield      1
2554 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2555 lužnjak      2
2556 Lymantria dispar      2
2557 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2558 Lymantria monacha      2
2559 Lymantriidae      1
2560 Lyme borreliosis      1
2561 Lymnatria monacha      1
2562 Lynx lynx      2
2563 lysimeters      1
2564 ljetna suša      2
2565 M.Sc.      1
2566 Macedonian oak      1
2567 Maceljsko gorje      2
2568 machine felling      1
2569 machine felling and processing      1
2570 machine´s own resistance power      1
2571 macroclimatic adaptedness      1
2572 macrofungi      1
2573 macroscopic characteristics      1
2574 magistarski rad      1
2575 magnezij      1
2576 Magnolia L.      1
2577 Mahaleb cherry tree      1
2578 maintenance of forest roads      1
2579 makedonski hrast      2
2580 makija      2
2581 makija planike      1
2582 maklen      1
2583 makrogljive      1
2584 makroklima      1
2585 makroklimatska prilagodba      1
2586 makroskopske karakteristike      1
2587 Maksimir Park      2
2588 mala i srednja poduzeća      1
2589 Mala Kapela      1
2590 malati      1
2591 mali alati      1
2592 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2593 Malus Mill.      1
2594 mammal      1
2595 man activities      1
2596 managed beech forests      1
2597 management      5
2598 management of      2
2599 management plan      2
2600 management planning      1
2601 management plans      1
2602 management style      1
2603 management unit "Česma"      1
2604 map of forest communities      1
2605 maps      1
2606 maquis      1
2607 maquis of strawberry tree      1
2608 market      3
2609 market relations      1
2610 market research.      1
2611 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2612 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2613 marking      1
2614 masa košuta      1
2615 masena koncentracija      1
2616 maslinik      2
2617 mass concentration      1
2618 master´s thesis      1
2619 mastic      1
2620 mastic tree      1
2621 mastika      1
2622 matematički modeli      1
2623 matični fond      1
2624 matični supstrat      1
2625 matičnjak plemki      1
2626 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2627 mature stands      1
2628 maturity dimension      1
2629 Mean breast diameter      1
2630 mean extraction distance      1
2631 mean skidding distance      1
2632 measuring elements      1
2633 measuring procedure      1
2634 mechanical felling      1
2635 mechanical properties of wood      1
2636 mechanized of silvicultural works      1
2637 Mediteran      1
2638 mediteranska vegetacija      1
2639 mediteranske šume      1
2640 mediteransko krško područje      1
2641 Mediterranean      2
2642 Mediterranean karst area      2
2643 mediterranean vegetation      1
2644 medljikovac      1
2645 medunac      1
2646 Medvednica      1
2647 Medvednica Mount      1
2648 Medvednica Nature Park      1
2649 Međimurje      2
2650 međulaboratorijske usporedbe      1
2651 Međunarodne konvencije      1
2652 međunarodne norme      1
2653 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2654 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2655 mehanička svojstava drva      1
2656 mehanička svojstva      1
2657 mehanička svojstva drva      1
2658 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2659 mehanizirana bušilica      1
2660 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2661 melioracija      1
2662 melioracija krša      1
2663 melioracijski učinci      1
2664 menadžment      1
2665 menagement klas      1
2666 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2667 meningoencephalitis      1
2668 merkan-lilizam      1
2669 mesophilous chestnut forests      1
2670 Metcalfa pruinosa      2
2671 meteorological factors      1
2672 meteorološki čimbenici      1
2673 meteorološki indeks požara      2
2674 me­teorološki indeks požara      1
2675 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2676 method of thinning of regular forest      1
2677 methods      1
2678 metoda najbližih susjeda      1
2679 metoda pokusnih ploha      1
2680 metoda prorede      1
2681 metoda sjemenomjera      1
2682 metoda sjetve      1
2683 metoda tetive      1
2684 metoda tetrazola      1
2685 Metoda vrtložne kovarijance      1
2686 metode      1
2687 metode vrednovanja      1
2688 mezijska bukva      1
2689 mezofilne kestenove šume      1
2690 micoses of needles      1
2691 microbiological characteristics of the soils      1
2692 microclimate      3
2693 microorganism functional groups in the soil      1
2694 microrelief      1
2695 micro-relief      1
2696 microsatelite      1
2697 microsatelites SSR      1
2698 microsatellite markers      1
2699 microsatellites      2
2700 mid- and long-term planning      1
2701 middle breast diameter      1
2702 middle volume of trees      1
2703 middle-aged stand      1
2704 mikocenoza      1
2705 mikoze      1
2706 mikoze iglica      1
2707 mikrobiološke značajke tala      1
2708 mikroelementi      1
2709 mikroklima      3
2710 mikroreljef      1
2711 mikrosateliti      4
2712 mikrosatelitni biljezi      1
2713 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2714 Milan Knežević      2
2715 Milan Stribrny      2
2716 mine      3
2717 mineral raw materials      1
2718 mineralne sirovine      1
2719 miniranost      1
2720 mistletoe      3
2721 mišoliki glodavci      1
2722 mitochondrial control region      1
2723 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2724 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2725 mixed and pure stands of beech      1
2726 mixed plantations      1
2727 mjere asimetrije      2
2728 mjereni postupak      1
2729 mjerila      1
2730 mjesečna ocjena žestina      1
2731 mjesto lanjenja      1
2732 mješovita kultura      1
2733 mješovite i čiste sastojine      1
2734 mlada sastojina      1
2735 mladi naraštaj      3
2736 mladik      2
2737 mobile cable crane      1
2738 močenje plodova      1
2739 model      5
2740 model normally      1
2741 model of departmental research      1
2742 model of middle-aged forest      1
2743 model oplemenjivanja      1
2744 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2745 model resornoga istraživanja      1
2746 model sustava informacija      1
2747 model vrednovanja      2
2748 modeli procjene volumena      1
2749 modeli rasta      1
2750 modeling      1
2751 modeliranje      4
2752 Modeliranje goriva      1
2753 Modelling      2
2754 modelna srednjodobna sastojina      1
2755 modelni normalitet      1
2756 modification      1
2757 modificirana Brinkova funkcija      1
2758 modificirana skala      1
2759 modified Brink’s function      1
2760 modified scale      1
2761 modifikacije      1
2762 moesian beech      1
2763 mogućnost razlikovanja      1
2764 moisture content      1
2765 moisture regime      1
2766 molecular diagnostic      1
2767 molecular-biological methods      1
2768 molekularna dijagnostika      1
2769 molekularno-biološke metode      1
2770 monetary value of wood assortments      1
2771 monitoring      7
2772 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2773 monitoring u šumarstvu.      1
2774 Monochamus galloprovincialis      2
2775 monoculture      1
2776 monografija “Divokoza”      1
2777 monograph “Chamois”      1
2778 monokultura      1
2779 Monolit      1
2780 monthly severity ratings      1
2781 Montpellier      1
2782 morflogija klijanca      1
2783 morfologija      1
2784 morfologija češera i sjemena      1
2785 morfologija lista      6
2786 morfologija ploda      1
2787 morfologija sadnica      1
2788 morfologija sjemena      1
2789 morfologija tla      1
2790 morfološka obi lježja      1
2791 morfološka raščlamba      1
2792 morfološka svojstva sadnica      1
2793 morfološka varijabilnost      2
2794 morfometrija      1
2795 morfometrija rogovlja      1
2796 morfometrijska analiza lista      1
2797 morfometrijska analiza lista jasena      1
2798 morfometrijska varijabilnost      1
2799 morphological analysis      1
2800 morphological features of seedlings      1
2801 morphological variability      2
2802 morphology      1
2803 morphometric ash leaf analysis      1
2804 morphometric leaf analysis      1
2805 morphometric traits      1
2806 morphometric variability      1
2807 morphometrics of antlers      1
2808 morphometry      1
2809 mortalitet      5
2810 mortality      6
2811 Mosor      2
2812 motor-manual      1
2813 motorna pila      1
2814 motorne pile      1
2815 motorni čistač      1
2816 Mottled Umber Moth      1
2817 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2818 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2819 mouflon      3
2820 mountain tourisms      1
2821 mountainous areas      1
2822 Mountainous Croatia      1
2823 Mountainous Region of Croatia      1
2824 mountainous relief area      1
2825 Moving average      1
2826 mr. sc.      1
2827 mreža      1
2828 mreža šumskih cesta      1
2829 mrtvo drvo      1
2830 mtDNA      2
2831 muflon      4
2832 muflon (Ovis ammon L.)      1
2833 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2834 mulberry (Morus alba)      1
2835 mulching flail mower      1
2836 Multi Criteria Decision Making      1
2837 multiclonal cultures      1
2838 Multi-criteria decision analysis      1
2839 multi-criteria decision making      1
2840 multi-dimensional scaling      1
2841 multidimenzionalno skaliranje      1
2842 multidisciplinaran pristup      1
2843 multiklonske kulture      1
2844 Multiple criteria decision making      1
2845 multiple regression analyses      1
2846 multiple-use fo­restry      2
2847 multivariate analysis      1
2848 multivariate methods      1
2849 multivariatne meto­de      1
2850 multivarijatna analiza      1
2851 muncipality      1
2852 munika      1
2853 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2854 munika u Hercegovini      1
2855 Mura      2
2856 mycocoenosis      1
2857 mycoses      1
2858 Myrto-Quercetum ilicis      2
2859 nabonos      1
2860 Nacionalni park      1
2861 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2862 Nacionalni park Kornati      1
2863 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2864 nacionalni parkovi      1
2865 način uzgoja      1
2866 nad zor stanja sastojina.      1
2867 nadmorska visina      1
2868 nadzemna biomasa      2
2869 nadzor      2
2870 Nadzorni odbor      1
2871 naftna kontaminacija      1
2872 nagib      1
2873 nagib terena      1
2874 Na-heksametafosfat      1
2875 Na-hexametaphosphate      1
2876 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2877 naknada      1
2878 naknada za općekorisne funkcije      1
2879 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2880 nalazišta tartufa      1
2881 nalazište u Zagrebu      1
2882 namnožio      1
2883 nanoindentacija      1
2884 nanoindentation      1
2885 nanotechnology      1
2886 nanotehnologija      1
2887 Na-pirofosfat      1
2888 naplodni sijek      1
2889 Na-pyrophosphate      1
2890 narodna imena životinja.      1
2891 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2892 narrowleafed ash      1
2893 narrow-leaved ash      6
2894 narrow-leaved ash tree      1
2895 nasad gumijevca      1
2896 nasljedne osnove      1
2897 nasljednost      3
2898 Našice      1
2899 National park “Fruška gora”      1
2900 National Park Plitvička Jezera      1
2901 national parks nature parks      1
2902 native deciduous plants      1
2903 natprosječni debljinski prirast      1
2904 Natura2000      1
2905 Natural conditions of life      1
2906 natural drying of stockwood      1
2907 natural enemies      1
2908 natural foci      1
2909 natural heritage      1
2910 natural newgrowth      1
2911 natural reforestation      1
2912 natural reforestation (reestablishment)      1
2913 natural regeneration      3
2914 natural rege­neration      1
2915 natural regeneration and management.      1
2916 natural resources      2
2917 natural spreading      1
2918 natural stockwood drying      1
2919 naturalizam      1
2920 nature      1
2921 nature conservation      1
2922 nature park      1
2923 Nature Parks      1
2924 nature preservation      1
2925 nature protection      5
2926 nature resources      1
2927 navigation      1
2928 nearest neighbor analysis      1
2929 necrosis      1
2930 nedostatak vode      1
2931 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
2932 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
2933 nedrvni šumski proizvodi      2
2934 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
2935 negativna selekcija      1
2936 nekroza      1
2937 nelegalne sječe      1
2938 Nemonetarne usluge šuma      1
2939 Nemozoma      1
2940 nenosivo tlo      1
2941 nepotpuni razvoj      1
2942 neprava srž      1
2943 neprava srž bukve      1
2944 nepravilan klijanac      1
2945 nesreće na radu      1
2946 network      1
2947 Networks      1
2948 neutrofilne šume      1
2949 new host      1
2950 new introduction      1
2951 new localities      1
2952 new locality      1
2953 new record      1
2954 new truffle locality      1
2955 news: capacity planning      1
2956 Nezakonita trgovina drvom      1
2957 N-fixation      1
2958 nisko drvo      1
2959 nitrogen      3
2960 nitrogen accumulation      1
2961 nizina      2
2962 nizinske šume      5
2963 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
2964 nizinski brijest      1
2965 nizinski šumski ekosustavi      3
2966 nizinsko područje      2
2967 Noble Hardwoods      1
2968 Noctuidae      2
2969 noctuids      1
2970 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
2971 nominalna gustoća      1
2972 Non wood forest products and services      1
2973 non-bearing soil      1
2974 nonlinear dynamical systems      1
2975 non-market forest functions      1
2976 Non-Monetary services from forests      1
2977 nonwood forest function.      1
2978 non-wood forest products      1
2979 nonwood forest products and servised      1
2980 norma ISO 11277.      1
2981 norma vremena      1
2982 normal model      2
2983 normal models      1
2984 normal seedling      1
2985 normal structure      1
2986 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
2987 normala      4
2988 normalitet      1
2989 normalized difference vegetation index      1
2990 normalna raspodjela stabala      1
2991 normalni poprečni profil      1
2992 normalni volumen prije i poslije sječe      1
2993 normals      1
2994 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
2995 norme vremena      1
2996 norme za čvrsta biogoriva      1
2997 normizacija      1
2998 North America      1
2999 northern Croatia      1
3000 northern Velebit      1
3001 Northwestern Croatia      1
3002 Norway spruce      4
3003 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3004 nouctuid moths      1
3005 nourishing      1
3006 nova nalazišta      2
3007 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3008 novčanice      1
3009 novi domaćin      1
3010 novi ekološki trend      1
3011 novi pristup korištenja podataka      1
3012 novo nalazište      1
3013 novosti: plan kapaciteta      1
3014 novounesena vrsta      1
3015 novoutvrđene vrste      1
3016 NPK fertlizer 7:14:21      1
3017 NPK gnojivo 7:14:21      1
3018 number and size of stomata      1
3019 number of adult roe deer does      1
3020 number of fawns      1
3021 Number of flowers and fruits      1
3022 number of kids      1
3023 number of plants      1
3024 number of root tips      1
3025 number of sprouts on the trunk.      1
3026 number of trees      1
3027 numerical analysis      3
3028 numerička analiza      3
3029 numeričko bonitiranje      1
3030 numerousness natural new growth and stand age.      1
3031 numerousness/abundance      1
3032 nurse plants      1
3033 nurseries      1
3034 nursery      5
3035 nursery germination      1
3036 nursery plant production      1
3037 nursery production      2
3038 nutrient status      1
3039 nutritional status      2
3040 NW Adriatic      1
3041 njega      8
3042 njega šuma      2
3043 njega šume      1
3044 njegovanje      1
3045 oak      2
3046 oak (Quercus robur L.)      1
3047 Oak downy      2
3048 oak lace bug      1
3049 oak round timber      1
3050 oak seedlings      1
3051 oaks in the Bjelovar County      1
3052 oakwood      1
3053 obalna vegetacija      1
3054 Obedska Bara      2
3055 obična bukva      15
3056 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3057 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3058 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3059 obična bukva.      1
3060 obična jela      10
3061 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3062 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3063 obična smreka      5
3064 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3065 obična tisa      1
3066 obični bagrem      1
3067 obični bor      2
3068 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3069 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3070 obični čempres      1
3071 obični grab      1
3072 obični jasen      2
3073 Obični orah      3
3074 object-oriented forest classification      1
3075 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3076 oblični broj      1
3077 oblik debla      1
3078 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3079 oblo drvo      1
3080 obnova      3
3081 obnova i održavanje      1
3082 obnova sastojina      2
3083 obnova šuma      3
3084 obnova vrtova      1
3085 obnovljivi izvori      1
3086 obnovljivi izvori energije      2
3087 obnovljivi prirodni resurs      1
3088 obnovljivi prirodni resursi      1
3089 obnovljivi resursi      1
3090 obojenost i zimska retencija lišća      1
3091 Obolodiplosis robiniae      2
3092 oborine      4
3093 obrana od poplave      1
3094 obrast      2
3095 obrazovanje kadrova      1
3096 Obrenovački Zabran      2
3097 obujam stabala      1
3098 obuka      1
3099 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3100 occupational injuries      1
3101 occurrence      1
3102 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3103 ocjena primjenjivosti      1
3104 ocjena stanja      1
3105 ocjena trofeja      1
3106 ocjenjivanje prikladnosti      2
3107 očuvanje genofonda      1
3108 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3109 očuvanje okoliša      1
3110 očuvanje prirode      2
3111 očuvanje staništa      1
3112 odabir scenarija gospodarenja      1
3113 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3114 odlagališni plin      1
3115 odlagalište      1
3116 odlaganje      1
3117 odnos visine i promjera      1
3118 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3119 određivanje visine stabla      1
3120 održavanje šumskih cesta      1
3121 održivi razvitak      1
3122 održivi razvoj      4
3123 odstrel      2
3124 odstrjel      2
3125 odsumporavanje      1
3126 odumiranje      2
3127 odumiranje stabala      4
3128 odziv      1
3129 ograda      1
3130 ogrijevno drvo.      1
3131 ogrjevna vrijednost      1
3132 okoliš      1
3133 ökologische Faktoren      1
3134 oksidacijski stres      1
3135 old forestry map      1
3136 old towns and settlements      1
3137 old-field succession      1
3138 oleoptera      1
3139 olive grove      1
3140 Omiš      1
3141 omjer smjese      1
3142 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3143 onečišćenje      1
3144 onečišćenje voda      1
3145 onečišćenje zraka      2
3146 one-year-old seedlings      1
3147 opasni otpad      1
3148 opća vitalnost      4
3149 općekorisna funkcija šume      1
3150 općekorisne funkcije      3
3151 općekorisne funkcije šuma      2
3152 open strips      1
3153 opening up of forests      1
3154 openings      1
3155 Operational Planning      2
3156 operativno planiranja      1
3157 operativno planiranje      1
3158 operativno vrijeme      1
3159 ophodnjica      1
3160 oplemenjivanje      1
3161 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3162 oplodna sječa      4
3163 oplodna sječa u grupama      1
3164 oplodna sječe      1
3165 oplodne sječe      2
3166 oplošje korijena      1
3167 oporavak      1
3168 opožarena površina      2
3169 oppenes of forest roads.      1
3170 oprema za pticu grabljivicu      1
3171 oprema za sokolara      1
3172 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3173 opseg šumskouzgojnih radova      1
3174 opterećenost olovom      1
3175 opterećenje šumskih ekosustava      1
3176 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3177 optimalna otvorenost      1
3178 optimum opennes      1
3179 organic carbon OC      1
3180 organic matter      1
3181 organizacija      2
3182 organizacija gašenja      1
3183 organizacijska kultura      2
3184 organizacijski ustroj zaštite      1
3185 organization      1
3186 organizational culture      2
3187 organizational protection system      1
3188 organska tvar      1
3189 or­ganska tvar tla      1
3190 organski ugljik OC      1
3191 Oriental Hornbeam      1
3192 original project method      1
3193 originalna metoda projektiranja      1
3194 ornamental plants trade      1
3195 ornithology      1
3196 ornitologija      1
3197 orografijski pojasi      1
3198 osa listarica      2
3199 Osijek      1
3200 Osmocote Exact Standard      2
3201 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3202 osnova gospodarenja      2
3203 Osnovna državna karta (ODK)      1
3204 osnovne plohe      1
3205 osnovne vegetacijske jedinice      1
3206 osnovni fond      1
3207 osnovni fondovi divljači      2
3208 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3209 osobna računala      1
3210 Ostryo-Abietetum      2
3211 ostvarena proizvodnja      1
3212 ostvareni prirast      1
3213 osutost      1
3214 osutost iglica      1
3215 osutost krošanja      2
3216 osutost stabala      1
3217 osvjetljavanje      1
3218 Osvrti na izložbu      1
3219 oštećenost      2
3220 oštećenost krošanja      1
3221 oštećenost stabala      1
3222 oštećenost šuma      2
3223 oštećenja      1
3224 oštećenja stabala      1
3225 oštećenje      1
3226 oštećenje iglica      1
3227 oštećenje stabala      1
3228 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3229 oštećivanje sastojine      1
3230 oštećivanje stabala i tla      1
3231 oštećivanje šuma      1
3232 Oštrica      2
3233 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3234 otjecanje      1
3235 otoci      1
3236 otok Čiovo      1
3237 otok Krk      1
3238 otok Mljet      2
3239 otok Plavnik      1
3240 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3241 otopina tla      1
3242 otpad      2
3243 otpornost      1
3244 otvaranje šuma      1
3245 otvoreni prostor      1
3246 otvoreni sustav      1
3247 otvoreno lovište      1
3248 otvorenost      1
3249 otvorenost šumskim cestama.      1
3250 outbreak      1
3251 ovaries      1
3252 overhead costs      1
3253 overwintering      1
3254 Ovis ammon musimon      1
3255 ovlasti      1
3256 ownership and property conditions      1
3257 ownership restitution      1
3258 oxidative stress      1
3259 oxygen market      1
3260 ozljede      1
3261 ozljede na radu      2
3262 ozljede na stablima      1
3263 ozljede sjekača      1
3264 označavanje      1
3265 P. curvidens      2
3266 P. deltoides      2
3267 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3268 P. nigra Arnold      2
3269 P. thunbergiana Franco      2
3270 P. vorontzowi      2
3271 P. x euramericana      2
3272 p.o. Zagreb      1
3273 padaline      1
3274 panjača      1
3275 panjača planike      1
3276 panjače      1
3277 Papuk Natural Reserve      1
3278 parametar regresije (b)      1
3279 parameter of regression (b)      1
3280 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3281 Parasiten      1
3282 Parasitenkomplex      1
3283 parasitoid      1
3284 parazitoid      1
3285 parazitski kompleks      1
3286 Parčine      3
3287 Parectopa robinella      2
3288 Parectopa robiniella      2
3289 parent fund      1
3290 parent material      1
3291 park      1
3292 park forest      1
3293 park forest Marjan      1
3294 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3295 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3296 park prirode      1
3297 park prirode Telašćica      1
3298 Park prirode Učka      1
3299 park šuma      1
3300 Park šuma Marjan      1
3301 park Tašmajdan      1
3302 park-forest Komrčar      1
3303 parkovi      1
3304 Parkovi prirode      2
3305 parkovni objekti      3
3306 park-šuma      1
3307 park-šuma »Komrčar«      1
3308 Park-šume Grada Zagreba      1
3309 Participatory management      1
3310 particle size distribution      1
3311 pasivna zaštita      1
3312 pasji trn      1
3313 passive conservation      1
3314 past condition      1
3315 pasture      1
3316 paša      1
3317 Pašarenje      1
3318 pathways      1
3319 patologija      1
3320 Paulovnija 9501      1
3321 Paulovnija Shan Tong      1
3322 Paulownia 9501      1
3323 Paulownia Shan Tong      1
3324 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3325 payment for forest ecosystem services      1
3326 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3327 PCA      2
3328 pedicle      1
3329 pedigree      1
3330 pedofiziografske značajke      1
3331 pedogeneza      1
3332 pedogenezis      1
3333 pedological analyses      1
3334 pedologija      1
3335 pedology      1
3336 pedološke analize      1
3337 pedophysiographic features      1
3338 pedosfera      1
3339 pedosphere      1
3340 pedotransfer function PTF      1
3341 pedotransfer funkcija PTF      1
3342 Peduncled Oak      2
3343 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3344 pedunculate oak      29
3345 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3346 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3347 PEEN      2
3348 pejsažist      1
3349 pejsažno oblikovanje      1
3350 peleti      2
3351 peletizacija sjemena      1
3352 pellet density      1
3353 pellets      2
3354 Pelješac      2
3355 penjačice      1
3356 People      1
3357 percent share      1
3358 percent share of wood along thickness classes      1
3359 percentage increments of values      1
3360 Percentage of forest cover      1
3361 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3362 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3363 percentage of wood assortments      1
3364 period      1
3365 perioda      1
3366 periodicitet plodonošenja      1
3367 periodički prijelaz volumena      1
3368 perivoj Ma­ksimir      2
3369 permanent experiment plot      1
3370 permanent experiments      1
3371 perpetrator      1
3372 Persian walnut      1
3373 pest      1
3374 pest control      1
3375 pesticid      1
3376 pesticide      1
3377 pests      1
3378 Peter‘s mountain      1
3379 Petrova gora      1
3380 pH – solution      1
3381 pH oborina      1
3382 pH precipitation      1
3383 Ph u pirofosfatu      1
3384 Ph u vodi      1
3385 Ph. D.      1
3386 phaeropsis sapinea      1
3387 Phase I and II      1
3388 Phase II      1
3389 Phase III      1
3390 phenological variability of flowering      1
3391 phenology      5
3392 phenophases      1
3393 phenotypic plasticity.      1
3394 phenotypic stability      1
3395 phenotypic variation      1
3396 pheromone baited traps      1
3397 pheromone dispenser      1
3398 pheromone trap      2
3399 pheromone traps      1
3400 pheromone-baited trap      1
3401 phosphorus      3
3402 photointerpretation key      2
3403 pH-otopina      1
3404 photosynthesis      1
3405 photosynthesis intensity      1
3406 photosynthetic pigments      1
3407 Phyllonorycter issiki      2
3408 Phyllonorycter issikii      2
3409 Phyllonorycter robiniella      2
3410 Phyllonorycter sp.      1
3411 Phyllonorycter spp.      1
3412 phylogeny      1
3413 physical and mechanical properties of abonos      1
3414 physical and mechanical properties of recent oak      1
3415 physical and mineral soil properties      1
3416 physical strain      1
3417 physics      1
3418 physiological parameters      1
3419 phytocenosis      1
3420 phytocoeno­logical community      1
3421 phytocoenological record      1
3422 phytocoenological units      1
3423 phytocoenology      1
3424 phytocoenology (phytosociology)      1
3425 phytomass      1
3426 Phytophthora      2
3427 phytoplasmas      1
3428 phytoremediation      3
3429 phytosanitary inspection      1
3430 phytosanitary measures      1
3431 phytosanitary system      1
3432 phytosociology      1
3433 Picea abies      1
3434 Picea abies (L.) Karst.      1
3435 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3436 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3437 Picea omorika      1
3438 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3439 piezometar      1
3440 piezometer      1
3441 Pilanarstvo      3
3442 pilanska prerada drva      1
3443 pi­lanska proizvodnja      1
3444 pilanska sirovina      1
3445 pilanska tehnologija      1
3446 pilanski proizvodi      1
3447 Pilot Project      1
3448 Piljena građa četinjača i listača      1
3449 pine resin production      1
3450 Pinienprozessionspinner      1
3451 Pinija      1
3452 pinija (Pinus pinea)      1
3453 Pinus brutia      1
3454 Pinus halepensis      2
3455 Pinus heldreichii      2
3456 Pinus heldreichii (Christ)      2
3457 Pinus kalpensis      1
3458 Pinus nigra      5
3459 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3460 Pinus pinea      2
3461 Pinus pinea L.      1
3462 Pinus pineaL.      1
3463 Pinus sylvestris L.      2
3464 pinj      1
3465 pioneer species      1
3466 pioneer species.      1
3467 pioneer tree species      1
3468 pioneering species      1
3469 pionirske vrste      4
3470 pionirske vrste drveća      1
3471 piravost      1
3472 pisana dokumentacija      1
3473 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3474 pitka voda      1
3475 pitomi kesten      3
3476 Pityokteines spinidens      2
3477 place of birth      1
3478 Plains      1
3479 Plan šumskog upravljanja      1
3480 plan upravljanja risom      1
3481 plan uzgajanja šuma      1
3482 planina Tušnica      1
3483 planinski turizam      1
3484 planirana proizvodnja      1
3485 planirani prirast      2
3486 planiranje      3
3487 planiranje etata glavnog prihoda      1
3488 planiranje gospodarenja      1
3489 planiranje mreže šumskih cesta      1
3490 planiranje obnove sastojina      1
3491 planiranje sječe      1
3492 planiranje šumskih prometnica      1
3493 planned production      1
3494 planned recruitment      1
3495 planned recruitment rate      1
3496 planning      1
3497 planning of forest roads      1
3498 planning of regeneration felling      2
3499 Planning system      2
3500 planovi      1
3501 planovi upravljanja      1
3502 planska jedinica İkisu      1
3503 planski sustav      1
3504 plant      2
3505 plant breeding      1
3506 plant communities      2
3507 plant community      1
3508 plant density      1
3509 plant geographical division      1
3510 plant heights      1
3511 plant list      1
3512 Plant Patent Act      2
3513 plant potential      1
3514 plant species      1
3515 plantation      1
3516 plantation growth      1
3517 plantations      2
3518 plantaža      1
3519 plantaže      2
3520 plantažni uzgoj      1
3521 planting      1
3522 plants      1
3523 plastična folija      1
3524 plastični lijevak      1
3525 plemenite listače      1
3526 Plitvice Lakes      1
3527 Plitvička jezera      1
3528 plod      1
3529 plodnost      1
3530 plodnost tla      1
3531 plodovi      1
3532 plovidba      1
3533 plumate leaves      1
3534 plus stabla      1
3535 poaching      1
3536 početak listanja      1
3537 počinitelj      1
3538 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3539 Podravina      3
3540 podrivanje tla      2
3541 područje provenijencije      1
3542 Podunavlje – Podravlje      2
3543 poduzetništvo      3
3544 podzemna voda      6
3545 podzemne vode      1
3546 Pohorje      2
3547 pohrana ugljika      2
3548 poisoning      1
3549 pokazatelj      2
3550 pokazatelji oštećenosti      1
3551 pokazatelji proizvodnosti      1
3552 pokretna drobilica kamena      1
3553 pokus provenijencija obične bukve      1
3554 pokusna ploha Br gola površina      1
3555 pokusno polje      1
3556 policy instruments      1
3557 polifagni parazitoidi      1
3558 polifenoli      2
3559 politički instrumenti      1
3560 pollination      1
3561 pollution      1
3562 položaj centromere      1
3563 položajna točnost      1
3564 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3565 Polufinalni drvni proizvodi      1
3566 polyphagous parasitoids      1
3567 polyphenolic compounds      1
3568 polyphenols      1
3569 poljoprivredna tla      1
3570 poljoprivredne površine      1
3571 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3572 Poljski brijest      1
3573 poljski jasen      9
3574 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3575 poljski jasen—suši tip      1
3576 poljski pokus      1
3577 pomaganje      1
3578 pomladak      5
3579 pomladak mladik      1
3580 pomladna jezgra      1
3581 pomlađivanje      5
3582 pomotechnical treatments.      1
3583 pomotehnički zahvati.      1
3584 ponašanje požara      2
3585 ponik      4
3586 POPAN model      2
3587 popis biljaka      1
3588 popis stranih vrsta      1
3589 poplar      3
3590 poplar clone      1
3591 poplar clone I-214      1
3592 poplar clones      3
3593 poplars      2
3594 Poplava      2
3595 poplavna šuma      1
3596 poplavne šume      1
3597 poplavne zone      1
3598 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3599 populacija      6
3600 populacija.      1
3601 populacijska dinamika      1
3602 populacijsko usko grlo      1
3603 population      3
3604 population bottleneck      1
3605 population density      2
3606 population dynamics      4
3607 population size      2
3608 population.      1
3609 populations      1
3610 Populationsdichte      1
3611 Populetalia albae      2
3612 Populus      2
3613 Populus alba      1
3614 Populus alba L.      2
3615 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3616 Populus L.      2
3617 Populus nigra      3
3618 Populus nigra L.      3
3619 porodice      1
3620 Portugal      2
3621 Posavina      3
3622 posebni/prostorni kriteriji      1
3623 positional accuracy      1
3624 positioning accuracy      1
3625 posječena drvna masa      1
3626 posjećivanje      2
3627 posjed      1
3628 posjetitelji      1
3629 poslijediplomski studij      1
3630 poslovanje      1
3631 Poslovna analiza      1
3632 poslovni odnosi      1
3633 posljedice agresije na RH      1
3634 posolica      1
3635 postage stamps      1
3636 postgraduate study      1
3637 post-introductory expansion      1
3638 postojanost drva      1
3639 postotak drvnih sortimenata      2
3640 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3641 postotak prirasta      1
3642 postotak prirasta vrijednosti      1
3643 Postotak šumovitosti      1
3644 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3645 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3646 posušena stabla      1
3647 poštanske marke      1
3648 pošumljavanje      9
3649 pošumljavanje i zaštita      1
3650 pošumljavanje krša      1
3651 potassium      2
3652 potencijal oporavka      1
3653 potencijalna staništa      1
3654 potkornjaci      1
3655 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3656 potrajno gospodarenje      2
3657 potrajno gospodarenje šumom      1
3658 potrajno gospodarenje tartufima      1
3659 potrajnost      3
3660 potrajnost gospodarenja      1
3661 potrajnost prihoda      1
3662 potrošnja goriva      1
3663 povijesna vrijednost      2
3664 povijesni prikaz      1
3665 povijesni razvoj      1
3666 povijest gradacija      1
3667 povijest HŠD-a      1
3668 povijest požara      1
3669 povijest šumarstva      1
3670 povoljan status očuvanja      2
3671 povratnim križanjem i transgresijom      1
3672 površina      2
3673 površina ha      1
3674 površina krošanja      1
3675 površina projekcije krošnje      1
3676 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3677 površinska obrada drva      1
3678 površinska voda      1
3679 površinski kopovi      1
3680 površinsko otjecanje      2
3681 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3682 power plant      1
3683 PowerCem      2
3684 požar      4
3685 požar krošnji      2
3686 požari      4
3687 Požarište      1
3688 Požega mountains      1
3689 Požega valley      1
3690 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3691 PP Medvednica      1
3692 PP Papuk      1
3693 PPP      2
3694 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3695 prašuma      3
3696 prava tršlja      1
3697 pravila udruge      1
3698 pravilan klijanac      1
3699 pravilnik      1
3700 pravoužitnici      2
3701 Preborna šuma      3
3702 prebornašuma      1
3703 preborne sastojine bukve i jele      1
3704 preborne sastojine jele      1
3705 preborne šume      1
3706 Preborno gospodarenje      2
3707 pre­brojavanje      1
3708 pre-chilling      1
3709 precipitated water      1
3710 precipitation      4
3711 precision      1
3712 preciznost      2
3713 preciznost procjene      1
3714 preciznost.      1
3715 predacija      1
3716 predation      1
3717 predatori      1
3718 predators      1
3719 predmet istraživanja      1
3720 prednji      1
3721 preferability      1
3722 preferabilnost      1
3723 preference ratio index      4
3724 prekogranično      1
3725 prenositelj      1
3726 prerada drveta      1
3727 present conditions of forests      1
3728 present situation and possibilities of cultivation.      1
3729 pressure strength      1
3730 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3731 pretraživanje Interneta      1
3732 preuzimanje      1
3733 prevencija šumskih požara      1
3734 preventiva      1
3735 preventive measures      1
3736 preventive protection measures      1
3737 preventivne metode zaštite      1
3738 preventivne mjere      1
3739 prevođenje      1
3740 prezimljavanje      1
3741 preživač      1
3742 preživljavanje      5
3743 preživljenje      3
3744 price list      1
3745 price of stem wood      1
3746 pridobivanje drva      1
3747 prigušena i prisilna gibanja      1
3748 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3749 prijedlog uređenja      2
3750 prijenos topline.      1
3751 prijenosna vitla      1
3752 prilagodba      1
3753 Primarna otvorenost      1
3754 primarna prerada drva      1
3755 primarno otvaranje šuma      1
3756 primary forest traffic infrastructure density      1
3757 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3758 Primary wood conversion      1
3759 prime cost      1
3760 primjena rezolucija H1 i H2      1
3761 primjerne plohe      2
3762 primorski bor      3
3763 primorsko područje Hrvatske      1
3764 principal component analysis      1
3765 priobalno stanovništvo      1
3766 priobalje      1
3767 prioritet obnove      2
3768 pripravnost      1
3769 priprema tla      1
3770 prirasno prihodne tablice      1
3771 prirasno-prihodne tablice      1
3772 prirast      8
3773 prirast i kakvoća.      1
3774 Prirast i sječa      1
3775 prirast temeljnice      1
3776 prirašćivanje kvalitete      1
3777 priroda      1
3778 prirodna baština      1
3779 prirodna obnova      6
3780 prirodna ognjišta      1
3781 prirodna šuma      1
3782 prirodni neprijatelji      1
3783 prirodni pomladak      1
3784 prirodni poremećaji      1
3785 prirodni resursi      2
3786 prirodni uvjeti življenja      1
3787 prirodni zeoliti      1
3788 prirodno obnavljanje      1
3789 prirodno pomlađivanje      2
3790 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3791 prirodno pomlađivanje.      1
3792 prirodno sušenje prostornog drva      2
3793 prirodno širenje      1
3794 prirodnogeografske karakteristike      1
3795 prirodnost ("hemeroby ")      1
3796 private entrepreneurship      1
3797 private forest owner expectations      1
3798 private forests      3
3799 private owned forests      1
3800 privatizacija šuma      1
3801 privatna šuma      1
3802 privatne šume      2
3803 privatni šumoposjed      1
3804 privlačenje      5
3805 privlačenje drva      5
3806 Privlačenje i transport drveta      1
3807 privlačenje.      1
3808 privredne promjene      1
3809 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3810 probable and binary viewshed      1
3811 problemi u procesu promjena      1
3812 process automation      1
3813 procjedne vode      1
3814 procjena      2
3815 procjena biomase      1
3816 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3817 Procjena oštećenosti krošanja      1
3818 Procjena oštećenosti šuma      1
3819 procjena potencijala biomase      1
3820 procjena sastojinskih elemenata      1
3821 procjena udaljenosti      1
3822 procjena vrijednosti šuma      1
3823 procjene usluga ekosustava      1
3824 procjenjena vrijednost šuma      1
3825 producibility      1
3826 production      3
3827 Production and consumption of forest and wood products      1
3828 Production exports and imports of lumber      1
3829 production functions demand functions      1
3830 production lines      1
3831 Production of marketable goods      1
3832 productivity      7
3833 produkcija      4
3834 produkcija biomase      2
3835 produkcija nanosa      1
3836 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3837 produktivnost      2
3838 produktivnost guljenja kore      1
3839 produktivnost srna      1
3840 produljenje požarne sezone      1
3841 profesor šumarstva      1
3842 profil gospodarstvene grane      1
3843 progala      1
3844 prognose      1
3845 prognosis of dispersal      1
3846 prognoza      1
3847 prognoza širenja      2
3848 prognoze      1
3849 Program aktivnosti      1
3850 program sanacije      1
3851 programatski i operativni zadaci      1
3852 Programme of activities      1
3853 progresija      1
3854 progresivna sukcesija      1
3855 progression      1
3856 progressive sucession      1
3857 proicirana sasto­jina      1
3858 proizvodne funkcije      1
3859 proizvodne linije      1
3860 proizvodni potencijal sastojine      1
3861 proizvodnost      8
3862 proizvodnja biomase      1
3863 proizvodnja drvnih ploča      1
3864 proizvodnja energije      1
3865 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3866 proizvodnja iverja      1
3867 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3868 proizvodnja namještaja      1
3869 proizvodnja piljene građe      1
3870 proizvodnja pluta      1
3871 proizvodnja sjemenja      1
3872 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3873 projection of stand development      1
3874 projekcija razvoja sastojina      1
3875 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
3876 projektiranje      1
3877 prokopavanje      1
3878 proliferation      1
3879 proljeće i ljeto 2000.      1
3880 proljetna selidba      1
3881 prometna vrijednost      1
3882 promidžba      2
3883 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3884 promjena flornoga sastava.      1
3885 promjena klime      1
3886 promjena šumskih staništa      1
3887 promjena vodnih odnosa      1
3888 promjene      2
3889 promjer      3
3890 promjer izbojka      1
3891 promjer krošnje      2
3892 promjer krošnje izbojka.      1
3893 promjer vrata korijena      2
3894 promotion      2
3895 promotion of forest management and biodiversity      1
3896 propadanje brijesta      1
3897 propadanje drva      1
3898 Propadanje hrastovih biljaka      1
3899 propadanje i širenje obične jele      1
3900 propadanje stabala      1
3901 propadanje staništa      1
3902 Propadanje šuma      3
3903 propagation phases      1
3904 prophylaxis      1
3905 proportion between height and diameter (h/d)      1
3906 proreda      2
3907 proreda sastojina tvrdih listača      1
3908 prorede      1
3909 prorijede      1
3910 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3911 prosjeke      1
3912 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3913 prostorna povezanost      1
3914 prostorna valorizacija      1
3915 prostorni plan      1
3916 prostorni raspored      1
3917 prostorni raspored klopki      1
3918 prostorno širenje      1
3919 protected area      1
3920 protected areas      3
3921 protected natural areas      1
3922 protected natural values      1
3923 protection      3
3924 protection . .      1
3925 protection at work      1
3926 protection of nature      1
3927 protupožarna linija      1
3928 protupožarne prosjeke      1
3929 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3930 provenance      1
3931 provenance region      1
3932 provenance test      1
3933 provenance trial      3
3934 provenances      1
3935 provenijencija      3
3936 provenijencije      5
3937 provisional volume tarff      1
3938 provodno tkivo      1
3939 prozirnost krošnje      1
3940 prsni promjer      2
3941 Pruno-Fraxinetum      2
3942 Prunus avium      3
3943 Prunus avium L.      3
3944 Prunus L.      2
3945 prvi nalaz      3
3946 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3947 ptice      1
3948 ptice grabljivice      1
3949 ptice kao indikator      1
3950 Pubescens oak      1
3951 pubescent oak      1
3952 public awareness      1
3953 public forest institutes      1
3954 public institutes      1
3955 public opinion      1
3956 Public subsidisation of forestry      1
3957 puhovi      1
3958 Pula      2
3959 Pulp and paper industries      1
3960 Punica      2
3961 putevi unošenja      1
3962 Q. cerris L.      2
3963 Q. frainetto Ten.      2
3964 Q. pubescens Willd.      2
3965 Q. robur L.      4
3966 quality      2
3967 quality class structure      1
3968 quality criteria      1
3969 quality of trees      1
3970 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
3971 quantitative traits      2
3972 quantity and value yield      1
3973 quarantine pest      1
3974 Querco-Fagetea      1
3975 Querco-Fage­tea      1
3976 Quercus      1
3977 Quercus coccifera      1
3978 Quercus ilex L.      1
3979 Quercus L.      2
3980 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
3981 Quercus pubescens      1
3982 Quercus robur      7
3983 Quercus robur L.      5
3984 Quercus spp.      1
3985 Quercus virgiliana      1
3986 Quercusspp.      1
3987 querry Očura II      1
3988 questionnaire      1
3989 quick sand      1
3990 quick sands      1
3991 Rab      2
3992 računalne simulacije      1
3993 računalni informacijski sustav      1
3994 računalni model CirCon      1
3995 radial increment      2
3996 radijalni prirast      1
3997 radijalni prirasti      1
3998 radionuklidi      1
3999 radna okolina      1
4000 radne tehnike      1
4001 rainfall      1
4002 rak ariša      1
4003 rak kestenove kore      1
4004 rak kore javora      1
4005 ramet variation      1
4006 rameta      1
4007 ramp (break-over) angle      1
4008 rana i kasna ekotipska forma      1
4009 range      1
4010 rannis defoliaria      1
4011 RAPD      2
4012 RapidEye      2
4013 rare species population’s conservation      1
4014 rarity in Požega mountains      1
4015 rasadnici      2
4016 rasadničarstvo      1
4017 rasadnička proizvodnja      3
4018 rasadnik      6
4019 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4020 rasplodni fond srna      1
4021 raspon      1
4022 raspon promjera      1
4023 rasprostranjenost      6
4024 rasprostranjenost šuma      1
4025 rast      10
4026 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4027 rast i prirast      2
4028 rast promjera srednjeg stabla      1
4029 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4030 rasti vitalnost      1
4031 rašeljka      1
4032 ratne štete      3
4033 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4034 razdoblje sušenja      1
4035 razdoblje sušenja.      1
4036 razina meha- niziranosti      1
4037 različiti tipovi sadnica      1
4038 razmaci sadnje      1
4039 razmjena tvari i energije      1
4040 razmjenski razvitak      1
4041 raznodobne šume      1
4042 raznolikost      1
4043 razvoj      5
4044 razvoj fitocenoza      1
4045 razvoj i prirast sastojina      1
4046 razvoj i prirast stabala      1
4047 razvoj istraživanja      1
4048 razvoj sastojine      1
4049 razvoj šumarstva      1
4050 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4051 razvojni stadij potkornjaka      1
4052 razvojni stadiji      2
4053 real recruitment rate      1
4054 realised etat      1
4055 realised production      1
4056 recentno drvo      1
4057 reception of wood      1
4058 reconstruction of forest roads      1
4059 record      1
4060 recovery time      2
4061 recovery.      1
4062 recreation      3
4063 recreation.      1
4064 recultivation      1
4065 Red deer      4
4066 red deer hummel      1
4067 red heart formation      1
4068 red oak      1
4069 ree damages      1
4070 reference sample      1
4071 referentni uzorak      1
4072 reforestation      3
4073 reforestation and protection      1
4074 reform of higher educational system      1
4075 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4076 refugijalno      2
4077 refugium      1
4078 regeneracija      1
4079 regeneracija tla      1
4080 regeneration      5
4081 regeneration gap      1
4082 regeneration priority      2
4083 regija Crnog mora      1
4084 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4085 registar primarnih šumskih prometnica      1
4086 register of primary forest traffic infrastructure      1
4087 regresijska analiza      1
4088 regular forest association      1
4089 regular forests      1
4090 regularne šume      1
4091 regulatori razvoja kukaca      1
4092 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4093 rehabilitacija.      1
4094 rehabilitation.      1
4095 Rehbock      1
4096 reindtrodukcija      1
4097 reintroduction      2
4098 reintroduction of chamois      1
4099 reintrodukcija      3
4100 reintrodukcija dabra      1
4101 reintrodukcija divokoze      1
4102 Reintroduktion      1
4103 rekonstrukcija šumske ceste      1
4104 rekreacija      4
4105 rekultivacija      1
4106 rekultiviranje      1
4107 relative leaf chlorophyll content index      1
4108 relative openness      1
4109 relativna otvorenost      2
4110 relict      1
4111 relict indicators      1
4112 reliktna      2
4113 reliktni indikatori      1
4114 relizirani etat      1
4115 reljef - karte i tumači      1
4116 reljefna uvjetovanost      1
4117 reljefne morfološke cjeline      1
4118 remote sensing      5
4119 remote sensing technologies      1
4120 renewable energy sources      2
4121 renewable resources      1
4122 renewables      1
4123 rent      2
4124 renta      2
4125 reparable natural resource      1
4126 reproductive felling      1
4127 Republic of Croatia      1
4128 Republic of Srpska      1
4129 Republika Hrvatska      2
4130 Republika Srpska      1
4131 research activities      1
4132 reservoirs of pathogens      1
4133 resorno istraživanje      1
4134 resources      1
4135 respiracija tla      1
4136 response      1
4137 restitucija vlasništva      1
4138 resursi      2
4139 reviews of the exhibition      1
4140 revitalisation      1
4141 revitalizacija      1
4142 revitalizacija staništa      1
4143 rezanje grana      1
4144 rezervat biosfere      1
4145 rezervoari uzročnika      1
4146 režijski troškovi      1
4147 režim vlage      1
4148 ribarstvo      1
4149 Richards function      1
4150 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4151 Rijeka Sava      1
4152 rijeke      1
4153 rijetka sadnja      1
4154 rijetkost u Požeškom gorju      1
4155 Rimljani      1
4156 riparian forests      2
4157 riper      1
4158 risk management      2
4159 ritska šuma      1
4160 ritske šume      3
4161 ritske šume Baranje      1
4162 rivers      1
4163 rizik od požara      1
4164 road density      1
4165 road network planning      1
4166 Robinia L.      2
4167 Robinia pseudoacacia L.      2
4168 Rock partridge      2
4169 rodents      2
4170 rodoslovlje      1
4171 roe deer      3
4172 roe deer productivity      1
4173 roedeer      1
4174 rogovi      1
4175 rogovlje      4
4176 rojenje      1
4177 Romans      1
4178 root      1
4179 root collar diameter      2
4180 root decay      1
4181 root length      1
4182 root perimeter      1
4183 root system      1
4184 root volume      1
4185 root/shoot ratio      1
4186 rooting      1
4187 rooting cuttings      1
4188 roots      1
4189 rotositnilice      1
4190 rožište      1
4191 RRP soil stabilization material      1
4192 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4193 ručno-strojna sječa      1
4194 ruminant      1
4195 Runoff      1
4196 rural development      1
4197 ruralni razvoj      1
4198 Ruscus hypoglossum      2
4199 rutting      1
4200 ruža vjetrova      1
4201 S02 emissions      1
4202 SAD      1
4203 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4204 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4205 sadašnje stanje šuma      2
4206 sadni materijal      2
4207 sadnica      2
4208 sadnice      1
4209 sadržaj klorofila      1
4210 sadržaj pepela      1
4211 safety      1
4212 safety and health in forestry      1
4213 sagorijevanje      1
4214 sakupljanje drva      1
4215 salinisation      1
4216 Salix alba clones      1
4217 Salix L.      2
4218 salvage cutting      1
4219 Salvage logging      1
4220 Samobor      1
4221 Samoborsko gorje      1
4222 samoprorjeđivanje      1
4223 sample      1
4224 sample plots      2
4225 sanacija      3
4226 sanacija erodiranog zemljišta      1
4227 sanacija odlagališta      1
4228 sanacija posljedica      1
4229 sanacija.      1
4230 sanacijska sječa      1
4231 sapling      2
4232 saplings      1
4233 sapwood      1
4234 Sarcococca      2
4235 sastojina      1
4236 sastojina bukve i jele      1
4237 sastojina izmjere      1
4238 sastojinska struktura      1
4239 satelitska snimka IKONOS      1
4240 satelitske snimke      1
4241 satellite imagery      1
4242 Sava River      1
4243 sawfly      2
4244 Sawmilling      3
4245 sawmil­ling production      1
4246 sawmilling products      1
4247 sawmilling raw material      1
4248 sawmilling technology      1
4249 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4250 sawnwood production      1
4251 scale insects      1
4252 scalping      1
4253 scenariji razvoja      1
4254 Scolytinae      2
4255 Scots pine      1
4256 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4257 Sea Buckthorn      1
4258 sea spray      1
4259 Seasonal Severity Rating      2
4260 seasonal severity ratings      1
4261 seasonality      1
4262 secondary forest road network      1
4263 secondary forest roads      2
4264 secondary openness      1
4265 secondary succession      1
4266 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4267 Sediment Yield      1
4268 seed      4
4269 seed areas (districts)      1
4270 seed coat      1
4271 seed coating      1
4272 seed delineation      1
4273 seed dormancy      2
4274 seed felling      1
4275 seed moisture      1
4276 seed morphology      1
4277 seed orchard      1
4278 seed orchard management      1
4279 seed orchards      1
4280 seed physiology      1
4281 seed production      1
4282 seed quality      1
4283 seed variability      1
4284 seed viability      1
4285 seed zones      1
4286 seedling growth and dimensions      1
4287 seedling height      1
4288 seedling heights      1
4289 seedling morphology      1
4290 seedling quality      2
4291 seedlings      3
4292 seedlings morphology      1
4293 segment ­na regresija      1
4294 segmented regression      1
4295 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4296 sekundarna otvorenost      1
4297 sekundarna sukcesija      1
4298 sekundarne šumske prometnice      2
4299 selected plus trees      1
4300 selected seed      1
4301 selection      1
4302 selection forest      2
4303 selection forests      1
4304 selection management      1
4305 selection of management scenarios      1
4306 selection structure and selection menangement      1
4307 selective thinning      2
4308 selekcija      2
4309 selekcionirani klonovi      1
4310 selekcionirano sjeme      1
4311 selektivna proreda      1
4312 selektivna prorjeda      1
4313 selo Gradište      1
4314 Semi-final Wood Products      1
4315 Semi-finished wood products industries      1
4316 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4317 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4318 semivariogram.      2
4319 Senjska Draga      2
4320 Sequoia sempervirens      1
4321 Sequoiadendron giganteum      1
4322 Serbia      3
4323 sessile oak      6
4324 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4325 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4326 sex dimorphism      1
4327 sex of the foetus      1
4328 sezonska ocjena žestina      1
4329 Sezonska procjena žestine požara      2
4330 sezonske promjene koncentracija      1
4331 sezonski rast promjera debla      1
4332 Shannon indeks      1
4333 Shannon index      1
4334 shares dieback      1
4335 shelling      1
4336 shelterwood cutting      2
4337 shelterwood cutting system      1
4338 shoots      1
4339 short rotation crops      3
4340 short rotation.      1
4341 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4342 shrub layer      1
4343 shrubs      4
4344 side compensation of large ground loads      1
4345 significant crown damage      1
4346 sigurnost      1
4347 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4348 sijanje      1
4349 sile otpora rastu      1
4350 sile rasta      1
4351 silk as a cultural phenomenon      1
4352 silk factory      1
4353 silk pro­duction      1
4354 Silkworm (Bombyx mori)      1
4355 silver fir      10
4356 silver fir decline and expansion      1
4357 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4358 silver pine      1
4359 silvicultural methods      1
4360 silvicultural pass and trail      1
4361 silviculture plan      1
4362 silvo-pastoralni sustav      1
4363 Silvopasture      1
4364 simulacija      2
4365 simulacijski model      1
4366 simulation      2
4367 Simulation model      1
4368 simulirana sječa      1
4369 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4370 sinergističke prirode      1
4371 sintaksonomija      2
4372 sintaksonomska analiza      2
4373 Sinjsko polje      1
4374 sirova svila      1
4375 sisavci      1
4376 site conditions      1
4377 site degradation      1
4378 site index curves      2
4379 site quality      1
4380 site rehabilitation      1
4381 site-class      1
4382 sitkanska smreka      2
4383 sitni glodavci      4
4384 sitni sisavci      2
4385 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4386 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4387 Sječa      2
4388 sječa i izrada      2
4389 sječa i izradba      1
4390 sječa i izradba drva      1
4391 Sječa oštećenih stabala      1
4392 Sječa šuma      2
4393 sječivi etat      1
4394 sječka      1
4395 sjekač      1
4396 sjekači      1
4397 sjeme      3
4398 sjeme pinije      1
4399 sjemenka      1
4400 sjemenska plan­taža      1
4401 sjemenska područja (oblasti)      1
4402 sjemenska razdjelba      1
4403 sjemenska zona      1
4404 sjemenske plantaže      1
4405 sjemenjača      1
4406 sjemenjače      1
4407 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4408 sjetva žira      1
4409 Sjeverna Amerika      1
4410 sjeverna Hrvatska      1
4411 sjeverni Velebit      1
4412 sjeverni Velebit.      1
4413 sjevernojadransko područje      1
4414 sjeverozapadna Hrvatska      2
4415 sjeverozapadni Jadran      1
4416 skelet      1
4417 skid road      1
4418 skidder      5
4419 skidders      1
4420 skidding      3
4421 skidding road      1
4422 skider      1
4423 skideri      1
4424 skull      1
4425 skupljanje otpada      1
4426 Skupština      96
4427 sladun      1
4428 slatka voda      2
4429 Slavonia      1
4430 Slavonija      2
4431 slenderness      1
4432 slijevanje niz deblo      1
4433 sliv bujice Suvave      1
4434 slivno područje      1
4435 sloj grmlja      1
4436 slojnica 98      1
4437 slope      1
4438 Slovenia      10
4439 Slovenija      10
4440 Sljeme      1
4441 small and medium enterprises      1
4442 small mammals      2
4443 small rodents      2
4444 small spruce bark beetle      1
4445 small terrestrial mammals      1
4446 smeđi medvjed      3
4447 smolarenje      1
4448 smrdljika      1
4449 smreka      5
4450 smrekini potkornjaci      1
4451 smrekove kulture      1
4452 smrtnost      1
4453 snaga vlastitih otpora      1
4454 snags      1
4455 Social Broadleaves      1
4456 social characteristics      1
4457 social geographical features. openland      1
4458 so­cijalne karakteristike      1
4459 socijalne listače      1
4460 socijalno-geografska skupina      1
4461 Socio-economic drivers      1
4462 socio-economic factors      2
4463 sociogeografske karakteristike      1
4464 socio-geographic group      1
4465 socio-gospodarski aspekti      1
4466 sociological analysis      1
4467 sociološka analiza      1
4468 soil      6
4469 soil disturbance      1
4470 soil erosion      1
4471 soil fertility      1
4472 soil loss      1
4473 Soil Monolith      1
4474 soil morphology      1
4475 soil organic matter      1
4476 soil preparation      1
4477 soil profile properties      1
4478 soil regeneration      1
4479 soil respiration      1
4480 soil stabilisation      1
4481 soil temperature      1
4482 soil texture      1
4483 soil type      1
4484 sokolarska oprema      1
4485 sokolarske tehnike      1
4486 solar energy      1
4487 songbird communities      1
4488 Sophora      2
4489 sortiment length      1
4490 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4491 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4492 sortimentna struktura      6
4493 sortimentne tablice      3
4494 South Africa      1
4495 South-East Europe      1
4496 Southern Celtics      1
4497 Southern/Central Europe      1
4498 sovice      1
4499 sowing and planting sessile oaks      1
4500 sowing method      1
4501 sp.      1
4502 space valorization      1
4503 spacial distribution      1
4504 spacing      1
4505 Spacva      1
4506 Spačva      4
4507 Spačva basin      1
4508 Spačva forest      1
4509 Spačvanski bazen      2
4510 Spačvanski šumski bazen      1
4511 Spain      1
4512 spaljena površina      1
4513 spaljivanje biomase      1
4514 span      1
4515 Spanish broom      1
4516 spatial association      1
4517 spatial spread      1
4518 spatial trap design      1
4519 species composition      1
4520 species richness      1
4521 specific leaf mass      1
4522 specific/spatial criteria      1
4523 specifična lisna masa      1
4524 spectrophotometry      1
4525 spektralni odraz      1
4526 spektrofotometrija      1
4527 spermatophytes      1
4528 Sphaeropsis sapinea      3
4529 spinosad      2
4530 spiroplasmas      1
4531 spiroplazme      1
4532 Spitzentrophäen      1
4533 spojevi dušika      1
4534 spol fetusa      1
4535 spolni dimorfizam      1
4536 spolni indeks      2
4537 spontana dinamika      1
4538 spontaneous dynamics      1
4539 spore gljiva      1
4540 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4541 spread      1
4542 spring migration      1
4543 spring phenology      1
4544 spring temperature      1
4545 sprout diameter      1
4546 spruce      2
4547 spruce bark beetle      1
4548 spruce cultures      1
4549 square whirl.      1
4550 Srbija      3
4551 srčika      1
4552 Središnja Europa      1
4553 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4554 srednja Bosna      1
4555 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4556 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4557 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4558 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4559 srednja udaljenost privlačenja      1
4560 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4561 srednja visina      2
4562 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4563 srednjedobna sastojina      1
4564 srednji promjer      2
4565 Srednji prsni promjer      1
4566 srednji vijek      1
4567 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4568 Sredozemlje      1
4569 Sredozemni krš      1
4570 sredstva rada      1
4571 srna      1
4572 srna obična      1
4573 srneća divljač      2
4574 srnjak      2
4575 stabilisation with cement      1
4576 stability      1
4577 stability of stand      1
4578 stabilizacija cementom      1
4579 stabilizacija šumskog tla      1
4580 stabilizacija tla      2
4581 stabilna sastojina      1
4582 stabilnost      1
4583 stabilnost sastojine      2
4584 stablaste vrbe      1
4585 stabljika      1
4586 staklenički plinovi      1
4587 stand      1
4588 stand age      1
4589 stand damaging      1
4590 stand extraction      1
4591 stand height curve      1
4592 stand parameters assessment      1
4593 stand production potential      1
4594 stand regeneration      1
4595 stand structure      9
4596 stand structure elements      1
4597 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4598 standardisation      1
4599 standardisation of time      1
4600 standardizacija      1
4601 standardization      1
4602 stands exclusion      1
4603 stanišni čimbenici      1
4604 staništa tartufa      1
4605 stanište      9
4606 stanište medvjeda      1
4607 stanje ishrane      5
4608 stanje njemačkog šumarstva      1
4609 stanje prehrane      1
4610 stanje šuma.      1
4611 stanje u prošlosti      2
4612 stanje voda      1
4613 stara sastojina      1
4614 stara šumarska karta      1
4615 stare sastojine      1
4616 stari gradovi i naselja      1
4617 starost sa­stojine      1
4618 State of German forestry      1
4619 state of nutrition      1
4620 state support to forestry      1
4621 static state of tree      1
4622 statičko stanje stabala      1
4623 statistical models      1
4624 statistički modeli      1
4625 Steering Committee      1
4626 stem      1
4627 stem exclusion phase      1
4628 stereo measurement      1
4629 stereofotogrametrija      1
4630 Steyr tractors      1
4631 stil rukovođenja      1
4632 stjenica listolikog stopala      1
4633 stohastika      1
4634 Stolarstvo      2
4635 stone pine seed      1
4636 S-Topsis      1
4637 storage conditions      1
4638 Strahinjščica      1
4639 strain force      1
4640 strana vrsta      3
4641 strane vrste      2
4642 strange attractor      1
4643 strategies in Hungarian forestry      1
4644 strategija      1
4645 strategija eksploatacije šuma      1
4646 strategija razvoja šumarstva      1
4647 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4648 stratifikacija      1
4649 strawberry tree coppice      1
4650 stream invertebrates      1
4651 stres      1
4652 stress      1
4653 strict forest reserve      1
4654 strogi šumski rezervat      1
4655 strojevi      1
4656 strojna sječa      2
4657 strojna sječa i izradba      1
4658 structural elements      1
4659 structural factors      1
4660 structure      3
4661 structure of production costs      1
4662 stručno osposobljavanje      1
4663 struktura      6
4664 struktura krošanja      1
4665 struktura sastojine      9
4666 struktura troškova proizvodnje      1
4667 struktura vegetacije      2
4668 strukturni čimbenici      1
4669 strukturni elementi      2
4670 studenti      1
4671 students      1
4672 studij rada      1
4673 studij rada i vremena      1
4674 studij vremena      2
4675 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4676 study of forest roads maintenance      1
4677 Study of Primary Forest Opening      1
4678 stupanj oštećenosti      1
4679 stupanj oštećenja      1
4680 stupanj vitkosti      1
4681 subasocijacija      1
4682 subassotiation      1
4683 subfosilno drvo      1
4684 subject of research      1
4685 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4686 subpopulacije      1
4687 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4688 substrates      1
4689 success      1
4690 succession      1
4691 successional pathways on abandoned land      1
4692 sud      1
4693 sudjelovanje u upravljanju      1
4694 suha biomasa sadnica      1
4695 suha tvar      1
4696 suistainability of revenue      1
4697 suitability evaluation      2
4698 sukcesija      1
4699 sukcesija niska proreda      1
4700 sukcesija šumske vegetacije      1
4701 sukcesija vegetacije      3
4702 sunčeva energija      1
4703 superfosfat      1
4704 superphosphate      1
4705 supplemental feeding      1
4706 suppressed and forced motions      1
4707 suppression      1
4708 supstitucija      1
4709 supstrati      1
4710 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4711 surface digging      1
4712 surface runoff      1
4713 survey      1
4714 surveying      1
4715 survival      4
4716 survival rate      1
4717 Sus scrofa      2
4718 sustainability      1
4719 sustainable development      4
4720 Sustainable forest management      2
4721 sustainable forests management      1
4722 sustainable management.      1
4723 sustainable truffle management      1
4724 sustav gospodarenja otpadom      1
4725 sustav odvodnje      1
4726 Sustav planiranja      1
4727 sustavi modeliranja požara      1
4728 sustavi privlačenja drva      2
4729 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4730 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4731 sustavsko-dinamički pristup      1
4732 suša      1
4733 sušci      1
4734 sušenje      4
4735 sušenje hrasta lužnjaka      1
4736 sušenje šuma      1
4737 suzbijanje      2
4738 suzbijanje potkornjaka      1
4739 suzbijanje požara      1
4740 suzbijanje štetnika      1
4741 sveza Aremonio-Fagion      1
4742 svijest javnosti      1
4743 svila kao kulturološki fenomen      1
4744 svilana      1
4745 svilarenje      1
4746 svjetle pruge      1
4747 svjetlo      2
4748 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4749 svojstva profila tla      1
4750 Swedish method      1
4751 sweet chestnut      2
4752 sweetgum stand      1
4753 SWOT analiza      1
4754 syntaxonomic      1
4755 syntaxonomy      2
4756 system-dynamic approach      1
4757 Šibenik      2
4758 širenje nakon unašanja      1
4759 širina goda      1
4760 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4761 šiške      1
4762 školovane biljke      1
4763 školovanje      1
4764 šmrika      1
4765 Španjolska      1
4766 šteta      1
4767 štete      4
4768 štete na divljači      1
4769 štete od divljači      1
4770 štetne sovice      1
4771 štetni insekti      1
4772 štetnici i bolesti drveća      1
4773 štetnik      1
4774 štetnost      4
4775 štitasta uš crnike      1
4776 štitaste uši      1
4777 šuma      7
4778 šuma alepskog bora      1
4779 šuma Haljevo      1
4780 šuma Macelj      1
4781 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4782 šuma Žutica      1
4783 šuma. poljoprivreda      1
4784 šumarija      1
4785 šumarska edukacija      1
4786 šumarska politika      6
4787 šumarska povijest      1
4788 šumarska profesija      2
4789 Šumarska škola Karlovac      1
4790 šumarske discipline.      1
4791 šumarske informacije      1
4792 Šumarski fakultet      1
4793 Šumarski list      1
4794 Šumarski muzej Krasno      1
4795 šumarsko poduzeće      1
4796 šumarstvo      19
4797 Šumarstvo i šumarska politika      1
4798 šumarstvo.      1
4799 šume      6
4800 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4801 šume Kalnika      1
4802 šume posebne namjene      1
4803 šumoposjednici      1
4804 šumovitost      1
4805 šumska biomasa      4
4806 šumska cesta      4
4807 šumska područja      1
4808 šumska prostirka      2
4809 šumska prostirka.      1
4810 šumska protupožarna cesta      1
4811 šumska sastojina      1
4812 šumska staništa      1
4813 šumska taksa      2
4814 šumska tla      1
4815 Šumska vegetacija      6
4816 šumska vegetacija Hrvatske      1
4817 šumska vegetacija.      1
4818 šumska voluharica      1
4819 šumska zajednica      2
4820 šumska zemljišta      2
4821 šumske ceste      6
4822 šumske kulture      2
4823 šumske površine      1
4824 šumske prometnice      3
4825 šumske prosjeke      1
4826 šumske protupožarne ceste      2
4827 Šumske pruge      1
4828 šumske sadnice      2
4829 šumske zajednice      3
4830 šumski drvni ostatak      1
4831 šumski drvni proizvod      1
4832 šumski drvni sortimenti      1
4833 šumski ekosustav      1
4834 šumski ekosustavi      3
4835 šumski genetski resursi      2
4836 šumski i vodeni ekosustavi      1
4837 šumski kamatnjak      1
4838 šumski ostatak      1
4839 šumski otvori      1
4840 šumski požar      5
4841 šumski požari      7
4842 šumski prijevoz      1
4843 šumski rad      3
4844 šumski radnik      1
4845 Šumski radovi      3
4846 šumski reprodukcijski materijal      1
4847 šumski resursi      4
4848 šumski rezervat      1
4849 šumski rubovi      2
4850 šumski strojevi      1
4851 šumski transportni sustavi      1
4852 šumsko drveće      1
4853 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4854 šumsko područje      1
4855 šumsko sjeme      1
4856 šumsko stanište      1
4857 šumsko tlo      4
4858 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4859 šumsko zemljište      1
4860 šumskogospodarska osnova      1
4861 šupljorožac      1
4862 švedska metoda      1
4863 tablice drvnih sortimenata      1
4864 tactical planning of primary forest roads      1
4865 tajnik      1
4866 taksacijski elementi      1
4867 taksonomija      2
4868 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
4869 taloženje      1
4870 tanini      1
4871 tanka oblovina      1
4872 taper      1
4873 tarife      1
4874 tariffs      1
4875 tarifni niz      1
4876 Tarsenomidae      2
4877 tartufi      1
4878 tasty      1
4879 Tašmajdan Park      1
4880 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4881 taxonomy      2
4882 Taxus baccata L.      2
4883 te meljnica      1
4884 TE Plomin 2      2
4885 Technical Committee 55      1
4886 technical features      1
4887 technical roundwood from trunk and tree top      1
4888 technological process capability and stability      1
4889 tectonic dolines      1
4890 tečajni debljinski prirast stabala      1
4891 tečajni volumni prirast      1
4892 tehnical-camouflage methods      1
4893 tehnicizam      1
4894 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4895 tehnička svojstva      1
4896 tehničke značajke      1
4897 Tehnički odbor 55      1
4898 tehničko-kamuflažne metode      1
4899 tehnologija i tehnika      1
4900 tehnologija podučavanja      1
4901 tekstura      3
4902 tekstura tla      1
4903 tektonske udoline      1
4904 telemetrijsko praćenje      1
4905 Telemetry      1
4906 telemorph      1
4907 temeljnica      2
4908 temperatura      2
4909 temperature      2
4910 temperature tla      1
4911 temperature za pokretanje vegetacije      1
4912 ten - year increment      1
4913 tending      5
4914 tendon method      1
4915 Tenthredinidae      2
4916 teorija lovstva.      1
4917 tercijar      1
4918 tercijarna      2
4919 tercijarni porast      1
4920 tercijarni relikt      1
4921 terebinth tree      1
4922 termički modificirano drvo      1
4923 terpenes      1
4924 terpeni      1
4925 tertiary      1
4926 Tertiary relict      1
4927 Test citotoksičnosti      1
4928 test field      1
4929 test polusrodnika      1
4930 test potomstava      1
4931 test provenijencija      2
4932 testing      2
4933 teški metali      2
4934 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4935 textbook      1
4936 texture      3
4937 težina i volumen drva      2
4938 težina i volumen lišća      2
4939 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4940 težišna metoda      1
4941 težište      1
4942 težište odjela — odsjeka      1
4943 Thanasimus      1
4944 Thaumetopoea pityocampa      3
4945 the actual average distance of attraction      1
4946 the Adriatic region      1
4947 the area of Kaštela      1
4948 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4949 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4950 the Atlas Mountains      1
4951 the average geometrical attraction distance      1
4952 the Balkans           1
4953 the border of total dieback zone      1
4954 the brown bear      1
4955 the center of gravity      1
4956 the comparison of the conditions in 2009      1
4957 the economy      1
4958 the factor for horizontal bypassing.      1
4959 the Fibonacci series      1
4960 the flow of the torrent Suvava      1
4961 the Forest Administration Senj                1
4962 the Golden section      1
4963 the gravity centered method      1
4964 the Haloze region.      1
4965 the horse-chestnut miner      1
4966 the hunting share of the exhibition      1
4967 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
4968 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4969 the island of Mljet      1
4970 the island of Plavnik      1
4971 the Island of Vrgada and Its Islets      1
4972 the Middle Ages      1
4973 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
4974 the North Adriatic area      1
4975 the parameters of the calibration equations      1
4976 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
4977 the point of proftability (break-even point).      1
4978 The Republic of Croatia      1
4979 the Senj county hunting club      1
4980 the spring and summer      1
4981 the surface flow off      1
4982 the tetrazole method      1
4983 the transitional probability matrix      1
4984 the USA      1
4985 theory of hunting      1
4986 therapeutical herbs and aromatic plants      1
4987 Theysohn®      2
4988 thinning      3
4989 thinning of hard-broadleaved stands      1
4990 threatens      1
4991 Thurn-Taxis.      2
4992 tick      1
4993 Tijat      2
4994 Tilia spp.      2
4995 Tilio-Taxetum      1
4996 timber assortment tables      1
4997 timber extraction      2
4998 timber extraction system      1
4999 timber extraction systems      1
5000 timber quality      1
5001