ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 146
  Izdano svezaka: 1108
 stranica:84820
 digitalizirano (GB):13,45
 
Obrađeno članaka:

16249
  Pronađeno autora: 3268
  - od toga u Imeniku: 836
  Pisano o šumara: 789
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 (environmental) ethics      1
18 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
19 yellow%20mistletoe. STYLE="text-decoration:none">yellow mistletoe.      1
20 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
21 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
22 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
23 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
24 beech STYLE="text-decoration:none">beech      1
25 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
26 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
27 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
28 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
29 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
30 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
31 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
32 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
33 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
34 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
35 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
36 %20Acer%20cappadocicum STYLE="text-decoration:none"> Acer cappadocicum      1
37 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
38 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
39 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
40 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
41 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
42 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
43 Acer%20cappadocicum STYLE="text-decoration:none">Acer cappadocicum      1
44 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
45 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
46 Acer%20trautvetteri STYLE="text-decoration:none">Acer trautvetteri      2
47 Alnus%20cordata%20(Loisel)%20Duby STYLE="text-decoration:none">Alnus cordata (Loisel) Duby      2
48 Alnus%20glutinosa STYLE="text-decoration:none">Alnus glutinosa      2
49 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
50 Alternaria%20sp. STYLE="text-decoration:none">Alternaria sp.      2
51 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
52 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
53 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
54 Armillaria STYLE="text-decoration:none">Armillaria      2
55 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      4
56 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
57 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
58 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
59 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
60 Canis%20aureus STYLE="text-decoration:none">Canis aureus      2
61 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
62 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
63 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
64 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
65 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
66 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
67 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
68 Cerambyx%20cerdo STYLE="text-decoration:none">Cerambyx cerdo      2
69 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
70 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
71 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
72 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
73 Corylus%20colurna%20L STYLE="text-decoration:none">Corylus colurna L      1
74 Corylus%20colurna%20L. STYLE="text-decoration:none">Corylus colurna L.      1
75 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
76 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
77 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
78 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
79 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
80 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
81 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
82 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
83 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
84 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
85 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      2
86 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      3
87 Fagus%20sylvatica%20L. STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica L.      2
88 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
89 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      4
90 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
91 Gymnocladus%20dioicus(L.)K.%20Koch STYLE="text-decoration:none">Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch      2
92 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
93 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
94 Heterobasidion STYLE="text-decoration:none">Heterobasidion      2
95 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
96 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
97 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
98 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
99 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
100 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
101 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
102 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
103 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
104 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
105 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
106 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
107 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
108 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
109 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
110 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
111 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
112 Lygniodes STYLE="text-decoration:none">Lygniodes      2
113 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
114 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
115 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      4
116 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
117 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
118 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
119 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
120 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
121 Oriolus%20oriolus%20L. STYLE="text-decoration:none">Oriolus oriolus L.      2
122 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
123 Parus%20major STYLE="text-decoration:none">Parus major      2
124 Phryganophilus%20ruficollis STYLE="text-decoration:none">Phryganophilus ruficollis      2
125 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
126 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
127 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
128 Picea%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Picea orientalis      2
129 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      4
130 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
131 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
132 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
133 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
134 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
135 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
136 Platanus%20orientalis%20L. STYLE="text-decoration:none">Platanus orientalis L.      2
137 Populus%20nigra%20L. STYLE="text-decoration:none">Populus nigra L.      1
138 Populus%20nigra%20L. STYLE="text-decoration:none">Populus nigra L.      1
139 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
140 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
141 Pseudargyrotoza%20conwagana STYLE="text-decoration:none">Pseudargyrotoza conwagana      2
142 Pyrrhalta%20viburni STYLE="text-decoration:none">Pyrrhalta viburni      1
143 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
144 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
145 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
146 Quercus%20ilex%20L. STYLE="text-decoration:none">Quercus ilex L.      2
147 Quercus%20petraea STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea      2
148 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
149 Quercus%20petraea%20L. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea L.      2
150 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
151 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
152 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
153 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
154 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
155 Rhynchaenus%20fagi STYLE="text-decoration:none">Rhynchaenus fagi      2
156 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
157 Sphaerulina%20berberidis STYLE="text-decoration:none">Sphaerulina berberidis      2
158 start-up STYLE="text-decoration:none">start-up      1
159 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
160 Taemnochila%20caerulea STYLE="text-decoration:none">Taemnochila caerulea      2
161 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
162 Thanasimus%20formicarius STYLE="text-decoration:none">Thanasimus formicarius      2
163 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
164 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
165 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
166 Trypodendron%20lineatum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron lineatum      1
167 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
168 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
169 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
170 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
171 Viburnum%20spp. STYLE="text-decoration:none">Viburnum spp.      1
172 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
173 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
174 0 m      2
175 10-godišnji volumni prirast      1
176 137Cs      1
177 16x16 km grid plots      1
178 40K      1
179 4dimensional space      1
180 4x4 km grid plots      1
181 91E0* Natura 2000 habitat type      1
182 91F0 and 91L0 Natura 2000 habitat types      1
183 a change in the floral composition      1
184 A- horizon      1
185 A- horizont      1
186 a new ecological trend      1
187 a register of primary forest roads      1
188 a regular cross profile      1
189 a sum of effective temperatures      1
190 A. glutinosa      2
191 A. rubra      2
192 abandoned agricultural land      1
193 Abies alba      5
194 Abies alba Mill.      8
195 Abies albaMill.      2
196 Abies biokovoensis      1
197 Abies pardei      1
198 Abieti-Fagetum      2
199 abiotic stress      1
200 abiotički stres      1
201 abiotski činitelji      1
202 abnormal seedling      2
203 abonos      2
204 Aboveground biomass      2
205 abundance      1
206 academic performance      1
207 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
208 Acari      4
209 accessibility indicator      1
210 accidents at work      1
211 accumulation of nutrients in the biomass      1
212 Accuracy      3
213 aciditet tla      1
214 acidofilne šume      1
215 acorn      2
216 acorn plumpness      1
217 acorn production      1
218 acorn quality      1
219 acorn size      1
220 acorn-collecting traps method      1
221 acoustic method      1
222 acoustic tomography      1
223 active protection      1
224 activity      1
225 adaptability      2
226 adaptabilnost      3
227 adaptacija      1
228 adaptacijske strategije      1
229 adaptation      2
230 adaptation strategies      1
231 adapted agricultural tractors      1
232 adaptirani poljoprivredni traktori      2
233 adaptive genetic differentiation and diversity      1
234 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
235 Adriatic      1
236 Adriatic islands      1
237 aerial images      1
238 aerial photographs      2
239 aerial photographs (APs)      1
240 aerosnimke      4
241 Aesculus L.      1
242 afforestation      4
243 afforestation of karst      1
244 afforestation success      1
245 age      1
246 age classes      1
247 age structure      1
248 age-class distribution      1
249 aggression on the RC      2
250 agresija na RH      2
251 agroforestry      1
252 AHP      3
253 AHP method      1
254 AHP metoda      2
255 Air Pollution      1
256 aklimatizacija      5
257 aktivna zaštita      1
258 aktivnost      1
259 aktivnost čovjeka.      1
260 aktivnost nitrat-reduktaze      1
261 akumulacija dušika      1
262 akumulacija hraniva u bimasi      1
263 akumulacija hraniva u biomasi      1
264 akumulacija ugljika      1
265 akustična metoda      1
266 alder (Alnus glutinosa)      1
267 Alepo pine      1
268 Aleppo pine      6
269 alepski bor      12
270 alepski bor (Pinus halepensis)      2
271 alien pest      1
272 alien species      5
273 alien species inventory      1
274 alkali earth and alkali metals      1
275 alkaloid taksin antikancerogen      1
276 Allium-test      1
277 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
278 allochthonous horticultural species      1
279 allometric equations      2
280 allowable cut indicator      1
281 alluvial wetlands      1
282 almond willow (Salix triandra)      1
283 Alno-Quercion roboris      2
284 Alnus glutinosa      1
285 Alnus subcordata      2
286 alochtonous species      1
287 alohtone hortikulturne vrste      1
288 alometric growth relations      1
289 alometrijska jednadžba      1
290 alometrijske funkcije      1
291 alometrijski odnosi rasta      1
292 alpine watershed      2
293 alpski sliv      2
294 alternative route detection      1
295 altitude      2
296 altitudinal gradient      1
297 aluminij      1
298 aluvijalna vlažna staništa      1
299 aluvijum      1
300 amage      1
301 ambrosia bark beetles      1
302 amelioration      1
303 amelioration effects      1
304 američki jasen      1
305 ammonia      1
306 amonijakalni dušik      1
307 amorfa      2
308 analitički hijerarhijski proces      1
309 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
310 analitički prikaz florističkog sastava      2
311 analiza glavnih komponenti      1
312 analiza prikladnosti      1
313 analiza stabla      1
314 analiza ugroženosti      1
315 analiza varijance      1
316 analiza vidljivosti      3
317 analog CIR aerial photographs      1
318 analogne infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      1
319 analysis      1
320 analysis of variance      1
321 analytic hierarchy process      1
322 Analytical hierarchy process (AHP)      1
323 and hunting management      2
324 animal artist      1
325 animalist      1
326 anketa      3
327 anketni upitnik      1
328 annual current diameter increment      1
329 annual presceibed yield      1
330 ant beetle      1
331 Anthropogenic factors      1
332 anthropogenic noise      1
333 Anthyllis barba-jovis      2
334 anti - cancerous drug      1
335 antioksidacijska aktivnost      1
336 antioxidant capacity      1
337 antivibracijske rukavice      2
338 anti-vibration gloves      2
339 antler      2
340 antlers      3
341 antropogena buka      1
342 antropogeni čimbenici      1
343 AOMP      1
344 Aphididae      2
345 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
346 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
347 approach angle      1
348 arborescent willow clones      1
349 Arborescent Willows      1
350 arboretum      1
351 Arboretum Lisičine      1
352 arboretum Trsteno      2
353 arboriculture      2
354 arborikultura      2
355 ArcGIS      2
356 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
357 architectural elements      1
358 area      2
359 area with the vegetative cover      1
360 areal      3
361 arenosol      2
362 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
363 arhitektonski elementi      1
364 Ariš      1
365 aromatično i ljekovito bilje      1
366 Artificial Neural Network      1
367 artificial neural networks      1
368 artiodactyl      1
369 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
370 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
371 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
372 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
373 As. Hacquetio-Fagetum      1
374 As. Populo tremulae-Betuletum      1
375 as. Pteridio-Betuletum      1
376 ash      2
377 ash content      1
378 Ash flowering      1
379 ash solution      1
380 asocijacija      1
381 asocijacije gljiva      1
382 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
383 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
384 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
385 ass. Laserpitio Fagetum      1
386 assessment of ecosystem services      1
387 associated fungi      1
388 assortiment tables      1
389 assortment structure      5
390 assortment tables      1
391 Atlas Cedar      1
392 Atlas gorje      1
393 atlaski cedar      1
394 atmosferska taloženja      1
395 auction price      1
396 auksin      2
397 auksini      1
398 Austrian pine      2
399 Austrian pine plantation      1
400 austrijske šume      1
401 autochtonus tree and schrub species      1
402 autohtona i alohtona dendroflora      1
403 autohtona vrsta      1
404 autohtone vrste      1
405 autohtone vrste drveća i grmlja      1
406 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
407 autoktone listače      1
408 automatic analyser      1
409 automatic digital camera      1
410 automatizacija procesa      1
411 automatska digitalna fotokamera      1
412 automatski analizator      1
413 autovegetativno razmnožavanje      1
414 auxin      2
415 auxins      1
416 availability and direction of Sava flood water      1
417 average grade      1
418 average value of body weight of bucks and does      1
419 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
420 Azarole      1
421 azijska bukva      1
422 Takahashia%20japonica) STYLE="text-decoration:none">azijska pamučna štitasta uš (Takahashia japonica)      1
423 B. Sc.      1
424 Bacillus thuringiensis      2
425 back cross and transgression      1
426 bacteria      1
427 bademasta vrba (Salix triandra)      1
428 bagrem      1
429 bagremova muha šiškarica      1
430 bakterija      1
431 Balkan      3
432 Balkan Peninsula      2
433 Balkanski poluotok      2
434 band saw efficiency      1
435 bank interest rate      1
436 bank vole      1
437 banknotes      1
438 bankovni kamatnjak      1
439 Baranja      10
440 Baranja riparian forests      1
441 Barbary ewe      1
442 Barbary sheep      1
443 bark beetle      1
444 bark beetle life stages      1
445 bark beetles      3
446 bark share      1
447 bark thickness      4
448 basal area      2
449 basal area increment      1
450 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
451 Basic Map of Croatia (BMC)      1
452 basic stocks of the games      2
453 basic/eliminatory criteria      1
454 basis of vegetational unit      1
455 baza podataka      2
456 baze podataka      1
457 bazofilne šume      1
458 beach forest      1
459 beach forests      1
460 beaver      1
461 beaver dam      1
462 beaver pond      1
463 Bečov Botanical Garden      1
464 Bečov nad Teplou      2
465 beech      11
466 beech communities.      1
467 beech felling      2
468 beech felling areas      1
469 beech forests      1
470 beech mast      1
471 beech wood      1
472 beech-fir forests      1
473 beech-fir virgin forest      1
474 beekeeping      1
475 beginning of organised forestry.      1
476 Belgrade      1
477 Beli Manastir      2
478 Benedictine monastery      1
479 benediktinski samostan      2
480 beneficial functions of forests      1
481 beneficial organisms      1
482 benzaldehid      1
483 benzaldehyde      1
484 Beograd      1
485 BEP or the break-even level of income.      1
486 Berberidion      1
487 bespilotna letjelica      1
488 Beta distribucija      1
489 Beta distribution      1
490 beta-distribucija      2
491 beta-function      2
492 beta-funkcija      1
493 bias      2
494 Biber      1
495 bibliografija      1
496 bibliography      1
497 biblioteka      1
498 Bieger      2
499 big game      1
500 big game counting      1
501 Big Melen watershed      1
502 BiH      2
503 bijela imela      3
504 bijela joha      1
505 bijela joha (Alnus incana)      1
506 bijela topola (Populus alba)      1
507 bijela vrba (Salix alba)      1
508 bijeli bor      1
509 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
510 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
511 bijeli grab      2
512 bijelj      1
513 bilance      1
514 Biluša      3
515 biljezi      1
516 biljka      2
517 biljke      1
518 biljke domaćini      1
519 biljke zaštitnice      1
520 biljna raznolikost      1
521 biljna sistematika      1
522 biljna zajednica      3
523 biljne vrste      1
524 biljne zajednice      3
525 biljni nametnik      1
526 biljni potencijal      1
527 biljni virusi      1
528 biljnogeografsko raščlanjenje      1
529 bioaccumulation potential      1
530 bioakumulacijski potencijal      1
531 bioassays      1
532 bioclimates      1
533 Bioclimatic data      1
534 biodiversity      7
535 biodiversity.      1
536 biodizel      1
537 bioecology      1
538 bioekologija      1
539 bioenergija.      1
540 bioenergy      4
541 bioetanol      1
542 biogoriva      1
543 biogorivo      1
544 bioindication      1
545 bioindicators      2
546 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
547 bioindikacijske plohe      1
548 bioindikatori      3
549 bioklimat      1
550 bioklimati      1
551 Bioklimatski podaci      1
552 Biokovo      1
553 Biokovo Mountain      1
554 biological control      1
555 biological control agent      1
556 biological diversity      2
557 biological forest regeneration      1
558 biological invasions      1
559 biological methods      1
560 biological position of trees      1
561 biological properties      1
562 biological revitalisation      1
563 biological!environmental valorization      1
564 biological-ecological valorisation      1
565 biological-ecological valorization      1
566 biologija      1
567 biology      1
568 biološka ispitivanja      1
569 biološka kontrola      2
570 biološka obnova šuma      1
571 biološka raznolikost      6
572 biološka revitalizacija      1
573 biološka svojstva      1
574 biološke invazije      1
575 biološke metode      1
576 biološki gubici divljači      1
577 biološki položaj stabala      1
578 biološko-ekološka valorizacija      2
579 biološko-ekološka valorizacija.      1
580 biomasa      20
581 biomasa krošnje      1
582 biomasa.      1
583 biomass      15
584 biomass calculation      1
585 Biomass Energy Europe      1
586 Biomass Energy Europe – BEE      1
587 biomass estimation      1
588 biomass potential assessment      1
589 biomass production      2
590 biomass standards      1
591 biomass yield      1
592 biometrical parameters      2
593 bionomija      2
594 bionomy      2
595 bioplin      1
596 bioproduction      1
597 Bioproizvodnost amorfe      2
598 bioproizvodnja      1
599 bioraznolikost      3
600 bioraznolikost.      1
601 bioraznovrsnost      1
602 biosphere reserve      1
603 biosphere reserves      1
604 biotopic factors      1
605 bird community      1
606 bird of prey equipment      1
607 birds      1
608 birds as indicator      1
609 birds of prey      1
610 Bitterlich sampling      1
611 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
612 bivariate and multivariate analysis      1
613 bivariatna i multivariatna analiza      1
614 bjelogorične šume      1
615 bjelogorične šume topola i vrba      1
616 Bjelovarska Bilogora      2
617 black alder      2
618 Alnus%20glutinosa%20(L.)%20Gaertn.) STYLE="text-decoration:none">black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)      1
619 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
620 black locust      2
621 black locust gall midge      1
622 black pine      2
623 black pine (Pinus nigraArn.)      1
624 black poplar      2
625 black poplar (Populus nigra)      1
626 black poplar clonal tests      1
627 black walnut      3
628 Blacksea region      1
629 blade lateral movement      1
630 Blue Tit      1
631 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
632 bočna stabilnost lista      1
633 bočno cijepljenje      1
634 body weight      2
635 body weight of fawns in litter      1
636 bogatstvo vrsta      1
637 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
638 boja klopke      1
639 Bojčin Forest      1
640 Bojčinska šuma      1
641 bolest      1
642 bolesti      1
643 bolesti divljači      1
644 bonitet      2
645 bor      2
646 Border fence      1
647 Boreal forest      1
648 borealna šuma      1
649 borov četnjak      1
650 borova imela      1
651 borove kulture      1
652 bosal area      1
653 Bosna i Hercegovina      6
654 Bosna i Hercegovina.      1
655 Bosnia and Hercegovina      1
656 Bosnia and Herzegovina      6
657 Bosnia and Herzegovina.      2
658 Bosnia-Herzegovina      1
659 botanical analysis      1
660 botanička analiza      1
661 Botanički vrt Bečov      1
662 Brandt      2
663 brdsko-planinskopodručje      1
664 breast height diameter distribution      1
665 breeding      2
666 breeding measures      1
667 Bribir Forest      1
668 Bribirska šuma      1
669 brijest      3
670 Brinell hardness      1
671 Brižine      3
672 brnistra      1
673 broad-leaved trees      1
674 broj biljaka      1
675 broj cvjetova i plodova      1
676 broj i veličina puci      1
677 broj izbojaka na panju      1
678 broj lanadi      2
679 broj stabala      1
680 broj vrhova korijena      1
681 brojno stanje      1
682 brojnost      2
683 brojnost i gustoća čopora      1
684 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
685 brown bear      2
686 brown hare      1
687 browsing      1
688 brst      1
689 brtvljenje odlagališta      1
690 brucijski bor      2
691 brucijski crveni bor      1
692 brusači      1
693 bruto domaći proizvod      1
694 brza dojava i brzo gašenje      1
695 brzina unosa      1
696 brzorastuće vrbe      1
697 Budapest      1
698 Budimpešta      1
699 building costs      1
700 bukove sječe      3
701 bukove sječine      1
702 bukove šume      6
703 bukovina      1
704 bukovo-jelova prašuma      1
705 bukovo-jelove šume      1
706 Bukva      16
707 bukva (Fagus sylvatica)      1
708 buldožer      1
709 bura      1
710 burned area      2
711 burnt area      1
712 Bursaphelenchus spp.      2
713 burza      1
714 bush      1
715 bushes      1
716 business analysis      1
717 business excellence      1
718 business indicators      1
719 business performance      1
720 business relationships      1
721 bušilica »ST1HL 08«      1
722 C. hungarica      1
723 CA analiza      1
724 cable crane      1
725 cable skidder      1
726 Cacopsylla pulchella      1
727 cadastral plots      1
728 cadastre      1
729 cadmium      1
730 Calabrian pine      2
731 Callicarpa      2
732 calorific value      1
733 camera traps      1
734 Cameraria ohridella      2
735 Campsis      2
736 Canadian experts report      2
737 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
738 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
739 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
740 canopy height model (CHM)      1
741 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
742 capture-mark-recapture      1
743 carbon      1
744 carbon accumulation      1
745 carbon fluxes      1
746 carbon sequestration      2
747 carbon stock Cpool      1
748 carbon stocks      1
749 Carex brizoides      1
750 Carex pilosa      2
751 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
752 carotenoids      1
753 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
754 Carpinus L.      2
755 cartographic generalization      1
756 Castanea sativa      4
757 Castanea sativa Mill.      1
758 Castor fiber      1
759 Castor fiber L.      2
760 Catalpa      2
761 catchment      1
762 caterpillars      1
763 causes casualties      1
764 causes of leks endanger­ment      1
765 Ceanothus      2
766 Cembräwit®      2
767 CEN EN 1316-1      2
768 central Bosnia      1
769 centralna Bosna      1
770 Centralna šumarska uprava      1
771 Centromere nomenclature      1
772 Cercis siliquastrum      2
773 certification      2
774 certifikacija      2
775 certifikacija šuma      1
776 Cervus elaphus      1
777 chain      1
778 chain of damage.      1
779 chain saw      1
780 chainsaw      2
781 chainsaw mounted debarking tool      1
782 change detection      1
783 changes      3
784 changes in water relations      1
785 characteristics of micro-locality.      1
786 chemical components      1
787 chemical composition      1
788 Chemical composition of soil      1
789 chemism of plant materil      1
790 chestnut gall wasp      1
791 chilling      1
792 Chimonanthus      2
793 chip production      1
794 chlorophyll content      1
795 Chlorophyll content index      1
796 chlorophyllmeter CCM-200      1
797 chlorotic spots      1
798 Chrysomelidae      2
799 Chrysowit.      1
800 CIC      4
801 CIC-points      1
802 CIC-točke      1
803 cijena koštanja      1
804 cijene      1
805 cijepljenje      1
806 cikličke snimke      2
807 cikličko snimanje      1
808 ciklus      1
809 C-indeks      1
810 C-index      1
811 CirConcomputer model      1
812 circular sample plots      1
813 circumferences      1
814 ciste in      1
815 City of Zagreb      1
816 cjeloživotno obrazovanje      1
817 cjenik      1
818 claster analysis      1
819 clear cut of willow culture      1
820 clearing fire lines      1
821 Clerodendrum      2
822 climate      8
823 climate change      6
824 climate change governance      1
825 climate changes      2
826 Climate model      1
827 climate scenarios      1
828 climate-growth relationships      1
829 climatic change      1
830 climatic excesses      1
831 climatic factors      2
832 climatological characteristics      1
833 climbing plants      1
834 clinal variation      2
835 clonal archive      1
836 clonal forestry      1
837 clonal samples      1
838 clonal seed orchard      2
839 clonal seed orchards      2
840 clone      1
841 clone fructification balance      1
842 clones      1
843 cluster analiza.      1
844 cluster analysis      3
845 cluster analysis.s      1
846 CNS 2000      2
847 CO      1
848 CO2      3
849 coarse roots      1
850 coast      1
851 coastal population      1
852 coefficient of integral growth      1
853 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
854 coins      1
855 cold-moist stratification      1
856 Coleoptera      4
857 Co­leoptera      1
858 colluvial soil      1
859 colonisation      1
860 coloration and winter leaf retention      1
861 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
862 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
863 combustibility      1
864 combustion      1
865 Common alder      1
866 common ash      2
867 common beech      12
868 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
869 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
870 common beech felling      1
871 common beech leaves      1
872 Common Beech.      1
873 Common Cuckoo      1
874 Common Hornbeam      1
875 common names of animals      1
876 Common oak      1
877 common pistachio      1
878 common points      1
879 common spruce      1
880 Common Walnut      1
881 communicative action      1
882 community of pedunculate oak      1
883 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
884 comparative analysis      1
885 comparative research method      1
886 comparative trials      1
887 comparison      1
888 compensation      1
889 complex equations      1
890 complex systems      1
891 complexity      1
892 compromise      1
893 computer simulations      1
894 computerized information system      1
895 concentrations and contents of nutrients      1
896 conception      1
897 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
898 concrete and theoretical distribution      2
899 cone and seed morphology      1
900 conflicts      2
901 Coniferous Forest      1
902 coniferous species      1
903 coniferous trees      1
904 conifers      3
905 consensus      1
906 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
907 Conservation      3
908 conservation of genetic resources      1
909 Conservations      1
910 consolidation      1
911 consultation      1
912 container seedlings      1
913 container type      1
914 containers      2
915 contamination      1
916 contamination soil      1
917 continental Croatia      1
918 contour line 98      1
919 contracted price      1
920 control      2
921 controlling      1
922 conversion      1
923 coordinate transformations      1
924 Copernicus      4
925 coppice      1
926 coppice conversion      1
927 cork production      1
928 Cornus      2
929 corpus luteum      1
930 correction factors      1
931 correlation      2
932 correlation link      1
933 Correspondence Analysis      1
934 CORS      2
935 Corylopsis      2
936 cost      1
937 cost of debt      1
938 cost per m3      1
939 cost-path      1
940 costs      1
941 couning      1
942 country in transition      1
943 court      1
944 CP Forests      1
945 CpDNA      1
946 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
947 craniometry      1
948 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
949 Crataegus nigra      2
950 creativity      2
951 Crikvenica -Vinodol area      1
952 Crikveničko-vinodolsko područje      1
953 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
954 critical loads      1
955 crna joha      4
956 Alnus%20glutinosa%20(L.)%20Gaertn.) STYLE="text-decoration:none">crna joha (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)      1
957 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
958 crna joha (Alnus glutinosa)      1
959 crna topola      3
960 crna topola (Populus nigra)      1
961 crni bor      7
962 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
963 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
964 Crni bor (Pinus nigra)      2
965 crni glog      1
966 crni grab      1
967 crni jasen      2
968 Crni Lug      2
969 Crni orah      3
970 crnika      2
971 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
972 crnogorični ljestvičar      1
973 Croatia      47
974 Croatia.      1
975 Croatian forestry      1
976 Croatian Forests Co. Ltd.      3
977 Croatian Forests Co.Ltd.      2
978 Croatian Forests Ltd. b      1
979 Croatian kuna      1
980 Croatian Military Border      1
981 Croatian participation      1
982 Croatian Podunavlje region      1
983 Croatian Poplar Commission      1
984 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
985 crown biomass      1
986 Crown condition assessment      2
987 crown cover      1
988 crown damage      3
989 crown damage assessment      1
990 crown diameter      1
991 crown diameter of the sprout      1
992 crown fire      1
993 crown structure      1
994 crown transparency      1
995 crownfire      1
996 crude oil contamination      1
997 Crvanj Mt.      1
998 Crvanj planina      1
999 crveni hrast      1
1000 crvenica      2
1001 Cryphonectria parasitica      1
1002 cull      1
1003 Cultivar      2
1004 cultivars of yew      1
1005 cultivation method      1
1006 cultural landscape      1
1007 culture      3
1008 cultures      1
1009 Cupressus sempervirens      2
1010 Curculionidae      2
1011 current cutting edges value associations      1
1012 current felling values      1
1013 curvature      1
1014 cutter      1
1015 cutting and processing      1
1016 Cutting propagation      2
1017 cut-to-length      1
1018 cut-to-length harvesting method      1
1019 cycle      1
1020 cyclic aerial photographs      1
1021 cyclic aerial surveys      1
1022 cyclic records      1
1023 Czech      1
1024 Czech Republic      2
1025 čagalj      1
1026 časopis Šumarski list      1
1027 Čeh      1
1028 čempres      1
1029 čestice      1
1030 Češka      1
1031 Češka Republika      1
1032 četinjače      6
1033 četverodimenzijski sustav      1
1034 čimbenici korekcije      1
1035 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
1036 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1037 čista regularna bukova sastojina      1
1038 čista sječa kulture vrba      1
1039 čistina      1
1040 čistoća debla      1
1041 čišćenje      1
1042 čišćenje mladih sastojina      1
1043 čišćenje prosjeka      1
1044 čivitnjača      1
1045 Čorkova uvala      2
1046 čudni atraktor      1
1047 Ćićarija      2
1048 dabar      4
1049 dabrova brana      1
1050 dabrovo jezero      1
1051 daily growth rate of fawns      1
1052 Dalmacija      4
1053 Dalmactia      1
1054 Dalmatia      3
1055 Dalmatian hinterland      1
1056 Dalmatinska zagora      4
1057 daljinomjer Vertex      1
1058 daljinska istraživanja      6
1059 damage      12
1060 damage indicators      1
1061 damage of needles      1
1062 damage trees      1
1063 damaged area      1
1064 damages      2
1065 damages from the game      1
1066 damages on the young plants      1
1067 Danube      2
1068 Danube basin      1
1069 database      2
1070 databases      1
1071 datum nesenja      1
1072 daylilies      1
1073 DEA      1
1074 dead wood      2
1075 debarking activity      1
1076 debarking productivity      1
1077 debljina kore      4
1078 debljinska raspodjela      1
1079 debljinska struktura      1
1080 debljinski prirast      3
1081 debljinski prirast.      1
1082 debljinski rast      1
1083 debljinski stupanj      1
1084 decayed wood      1
1085 decaying fungi      1
1086 deciduous      1
1087 deciduous forest      1
1088 deciduous forests      1
1089 deciduous forests of poplar and willow      1
1090 decision making      1
1091 decision support system      1
1092 decision support systems      2
1093 deduction of double bark thickness      1
1094 deer game      1
1095 defoliation      5
1096 defoliators      2
1097 defolijacija      2
1098 defolijatori      1
1099 defolijatori.      1
1100 degradacija      1
1101 degradacija ekosustava      1
1102 degradacija šuma      1
1103 degradacijski stadiji      1
1104 degradation      1
1105 degradation stages      1
1106 degraded karst      1
1107 degradirani krš      1
1108 degree of damage      2
1109 dehydrated zone      1
1110 demand      1
1111 demografske karakteristike      1
1112 demo­graphic characteristics      1
1113 dendrochronological analysis      1
1114 dendrochronology      3
1115 dendroclimatology      3
1116 dendroecology      1
1117 dendroekologija      1
1118 dendroflora      5
1119 dendroflora Hrvatske      1
1120 dendroflora vrta      1
1121 dendrograms      1
1122 dendroklimatologija      3
1123 dendrokronologija      2
1124 dendrokronološka analiza      2
1125 dendrological analysis      2
1126 dendrological evaluation      1
1127 dendrological value      2
1128 dendrologija      1
1129 dendrology      1
1130 dendrološka analiza      2
1131 dendrološka inventarizacija      1
1132 dendrološka vrijednost      2
1133 dendrološko vrednovanje      1
1134 density      6
1135 density of individuals      1
1136 Density of primary forest traffic infrastructure      1
1137 density trend decrease      1
1138 departmental research      1
1139 departure angle      1
1140 deposition      2
1141 depozicija      1
1142 desired state      1
1143 desulphurization      1
1144 detekcija promjena      1
1145 determinacija      1
1146 determination      1
1147 determining horizontal distances      1
1148 determining tree height      1
1149 developemnt and increment of stands      1
1150 developing countries      1
1151 development      3
1152 development and increment      1
1153 development of phytocoenosis      1
1154 development of research      1
1155 development stages      1
1156 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1157 devitalisation      1
1158 devitalizacija      1
1159 diagnose      1
1160 diameter      3
1161 diameter increment      1
1162 diameter and height distribution      1
1163 diameter at breast height      1
1164 diameter distribution      1
1165 diameter growth      1
1166 diameter increment      2
1167 diameter structure      1
1168 diapause      1
1169 diatomit      1
1170 diatomite      1
1171 diclinous      1
1172 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1173 die Kiefer      1
1174 dieback      8
1175 dieback of pedunculate oak      1
1176 diferencijacija      1
1177 diferencijacija provenijencija      1
1178 different seedling types      1
1179 digital aerial images      1
1180 digital cadastral map      1
1181 digital CIR aerial photographs      1
1182 digital elevation model      1
1183 digital orthophoto (DOP)      1
1184 digital orthophotographies      1
1185 digital ortophoto      1
1186 digital photogrammetric workstation      2
1187 digital photogrammetry      3
1188 digital terrain model (DTM)      1
1189 digital terrain models (DTM)      1
1190 digitalizacija      1
1191 digitalna fotogrametrija      3
1192 digitalna fotogrametrijska radna stanica      1
1193 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1194 digitalne aerosnimke      1
1195 digitalne infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      1
1196 digitalni katastarski plan      1
1197 digitalni model reljefa      1
1198 digitalni model reljefa (DMR)      1
1199 digitalni model reljefa (DTM)      1
1200 digitalni model terena      2
1201 digitalni model visine krošanja (DMVK)      1
1202 digitalni ortofoto      2
1203 digitalni ortofoto (DOF)      2
1204 digitization      1
1205 dimension stock      1
1206 dimenzija zrelosti      1
1207 dimenzije češera      1
1208 dinamički model      1
1209 dinamika dušika u lišću      1
1210 dinamika populacije      3
1211 dinamika razvoja      1
1212 Dinaric mountains      2
1213 Dinaridi      2
1214 dioecious      1
1215 dionička društva u šumarstvu      1
1216 dipl. ing. šumarstva      1
1217 Diptera      3
1218 Diptera: Cecidomyiidae      2
1219 direct and diffuse light      1
1220 discoloration      1
1221 discontinued areal      1
1222 diseases of game      1
1223 disjunct      1
1224 disjunktan      2
1225 diskoloracija      1
1226 diskontinuiran areal      1
1227 dispersal prognosis      1
1228 dispersion      1
1229 disperzija      1
1230 dissipative structures      1
1231 distribucija      3
1232 distribucija prsnih promjera      2
1233 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1234 distribucija stabala      1
1235 distribution      8
1236 distribution of beneficial functions of forests      1
1237 distribution of diameter at breast height      1
1238 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1239 Distribution of forests      1
1240 distribution range      1
1241 diversity      2
1242 diversity index      1
1243 diversity indices      1
1244 division of forests in the Republic of Croatia      1
1245 divlja jabuka      1
1246 divlja kruška      2
1247 divlja svinja      4
1248 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
1249 divlja trešnja      5
1250 divljač      5
1251 divlji kesten      2
1252 djelotvornost      2
1253 djelovanje      1
1254 DNA      3
1255 DNA analysis      1
1256 DNA barcoding      1
1257 DNA barkodiranje      1
1258 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1259 DNK      2
1260 dob      1
1261 dobna struktura      2
1262 dobni razred      1
1263 dobni razredi      1
1264 dodatno vrijeme      1
1265 Dolmar PS - 7310      1
1266 Dolmar PS -7310      1
1267 dolomiti      1
1268 domaćin      1
1269 domaćini      1
1270 dominance      1
1271 dominant height      2
1272 dominantna visina      2
1273 domovinski rat      1
1274 Donja Austrija      1
1275 donja voda      1
1276 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1277 dormancy      3
1278 dormantnost      2
1279 dormantnost sjemena      2
1280 dormice      1
1281 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1282 double-entry volume tables      1
1283 Douglas fir      2
1284 dovršna sječa      1
1285 doznaka u grupama      1
1286 dr. sc      1
1287 drainage system      1
1288 Drava      2
1289 Drava River valley      1
1290 drhtavi šaš      1
1291 drift fauna      1
1292 dripping through      1
1293 drone      1
1294 Drosophilidae      2
1295 drought      5
1296 drupe      1
1297 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1298 drveće      5
1299 drveće i grmlje      1
1300 drvenaste biljke      1
1301 drvenaste egzote      2
1302 drvenaste svojte      1
1303 drvenaste vrste      1
1304 drveni materijal za paki ranje      1
1305 drveni materijal za pakiranje      1
1306 drveni ugljen      1
1307 drvna i lisna masa      1
1308 drvna industrija      2
1309 drvna masa      1
1310 drvna prašina      1
1311 drvna zaliha      9
1312 drvna zaliha.      1
1313 drvni elementi      1
1314 Drvni građevni elementi      1
1315 drvni obujam      1
1316 drvni ostatak      2
1317 drvni peleti      1
1318 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1319 drvni sortimenti      3
1320 drvno-prerađivačka industrija      1
1321 drvo kao energent      1
1322 drvoprerađivačka industrija      1
1323 dry biomass of seedlings      1
1324 dry mass      2
1325 dry matter      1
1326 drying period      2
1327 Dryocosmus kuriphilus      2
1328 državna financijska potpora šumarstvu      1
1329 državna šumarska poduzeća      1
1330 dubinsko snimanje      1
1331 duboka sadnja      1
1332 Dubrovnik      2
1333 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1334 due diligence      1
1335 dugotrajna pohrana      1
1336 dugotrajno      1
1337 duljina korijena      1
1338 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1339 duljina tuljca      1
1340 duljine      1
1341 Dunav      2
1342 duration of development stages      1
1343 duration of study      1
1344 dušik      3
1345 dužine sortimenata      2
1346 dvodomna      1
1347 dvopapkar      1
1348 dvoulazne tablice obujma      1
1349 dvoulazne volumne tablice      2
1350 dynamic model      1
1351 Đurđevačka imovna općina      1
1352 Đurđevački pijesci      2
1353 E.N.A. standard      2
1354 EA 300      2
1355 early and late ecotypic forms      1
1356 Eastern Slavonia      1
1357 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1358 ecocline.      1
1359 Eco-labele      1
1360 Eco-labels      2
1361 ecological characteristic      1
1362 ecological conditions      1
1363 ecological conditions of the site      1
1364 ecological conditions.      1
1365 ecological divergence      1
1366 ecological factors      1
1367 ecological indicators      1
1368 ecological indicatory values      1
1369 ecological label (eco-label)      1
1370 ecological network      1
1371 ecological niche      1
1372 ecological optimum      1
1373 ecological plasticity      1
1374 ecological production      1
1375 ecology      3
1376 ECOLURE      2
1377 Economic achievements      1
1378 economic activities in Croatia      1
1379 economic changes      1
1380 economic changes in forestry      1
1381 Economic development      3
1382 economic importance      1
1383 economic orientation      1
1384 Economic policy      1
1385 economic silk production      1
1386 economics of forest resources      1
1387 economics of natural resources      1
1388 economy      1
1389 economy inspection      1
1390 ecosystem      2
1391 ecosystems      1
1392 ecotourism      1
1393 ecotypes      1
1394 ecotypic variation      1
1395 ectomycorrhiza      3
1396 ectomycorrhizal fungi      1
1397 edafski uvjeti      1
1398 Eddy covariance method      1
1399 edible      1
1400 Glis%20glis%20L.) STYLE="text-decoration:none">Edible dormouse (Glis glis L.)      1
1401 edible mushrooms      1
1402 educating personnel      1
1403 education      2
1404 educational technology      1
1405 edukacija      1
1406 edukacija vatrogasaca      1
1407 edukativni panoi      1
1408 efekt financijske poluge      1
1409 efektivni broj klonova      1
1410 effect of financial leverage      1
1411 effective clone number      1
1412 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1413 effects of thinning      1
1414 efficacy      1
1415 efficiency      4
1416 egg masses      1
1417 egzote      2
1418 ekoklina.      1
1419 ekologija      4
1420 ekološka divergencija      1
1421 ekološka karakteristika      1
1422 ekološka mreža      1
1423 Ekološka mreža Natura 2000      1
1424 ekološka niša      1
1425 ekološka proizvodnja      1
1426 ekološka stabilnost      1
1427 ekološkai fitogeografska analiza      1
1428 ekološke i socijalne funkcije      1
1429 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1430 ekološke orijentacije      1
1431 ekološke značajke      1
1432 ekološki činitelji      1
1433 ekološki indikatori      1
1434 ekološki osjetljivo      1
1435 ekološki problemi      1
1436 ekološki uvjeti.      1
1437 ekološko-gospodarske značajke      1
1438 ekonomija      1
1439 ekonomika prirodnih resursa      1
1440 ekonomika svilarenja      1
1441 eko­nomika šumarstva      2
1442 ekonomika šumskih resursa      1
1443 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1444 eko-oznake      1
1445 ekosustav      3
1446 ekosustavi      1
1447 ekotipska varijabilnost      3
1448 ekoturizam      1
1449 ekoznak      1
1450 eksperimentalni laboratorij      1
1451 eksperimentalni požari      1
1452 eksploatacijska polja      1
1453 eksploracijski tipovi      1
1454 ekstrakcija      1
1455 ektomikoriza      3
1456 ektomikorizne gljive      1
1457 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1458 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1459 electric radiator      1
1460 electrical resistance of cambial zone      1
1461 elektrana      1
1462 električna energija      1
1463 električni otpor kambijalne zone      1
1464 električno grijalo      1
1465 elemental analyser      1
1466 elementarni anlitaor      1
1467 elementi ocjene trofeja      1
1468 elementi rasta      1
1469 Ellenberg’s indicator values      1
1470 Ellenbergove indikatorske vrijednosti      1
1471 elm      2
1472 embiotenija      1
1473 embryo      2
1474 Emisije SO2      1
1475 EN 1316-1      2
1476 Endemic areas      1
1477 endemic species      1
1478 endemic taxa      1
1479 endemične vrste      1
1480 endemna vrsta      1
1481 endemsko područje      1
1482 Endosperm in development      1
1483 enegrija klijavosti i klijavost      1
1484 energetika      1
1485 energetska korisnost      1
1486 energetska vrijednost      1
1487 energija      6
1488 energijska tranzicija      1
1489 energy      3
1490 energy benefit      1
1491 energy production      1
1492 energy scenario      1
1493 Energy transition      1
1494 energy value      2
1495 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1496 entomofilna      1
1497 Entomopatogena gljiva      1
1498 entomophilic      1
1499 entrepreneurship      3
1500 Entwicklung      1
1501 environment      2
1502 environment protection      2
1503 environmental drivers      1
1504 environmental protection      5
1505 environmentally sound      1
1506 enzimatska aktivnost      1
1507 enzimi tla      1
1508 enzyme activity      1
1509 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1510 eolic erosion      1
1511 eolska erozija      1
1512 epidop­tera      1
1513 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1514 epoksidna smola      1
1515 epoxy resin. Collection of works      1
1516 equalization functions.      1
1517 equilateral spiral      1
1518 equipment for training bird of prey.      1
1519 Erannis defoliaria      1
1520 ergonomics      4
1521 ergonomija      4
1522 Erico-Fagetum      1
1523 eroded terrain recoveri      1
1524 erodiranje tjemena      1
1525 erosion      3
1526 Erosowit      2
1527 erozija      2
1528 erozija tla      1
1529 esencijalni elementi      1
1530 essential elements      1
1531 essential oils      1
1532 establishment rate      1
1533 estate      1
1534 estetski izgled šume      1
1535 estimate      1
1536 estimated value of forests      1
1537 estimation      1
1538 estimation of distance      1
1539 estimation precision      1
1540 etat      1
1541 etat međuprihoda      1
1542 eterična ulja      1
1543 etika (okoliša)      1
1544 EU ETS scheme      1
1545 EU ETS shema      1
1546 EU FLEGTAction plan      1
1547 EU FLEGTAkcijski plan      1
1548 eucalyptus plantations      1
1549 EUFORGEN      2
1550 EUFORGEN Networks      1
1551 euglej      1
1552 eukaliptusove plantaže      1
1553 eumediteran      1
1554 eu-mediterranean      1
1555 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1556 Eurasian Golden Oriole      1
1557 Eurasian lynx      1
1558 Eurasion lynx      1
1559 euroazijski ris      2
1560 Europa      1
1561 Europe      1
1562 Europe Slovenia      1
1563 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1564 European beaver (Castor fiber L.)      1
1565 European beech      5
1566 European brown bear (Ursus arctos)      1
1567 European larch      1
1568 European Polecat      1
1569 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1570 european yew - tree      1
1571 Europska crna topola      1
1572 europska tisa      1
1573 Europski ariš      1
1574 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1575 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1576 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1577 Eutric Rankers      1
1578 Eutrični ranker      1
1579 evaluation model      2
1580 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1581 evaluation of natural resources      1
1582 even-aged beech stands      2
1583 evenaged stands      1
1584 evergreen      1
1585 evergreen oak      2
1586 excange value      1
1587 exchangeable development      1
1588 exhibit      1
1589 Exhibitions      1
1590 existing state      1
1591 experimental fires      1
1592 Experimental Laboratory      1
1593 experimental plot B bare ground      1
1594 exploitation      1
1595 exploitation fields      1
1596 exploration types      1
1597 Exports and Imports      1
1598 exposure      3
1599 FACE      1
1600 FACE facility      1
1601 facilitation      1
1602 factors to vertical terrain corrections      1
1603 Faculty of Forestry      1
1604 Faculty of Forestry Zagreb      1
1605 Fagus L.      2
1606 Fagus silvatica      1
1607 Fagus sylvatica      4
1608 Fagus sylvatica L.      2
1609 Fairs      1
1610 faktori staništa      1
1611 falconer equipment      1
1612 falconry equipment      1
1613 falconry techniques      1
1614 Fallow deer      2
1615 false beech heartwood      1
1616 Fang      1
1617 FAO      1
1618 farm tractor      1
1619 farmer cables      1
1620 farmer vitla      1
1621 Fast Furier method      1
1622 Fast Furier metoda      1
1623 fauna      6
1624 faunalni drift      1
1625 favourable conservation status      2
1626 Faza - II      1
1627 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1628 faza isključivanja stabala      1
1629 faze razmnožavanja      1
1630 FBP sustav      1
1631 FBP System      1
1632 felled stemwood      1
1633 felling      2
1634 felling and processing      2
1635 felling and processing of wood assortments      1
1636 felling control      1
1637 felling cycle      1
1638 felling thinning volume      1
1639 female roe deer      1
1640 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1641 fenofaze      1
1642 fenol      1
1643 fenologija      6
1644 fenologija listanja      3
1645 fenologija.      1
1646 fenološka motrenja      2
1647 fenološka opažanja      2
1648 fenološke faze listanja      1
1649 fenotipska plastičnost.      1
1650 fenotipska stabilnost      1
1651 fenotipska svojstva      1
1652 fenotipska varijabilnost      1
1653 feromonske klopke      6
1654 feromonski mamac      1
1655 feromonski raspršivači      1
1656 fertility      1
1657 fertilization      1
1658 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1659 Feulgen squash method      1
1660 Feulgen squash metoda      1
1661 Fibonaccijev niz      1
1662 fictional rotation      1
1663 field elm      1
1664 field maple      2
1665 field plot      1
1666 fiksiranje dušika      1
1667 fiktivna ophodnja      1
1668 filogenija      1
1669 Final consumption wood products industries      1
1670 final cut      1
1671 Final use of wood products industry      1
1672 finalna prerada drva      1
1673 financial resources      1
1674 financijska politika      1
1675 fine forest fuel      1
1676 fine roots      1
1677 Finland      1
1678 fino šumsko gorivo      1
1679 Finska      1
1680 fir      4
1681 fire      3
1682 fire behavior      1
1683 fire behaviour      1
1684 fire fighting equipment      1
1685 Fire history      1
1686 fire line      1
1687 fire lines      1
1688 fire lines with elements of roadways      1
1689 fire modeling systems      1
1690 Fire monitoring      1
1691 fire risk      1
1692 fire sensitivity      1
1693 Fire Weather Index      3
1694 fire.      1
1695 fire-climate regions      1
1696 fire-climate regions.      1
1697 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1698 firemen education      1
1699 fire-risk      1
1700 fires      2
1701 first and second order histograms      1
1702 first finding      1
1703 first record      1
1704 first records      1
1705 fishing      1
1706 fitocenologija      3
1707 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1708 fitocenološka snimka      1
1709 fitocenološke jedinice      1
1710 fitocenološke značajke      1
1711 fitocenoza      1
1712 fitogeografsko raščlanjenje      1
1713 fitohormones      1
1714 fitohormoni      1
1715 fitomasa      1
1716 fitoplazme      2
1717 fitoremedijacija      3
1718 fitosanitarne mjere      1
1719 fitosanitarni pregled      1
1720 fitosanitarni sustav      1
1721 fizička svojstva      1
1722 fizičke i mineralne značajke tla      1
1723 fizičko opterećenje      1
1724 fizika      1
1725 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1726 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1727 fizikalna svojstva      1
1728 fiziologija sjemena      1
1729 fiziološka kvaliteta šumskih sadnica      1
1730 fiziološki parametri      1
1731 flammability      2
1732 flammable material      1
1733 flight activity      1
1734 flight dynamics      1
1735 flood      1
1736 flood control      1
1737 flooded forest      1
1738 flooding tolerant      1
1739 floodplain forest      2
1740 floodplain forests      1
1741 flora      12
1742 flora content      1
1743 flora diversity      1
1744 floral composition      6
1745 floral elements      1
1746 floristic composition      1
1747 floristička struktura      1
1748 florni elementi      2
1749 florni sastav      9
1750 Flowering Ash      1
1751 flowing down trunk      1
1752 flushing      1
1753 fluvisol      2
1754 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1755 F-O i »K-k«      1
1756 foliar nutrition      1
1757 foliar threatment      1
1758 folijarna aplikacija      1
1759 food      1
1760 FOPER forest      1
1761 FOPER šuma      1
1762 forbidden grove      1
1763 forces of resistance to growth      1
1764 Forcing      1
1765 Foreign timber trade      1
1766 forest      7
1767 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1768 Forest Administration Bjelovar.      1
1769 Forest Administration Delnice      1
1770 Forest Administration Požega      1
1771 forest age      1
1772 forest and water ecosystems      1
1773 forest and wildlife management      1
1774 forest area      1
1775 forest association      1
1776 forest assortments      1
1777 forest biomass      1
1778 forest certification      1
1779 forest communities      3
1780 forest community of beech and fir      1
1781 forest contractors      1
1782 Forest cover      1
1783 forest cultures      3
1784 forest damage      1
1785 forest damage.      1
1786 forest development strategy      1
1787 forest dieback      1
1788 forest economics      2
1789 forest ecosystem      2
1790 forest ecosystem services      1
1791 forest ecosystems      1
1792 forest edges      1
1793 Forest education      1
1794 forest enterprise      1
1795 forest environments      1
1796 forest estate      1
1797 Forest exploitation      1
1798 forest fee      1
1799 forest fire      5
1800 Forest Fire Prevention      1
1801 forest fire prevention roads      1
1802 forest fire protection      1
1803 forest fires      7
1804 forest floor      3
1805 forest fragmentation      1
1806 forest gap      2
1807 forest gaps      1
1808 Forest genetic resources      1
1809 Forest Genetic Resources Programme      1
1810 Forest Genetics resaurces      1
1811 forest habitat      2
1812 forest habitat structure      1
1813 Forest habitat types      1
1814 forest harvesting      1
1815 forest history      2
1816 forest interest rate      1
1817 forest interest rate (forest annuity)      1
1818 forest inventory      8
1819 forest landlords      1
1820 forest lands      2
1821 forest landscape restoration.      1
1822 forest laws      1
1823 forest Macelj      1
1824 forest machinery      1
1825 forest machines      1
1826 forest management      7
1827 forest manage­ment      1
1828 Forest management plan      1
1829 forest management planning      4
1830 forest management resystematization      1
1831 Forest microclimate      1
1832 forest monitoring      1
1833 forest nursery      2
1834 forest of high silvicultural form      1
1835 Forest opening      1
1836 Forest operations      2
1837 forest owners      1
1838 forest owners’ cooperation      1
1839 forest pest      1
1840 forest policy      5
1841 forest privatization      1
1842 forest products      1
1843 forest property plan      1
1844 forest protection      1
1845 forest protection.      1
1846 Forest rails      1
1847 forest recreation      1
1848 forest regeneration      1
1849 forest reproductive material      1
1850 forest resource      1
1851 forest resources      2
1852 forest road      4
1853 Forest roads      7
1854 forest seedlings      1
1855 forest seeds      1
1856 forest soil      4
1857 forest soil stabilization      1
1858 forest soils      1
1859 forest structure      1
1860 forest tending      3
1861 forest timber product      1
1862 forest tracks      1
1863 forest transport systems      1
1864 Forest transportation      1
1865 forest trees      2
1866 forest type      1
1867 forest user´s unit      1
1868 forest utilization      1
1869 forest value      2
1870 forest value assessment      1
1871 forest vegetation      5
1872 forest woody assortments      1
1873 forest work      1
1874 forest worker      1
1875 forest Žutica      1
1876 forest-based industries      1
1877 Forested Areas      1
1878 forestry      27
1879 forestry administration      1
1880 Forestry and forest policy      1
1881 forestry biomass      2
1882 forestry company      1
1883 forestry contractors      1
1884 forestry development      1
1885 forestry disciplines      1
1886 forestry education      1
1887 forestry legislative      1
1888 Forestry Museum in Krasno      1
1889 forestry occupation      1
1890 forestry operation      2
1891 forestry policy      1
1892 Forestry school Karlovac      1
1893 forestry work      1
1894 forests      6
1895 forests measuring      1
1896 forests stand      1
1897 formation of forest associations      1
1898 forming pioneer stands      1
1899 formiranje pionirskih sastojina      1
1900 formiranje šumskih zajednica      1
1901 Forsterferuf      1
1902 Forsythia      2
1903 forvarder      1
1904 forwarder      1
1905 fosfor      3
1906 fotointerpretacijski ključ      2
1907 fotosintetičke osobine lista      1
1908 fotosintetski pigmenti      1
1909 fotosinteza      4
1910 fotozamke      1
1911 fragmentacija staništa      1
1912 fragmentacija šuma      1
1913 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1914 Fraxinus angustifolia      2
1915 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1916 Fraxinus excelsior      2
1917 Fraxinus L.      2
1918 Freilassung      1
1919 frost-crack      1
1920 fruit      4
1921 fruit morphology      1
1922 Fruit set      1
1923 fruits      1
1924 FSC      3
1925 FSC certified forests      1
1926 FSC logo      2
1927 fuel consumption      1
1928 fuel load      2
1929 Fuel modeling      1
1930 fuel types      2
1931 fuel wood.      1
1932 functions for determination      1
1933 fungal entomopathogen      1
1934 fungal isolation      1
1935 fungal pathogen      1
1936 fungal spores      1
1937 fungal-like organisms      1
1938 fungicid      1
1939 fungicide      1
1940 fungicides      1
1941 fungicidi      1
1942 fungus      2
1943 funkcije tražnje      1
1944 funkcije upravljanja: planiranje      1
1945 funkcije za izjednačenje      1
1946 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1947 furniri      1
1948 furniture manufacturing      1
1949 fuzija snimki      1
1950 fuzzy inference system      1
1951 g.j. "Česma"      1
1952 G.J. "Žutica"      1
1953 galerije      1
1954 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1955 gallery      1
1956 galls      1
1957 Game      2
1958 game breeding enclosure Kunjevci      2
1959 Game enclosure      1
1960 game loss      1
1961 games      1
1962 gap      1
1963 garden in the cloister      1
1964 gardens of the Island of Lokrum      1
1965 GC      2
1966 GC/MS      2
1967 GDD      2
1968 Gehörn      1
1969 gene diversity      1
1970 gene pool      1
1971 General Directorate of Forestry      1
1972 generalized model      1
1973 genetic analysis      1
1974 genetic differentiation      1
1975 genetic diversity      4
1976 genetic diversity and diff erentiation      1
1977 genetic diversity of crops      1
1978 genetic drift      1
1979 genetic gain      1
1980 genetic origin      1
1981 genetic parameters      1
1982 genetic polymorphism      1
1983 genetic structure      1
1984 genetic test      1
1985 genetic variability      1
1986 genetic variation      1
1987 genetički drift      1
1988 genetički test polusrodnika      1
1989 genetska analiza      1
1990 genetska diferencijacija      1
1991 genetska dobit      1
1992 genetska raznolikost      3
1993 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1994 genetska raznolikost uroda      1
1995 genetska raznolikost.      1
1996 genetska struktura      1
1997 genetska varijabilnost      2
1998 genetski diverzitet      2
1999 genetski parametri      1
2000 genetski polimorfizam      1
2001 genetsko porijeklo      1
2002 genofond      1
2003 genotype × environment interaction      1
2004 GEOBIA      2
2005 geocoding      1
2006 geografske i reljefne značajke      1
2007 geografski informacijski sustav      3
2008 geografsko porijeklo      1
2009 geographic information system      1
2010 Geographic Information System.      1
2011 geographic information systems      1
2012 geographic origin      1
2013 Geographical and relief characteristics      1
2014 geographical features      1
2015 Geographical Information System      1
2016 geokodiranje      1
2017 geometric distortions      1
2018 geometrijske distorzije      1
2019 geomorfologija      2
2020 geomorphology      2
2021 geosintetici      1
2022 geostatistics      1
2023 geostatistika      1
2024 GeoWEPP      1
2025 GeoWEPP)      1
2026 germinability      1
2027 germinated seed      1
2028 germination      3
2029 germination barrier      1
2030 GFIS      1
2031 gibberellic acid      2
2032 giberelinska kiselina      2
2033 GIS      19
2034 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
2035 GIS (Geographic Information System)      1
2036 GIS.      1
2037 glavna sastojina      1
2038 glavne vrste drveća      1
2039 Global change      1
2040 global climate changes      1
2041 Global warming      1
2042 globalizacija      1
2043 globalizacija u Hrvatskoj      1
2044 globalization      1
2045 globalization in Croatia      1
2046 globalna promjena      1
2047 globalne klimatske promjene      1
2048 globalno zatopljenje      1
2049 glodavci      1
2050 gljiva      2
2051 gljivama slični organizmi      1
2052 gljive truležnice      1
2053 gljivični patogen      1
2054 gnojidba      2
2055 GNSS      2
2056 godišnje doba sjetve      1
2057 godišnji debljinski prirast      1
2058 godišnji sječivi prihod      1
2059 golden jackal      1
2060 golosjemenjače      2
2061 gora i planina      1
2062 gorivi materijal      1
2063 gorivost      1
2064 Gorska Hrvatska      1
2065 Gorski kotar      3
2066 gorsko područje      1
2067 gorsko reljefno područje      1
2068 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
2069 gospodarene bukve šume      1
2070 gospodarenje      6
2071 gospodarenje šumama      2
2072 gospodarenje šumama i lovištima      1
2073 gospodarska depresija      1
2074 gospodarska inspekcija      1
2075 gospodarska jedinica      1
2076 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
2077 gospodarska politika      1
2078 Gospodarska postignuća      1
2079 gospodarska vrijednost šume      1
2080 gospodarske djelatnosti RH      1
2081 gospodarski razredi      1
2082 Gospodarski razvitak      2
2083 gospodarski razvoj      1
2084 gospodarski značaj – učinci      1
2085 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
2086 gospodarsko usmjerenje      1
2087 gospodarstvo      1
2088 GPS      4
2089 GPS and GIS      1
2090 GPS i GIS      1
2091 grabovina      1
2092 grad Zagreb      1
2093 gradacija      2
2094 gradation      1
2095 gradeability      1
2096 Gradiaton      1
2097 gradski park      1
2098 gradsko zelenilo      1
2099 grafted plants care      1
2100 grafting      1
2101 granatiranje      1
2102 granica klijavosti      1
2103 granica zone totalnog sušenja      1
2104 graničice      1
2105 granična linija      1
2106 granična ograda      1
2107 granične sile      1
2108 granične vrijednosti      2
2109 granični nagib kretnosti skidera      1
2110 granulometrijski sastav tla      1
2111 grass      1
2112 GRASS GIS      2
2113 grasses      1
2114 grassland succession      1
2115 grazing      1
2116 Grčka      1
2117 Great Tit      1
2118 Greece      1
2119 Green oak      1
2120 greenhouse      1
2121 greenhouse gases      1
2122 Greenhouse media      1
2123 greenhouse medium      1
2124 Greenwich      1
2125 grey alder (Alnus incana)      1
2126 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2127 grinders      1
2128 grivasta ovca      1
2129 grivasti skakač      1
2130 grm      1
2131 grmlje      6
2132 Gross domestic product      1
2133 ground and flood water      1
2134 ground and surface water monitoring      1
2135 ground water      1
2136 groundwater      4
2137 group decision making      1
2138 group-selection cutting      1
2139 growing conditions      1
2140 Growing stock      7
2141 growth      14
2142 growth and increment      2
2143 growth dynamic      1
2144 growth elements      1
2145 growth equation      1
2146 growth forces      1
2147 growth forces and suppressed forces      1
2148 growth increment      1
2149 growth of mean stand diameter      1
2150 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2151 grupe upravitelja      1
2152 grupno odlučivanje      1
2153 gubar      2
2154 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2155 gubici      1
2156 gubici divljači      1
2157 gubici tla      1
2158 gubitak mase      1
2159 gubitci      1
2160 Guide curve method      1
2161 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
2162 gusjenica      1
2163 gustoća      2
2164 gustoća drva      3
2165 gustoća peleta      1
2166 gustoća populacije      5
2167 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
2168 gustoća u standardno suhom stanju      1
2169 Gymnosperms      1
2170 gypsy moth      2
2171 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2172 habitat      8
2173 habitat characteristics      1
2174 habitat factors      1
2175 Habitat fragmentation      1
2176 habitat map      1
2177 habitat suitability      2
2178 habitat type      2
2179 Habitat. Posavina      1
2180 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2181 halbsib-progeny tests.      1
2182 half-shrubs      1
2183 half-sib potomstvo      1
2184 half-sib progenies      1
2185 Haljevo forest      1
2186 Hamamelis      2
2187 hantaviruses      1
2188 hantavirusi      1
2189 hard ticks      1
2190 hardwood      1
2191 hardwood-broadleaf species      1
2192 harvest scheduling      1
2193 harvester      8
2194 harvesteri i procesori      1
2195 harvesting conditions      1
2196 haul.      1
2197 haulage tracks      1
2198 Hauling and transportation of timber      1
2199 haustorij      1
2200 haustorium      1
2201 hazardous waste      1
2202 health      2
2203 health and safety      1
2204 health status      1
2205 health status category of stand      1
2206 health tourism      1
2207 heat transfer.      1
2208 heat treatment (HT)      1
2209 heavy metals      2
2210 heavy thinning      1
2211 height      4
2212 height and height increment      1
2213 height and root collar diameter      1
2214 height and volume growth      1
2215 height growth      5
2216 height growth pattern      1
2217 height increment      2
2218 height of sprout      1
2219 Helleboro nigri-Piceetum      1
2220 Hemiptera      4
2221 herbaceous plants      1
2222 herbaceous species of the forest edge      1
2223 herbicid      1
2224 herbicide      1
2225 herbicide sensitivity      1
2226 herbicides      1
2227 herbicidi      1
2228 Hercegovina      1
2229 hereditary basis      1
2230 heredity      1
2231 heretability      1
2232 heritability      1
2233 Herzegovina      1
2234 Hibiscus      2
2235 hibridi      2
2236 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2237 hidrologija      1
2238 hidrološka uloga      2
2239 hidromeliorativni zahvati      1
2240 hidropedološke karakteristike      1
2241 hidrotehničke mjere      1
2242 high forest      1
2243 higrofilne šume      1
2244 hilly area      1
2245 hind body weight      1
2246 hiperforezija      1
2247 hiperparazitoid      2
2248 Hippophaë rhamnoides      2
2249 Hippophao-Berberidetum      2
2250 Histiostoma piceae      2
2251 Histiostoma ulmi      1
2252 Histiostomatidae      3
2253 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2254 historical development      1
2255 historical outbreaks      1
2256 historical park      1
2257 historical presentation      1
2258 historical value      2
2259 history of forestry      2
2260 history of HŠD      1
2261 hladne temperaturne jedinice.      1
2262 hladno-vlažna stratifikacija      1
2263 hlapljive komponente      1
2264 hloroza listova      1
2265 Hober forest park      1
2266 Hohenadel´s method      1
2267 Hohenadlova metoda      1
2268 hollow-horned animal      1
2269 Holm oak      1
2270 Homeland war      1
2271 homogenizacija      1
2272 homogenization      1
2273 honey plants      1
2274 horn length      1
2275 Hornbeam hop      1
2276 Hornbeam oriental      1
2277 hornbeam wood      1
2278 horns      1
2279 horse chestnut      2
2280 horse chestnut protection      1
2281 horticultural elements      1
2282 horticul­tural value      2
2283 horticulture      1
2284 hortikultura      1
2285 hortikulturna vrijednost      2
2286 hortikulturni elementi      1
2287 host      1
2288 host plants      1
2289 hosts      2
2290 hrana      1
2291 hranidba      1
2292 hranljiva      1
2293 hrast      3
2294 hrast crnika      2
2295 hrast crnika (Quercus ilex)      2
2296 hrast crnike      1
2297 hrast kitnjak      9
2298 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2299 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2300 hrast lužnjak      40
2301 Quercus%20robur%20L.) STYLE="text-decoration:none">hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
2302 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2303 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
2304 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2305 hrast medunac      3
2306 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2307 hrast oštrika      1
2308 hrast sladun      1
2309 hrastov ponik      2
2310 hrastova mrežasta stjenica      1
2311 hrastova oblovina      1
2312 hrastova pepelnica      1
2313 hrastove šume      2
2314 hrastovi županije bjelovarske      1
2315 hrastovina      1
2316 Hrvatska      52
2317 Hrvatska – Dalmacija      1
2318 hrvatska flora      1
2319 hrvatska kuna      1
2320 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2321 Hrvatska vojna granica      1
2322 Hrvatska.      6
2323 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2324 Hrvatske šume d.o.o      1
2325 Hrvatske šume d.o.o.      4
2326 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2327 Hrvatski udio      1
2328 Hrvatsko Podunavlje      1
2329 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2330 hrvatsko šumarstvo      1
2331 HTRS96/TM      2
2332 human impact      1
2333 human presence      1
2334 human protection      1
2335 human resources in forestry      1
2336 humic acids      1
2337 huminske kiseline      1
2338 humizacija      1
2339 humofluvisol      2
2340 humus      3
2341 humus composition      1
2342 Hungavit      2
2343 hunt      1
2344 hunters      4
2345 hunting      6
2346 Hunting and fishing      1
2347 hunting area      1
2348 hunting associations      1
2349 hunting club rules      1
2350 hunting district      2
2351 hunting ground      1
2352 hunting ground biological casualties      1
2353 hunting grounds      1
2354 hunting illustration      1
2355 Hunting Management      3
2356 hunting society      1
2357 hunting-demographic intensity      1
2358 hunting-geographic intensity      1
2359 Husqvarna 365      2
2360 Hvar      2
2361 hvatanje      1
2362 hvatanje dabra      1
2363 hybrids      2
2364 hydrological role      2
2365 hydrology      1
2366 hydro-melioration treatments      1
2367 hydro-technical interventions      1
2368 hydro-technical measures      1
2369 ­hygrophilous species      1
2370 Hymenoptera      6
2371 Hymenoptera: Platygastridae      2
2372 hyperparasitoid      1
2373 hyperphoresy      1
2374 ICP Forests      8
2375 identifikacija.      1
2376 iglice      1
2377 IGRs      1
2378 II-G-10      2
2379 II-G-20      2
2380 ilegalni odstrel      1
2381 ilirske vrste      1
2382 illegal felling      1
2383 illegal killing      1
2384 Illegal timber trade      1
2385 ilovača      1
2386 image fusion      1
2387 imela      2
2388 imidaclopride      1
2389 imidakloprid      1
2390 imovna općina      2
2391 impact      1
2392 impacts of silvicultural measures      1
2393 implementation of H1 and H2      1
2394 importance of species      1
2395 improvement by selfing      1
2396 improving management practices      1
2397 in situ and ex situ methods      1
2398 in situ i ex situ metode      1
2399 in utero      2
2400 inactive forest owners      1
2401 incomplete development      1
2402 increase in growth      1
2403 2 STYLE="text-decoration:none">increase of CO2      1
2404 increment      5
2405 Increment and cut      1
2406 increment and quality      1
2407 increment percentage      2
2408 increments      1
2409 indeks lisne povr šine      1
2410 indeks raznolikosti.      1
2411 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2412 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2413 indeks zaraze      1
2414 indeksi diverziteta      1
2415 indeksi točnosti      1
2416 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2417 index of infestation      1
2418 index values of common beech trees      1
2419 indicators      2
2420 indicators of productivity      1
2421 indices about forests      1
2422 Indigobush      2
2423 Indigobush bioproductivity      2
2424 Indigofera      2
2425 indikator dostupnosti      1
2426 Industrial pollution      1
2427 Industrial Round Timber in the Rough      1
2428 industrija      1
2429 industrija celuloze i papira      1
2430 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2431 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2432 industrijsko onečišćenje      1
2433 inercepcija      1
2434 inferencijalna statistika      1
2435 inferior and superior model trees      1
2436 infestation      2
2437 infestation intensity      1
2438 infiltracija      1
2439 infiltration      1
2440 inflammability and combustibility of fuel types      2
2441 informacijski sustav      1
2442 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2443 information system      1
2444 information system model      1
2445 informiranost      1
2446 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2447 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2448 initial spacing      1
2449 innovation      1
2450 innovations in forestry      2
2451 Innovativeness      2
2452 inovacije      1
2453 inovacije u šumarstvu      2
2454 inovativnost      2
2455 input-output analiza      1
2456 input-output analyses      1
2457 insect      3
2458 insect growth regulators      1
2459 insect pests      2
2460 insecticide      1
2461 insecticides      1
2462 Insectivores      1
2463 insects      1
2464 insekticid      1
2465 insekticidi      1
2466 insolacija      1
2467 insolation      1
2468 institucionalni okviri      1
2469 institutional framework      1
2470 intarzije      1
2471 integral approach      1
2472 integral management with ecosystems in space      1
2473 integral watershed management      1
2474 integralni pristup      1
2475 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2476 integrated forest protection      1
2477 integrated oak timber protection      1
2478 integrated timber protection      1
2479 integrirana zaštita hrastove oblovine      1
2480 integrirana zaštita oblovine      1
2481 integrirana zaštita šuma      1
2482 intelektual no vlasništvo      1
2483 intellectual ownership      1
2484 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2485 intensity of infection      2
2486 intensity of infestation      3
2487 intensive      1
2488 intenzitet fotosinteze      1
2489 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2490 intenzitet prorede      2
2491 intenzitet zaraze      6
2492 inter- and intrapopulation variability.      1
2493 interakcija genotip × okolina      1
2494 interception      1
2495 interdisciplinarni pristup      1
2496 interdisciplinary approach      1
2497 interesi      1
2498 interest associations      1
2499 interests      1
2500 interlaboratory testing      1
2501 international standards      1
2502 Internet      3
2503 internetske usluge      1
2504 interpopulation and intrapopulation variability      1
2505 interpopulation variability      1
2506 intesivelly thinning      1
2507 intra- and interpopulation variability      1
2508 Intraclonal and interclonal variability      1
2509 intraclonal variability      1
2510 intrapopulation and interpopulation variability      1
2511 intrapopulation variability      1
2512 intraspecific      1
2513 introduction      6
2514 introduction of changes in business      1
2515 introdukcija      9
2516 introgresija      1
2517 invasive alien species      1
2518 invasive pest      1
2519 invasive species      10
2520 invasive trees      1
2521 invazivna strana vrsta      1
2522 invazivna vrsta      5
2523 invazivne drvenaste vrste      1
2524 invazivne vrste      5
2525 invazivni insekt      1
2526 invazivni štetni organizam      1
2527 invazivni štetnik      1
2528 inventarisation of woody plants      1
2529 inventarizacija dendroflore      1
2530 inventarizacija drveća i grmlja      1
2531 inventura      1
2532 inventura šuma      4
2533 inverzija vegetacije      1
2534 investments      1
2535 injuries at work      2
2536 IPGRI      1
2537 Ips typographus      2
2538 iptera      1
2539 irregular planting      1
2540 iskoristavački pokazatelj      1
2541 iskorišćivanje šuma      1
2542 iskorištavanje šuma      2
2543 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2544 iskorištenje      2
2545 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2546 island Mljet      1
2547 islands      1
2548 ISO 11277      1
2549 Isoenzyme      2
2550 isoenzymes      1
2551 Isparta      2
2552 ispitivanje      2
2553 ISPM 15      4
2554 ispuštanje      1
2555 ispuštanje dabra      1
2556 ISTA pravila      1
2557 ISTA rules      1
2558 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2559 Istočna Slavonija      1
2560 istovjetne točke      1
2561 Istra      2
2562 Istra (Hrvatska)      1
2563 istraživanja      1
2564 istraživanje tržišta      1
2565 Istria      1
2566 Italian oak      2
2567 ITS2 regije      1
2568 ITS2 region      1
2569 Ivanščica      3
2570 Ixodidae      2
2571 izbojci      1
2572 izgorena površina      1
2573 izložak (eksponat)      1
2574 Izložbe-sajmovi      1
2575 izloženost      3
2576 izlučenje      1
2577 izlučivanje sastojina      2
2578 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2579 izmjera šuma      4
2580 izmjera šumskog drveća      1
2581 iznošenje drva      1
2582 izoenzimi      9
2583 izoenzymes      1
2584 izolacija gljiva      1
2585 izrada i privlačenje drva      1
2586 izravno i difuzno svjetlo      1
2587 Izvanredna stanja      1
2588 izvješće eksperata iz Kanade      2
2589 izvješćivanje      1
2590 izvoditelji šumskih radova      2
2591 izvođenje šumskih radova      1
2592 Izvoz i Uvoz      1
2593 izvozni putovi      1
2594 izvoženje drva.      1
2595 jablan      1
2596 Jadran      1
2597 jadranski otoci      1
2598 jadransko područje      1
2599 Jagdausstellungen      1
2600 jajna legla      1
2601 jajnici      1
2602 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2603 jake prorjede      1
2604 Japage      2
2605 jarebica kamenjarka – grivna      1
2606 Jarebica kamenjarka grivna      1
2607 jasen      2
2608 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2609 Jasminum      2
2610 javni šumarski instituti      1
2611 javno mišljenje      1
2612 javno podsticanje šumarstva      1
2613 jedinstvena metoda      1
2614 jedinstveni model      1
2615 jednadžbe rasta      1
2616 jednakokutna spirala      1
2617 jednodobne bukove sastojine      2
2618 jednodobne regularne sastojine      1
2619 jednodobne sastojine      1
2620 jednodobno gospodarenje      1
2621 jednofazni rast      1
2622 jednogodišnje sadnice      1
2623 jednospolna      1
2624 jela      8
2625 jela obična      1
2626 jela.      1
2627 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2628 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2629 jelen fratar      1
2630 Jelen lopatar      1
2631 jelen obični      5
2632 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2633 jelovina (Abies alba Mill)      1
2634 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2635 jestiva      1
2636 jestive gljive      1
2637 Joinery and Cabinet making      2
2638 joint- stock company in forestry      1
2639 Josip Ettinger      2
2640 Journal of Forestry      1
2641 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2642 Judas tree      1
2643 judino drvo      1
2644 Juglans L.      2
2645 Juglans nigra      1
2646 jugoistočna Europa      3
2647 juniper      1
2648 jura      1
2649 juvenilno drvo      1
2650 Južna Afrika      1
2651 Južna/Srednja Europa      1
2652 kadmij      1
2653 kadrovi u šu­marstvu      1
2654 kakvoća      1
2655 kakvoća drvnih sortimenata      1
2656 kakvoća stabala      1
2657 kalabrijski bor      2
2658 kalij      2
2659 Kalnik      2
2660 Kalnik forest      1
2661 kamenolom Očura II      1
2662 kamenjarka.      1
2663 kanader i demon      1
2664 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2665 Kappa statistika      1
2666 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2667 karakteristike staništa      1
2668 karantenski štetnik      1
2669 karbonatnenaslage      1
2670 kariotip      1
2671 karotenoidi      1
2672 karst      3
2673 karst phenomena      1
2674 karta staništa      1
2675 karta širenja buke      1
2676 karta šumskih zajednica      1
2677 karte      1
2678 kartiranje šumskog drveća      1
2679 kartografska generalizacija      1
2680 Karyotypes      1
2681 kaštelansko područje      1
2682 katastar      1
2683 katastar vodnih potencijala      2
2684 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2685 kavkaska jela      1
2686 keficijent unutarnjeg rasta      1
2687 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2688 kemijska svojstva tla      1
2689 kemijski sastav      1
2690 kemijski sastav sjemena      1
2691 kemijski sastav tla      1
2692 kemizam biljnog materijala.      1
2693 kermes berry      1
2694 Kermes oak      1
2695 kestenov moljac miner      1
2696 kestenova osa šiškarica      1
2697 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2698 kitnjak      1
2699 klasična otvorenost      1
2700 klaster analiza      3
2701 klasterska analiza      1
2702 klen      2
2703 klet      1
2704 klijanci      2
2705 klijanje      1
2706 klijavost      2
2707 klima      9
2708 klima-požarna područja      1
2709 klima-požarna područja.      1
2710 klimatološki parametri      1
2711 klimatska promjena      1
2712 klimatske karakteristike      1
2713 klimatske promjene      8
2714 klimatski čimbenici      2
2715 klimatski ekscesi      1
2716 klimatski model      1
2717 klimatski scenariji      1
2718 klinalna varijabilnost      2
2719 klizišna osjetljivost      1
2720 klizna sredina      1
2721 klon      1
2722 klon topole I-214      1
2723 klonovi      1
2724 klonovi bijele vrbe      2
2725 klonovi stablastih vrba      1
2726 klonovi topola      2
2727 klonovi topole      1
2728 klonska sjemenska plantaža      2
2729 klonske sjemenske plantaže      2
2730 klonski arhivi      1
2731 klonski testovi crnih topola      1
2732 klonski uz.orci      1
2733 klonsko šumarstvo      1
2734 Klorofilmetar CCM-200      1
2735 kljove      2
2736 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2737 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2738 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2739 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2740 Koelreuteria      2
2741 količine goriva      1
2742 kolonizacija      1
2743 kolotrag      1
2744 koluvij      1
2745 koljik      2
2746 komasacija      1
2747 komparacija stanja za 2009.      1
2748 komparativna analiza      1
2749 komparativna metoda istraživanja      1
2750 kompleksni sustavi      1
2751 kompleksnost      1
2752 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2753 kompromis      1
2754 Komrčar      2
2755 komuniciranje      1
2756 komunikacijske aktivnosti      1
2757 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2758 koncepcija      2
2759 konflikti      1
2760 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2761 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2762 konsenzus      1
2763 kontejner      1
2764 kontejneri      1
2765 kontejnerske sadnice      1
2766 kontejnerski uzgoj      1
2767 kontinentalna Hrvatska      1
2768 kontrola      1
2769 kontrola korova      1
2770 kontroling      1
2771 kontrolne pokusne plohe      1
2772 konverzija      1
2773 konverzija panjača      1
2774 konzervacija      1
2775 konzervacija vlage      1
2776 konzervacija vlage u tlu      1
2777 konzultacije      1
2778 Kopački rit      2
2779 kopulacija      1
2780 kora      2
2781 koranje      1
2782 korelacija      1
2783 korelacijska veza      2
2784 korijen      2
2785 korištenje zemljišta      2
2786 korjenov sustav      1
2787 korološke i fitocenološke značajke      1
2788 korov      1
2789 korovi      1
2790 korovska vegetacija      1
2791 košćela      1
2792 koštunica      1
2793 kovanice      1
2794 Köyceğiz      2
2795 krajobraz      1
2796 krajobraz.      1
2797 krajobrazna raznolikost      1
2798 kramp      1
2799 kraniometrija      1
2800 Krapinsko-zagorska Count      1
2801 Krapinsko-zagorska County      1
2802 Krapinsko-zagorska županija      2
2803 kras      1
2804 Krasno      2
2805 kraška polja      1
2806 kratke ophodnje.      1
2807 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2808 kreativnost      2
2809 kreda      1
2810 kriging      2
2811 krimski bor      1
2812 kriterij kvaliteta      1
2813 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2814 kriteriji za investiranje      1
2815 kritosjemenjače      1
2816 krivulje indeksa staništa      1
2817 krize      1
2818 kronika      1
2819 krpelj      1
2820 krš      4
2821 krški fenomeni      1
2822 krupna divljač      1
2823 krupno drvo      1
2824 krupno korijenje      1
2825 krupnoća žira      2
2826 kružne primjerne plohe      1
2827 kserofitna      1
2828 kukac      3
2829 kukavica      1
2830 kukci      1
2831 kukci potkornjaci      1
2832 kukcojedi      1
2833 kultivari      1
2834 kultivari tise      1
2835 kultura      3
2836 kultura crnog bora      1
2837 kulture kratkih ophodnji      2
2838 kulturni pejzaž      1
2839 kulturno povijesna baština      1
2840 Kunstinseln      1
2841 kupnja šuma      1
2842 kva liteta sjemena      1
2843 kvalitativno iskorištenje      1
2844 kvalitet      1
2845 kvaliteta      2
2846 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2847 kvaliteta sadnica      2
2848 kvaliteta staništa      1
2849 kvaliteta žira      1
2850 kvaliteta života      1
2851 kvantitativna obilježja      1
2852 kvantitativna svojstva      1
2853 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2854 kvantna učinkovitost      1
2855 kvarter      1
2856 laboratorijski uzgoj      1
2857 laboratory rearing      1
2858 lanac      1
2859 land consolidation      1
2860 land mines      1
2861 land performance      1
2862 land use      2
2863 landed municipality      1
2864 landfill gas      1
2865 landforms      1
2866 Landsat      2
2867 Landsat 7      2
2868 landscape      1
2869 landscape artist      1
2870 landscape design      1
2871 landscape diversity      1
2872 landscape metrics      1
2873 landscape.      1
2874 landslide susceptibility      1
2875 lapor      1
2876 large wood of Italian oak      1
2877 larvae      1
2878 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2879 Laudonov Gaj      4
2880 laurel      1
2881 Law      1
2882 law regulations      1
2883 lawn      1
2884 laying date      1
2885 layout of the islet      1
2886 layout proposal      1
2887 leachate      1
2888 leaf      1
2889 leaf area      1
2890 leaf area index      1
2891 leaf developmental instability      1
2892 leaf litter      1
2893 leaf morphology      6
2894 leaf nitrogen dynamic      1
2895 leaf photosynthetic traits      1
2896 leaf shape      1
2897 leaf third-flush      1
2898 leaf unfolding      1
2899 leafing phenological stages      1
2900 leafminers      1
2901 legislation      1
2902 legislative      1
2903 Lekenik      2
2904 length of assortment      1
2905 length of the nibbled part of a shoot      1
2906 lengths      1
2907 Leopard      2
2908 Lepidoptera      5
2909 Leptoglossus occidentalis      2
2910 Lespedeza      2
2911 level of knowledge.      1
2912 libanonski cedar      1
2913 library      1
2914 Liburnian karst      1
2915 Liburnijski krš      1
2916 licenciranje      2
2917 licensing      2
2918 ličinke      1
2919 LiDAR      4
2920 life forms      1
2921 lifelong learning      1
2922 light      2
2923 lightweight unmanned aerial vehicles      1
2924 Lika      6
2925 limit values      2
2926 limiting forces      1
2927 linear correlation      1
2928 linear trend      1
2929 linearna analiza regresije      1
2930 linearna korelacija.      1
2931 linearni trend      1
2932 lines below electro-energetic facilities      1
2933 linoleic acid      1
2934 linoleinska kiselina      1
2935 Liocourt´s distribution      1
2936 Liocourtova distribucija      2
2937 liquid nitrogen      1
2938 Lisičine      1
2939 Lisičine Arboretum      2
2940 lisni mineri      1
2941 list      1
2942 listanje      1
2943 listinac      3
2944 listopadna      1
2945 listopadne šume      1
2946 lisymeters      1
2947 lišće obične bukve      1
2948 lišće perasto      1
2949 litače      1
2950 lithological unit      1
2951 litološka cjelina      1
2952 litter      1
2953 litter mass loss      1
2954 livelihoods      1
2955 lizimetri      2
2956 load masses      1
2957 local community      1
2958 Local population      1
2959 locality      1
2960 log      1
2961 log skidding      1
2962 log value yield.      1
2963 log volume yield      1
2964 logger injuries      1
2965 logging      3
2966 logging as sylvicultural care of stands      1
2967 Logging operations      1
2968 logging residue      1
2969 logging residues      1
2970 logging strategy      1
2971 logistic regression      3
2972 logistička regresija      3
2973 lokacija      1
2974 lokalna zajednica      1
2975 Lokalne populacije      1
2976 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2977 Longe-range      1
2978 longitudinal clearance radius      1
2979 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2980 long-term storage      1
2981 Lonicera      2
2982 Lonjsko polje NP      1
2983 lopatar      1
2984 Loranthus europaeus Jacq.      6
2985 losses      2
2986 lov      1
2987 lovac      1
2988 lovačka ilustracija      1
2989 lovačka udruga kotara senjskog      1
2990 lovačke izložbe      1
2991 lovačke udruge      1
2992 Lovački dio izložbe      1
2993 lovci      2
2994 lovište      7
2995 lovni trupčići      2
2996 lovno gospodarenje      3
2997 lovno područje      1
2998 lovno stablo      1
2999 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3000 lovno-demografski intenzitet      1
3001 lovno-geografski intenzitet      1
3002 lovor      1
3003 Lovran marron      1
3004 lovranski marun      1
3005 lovstvo      4
3006 lovstvo i lovno gospodarenje      2
3007 Lovstvo i ribarstvo      1
3008 low attack      1
3009 low quality and small-sized diameter logs      1
3010 low tree      1
3011 Lower Austria      1
3012 lower tusks      1
3013 lowland      1
3014 lowland forest      1
3015 lowland forest ecosystems      3
3016 Lowland forests      4
3017 lowland forests of pedunculate oak      1
3018 lowland region      1
3019 low-lying areas      1
3020 lubanja      1
3021 lubricant consumption      1
3022 Lumber operations      1
3023 lumber value yield      1
3024 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
3025 lužnjak      2
3026 Lymantria dispar      2
3027 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3028 Lymantria monacha      2
3029 Lymantriidae      1
3030 Lyme borreliosis      1
3031 Lymnatria monacha      1
3032 Lynx lynx      2
3033 lysimeters      1
3034 ljetna suša      2
3035 ljudska prisutnost      1
3036 ljudski utjecaj      1
3037 M.Sc.      1
3038 Macedonian oak      1
3039 Maceljsko gorje      2
3040 machine felling      1
3041 machine felling and processing      1
3042 machine´s own resistance power      1
3043 macroclimatic adaptedness      1
3044 macrofungi      1
3045 macroscopic characteristics      1
3046 magistarski rad      1
3047 magnezij      1
3048 Magnolia L.      1
3049 Mahaleb cherry tree      1
3050 maintenance of forest roads      1
3051 makedonski hrast      2
3052 makija      2
3053 makija planike      1
3054 maklen      1
3055 makrogljive      1
3056 makroklima      1
3057 makroklimatska prilagodba      1
3058 makroskopske karakteristike      1
3059 Maksimilijan Habsburški      1
3060 Maksimir Park      2
3061 mala i srednja poduzeća      1
3062 Mala Kapela      1
3063 malati      1
3064 mali alati      1
3065 mali osmerozubi smrekov pisar      1
3066 Malus Mill.      1
3067 mammal      1
3068 man activities      1
3069 managed beech forests      1
3070 management      7
3071 management actors      1
3072 management constraining factors      1
3073 management of      2
3074 management plan      2
3075 management planning      1
3076 management plans      1
3077 management style      1
3078 management unit "Česma"      1
3079 map of forest communities      1
3080 maps      1
3081 maquis      1
3082 maquis of strawberry tree      1
3083 market      4
3084 market relations      1
3085 market research.      1
3086 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3087 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3088 marking      1
3089 marquetry      1
3090 marquetry techniques      1
3091 marrons      1
3092 maruni      1
3093 masa      1
3094 masa košuta      1
3095 masa rogovlja      1
3096 masa suhe tvari      1
3097 mase tovara      1
3098 masena koncentracija      1
3099 maslinik      2
3100 mass concentration      1
3101 master´s thesis      1
3102 mastic      1
3103 mastic tree      1
3104 mastika      1
3105 matematički modeli      1
3106 matični fond      1
3107 matični supstrat      1
3108 matičnjak plemki      1
3109 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3110 mature stands      1
3111 maturity dimension      1
3112 MaxEnt      1
3113 MaxEnt (model maksimalne entropije)      1
3114 Maximilian von Habsburg      1
3115 Maximum Likelihood      2
3116 Mean breast diameter      1
3117 mean extraction distance      1
3118 mean skidding distance      1
3119 measurement      1
3120 measurement errors      1
3121 measuring elements      1
3122 measuring procedure      1
3123 mechanical felling      1
3124 mechanical properties of wood      1
3125 mechanisms of financing      1
3126 mechanized of silvicultural works      1
3127 Mediteran      2
3128 mediteranska područja      1
3129 mediteranska vegetacija      1
3130 mediteranske šume      1
3131 mediteransko krško područje      1
3132 Mediterranean      3
3133 Mediterranean karst area      2
3134 Mediterranean regions      1
3135 mediterranean vegetation      1
3136 medljikovac      1
3137 medonosno bilje      1
3138 medunac      1
3139 Medvednica      1
3140 Medvednica Mount      1
3141 Medvednica Nature Park      1
3142 medvjeđa lijeska      1
3143 Međimurje      2
3144 međulaboratorijske usporedbe      1
3145 Međunarodne konvencije      1
3146 međunarodne norme      1
3147 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3148 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3149 međupopulacijska varijabilnost      1
3150 mehanička svojstava drva      1
3151 mehanička svojstva      1
3152 mehanička svojstva drva      1
3153 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3154 mehanizirana bušilica      1
3155 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3156 mehanizmi financiranja      1
3157 melioracija      1
3158 melioracija krša      1
3159 melioracijski učinci      1
3160 menadžment      1
3161 menagement klas      1
3162 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3163 meningoencephalitis      1
3164 merchantable wood volume      1
3165 merkan-lilizam      1
3166 mesophilous chestnut forests      1
3167 Metcalfa pruinosa      2
3168 meteorological factors      1
3169 meteorološki čimbenici      1
3170 meteorološki indeks požara      2
3171 me­teorološki indeks požara      1
3172 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3173 method of thinning of regular forest      1
3174 methods      1
3175 metoda najbližih susjeda      1
3176 metoda pokusnih ploha      1
3177 metoda prorede      1
3178 metoda sjemenomjera      1
3179 metoda sjetve      1
3180 metoda tetive      1
3181 metoda tetrazola      1
3182 Metoda vrtložne kovarijance      1
3183 metode      1
3184 metode vrednovanja      1
3185 metrika krajobraza      1
3186 mezijska bukva      1
3187 mezofilne kestenove šume      1
3188 micoses of needles      1
3189 microbiological characteristics of the soils      1
3190 microclimate      5
3191 microorganism functional groups in the soil      1
3192 microrelief      1
3193 micro-relief      1
3194 microsatelite      1
3195 microsatelites SSR      1
3196 microsatellite markers      1
3197 microsatellites      2
3198 microsporidia      1
3199 mid- and long-term planning      1
3200 middle breast diameter      1
3201 middle volume of trees      1
3202 middle-aged stand      1
3203 mikocenoza      1
3204 mikorizne gljive      1
3205 mikoze      1
3206 mikoze iglica      1
3207 mikrobiološke značajke tala      1
3208 mikroelementi      1
3209 mikroklima      5
3210 mikroklima šume      1
3211 mikroreljef      1
3212 mikrosateliti      4
3213 mikrosatelitni biljezi      1
3214 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3215 mikrosporidija      1
3216 Milan Knežević      2
3217 Milan Stribrny      2
3218 MIMIC model      2
3219 mine      3
3220 mineral nutrients      2
3221 mineral raw materials      1
3222 mineralna hraniva      2
3223 mineralne sirovine      1
3224 minimum population size      1
3225 miniranost      1
3226 mirror stereoscope      1
3227 mistletoe      3
3228 mišoliki glodavci      1
3229 mitochondrial control region      1
3230 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3231 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3232 mixed and pure stands of beech      1
3233 mixed plantations      1
3234 mjere asimetrije      2
3235 mjereni postupak      1
3236 mjerenje      1
3237 mjerila      1
3238 mjesečna ocjena žestina      1
3239 mjesto lanjenja      1
3240 mješovita kultura      1
3241 mješovite i čiste sastojine      1
3242 mlada sastojina      1
3243 mlade bjelogorične sastojine      1
3244 mladi naraštaj      3
3245 mladik      2
3246 mobile cable crane      1
3247 močenje plodova      1
3248 model      5
3249 model normally      1
3250 model of departmental research      1
3251 model of middle-aged forest      1
3252 model oplemenjivanja      1
3253 model predviđanja cijena      1
3254 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3255 model resornoga istraživanja      1
3256 model sustava informacija      1
3257 model vrednovanja      2
3258 modeli procjene volumena      1
3259 modeli rasta      1
3260 modeling      1
3261 modeliranje      4
3262 Modeliranje goriva      1
3263 Modelling      2
3264 modelna srednjodobna sastojina      1
3265 modelni normalitet      1
3266 modification      1
3267 modificirana Brinkova funkcija      1
3268 modificirana skala      1
3269 modificirani AHP      1
3270 modified Brink’s function      1
3271 modified scale      1
3272 modified-AHP      1
3273 modifikacije      1
3274 moesian beech      1
3275 mogućnost razlikovanja      1
3276 moisture content      1
3277 moisture regime      1
3278 molecular diagnostic      1
3279 molecular identification      1
3280 molecular-biological methods      1
3281 molekularna dijagnostika      1
3282 molekularna identifikacija      1
3283 molekularne analize      1
3284 molekularno-biološke metode      1
3285 monetary value of wood assortments      1
3286 monitoring      9
3287 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3288 monitoring šuma      1
3289 monitoring u šumarstvu.      1
3290 Monochamus galloprovincialis      2
3291 monoculture      1
3292 monografija “Divokoza”      1
3293 monograph “Chamois”      1
3294 monokultura      1
3295 Monolit      1
3296 monthly severity ratings      1
3297 Montpellier      1
3298 morflogija klijanca      1
3299 morfo-anatomska karakterizacija      1
3300 morfologija      4
3301 morfologija češera i sjemena      1
3302 morfologija iglica      1
3303 morfologija klijanca      1
3304 morfologija korijena      1
3305 morfologija lista      6
3306 morfologija ploda      1
3307 morfologija sadnica      1
3308 morfologija sjemena      1
3309 morfologija tla      1
3310 morfološka kvaliteta šumskih sadnica      1
3311 morfološka obi lježja      1
3312 morfološka raščlamba      1
3313 morfološka svojstva      1
3314 morfološka svojstva sadnica      1
3315 morfološka varijabilnost      3
3316 morfološka varijabilnost.      1
3317 morfološke karakteristike      1
3318 morfometrija      1
3319 morfometrija rogovlja      1
3320 morfometrijska analiza      3
3321 morfo­metrijska analiza      1
3322 morfometrijska analiza lista      1
3323 morfometrijska analiza lista jasena      1
3324 morfometrijska varijabilnost      1
3325 morpho-anatomical characterization      1
3326 morphological analysis      1
3327 morphological characteristics      1
3328 morphological features of seedlings      1
3329 morphological properties      1
3330 morphological quality of forest seedlings      1
3331 morphological variability      3
3332 morphological variability.      1
3333 morphology      4
3334 morphometric analysis      4
3335 morphometric ash leaf analysis      1
3336 morphometric leaf analysis      1
3337 morphometric traits      1
3338 morphometric variability      1
3339 morphometrics of antlers      1
3340 morphometry      1
3341 mortalitet      5
3342 mortality      6
3343 Mosor      2
3344 motivacija      1
3345 motivation      1
3346 motor-manual      1
3347 motorna pila      3
3348 motorne pile      1
3349 motorni čistač      1
3350 Mottled Umber Moth      1
3351 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3352 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3353 mouflon      3
3354 mountain tourisms      1
3355 mountainous areas      1
3356 Mountainous Croatia      1
3357 Mountainous forests      1
3358 Mountainous Region of Croatia      1
3359 mountainous relief area      1
3360 Moving average      1
3361 mr. sc.      1
3362 mravasti kornjaš      1
3363 mreža      1
3364 mreža Natura 2000      1
3365 mreža šumskih cesta      1
3366 mrtvo drvo      2
3367 mtDNA      2
3368 muflon      4
3369 muflon (Ovis ammon L.)      1
3370 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3371 mulberry (Morus alba)      1
3372 mulching flail mower      1
3373 Multi Criteria Decision Making      1
3374 multiclonal cultures      1
3375 Multi-criteria decision analysis      1
3376 multi-criteria decision making      1
3377 multicriteria models      1
3378 multi-dimensional scaling      1
3379 multidimenzionalno skaliranje      1
3380 multidisciplinaran pristup      1
3381 multiklonske kulture      1
3382 Multiple criteria decision making      1
3383 multiple flushing      1
3384 multiple regression analyses      1
3385 multiple-use fo­restry      2
3386 multivariate analysis      2
3387 multivariate methods      1
3388 multivariatne meto­de      1
3389 multivarijacijska analiza      1
3390 multivarijatna analiza      1
3391 Mulj iz otpadnih voda      1
3392 muncipality      1
3393 munika      1
3394 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3395 munika u Hercegovini      1
3396 Mura      2
3397 mušmulasti glog      1
3398 Muzljanski rit      1
3399 mycocoenosis      1
3400 mycorrhizal fungi      1
3401 mycoses      1
3402 Myrto-Quercetum ilicis      2
3403 nabonos      1
3404 Nacionalna klasifikacija staništa      2
3405 Nacionalna klasifikacija staništa (NKS)      1
3406 Nacionalni park      1
3407 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3408 Nacionalni park Kornati      1
3409 Nacionalni park Plitvička jezera      2
3410 nacionalni parkovi      1
3411 način uzgoja      1
3412 nad zor stanja sastojina.      1
3413 nadmorska visina      1
3414 nadzemna biomasa      2
3415 nadzor      2
3416 Nadzorni odbor      1
3417 naftna kontaminacija      1
3418 nagib      1
3419 nagib terena      1
3420 Na-heksametafosfat      1
3421 Na-hexametaphosphate      1
3422 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3423 najmanja veličina populacije      1
3424 naknada      1
3425 naknada za općekorisne funkcije      1
3426 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3427 nalazišta tartufa      1
3428 nalazište u Zagrebu      1
3429 namnožio      1
3430 nanoindentacija      1
3431 nanoindentation      1
3432 nanotechnology      1
3433 nanotehnologija      1
3434 Na-pirofosfat      1
3435 naplodni sijek      1
3436 Na-pyrophosphate      1
3437 narodna imena životinja.      1
3438 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3439 narrowleafed ash      1
3440 narrow-leaved ash      8
3441 narrow-leaved ash tree      1
3442 nasad gumijevca      1
3443 naseljavanje škrinjica za gniježđenje      1
3444 nasljedne osnove      1
3445 nasljednost      3
3446 Našice      1
3447 National habitat classification      2
3448 National Habitat Classification (NHC)      1
3449 National park “Fruška gora”      1
3450 National Park Plitvička Jezera      1
3451 national parks nature parks      1
3452 native deciduous plants      1
3453 native species      1
3454 natječajna (početna) cijena      1
3455 natprosječni debljinski prirast      1
3456 Natura 2000 Ecological Network      1
3457 Natura 2000 habitat type 91E0*      1
3458 Natura 2000 network      1
3459 Natura2000      1
3460 Natural conditions of life      1
3461 natural drying of stockwood      1
3462 natural enemies      1
3463 natural foci      1
3464 natural heritage      1
3465 natural newgrowth      1
3466 natural reforestation      1
3467 natural reforestation (reestablishment)      1
3468 natural regeneration      3
3469 natural rege­neration      1
3470 natural regeneration and management.      1
3471 natural resources      2
3472 natural spreading      1
3473 natural stockwood drying      1
3474 naturalizam      1
3475 nature      1
3476 nature conservation      2
3477 nature park      1
3478 Nature Parks      1
3479 nature preservation      1
3480 nature protection      6
3481 nature protection areas      1
3482 nature resources      1
3483 navigation      1
3484 NDVI      1
3485 neaktivni šumoposjednici      1
3486 nearest neighbor analysis      1
3487 necrosis      1
3488 nedostatak vode      2
3489 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3490 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3491 nedrvni šumski proizvodi      2
3492 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3493 needle characteristics      1
3494 needle morphology      1
3495 negativna selekcija      1
3496 nekroza      1
3497 nelegalne sječe      1
3498 nelinearna regresija      1
3499 Nemonetarne usluge šuma      1
3500 Nemozoma      1
3501 nenosivo tlo      1
3502 neofiti      1
3503 neophytes      1
3504 nepotpuni razvoj      1
3505 neprava srž      1
3506 neprava srž bukve      1
3507 nepravilan klijanac      2
3508 nepravilna sadnja      1
3509 nesreće na radu      1
3510 nestabilnost razvoja lista      1
3511 nest-box occupation      1
3512 nested PCR      1
3513 network      1
3514 Networks      1
3515 neutrofilne šume      1
3516 new host      1
3517 new introduction      1
3518 new localities      1
3519 new locality      1
3520 new record      2
3521 new silvicultural options      1
3522 new truffle locality      1
3523 news: capacity planning      1
3524 Nezakonita trgovina drvom      1
3525 N-fixation      1
3526 niska gustoća      1
3527 nisko drvo      1
3528 nitrate reductase activity      1
3529 nitrogen      3
3530 nitrogen accumulation      1
3531 nizina      2
3532 nizinska šumska područja      1
3533 nizinske šume      5
3534 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3535 nizinski brijest      1
3536 nizinski šumski ekosustavi      3
3537 nizinsko područje      2
3538 Noble Hardwoods      1
3539 Noctuidae      2
3540 noctuids      1
3541 noise propagation map      1
3542 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3543 nominalna gustoća      1
3544 Non wood forest products and services      1
3545 non-bearing soil      1
3546 nonlinear dynamical systems      1
3547 nonlinear regression      1
3548 non-market forest functions      1
3549 Non-Monetary services from forests      1
3550 nonwood forest function.      1
3551 non-wood forest products      1
3552 nonwood forest products and servised      1
3553 norma ISO 11277.      1
3554 norma vremena      1
3555 normal model      2
3556 normal models      1
3557 normal seedling      2
3558 normal structure      1
3559 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3560 normala      4
3561 normalitet      1
3562 normalized difference vegetation index      1
3563 normalna raspodjela stabala      1
3564 normalni poprečni profil      1
3565 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3566 normals      1
3567 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3568 norme vremena      1
3569 norme za čvrsta biogoriva      1
3570 normizacija      1
3571 North America      1
3572 Northeastern Anatolian      1
3573 northern Croatia      1
3574 northern Velebit      2
3575 Northwestern Croatia      1
3576 Norway spruce      5
3577 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3578 nouctuid moths      1
3579 nourishing      1
3580 nova nalazišta      2
3581 nova šumskouzgojna rješenja      1
3582 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3583 novčanice      1
3584 novi domaćin      1
3585 novi ekološki trend      1
3586 novi nalaz      1
3587 novi pristup korištenja podataka      1
3588 novo nalazište      1
3589 novosti: plan kapaciteta      1
3590 novounesena vrsta      1
3591 novoutvrđene vrste      1
3592 NP Brijuni      2
3593 NPK fertlizer 7:14:21      1
3594 NPK gnojivo 7:14:21      1
3595 number and packs density      1
3596 number and size of stomata      1
3597 number of adult roe deer does      1
3598 number of fawns      1
3599 Number of flowers and fruits      1
3600 number of kids      1
3601 number of plants      1
3602 number of root tips      1
3603 number of sprouts on the trunk.      1
3604 number of trees      1
3605 numerical analysis      3
3606 numerička analiza      3
3607 numeričko bonitiranje      1
3608 numerousness natural new growth and stand age.      1
3609 numerousness/abundance      1
3610 nurse plants      1
3611 nurseries      1
3612 nursery      6
3613 nursery germination      1
3614 nursery plant production      1
3615 nursery production      3
3616 nutrient status      2
3617 nutritional status      2
3618 NW Adriatic      1
3619 NW Croatia      1
3620 njega      8
3621 njega cijepova      1
3622 njega pomlatka      1
3623 njega šuma      2
3624 njega šume      1
3625 njegovanje      1
3626 oak      2
3627 oak (Quercus robur L.)      1
3628 Oak downy      2
3629 oak forests      1
3630 oak lace bug      1
3631 oak round timber      1
3632 oak seedlings      1
3633 oaks in the Bjelovar County      1
3634 oakwood      1
3635 obalna vegetacija      1
3636 obalne vrste drveća      1
3637 Obedska Bara      2
3638 obična bukva      18
3639 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3640 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3641 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3642 obična bukva.      1
3643 obična jela      13
3644 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3645 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3646 obična smreka      6
3647 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3648 obična tisa      1
3649 obični bagrem      1
3650 obični bor      5
3651 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3652 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3653 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3654 obični čempres      1
3655 obični grab      1
3656 obični jasen      2
3657 Obični orah      3
3658 object-oriented forest classification      1
3659 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3660 oblični broj      1
3661 oblik debla      2
3662 oblik lista      1
3663 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3664 oblo drvo      2
3665 obnova      3
3666 obnova i održavanje      1
3667 obnova sastojina      2
3668 obnova šuma      3
3669 obnova šumskih krajolika.      1
3670 obnova vrtova      1
3671 obnovljivi izvori      1
3672 obnovljivi izvori energije      2
3673 obnovljivi prirodni resurs      1
3674 obnovljivi prirodni resursi      1
3675 obnovljivi resursi      1
3676 obojenost i zimska retencija lišća      1
3677 Obolodiplosis robiniae      2
3678 oborina      1
3679 oborine      4
3680 obrana od poplave      1
3681 obrast      2
3682 obrazovanje      1
3683 obrazovanje kadrova      1
3684 Obrenovački Zabran      2
3685 obujam stabala      1
3686 obuka      1
3687 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3688 occupational injuries      1
3689 occurrence      1
3690 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3691 ocjena primjenjivosti      1
3692 ocjena stanja      1
3693 ocjena trofeja      1
3694 ocjenjivanje lovačkih trofeja      1
3695 ocjenjivanje prikladnosti      2
3696 ocjenjivanje trofeja      1
3697 ocjenjivanje učinkovitosti      2
3698 očuvanje      2
3699 očuvanje genofonda      1
3700 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3701 očuvanje okoliša      1
3702 očuvanje prirode      2
3703 očuvanje staništa      1
3704 odabir scenarija gospodarenja      1
3705 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3706 odbitci dvostruke debljine kore      1
3707 odlagališni plin      1
3708 odlagalište      1
3709 odlaganje      1
3710 odlučivanje      1
3711 odnos visine i promjera      1
3712 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3713 određivanje visine stabla      1
3714 održavanje šumskih cesta      1
3715 održivi razvitak      1
3716 održivi razvoj      5
3717 odstrel      2
3718 odstrjel      2
3719 odstupanje      1
3720 odsumporavanje      1
3721 odumiranje      2
3722 odumiranje stabala      4
3723 odziv      1
3724 ograda      1
3725 ograničavajući faktori gospodarenja      1
3726 ogrijevno drvo.      1
3727 ogrjevna vrijednost      1
3728 okoliš      1
3729 ökologische Faktoren      1
3730 okrupnjavanje šumoposjeda      1
3731 oksidacijski stres      1
3732 old forestry map      1
3733 old towns and settlements      1
3734 old-field succession      1
3735 oleoptera      1
3736 olive grove      1
3737 Omiš      1
3738 omjer smjese      1
3739 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3740 onečišćenje      1
3741 onečišćenje voda      1
3742 onečišćenje zraka      2
3743 one-year-old seedlings      1
3744 opasni otpad      1
3745 opasnost od požara      1
3746 opća vitalnost      4
3747 općekorisna funkcija šume      1
3748 općekorisne funkcije      3
3749 općekorisne funkcije šuma      2
3750 open strips      1
3751 opening up of forests      1
3752 openings      1
3753 Operational Planning      2
3754 operativno planiranja      1
3755 operativno planiranje      1
3756 operativno vrijeme      1
3757 ophodnjica      1
3758 oplemenjivanje      1
3759 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3760 oplodna sječa      4
3761 oplodna sječa u grupama      1
3762 oplodna sječe      1
3763 oplodne sječe      2
3764 oplošje korijena      1
3765 oporavak      1
3766 opožarena površina      2
3767 oppenes of forest roads.      1
3768 oprašivanje      1
3769 oprema za pticu grabljivicu      1
3770 oprema za sokolara      1
3771 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3772 opseg šumskouzgojnih radova      1
3773 opsezi      1
3774 opterećenost olovom      1
3775 opterećenje šumskih ekosustava      1
3776 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3777 optimalna otvorenost      1
3778 optimum opennes      1
3779 organic carbon OC      1
3780 organic matter      2
3781 organizacija      2
3782 organizacija gašenja      1
3783 organizacijska kultura      2
3784 organizacijski ustroj zaštite      1
3785 organization      1
3786 organizational culture      2
3787 organizational protection system      1
3788 organska tvar      2
3789 or­ganska tvar tla      1
3790 organski ugljik OC      1
3791 Oriental beech      1
3792 Oriental Hornbeam      1
3793 original project method      1
3794 originalna metoda projektiranja      1
3795 ornamental plants trade      1
3796 ornithology      1
3797 ornitologija      1
3798 orografijski pojasi      1
3799 osa listarica      2
3800 Osijek      1
3801 osjetljivost na herbicide      1
3802 osjetljivost na požar      1
3803 oskoruša      1
3804 Osmocote Exact Standard      2
3805 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3806 osnova gospodarenja      2
3807 Osnovna državna karta (ODK)      1
3808 osnovne plohe      1
3809 osnovne vegetacijske jedinice      1
3810 osnovni fond      1
3811 osnovni fondovi divljači      2
3812 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3813 osobna računala      1
3814 ostaci od sječe      1
3815 Ostryo-Abietetum      2
3816 ostvarena proizvodnja      1
3817 ostvareni prirast      1
3818 osutost      2
3819 osutost iglica      1
3820 osutost krošanja      2
3821 osutost stabala      1
3822 osvjetljavanje      1
3823 Osvrti na izložbu      1
3824 oštećenost      2
3825 oštećenost krošanja      1
3826 oštećenost sjemena      1
3827 oštećenost stabala      1
3828 oštećenost šuma      2
3829 oštećenja      1
3830 oštećenja stabala      1
3831 oštećenje      2
3832 oštećenje iglica      1
3833 oštećenje stabala      1
3834 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3835 oštećivanje sastojine      1
3836 oštećivanje stabala i tla      1
3837 oštećivanje šuma      1
3838 Oštrica      2
3839 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3840 otjecanja vode      1
3841 otjecanje      1
3842 otkrivanje alternativnih ruta      1
3843 otoci      1
3844 otok Čiovo      1
3845 otok Krk      1
3846 otok Mljet      2
3847 otok Plavnik      1
3848 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3849 otopina pepela      1
3850 otopina tla      1
3851 otpad      3
3852 otpornost      1
3853 otvaranje šuma      1
3854 otvoreni prostor      1
3855 otvoreni sustav      1
3856 otvoreno lovište      1
3857 otvorenost      1
3858 otvorenost šumskim cestama.      1
3859 outbreak      1
3860 ovaries      1
3861 overhead costs      1
3862 overwintering      1
3863 overwintering niches      1
3864 Ovis ammon musimon      1
3865 ovlasti      1
3866 ownership and property conditions      1
3867 ownership restitution      1
3868 oxidative stress      1
3869 oxygen market      1
3870 ozljede      1
3871 ozljede na radu      3
3872 ozljede na stablima      1
3873 ozljede sjekača      1
3874 označavanje      1
3875 P. curvidens      2
3876 P. deltoides      2
3877 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3878 P. nigra Arnold      2
3879 P. thunbergiana Franco      2
3880 P. vorontzowi      2
3881 P. x euramericana      2
3882 p.o. Zagreb      1
3883 padaline      1
3884 panjača      1
3885 panjača planike      1
3886 panjače      1
3887 Papuk Natural Reserve      1
3888 parametar regresije (b)      1
3889 parameter of regression (b)      1
3890 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3891 Parasiten      1
3892 Parasitenkomplex      1
3893 parasitoid      2
3894 parasitoid wasps      1
3895 parazitoid      2
3896 parazitoidne ose      1
3897 parazitski kompleks      1
3898 Parčine      3
3899 Parectopa robinella      2
3900 Parectopa robiniella      2
3901 parent fund      1
3902 parent material      1
3903 park      1
3904 park forest      1
3905 Park Forest Hober      1
3906 park forest Marjan      1
3907 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3908 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3909 park prirode      1
3910 park prirode Telašćica      1
3911 Park prirode Učka      1
3912 park šuma      1
3913 Park šuma Marjan      1
3914 park Tašmajdan      1
3915 park-forest Komrčar      1
3916 parkovi      1
3917 Parkovi prirode      2
3918 parkovni objekti      3
3919 park-šuma      1
3920 park-šuma »Komrčar«      1
3921 park-šuma Hober      2
3922 Park-šume Grada Zagreba      1
3923 participatorni proces      1
3924 Participatory management      1
3925 participatory process      1
3926 particle size distribution      1
3927 pasivna zaštita      1
3928 pasji trn      1
3929 passive conservation      1
3930 past condition      1
3931 pasture      1
3932 paša      1
3933 Pašarenje      1
3934 pathways      1
3935 patologija      1
3936 Paulovnija 9501      1
3937 Paulovnija Shan Tong      1
3938 Paulownia 9501      1
3939 Paulownia Shan Tong      1
3940 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3941 payment for forest ecosystem services      1
3942 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3943 PCA      2
3944 pčelarstvo      1
3945 peat      1
3946 peat substrates      1
3947 pedicle      1
3948 pedigree      1
3949 pedofiziografske značajke      1
3950 pedogeneza      1
3951 pedogenezis      1
3952 pedological analyses      1
3953 pedologija      1
3954 pedology      1
3955 pedološke analize      1
3956 pedophysiographic features      1
3957 pedosfera      1
3958 pedosphere      1
3959 pedotransfer function PTF      1
3960 pedotransfer funkcija PTF      1
3961 Peduncled Oak      2
3962 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3963 pedunculate oak      35
3964 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3965 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3966 pedunculate oak       1
3967 PEEN      2
3968 pejsažist      1
3969 pejsažno oblikovanje      1
3970 peleti      2
3971 peletizacija sjemena      1
3972 pellet density      1
3973 pellets      2
3974 Pelješac      2
3975 penjačice      1
3976 People      1
3977 pepelnice      1
3978 percent share      1
3979 percent share of wood along thickness classes      1
3980 percentage increments of values      1
3981 Percentage of forest cover      1
3982 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3983 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3984 percentage of wood assortments      1
3985 percepcija      1
3986 perception      1
3987 performance appraisal      1
3988 performance evaluation      1
3989 period      1
3990 perioda      1
3991 periodicitet plodonošenja      1
3992 periodički prijelaz volumena      1
3993 peripheral population      1
3994 perivoj Ma­ksimir      2
3995 permanent experiment plot      1
3996 permanent experiments      1
3997 permeability      1
3998 perpetrator      1
3999 Persian walnut      1
4000 pest      1
4001 pest control      1
4002 pesticid      1
4003 pesticide      1
4004 pests      1
4005 Peter‘s mountain      1
4006 Petrova gora      1
4007 pH – solution      1
4008 pH oborina      1
4009 pH precipitation      1
4010 Ph u pirofosfatu      1
4011 Ph u vodi      1
4012 Ph. D.      1
4013 phaeropsis sapinea      1
4014 Phase I and II      1
4015 Phase II      1
4016 Phase III      1
4017 phenol      1
4018 phenological variability of flowering      1
4019 phenology      6
4020 pheno­logy.      1
4021 phenophases      1
4022 phenotypic plasticity.      1
4023 phenotypic stability      1
4024 phenotypic traits      1
4025 phenotypic variation      1
4026 pheromone baited traps      1
4027 pheromone dispenser      1
4028 pheromone trap      2
4029 pheromone traps      2
4030 pheromone-baited trap      1
4031 Pheroprax      2
4032 phosphorus      3
4033 photointerpretation key      2
4034 pH-otopina      1
4035 photosynthesis      3
4036 photosynthesis intensity      1
4037 photosynthetic pigments      1
4038 Phyllonorycter issiki      2
4039 Phyllonorycter issikii      2
4040 Phyllonorycter robiniella      2
4041 Phyllonorycter sp.      1
4042 Phyllonorycter spp.      1
4043 phylogeny      1
4044 physical and mechanical properties of abonos      1
4045 physical and mechanical properties of recent oak      1
4046 physical and mineral soil properties      1
4047 physical strain      1
4048 physics      1
4049 physiological parameters      1
4050 physiological quality of forest seedlings      1
4051 phytocenosis      1
4052 phytocoeno­logical community      1
4053 phytocoenological record      1
4054 phytocoenological units      1
4055 phytocoenology      1
4056 phytocoenology (phytosociology)      1
4057 phytomass      1
4058 Phytophthora      2
4059 phytoplasmas      1
4060 phytoremediation      3
4061 phytosanitary inspection      1
4062 phytosanitary measures      1
4063 phytosanitary system      1
4064 phytosociology      1
4065 Picea abies      1
4066 Picea abies (L.) Karst.      1
4067 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
4068 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
4069 Picea omorika      1
4070 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
4071 piezometar      1
4072 piezometer      1
4073 Pilanarstvo      3
4074 pilanska prerada drva      1
4075 pi­lanska proizvodnja      1
4076 pilanska sirovina      1
4077 pilanska tehnologija      1
4078 pilanski proizvodi      1
4079 Pilot Project      1
4080 Piljena građa četinjača i listača      1
4081 pine      1
4082 pine resin production      1
4083 Pinienprozessionspinner      1
4084 Pinija      1
4085 pinija (Pinus pinea)      1
4086 Pinus      1
4087 Pinus brutia      1
4088 Pinus halepensis      2
4089 Pinus heldreichii      2
4090 Pinus heldreichii (Christ)      2
4091 Pinus kalpensis      1
4092 Pinus nigra      5
4093 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
4094 Pinus pinea      2
4095 Pinus pinea L.      1
4096 Pinus pineaL.      1
4097 Pinus sylvestris L.      2
4098 pinj      1
4099 pioneer species      1
4100 pioneer species.      1
4101 pioneer tree species      1
4102 pioneering species      1
4103 pionirske vrste      4
4104 pionirske vrste drveća      1
4105 pipe      1
4106 piravost      1
4107 pisana dokumentacija      1
4108 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
4109 pitka voda      1
4110 pitomi kesten      6
4111 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
4112 Pityokteines spinidens      2
4113 place of birth      1
4114 Plains      1
4115 plan i analiza      1
4116 Plan šumskog upravljanja      1
4117 plan upravljanja risom      1
4118 plan uzgajanja šuma      1
4119 planina Tušnica      1
4120 planinske šume      1
4121 planinski turizam      1
4122 planirana proizvodnja      1
4123 planirani prirast      2
4124 planiranje      4
4125 planiranje etata glavnog prihoda      1
4126 planiranje gospodarenja      1
4127 planiranje mreže šumskih cesta      1
4128 planiranje obnove sastojina      1
4129 planiranje sječe      1
4130 planiranje šumskih prometnica      1
4131 planned price      1
4132 planned production      1
4133 planned recruitment      1
4134 planned recruitment rate      1
4135 planning      2
4136 planning and analysing      1
4137 planning of forest roads      1
4138 planning of regeneration felling      2
4139 Planning system      2
4140 planovi      1
4141 planovi upravljanja      1
4142 planska cijena      1
4143 planska jedinica İkisu      1
4144 planski sustav      1
4145 plant      2
4146 plant breeding      1
4147 plant communities      2
4148 plant community      1
4149 plant density      1
4150 plant geographical division      1
4151 plant height      1
4152 plant heights      1
4153 plant list      1
4154 Plant Patent Act      2
4155 plant potential      1
4156 plant species      1
4157 plantation      2
4158 plantation growth      1
4159 plantations      2
4160 plantaža      2
4161 plantaže      2
4162 plantažni uzgoj      1
4163 planting      1
4164 plants      1
4165 plastična folija      1
4166 plastični lijevak      1
4167 plastičnost      1
4168 Platygastridae.      2
4169 plavetna sjenica      1
4170 plemenite listače      1
4171 plemka      1
4172 Plitvice Lakes      1
4173 Plitvice Lakes National Park      1
4174 Plitvička jezera      1
4175 plod      3
4176 plodnost      1
4177 plodnost tla      1
4178 plodovi      2
4179 plovidba      1
4180 plumate leaves      1
4181 plus stabla      1
4182 pneumatik      1
4183 poaching      1
4184 poboljšivač tla      1
4185 početak listanja      1
4186 početni razmak      1
4187 početnice      1
4188 počinitelj      1
4189 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
4190 podloga      1
4191 Podravina      3
4192 podrivanje tla      2
4193 područje provenijencije      1
4194 Podunavlje      1
4195 Podunavlje – Podravlje      2
4196 poduzetništvo      3
4197 podzemna voda      6
4198 podzemne vode      1
4199 Pogodnost staništa      1
4200 pogreške mjerenja      1
4201 Pohorje      2
4202 pohrana ugljika      2
4203 poisoning      1
4204 pokazatelj      2
4205 pokazatelji oštećenosti      1
4206 pokazatelji poslovanja      1
4207 pokazatelji proizvodnosti      1
4208 pokretna drobilica kamena      1
4209 pokus provenijencija obične bukve      1
4210 pokusna ploha Br gola površina      1
4211 pokusno polje      1
4212 policy instruments      1
4213 polifagni parazitoidi      1
4214 polifenoli      2
4215 polipropilenski štitnici      1
4216 politički instrumenti      1
4217 pollination      2
4218 pollution      1
4219 položaj centromere      1
4220 položajna točnost      1
4221 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
4222 Polufinalni drvni proizvodi      1
4223 polugrmovi      1
4224 polugusjenica      1
4225 polyphagous parasitoids      1
4226 polyphenolic compounds      1
4227 polyphenols      1
4228 polyproyilene tree shelters      1
4229 poljoprivredna tla      1
4230 poljoprivredne površine      1
4231 poljoprivredni traktor      1
4232 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
4233 poljozaštitni šumski pojasevi      1
4234 Poljski brijest      1
4235 poljski jasen      12
4236 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
4237 poljski jasen—suši tip      1
4238 poljski pokus      1
4239 pomaganje      1
4240 pomladak      5
4241 pomladak mladik      1
4242 pomladna jezgra      1
4243 pomlađivanje      5
4244 pomotechnical treatments.      1
4245 pomotehnički zahvati.      1
4246 ponašanje požara      2
4247 ponik      4
4248 ponuda      1
4249 POPAN model      2
4250 popis biljaka      1
4251 popis stranih vrsta      1
4252 poplar      3
4253 poplar clone      1
4254 poplar clone I-214      1
4255 poplar clones      3
4256 poplar growth      1
4257 poplars      2
4258 Poplava      2
4259 poplavna šuma      2
4260 poplavne šume      1
4261 poplavne zone      1
4262 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
4263 populacija      6
4264 populacija.      1
4265 populacijska dinamika      1
4266 populacijska varijabilnost      1
4267 populacijsko usko grlo      1
4268 population      3
4269 population bottleneck      1
4270 population density      3
4271 population dynamics      4
4272 population size      2
4273 population variability      1
4274 population.      1
4275 populations      1
4276 Populationsdichte      1
4277 Populetalia albae      2
4278 Populus      2
4279 Populus alba      1
4280 Populus alba L.      2
4281 Populus alba L. i mikropropagacija      1
4282 Populus L.      2
4283 Populus nigra      3
4284 Populus nigra L.      3
4285 2 STYLE="text-decoration:none">porast CO2      1
4286 porodice      1
4287 Portugal      2
4288 Posavina      3
4289 posebni/prostorni kriteriji      1
4290 positional accuracy      1
4291 positioning accuracy      1
4292 posječena drvna masa      1
4293 posjećivanje      2
4294 posjed      1
4295 posjetitelji      1
4296 poslijediplomski studij      1
4297 poslovanje      1
4298 Poslovna analiza      1
4299 poslovna izvrsnost      1
4300 poslovni odnosi      1
4301 posljedice agresije na RH      1
4302 posolica      1
4303 Post Process Kinematic      1
4304 postage stamps      1
4305 postgraduate study      1
4306 post-introductory expansion      1
4307 postojanost drva      1
4308 postotak drvnih sortimenata      2
4309 postotak klijavosti      1
4310 postotak odgriženog dijela izbojka      1
4311 postotak prirasta      2
4312 postotak prirasta vrijednosti      1
4313 Postotak šumovitosti      1
4314 postotak ukorjenjivanja      1
4315 postotni udjel drvnih sortimenata      1
4316 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
4317 postprocesna kinematika      1
4318 posušena stabla      1
4319 poštanske marke      1
4320 pošumljavanje      9
4321 pošumljavanje i zaštita      1
4322 pošumljavanje krša      1
4323 potassium      2
4324 potencijal oporavka      1
4325 potencijalna staništa      1
4326 potkornjaci      2
4327 potkornjaci drvaši      1
4328 potpore      1
4329 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
4330 potrajno gospodarenje      4
4331 potrajno gospodarenje šumom      1
4332 potrajno gospodarenje tartufima      1
4333 potrajnost      3
4334 potrajnost gospodarenja      1
4335 potrajnost prihoda      1
4336 potražnja      1
4337 potrošnja goriva      2
4338 potrošnja maziva      1
4339 povijesna vrijednost      2
4340 povijesni park      1
4341 povijesni prikaz      1
4342 povijesni razvoj      1
4343 povijest gradacija      1
4344 povijest HŠD-a      1
4345 povijest požara      1
4346 povijest šuma      1
4347 povijest šumarstva      2
4348 povoljan status očuvanja      2
4349 povratnim križanjem i transgresijom      1
4350 površina      2
4351 površina ha      1
4352 površina krošanja      1
4353 površina listova      1
4354 površina oštećenja      1
4355 površina projekcije krošnje      1
4356 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
4357 površinska erozija      1
4358 površinska obrada drva      1
4359 površinska voda      1
4360 površinski kopovi      1
4361 površinsko otjecanje      2
4362 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
4363 powdery mildews      1
4364 power plant      1
4365 PowerCem      2
4366 požar      4
4367 požar krošnji      2
4368 požari      4
4369 Požarište      1
4370 Požega mountains      1
4371 Požega valley      1
4372 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
4373 PP Lonjsko polje      1
4374 PP Medvednica      1
4375 PP Papuk      1
4376 PPP      2
4377 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
4378 prašuma      3
4379 prava tršlja      1
4380 pravila udruge      1
4381 pravilan klijanac      2
4382 pravilna sadnja      1
4383 pravilnik      1
4384 pravoužitnici      2
4385 Preborna šuma      3
4386 prebornašuma      1
4387 preborne sastojine bukve i jele      1
4388 preborne sastojine jele      1
4389 preborne šume      1
4390 Preborno gospodarenje      2
4391 pre­brojavanje      1
4392 prebroja­vanje divljači      1
4393 pre-chilling      1
4394 precipitated water      1
4395 precipitation      5
4396 Precision      2
4397 preciznost      3
4398 preciznost procjene      1
4399 preciznost.      1
4400 predacija      1
4401 predation      1
4402 predatori      1
4403 predators      2
4404 prediction model      1
4405 predmet istraživanja      1
4406 prednji      1
4407 Predviđanje drvnog volumena      1
4408 preferability      1
4409 preferabilnost      1
4410 preference ratio index      4
4411 pregled      1
4412 pregled sjemena      1
4413 prekogranično      1
4414 prenositelj      1
4415 prerada drveta      1
4416 present conditions of forests      1
4417 present situation and possibilities of cultivation.      1
4418 pressure strength      1
4419 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
4420 pretraživanje Interneta      1
4421 preuzimanje      1
4422 Prevalence      1
4423 prevalencija      1
4424 prevencija šumskih požara      1
4425 preventiva      1
4426 preventive measures      1
4427 preventive protection measures      1
4428 preventivne metode zaštite      1
4429 preventivne mjere      1
4430 prevođenje      1
4431 prezimljavanje      1
4432 preživač      1
4433 preživljavanje      5
4434 preživljavanje sadnica na terenu      1
4435 preživljenje      3
4436 price list      1
4437 price of stem wood      1
4438 pridobivanje drva      3
4439 prigušena i prisilna gibanja      1
4440 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
4441 prijedlog uređenja      2
4442 prijenos topline.      1
4443 prijenosna vitla      1
4444 prilagodba      1
4445 Primarna otvorenost      1
4446 primarna prerada drva      1
4447 primarno otvaranje šuma      1
4448 primary forest traffic infrastructure density      1
4449 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
4450 Primary wood conversion      1
4451 prime cost      1
4452 primers      1
4453 primjena rezolucija H1 i H2      1
4454 primjerne plohe      2
4455 primorski bor      3
4456 primorsko područje Hrvatske      1
4457 principal component analysis      1
4458 priobalno stanovništvo      1
4459 priobalje      1
4460 prioritet obnove      2
4461 pripravnost      1
4462 priprema tla      1
4463 prirasno prihodne tablice      1
4464 prirasno-prihodne tablice      1
4465 prirast      10
4466 prirast i kakvoća.      1
4467 Prirast i sječa      1
4468 prirast temeljnice      1
4469 prirašćivanje kvalitete      1
4470 priroda      1
4471 prirodna baština      1
4472 prirodna obnova      6
4473 prirodna ognjišta      1
4474 prirodna šuma      1
4475 prirodni neprijatelji      2
4476 prirodni pomladak      1
4477 prirodni poremećaji      1
4478 prirodni resursi      2
4479 prirodni uvjeti življenja      1
4480 prirodni zeoliti      1
4481 prirodno obnavljanje      1
4482 prirodno pomlađivanje      2
4483 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
4484 prirodno pomlađivanje.      1
4485 prirodno sušenje prostornog drva      2
4486 prirodno širenje      1
4487 prirodnogeografske karakteristike      1
4488 prirodnost ("hemeroby ")      1
4489 pristranost      1
4490 private entrepreneurship      1
4491 private forest owner expectations      1
4492 private forest owners      1
4493 private forests      4
4494 private owned forests      1
4495 privatizacija šuma      1
4496 privatna šuma      1
4497 privatne šume      3
4498 privatni šumoposjed      1
4499 privatni šumoposjednici      1
4500 privitlavanje drva      1
4501 privlačenje      6
4502 privlačenje debla      1
4503 privlačenje drva      5
4504 privlačenje drva uz nagib      1
4505 Privlačenje i transport drveta      1
4506 privlačenje.      1
4507 privreda      1
4508 privredne promjene      1
4509 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
4510 probable and binary viewshed      1
4511 problemi u procesu promjena      1
4512 process automation      1
4513 procjedne vode      1
4514 procjena      2
4515 procjena biomase      1
4516 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
4517 Procjena oštećenosti krošanja      1
4518 procjena oštećenosti krošanja hrasta lužnjaka i poljskog jasena      1
4519 Procjena oštećenosti šuma      1
4520 procjena potencijala biomase      1
4521 procjena sastojinskih elemenata      1
4522 procjena udaljenosti      1
4523 procjena vrijednosti šuma      1
4524 procjene usluga ekosustava      1
4525 procjenjena vrijednost šuma      1
4526 prodaja šuma      1
4527 prodajna (ostvarena) cijena      1
4528 producibility      1
4529 production      4
4530 Production and consumption of forest and wood products      1
4531 Production exports and imports of lumber      1
4532 production functions demand functions      1
4533 production lines      1
4534 Production of marketable goods      1
4535 productivity      9
4536 produkcija      4
4537 produkcija biomase      2
4538 produkcija nanosa      1
4539 produkcija suspendiranog nanosa      1
4540 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
4541 produktivnost      2
4542 produktivnost guljenja kore      1
4543 produktivnost srna      1
4544 produljenje požarne sezone      1
4545 profesor šumarstva      1
4546 profil gospodarstvene grane      1
4547 profitability      1
4548 profitabilnost imovine      1
4549 profitabilnost poslovanja      1
4550 profitabilnost vlastitog kapitala      1
4551 progala      1
4552 prognose      1
4553 prognosis of dispersal      1
4554 prognoza      1
4555 prognoza širenja      2
4556 prognoze      1
4557 Program aktivnosti      1
4558 program sanacije      1
4559 programatski i operativni zadaci      1
4560 Programme of activities      1
4561 progresija      1
4562 progresivna sukcesija      1
4563 progression      1
4564 progressive sucession      1
4565 proicirana sasto­jina      1
4566 proizvodne funkcije      1
4567 proizvodne linije      1
4568 proizvodni potencijal sastojine      1
4569 proizvodnost      9
4570 proizvodnja biomase      1
4571 proizvodnja drvnih ploča      1
4572 proizvodnja energije      1
4573 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
4574 proizvodnja iverja      1
4575 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
4576 proizvodnja namještaja      1
4577 proizvodnja piljene građe      1
4578 proizvodnja pluta      1
4579 proizvodnja sjemenja      1
4580 proizvodnja trgovačkih dobara      1
4581 projection of stand development      1
4582 projekcija razvoja sastojina      1
4583 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
4584 projektiranje      1
4585 prokopavanje      1
4586 proliferation      1
4587 proljeće i ljeto 2000.      1
4588 proljetna migracija      1
4589 proljetna selidba      1
4590 proljetna temperatura zraka      2
4591 prometna vrijednost      1
4592 promidžba      2
4593 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
4594 promjena flornoga sastava.      1
4595 promjena klime      1
4596 promjena šumskih staništa      1
4597 promjena vodnih odnosa      1
4598 promjene      3
4599 promjer      3
4600 promjer izbojka      1
4601 promjer korjenovog vrata      1
4602 promjer krošnje      2
4603 promjer krošnje izbojka.      1
4604 promjer na vratu korijena      1
4605 promjer vrata korijena      4
4606 promotion      2
4607 promotion of forest management and biodiversity      1
4608 propadanje brijesta      1
4609 propadanje drva      1
4610 Propadanje hrastovih biljaka      1
4611 propadanje i širenje obične jele      1
4612 propadanje stabala      1
4613 propadanje staništa      1
4614 Propadanje šuma      3
4615 propagation phases      1
4616 proper planting      1
4617 property district of Đurđevac      1
4618 prophylaxis      1
4619 proportion between height and diameter (h/d)      1
4620 propusnost      1
4621 proreda      2
4622 proreda sastojina tvrdih listača      1
4623 prorede      1
4624 prorijede      1
4625 prorjeđivanje      2
4626 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4627 prosječna ocjena      1
4628 prosjeke      1
4629 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4630 prostorna povezanost      1
4631 prostorna valorizacija      1
4632 prostorni plan      1
4633 prostorni raspored      1
4634 prostorni raspored klopki      1
4635 prostorno širenje      1
4636 protected area      1
4637 protected areas      6
4638 protected natural areas      1
4639 protected natural values      1
4640 protection      4
4641 protection . .      1
4642 protection at work      1
4643 protection of nature      1
4644 protupožarna linija      1
4645 protupožarne prosjeke      1
4646 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4647 provenance      2
4648 provenance differentiation      1
4649 provenance region      1
4650 provenance test      2
4651 provenance trial      3
4652 provenances      3
4653 provenijencija      4
4654 provenijencije      7
4655 provisional volume tarff      1
4656 provodno tkivo      1
4657 prozirnost krošnje      1
4658 prsni promjer      2
4659 prsni promjer stabla      1
4660 Pruno-Fraxinetum      2
4661 Prunus avium      3
4662 Prunus avium L.      3
4663 Prunus L.      2
4664 prvi nalaz      4
4665 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4666 ptice      1
4667 ptice grabljivice      1
4668 ptice kao indikator      1
4669 Pubescens oak      1
4670 pubescent oak      1
4671 public awareness      1
4672 public forest institutes      1
4673 public institutes      1
4674 public opinion      1
4675 Public subsidisation of forestry      1
4676 puhovi      1
4677 Pula      2
4678 Pulp and paper industries      1
4679 Punica      2
4680 purchase and selling of forest area      1
4681 put troškova      1
4682 putevi unošenja      1
4683 Q. cerris L.      2
4684 Q. frainetto Ten.      2
4685 Q. pubescens Willd.      2
4686 Q. robur L.      4
4687 quality      2
4688 quality class structure      1
4689 quality criteria      1
4690 quality of trees      1
4691 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4692 quantitative traits      2
4693 quantity and value yield      1
4694 quantum efficiency      1
4695 quarantine pest      1
4696 Querco-Fagetea      1
4697 Querco-Fage­tea      1
4698 Quercus      1
4699 Quercus coccifera      1
4700 Quercus ilex L.      1
4701 Quercus L.      2
4702 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4703 Quercus pubescens      1
4704 Quercus robur      7
4705 Quercus robur L.      5
4706 Quercus spp.      1
4707 Quercus virgiliana      1
4708 Quercusspp.      1
4709 querry Očura II      1
4710 questionnaire      1
4711 questionnaire survey      1
4712 quick sand      1
4713 quick sands      1
4714 Rab      2
4715 računalne simulacije      1
4716 računalni informacijski sustav      1
4717 računalni model CirCon      1
4718 radial growth      1
4719 radial increment      2
4720 radijalni prirast      1
4721 radijalni prirasti      1
4722 radionuclides      1
4723 radionuklidi      2
4724 radna okolina      1
4725 radna tehnika      1
4726 radne tehnike      1
4727 rainfall      1
4728 rak ariša      1
4729 rak kestenove kore      1
4730 rak kore javora      1
4731 ramet variation      1
4732 rameta      1
4733 ramp (break-over) angle      1
4734 rana i kasna ekotipska forma      1
4735 random forest      1
4736 Random forest classification      1
4737 Random forest klasifikacija      1
4738 Random Trees      2
4739 range      1
4740 rannis defoliaria      1
4741 rano otkrivanje      1
4742 RAPD      2
4743 RapidEye      2
4744 rare species population’s conservation      1
4745 rarity in Požega mountains      1
4746 rasadnici      2
4747 rasadničarstvo      1
4748 rasadnička proizvodnja      4
4749 rasadnik      7
4750 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4751 rasplodni fond srna      1
4752 raspon      1
4753 raspon promjera      1
4754 rasprostranjenost      8
4755 rasprostranjenost šuma      1
4756 rast      13
4757 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4758 rast i prirast      2
4759 rast promjera srednjeg stabla      1
4760 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4761 rast topole      1
4762 rasti vitalnost      1
4763 rašeljka      1
4764 rate of net photosynthesis      1
4765 ratne štete      3
4766 ravnoteža uroda klonova      1
4767 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4768 razdoblje sušenja      1
4769 razdoblje sušenja.      1
4770 razina meha- niziranosti      1
4771 različiti tipovi sadnica      1
4772 razmaci sadnje      1
4773 razmjena tvari i energije      1
4774 razmjenski razvitak      1
4775 razmnožavanje reznicama      2
4776 raznodobne šume      1
4777 raznodobno gospodarenje      1
4778 raznolikost      1
4779 razvoj      5
4780 razvoj fitocenoza      1
4781 razvoj i prirast sastojina      1
4782 razvoj i prirast stabala      1
4783 razvoj istraživanja      1
4784 razvoj sastojine      1
4785 razvoj šumarstva      1
4786 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4787 razvojni stadij potkornjaka      1
4788 razvojni stadiji      2
4789 real recruitment rate      1
4790 realised etat      1
4791 realised production      1
4792 recentno drvo      1
4793 reception of wood      1
4794 reconstruction of forest roads      1
4795 record      1
4796 recovery time      2
4797 recovery.      1
4798 recreation      3
4799 recreation.      1
4800 recultivation      1
4801 Red deer      6
4802 red deer hummel      1
4803 red heart formation      1
4804 red oak      1
4805 ree damages      1
4806 reference sample      1
4807 referentni uzorak      1
4808 reforestation      3
4809 reforestation and protection      1
4810 reform of higher educational system      1
4811 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4812 refugijalno      2
4813 refugium      1
4814 regeneracija      1
4815 regeneracija tla      1
4816 regeneration      5
4817 regeneration gap      1
4818 regeneration priority      2
4819 regija Crnog mora      1
4820 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4821 registar primarnih šumskih prometnica      1
4822 register of primary forest traffic infrastructure      1
4823 regresijska analiza      2
4824 regresijski model      1
4825 regression analysis      1
4826 regression model      1
4827 regular forest association      1
4828 regular forests      1
4829 regularne šume      1
4830 regulatori razvoja kukaca      1
4831 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4832 rehabilitacija      1
4833 rehabilitacija.      1
4834 rehabilitation      1
4835 rehabilitation.      1
4836 Rehbock      1
4837 reindtrodukcija      1
4838 reintroduction      2
4839 reintroduction of chamois      1
4840 reintrodukcija      3
4841 reintrodukcija dabra      1
4842 reintrodukcija divokoze      1
4843 Reintroduktion      1
4844 rekonstrukcija šumske ceste      1
4845 rekreacija      4
4846 rekultivacija      1
4847 rekultiviranje      1
4848 relative leaf chlorophyll content index      1
4849 relative openness      1
4850 relative weight      1
4851 relativna otvorenost      2
4852 relict      1
4853 relict indicators      1
4854 reliktna      2
4855 reliktni indikatori      1
4856 relizirani etat      1
4857 reljef - karte i tumači      1
4858 reljefna područja šuma      1
4859 reljefna uvjetovanost      1
4860 reljefne morfološke cjeline      1
4861 remote sensing      7
4862 remote sensing technologies      1
4863 renewable energy sources      2
4864 renewable resources      1
4865 renewables      1
4866 rent      2
4867 renta      2
4868 reparable natural resource      1
4869 reproductive felling      1
4870 Republic of Croatia      1
4871 Republic of Srpska      1
4872 Republika Hrvatska      3
4873 Republika Srpska      1
4874 research activities      1
4875 Reservoirs      1
4876 reservoirs of pathogens      1
4877 resorno istraživanje      1
4878 resources      1
4879 respiracija tla      1
4880 response      1
4881 restitucija vlasništva      1
4882 resursi      2
4883 return on asset      1
4884 return on equity      1
4885 reviews of the exhibition      1
4886 revitalisation      1
4887 revitalizacija      2
4888 revitalizacija staništa      1
4889 revitalization      1
4890 rezanje grana      1
4891 rezervat biosfere      1
4892 rezervati biosfere      1
4893 rezervoari      1
4894 rezervoari uzročnika      1
4895 režijski troškovi      1
4896 režim vlage      1
4897 ribarstvo      1
4898 Richards function      1
4899 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4900 Rijeka Sava      1
4901 rijeke      1
4902 rijetka sadnja      1
4903 rijetkost u Požeškom gorju      1
4904 Rimljani      1
4905 riparian forests      2
4906 riparian tree species      1
4907 riper      1
4908 risk management      2
4909 ritska šuma      1
4910 ritske šume      3
4911 ritske šume Baranje      1
4912 rivers      1
4913 rizik od požara      1
4914 road density      1
4915 road network planning      1
4916 Robinia L.      2
4917 Robinia pseudoacacia L.      2
4918 Rock partridge      2
4919 rodents      2
4920 rodoslovlje      1
4921 roe deer      4
4922 roe deer buck      1
4923 roe deer productivity      1
4924 roedeer      1
4925 rogovi      1
4926 rogovlje      6
4927 rojenje      1
4928 Romans      1
4929 root      1
4930 root collar diameter      5
4931 root decay      1
4932 root length      1
4933 root morphology      1
4934 root neck diameter      1
4935 root perimeter      1
4936 root system      1
4937 root volume      1
4938 root/shoot ratio      1
4939 rooting      1
4940 rooting cuttings      1
4941 Rooting media      1
4942 rooting medium      1
4943 rooting percentage      1
4944 roots      1
4945 rootstock      1
4946 rotositnilice      1
4947 round wood      1
4948 rožište      1
4949 RRP soil stabilization material      1
4950 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4951 rubna populacija      1
4952 ručno-strojna sječa      1
4953 rukovanje sadnicama      1
4954 ruminant      1
4955 Runoff      1
4956 rural development      1
4957 ruralni razvoj      1
4958 Ruscus hypoglossum      2
4959 rutting      1
4960 ruža vjetrova      1
4961 S02 emissions      1
4962 sacred grove      1
4963 sacro bosco      2
4964 SAD      1
4965 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4966 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4967 sadašnje stanje šuma      2
4968 sadni materijal      2
4969 sadnica      2
4970 sadnice      3
4971 sadnja      1
4972 sadržaj klorofila      1
4973 sadržaj pepela      1
4974 safety      2
4975 safety and health in forestry      1
4976 sagorijevanje      1
4977 sakupljanje drva      1
4978 salinisation      1
4979 Salix alba clones      1
4980 Salix L.      2
4981 salvage cutting      1
4982 Salvage logging      1
4983 Samobor      1
4984 Samoborsko gorje      1
4985 samoprorjeđivanje      1
4986 sample      1
4987 sample plots      2
4988 sanacija      3
4989 sanacija erodiranog zemljišta      1
4990 sanacija odlagališta      1
4991 sanacija posljedica      1
4992 sanacija.      1
4993 sanacijska sječa      1
4994 sanitarna sječa      1
4995 sapling      2
4996 saplings      2
4997 sapwood      1
4998 SAR      2
4999 Sarcococca      2
5000 sastav humusa      1
5001 sastojina      1
5002 sastojina bukve i jele      1
5003 sastojina izmjere      1
5004 sastojinska struktura      1
5005