ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 146
  Izdano svezaka: 1110
 stranica:85024
 digitalizirano (GB):13,47
 
Obrađeno članaka:

16278
  Pronađeno autora: 3305
  - od toga u Imeniku: 838
  Pisano o šumara: 791
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 (environmental) ethics      1
18 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
19 yellow%20mistletoe. STYLE="text-decoration:none">yellow mistletoe.      1
20 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
21 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
22 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
23 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
24 beech STYLE="text-decoration:none">beech      1
25 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
26 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
27 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
28 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
29 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
30 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
31 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
32 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
33 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
34 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
35 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
36 %20Acer%20cappadocicum STYLE="text-decoration:none"> Acer cappadocicum      1
37 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
38 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
39 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
40 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
41 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
42 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
43 Acer%20cappadocicum STYLE="text-decoration:none">Acer cappadocicum      1
44 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
45 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
46 Acer%20trautvetteri STYLE="text-decoration:none">Acer trautvetteri      2
47 Agrilus%20biguttatus STYLE="text-decoration:none">Agrilus biguttatus      2
48 Agrilus%20olivcolor STYLE="text-decoration:none">Agrilus olivcolor      2
49 Agrilus%20sulcicollis STYLE="text-decoration:none">Agrilus sulcicollis      2
50 Alnus%20cordata%20(Loisel)%20Duby STYLE="text-decoration:none">Alnus cordata (Loisel) Duby      2
51 Alnus%20glutinosa STYLE="text-decoration:none">Alnus glutinosa      2
52 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
53 Alternaria%20sp. STYLE="text-decoration:none">Alternaria sp.      2
54 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
55 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
56 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
57 Armillaria STYLE="text-decoration:none">Armillaria      2
58 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      4
59 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
60 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
61 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
62 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
63 Canis%20aureus STYLE="text-decoration:none">Canis aureus      2
64 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
65 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
66 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
67 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
68 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
69 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
70 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
71 Cerambyx%20cerdo STYLE="text-decoration:none">Cerambyx cerdo      2
72 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
73 Cervus%20elaphus%20L. STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus L.      2
74 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
75 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
76 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
77 Corylus%20colurna%20L STYLE="text-decoration:none">Corylus colurna L      1
78 Corylus%20colurna%20L. STYLE="text-decoration:none">Corylus colurna L.      1
79 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
80 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
81 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
82 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
83 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
84 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
85 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
86 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
87 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
88 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
89 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      2
90 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      3
91 Fagus%20sylvatica%20L. STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica L.      2
92 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
93 Fraxinus%20angustifolia STYLE="text-decoration:none">Fraxinus angustifolia      4
94 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
95 Gymnocladus%20dioicus(L.)K.%20Koch STYLE="text-decoration:none">Gymnocladus dioicus(L.)K. Koch      2
96 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
97 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
98 Heterobasidion STYLE="text-decoration:none">Heterobasidion      2
99 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
100 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
101 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
102 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
103 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
104 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
105 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
106 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
107 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
108 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
109 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
110 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
111 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
112 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
113 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
114 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
115 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
116 Lygniodes STYLE="text-decoration:none">Lygniodes      2
117 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
118 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
119 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      4
120 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
121 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
122 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
123 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
124 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
125 Oriolus%20oriolus%20L. STYLE="text-decoration:none">Oriolus oriolus L.      2
126 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
127 Parus%20major STYLE="text-decoration:none">Parus major      2
128 Phryganophilus%20ruficollis STYLE="text-decoration:none">Phryganophilus ruficollis      2
129 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
130 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
131 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
132 Picea%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Picea orientalis      2
133 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      4
134 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
135 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
136 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
137 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
138 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
139 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
140 Platanus%20orientalis%20L. STYLE="text-decoration:none">Platanus orientalis L.      2
141 Populus%20nigra%20L. STYLE="text-decoration:none">Populus nigra L.      1
142 Populus%20nigra%20L. STYLE="text-decoration:none">Populus nigra L.      1
143 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
144 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
145 Pseudargyrotoza%20conwagana STYLE="text-decoration:none">Pseudargyrotoza conwagana      2
146 Pyrrhalta%20viburni STYLE="text-decoration:none">Pyrrhalta viburni      1
147 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
148 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
149 Quercus%20spp. STYLE="text-decoration:none">Quercus spp.      2
150 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
151 Quercus%20ilex%20L. STYLE="text-decoration:none">Quercus ilex L.      2
152 Quercus%20petraea STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea      2
153 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
154 Quercus%20petraea%20L. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea L.      2
155 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
156 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
157 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
158 Rhododendron%20ponticum;%20klijavost;%20rast%20sadnica;%20varijabilnost%20provenijencije STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; klijavost; rast sadnica; varijabilnost provenijencije      1
159 Rhododendron%20ponticum;%20germination;%20seedling%20growth;%20provenance%20variation STYLE="text-decoration:none">Rhododendron ponticum; germination; seedling growth; provenance variation      1
160 Rhynchaenus%20fagi STYLE="text-decoration:none">Rhynchaenus fagi      2
161 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
162 Sphaerulina%20berberidis STYLE="text-decoration:none">Sphaerulina berberidis      2
163 start-up STYLE="text-decoration:none">start-up      1
164 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
165 Taemnochila%20caerulea STYLE="text-decoration:none">Taemnochila caerulea      2
166 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
167 Thanasimus%20formicarius STYLE="text-decoration:none">Thanasimus formicarius      2
168 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
169 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
170 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
171 Trypodendron%20lineatum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron lineatum      1
172 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
173 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
174 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
175 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
176 Viburnum%20spp. STYLE="text-decoration:none">Viburnum spp.      1
177 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
178 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
179 0 m      2
180 10-godišnji volumni prirast      1
181 137Cs      1
182 16x16 km grid plots      1
183 40K      1
184 4dimensional space      1
185 4x4 km grid plots      1
186 91E0* Natura 2000 habitat type      1
187 91F0 and 91L0 Natura 2000 habitat types      1
188 a change in the floral composition      1
189 A- horizon      1
190 A- horizont      1
191 a new ecological trend      1
192 a register of primary forest roads      1
193 a regular cross profile      1
194 a sum of effective temperatures      1
195 A. glutinosa      2
196 A. rubra      2
197 abandoned agricultural land      1
198 Abies alba      5
199 Abies alba Mill.      8
200 Abies albaMill.      2
201 Abies biokovoensis      1
202 Abies pardei      1
203 Abieti-Fagetum      2
204 abiotic stress      1
205 abiotički stres      1
206 abiotski činitelji      1
207 abnormal seedling      2
208 abonos      2
209 Aboveground biomass      2
210 abundance      1
211 academic performance      1
212 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
213 Acari      4
214 accessibility indicator      1
215 accidents at work      1
216 accumulation of nutrients in the biomass      1
217 Accuracy      3
218 aciditet tla      1
219 acidofilne šume      1
220 acorn      2
221 acorn plumpness      1
222 acorn production      1
223 acorn quality      1
224 acorn size      1
225 acorn-collecting traps method      1
226 acoustic method      1
227 acoustic tomography      1
228 active protection      1
229 activity      1
230 adaptability      2
231 adaptabilnost      3
232 adaptacija      1
233 adaptacijske strategije      1
234 adaptation      2
235 adaptation strategies      1
236 adapted agricultural tractors      1
237 adaptirani poljoprivredni traktori      2
238 adaptive genetic differentiation and diversity      1
239 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
240 Adriatic      1
241 Adriatic islands      1
242 aerial images      1
243 aerial photographs      2
244 aerial photographs (APs)      1
245 aerosnimke      4
246 Aesculus L.      1
247 afforestation      4
248 afforestation of karst      1
249 afforestation success      1
250 age      1
251 age classes      1
252 age structure      1
253 age-class distribution      1
254 aggression on the RC      2
255 agresija na RH      2
256 agroforestry      1
257 AHP      3
258 AHP method      1
259 AHP metoda      2
260 Air Pollution      1
261 aklimatizacija      5
262 aktivna zaštita      1
263 aktivnost      1
264 aktivnost čovjeka.      1
265 aktivnost nitrat-reduktaze      1
266 akumulacija dušika      1
267 akumulacija hraniva u bimasi      1
268 akumulacija hraniva u biomasi      1
269 akumulacija ugljika      1
270 akustična metoda      1
271 Aladağ      2
272 alder (Alnus glutinosa)      1
273 Alepo pine      1
274 Aleppo pine      6
275 alepski bor      12
276 alepski bor (Pinus halepensis)      2
277 alien pest      1
278 alien species      5
279 alien species inventory      1
280 alkali earth and alkali metals      1
281 alkaloid taksin antikancerogen      1
282 Allium-test      1
283 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
284 allochthonous horticultural species      1
285 allometric equations      2
286 allowable cut indicator      1
287 alluvial wetlands      1
288 almond willow (Salix triandra)      1
289 Alno-Quercion roboris      2
290 Alnus glutinosa      1
291 Alnus subcordata      2
292 alochtonous species      1
293 alohtone hortikulturne vrste      1
294 alometric growth relations      1
295 alometrijska jednadžba      1
296 alometrijske funkcije      1
297 alometrijski odnosi rasta      1
298 alpine watershed      2
299 alpski sliv      2
300 alternative route detection      1
301 altitude      3
302 altitudinal gradient      1
303 aluminij      1
304 aluvijalna vlažna staništa      1
305 aluvijum      1
306 amage      1
307 ambrosia bark beetles      1
308 amelioration      1
309 amelioration effects      1
310 američki jasen      1
311 ammonia      1
312 amonijakalni dušik      1
313 amorfa      2
314 amortizacija      1
315 amortization      1
316 analitički hijerarhijski proces      1
317 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
318 analitički prikaz florističkog sastava      2
319 analiza glavnih komponenti      1
320 analiza prikladnosti      1
321 analiza stabla      1
322 analiza ugroženosti      1
323 analiza varijance      1
324 analiza vidljivosti      3
325 analog CIR aerial photographs      1
326 analogne infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      1
327 analysis      1
328 analysis of variance      1
329 analytic hierarchy process      1
330 Analytical hierarchy process (AHP)      1
331 anatomski parametri      1
332 and hunting management      2
333 animal artist      1
334 animalist      1
335 anketa      3
336 anketni upitnik      1
337 annual current diameter increment      1
338 annual presceibed yield      1
339 ant beetle      1
340 Anthropogenic factors      1
341 anthropogenic noise      1
342 Anthyllis barba-jovis      2
343 anti - cancerous drug      1
344 antioksidacijska aktivnost      1
345 antioxidant capacity      1
346 antivibracijske rukavice      2
347 anti-vibration gloves      2
348 antler      2
349 antlers      3
350 antropogena buka      1
351 antropogeni čimbenici      1
352 AOMP      1
353 Aphididae      2
354 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
355 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
356 approach angle      1
357 arborescent willow clones      1
358 Arborescent Willows      1
359 arboretum      1
360 Arboretum Lisičine      1
361 arboretum Trsteno      2
362 arboriculture      2
363 arborikultura      2
364 ArcGIS      2
365 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
366 architectural elements      1
367 area      2
368 area with the vegetative cover      1
369 areal      3
370 arenosol      2
371 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
372 arhitektonski elementi      1
373 Ariš      1
374 aromatično i ljekovito bilje      1
375 Artificial Neural Network      1
376 artificial neural networks      1
377 artiodactyl      1
378 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
379 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
380 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
381 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
382 As. Hacquetio-Fagetum      1
383 As. Populo tremulae-Betuletum      1
384 as. Pteridio-Betuletum      1
385 ash      2
386 ash content      1
387 Ash flowering      1
388 ash solution      1
389 asocijacija      1
390 asocijacije gljiva      1
391 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
392 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
393 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
394 ass. Laserpitio Fagetum      1
395 assessment of ecosystem services      1
396 associated fungi      1
397 assortiment tables      1
398 assortment structure      5
399 assortment tables      1
400 Atlas Cedar      1
401 Atlas gorje      1
402 atlaski cedar      1
403 atmosferska taloženja      1
404 auction price      1
405 auksin      2
406 auksini      1
407 Austrian pine      2
408 Austrian pine plantation      1
409 austrijske šume      1
410 autochtonus tree and schrub species      1
411 autohtona i alohtona dendroflora      1
412 autohtona vrsta      1
413 autohtone vrste      1
414 autohtone vrste drveća i grmlja      1
415 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
416 autoktone listače      1
417 automatic analyser      1
418 automatic digital camera      1
419 automatizacija procesa      1
420 automatska digitalna fotokamera      1
421 automatski analizator      1
422 autovegetativno razmnožavanje      1
423 auxin      2
424 auxins      1
425 availability and direction of Sava flood water      1
426 average grade      1
427 average value of body weight of bucks and does      1
428 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
429 Azarole      1
430 azijska bukva      1
431 Takahashia%20japonica) STYLE="text-decoration:none">azijska pamučna štitasta uš (Takahashia japonica)      1
432 B. Sc.      1
433 Bacillus thuringiensis      2
434 back cross and transgression      1
435 bacteria      1
436 bademasta vrba (Salix triandra)      1
437 bagrem      1
438 bagremova muha šiškarica      1
439 bakterija      1
440 Balkan      3
441 Balkan Peninsula      2
442 Balkanski poluotok      2
443 band saw efficiency      1
444 bank interest rate      1
445 bank vole      1
446 banknotes      1
447 bankovni kamatnjak      1
448 Baranja      10
449 Baranja riparian forests      1
450 Barbary ewe      1
451 Barbary sheep      1
452 bark beetle      1
453 bark beetle life stages      1
454 bark beetles      3
455 bark share      1
456 bark thickness      4
457 basal area      2
458 basal area increment      1
459 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
460 Basic Map of Croatia (BMC)      1
461 basic stocks of the games      2
462 basic/eliminatory criteria      1
463 basis of vegetational unit      1
464 baza podataka      2
465 baze podataka      1
466 bazofilne šume      1
467 beach forest      1
468 beach forests      1
469 beaver      1
470 beaver dam      1
471 beaver pond      1
472 Bečov Botanical Garden      1
473 Bečov nad Teplou      2
474 beech      11
475 beech communities.      1
476 beech felling      2
477 beech felling areas      1
478 beech forests      1
479 beech mast      1
480 beech wood      1
481 beech-fir forests      1
482 beech-fir virgin forest      1
483 beekeeping      1
484 beginning of organised forestry.      1
485 Belgrade      1
486 Beli Manastir      2
487 Benedictine monastery      1
488 benediktinski samostan      2
489 beneficial functions of forests      1
490 beneficial organisms      1
491 benzaldehid      1
492 benzaldehyde      1
493 Beograd      1
494 BEP or the break-even level of income.      1
495 Berberidion      1
496 bespilotna letjelica      1
497 Beta distribucija      1
498 Beta distribution      1
499 beta-distribucija      2
500 beta-function      2
501 beta-funkcija      1
502 bias      2
503 Biber      1
504 bibliografija      1
505 bibliography      1
506 biblioteka      1
507 Bieger      2
508 big game      1
509 big game counting      1
510 Big Melen watershed      1
511 BiH      2
512 bijela imela      3
513 bijela joha      1
514 bijela joha (Alnus incana)      1
515 bijela topola (Populus alba)      1
516 bijela vrba (Salix alba)      1
517 bijeli bor      1
518 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
519 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
520 bijeli grab      2
521 bijelj      1
522 bilance      1
523 Biluša      3
524 biljezi      1
525 biljka      2
526 biljke      1
527 biljke domaćini      1
528 biljke zaštitnice      1
529 biljna raznolikost      1
530 biljna sistematika      1
531 biljna zajednica      3
532 biljne vrste      1
533 biljne zajednice      3
534 biljni nametnik      1
535 biljni potencijal      1
536 biljni virusi      1
537 biljnogeografsko raščlanjenje      1
538 bioaccumulation potential      1
539 bioakumulacijski potencijal      1
540 bioassays      1
541 bioclimates      1
542 Bioclimatic data      1
543 biodiversity      7
544 biodiversity.      1
545 biodizel      1
546 bioecology      1
547 bioekologija      1
548 bioenergija.      1
549 bioenergy      4
550 bioetanol      1
551 biogoriva      1
552 biogorivo      1
553 bioindication      1
554 bioindicators      2
555 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
556 bioindikacijske plohe      1
557 bioindikatori      3
558 bioklimat      1
559 bioklimati      1
560 Bioklimatski podaci      1
561 Biokovo      1
562 Biokovo Mountain      1
563 biological control      1
564 biological control agent      1
565 biological diversity      2
566 biological forest regeneration      1
567 biological invasions      1
568 biological methods      1
569 biological position of trees      1
570 biological properties      1
571 biological revitalisation      1
572 biological!environmental valorization      1
573 biological-ecological valorisation      1
574 biological-ecological valorization      1
575 biologija      1
576 biology      1
577 biološka ispitivanja      1
578 biološka kontrola      2
579 biološka obnova šuma      1
580 biološka raznolikost      6
581 biološka revitalizacija      1
582 biološka svojstva      1
583 biološke invazije      1
584 biološke metode      1
585 biološki gubici divljači      1
586 biološki položaj stabala      1
587 biološko-ekološka valorizacija      2
588 biološko-ekološka valorizacija.      1
589 biomasa      20
590 biomasa krošnje      1
591 biomasa.      1
592 biomass      15
593 biomass calculation      1
594 Biomass Energy Europe      1
595 Biomass Energy Europe – BEE      1
596 biomass estimation      1
597 biomass potential assessment      1
598 biomass production      2
599 biomass standards      1
600 biomass yield      1
601 biometrical parameters      2
602 bionomija      2
603 bionomy      2
604 bioplin      1
605 bioproduction      1
606 Bioproizvodnost amorfe      2
607 bioproizvodnja      1
608 bioraznolikost      3
609 bioraznolikost.      1
610 bioraznovrsnost      1
611 biosphere reserve      1
612 biosphere reserves      1
613 biotopic factors      1
614 bird community      1
615 bird of prey equipment      1
616 birds      1
617 birds as indicator      1
618 birds of prey      1
619 Bitterlich sampling      1
620 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
621 bivariate and multivariate analysis      1
622 bivariatna i multivariatna analiza      1
623 bjelogorične šume      1
624 bjelogorične šume topola i vrba      1
625 Bjelovarska Bilogora      2
626 black alder      2
627 Alnus%20glutinosa%20(L.)%20Gaertn.) STYLE="text-decoration:none">black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)      1
628 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
629 Black and Scots pine      1
630 black locust      2
631 black locust gall midge      1
632 black pine      2
633 black pine (Pinus nigraArn.)      1
634 black poplar      2
635 black poplar (Populus nigra)      1
636 black poplar clonal tests      1
637 black walnut      3
638 Blacksea region      1
639 blade lateral movement      1
640 Blue Tit      1
641 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
642 bočna stabilnost lista      1
643 bočno cijepljenje      1
644 body size      1
645 body weight      2
646 body weight of fawns in litter      1
647 bogatstvo vrsta      1
648 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
649 boja klopke      1
650 Bojčin Forest      1
651 Bojčinska šuma      1
652 bolest      1
653 bolesti      1
654 bolesti divljači      1
655 bonitet      2
656 bor      2
657 Border fence      1
658 Boreal forest      1
659 borealna šuma      1
660 borov četnjak      1
661 borova imela      1
662 borove kulture      1
663 bosal area      1
664 Bosna i Hercegovina      6
665 Bosna i Hercegovina.      1
666 Bosnia and Hercegovina      1
667 Bosnia and Herzegovina      6
668 Bosnia and Herzegovina.      2
669 Bosnia-Herzegovina      1
670 botanical analysis      1
671 botanička analiza      1
672 Botanički vrt Bečov      1
673 Brandt      2
674 brdsko-planinskopodručje      1
675 breast height diameter distribution      1
676 breeding      2
677 breeding measures      1
678 Bribir Forest      1
679 Bribirska šuma      1
680 brijest      3
681 Brinell hardness      1
682 Brižine      3
683 brnistra      1
684 broad-leaved trees      1
685 broj biljaka      1
686 broj cvjetova i plodova      1
687 broj i veličina puci      1
688 broj izbojaka na panju      1
689 broj lanadi      2
690 broj stabala      1
691 broj vrhova korijena      1
692 brojno stanje      1
693 brojnost      2
694 brojnost i gustoća čopora      1
695 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
696 brown bear      2
697 brown hare      1
698 browsing      1
699 brst      1
700 brtvljenje odlagališta      1
701 brucijski bor      2
702 brucijski crveni bor      1
703 brusači      1
704 bruto domaći proizvod      1
705 brza dojava i brzo gašenje      1
706 brzina unosa      1
707 brzorastuće vrbe      1
708 Budapest      1
709 Budimpešta      1
710 building costs      1
711 bukove sječe      3
712 bukove sječine      1
713 bukove šume      6
714 bukovina      1
715 bukovo-jelova prašuma      1
716 bukovo-jelove šume      1
717 Bukva      16
718 bukva (Fagus sylvatica)      1
719 buldožer      1
720 bura      1
721 burned area      2
722 burnt area      1
723 Bursaphelenchus spp.      2
724 burza      1
725 bush      1
726 bushes      1
727 business analysis      1
728 business excellence      1
729 business indicators      1
730 business performance      1
731 business relationships      1
732 bušilica »ST1HL 08«      1
733 C. hungarica      1
734 CA analiza      1
735 cable crane      1
736 cable skidder      1
737 Cacopsylla pulchella      1
738 cadastral plots      1
739 cadastre      1
740 cadmium      1
741 Calabrian pine      2
742 Callicarpa      2
743 calorific value      1
744 camera traps      1
745 Cameraria ohridella      2
746 Campsis      2
747 Canadian experts report      2
748 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
749 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
750 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
751 canopy height model (CHM)      1
752 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
753 capture-mark-recapture      1
754 carbon      1
755 carbon accumulation      1
756 carbon fluxes      1
757 carbon sequestration      2
758 carbon stock Cpool      1
759 carbon stocks      1
760 Carex brizoides      1
761 Carex pilosa      2
762 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
763 carotenoids      1
764 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
765 Carpinus L.      2
766 cartographic generalization      1
767 Castanea sativa      4
768 Castanea sativa Mill.      1
769 Castor fiber      1
770 Castor fiber L.      2
771 Catalpa      2
772 catchment      1
773 caterpillars      1
774 causes casualties      1
775 causes of leks endanger­ment      1
776 Ceanothus      2
777 Cembräwit®      2
778 CEN EN 1316-1      2
779 central Bosnia      1
780 centralna Bosna      1
781 Centralna šumarska uprava      1
782 Centromere nomenclature      1
783 Cercis siliquastrum      2
784 certification      2
785 certifikacija      2
786 certifikacija šuma      1
787 Cervus elaphus      1
788 chain      1
789 chain of damage.      1
790 chain saw      1
791 chainsaw      2
792 chainsaw mounted debarking tool      1
793 change detection      1
794 changes      3
795 changes in water relations      1
796 characteristics of micro-locality.      1
797 chemical components      1
798 chemical composition      1
799 Chemical composition of soil      1
800 chemism of plant materil      1
801 chestnut gall wasp      1
802 chilling      1
803 Chimonanthus      2
804 chip production      1
805 chlorophyll content      1
806 Chlorophyll content index      1
807 chlorophyllmeter CCM-200      1
808 chlorotic spots      1
809 Chrysomelidae      2
810 Chrysowit.      1
811 CIC      4
812 CIC-points      1
813 CIC-točke      1
814 cijena koštanja      1
815 cijene      1
816 cijepljenje      1
817 cikličke snimke      2
818 cikličko snimanje      1
819 ciklus      1
820 C-indeks      1
821 C-index      1
822 CirConcomputer model      1
823 circular sample plots      1
824 circumferences      1
825 ciste in      1
826 City of Zagreb      1
827 cjeloživotno obrazovanje      1
828 cjenik      1
829 claster analysis      1
830 clear cut of willow culture      1
831 clearing fire lines      1
832 Clerodendrum      2
833 climate      8
834 climate change      7
835 climate change governance      1
836 climate changes      2
837 Climate model      1
838 climate scenarios      1
839 climate-growth relationships      1
840 climatic change      1
841 climatic excesses      1
842 climatic factors      2
843 climatological characteristics      1
844 climbing plants      1
845 clinal variation      2
846 clonal archive      1
847 clonal forestry      1
848 clonal samples      1
849 clonal seed orchard      2
850 clonal seed orchards      2
851 clone      1
852 clone fructification balance      1
853 clones      1
854 cluster analiza.      1
855 cluster analysis      3
856 cluster analysis.s      1
857 CNS 2000      2
858 CO      1
859 CO2      3
860 coarse roots      1
861 coast      1
862 coastal population      1
863 coefficient of integral growth      1
864 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
865 coins      1
866 cold-moist stratification      1
867 Coleoptera      4
868 Co­leoptera      1
869 colluvial soil      1
870 colonisation      1
871 coloration      1
872 coloration and winter leaf retention      1
873 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
874 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
875 combustibility      1
876 combustion      1
877 Common alder      1
878 common ash      2
879 common beech      12
880 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
881 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
882 common beech felling      1
883 common beech leaves      1
884 Common Beech.      1
885 Common Cuckoo      1
886 Common Hornbeam      2
887 common names of animals      1
888 Common oak      1
889 common pistachio      1
890 common points      1
891 common spruce      1
892 Common Walnut      1
893 communicative action      1
894 community of pedunculate oak      1
895 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
896 comparative analysis      1
897 comparative research method      1
898 comparative trials      1
899 comparison      1
900 compensation      1
901 complex equations      1
902 complex systems      1
903 complexity      1
904 compromise      1
905 computer simulations      1
906 computerized information system      1
907 concentrations and contents of nutrients      1
908 conception      1
909 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
910 concrete and theoretical distribution      2
911 cone and seed morphology      1
912 conflicts      2
913 Coniferous Forest      1
914 coniferous species      1
915 coniferous trees      1
916 conifers      3
917 consensus      1
918 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
919 Conservation      4
920 conservation of genetic resources      1
921 Conservations      1
922 consolidation      1
923 consultation      1
924 container seedlings      1
925 container type      1
926 containers      2
927 contamination      1
928 contamination soil      1
929 continental Croatia      1
930 contour line 98      1
931 contracted price      1
932 control      2
933 controlling      1
934 conversion      1
935 coordinate transformations      1
936 Copernicus      4
937 coppice      1
938 coppice conversion      1
939 cork production      1
940 Cornus      2
941 corpus luteum      1
942 correction factors      1
943 correlation      2
944 correlation link      1
945 Correspondence Analysis      1
946 CORS      2
947 Corylopsis      2
948 cost      1
949 cost of debt      1
950 cost per m3      1
951 cost-path      1
952 costs      2
953 couning      1
954 country in transition      1
955 court      1
956 CP Forests      1
957 CpDNA      1
958 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
959 craniometry      1
960 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
961 Crataegus nigra      2
962 creativity      2
963 Crikvenica -Vinodol area      1
964 Crikveničko-vinodolsko područje      1
965 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
966 critical loads      1
967 crna joha      4
968 Alnus%20glutinosa%20(L.)%20Gaertn.) STYLE="text-decoration:none">crna joha (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.)      1
969 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
970 crna joha (Alnus glutinosa)      1
971 crna topola      3
972 crna topola (Populus nigra)      1
973 crni bor      7
974 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
975 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
976 Crni bor (Pinus nigra)      2
977 crni glog      1
978 crni grab      1
979 crni jasen      2
980 Crni Lug      2
981 Crni orah      3
982 crnika      2
983 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
984 crnogorični ljestvičar      1
985 Croatia      47
986 Croatia.      1
987 Croatian forestry      1
988 Croatian Forests Co. Ltd.      3
989 Croatian Forests Co.Ltd.      2
990 Croatian Forests Ltd. b      1
991 Croatian kuna      1
992 Croatian Military Border      1
993 Croatian participation      1
994 Croatian Podunavlje region      1
995 Croatian Poplar Commission      1
996 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
997 crown biomass      1
998 Crown condition assessment      2
999 crown cover      1
1000 crown damage      3
1001 crown damage assessment      1
1002 crown diameter      1
1003 crown diameter of the sprout      1
1004 crown fire      1
1005 crown structure      1
1006 crown transparency      1
1007 crownfire      1
1008 crude oil contamination      1
1009 Crvanj Mt.      1
1010 Crvanj planina      1
1011 crveni hrast      1
1012 crvenica      2
1013 Cryphonectria parasitica      1
1014 cull      1
1015 Cultivar      2
1016 cultivars of yew      1
1017 cultivation method      1
1018 cultural landscape      1
1019 culture      3
1020 cultures      1
1021 Cupressus sempervirens      2
1022 Curculionidae      2
1023 current cutting edges value associations      1
1024 current felling values      1
1025 curvature      1
1026 cutter      1
1027 cutting and processing      1
1028 Cutting propagation      2
1029 cut-to-length      1
1030 cut-to-length harvesting method      1
1031 cycle      1
1032 cyclic aerial photographs      1
1033 cyclic aerial surveys      1
1034 cyclic records      1
1035 Cypress      1
1036 Czech      1
1037 Czech Republic      2
1038 čagalj      1
1039 časopis Šumarski list      1
1040 Čeh      1
1041 čempres      1
1042 čestice      1
1043 Češka      1
1044 Češka Republika      1
1045 četinjače      6
1046 četverodimenzijski sustav      1
1047 čimbenici korekcije      1
1048 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
1049 čimbenik okoliša      1
1050 čimbenik sastojina      1
1051 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
1052 čista regularna bukova sastojina      1
1053 čista sječa kulture vrba      1
1054 čistina      1
1055 čistoća debla      1
1056 čišćenje      1
1057 čišćenje mladih sastojina      1
1058 čišćenje prosjeka      1
1059 čivitnjača      1
1060 Čorkova uvala      2
1061 čudni atraktor      1
1062 Ćićarija      2
1063 dabar      4
1064 dabrova brana      1
1065 dabrovo jezero      1
1066 daily growth rate of fawns      1
1067 Dalmacija      4
1068 Dalmactia      1
1069 Dalmatia      3
1070 Dalmatian hinterland      1
1071 Dalmatinska zagora      4
1072 daljinomjer Vertex      1
1073 daljinska istraživanja      6
1074 damage      12
1075 damage indicators      1
1076 damage of needles      1
1077 damage trees      1
1078 damaged area      1
1079 damages      2
1080 damages from the game      1
1081 damages on the young plants      1
1082 Danube      2
1083 Danube basin      1
1084 database      2
1085 databases      1
1086 datum nesenja      1
1087 daylilies      1
1088 DEA      1
1089 dead wood      2
1090 debarking activity      1
1091 debarking productivity      1
1092 debljina kore      4
1093 debljinska raspodjela      1
1094 debljinska struktura      1
1095 debljinski prirast      3
1096 debljinski prirast.      1
1097 debljinski rast      1
1098 debljinski stupanj      1
1099 decayed wood      1
1100 decaying fungi      1
1101 deciduous      1
1102 deciduous forest      1
1103 deciduous forests      1
1104 deciduous forests of poplar and willow      1
1105 decision making      1
1106 decision support system      1
1107 decision support systems      2
1108 deduction of double bark thickness      1
1109 deer game      1
1110 defoliation      5
1111 defoliators      2
1112 defolijacija      2
1113 defolijatori      1
1114 defolijatori.      1
1115 degradacija      1
1116 degradacija ekosustava      1
1117 degradacija šuma      1
1118 degradacijski stadiji      1
1119 degradation      1
1120 degradation stages      1
1121 degraded karst      1
1122 degradirani krš      1
1123 degree of damage      2
1124 dehydrated zone      1
1125 demand      1
1126 demografske karakteristike      1
1127 demo­graphic characteristics      1
1128 dendrochronological analysis      1
1129 dendrochronology      3
1130 dendroclimatology      3
1131 dendroecology      1
1132 dendroekologija      1
1133 dendroflora      5
1134 dendroflora Hrvatske      1
1135 dendroflora vrta      1
1136 dendrograms      1
1137 dendroklimatologija      3
1138 dendrokronologija      2
1139 dendrokronološka analiza      2
1140 dendrological analysis      2
1141 dendrological evaluation      1
1142 dendrological value      2
1143 dendrologija      1
1144 dendrology      1
1145 dendrološka analiza      2
1146 dendrološka inventarizacija      1
1147 dendrološka vrijednost      2
1148 dendrološko vrednovanje      1
1149 density      6
1150 density of individuals      1
1151 Density of primary forest traffic infrastructure      1
1152 density trend decrease      1
1153 departmental research      1
1154 departure angle      1
1155 deposition      2
1156 depozicija      1
1157 desired state      1
1158 desulphurization      1
1159 detekcija promjena      1
1160 determinacija      1
1161 determination      1
1162 determining horizontal distances      1
1163 determining tree height      1
1164 developemnt and increment of stands      1
1165 developing countries      1
1166 development      3
1167 development and increment      1
1168 development of phytocoenosis      1
1169 development of research      1
1170 development stages      1
1171 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
1172 devitalisation      1
1173 devitalizacija      1
1174 diagnose      1
1175 diameter      3
1176 diameter increment      1
1177 diameter and height distribution      1
1178 diameter at breast height      1
1179 diameter distribution      1
1180 diameter growth      1
1181 diameter increment      2
1182 diameter structure      1
1183 diapause      1
1184 diatomit      1
1185 diatomite      1
1186 diclinous      1
1187 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1188 die Kiefer      1
1189 dieback      8
1190 dieback of pedunculate oak      1
1191 diferencijacija      1
1192 diferencijacija provenijencija      1
1193 different seedling types      1
1194 digital aerial images      1
1195 digital cadastral map      1
1196 digital CIR aerial photographs      1
1197 digital elevation model      1
1198 digital orthophoto (DOP)      1
1199 digital orthophotographies      1
1200 digital ortophoto      1
1201 digital photogrammetric workstation      2
1202 digital photogrammetry      3
1203 digital terrain model (DTM)      1
1204 digital terrain models (DTM)      1
1205 digitalizacija      1
1206 digitalna fotogrametrija      3
1207 digitalna fotogrametrijska radna stanica      1
1208 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1209 digitalne aerosnimke      1
1210 digitalne infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      1
1211 digitalni katastarski plan      1
1212 digitalni model reljefa      1
1213 digitalni model reljefa (DMR)      1
1214 digitalni model reljefa (DTM)      1
1215 digitalni model terena      2
1216 digitalni model visine krošanja (DMVK)      1
1217 digitalni ortofoto      2
1218 digitalni ortofoto (DOF)      2
1219 digitization      1
1220 dimension stock      1
1221 dimenzija zrelosti      1
1222 dimenzije češera      1
1223 dinamički model      1
1224 dinamika dušika u lišću      1
1225 dinamika populacije      3
1226 dinamika razvoja      1
1227 Dinaric mountains      2
1228 Dinaridi      2
1229 dioecious      1
1230 dionička društva u šumarstvu      1
1231 dipl. ing. šumarstva      1
1232 Diptera      3
1233 Diptera: Cecidomyiidae      2
1234 direct and diffuse light      1
1235 discoloration      1
1236 discontinued areal      1
1237 diseases of game      1
1238 disjunct      1
1239 disjunktan      2
1240 diskoloracija      1
1241 diskontinuiran areal      1
1242 dispersal prognosis      1
1243 dispersion      1
1244 disperzija      1
1245 dissipative structures      1
1246 distribucija      3
1247 distribucija prsnih promjera      2
1248 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1249 distribucija stabala      1
1250 distribution      8
1251 distribution of beneficial functions of forests      1
1252 distribution of diameter at breast height      1
1253 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1254 Distribution of forests      1
1255 distribution range      1
1256 diversity      2
1257 diversity index      1
1258 diversity indices      2
1259 division of forests in the Republic of Croatia      1
1260 divlja jabuka      1
1261 divlja kruška      2
1262 divlja svinja      4
1263 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
1264 divlja trešnja      5
1265 divljač      5
1266 divlji kesten      2
1267 djelotvornost      2
1268 djelovanje      1
1269 DNA      3
1270 DNA analysis      1
1271 DNA barcoding      1
1272 DNA barkodiranje      1
1273 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1274 DNK      2
1275 dob      1
1276 dobna struktura      2
1277 dobni razred      1
1278 dobni razredi      1
1279 dodatno vrijeme      1
1280 Dolmar PS - 7310      1
1281 Dolmar PS -7310      1
1282 dolomiti      1
1283 domaćin      1
1284 domaćini      1
1285 dominance      1
1286 dominant height      2
1287 dominantna visina      2
1288 domovinski rat      1
1289 Donja Austrija      1
1290 donja voda      1
1291 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1292 dormancy      3
1293 dormantnost      2
1294 dormantnost sjemena      2
1295 dormice      1
1296 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1297 double-entry volume tables      1
1298 Douglas fir      2
1299 dovršna sječa      1
1300 doznaka u grupama      1
1301 dr. sc      1
1302 drainage system      1
1303 Drava      2
1304 Drava River valley      1
1305 drhtavi šaš      1
1306 drift fauna      1
1307 dripping through      1
1308 drone      1
1309 Drosophilidae      2
1310 drought      5
1311 drupe      1
1312 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1313 drveće      5
1314 drveće i grmlje      1
1315 drvenaste biljke      1
1316 drvenaste egzote      2
1317 drvenaste svojte      1
1318 drvenaste vrste      1
1319 drveni materijal za paki ranje      1
1320 drveni materijal za pakiranje      1
1321 drveni ugljen      1
1322 drvna i lisna masa      1
1323 drvna industrija      2
1324 drvna masa      1
1325 drvna prašina      1
1326 drvna zaliha      9
1327 drvna zaliha.      1
1328 drvni elementi      1
1329 Drvni građevni elementi      1
1330 drvni obujam      1
1331 drvni ostatak      2
1332 drvni peleti      1
1333 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1334 drvni sortimenti      3
1335 drvno-prerađivačka industrija      1
1336 drvo kao energent      1
1337 drvoprerađivačka industrija      1
1338 dry biomass of seedlings      1
1339 dry mass      2
1340 dry matter      1
1341 drying period      2
1342 Dryocosmus kuriphilus      2
1343 državna financijska potpora šumarstvu      1
1344 državna šumarska poduzeća      1
1345 dubinsko snimanje      1
1346 duboka sadnja      1
1347 Dubrovnik      2
1348 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1349 due diligence      1
1350 dugotrajna pohrana      1
1351 dugotrajno      1
1352 duljina korijena      1
1353 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1354 duljina tuljca      1
1355 duljine      1
1356 Dunav      2
1357 duration of development stages      1
1358 duration of study      1
1359 dušik      3
1360 dušik tla      1
1361 dužine sortimenata      2
1362 dvodomna      1
1363 dvopapkar      1
1364 dvoulazne tablice obujma      1
1365 dvoulazne volumne tablice      2
1366 dynamic model      1
1367 Đurđevačka imovna općina      1
1368 Đurđevački pijesci      2
1369 E.N.A. standard      2
1370 EA 300      2
1371 early and late ecotypic forms      1
1372 Eastern Slavonia      1
1373 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1374 ecocline.      1
1375 Eco-labele      1
1376 Eco-labels      2
1377 ecological characteristic      1
1378 ecological conditions      1
1379 ecological conditions of the site      1
1380 ecological conditions.      1
1381 ecological divergence      1
1382 ecological factors      1
1383 ecological indicators      1
1384 ecological indicatory values      1
1385 ecological label (eco-label)      1
1386 ecological network      1
1387 ecological niche      1
1388 ecological optimum      1
1389 ecological plasticity      1
1390 ecological production      1
1391 ecology      3
1392 ECOLURE      2
1393 Economic achievements      1
1394 economic activities in Croatia      1
1395 economic changes      1
1396 economic changes in forestry      1
1397 Economic development      3
1398 economic importance      1
1399 economic orientation      1
1400 Economic policy      1
1401 economic silk production      1
1402 economics of forest resources      1
1403 economics of natural resources      1
1404 economy      1
1405 economy inspection      1
1406 ecosystem      2
1407 ecosystems      1
1408 ecotourism      1
1409 ecotypes      1
1410 ecotypic variation      1
1411 ectomycorrhiza      3
1412 ectomycorrhizal fungi      1
1413 edafski uvjeti      1
1414 Eddy covariance method      1
1415 edible      1
1416 Glis%20glis%20L.) STYLE="text-decoration:none">Edible dormouse (Glis glis L.)      1
1417 edible mushrooms      1
1418 educating personnel      1
1419 education      2
1420 educational technology      1
1421 edukacija      1
1422 edukacija vatrogasaca      1
1423 edukativni panoi      1
1424 efekt financijske poluge      1
1425 efektivni broj klonova      1
1426 effect of financial leverage      1
1427 effective clone number      1
1428 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1429 effects of thinning      1
1430 efficacy      1
1431 efficiency      4
1432 egg masses      1
1433 egzote      2
1434 ekoklina.      1
1435 ekologija      4
1436 ekološka divergencija      1
1437 ekološka karakteristika      1
1438 ekološka mreža      1
1439 Ekološka mreža Natura 2000      1
1440 ekološka niša      1
1441 ekološka proizvodnja      1
1442 ekološka stabilnost      1
1443 ekološkai fitogeografska analiza      1
1444 ekološke i socijalne funkcije      1
1445 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1446 ekološke orijentacije      1
1447 ekološke značajke      1
1448 ekološki činitelji      1
1449 ekološki indikatori      1
1450 ekološki osjetljivo      1
1451 ekološki problemi      1
1452 ekološki uvjeti.      1
1453 ekološko-gospodarske značajke      1
1454 ekonomija      1
1455 ekonomika prirodnih resursa      1
1456 ekonomika svilarenja      1
1457 eko­nomika šumarstva      2
1458 ekonomika šumskih resursa      1
1459 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1460 eko-oznake      1
1461 ekosustav      3
1462 ekosustavi      1
1463 ekotipska varijabilnost      3
1464 ekoturizam      1
1465 ekoznak      1
1466 eksperimentalni laboratorij      1
1467 eksperimentalni požari      1
1468 eksploatacijska polja      1
1469 eksploracijski tipovi      1
1470 ekstrakcija      1
1471 ektomikoriza      3
1472 ektomikorizne gljive      1
1473 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1474 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1475 electric radiator      1
1476 electrical resistance of cambial zone      1
1477 elektrana      1
1478 električna energija      1
1479 električni otpor kambijalne zone      1
1480 električno grijalo      1
1481 elemental analyser      1
1482 elementarni anlitaor      1
1483 elementi ocjene trofeja      1
1484 elementi rasta      1
1485 Ellenberg’s indicator values      1
1486 Ellenbergove indikatorske vrijednosti      1
1487 elm      2
1488 embiotenija      1
1489 embryo      2
1490 Emisije SO2      1
1491 EN 1316-1      2
1492 Endemic areas      1
1493 endemic species      1
1494 endemic taxa      1
1495 endemične vrste      1
1496 endemna vrsta      1
1497 endemsko područje      1
1498 Endosperm in development      1
1499 enegrija klijavosti i klijavost      1
1500 energetika      1
1501 energetska korisnost      1
1502 energetska vrijednost      1
1503 energija      6
1504 energijska tranzicija      1
1505 energy      3
1506 energy benefit      1
1507 energy production      1
1508 energy scenario      1
1509 Energy transition      1
1510 energy value      2
1511 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1512 entomofilna      1
1513 Entomopatogena gljiva      1
1514 entomophilic      1
1515 entrepreneurship      3
1516 Entwicklung      1
1517 environment      2
1518 environment protection      2
1519 environmental drivers      1
1520 Environmental factors      1
1521 environmental protection      5
1522 environmentally sound      1
1523 enzimatska aktivnost      1
1524 enzimi tla      1
1525 enzyme activity      1
1526 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1527 eolic erosion      1
1528 eolska erozija      1
1529 epidop­tera      1
1530 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1531 epoksidna smola      1
1532 epoxy resin. Collection of works      1
1533 equalization functions.      1
1534 equilateral spiral      1
1535 equipment for training bird of prey.      1
1536 Erannis defoliaria      1
1537 ergonomics      4
1538 ergonomija      4
1539 Erico-Fagetum      1
1540 eroded terrain recoveri      1
1541 erodiranje tjemena      1
1542 erosion      3
1543 Erosowit      2
1544 erozija      2
1545 erozija tla      1
1546 esencijalni elementi      1
1547 essential elements      1
1548 essential oils      1
1549 establishment rate      1
1550 estate      1
1551 estetski izgled šume      1
1552 estimate      1
1553 estimated value of forests      1
1554 estimation      1
1555 estimation of distance      1
1556 estimation precision      1
1557 etat      1
1558 etat međuprihoda      1
1559 eterična ulja      1
1560 etika (okoliša)      1
1561 EU ETS scheme      1
1562 EU ETS shema      1
1563 EU FLEGTAction plan      1
1564 EU FLEGTAkcijski plan      1
1565 eucalyptus plantations      1
1566 EUFORGEN      2
1567 EUFORGEN Networks      1
1568 euglej      1
1569 eukaliptusove plantaže      1
1570 eumediteran      1
1571 eu-mediterranean      1
1572 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1573 Eurasian Golden Oriole      1
1574 Eurasian lynx      1
1575 Eurasion lynx      1
1576 euroazijski ris      2
1577 Europa      1
1578 Europe      1
1579 Europe Slovenia      1
1580 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1581 European beaver (Castor fiber L.)      1
1582 European beech      5
1583 European brown bear (Ursus arctos)      1
1584 European larch      1
1585 European Polecat      1
1586 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1587 european yew - tree      1
1588 Europska crna topola      1
1589 europska tisa      1
1590 Europski ariš      1
1591 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1592 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1593 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1594 Eutric Rankers      1
1595 Eutrični ranker      1
1596 evaluation model      2
1597 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1598 evaluation of natural resources      1
1599 even-aged beech stands      2
1600 evenaged stands      1
1601 evergreen      1
1602 evergreen oak      2
1603 excange value      1
1604 exchangeable development      1
1605 exhibit      1
1606 Exhibitions      1
1607 existing state      1
1608 experimental fires      1
1609 Experimental Laboratory      1
1610 experimental plot B bare ground      1
1611 exploitation      1
1612 exploitation fields      1
1613 exploration types      1
1614 Exports and Imports      1
1615 exposure      3
1616 FACE      1
1617 FACE facility      1
1618 facilitation      1
1619 factors to vertical terrain corrections      1
1620 Faculty of Forestry      1
1621 Faculty of Forestry Zagreb      1
1622 Fagus L.      2
1623 Fagus silvatica      1
1624 Fagus sylvatica      4
1625 Fagus sylvatica L.      2
1626 Fairs      1
1627 faktori staništa      1
1628 falconer equipment      1
1629 falconry equipment      1
1630 falconry techniques      1
1631 Fallow deer      2
1632 false beech heartwood      1
1633 Fang      1
1634 FAO      1
1635 farm tractor      1
1636 farmer cables      1
1637 farmer vitla      1
1638 Fast Furier method      1
1639 Fast Furier metoda      1
1640 fauna      6
1641 faunalni drift      1
1642 favourable conservation status      2
1643 Faza - II      1
1644 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1645 faza isključivanja stabala      1
1646 faze razmnožavanja      1
1647 FBP sustav      1
1648 FBP System      1
1649 felled stemwood      1
1650 felling      2
1651 felling and processing      2
1652 felling and processing of wood assortments      1
1653 felling control      1
1654 felling cycle      1
1655 felling thinning volume      1
1656 female roe deer      1
1657 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1658 fenofaze      1
1659 fenol      1
1660 fenologija      6
1661 fenologija listanja      3
1662 fenologija.      1
1663 fenološka motrenja      2
1664 fenološka opažanja      2
1665 fenološke faze listanja      1
1666 fenotipska plastičnost.      1
1667 fenotipska stabilnost      1
1668 fenotipska svojstva      1
1669 fenotipska varijabilnost      1
1670 feromonske klopke      6
1671 feromonski mamac      1
1672 feromonski raspršivači      1
1673 fertility      1
1674 fertilization      1
1675 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1676 Feulgen squash method      1
1677 Feulgen squash metoda      1
1678 Fibonaccijev niz      1
1679 fictional rotation      1
1680 field elm      1
1681 field maple      2
1682 field plot      1
1683 fiksiranje dušika      1
1684 fiktivna ophodnja      1
1685 filogenija      1
1686 Final consumption wood products industries      1
1687 final cut      1
1688 Final use of wood products industry      1
1689 finalna prerada drva      1
1690 financial resources      1
1691 financijska politika      1
1692 fine forest fuel      1
1693 fine roots      1
1694 Finland      1
1695 fino šumsko gorivo      1
1696 Finska      1
1697 fir      4
1698 fire      3
1699 fire behavior      1
1700 fire behaviour      1
1701 fire fighting equipment      1
1702 Fire history      1
1703 fire line      1
1704 fire lines      1
1705 fire lines with elements of roadways      1
1706 fire modeling systems      1
1707 Fire monitoring      1
1708 fire risk      1
1709 fire sensitivity      1
1710 Fire Weather Index      3
1711 fire.      1
1712 fire-climate regions      1
1713 fire-climate regions.      1
1714 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1715 firemen education      1
1716 fire-risk      1
1717 fires      2
1718 first and second order histograms      1
1719 first finding      1
1720 first record      1
1721 first records      1
1722 fishing      1
1723 fitocenologija      3
1724 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1725 fitocenološka snimka      1
1726 fitocenološke jedinice      1
1727 fitocenološke značajke      1
1728 fitocenoza      1
1729 fitogeografsko raščlanjenje      1
1730 fitohormones      1
1731 fitohormoni      1
1732 fitomasa      1
1733 fitoplazme      2
1734 fitoremedijacija      3
1735 fitosanitarne mjere      1
1736 fitosanitarni pregled      1
1737 fitosanitarni sustav      1
1738 fizička svojstva      1
1739 fizičke i mineralne značajke tla      1
1740 fizičko opterećenje      1
1741 fizika      1
1742 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1743 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1744 fizikalna svojstva      1
1745 fiziologija sjemena      1
1746 fiziološka kvaliteta šumskih sadnica      1
1747 fiziološki parametri      1
1748 flammability      2
1749 flammable material      1
1750 flight activity      1
1751 flight dynamics      1
1752 flood      1
1753 flood control      1
1754 flooded forest      1
1755 flooding tolerant      1
1756 floodplain forest      2
1757 floodplain forests      1
1758 flora      12
1759 flora content      1
1760 flora diversity      1
1761 floral composition      6
1762 floral elements      1
1763 floristic composition      1
1764 floristička struktura      1
1765 florni elementi      2
1766 florni sastav      9
1767 Flowering Ash      1
1768 flowing down trunk      1
1769 flushing      1
1770 fluvisol      2
1771 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1772 F-O i »K-k«      1
1773 foliar nutrition      1
1774 foliar threatment      1
1775 folijarna aplikacija      1
1776 food      1
1777 FOPER forest      1
1778 FOPER šuma      1
1779 forbidden grove      1
1780 forces of resistance to growth      1
1781 Forcing      1
1782 Foreign timber trade      1
1783 forest      7
1784 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1785 Forest Administration Bjelovar.      1
1786 Forest Administration Delnice      1
1787 Forest Administration Požega      1
1788 forest age      1
1789 forest and water ecosystems      1
1790 forest and wildlife management      1
1791 forest area      1
1792 forest association      1
1793 forest assortments      1
1794 forest biomass      1
1795 forest certification      1
1796 forest communities      3
1797 forest community of beech and fir      1
1798 forest contractors      1
1799 Forest cover      1
1800 forest cultures      3
1801 forest damage      1
1802 forest damage.      1
1803 forest development strategy      1
1804 forest dieback      1
1805 forest economics      2
1806 forest ecosystem      2
1807 forest ecosystem services      1
1808 forest ecosystems      1
1809 forest edges      1
1810 Forest education      1
1811 forest enterprise      1
1812 forest environments      1
1813 forest estate      1
1814 Forest exploitation      1
1815 forest fee      1
1816 forest fire      5
1817 Forest Fire Prevention      1
1818 forest fire prevention roads      1
1819 forest fire protection      1
1820 forest fires      7
1821 forest floor      3
1822 forest fragmentation      1
1823 forest gap      2
1824 forest gaps      1
1825 Forest genetic resources      1
1826 Forest Genetic Resources Programme      1
1827 Forest Genetics resaurces      1
1828 forest habitat      2
1829 forest habitat structure      1
1830 Forest habitat types      1
1831 forest harvesting      1
1832 forest history      2
1833 forest interest rate      1
1834 forest interest rate (forest annuity)      1
1835 forest inventory      8
1836 forest landlords      1
1837 forest lands      2
1838 forest landscape restoration.      1
1839 forest laws      1
1840 forest Macelj      1
1841 forest machinery      1
1842 forest machines      1
1843 forest management      7
1844 forest manage­ment      1
1845 Forest management plan      1
1846 forest management planning      4
1847 forest management resystematization      1
1848 Forest microclimate      1
1849 forest monitoring      1
1850 forest nursery      2
1851 forest of high silvicultural form      1
1852 Forest opening      1
1853 Forest operations      2
1854 forest owners      1
1855 forest owners’ cooperation      1
1856 forest pest      1
1857 forest policy      5
1858 forest privatization      1
1859 forest products      1
1860 forest property plan      1
1861 forest protection      1
1862 forest protection.      1
1863 Forest rails      1
1864 forest recreation      1
1865 forest regeneration      1
1866 forest reproductive material      1
1867 forest resource      1
1868 forest resources      2
1869 forest road      4
1870 Forest roads      7
1871 forest seedlings      1
1872 forest seeds      1
1873 forest soil      4
1874 forest soil stabilization      1
1875 forest soils      1
1876 forest structure      1
1877 forest tending      3
1878 forest timber product      1
1879 forest tracks      1
1880 forest transport systems      1
1881 Forest transportation      1
1882 forest trees      2
1883 forest type      1
1884 forest user´s unit      1
1885 forest utilization      1
1886 forest value      2
1887 forest value assessment      1
1888 forest vegetation      5
1889 forest woody assortments      1
1890 forest work      1
1891 forest worker      1
1892 forest Žutica      1
1893 forest-based industries      1
1894 Forested Areas      1
1895 forestry      28
1896 forestry administration      1
1897 Forestry and forest policy      1
1898 forestry biomass      2
1899 forestry company      1
1900 forestry contractors      1
1901 forestry development      1
1902 forestry disciplines      1
1903 forestry education      1
1904 forestry legislative      1
1905 Forestry Museum in Krasno      1
1906 forestry occupation      1
1907 forestry operation      2
1908 forestry policy      1
1909 Forestry school Karlovac      1
1910 forestry work      1
1911 forests      6
1912 forests measuring      1
1913 forests stand      1
1914 formation of forest associations      1
1915 forming pioneer stands      1
1916 formiranje pionirskih sastojina      1
1917 formiranje šumskih zajednica      1
1918 Forsterferuf      1
1919 Forsythia      2
1920 forvarder      1
1921 forwarder      1
1922 fosfor      3
1923 fotointerpretacijski ključ      2
1924 fotosintetičke osobine lista      1
1925 fotosintetski pigmenti      1
1926 fotosinteza      4
1927 fotozamke      1
1928 fragmentacija staništa      1
1929 fragmentacija šuma      1
1930 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1931 Fraxinus angustifolia      2
1932 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1933 Fraxinus excelsior      2
1934 Fraxinus L.      2
1935 Freilassung      1
1936 frost-crack      1
1937 fruit      4
1938 fruit morphology      1
1939 Fruit set      1
1940 fruits      1
1941 FSC      3
1942 FSC certified forests      1
1943 FSC logo      2
1944 fuel consumption      1
1945 fuel load      2
1946 Fuel modeling      1
1947 fuel types      2
1948 fuel wood.      1
1949 functions for determination      1
1950 fungal entomopathogen      1
1951 fungal isolation      1
1952 fungal pathogen      1
1953 fungal spores      1
1954 fungal-like organisms      1
1955 fungicid      1
1956 fungicide      1
1957 fungicides      1
1958 fungicidi      1
1959 fungus      2
1960 funkcije tražnje      1
1961 funkcije upravljanja: planiranje      1
1962 funkcije za izjednačenje      1
1963 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1964 furniri      1
1965 furniture manufacturing      1
1966 fuzija snimki      1
1967 fuzzy inference system      1
1968 g.j. "Česma"      1
1969 G.J. "Žutica"      1
1970 galerije      1
1971 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1972 gallery      1
1973 galls      1
1974 Game      2
1975 game breeding enclosure Kunjevci      2
1976 Game enclosure      1
1977 game loss      1
1978 games      1
1979 gap      1
1980 garden in the cloister      1
1981 gardens of the Island of Lokrum      1
1982 GC      2
1983 GC/MS      2
1984 GDD      2
1985 Gehörn      1
1986 gene diversity      1
1987 gene pool      1
1988 General Directorate of Forestry      1
1989 generalized model      1
1990 genetic analysis      1
1991 genetic differentiation      1
1992 genetic diversity      4
1993 genetic diversity and diff erentiation      1
1994 genetic diversity of crops      1
1995 genetic drift      1
1996 genetic gain      1
1997 genetic origin      1
1998 genetic parameters      1
1999 genetic polymorphism      1
2000 genetic structure      1
2001 genetic test      1
2002 genetic variability      1
2003 genetic variation      1
2004 genetički drift      1
2005 genetički test polusrodnika      1
2006 genetska analiza      1
2007 genetska diferencijacija      1
2008 genetska dobit      1
2009 genetska raznolikost      3
2010 genetska raznolikost i diferencijacija      1
2011 genetska raznolikost uroda      1
2012 genetska raznolikost.      1
2013 genetska struktura      1
2014 genetska varijabilnost      2
2015 genetski diverzitet      2
2016 genetski parametri      1
2017 genetski polimorfizam      1
2018 genetsko porijeklo      1
2019 genofond      1
2020 genotype × environment interaction      1
2021 GEOBIA      2
2022 geocoding      1
2023 geografske i reljefne značajke      1
2024 geografski informacijski sustav      3
2025 geografsko porijeklo      1
2026 geographic information system      1
2027 Geographic Information System.      1
2028 geographic information systems      1
2029 geographic origin      1
2030 Geographical and relief characteristics      1
2031 geographical features      1
2032 Geographical Information System      1
2033 geokodiranje      1
2034 geometric distortions      1
2035 geometrijske distorzije      1
2036 geomorfologija      2
2037 geomorphology      2
2038 geosintetici      1
2039 geostatistics      1
2040 geostatistika      1
2041 GeoWEPP      1
2042 GeoWEPP)      1
2043 germinability      1
2044 germinated seed      1
2045 germination      3
2046 germination barrier      1
2047 GFIS      1
2048 gibberellic acid      2
2049 giberelinska kiselina      2
2050 GIS      21
2051 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
2052 GIS (Geographic Information System)      1
2053 GIS.      1
2054 glavna sastojina      1
2055 glavne vrste drveća      1
2056 Global change      1
2057 global climate changes      1
2058 Global warming      1
2059 globalizacija      1
2060 globalizacija u Hrvatskoj      1
2061 globalization      1
2062 globalization in Croatia      1
2063 globalna promjena      1
2064 globalne klimatske promjene      1
2065 globalno zatopljenje      1
2066 glodavci      1
2067 gljiva      2
2068 gljivama slični organizmi      1
2069 gljive truležnice      1
2070 gljivični patogen      1
2071 gnojidba      2
2072 GNSS      2
2073 godišnje doba sjetve      1
2074 godišnji debljinski prirast      1
2075 godišnji sječivi prihod      1
2076 golden jackal      1
2077 golosjemenjače      2
2078 gora i planina      1
2079 gorivi materijal      1
2080 gorivost      1
2081 Gorska Hrvatska      1
2082 Gorski kotar      3
2083 gorsko područje      1
2084 gorsko reljefno područje      1
2085 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
2086 gospodarene bukve šume      1
2087 gospodarenje      6
2088 gospodarenje šumama      2
2089 gospodarenje šumama i lovištima      1
2090 gospodarska depresija      1
2091 gospodarska inspekcija      1
2092 gospodarska jedinica      1
2093 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
2094 gospodarska politika      1
2095 Gospodarska postignuća      1
2096 gospodarska vrijednost šume      1
2097 gospodarske djelatnosti RH      1
2098 gospodarski razredi      1
2099 Gospodarski razvitak      2
2100 gospodarski razvoj      1
2101 gospodarski značaj – učinci      1
2102 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
2103 gospodarsko usmjerenje      1
2104 gospodarstvo      1
2105 GPS      4
2106 GPS and GIS      1
2107 GPS collar      1
2108 GPS i GIS      1
2109 GPS ogrlica      1
2110 grabovina      1
2111 grad Zagreb      1
2112 gradacija      2
2113 gradation      1
2114 gradeability      1
2115 Gradiaton      1
2116 gradski park      1
2117 gradsko zelenilo      1
2118 grafted plants care      1
2119 grafting      1
2120 granatiranje      1
2121 granica klijavosti      1
2122 granica zone totalnog sušenja      1
2123 graničice      1
2124 granična linija      1
2125 granična ograda      1
2126 granične sile      1
2127 granične vrijednosti      2
2128 granični nagib kretnosti skidera      1
2129 granulometrijski sastav tla      1
2130 grass      1
2131 GRASS GIS      2
2132 grasses      1
2133 grassland succession      1
2134 grazing      1
2135 Grčka      1
2136 Great Tit      1
2137 Greece      1
2138 Green oak      1
2139 greenhouse      1
2140 greenhouse gases      1
2141 Greenhouse media      1
2142 greenhouse medium      1
2143 Greenwich      1
2144 grey alder (Alnus incana)      1
2145 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
2146 grinders      1
2147 grivasta ovca      1
2148 grivasti skakač      1
2149 grm      1
2150 grmlje      6
2151 Gross domestic product      1
2152 ground and flood water      1
2153 ground and surface water monitoring      1
2154 ground water      1
2155 groundwater      4
2156 group decision making      1
2157 group-selection cutting      1
2158 growing conditions      1
2159 Growing stock      7
2160 growth      14
2161 growth and increment      2
2162 growth dynamic      1
2163 growth elements      1
2164 growth equation      1
2165 growth forces      1
2166 growth forces and suppressed forces      1
2167 growth increment      1
2168 growth of mean stand diameter      1
2169 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
2170 grupe upravitelja      1
2171 grupno odlučivanje      1
2172 gubar      2
2173 gubar (Lymantria dispar L.)      1
2174 gubici      1
2175 gubici divljači      1
2176 gubici tla      1
2177 gubitak mase      1
2178 gubitci      1
2179 Guide curve method      1
2180 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
2181 gusjenica      1
2182 gustoća      2
2183 gustoća drva      3
2184 gustoća peleta      1
2185 gustoća populacije      5
2186 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
2187 gustoća u standardno suhom stanju      1
2188 Gymnosperms      1
2189 gypsy moth      2
2190 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
2191 habitat      8
2192 habitat characteristics      1
2193 habitat factors      1
2194 Habitat fragmentation      1
2195 habitat map      1
2196 habitat suitability      2
2197 habitat type      2
2198 Habitat. Posavina      1
2199 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
2200 halbsib-progeny tests.      1
2201 half-shrubs      1
2202 half-sib potomstvo      1
2203 half-sib progenies      1
2204 Haljevo forest      1
2205 Hamamelis      2
2206 hantaviruses      1
2207 hantavirusi      1
2208 hard ticks      1
2209 hardwood      1
2210 hardwood-broadleaf species      1
2211 harvest scheduling      1
2212 harvester      10
2213 harvesteri i procesori      1
2214 harvesting conditions      1
2215 haul.      1
2216 haulage tracks      1
2217 Hauling and transportation of timber      1
2218 haustorij      1
2219 haustorium      1
2220 hazardous waste      1
2221 health      2
2222 health and safety      1
2223 health status      1
2224 health status category of stand      1
2225 health tourism      1
2226 heat transfer.      1
2227 heat treatment (HT)      1
2228 heavy metals      2
2229 heavy thinning      1
2230 height      4
2231 height and height increment      1
2232 height and root collar diameter      1
2233 height and volume growth      1
2234 height growth      5
2235 height growth pattern      1
2236 height increment      2
2237 height of sprout      1
2238 Helleboro nigri-Piceetum      1
2239 Hemiptera      4
2240 herbaceous plants      1
2241 herbaceous species of the forest edge      1
2242 herbicid      1
2243 herbicide      1
2244 herbicide sensitivity      1
2245 herbicides      1
2246 herbicidi      1
2247 Hercegovina      1
2248 hereditary basis      1
2249 heredity      1
2250 heretability      1
2251 heritability      1
2252 Herzegovina      1
2253 Hibiscus      2
2254 hibridi      2
2255 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
2256 hidrologija      1
2257 hidrološka uloga      2
2258 hidromeliorativni zahvati      1
2259 hidropedološke karakteristike      1
2260 hidrotehničke mjere      1
2261 high forest      1
2262 higrofilne šume      1
2263 hilly area      1
2264 hind body weight      1
2265 hiperforezija      1
2266 hiperparazitoid      2
2267 Hippophaë rhamnoides      2
2268 Hippophao-Berberidetum      2
2269 Histiostoma piceae      2
2270 Histiostoma ulmi      1
2271 Histiostomatidae      3
2272 histogrami prvoga i drugoga reda      1
2273 historical development      1
2274 historical outbreaks      1
2275 historical park      1
2276 historical presentation      1
2277 historical value      2
2278 history of forestry      2
2279 history of HŠD      1
2280 hladne temperaturne jedinice.      1
2281 hladno-vlažna stratifikacija      1
2282 hlapljive komponente      1
2283 hloroza listova      1
2284 Hober forest park      1
2285 Hohenadel´s method      1
2286 Hohenadlova metoda      1
2287 hollow-horned animal      1
2288 Holm oak      1
2289 Homeland war      1
2290 homogenizacija      1
2291 homogenization      1
2292 honey plants      1
2293 horn length      1
2294 Hornbeam hop      1
2295 Hornbeam oriental      1
2296 hornbeam wood      1
2297 horns      1
2298 horse chestnut      2
2299 horse chestnut protection      1
2300 horticultural elements      1
2301 horticul­tural value      2
2302 horticulture      1
2303 hortikultura      1
2304 hortikulturna vrijednost      2
2305 hortikulturni elementi      1
2306 host      1
2307 host plants      1
2308 hosts      2
2309 hrana      1
2310 hranidba      1
2311 hranljiva      1
2312 hranjive tvari      1
2313 hrast      3
2314 hrast crnika      2
2315 hrast crnika (Quercus ilex)      2
2316 hrast crnike      1
2317 hrast kitnjak      10
2318 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
2319 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
2320 hrast lužnjak      41
2321 Quercus%20robur%20L.) STYLE="text-decoration:none">hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
2322 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
2323 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
2324 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
2325 hrast medunac      3
2326 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2327 hrast oštrika      1
2328 hrast sladun      1
2329 hrastov ponik      2
2330 hrastova mrežasta stjenica      1
2331 hrastova oblovina      1
2332 hrastova pepelnica      1
2333 hrastove šume      2
2334 hrastovi županije bjelovarske      1
2335 hrastovina      1
2336 Hrvatska      52
2337 Hrvatska – Dalmacija      1
2338 hrvatska flora      1
2339 hrvatska kuna      1
2340 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2341 Hrvatska vojna granica      1
2342 Hrvatska.      6
2343 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2344 Hrvatske šume d.o.o      1
2345 Hrvatske šume d.o.o.      4
2346 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2347 Hrvatski udio      1
2348 Hrvatsko Podunavlje      1
2349 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2350 hrvatsko šumarstvo      1
2351 HTRS96/TM      2
2352 human impact      1
2353 human presence      1
2354 human protection      1
2355 human resources in forestry      1
2356 humic acids      1
2357 huminske kiseline      1
2358 humizacija      1
2359 humofluvisol      2
2360 humus      3
2361 humus composition      1
2362 Hungavit      2
2363 hunt      1
2364 hunters      4
2365 hunting      6
2366 Hunting and fishing      1
2367 hunting area      1
2368 hunting associations      1
2369 hunting club rules      1
2370 hunting district      2
2371 hunting ground      1
2372 hunting ground biological casualties      1
2373 hunting grounds      1
2374 hunting illustration      1
2375 Hunting Management      3
2376 hunting society      1
2377 hunting-demographic intensity      1
2378 hunting-geographic intensity      1
2379 Husqvarna 365      2
2380 Hvar      2
2381 hvatanje      1
2382 hvatanje dabra      1
2383 hybrids      2
2384 hydrological role      2
2385 hydrology      1
2386 hydro-melioration treatments      1
2387 hydro-technical interventions      1
2388 hydro-technical measures      1
2389 ­hygrophilous species      1
2390 Hymenoptera      6
2391 Hymenoptera: Platygastridae      2
2392 hyperparasitoid      1
2393 hyperphoresy      1
2394 ICP Forests      8
2395 identifikacija.      1
2396 iglice      1
2397 IGRs      1
2398 II-G-10      2
2399 II-G-20      2
2400 ilegalni odstrel      1
2401 ilirske vrste      1
2402 illegal felling      1
2403 illegal killing      1
2404 Illegal timber trade      1
2405 ilovača      1
2406 image fusion      1
2407 imela      2
2408 imidaclopride      1
2409 imidakloprid      1
2410 imovna općina      2
2411 impact      1
2412 impacts of silvicultural measures      1
2413 implementation of H1 and H2      1
2414 importance of species      1
2415 improvement by selfing      1
2416 improving management practices      1
2417 in situ and ex situ methods      1
2418 in situ i ex situ metode      1
2419 in utero      2
2420 inactive forest owners      1
2421 incomplete development      1
2422 increase in growth      1
2423 2 STYLE="text-decoration:none">increase of CO2      1
2424 increment      5
2425 Increment and cut      1
2426 increment and quality      1
2427 increment percentage      2
2428 increments      1
2429 indeks lisne povr šine      1
2430 indeks raznolikosti.      1
2431 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2432 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2433 indeks zaraze      1
2434 indeksi diverziteta      1
2435 indeksi raznolikosti      1
2436 indeksi točnosti      1
2437 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2438 index of infestation      1
2439 index values of common beech trees      1
2440 indicators      2
2441 indicators of productivity      1
2442 indices about forests      1
2443 Indigobush      2
2444 Indigobush bioproductivity      2
2445 Indigofera      2
2446 indikator dostupnosti      1
2447 Industrial pollution      1
2448 Industrial Round Timber in the Rough      1
2449 industrija      1
2450 industrija celuloze i papira      1
2451 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2452 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2453 industrijsko onečišćenje      1
2454 inercepcija      1
2455 inferencijalna statistika      1
2456 inferior and superior model trees      1
2457 infestation      2
2458 infestation intensity      1
2459 infiltracija      1
2460 infiltration      1
2461 inflammability and combustibility of fuel types      2
2462 informacijski sustav      1
2463 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2464 information system      1
2465 information system model      1
2466 informiranost      1
2467 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2468 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2469 initial spacing      1
2470 innovation      1
2471 innovations in forestry      2
2472 Innovativeness      2
2473 inovacije      1
2474 inovacije u šumarstvu      2
2475 inovativnost      2
2476 input-output analiza      1
2477 input-output analyses      1
2478 insect      3
2479 insect growth regulators      1
2480 insect pests      2
2481 insecticide      1
2482 insecticides      1
2483 Insectivores      1
2484 insects      1
2485 insekticid      1
2486 insekticidi      1
2487 insolacija      1
2488 insolation      1
2489 institucionalni okviri      1
2490 institutional framework      1
2491 intarzije      1
2492 integral approach      1
2493 integral management with ecosystems in space      1
2494 integral watershed management      1
2495 integralni pristup      1
2496 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2497 integrated forest protection      1
2498 integrated oak timber protection      1
2499 integrated timber protection      1
2500 integrirana zaštita hrastove oblovine      1
2501 integrirana zaštita oblovine      1
2502 integrirana zaštita šuma      1
2503 intelektual no vlasništvo      1
2504 intellectual ownership      1
2505 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2506 intensity of infection      2
2507 intensity of infestation      3
2508 intensive      1
2509 intenzitet fotosinteze      1
2510 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2511 intenzitet prorede      2
2512 intenzitet zaraze      6
2513 inter- and intrapopulation variability.      1
2514 interakcija genotip × okolina      1
2515 interception      1
2516 interdisciplinarni pristup      1
2517 interdisciplinary approach      1
2518 interesi      1
2519 interest associations      1
2520 interests      1
2521 interlaboratory testing      1
2522 international standards      1
2523 Internet      3
2524 internetske usluge      1
2525 interpopulation and intrapopulation variability      1
2526 interpopulation variability      1
2527 intesivelly thinning      1
2528 intra- and interpopulation variability      1
2529 Intraclonal and interclonal variability      1
2530 intraclonal variability      1
2531 intrapopulation and interpopulation variability      1
2532 intrapopulation variability      1
2533 intraspecific      1
2534 introduction      6
2535 introduction of changes in business      1
2536 introdukcija      9
2537 introgresija      1
2538 invasive alien species      1
2539 invasive pest      1
2540 invasive species      10
2541 invasive trees      1
2542 invazivna strana vrsta      1
2543 invazivna vrsta      5
2544 invazivne drvenaste vrste      1
2545 invazivne vrste      5
2546 invazivni insekt      1
2547 invazivni štetni organizam      1
2548 invazivni štetnik      1
2549 inventarisation of woody plants      1
2550 inventarizacija dendroflore      1
2551 inventarizacija drveća i grmlja      1
2552 inventura      1
2553 inventura šuma      4
2554 inverzija vegetacije      1
2555 investments      1
2556 injuries at work      3
2557 IPGRI      1
2558 Ips typographus      2
2559 iptera      1
2560 irregular planting      1
2561 iskoristavački pokazatelj      1
2562 iskorišćivanje šuma      1
2563 iskorištavanje šuma      2
2564 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2565 iskorištenje      2
2566 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2567 island Mljet      1
2568 islands      1
2569 ISO 11277      1
2570 ISO 13860 (2016)      2
2571 Isoenzyme      2
2572 isoenzymes      1
2573 Isparta      2
2574 ispitivanje      2
2575 ISPM 15      4
2576 ispuštanje      1
2577 ispuštanje dabra      1
2578 ISTA pravila      1
2579 ISTA rules      1
2580 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2581 Istočna Slavonija      1
2582 istovjetne točke      1
2583 Istra      2
2584 Istra (Hrvatska)      1
2585 istraživanja      1
2586 istraživanje tržišta      1
2587 Istria      1
2588 Italian oak      2
2589 ITS2 regije      1
2590 ITS2 region      1
2591 Ivanščica      3
2592 Ixodidae      2
2593 izbojci      1
2594 izgorena površina      1
2595 izložak (eksponat)      1
2596 Izložbe-sajmovi      1
2597 izloženost      3
2598 izlučenje      1
2599 izlučivanje sastojina      2
2600 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2601 izmjera šuma      4
2602 izmjera šumskog drveća      1
2603 iznošenje drva      1
2604 izoenzimi      9
2605 izoenzymes      1
2606 izolacija gljiva      1
2607 izrada i privlačenje drva      1
2608 izravno i difuzno svjetlo      1
2609 Izvanredna stanja      1
2610 izvješće eksperata iz Kanade      2
2611 izvješćivanje      1
2612 izvoditelji šumskih radova      2
2613 izvođenje šumskih radova      1
2614 Izvoz i Uvoz      1
2615 izvozni putovi      1
2616 izvoženje drva.      1
2617 jablan      1
2618 Jadran      1
2619 jadranski otoci      1
2620 jadransko područje      1
2621 Jagdausstellungen      1
2622 jajna legla      1
2623 jajnici      1
2624 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2625 jake prorjede      1
2626 Japage      2
2627 jarebica kamenjarka – grivna      1
2628 Jarebica kamenjarka grivna      1
2629 jasen      2
2630 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2631 Jasminum      2
2632 javni šumarski instituti      1
2633 javno mišljenje      1
2634 javno podsticanje šumarstva      1
2635 jedinstvena metoda      1
2636 jedinstveni model      1
2637 jednadžbe rasta      1
2638 jednakokutna spirala      1
2639 jednodobne bukove sastojine      2
2640 jednodobne regularne sastojine      1
2641 jednodobne sastojine      1
2642 jednodobno gospodarenje      1
2643 jednofazni rast      1
2644 jednogodišnje sadnice      1
2645 jednospolna      1
2646 jela      8
2647 jela obična      1
2648 jela.      1
2649 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2650 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2651 jelen fratar      1
2652 Jelen lopatar      1
2653 jelen obični      5
2654 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2655 jelovina (Abies alba Mill)      1
2656 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2657 jestiva      1
2658 jestive gljive      1
2659 Joinery and Cabinet making      2
2660 joint- stock company in forestry      1
2661 Josip Ettinger      2
2662 Journal of Forestry      1
2663 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2664 Judas tree      1
2665 judino drvo      1
2666 Juglans L.      2
2667 Juglans nigra      1
2668 Juglans regia      1
2669 jugoistočna Europa      3
2670 juniper      1
2671 jura      1
2672 juvenilno drvo      1
2673 Južna Afrika      1
2674 Južna/Srednja Europa      1
2675 kadmij      1
2676 kadrovi u šu­marstvu      1
2677 kakvoća      1
2678 kakvoća drvnih sortimenata      1
2679 kakvoća stabala      1
2680 kalabrijski bor      2
2681 kalij      2
2682 Kalnik      2
2683 Kalnik forest      1
2684 kamenolom Očura II      1
2685 kamenjarka.      1
2686 kanader i demon      1
2687 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2688 Kappa statistika      1
2689 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2690 karakteristike staništa      1
2691 karantenski štetnik      1
2692 karbonatnenaslage      1
2693 kariotip      1
2694 karotenoidi      1
2695 karst      4
2696 karst phenomena      1
2697 karta staništa      1
2698 karta širenja buke      1
2699 karta šumskih zajednica      1
2700 karte      1
2701 kartiranje šumskog drveća      1
2702 kartografska generalizacija      1
2703 Karyotypes      1
2704 kaštelansko područje      1
2705 katastar      1
2706 katastar vodnih potencijala      2
2707 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2708 kavkaska jela      1
2709 keficijent unutarnjeg rasta      1
2710 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2711 kemijska svojstva tla      1
2712 kemijski sastav      1
2713 kemijski sastav sjemena      1
2714 kemijski sastav tla      1
2715 kemizam biljnog materijala.      1
2716 kermes berry      1
2717 Kermes oak      1
2718 kestenov moljac miner      1
2719 kestenova osa šiškarica      1
2720 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2721 kitnjak      1
2722 klasična otvorenost      1
2723 klaster analiza      3
2724 klasterska analiza      1
2725 klen      2
2726 klet      1
2727 klijanci      2
2728 klijanje      1
2729 klijavost      2
2730 klima      9
2731 klima-požarna područja      1
2732 klima-požarna područja.      1
2733 klimatološki parametri      1
2734 klimatska promjena      1
2735 klimatske karakteristike      1
2736 klimatske promjene      9
2737 klimatski čimbenici      2
2738 klimatski ekscesi      1
2739 klimatski model      1
2740 klimatski scenariji      1
2741 klinalna varijabilnost      2
2742 klizišna osjetljivost      1
2743 klizna sredina      1
2744 klon      1
2745 klon topole I-214      1
2746 klonovi      1
2747 klonovi bijele vrbe      2
2748 klonovi stablastih vrba      1
2749 klonovi topola      2
2750 klonovi topole      1
2751 klonska sjemenska plantaža      2
2752 klonske sjemenske plantaže      2
2753 klonski arhivi      1
2754 klonski testovi crnih topola      1
2755 klonski uz.orci      1
2756 klonsko šumarstvo      1
2757 Klorofilmetar CCM-200      1
2758 kljove      2
2759 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2760 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2761 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2762 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2763 Koelreuteria      2
2764 količine goriva      1
2765 kolonizacija      1
2766 kolotrag      1
2767 koluvij      1
2768 koljik      2
2769 komasacija      1
2770 komparacija stanja za 2009.      1
2771 komparativna analiza      1
2772 komparativna metoda istraživanja      1
2773 kompleksni sustavi      1
2774 kompleksnost      1
2775 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2776 kompromis      1
2777 Komrčar      2
2778 komuniciranje      1
2779 komunikacijske aktivnosti      1
2780 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2781 koncepcija      2
2782 konflikti      1
2783 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2784 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2785 konsenzus      1
2786 kontejner      1
2787 kontejneri      1
2788 kontejnerske sadnice      1
2789 kontejnerski uzgoj      1
2790 kontinentalna Hrvatska      1
2791 kontrola      1
2792 kontrola korova      1
2793 kontroling      1
2794 kontrolne pokusne plohe      1
2795 konverzija      1
2796 konverzija panjača      1
2797 konzervacija      1
2798 konzervacija vlage      1
2799 konzervacija vlage u tlu      1
2800 konzultacije      1
2801 Kopački rit      2
2802 kopulacija      1
2803 kora      2
2804 koranje      1
2805 korelacija      1
2806 korelacijska veza      2
2807 korijen      2
2808 korištenje zemljišta      2
2809 korjenov sustav      1
2810 korološke i fitocenološke značajke      1
2811 korov      1
2812 korovi      1
2813 korovska vegetacija      1
2814 košćela      1
2815 koštunica      1
2816 kovanice      1
2817 Köyceğiz      2
2818 krajobraz      1
2819 krajobraz.      1
2820 krajobrazna raznolikost      1
2821 kramp      1
2822 kraniometrija      1
2823 Krapinsko-zagorska Count      1
2824 Krapinsko-zagorska County      1
2825 Krapinsko-zagorska županija      2
2826 kras      1
2827 Krasno      2
2828 kraška polja      1
2829 kratke ophodnje.      1
2830 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2831 kreativnost      2
2832 kreda      1
2833 kriging      2
2834 krimski bor      1
2835 kriterij kvaliteta      1
2836 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2837 kriteriji za investiranje      1
2838 kritosjemenjače      1
2839 krivulje indeksa staništa      1
2840 krize      1
2841 kronika      1
2842 krpelj      1
2843 krš      5
2844 krški fenomeni      1
2845 krupna divljač      1
2846 krupno drvo      1
2847 krupno korijenje      1
2848 krupnoća žira      2
2849 kružne primjerne plohe      1
2850 kserofitna      1
2851 kukac      3
2852 kukavica      1
2853 kukci      1
2854 kukci potkornjaci      1
2855 kukcojedi      1
2856 kultivari      1
2857 kultivari tise      1
2858 kultura      3
2859 kultura crnog bora      1
2860 kulture kratkih ophodnji      2
2861 kulturni pejzaž      1
2862 kulturno povijesna baština      1
2863 Kunstinseln      1
2864 kupnja šuma      1
2865 kva liteta sjemena      1
2866 kvalifikacija ozljeda      1
2867 kvalitativno iskorištenje      1
2868 kvalitet      1
2869 kvaliteta      2
2870 kvaliteta listinca      1
2871 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2872 kvaliteta sadnica      2
2873 kvaliteta staništa      1
2874 kvaliteta žira      1
2875 kvaliteta života      1
2876 kvantitativna obilježja      1
2877 kvantitativna svojstva      1
2878 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2879 kvantna učinkovitost      1
2880 kvarter      1
2881 laboratorijski uzgoj      1
2882 laboratory rearing      1
2883 lanac      1
2884 land consolidation      1
2885 land mines      1
2886 land performance      1
2887 land use      2
2888 landed municipality      1
2889 landfill gas      1
2890 landforms      1
2891 Landsat      2
2892 Landsat 7      2
2893 landscape      1
2894 landscape artist      1
2895 landscape design      1
2896 landscape diversity      1
2897 landscape metrics      1
2898 landscape.      1
2899 landslide susceptibility      1
2900 lapor      1
2901 large wood of Italian oak      1
2902 larvae      1
2903 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2904 Laudonov Gaj      4
2905 laurel      1
2906 Law      1
2907 law regulations      1
2908 lawn      1
2909 laying date      1
2910 layout of the islet      1
2911 layout proposal      1
2912 leachate      1
2913 leaf      1
2914 leaf area      1
2915 leaf area index      1
2916 leaf developmental instability      1
2917 leaf litter      1
2918 leaf morphology      6
2919 leaf nitrogen dynamic      1
2920 leaf photosynthetic traits      1
2921 leaf shape      1
2922 leaf third-flush      1
2923 leaf unfolding      1
2924 leafing phenological stages      1
2925 leafminers      1
2926 legislation      1
2927 legislative      1
2928 Lekenik      2
2929 length of assortment      1
2930 length of the nibbled part of a shoot      1
2931 lengths      1
2932 Leopard      2
2933 Lepidoptera      5
2934 Leptoglossus occidentalis      2
2935 Lespedeza      2
2936 level of knowledge.      1
2937 libanonski cedar      1
2938 library      1
2939 Liburnian karst      1
2940 Liburnijski krš      1
2941 licenciranje      2
2942 licensing      2
2943 ličinke      1
2944 LiDAR      4
2945 life forms      1
2946 lifelong learning      1
2947 light      2
2948 lightweight unmanned aerial vehicles      1
2949 Lika      6
2950 limit values      2
2951 limiting forces      1
2952 linear correlation      1
2953 linear trend      1
2954 linearna analiza regresije      1
2955 linearna korelacija.      1
2956 linearni trend      1
2957 lines below electro-energetic facilities      1
2958 linoleic acid      1
2959 linoleinska kiselina      1
2960 Liocourt´s distribution      1
2961 Liocourtova distribucija      2
2962 liquid nitrogen      1
2963 Lisičine      1
2964 Lisičine Arboretum      2
2965 lisni mineri      1
2966 list      1
2967 listanje      1
2968 listinac      3
2969 listopadna      1
2970 listopadne šume      1
2971 lisymeters      1
2972 lišće obične bukve      1
2973 lišće perasto      1
2974 litače      1
2975 lithological unit      1
2976 litološka cjelina      1
2977 litter      1
2978 litter decomposition      1
2979 litter mass loss      1
2980 litter quality      1
2981 livelihoods      1
2982 lizimetri      2
2983 load distribution      1
2984 load masses      1
2985 local community      1
2986 Local population      1
2987 locality      1
2988 log      1
2989 log skidding      1
2990 log value yield.      1
2991 log volume yield      1
2992 logger injuries      1
2993 logging      3
2994 logging as sylvicultural care of stands      1
2995 Logging operations      1
2996 logging residue      1
2997 logging residues      1
2998 logging strategy      1
2999 logistic regression      3
3000 logistička regresija      3
3001 lokacija      1
3002 lokalna zajednica      1
3003 Lokalne populacije      1
3004 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
3005 Longe-range      1
3006 longitudinal clearance radius      1
3007 long-term mean values of seasonal severity rating      1
3008 long-term storage      1
3009 Lonicera      2
3010 Lonjsko polje NP      1
3011 lopatar      1
3012 Loranthus europaeus Jacq.      6
3013 losses      2
3014 lov      1
3015 lovac      1
3016 lovačka ilustracija      1
3017 lovačka udruga kotara senjskog      1
3018 lovačke izložbe      1
3019 lovačke udruge      1
3020 Lovački dio izložbe      1
3021 lovci      2
3022 lovište      7
3023 lovni trupčići      2
3024 lovno gospodarenje      3
3025 lovno područje      1
3026 lovno stablo      1
3027 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
3028 lovno-demografski intenzitet      1
3029 lovno-geografski intenzitet      1
3030 lovor      1
3031 Lovran marron      1
3032 lovranski marun      1
3033 lovstvo      4
3034 lovstvo i lovno gospodarenje      2
3035 Lovstvo i ribarstvo      1
3036 low attack      1
3037 low quality and small-sized diameter logs      1
3038 low tree      1
3039 Lower Austria      1
3040 lower tusks      1
3041 lowland      1
3042 lowland forest      1
3043 lowland forest ecosystems      3
3044 Lowland forests      4
3045 lowland forests of pedunculate oak      1
3046 lowland region      1
3047 low-lying areas      1
3048 lubanja      1
3049 lubricant consumption      1
3050 Lumber operations      1
3051 lumber value yield      1
3052 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
3053 lužnjak      2
3054 Lymantria dispar      2
3055 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
3056 Lymantria monacha      2
3057 Lymantriidae      1
3058 Lyme borreliosis      1
3059 Lymnatria monacha      1
3060 Lynx lynx      2
3061 lysimeters      1
3062 ljetna suša      2
3063 ljudska prisutnost      1
3064 ljudski utjecaj      1
3065 M.Sc.      1
3066 Macedonian oak      1
3067 Maceljsko gorje      2
3068 machine felling      1
3069 machine felling and processing      1
3070 machine´s own resistance power      1
3071 macroclimatic adaptedness      1
3072 macrofungi      1
3073 macroscopic characteristics      1
3074 magistarski rad      1
3075 magnezij      1
3076 Magnolia L.      1
3077 Mahaleb cherry tree      1
3078 maintenance of forest roads      1
3079 makedonski hrast      2
3080 makija      2
3081 makija planike      1
3082 maklen      1
3083 makrogljive      1
3084 makroklima      1
3085 makroklimatska prilagodba      1
3086 makroskopske karakteristike      1
3087 Maksimilijan Habsburški      1
3088 Maksimir Park      2
3089 mala i srednja poduzeća      1
3090 Mala Kapela      1
3091 malati      1
3092 mali alati      1
3093 mali osmerozubi smrekov pisar      1
3094 Malus Mill.      1
3095 mammal      1
3096 man activities      1
3097 managed beech forests      1
3098 management      8
3099 management actors      1
3100 management constraining factors      1
3101 management of      2
3102 management plan      2
3103 management planning      1
3104 management plans      1
3105 management style      1
3106 management unit "Česma"      1
3107 map of forest communities      1
3108 maps      1
3109 maquis      1
3110 maquis of strawberry tree      1
3111 market      4
3112 market relations      1
3113 market research.      1
3114 Marketing of forest and forest industries products and services      1
3115 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
3116 marking      1
3117 marquetry      1
3118 marquetry techniques      1
3119 marrons      1
3120 maruni      1
3121 masa      1
3122 masa košuta      1
3123 masa rogovlja      1
3124 masa suhe tvari      1
3125 mase tovara      1
3126 masena koncentracija      1
3127 maslinik      2
3128 mass concentration      1
3129 master´s thesis      1
3130 mastic      1
3131 mastic tree      1
3132 mastika      1
3133 mate choice      1
3134 matematički modeli      1
3135 matični fond      1
3136 matični supstrat      1
3137 matičnjak plemki      1
3138 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
3139 mature stands      1
3140 maturity dimension      1
3141 MaxEnt      1
3142 MaxEnt (model maksimalne entropije)      1
3143 Maximilian von Habsburg      1
3144 Maximum Likelihood      2
3145 Mean breast diameter      1
3146 mean extraction distance      1
3147 mean skidding distance      1
3148 measurement      1
3149 measurement errors      1
3150 measuring elements      1
3151 measuring procedure      1
3152 mechanical felling      1
3153 mechanical properties of wood      1
3154 mechanisms of financing      1
3155 mechanized of silvicultural works      1
3156 Mediteran      2
3157 mediteranska područja      1
3158 mediteranska vegetacija      1
3159 mediteranske šume      1
3160 mediteransko krško područje      1
3161 Mediterranean      3
3162 Mediterranean karst area      2
3163 Mediterranean regions      1
3164 mediterranean vegetation      1
3165 medljikovac      1
3166 medonosno bilje      1
3167 medunac      1
3168 Medvednica      1
3169 Medvednica Mount      1
3170 Medvednica Nature Park      1
3171 medvjeđa lijeska      1
3172 Međimurje      2
3173 međulaboratorijske usporedbe      1
3174 Međunarodne konvencije      1
3175 međunarodne norme      1
3176 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
3177 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
3178 međupopulacijska varijabilnost      1
3179 mehanička svojstava drva      1
3180 mehanička svojstva      1
3181 mehanička svojstva drva      1
3182 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
3183 mehanizirana bušilica      1
3184 mehaniziranje uzgojnih radova      1
3185 mehanizmi financiranja      1
3186 melioracija      1
3187 melioracija krša      1
3188 melioracijski učinci      1
3189 menadžment      1
3190 menagement klas      1
3191 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
3192 meningoencephalitis      1
3193 merchantable wood volume      1
3194 merkan-lilizam      1
3195 mesophilous chestnut forests      1
3196 Metcalfa pruinosa      2
3197 meteorological factors      1
3198 meteorološki čimbenici      1
3199 meteorološki indeks požara      2
3200 me­teorološki indeks požara      1
3201 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
3202 method of thinning of regular forest      1
3203 methods      1
3204 metoda najbližih susjeda      1
3205 metoda pokusnih ploha      1
3206 metoda prorede      1
3207 metoda sjemenomjera      1
3208 metoda sjetve      1
3209 metoda tetive      1
3210 metoda tetrazola      1
3211 Metoda vrtložne kovarijance      1
3212 metode      1
3213 metode vrednovanja      1
3214 metrika krajobraza      1
3215 mezijska bukva      1
3216 mezofilne kestenove šume      1
3217 micoses of needles      1
3218 microbiological characteristics of the soils      1
3219 microclimate      5
3220 micro-ecological areas      1
3221 microorganism functional groups in the soil      1
3222 microrelief      1
3223 micro-relief      1
3224 microsatelite      1
3225 microsatelites SSR      1
3226 microsatellite markers      1
3227 microsatellites      2
3228 microsporidia      1
3229 mid- and long-term planning      1
3230 middle breast diameter      1
3231 middle volume of trees      1
3232 middle-aged stand      1
3233 mikocenoza      1
3234 mikorizne gljive      1
3235 mikoze      1
3236 mikoze iglica      1
3237 mikrobiološke značajke tala      1
3238 mikroekološko područje      1
3239 mikroelementi      1
3240 mikroklima      5
3241 mikroklima šume      1
3242 mikroreljef      1
3243 mikrosateliti      4
3244 mikrosatelitni biljezi      1
3245 mikrosatelitni biljezi SSR      1
3246 mikrosporidija      1
3247 Milan Knežević      2
3248 Milan Stribrny      2
3249 MIMIC model      2
3250 mine      3
3251 mineral nutrients      2
3252 mineral raw materials      1
3253 mineralna hraniva      2
3254 mineralne sirovine      1
3255 minimum population size      1
3256 miniranost      1
3257 mirror stereoscope      1
3258 mistletoe      3
3259 mišoliki glodavci      1
3260 mitochondrial control region      1
3261 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
3262 mitotske i subkromatidne aberacije      1
3263 mixed and pure stands of beech      1
3264 mixed plantations      1
3265 mjere asimetrije      2
3266 mjereni postupak      1
3267 mjerenje      1
3268 mjerila      1
3269 mjesečna ocjena žestina      1
3270 mjesto lanjenja      1
3271 mješovita kultura      1
3272 mješovite i čiste sastojine      1
3273 mlada sastojina      1
3274 mlade bjelogorične sastojine      1
3275 mladi naraštaj      3
3276 mladik      2
3277 mobile cable crane      1
3278 mobility and performance characteristics of forwarders      1
3279 močenje plodova      1
3280 model      5
3281 model normally      1
3282 model of departmental research      1
3283 model of middle-aged forest      1
3284 model oplemenjivanja      1
3285 model predviđanja cijena      1
3286 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
3287 model resornoga istraživanja      1
3288 model sustava informacija      1
3289 model vrednovanja      2
3290 modeli procjene volumena      1
3291 modeli rasta      1
3292 modeling      1
3293 modeliranje      4
3294 Modeliranje goriva      1
3295 Modelling      2
3296 modelna srednjodobna sastojina      1
3297 modelni normalitet      1
3298 modification      1
3299 modificirana Brinkova funkcija      1
3300 modificirana skala      1
3301 modificirani AHP      1
3302 modified Brink’s function      1
3303 modified scale      1
3304 modified-AHP      1
3305 modifikacije      1
3306 moesian beech      1
3307 mogućnost razlikovanja      1
3308 moisture content      1
3309 moisture regime      1
3310 molecular diagnostic      1
3311 molecular identification      1
3312 molecular-biological methods      1
3313 molekularna dijagnostika      1
3314 molekularna identifikacija      1
3315 molekularne analize      1
3316 molekularno-biološke metode      1
3317 monetary value of wood assortments      1
3318 monitoring      9
3319 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
3320 monitoring šuma      1
3321 monitoring u šumarstvu.      1
3322 Monochamus galloprovincialis      2
3323 monoculture      1
3324 monografija “Divokoza”      1
3325 monograph “Chamois”      1
3326 monokultura      1
3327 Monolit      1
3328 monthly severity ratings      1
3329 Montpellier      1
3330 morflogija klijanca      1
3331 morfo-anatomska karakterizacija      1
3332 morfologija      5
3333 morfologija češera i sjemena      1
3334 morfologija iglica      1
3335 morfologija klijanca      1
3336 morfologija korijena      1
3337 morfologija lista      6
3338 morfologija ploda      1
3339 morfologija sadnica      1
3340 morfologija sjemena      1
3341 morfologija tla      1
3342 morfološka kvaliteta šumskih sadnica      1
3343 morfološka obi lježja      1
3344 morfološka raščlamba      1
3345 morfološka svojstva      1
3346 morfološka svojstva sadnica      1
3347 morfološka varijabilnost      3
3348 morfološka varijabilnost.      1
3349 morfološke karakteristike      1
3350 morfometrija      1
3351 morfometrija rogovlja      1
3352 morfometrijska analiza      3
3353 morfo­metrijska analiza      1
3354 morfometrijska analiza lista      1
3355 morfometrijska analiza lista jasena      1
3356 morfometrijska varijabilnost      1
3357 morpho-anatomical characterization      1
3358 morphological analysis      1
3359 morphological characteristics      1
3360 morphological features of seedlings      1
3361 morphological properties      1
3362 morphological quality of forest seedlings      1
3363 morphological variability      3
3364 morphological variability.      1
3365 morphology      5
3366 morphometric analysis      4
3367 morphometric ash leaf analysis      1
3368 morphometric leaf analysis      1
3369 morphometric traits      1
3370 morphometric variability      1
3371 morphometrics of antlers      1
3372 morphometry      1
3373 mortalitet      5
3374 mortality      6
3375 Mosor      2
3376 motivacija      1
3377 motivation      1
3378 motor-manual      1
3379 motorna pila      3
3380 motorne pile      1
3381 motorni čistač      1
3382 Mottled Umber Moth      1
3383 moufflon (Ovis ammon L.)      1
3384 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
3385 mouflon      3
3386 mountain tourisms      1
3387 mountainous areas      1
3388 Mountainous Croatia      1
3389 Mountainous forests      1
3390 Mountainous Region of Croatia      1
3391 mountainous relief area      1
3392 Moving average      1
3393 mr. sc.      1
3394 mravasti kornjaš      1
3395 mreža      1
3396 mreža Natura 2000      1
3397 mreža šumskih cesta      1
3398 mrtvo drvo      2
3399 mtDNA      2
3400 muflon      4
3401 muflon (Ovis ammon L.)      1
3402 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
3403 mulberry (Morus alba)      1
3404 mulching flail mower      1
3405 Multi Criteria Decision Making      1
3406 multiclonal cultures      1
3407 Multi-criteria decision analysis      1
3408 multi-criteria decision making      1
3409 multicriteria evaluation      1
3410 multicriteria models      1
3411 multi-dimensional scaling      1
3412 multidimenzionalno skaliranje      1
3413 multidisciplinaran pristup      1
3414 multiklonske kulture      1
3415 Multiple criteria decision making      1
3416 multiple flushing      1
3417 multiple regression analyses      1
3418 multiple-use fo­restry      2
3419 multivariate analysis      3
3420 multivariate methods      1
3421 multivariatne meto­de      1
3422 multivarijacijska analiza      1
3423 multivarijatna analiza      1
3424 Mulj iz otpadnih voda      1
3425 muncipality      1
3426 munika      1
3427 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
3428 munika u Hercegovini      1
3429 Mura      2
3430 mušmulasti glog      1
3431 Muzljanski rit      1
3432 mycocoenosis      1
3433 mycorrhizal fungi      1
3434 mycoses      1
3435 Myrto-Quercetum ilicis      2
3436 nabonos      1
3437 Nacionalna klasifikacija staništa      2
3438 Nacionalna klasifikacija staništa (NKS)      1
3439 Nacionalni park      1
3440 Nacionalni park “Fruška gora”      1
3441 Nacionalni park Kornati      1
3442 Nacionalni park Plitvička jezera      2
3443 Nacionalni park Risnjak      1
3444 nacionalni parkovi      1
3445 način uzgoja      1
3446 nad zor stanja sastojina.      1
3447 nadmorska visina      2
3448 nadzemna biomasa      2
3449 nadzor      2
3450 Nadzorni odbor      1
3451 naftna kontaminacija      1
3452 nagib      1
3453 nagib terena      1
3454 Na-heksametafosfat      1
3455 Na-hexametaphosphate      1
3456 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
3457 najmanja veličina populacije      1
3458 naknada      1
3459 naknada za općekorisne funkcije      1
3460 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
3461 nalazišta tartufa      1
3462 nalazište u Zagrebu      1
3463 namnožio      1
3464 nanoindentacija      1
3465 nanoindentation      1
3466 nanotechnology      1
3467 nanotehnologija      1
3468 Na-pirofosfat      1
3469 naplodni sijek      1
3470 Na-pyrophosphate      1
3471 narodna imena životinja.      1
3472 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
3473 narrowleafed ash      1
3474 narrow-leaved ash      8
3475 narrow-leaved ash tree      1
3476 nasad gumijevca      1
3477 nasadi topola      1
3478 naseljavanje škrinjica za gniježđenje      1
3479 nasljedne osnove      1
3480 nasljednost      3
3481 Našice      1
3482 National habitat classification      2
3483 National Habitat Classification (NHC)      1
3484 National park “Fruška gora”      1
3485 National Park Plitvička Jezera      1
3486 national parks nature parks      1
3487 native deciduous plants      1
3488 native species      1
3489 natječajna (početna) cijena      1
3490 natprosječni debljinski prirast      1
3491 Natura 2000 Ecological Network      1
3492 Natura 2000 habitat type 91E0*      1
3493 Natura 2000 network      1
3494 Natura2000      1
3495 Natural conditions of life      1
3496 natural drying of stockwood      1
3497 natural enemies      1
3498 natural foci      1
3499 natural heritage      1
3500 natural newgrowth      1
3501 natural reforestation      1
3502 natural reforestation (reestablishment)      1
3503 natural regeneration      4
3504 natural rege­neration      1
3505 natural regeneration and management.      1
3506 natural resources      2
3507 natural spreading      1
3508 natural stockwood drying      1
3509 naturalizam      1
3510 nature      1
3511 nature conservation      2
3512 nature park      1
3513 Nature Parks      1
3514 nature preservation      1
3515 nature protection      6
3516 nature protection areas      1
3517 nature resources      1
3518 navigation      1
3519 NDVI      1
3520 neaktivni šumoposjednici      1
3521 nearest neighbor analysis      1
3522 necrosis      1
3523 nedostatak vode      2
3524 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3525 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3526 nedrvni šumski proizvodi      2
3527 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3528 needle characteristics      1
3529 needle morphology      1
3530 negativna selekcija      1
3531 nekroza      1
3532 nelegalne sječe      1
3533 nelinearna regresija      1
3534 Nemonetarne usluge šuma      1
3535 Nemozoma      1
3536 nenosivo tlo      1
3537 neofiti      1
3538 neophytes      1
3539 nepotpuni razvoj      1
3540 neprava srž      1
3541 neprava srž bukve      1
3542 nepravilan klijanac      2
3543 nepravilna sadnja      1
3544 nesreće na radu      1
3545 nestabilnost razvoja lista      1
3546 nest-box occupation      1
3547 nested PCR      1
3548 network      1
3549 Networks      1
3550 neutrofilne šume      1
3551 new host      1
3552 new introduction      1
3553 new localities      1
3554 new locality      1
3555 new record      2
3556 new silvicultural options      1
3557 new truffle locality      1
3558 news: capacity planning      1
3559 Nezakonita trgovina drvom      1
3560 N-fixation      1
3561 niska gustoća      1
3562 nisko drvo      1
3563 nitrate reductase activity      1
3564 nitrogen      3
3565 nitrogen accumulation      1
3566 nizina      2
3567 nizinska šumska područja      1
3568 nizinske šume      5
3569 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3570 nizinski brijest      1
3571 nizinski šumski ekosustavi      3
3572 nizinsko područje      2
3573 Noble Hardwoods      1
3574 Noctuidae      2
3575 noctuids      1
3576 noise propagation map      1
3577 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3578 nominalna gustoća      1
3579 Non wood forest products and services      1
3580 non-bearing soil      1
3581 nonlinear dynamical systems      1
3582 nonlinear regression      1
3583 non-market forest functions      1
3584 Non-Monetary services from forests      1
3585 nonwood forest function.      1
3586 non-wood forest products      1
3587 nonwood forest products and servised      1
3588 norma ISO 11277.      1
3589 norma vremena      1
3590 normal model      2
3591 normal models      1
3592 normal seedling      2
3593 normal structure      1
3594 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3595 normala      4
3596 normalitet      1
3597 normalized difference vegetation index      1
3598 normalna raspodjela stabala      1
3599 normalni poprečni profil      1
3600 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3601 normals      1
3602 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3603 norme vremena      1
3604 norme za čvrsta biogoriva      1
3605 normizacija      1
3606 North America      1
3607 Northeastern Anatolian      1
3608 northern Croatia      1
3609 northern Velebit      2
3610 Northwestern Croatia      1
3611 Norway spruce      5
3612 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3613 nouctuid moths      1
3614 nourishing      1
3615 nova nalazišta      2
3616 nova šumskouzgojna rješenja      1
3617 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3618 novčanice      1
3619 novi domaćin      1
3620 novi ekološki trend      1
3621 novi nalaz      1
3622 novi pristup korištenja podataka      1
3623 novo nalazište      1
3624 novosti: plan kapaciteta      1
3625 novounesena vrsta      1
3626 novoutvrđene vrste      1
3627 NP Brijuni      2
3628 NPK fertlizer 7:14:21      1
3629 NPK gnojivo 7:14:21      1
3630 number and packs density      1
3631 number and size of stomata      1
3632 number of adult roe deer does      1
3633 number of fawns      1
3634 Number of flowers and fruits      1
3635 number of kids      1
3636 number of plants      1
3637 number of root tips      1
3638 number of sprouts on the trunk.      1
3639 number of trees      1
3640 numerical analysis      3
3641 numerička analiza      3
3642 numeričko bonitiranje      1
3643 numerousness natural new growth and stand age.      1
3644 numerousness/abundance      1
3645 nurse plants      1
3646 nurseries      1
3647 nursery      6
3648 nursery germination      1
3649 nursery plant production      1
3650 nursery production      3
3651 nutrient      1
3652 nutrient status      2
3653 nutritional status      2
3654 NW Adriatic      1
3655 NW Croatia      1
3656 njega      8
3657 njega cijepova      1
3658 njega pomlatka      1
3659 njega šuma      2
3660 njega šume      1
3661 njegovanje      1
3662 oak      2
3663 oak (Quercus robur L.)      1
3664 Oak downy      2
3665 oak forests      1
3666 oak lace bug      1
3667 oak round timber      1
3668 oak seedlings      1
3669 oaks in the Bjelovar County      1
3670 oakwood      1
3671 obalna vegetacija      1
3672 obalne vrste drveća      1
3673 Obedska Bara      2
3674 obična azijska tuja      1
3675 obična bukva      18
3676 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3677 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3678 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3679 obična bukva.      1
3680 obična jela      13
3681 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3682 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3683 obična smreka      6
3684 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3685 obična tisa      1
3686 obični bagrem      1
3687 obični bor      5
3688 Pinus%20sylvestris%20L.) STYLE="text-decoration:none">obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3689 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3690 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3691 obični čempres      1
3692 obični grab      2
3693 obični jasen      2
3694 Obični orah      3
3695 object-oriented forest classification      1
3696 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3697 oblični broj      1
3698 oblik debla      2
3699 oblik lista      1
3700 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3701 oblo drvo      2
3702 obnova      3
3703 obnova i održavanje      1
3704 obnova sastojina      2
3705 obnova šuma      3
3706 obnova šumskih krajolika.      1
3707 obnova vrtova      1
3708 obnovljivi izvori      1
3709 obnovljivi izvori energije      2
3710 obnovljivi prirodni resurs      1
3711 obnovljivi prirodni resursi      1
3712 obnovljivi resursi      1
3713 obojenost      1
3714 obojenost i zimska retencija lišća      1
3715 Obolodiplosis robiniae      2
3716 oborina      1
3717 oborine      4
3718 obrana od poplave      1
3719 obrast      2
3720 obrazovanje      1
3721 obrazovanje kadrova      1
3722 Obrenovački Zabran      2
3723 obujam stabala      1
3724 obuka      1
3725 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3726 occupational injuries      1
3727 occurrence      1
3728 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3729 ocjena primjenjivosti      1
3730 ocjena stanja      1
3731 ocjena trofeja      1
3732 ocjenjivanje lovačkih trofeja      1
3733 ocjenjivanje prikladnosti      2
3734 ocjenjivanje trofeja      1
3735 ocjenjivanje učinkovitosti      2
3736 očuvanje      2
3737 očuvanje genofonda      1
3738 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3739 očuvanje okoliša      1
3740 očuvanje prirode      2
3741 očuvanje staništa      1
3742 odabir partnera      1
3743 odabir scenarija gospodarenja      1
3744 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3745 odbitci dvostruke debljine kore      1
3746 odlagališni plin      1
3747 odlagalište      1
3748 odlaganje      1
3749 odlučivanje      1
3750 odnos visine i promjera      1
3751 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3752 određivanje visine stabla      1
3753 održavanje šumskih cesta      1
3754 održivi razvitak      1
3755 održivi razvoj      5
3756 odstrel      2
3757 odstrjel      2
3758 odstupanje      1
3759 odsumporavanje      1
3760 odumiranje      2
3761 odumiranje stabala      4
3762 odziv      1
3763 ograda      1
3764 ograničavajući faktori gospodarenja      1
3765 ogrijevno drvo.      1
3766 ogrjevna vrijednost      1
3767 okoliš      1
3768 ökologische Faktoren      1
3769 okrupnjavanje šumoposjeda      1
3770 oksidacijski stres      1
3771 old forestry map      1
3772 old towns and settlements      1
3773 old-field succession      1
3774 oleoptera      1
3775 olive grove      1
3776 Omiš      1
3777 omjer smjese      1
3778 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3779 onečišćenje      1
3780 onečišćenje voda      1
3781 onečišćenje zraka      2
3782 one-year-old seedlings      1
3783 opasni otpad      1
3784 opasnost od požara      1
3785 opća vitalnost      4
3786 općekorisna funkcija šume      1
3787 općekorisne funkcije      3
3788 općekorisne funkcije šuma      2
3789 open strips      1
3790 opening up of forests      1
3791 openings      1
3792 Operational Planning      2
3793 operativno planiranja      1
3794 operativno planiranje      1
3795 operativno vrijeme      1
3796 ophodnjica      1
3797 oplemenjivanje      1
3798 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3799 oplodna sječa      4
3800 oplodna sječa u grupama      1
3801 oplodna sječe      1
3802 oplodne sječe      2
3803 oplošje korijena      1
3804 oporavak      1
3805 opožarena površina      2
3806 oppenes of forest roads.      1
3807 oprašivanje      1
3808 oprema za pticu grabljivicu      1
3809 oprema za sokolara      1
3810 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3811 opseg šumskouzgojnih radova      1
3812 opsezi      1
3813 opterećenost olovom      1
3814 opterećenje šumskih ekosustava      1
3815 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3816 optimalna otvorenost      1
3817 optimum opennes      1
3818 organic carbon OC      1
3819 organic matter      2
3820 organizacija      2
3821 organizacija gašenja      1
3822 organizacijska kultura      2
3823 organizacijski ustroj zaštite      1
3824 organization      1
3825 organizational culture      2
3826 organizational protection system      1
3827 organska tvar      2
3828 or­ganska tvar tla      1
3829 organski ugljik OC      1
3830 organski ugljik tla      1
3831 Oriental beech      1
3832 Oriental Hornbeam      1
3833 original project method      1
3834 originalna metoda projektiranja      1
3835 ornamental plants trade      1
3836 ornithology      1
3837 ornitologija      1
3838 orografijski pojasi      1
3839 osa listarica      2
3840 Osijek      1
3841 osjetljivost na herbicide      1
3842 osjetljivost na požar      1
3843 oskoruša      1
3844 Osmocote Exact Standard      2
3845 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3846 osnova gospodarenja      2
3847 Osnovna državna karta (ODK)      1
3848 osnovne plohe      1
3849 osnovne vegetacijske jedinice      1
3850 osnovni fond      1
3851 osnovni fondovi divljači      2
3852 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3853 osobna računala      1
3854 ostaci od sječe      1
3855 Ostryo-Abietetum      2
3856 ostvarena proizvodnja      1
3857 ostvareni prirast      1
3858 osutost      2
3859 osutost iglica      1
3860 osutost krošanja      2
3861 osutost stabala      1
3862 osvjetljavanje      1
3863 Osvrti na izložbu      1
3864 oštećenost      2
3865 oštećenost krošanja      1
3866 oštećenost sjemena      1
3867 oštećenost stabala      1
3868 oštećenost šuma      2
3869 oštećenja      1
3870 oštećenja stabala      1
3871 oštećenje      2
3872 oštećenje iglica      1
3873 oštećenje stabala      1
3874 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3875 oštećivanje sastojine      1
3876 oštećivanje stabala i tla      1
3877 oštećivanje šuma      1
3878 Oštrica      2
3879 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3880 otjecanja vode      1
3881 otjecanje      1
3882 otkrivanje alternativnih ruta      1
3883 otoci      1
3884 otok Čiovo      1
3885 otok Krk      1
3886 otok Mljet      2
3887 otok Plavnik      1
3888 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3889 otopina pepela      1
3890 otopina tla      1
3891 otpad      3
3892 otpornost      1
3893 otvaranje šuma      1
3894 otvoreni prostor      1
3895 otvoreni sustav      1
3896 otvoreno lovište      1
3897 otvorenost      1
3898 otvorenost šumskim cestama.      1
3899 outbreak      1
3900 ovaries      1
3901 overhead costs      1
3902 overwintering      1
3903 overwintering niches      1
3904 Ovis ammon musimon      1
3905 ovlasti      1
3906 ownership and property conditions      1
3907 ownership restitution      1
3908 oxidative stress      1
3909 oxygen market      1
3910 ozljede      1
3911 ozljede na radu      4
3912 ozljede na stablima      1
3913 ozljede sjekača      1
3914 označavanje      1
3915 P. curvidens      2
3916 P. deltoides      2
3917 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3918 P. nigra Arnold      2
3919 P. thunbergiana Franco      2
3920 P. vorontzowi      2
3921 P. x euramericana      2
3922 p.o. Zagreb      1
3923 padaline      1
3924 panjača      1
3925 panjača planike      1
3926 panjače      1
3927 Papuk Natural Reserve      1
3928 parametar regresije (b)      1
3929 parameter of regression (b)      1
3930 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3931 Parasiten      1
3932 Parasitenkomplex      1
3933 parasitoid      2
3934 parasitoid wasps      1
3935 parazitoid      2
3936 parazitoidne ose      1
3937 parazitski kompleks      1
3938 Parčine      3
3939 Parectopa robinella      2
3940 Parectopa robiniella      2
3941 parent fund      1
3942 parent material      1
3943 park      1
3944 park forest      1
3945 Park Forest Hober      1
3946 park forest Marjan      1
3947 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3948 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3949 park prirode      1
3950 park prirode Telašćica      1
3951 Park prirode Učka      1
3952 park šuma      1
3953 Park šuma Marjan      1
3954 park Tašmajdan      1
3955 park-forest Komrčar      1
3956 parkovi      1
3957 Parkovi prirode      2
3958 parkovni objekti      3
3959 park-šuma      1
3960 park-šuma »Komrčar«      1
3961 park-šuma Hober      2
3962 Park-šume Grada Zagreba      1
3963 participatorni proces      1
3964 Participatory management      1
3965 participatory process      1
3966 particle size distribution      1
3967 pasivna zaštita      1
3968 pasji trn      1
3969 passive conservation      1
3970 past condition      1
3971 pasture      1
3972 paša      1
3973 Pašarenje      1
3974 pathways      1
3975 patologija      1
3976 Paulovnija 9501      1
3977 Paulovnija Shan Tong      1
3978 Paulownia 9501      1
3979 Paulownia Shan Tong      1
3980 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3981 payment for forest ecosystem services      1
3982 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3983 PCA      2
3984 pčelarstvo      1
3985 peat      1
3986 peat substrates      1
3987 pedicle      1
3988 pedigree      1
3989 pedofiziografske značajke      1
3990 pedogeneza      1
3991 pedogenezis      1
3992 pedological analyses      1
3993 pedologija      1
3994 pedology      1
3995 pedološke analize      1
3996 pedophysiographic features      1
3997 pedosfera      1
3998 pedosphere      1
3999 pedotransfer function PTF      1
4000 pedotransfer funkcija PTF      1
4001 Peduncled Oak      2
4002 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
4003 pedunculate oak      36
4004 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
4005 pedunculate oak (Quercus robur)      1
4006 pedunculate oak       1
4007 PEEN      2
4008 pejsažist      1
4009 pejsažno oblikovanje      1
4010 peleti      2
4011 peletizacija sjemena      1
4012 pellet density      1
4013 pellets      2
4014 Pelješac      2
4015 penjačice      1
4016 People      1
4017 pepelnice      1
4018 percent share      1
4019 percent share of wood along thickness classes      1
4020 percentage increments of values      1
4021 Percentage of forest cover      1
4022 percentage of moderately to severely damaged trees      1
4023 percentage of the nibbled part of the shoot      1
4024 percentage of wood assortments      1
4025 percepcija      1
4026 perception      1
4027 performance appraisal      1
4028 performance evaluation      1
4029 period      1
4030 perioda      1
4031 periodicitet plodonošenja      1
4032 periodički prijelaz volumena      1
4033 peripheral population      1
4034 perivoj Ma­ksimir      2
4035 permanent experiment plot      1
4036 permanent experiments      1
4037 permeability      1
4038 perpetrator      1
4039 Persian walnut      2
4040 pest      1
4041 pest control      1
4042 pesticid      1
4043 pesticide      1
4044 pests      1
4045 Peter‘s mountain      1
4046 Petrova gora      1
4047 pH – solution      1
4048 pH oborina      1
4049 pH precipitation      1
4050 Ph u pirofosfatu      1
4051 Ph u vodi      1
4052 Ph. D.      1
4053 phaeropsis sapinea      1
4054 Phase I and II      1
4055 Phase II      1
4056 Phase III      1
4057 phenol      1
4058 phenological variability of flowering      1
4059 phenology      6
4060 pheno­logy.      1
4061 phenophases      1
4062 phenotypic plasticity.      1
4063 phenotypic stability      1
4064 phenotypic traits      1
4065 phenotypic variation      1
4066 pheromone baited traps      1
4067 pheromone dispenser      1
4068 pheromone trap      2
4069 pheromone traps      2
4070 pheromone-baited trap      1
4071 Pheroprax      2
4072 phosphorus      3
4073 photointerpretation key      2
4074 pH-otopina      1
4075 photosynthesis      3
4076 photosynthesis intensity      1
4077 photosynthetic pigments      1
4078 Phyllonorycter issiki      2
4079 Phyllonorycter issikii      2
4080 Phyllonorycter robiniella      2
4081 Phyllonorycter sp.      1
4082 Phyllonorycter spp.      1
4083 phylogeny      1
4084 physical and mechanical properties of abonos      1
4085 physical and mechanical properties of recent oak      1
4086 physical and mineral soil properties      1
4087 physical strain      1
4088 physics      1
4089 physiological parameters      1
4090 physiological quality of forest seedlings      1
4091 phytocenosis      1
4092 phytocoeno­logical community      1
4093 phytocoenological record      1
4094 phytocoenological units      1
4095 phytocoenology      1
4096 phytocoenology (phytosociology)      1
4097 phytomass      1
4098 Phytophthora      2
4099 phytoplasmas      1
4100 phytoremediation      3
4101 phytosanitary inspection      1
4102 phytosanitary measures      1
4103 phytosanitary system      1
4104 phytosociology      1
4105 Picea abies      1
4106 Picea abies (L.) Karst.      1
4107 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
4108 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
4109 Picea omorika      1
4110 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
4111 piezometar      1
4112 piezometer      1
4113 Pilanarstvo      3
4114 pilanska prerada drva      1
4115 pi­lanska proizvodnja      1
4116 pilanska sirovina      1
4117 pilanska tehnologija      1
4118 pilanski proizvodi      1
4119 Pilot Project      1
4120 Piljena građa četinjača i listača      1
4121 pine      1
4122 pine resin production      1
4123 Pinienprozessionspinner      1
4124 Pinija      1
4125 pinija (Pinus pinea)      1
4126 Pinus      1
4127 Pinus brutia      1
4128 Pinus halepensis      2
4129 Pinus heldreichii      2
4130 Pinus heldreichii (Christ)      2
4131 Pinus kalpensis      1
4132 Pinus nigra      5
4133 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
4134 Pinus pinea      2
4135 Pinus pinea L.      1
4136 Pinus pineaL.      1
4137 Pinus sylvestris L.      2
4138 pinj      1
4139 pioneer species      1
4140 pioneer species.      1
4141 pioneer tree species      1
4142 pioneering species      1
4143 pionirske vrste      4
4144 pionirske vrste drveća      1
4145 pipe      1
4146 piravost      1
4147 pisana dokumentacija      1
4148 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
4149 pitka voda      1
4150 pitomi kesten      6
4151 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
4152 Pityokteines spinidens      2
4153 place of birth      1
4154 Plains      1
4155 plan i analiza      1
4156 Plan šumskog upravljanja      1
4157 plan upravljanja risom      1
4158 plan uzgajanja šuma      1
4159 planina Tušnica      1
4160 planinske šume      1
4161 planinski turizam      1
4162 planirana proizvodnja      1
4163 planirani prirast      2
4164 planiranje      4
4165 planiranje etata glavnog prihoda      1
4166 planiranje gospodarenja      1
4167 planiranje mreže šumskih cesta      1
4168 planiranje obnove sastojina      1
4169 planiranje sječe      1
4170 planiranje šumskih prometnica      1
4171 planned price      1
4172 planned production      1
4173 planned recruitment      1
4174 planned recruitment rate      1
4175 planning      2
4176 planning and analysing      1
4177 planning of forest roads      1
4178 planning of regeneration felling      2
4179 Planning system      2
4180 planovi      1
4181 planovi upravljanja      1
4182 planska cijena      1
4183 planska jedinica İkisu      1
4184 planski sustav      1
4185 plant      2
4186 plant breeding      1
4187 plant communities      2
4188 plant community      1
4189 plant density      1
4190 Plant diversity      1
4191 plant geographical division      1
4192 plant height      1
4193 plant heights      1
4194 plant list      1
4195 Plant Patent Act      2
4196 plant potential      1
4197 plant species      1
4198 plantation      2
4199 plantation growth      1
4200 plantations      2
4201 plantaža      2
4202 plantaže      2
4203 plantažni uzgoj      1
4204 planting      1
4205 plants      1
4206 plastična folija      1
4207 plastični lijevak      1
4208 plastičnost      1
4209 Platygastridae.      2
4210 plavetna sjenica      1
4211 plemenite listače      1
4212 plemka      1
4213 Plitvice Lakes      1
4214 Plitvice Lakes National Park      1
4215 Plitvička jezera      1
4216 plod      3
4217 plodnost      1
4218 plodnost tla      1
4219 plodovi      2
4220 plovidba      1
4221 plumate leaves      1
4222 plus stabla      1
4223 pneumatik      1
4224 poaching      1
4225 poboljšivač tla      1
4226 početak listanja      1
4227 početni razmak      1
4228 početnice      1
4229 počinitelj      1
4230 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
4231 podloga      1
4232 Podravina      3
4233 podrivanje tla      2
4234 područje provenijencije      1
4235 Podunavlje      1
4236 Podunavlje – Podravlje      2
4237 poduzetništvo      3
4238 podzemna voda      6
4239 podzemne vode      1
4240 Pogodnost staništa      1
4241 pogreške mjerenja      1
4242 Pohorje      2
4243 pohrana ugljika      2
4244 poisoning      1
4245 pokazatelj      2
4246 pokazatelji oštećenosti      1
4247 pokazatelji poslovanja      1
4248 pokazatelji proizvodnosti      1
4249 pokretna drobilica kamena      1
4250 pokus provenijencija obične bukve      1
4251 pokusna ploha Br gola površina      1
4252 pokusno polje      1
4253 policy instruments      1
4254 polifagni parazitoidi      1
4255 polifenoli      2
4256 polipropilenski štitnici      1
4257 politički instrumenti      1
4258 pollination      2
4259 pollution      1
4260 položaj centromere      1
4261 položajna točnost      1
4262 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
4263 Polufinalni drvni proizvodi      1
4264 polugrmovi      1
4265 polugusjenica      1
4266 polusrodnici      1
4267 polyphagous parasitoids      1
4268 polyphenolic compounds      1
4269 polyphenols      1
4270 polyproyilene tree shelters      1
4271 poljoprivredna tla      1
4272 poljoprivredne površine      1
4273 poljoprivredni traktor      1
4274 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
4275 poljozaštitni šumski pojasevi      1
4276 Poljski brijest      1
4277 poljski jasen      12
4278 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
4279 poljski jasen—suši tip      1
4280 poljski pokus      1
4281 pomaganje      1
4282 pomladak      5
4283 pomladak mladik      1
4284 pomladna jezgra      1
4285 pomlađivanje      5
4286 pomotechnical treatments.      1
4287 pomotehnički zahvati.      1
4288 ponašanje požara      2
4289 ponik      4
4290 ponikve      1
4291 ponuda      1
4292 POPAN model      2
4293 popis biljaka      1
4294 popis stranih vrsta      1
4295 poplar      3
4296 poplar clone      1
4297 poplar clone I-214      1
4298 poplar clones      3
4299 poplar growth      1
4300 poplar plantations      1
4301 poplars      2
4302 Poplava      2
4303 poplavna šuma      2
4304 poplavne šume      1
4305 poplavne zone      1
4306 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
4307 populacija      8
4308 populacija.      1
4309 populacijska dinamika      1
4310 populacijska varijabilnost      1
4311 populacijsko usko grlo      1
4312 population      5
4313 population bottleneck      1
4314 population density      3
4315 population dynamics      4
4316 population size      2
4317 population variability      1
4318 population.      1
4319 populations      1
4320 Populationsdichte      1
4321 Populetalia albae      2
4322 Populus      2
4323 Populus alba      1
4324 Populus alba L.      2
4325 Populus alba L. i mikropropagacija      1
4326 Populus L.      2
4327 Populus nigra      3
4328 Populus nigra L.      3
4329 2 STYLE="text-decoration:none">porast CO2      1
4330 porodice      1
4331 Portugal      2
4332 Posavina      3
4333 posebni/prostorni kriteriji      1
4334 positional accuracy      1
4335 positioning accuracy      1
4336 posječena drvna masa      1
4337 posjećivanje      2
4338 posjed      1
4339 posjetitelji      1
4340 poslijediplomski studij      1
4341 poslovanje      1
4342 Poslovna analiza      1
4343 poslovna izvrsnost      1
4344 poslovni odnosi      1
4345 posljedice agresije na RH      1
4346 posolica      1
4347 Post Process Kinematic      1
4348 postage stamps      1
4349 postgraduate study      1
4350 post-introductory expansion      1
4351 postojanost drva      1
4352 postotak drvnih sortimenata      2
4353 postotak klijavosti      1
4354 postotak odgriženog dijela izbojka      1
4355 postotak prirasta      2
4356 postotak prirasta vrijednosti      1
4357 Postotak šumovitosti      1
4358 postotak ukorjenjivanja      1
4359 postotni udjel drvnih sortimenata      1
4360 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
4361 postprocesna kinematika      1
4362 posušena stabla      1
4363 poštanske marke      1
4364 pošumljavanje      9
4365 pošumljavanje i zaštita      1
4366 pošumljavanje krša      1
4367 potassium      2
4368 potencijal oporavka      1
4369 potencijalna staništa      1
4370 potkornjaci      2
4371 potkornjaci drvaši      1
4372 potpore      1
4373 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
4374 potrajno gospodarenje      4
4375 potrajno gospodarenje šumom      1
4376 potrajno gospodarenje tartufima      1
4377 potrajnost      3
4378 potrajnost gospodarenja      1
4379 potrajnost prihoda      1
4380 potražnja      1
4381 potrošnja goriva      2
4382 potrošnja maziva      1
4383 povijesna vrijednost      2
4384 povijesni park      1
4385 povijesni prikaz      1
4386 povijesni razvoj      1
4387 povijest gradacija      1
4388 povijest HŠD-a      1
4389 povijest požara      1
4390 povijest šuma      1
4391 povijest šumarstva      2
4392 povoljan status očuvanja      2
4393 povratnim križanjem i transgresijom      1
4394 površina      2
4395 površina ha      1
4396 površina krošanja      1
4397 površina listova      1
4398 površina oštećenja      1
4399 površina projekcije krošnje      1
4400 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
4401 površinska erozija      1
4402 površinska obrada drva      1
4403 površinska voda      1
4404 površinski kopovi      1
4405 površinsko otjecanje      2
4406 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
4407 powdery mildews      1
4408 power plant      1
4409 PowerCem      2
4410 požar      4
4411 požar krošnji      2
4412 požari      4
4413 Požarište      1
4414 Požega mountains      1
4415 Požega valley      1
4416 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
4417 PP Lonjsko polje      1
4418 PP Medvednica      1
4419 PP Papuk      1
4420 PPP      2
4421 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
4422 prašuma      3
4423 prava tršlja      1
4424 pravila udruge      1
4425 pravilan klijanac      2
4426 pravilna sadnja      1
4427 pravilnik      1
4428 pravoužitnici      2
4429 Preborna šuma      3
4430 prebornašuma      1
4431 preborne sastojine bukve i jele      1
4432 preborne sastojine jele      1
4433 preborne šume      1
4434 Preborno gospodarenje      2
4435 pre­brojavanje      1
4436 prebroja­vanje divljači      1
4437 pre-chilling      1
4438 precipitated water      1
4439 precipitation      5
4440 Precision      2
4441 preciznost      3
4442 preciznost procjene      1
4443 preciznost.      1
4444 predacija      1
4445 predation      1
4446 predatori      1
4447 predators      2
4448 prediction model      1
4449 predmet istraživanja      1
4450 prednji      1
4451 Predviđanje drvnog volumena      1
4452 preferability      1
4453 preferabilnost      1
4454 preference ratio index      4
4455 pregled      1
4456 pregled sjemena      1
4457 prekogranično      1
4458 prenositelj      1
4459 prerada drveta      1
4460 present conditions of forests      1
4461 present situation and possibilities of cultivation.      1
4462 pressure strength      1
4463 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
4464 pretraživanje Interneta      1
4465 preuzimanje      1
4466 Prevalence      1
4467 prevalencija      1
4468 prevencija šumskih požara      1
4469 preventiva      1
4470 preventive measures      1
4471 preventive protection measures      1
4472 preventivne metode zaštite      1
4473 preventivne mjere      1
4474 prevođenje      1
4475 prezimljavanje      1
4476 preživač      1
4477 preživljavanje      5
4478 preživljavanje sadnica na terenu      1
4479 preživljenje      3
4480 price list      1
4481 price of stem wood      1
4482 pridobivanje drva      3
4483 prigušena i prisilna gibanja      1
4484 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
4485 prijedlog uređenja      2
4486 prijenos topline.      1
4487 prijenosna vitla      1
4488 prilagodba      1
4489 Primarna otvorenost      1
4490 primarna prerada drva      1
4491 primarna šumska transportna infrastruktura      1
4492 primarno otvaranje šuma      1
4493 primary forest traffic infrastructure      1
4494 primary forest traffic infrastructure density      1
4495 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
4496 Primary wood conversion      1
4497 prime cost      1
4498 primers      1
4499 primjena rezolucija H1 i H2      1
4500 primjerne plohe      2
4501 primorski bor      3
4502 primorsko područje Hrvatske      1
4503 principal component analysis      1
4504 priobalno stanovništvo      1
4505 priobalje      1
4506 prioritet obnove      2
4507 pripravnost      1
4508 priprema tla      1
4509 prirasno prihodne tablice      1
4510 prirasno-prihodne tablice      1
4511 prirast      10
4512 prirast i kakvoća.      1
4513 Prirast i sječa      1
4514 prirast temeljnice      1
4515 prirašćivanje kvalitete      1
4516 priroda      1
4517 prirodna baština      1
4518 prirodna obnova      6
4519 prirodna ognjišta      1
4520 prirodna regeneracija      1
4521 prirodna šuma      1
4522 prirodni neprijatelji      2
4523 prirodni pomladak      1
4524 prirodni poremećaji      1
4525 prirodni resursi      2
4526 prirodni uvjeti življenja      1
4527 prirodni zeoliti      1
4528 prirodno obnavljanje      1
4529 prirodno pomlađivanje      2
4530 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
4531 prirodno pomlađivanje.      1
4532 prirodno sušenje prostornog drva      2
4533 prirodno širenje      1
4534 prirodnogeografske karakteristike      1
4535 prirodnost ("hemeroby ")      1
4536 pristranost      1
4537 private entrepreneurship      1
4538 private forest owner expectations      1
4539 private forest owners      1
4540 private forests      4
4541 private owned forests      1
4542 privatizacija šuma      1
4543 privatna šuma      1
4544 privatne šume      3
4545 privatni šumoposjed      1
4546 privatni šumoposjednici      1
4547 privitlavanje drva      1
4548 privlačenje      6
4549 privlačenje debla      1
4550 privlačenje drva      5
4551 privlačenje drva uz nagib      1
4552 Privlačenje i transport drveta      1
4553 privlačenje.      1
4554 privreda      1
4555 privredne promjene      1
4556 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
4557 probable and binary viewshed      1
4558 problemi u procesu promjena      1
4559 process automation      1
4560 procjedne vode      1
4561 procjena      2
4562 procjena biomase      1
4563 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
4564 Procjena oštećenosti krošanja      1
4565 procjena oštećenosti krošanja hrasta lužnjaka i poljskog jasena      1
4566 Procjena oštećenosti šuma      1
4567 procjena potencijala biomase      1
4568 procjena sastojinskih elemenata      1
4569 procjena udaljenosti      1
4570 procjena vrijednosti šuma      1
4571 procjene usluga ekosustava      1
4572 procjenjena vrijednost šuma      1
4573 prodaja šuma      1
4574 prodajna (ostvarena) cijena      1
4575 producibility      1
4576 production      4
4577 Production and consumption of forest and wood products      1
4578 Production exports and imports of lumber      1
4579 production functions demand functions      1
4580 production lines      1
4581 Production of marketable goods      1
4582 productivity      10
4583 produkcija      4
4584 produkcija biomase      2
4585 produkcija nanosa      1
4586 produkcija suspendiranog nanosa      1
4587 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
4588 produktivnost      2
4589 produktivnost guljenja kore      1
4590 produktivnost srna      1
4591 produljenje požarne sezone      1
4592 profesor šumarstva      1
4593 profil gospodarstvene grane      1
4594 profitability      1
4595 profitabilnost imovine      1
4596 profitabilnost poslovanja      1
4597 profitabilnost vlastitog kapitala      1
4598 progala      1
4599 prognose      1
4600 prognosis of dispersal      1
4601 prognoza      1
4602 prognoza širenja      2
4603 prognoze      1
4604 Program aktivnosti      1
4605 program sanacije      1
4606 programatski i operativni zadaci      1
4607 Programme of activities      1
4608 progresija      1
4609 progresivna sukcesija      1
4610 progression      1
4611 progressive sucession      1
4612 prohodnost i kretnost forvardera      1
4613 proicirana sasto­jina      1
4614 proizvodne funkcije      1
4615 proizvodne linije      1
4616 proizvodni potencijal sastojine      1
4617 proizvodnost      9
4618 proizvodnja biomase      1
4619 proizvodnja drvnih ploča      1
4620 proizvodnja energije      1
4621 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
4622 proizvodnja iverja      1
4623 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
4624 proizvodnja namještaja      1
4625 proizvodnja piljene građe      1
4626 proizvodnja pluta      1
4627 proizvodnja sjemenja      1
4628 proizvodnja trgovačkih dobara      1
4629 projection of stand development      1
4630 projekcija razvoja sastojina      1
4631 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
4632 projektiranje      1
4633 prokopavanje      1
4634 proliferation      1
4635 proljeće i ljeto 2000.      1
4636 proljetna migracija      1
4637 proljetna selidba      1
4638 proljetna temperatura zraka      2
4639 prometna vrijednost      1
4640 prometne nesreće      1
4641 promidžba      2
4642 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
4643 promjena flornoga sastava.      1
4644 promjena klime      1
4645 promjena šumskih staništa      1
4646 promjena vodnih odnosa      1
4647 promjene      3
4648 promjer      3
4649 promjer izbojka      1
4650 promjer korjenovog vrata      1
4651 promjer krošnje      2
4652 promjer krošnje izbojka.      1
4653 promjer na vratu korijena      1
4654 promjer vrata korijena      4
4655 promotion      2
4656 promotion of forest management and biodiversity      1
4657 propadanje brijesta      1
4658 propadanje drva      1
4659 Propadanje hrastovih biljaka      1
4660 propadanje i širenje obične jele      1
4661 propadanje stabala      1
4662 propadanje staništa      1
4663 Propadanje šuma      3
4664 propagation phases      1
4665 proper planting      1
4666 property district of Đurđevac      1
4667 prophylaxis      1
4668 proportion between height and diameter (h/d)      1
4669 propusnost      1
4670 proreda      2
4671 proreda sastojina tvrdih listača      1
4672 prorede      1
4673 prorijede      1
4674 prorjeđivanje      2
4675 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4676 prosječna ocjena      1
4677 prosjeke      1
4678 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4679 prostorna povezanost      1
4680 prostorna valorizacija      1
4681 prostorni plan      1
4682 prostorni raspored      1
4683 prostorni raspored klopki      1
4684 prostorno širenje      1
4685 protected area      1
4686 protected areas      6
4687 protected natural areas      1
4688 protected natural values      1
4689 protection      4
4690 protection . .      1
4691 protection at work      1
4692 protection of nature      1
4693 protupožarna linija      1
4694 protupožarne prosjeke      1
4695 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4696 provenance      2
4697 provenance differentiation      1
4698 provenance region      1
4699 provenance test      2
4700 provenance trial      3
4701 provenances      3
4702 provenijencija      4
4703 provenijencije      7
4704 provisional volume tarff      1
4705 provodno tkivo      1
4706 prozirnost krošnje      1
4707 prsni promjer      2
4708 prsni promjer stabla      1
4709 prugasti smrdljivac      1
4710 Pruno-Fraxinetum      2
4711 Prunus avium      3
4712 Prunus avium L.      3
4713 Prunus L.      2
4714 prvi nalaz      4
4715 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4716 ptice      1
4717 ptice grabljivice      1
4718 ptice kao indikator      1
4719 Pubescens oak      1
4720 pubescent oak      1
4721 public awareness      1
4722 public forest institutes      1
4723 public institutes      1
4724 public opinion      1
4725 Public subsidisation of forestry      1
4726 puhovi      1
4727 Pula      2
4728 Pulp and paper industries      1
4729 Punica      2
4730 purchase and selling of forest area      1
4731 put troškova      1
4732 putevi unošenja      1
4733 Q. cerris L.      2
4734 Q. frainetto Ten.      2
4735 Q. pubescens Willd.      2
4736 Q. robur L.      4
4737 qualification of injuries      1
4738 quality      2
4739 quality class structure      1
4740 quality criteria      1
4741 quality of trees      1
4742 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4743 quantitative traits      2
4744 quantity and value yield      1
4745 quantum efficiency      1
4746 quarantine pest      1
4747 Querco-Fagetea      1
4748 Querco-Fage­tea      1
4749 Quercus      1
4750 Quercus coccifera      1
4751 Quercus ilex L.      1
4752 Quercus L.      2
4753 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4754 Quercus pubescens      1
4755 Quercus robur      7
4756 Quercus robur L.      5
4757 Quercus spp.      1
4758 Quercus virgiliana      1
4759 Quercusspp.      1
4760 querry Očura II      1
4761 questionnaire      1
4762 questionnaire survey      1
4763 quick sand      1
4764 quick sands      1
4765 Rab      2
4766 računalne simulacije      1
4767 računalni informacijski sustav      1
4768 računalni model CirCon      1
4769 radial growth      1
4770 radial increment      2
4771 radijalni prirast      1
4772 radijalni prirasti      1
4773 radionuclides      1
4774 radionuklidi      2
4775 radna okolina      1
4776 radna tehnika      1
4777 radne tehnike      1
4778 rainfall      1
4779 rak ariša      1
4780 rak kestenove kore      1
4781 rak kore javora      1
4782 ramet variation      1
4783 rameta      1
4784 ramp (break-over) angle      1
4785 rana i kasna ekotipska forma      1
4786 random forest      1
4787 Random forest classification      1
4788 Random forest klasifikacija      1
4789 Random Trees      2
4790 range      1
4791 rannis defoliaria      1
4792 rano otkrivanje      1
4793 RAPD      2
4794 RapidEye      2
4795 rare species population’s conservation      1
4796 rarity in Požega mountains      1
4797 rasadnici      2
4798 rasadničarstvo      1
4799 rasadnička proizvodnja      4
4800 rasadnik      7
4801 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4802 raspadanje listinca      1
4803 rasplodni fond srna      1
4804 raspodjela tereta      1
4805 raspon      1
4806 raspon promjera      1
4807 rasprostranjenost      8
4808 rasprostranjenost šuma      1
4809 rast      13
4810 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4811 rast i prirast      2
4812 rast promjera srednjeg stabla      1
4813 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4814 rast topole      1
4815 rasti vitalnost      1
4816 rašeljka      1
4817 rate of net photosynthesis      1
4818 ratne štete      3
4819 ravnoteža uroda klonova      1
4820 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4821 razdoblje sušenja      1
4822 razdoblje sušenja.      1
4823 razina meha- niziranosti      1
4824 različiti tipovi sadnica      1
4825 razmaci sadnje      1
4826 razmjena tvari i energije      1
4827 razmjenski razvitak      1
4828 razmnožavanje reznicama      2
4829 raznodobne šume      1
4830 raznodobno gospodarenje      1
4831 raznolikost      1
4832 raznolikost biljaka      1
4833 razvoj      5
4834 razvoj fitocenoza      1
4835 razvoj i prirast sastojina      1
4836 razvoj i prirast stabala      1
4837 razvoj istraživanja      1
4838 razvoj sastojine      1
4839 razvoj šumarstva      1
4840 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4841 razvojni stadij potkornjaka      1
4842 razvojni stadiji      2
4843 real recruitment rate      1
4844 realised etat      1
4845 realised production      1
4846 recentno drvo      1
4847 reception of wood      1
4848 reconstruction of forest roads      1
4849 record      1
4850 recovery time      2
4851 recovery.      1
4852 recreation      3
4853 recreation.      1
4854 recultivation      1
4855 Red deer      6
4856 red deer hummel      1
4857 red heart formation      1
4858 red oak      1
4859 ree damages      1
4860 reference sample      1
4861 referentni uzorak      1
4862 reforestation      3
4863 reforestation and protection      1
4864 reform of higher educational system      1
4865 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4866 refugijalno      2
4867 refugium      1
4868 regeneracija      1
4869 regeneracija tla      1
4870 regeneration      5
4871 regeneration gap      1
4872 regeneration priority      2
4873 regija Crnog mora      1
4874 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4875 registar primarnih šumskih prometnica      1
4876 register of primary forest traffic infrastructure      1
4877 regresijska analiza      2
4878 regresijski model      1
4879 regression analysis      1
4880 regression model      1
4881 regular forest association      1
4882 regular forests      1
4883 regularne šume      1
4884 regulatori razvoja kukaca      1
4885 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4886 rehabilitacija      1
4887 rehabilitacija.      1
4888 rehabilitation      1
4889 rehabilitation.      1
4890 Rehbock      1
4891 reindtrodukcija      1
4892 reintroduction      3
4893 reintroduction of chamois      1
4894 reintrodukcija      4
4895 reintrodukcija dabra      1
4896 reintrodukcija divokoze      1
4897 Reintroduktion      1
4898 rekonstrukcija šumske ceste      1
4899 rekreacija      4
4900 rekultivacija      1
4901 rekultiviranje      1
4902 relative leaf chlorophyll content index      1
4903 relative openness      1
4904 relative weight      1
4905 relativna otvorenost      2
4906 relict      1
4907 relict indicators      1
4908 reliktna      2
4909 reliktni indikatori      1
4910 relizirani etat      1
4911 reljef - karte i tumači      1
4912 reljefna područja šuma      1
4913 reljefna uvjetovanost      1
4914 reljefne morfološke cjeline      1
4915 remote sensing      7
4916 remote sensing technologies      1
4917 renewable energy sources      2
4918 renewable resources      1
4919 renewables      1
4920 rent      2
4921 renta      2
4922 reparable natural resource      1
4923 reproductive felling      1
4924 Republic of Croatia      1
4925 Republic of Srpska      1
4926 Republika Hrvatska      3
4927 Republika Srpska      1
4928 research activities      1
4929 Reservoirs      1
4930 reservoirs of pathogens      1
4931 resorno istraživanje      1
4932 resources      1
4933 respiracija tla      1
4934 response      1
4935 restitucija vlasništva      1
4936 resursi      2
4937 return on asset      1
4938 return on equity      1
4939 reviews of the exhibition      1
4940 revitalisation      1
4941 revitalizacija      2
4942 revitalizacija staništa      1
4943 revitalization      1
4944 rezanje grana      1
4945 rezervat biosfere      1
4946 rezervati biosfere      1
4947 rezervoari      1
4948 rezervoari uzročnika      1
4949 režijski troškovi      1
4950 režim vlage      1
4951 ribarstvo      1
4952 Richards function      1
4953 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4954 Rijeka Sava      1
4955 rijeke      1
4956 rijetka sadnja      1
4957 rijetkost u Požeškom gorju      1
4958 Rimljani      1
4959 riparian forests      2
4960 riparian tree species      1
4961 riper      1
4962 risk management      2
4963 Risnjak National Park      1
4964 ritska šuma      1
4965 ritske šume      3
4966 ritske šume Baranje      1
4967 rivers      1
4968 rizik od požara      1
4969 road density      1
4970 road network planning      1
4971 Robinia L.      2
4972 Robinia pseudoacacia L.      2
4973 Rock partridge      2
4974 rodents      2
4975 rodoslovlje      1
4976 roe deer      4
4977 roe deer buck      1
4978 roe deer productivity      1
4979 roedeer      1
4980 rogovi      1
4981 rogovlje      6
4982 rojenje      1
4983 Romans      1
4984 root      1
4985 root collar diameter      5
4986 root decay      1
4987 root length      1
4988 root morphology      1
4989 root neck diameter      1
4990 root perimeter      1
4991 root system      1
4992 root volume      1
4993 root/shoot ratio      1
4994 rooting      1
4995 rooting cuttings      1
4996 Rooting media      1
4997 rooting medium      1
4998 rooting percentage      1
4999 roots      1
5000 rootstock      1
5001 rotositnilice      1
5002 round wood