ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 142
  Izdano svezaka: 1086
 stranica:82508
 digitalizirano (GB):13,22
 
Obrađeno članaka:

15865
  Pronađeno autora: 2942
  - od toga u Imeniku: 823
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
18 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
19 %20sezonske%20promjene STYLE="text-decoration:none"> sezonske promjene      1
20 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
21 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
22 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
23 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
24 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
25 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
26 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
27 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
28 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
29 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
30 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
31 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
32 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
33 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
34 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
35 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
36 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
37 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
38 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
39 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
40 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
41 Alnus%20incana STYLE="text-decoration:none">Alnus incana      2
42 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
43 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
44 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
45 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
46 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
47 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
48 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
49 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
50 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
51 Castanea%20sativa STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa      2
52 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
53 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
54 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
55 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
56 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
57 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
58 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
59 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
60 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
61 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
62 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
63 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
64 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
65 Cyanistes%20caeruleus STYLE="text-decoration:none">Cyanistes caeruleus      2
66 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
67 Equiseto%20hyemali-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Equiseto hyemali-Alnetum incanae      2
68 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
69 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
70 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
71 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
72 Francisella STYLE="text-decoration:none">Francisella      2
73 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
74 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
75 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
76 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
77 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
78 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
79 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
80 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
81 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
82 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
83 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
84 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
85 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
86 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
87 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
88 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
89 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
90 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
91 Lamio%20orvalae-Alnetum%20incanae STYLE="text-decoration:none">Lamio orvalae-Alnetum incanae      2
92 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
93 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
94 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
95 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
96 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
97 Medetera STYLE="text-decoration:none">Medetera      2
98 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
99 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      2
100 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
101 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
102 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
103 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      4
104 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
105 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
106 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
107 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
108 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
109 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
110 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
111 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
112 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
113 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
114 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
115 Quercus%20×%20viridis STYLE="text-decoration:none">Quercus × viridis      2
116 Quercus%20crenata STYLE="text-decoration:none">Quercus crenata      2
117 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
118 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
119 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
120 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
121 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
122 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
123 Taxus%20baccata STYLE="text-decoration:none">Taxus baccata      2
124 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
125 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
126 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
127 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
128 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
129 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
130 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
131 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
132 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
133 0 m      2
134 10-godišnji volumni prirast      1
135 137Cs      1
136 16x16 km grid plots      1
137 40K      1
138 4dimensional space      1
139 4x4 km grid plots      1
140 a change in the floral composition      1
141 A- horizon      1
142 A- horizont      1
143 a new ecological trend      1
144 a register of primary forest roads      1
145 a regular cross profile      1
146 a sum of effective temperatures      1
147 A. glutinosa      2
148 A. rubra      2
149 abandoned agricultural land      1
150 Abies alba      5
151 Abies alba Mill.      8
152 Abies albaMill.      2
153 Abies biokovoensis      1
154 Abies pardei      1
155 Abieti-Fagetum      2
156 abiotic stress      1
157 abiotički stres      1
158 abiotski činitelji      1
159 abnormal seedling      1
160 abonos      2
161 Aboveground biomass      2
162 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
163 Acari      4
164 accessibility indicator      1
165 accidents at work      1
166 accumulation of nutrients in the biomass      1
167 Accuracy      2
168 aciditet tla      1
169 acidofilne šume      1
170 acorn      2
171 acorn plumpness      1
172 acorn production      1
173 acorn quality      1
174 acorn size      1
175 acorn-collecting traps method      1
176 active protection      1
177 activity      1
178 adaptability      2
179 adaptabilnost      3
180 adaptacija      1
181 adaptacijske strategije      1
182 adaptation      2
183 adaptation strategies      1
184 adapted agricultural tractors      1
185 adaptirani poljoprivredni traktori      2
186 adaptive genetic differentiation and diversity      1
187 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
188 Adriatic      1
189 Adriatic islands      1
190 aerial photographs      2
191 aerial photographs (APs)      1
192 aerosnimke      3
193 Aesculus L.      1
194 afforestation      4
195 afforestation of karst      1
196 afforestation success      1
197 age      1
198 age classes      1
199 age structure      1
200 age-class distribution      1
201 aggression on the RC      2
202 agresija na RH      2
203 agroforestry      1
204 AHP      2
205 AHP method      1
206 AHP metoda      1
207 Air Pollution      1
208 aklimatizacija      5
209 aktivna zaštita      1
210 aktivnost      1
211 aktivnost čovjeka.      1
212 akumulacija dušika      1
213 akumulacija hraniva u bimasi      1
214 akumulacija hraniva u biomasi      1
215 akumulacija ugljika      1
216 alder (Alnus glutinosa)      1
217 Alepo pine      1
218 Aleppo pine      5
219 alepski bor      11
220 alepski bor (Pinus halepensis)      2
221 alien species      5
222 alien species inventory      1
223 alkali earth and alkali metals      1
224 alkaloid taksin antikancerogen      1
225 Allium-test      1
226 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
227 allometric equations      2
228 allowable cut indicator      1
229 alluvial wetlands      1
230 almond willow (Salix triandra)      1
231 Alno-Quercion roboris      2
232 Alnus glutinosa      1
233 Alnus subcordata      2
234 alochtonous species      1
235 alometrijska jednadžba      1
236 alometrijske funkcije      1
237 alpine watershed      2
238 alpski sliv      2
239 altitude      2
240 altitudinal gradient      1
241 aluminij      1
242 aluvijalna vlažna staništa      1
243 aluvijum      1
244 amage      1
245 amelioration      1
246 amelioration effects      1
247 američki jasen      1
248 ammonia      1
249 amonijakalni dušik      1
250 amorfa      2
251 analitički hijerarhijski proces      1
252 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
253 analitički prikaz florističkog sastava      2
254 analiza glavnih komponenti      1
255 analiza stabla      1
256 analiza ugroženosti      1
257 analiza varijance      1
258 analiza vidljivosti      1
259 analysis of variance      1
260 analytic hierarchy process      1
261 Analytical hierarchy process (AHP)      1
262 and hunting management      2
263 animal artist      1
264 animalist      1
265 anketa      3
266 annual current diameter increment      1
267 annual presceibed yield      1
268 Anthyllis barba-jovis      2
269 anti - cancerous drug      1
270 antioksidacijska aktivnost      1
271 antioxidant capacity      1
272 antivibracijske rukavice      2
273 anti-vibration gloves      2
274 antler      2
275 antlers      1
276 AOMP      1
277 Aphididae      2
278 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
279 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
280 approach angle      1
281 arborescent willow clones      1
282 Arborescent Willows      1
283 arboretum      1
284 Arboretum Lisičine      1
285 arboretum Trsteno      1
286 arboriculture      1
287 arborikultura      1
288 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
289 architectural elements      1
290 area      2
291 area with the vegetative cover      1
292 areal      3
293 arenosol      2
294 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
295 arhitektonski elementi      1
296 Ariš      1
297 aromatično i ljekovito bilje      1
298 artificial neural networks      1
299 artiodactyl      1
300 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
301 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
302 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
303 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
304 As. Hacquetio-Fagetum      1
305 As. Populo tremulae-Betuletum      1
306 as. Pteridio-Betuletum      1
307 ash      1
308 ash content      1
309 Ash flowering      1
310 asocijacija      1
311 asocijacije gljiva      1
312 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
313 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
314 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
315 ass. Laserpitio Fagetum      1
316 assessment of ecosystem services      1
317 associated fungi      1
318 assortiment tables      1
319 assortment structure      5
320 assortment tables      1
321 Atlas Cedar      1
322 Atlas gorje      1
323 atlaski cedar      1
324 atmosferska taloženja      1
325 auction price      1
326 auksin      1
327 auksini      1
328 Austrian pine      1
329 Austrian pine plantation      1
330 austrijske šume      1
331 autochtonus tree and schrub species      1
332 autohtona i alohtona dendroflora      1
333 autohtone vrste      1
334 autohtone vrste drveća i grmlja      1
335 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
336 autoktone listače      1
337 automatic analyser      1
338 automatic digital camera      1
339 automatizacija procesa      1
340 automatska digitalna fotokamera      1
341 automatski analizator      1
342 autovegetativno razmnožavanje      1
343 Auxin      1
344 auxins      1
345 availability and direction of Sava flood water      1
346 average value of body weight of bucks and does      1
347 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
348 B. Sc.      1
349 Bacillus thuringiensis      2
350 back cross and transgression      1
351 bacteria      1
352 bademasta vrba (Salix triandra)      1
353 bagrem      1
354 bakterija      1
355 Balkan      3
356 Balkan Peninsula      1
357 Balkanski poluotok      1
358 band saw efficiency      1
359 bank interest rate      1
360 bank vole      1
361 banknotes      1
362 bankovni kamatnjak      1
363 Baranja      10
364 Baranja riparian forests      1
365 Barbary ewe      1
366 Barbary sheep      1
367 bark beetle      1
368 bark beetle life stages      1
369 bark beetles      1
370 bark thickness      2
371 basal area      2
372 basal area increment      1
373 %20increment STYLE="text-decoration:none">basal area increment      1
374 Basic Map of Croatia (BMC)      1
375 basic stocks of the games      2
376 basic/eliminatory criteria      1
377 basis of vegetational unit      1
378 baza podataka      1
379 baze podataka      1
380 bazofilne šume      1
381 beach forest      1
382 beach forests      1
383 beaver      1
384 beaver dam      1
385 beaver pond      1
386 Bečov Botanical Garden      1
387 Bečov nad Teplou      2
388 beech      9
389 beech communities.      1
390 beech felling      2
391 beech felling areas      1
392 beech forests      1
393 beech mast      1
394 beech-fir forests      1
395 beech-fir virgin forest      1
396 beginning of organised forestry.      1
397 Belgrade      1
398 Beli Manastir      2
399 Benedictine monastery      1
400 benediktinski samostan      2
401 beneficial functions of forests      1
402 beneficial organisms      1
403 benzaldehid      1
404 benzaldehyde      1
405 Beograd      1
406 BEP or the break-even level of income.      1
407 Berberidion      1
408 bespilotna letjelica      1
409 Beta distribucija      1
410 Beta distribution      1
411 beta-distribucija      2
412 beta-function      2
413 beta-funkcija      1
414 Biber      1
415 bibliografija      1
416 bibliography      1
417 biblioteka      1
418 Bieger      2
419 big game counting      1
420 bijela imela      2
421 bijela joha      1
422 bijela joha (Alnus incana)      1
423 bijela topola (Populus alba)      1
424 bijela vrba (Salix alba)      1
425 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
426 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
427 bijeli grab      2
428 bijelj      1
429 bilance      1
430 Biluša      3
431 biljezi      1
432 biljka      2
433 biljke      1
434 biljke domaćini      1
435 biljke zaštitnice      1
436 biljna sistematika      1
437 biljna zajednica      3
438 biljne vrste      1
439 biljne zajednice      3
440 biljni potencijal      1
441 biljni virusi      1
442 biljnogeografsko raščlanjenje      1
443 bioaccumulation potential      1
444 bioakumulacijski potencijal      1
445 bioassays      1
446 biodiversity      6
447 biodiversity.      1
448 biodizel      1
449 bioecology      1
450 bioekologija      1
451 bioenergija.      1
452 bioenergy      4
453 bioetanol      1
454 biogoriva      1
455 biogorivo      1
456 bioindication      1
457 bioindicators      1
458 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
459 bioindikacijske plohe      1
460 bioindikatori      2
461 bioklimati      1
462 Biokovo      1
463 Biokovo Mountain      1
464 biological control      1
465 biological control agent      1
466 biological diversity      2
467 biological forest regeneration      1
468 biological methods      1
469 biological position of trees      1
470 biological properties      1
471 biological revitalisation      1
472 biological!environmental valorization      1
473 biological-ecological valorisation      1
474 biological-ecological valorization      1
475 biologija      1
476 biology      1
477 biološka ispitivanja      1
478 biološka kontrola      2
479 biološka obnova šuma      1
480 biološka raznolikost      6
481 biološka revitalizacija      1
482 biološka svojstva      1
483 biološke metode      1
484 biološki gubici divljači      1
485 biološki položaj stabala      1
486 biološko-ekološka valorizacija      2
487 biološko-ekološka valorizacija.      1
488 biomasa      20
489 biomasa krošnje      1
490 biomasa.      1
491 biomass      15
492 biomass calculation      1
493 Biomass Energy Europe      1
494 Biomass Energy Europe – BEE      1
495 biomass estimation      1
496 biomass potential assessment      1
497 biomass production      2
498 biomass standards      1
499 biomass yield      1
500 biometrical parameters      2
501 bionomija      2
502 bionomy      2
503 bioplin      1
504 bioproduction      1
505 Bioproizvodnost amorfe      2
506 bioproizvodnja      1
507 bioraznolikost      2
508 bioraznolikost.      1
509 bioraznovrsnost      1
510 biosphere reserve      1
511 biotopic factors      1
512 bird of prey equipment      1
513 birds      1
514 birds as indicator      1
515 birds of prey      1
516 Bitterlich sampling      1
517 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
518 bivariate and multivariate analysis      1
519 bivariatna i multivariatna analiza      1
520 bjelogorične šume topola i vrba      1
521 Bjelovarska Bilogora      2
522 black alder      2
523 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
524 black locust      2
525 Black Pine      1
526 black pine (Pinus nigraArn.)      1
527 black poplar      2
528 black poplar (Populus nigra)      1
529 black poplar clonal tests      1
530 black walnut      2
531 Blacksea region      1
532 blade lateral movement      1
533 Blue Tit      1
534 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
535 bočna stabilnost lista      1
536 body weight      2
537 body weight of fawns in litter      1
538 bogatstvo vrsta      1
539 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
540 Bojčin Forest      1
541 Bojčinska šuma      1
542 bolest      1
543 bolesti      1
544 bolesti divljači      1
545 bonitet      2
546 bor      1
547 Boreal forest      1
548 borealna šuma      1
549 borov četnjak      1
550 borova imela      1
551 borove kulture      1
552 bosal area      1
553 Bosna i Hercegovina      4
554 Bosna i Hercegovina.      1
555 Bosnia and Hercegovina      1
556 Bosnia and Herzegovina      3
557 Bosnia and Herzegovina.      1
558 Bosnia-Herzegovina      1
559 Botanički vrt Bečov      1
560 Brandt      2
561 brdsko-planinskopodručje      1
562 breast height diameter distribution      1
563 breeding      2
564 breeding measures      1
565 Bribir Forest      1
566 Bribirska šuma      1
567 brijest      3
568 Brižine      3
569 brnistra      1
570 broad-leaved trees      1
571 broj biljaka      1
572 broj cvjetova i plodova      1
573 broj i veličina puci      1
574 broj izbojaka na panju      1
575 broj lanadi      2
576 broj stabala      1
577 broj vrhova korijena      1
578 brojno stanje      1
579 brojnost      2
580 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
581 brown bear      2
582 brown hare      1
583 browsing      1
584 brst      1
585 brtvljenje odlagališta      1
586 brucijski bor      2
587 brucijski crveni bor      1
588 brusači      1
589 bruto domaći proizvod      1
590 brza dojava i brzo gašenje      1
591 brzina unosa      1
592 brzorastuće vrbe      1
593 Budapest      1
594 Budimpešta      1
595 building costs      1
596 bukove sječe      3
597 bukove sječine      1
598 bukove šume      6
599 bukovo-jelova prašuma      1
600 bukovo-jelove šume      1
601 Bukva      14
602 bukva (Fagus sylvatica)      1
603 buldožer      1
604 bura      1
605 burned area      2
606 burnt area      1
607 Bursaphelenchus spp.      2
608 burza      1
609 bush      1
610 bushes      1
611 business analysis      1
612 business relationships      1
613 bušilica »ST1HL 08«      1
614 C. hungarica      1
615 CA analiza      1
616 cable crane      1
617 cadastral plots      1
618 cadastre      1
619 cadmium      1
620 Calabrian pine      2
621 Callicarpa      2
622 calorific value      1
623 Cameraria ohridella      2
624 Campsis      2
625 Canadian experts report      2
626 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
627 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
628 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
629 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
630 capture-mark-recapture      1
631 carbon      1
632 carbon accumulation      1
633 carbon fluxes      1
634 carbon sequestration      2
635 carbon stock Cpool      1
636 carbon stocks      1
637 Carex brizoides      1
638 Carex pilosa      2
639 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
640 carotenoids      1
641 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
642 Carpinus L.      2
643 cartographic generalization      1
644 Castanea sativa      4
645 Castanea sativa Mill.      1
646 Castor fiber      1
647 Castor fiber L.      2
648 Catalpa      2
649 catchment      1
650 caterpillars      1
651 causes casualties      1
652 causes of leks endanger­ment      1
653 Ceanothus      2
654 Cembräwit®      2
655 centralna Bosna      1
656 Centralna šumarska uprava      1
657 Centromere nomenclature      1
658 certification      1
659 certifikacija      1
660 certifikacija šuma      1
661 Cervus elaphus      1
662 chain of damage.      1
663 chain saw      1
664 chainsaw mounted debarking tool      1
665 changes      2
666 changes in water relations      1
667 characteristics of micro-locality.      1
668 chemical components      1
669 chemical composition      1
670 Chemical composition of soil      1
671 chemism of plant materil      1
672 chestnut gall wasp      1
673 chilling      1
674 Chimonanthus      2
675 chip production      1
676 chlorophyll content      1
677 Chlorophyll content index      1
678 chlorophyllmeter CCM-200      1
679 Chrysomelidae      2
680 Chrysowit.      1
681 CIC      2
682 CIC-points      1
683 CIC-točke      1
684 cijena koštanja      1
685 cijene      1
686 cikličke snimke      2
687 cikličko snimanje      1
688 ciklus      1
689 C-indeks      1
690 C-index      1
691 CirConcomputer model      1
692 circular sample plots      1
693 ciste in      1
694 City of Zagreb      1
695 cjeloživotno obrazovanje      1
696 cjenik      1
697 claster analysis      1
698 clear cut of willow culture      1
699 clearing fire lines      1
700 Clerodendrum      2
701 climate      5
702 climate change      4
703 climate changes      1
704 Climate model      1
705 climate scenarios      1
706 climate-growth relationships      1
707 climatic change      1
708 climatic excesses      1
709 climatic factors      1
710 climatological characteristics      1
711 climbing plants      1
712 clinal variation      1
713 clonal archive      1
714 clonal forestry      1
715 clonal samples      1
716 clonal seed orchard      2
717 clonal seed orchards      1
718 clone      1
719 clones      1
720 cluster analiza.      1
721 cluster analysis      3
722 cluster analysis.s      1
723 CNS 2000      2
724 CO      1
725 CO2      3
726 coast      1
727 coastal population      1
728 coefficient of integral growth      1
729 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
730 coins      1
731 Coleoptera      4
732 Co­leoptera      1
733 colluvial soil      1
734 coloration and winter leaf retention      1
735 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
736 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
737 combustibility      1
738 combustion      1
739 Common alder      1
740 common ash      2
741 common beech      10
742 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
743 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
744 common beech felling      1
745 common beech leaves      1
746 Common Beech.      1
747 Common Cuckoo      1
748 Common Hornbeam      1
749 common names of animals      1
750 Common oak      1
751 common pistachio      1
752 common points      1
753 common spruce      1
754 Common Walnut      1
755 communicative action      1
756 community of pedunculate oak      1
757 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
758 comparative analysis      1
759 comparative research method      1
760 comparative trials      1
761 comparison      1
762 compensation      1
763 complex equations      1
764 complex systems      1
765 complexity      1
766 compromise      1
767 computer simulations      1
768 computerized information system      1
769 concentrations and contents of nutrients      1
770 conception      1
771 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
772 concrete and theoretical distribution      2
773 cone and seed morphology      1
774 coniferous species      1
775 coniferous trees      1
776 conifers      2
777 consensus      1
778 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
779 Conservation      1
780 conservation of genetic resources      1
781 Conservations      1
782 container type      1
783 containers      2
784 contamination      1
785 contamination soil      1
786 continental Croatia      1
787 contour line 98      1
788 control      2
789 coordinate transformations      1
790 coppice      1
791 coppice conversion      1
792 cork production      1
793 Cornus      2
794 corpus luteum      1
795 correction factors      1
796 correlation      2
797 correlation link      1
798 Correspondence Analysis      1
799 CORS      2
800 Corylopsis      2
801 cost      1
802 cost per m3      1
803 costs      1
804 couning      1
805 country in transition      1
806 court      1
807 CP Forests      1
808 CpDNA      1
809 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
810 craniometry      1
811 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
812 Crataegus nigra      2
813 creativity      2
814 Crikvenica -Vinodol area      1
815 Crikveničko-vinodolsko područje      1
816 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
817 critical loads      1
818 crna joha      4
819 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
820 crna joha (Alnus glutinosa)      1
821 crna topola      3
822 crna topola (Populus nigra)      1
823 crni bor      5
824 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
825 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
826 Crni bor (Pinus nigra)      2
827 crni glog      1
828 crni grab      1
829 crni jasen      2
830 Crni Lug      2
831 Crni orah      2
832 crnika      2
833 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
834 Croatia      43
835 Croatia.      1
836 Croatian Forests Co. Ltd.      3
837 Croatian Forests Co.Ltd.      2
838 Croatian Forests Ltd. b      1
839 Croatian kuna      1
840 Croatian Military Border      1
841 Croatian participation      1
842 Croatian Podunavlje region      1
843 Croatian Poplar Commission      1
844 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
845 crown biomass      1
846 Crown condition assessment      2
847 crown cover      1
848 crown damage      3
849 crown diameter      1
850 crown diameter of the sprout      1
851 crown fire      1
852 crown structure      1
853 crown transparency      1
854 crownfire      1
855 crude oil contamination      1
856 Crvanj Mt.      1
857 Crvanj planina      1
858 crveni hrast      1
859 crvenica      2
860 Cryphonectria parasitica      1
861 cull      1
862 Cultivar      2
863 cultivars of yew      1
864 cultivation method      1
865 cultural landscape      1
866 culture      2
867 cultures      1
868 Cupressus sempervirens      2
869 Curculionidae      2
870 current cutting edges value associations      1
871 current felling values      1
872 curvature      1
873 cutter      1
874 cutting and processing      1
875 Cutting propagation      1
876 cut-to-length      1
877 cut-to-length harvesting method      1
878 cycle      1
879 cyclic aerial photographs      1
880 cyclic aerial surveys      1
881 cyclic records      1
882 Czech      1
883 Czech Republic      2
884 časopis Šumarski list      1
885 Čeh      1
886 čempres      1
887 čestice      1
888 Češka      1
889 Češka Republika      1
890 četinjače      5
891 četverodimenzijski sustav      1
892 čimbenici korekcije      1
893 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
894 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
895 čista regularna bukova sastojina      1
896 čista sječa kulture vrba      1
897 čistina      1
898 čistoća debla      1
899 čišćenje      1
900 čišćenje mladih sastojina      1
901 čišćenje prosjeka      1
902 čivitnjača      1
903 Čorkova uvala      2
904 čudni atraktor      1
905 Ćićarija      2
906 dabar      4
907 dabrova brana      1
908 dabrovo jezero      1
909 daily growth rate of fawns      1
910 Dalmacija      3
911 Dalmactia      1
912 Dalmatia      2
913 Dalmatinska zagora      3
914 daljinomjer Vertex      1
915 daljinska istraživanja      6
916 damage      11
917 damage indicators      1
918 damage of needles      1
919 damage trees      1
920 damages      2
921 damages from the game      1
922 damages on the young plants      1
923 Danube      2
924 database      1
925 databases      1
926 datum nesenja      1
927 daylilies      1
928 DEA      1
929 dead wood      2
930 debarking activity      1
931 debarking productivity      1
932 debljina kore      2
933 debljinska struktura      1
934 debljinski prirast      3
935 debljinski prirast.      1
936 debljinski rast      1
937 debljinski stupanj      1
938 deciduous      1
939 deciduous forest      1
940 deciduous forests of poplar and willow      1
941 decision support system      1
942 decision support systems      2
943 deer game      1
944 defoliation      3
945 defoliators      2
946 defolijacija      2
947 defolijatori      1
948 defolijatori.      1
949 degradacija      1
950 degradacija ekosustava      1
951 degradacija šuma      1
952 degradation      1
953 degraded karst      1
954 degradirani krš      1
955 degree of damage      2
956 dehydrated zone      1
957 demand      1
958 demografske karakteristike      1
959 demo­graphic characteristics      1
960 dendrochronological analysis      1
961 dendrochronology      1
962 dendroclimatology      2
963 dendroecology      1
964 dendroekologija      1
965 dendroflora      2
966 dendroflora Hrvatske      1
967 dendroflora vrta      1
968 dendrograms      1
969 dendroklimatologija      2
970 dendrokronološka analiza      2
971 dendrological evaluation      1
972 dendrological value      2
973 dendrologija      1
974 dendrology      1
975 dendrološka inventarizacija      1
976 dendrološka vrijednost      2
977 dendrološko vrednovanje      1
978 density      6
979 density of individuals      1
980 Density of primary forest traffic infrastructure      1
981 density trend decrease      1
982 departmental research      1
983 departure angle      1
984 deposition      2
985 depozicija      1
986 desulphurization      1
987 determinacija      1
988 determination      1
989 determining horizontal distances      1
990 determining tree height      1
991 developemnt and increment of stands      1
992 development      3
993 development and increment      1
994 development of phytocoenosis      1
995 development of research      1
996 development stages      1
997 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
998 devitalisation      1
999 devitalizacija      1
1000 diagnose      1
1001 diameter      3
1002 diameter increment      1
1003 diameter growth      1
1004 diameter increment      1
1005 diameter structure      1
1006 diapause      1
1007 diclinous      1
1008 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
1009 die Kiefer      1
1010 dieback      8
1011 dieback of pedunculate oak      1
1012 diferencijacija      1
1013 different seedling types      1
1014 digital aerial images      1
1015 digital cadastral map      1
1016 digital elevation model      1
1017 digital orthophoto (DOP)      1
1018 digital orthophotographies      1
1019 digital ortophoto      1
1020 digital photogrammetric workstation      1
1021 digital photogrammetry      2
1022 digital terrain model (DTM)      1
1023 digital terrain models (DTM)      1
1024 digitalizacija      1
1025 digitalna fotogrametrija      2
1026 digitalna fotogrametrijska stanica      1
1027 digitalne aerosnimke      1
1028 digitalni katastarski plan      1
1029 digitalni model reljefa      1
1030 digitalni model reljefa (DMR)      1
1031 digitalni model reljefa (DTM)      1
1032 digitalni model terena      2
1033 digitalni ortofoto      2
1034 digitalni ortofoto (DOF)      2
1035 digitization      1
1036 dimension stock      1
1037 dimenzija zrelosti      1
1038 dimenzije češera      1
1039 dinamika dušika u lišću      1
1040 dinamika populacije      3
1041 Dinaric mountains      2
1042 Dinaridi      2
1043 dioecious      1
1044 dionička društva u šumarstvu      1
1045 dipl. ing. šumarstva      1
1046 Diptera      3
1047 Diptera: Cecidomyiidae      2
1048 direct and diffuse light      1
1049 discoloration      1
1050 discontinued areal      1
1051 diseases of game      1
1052 disjunct      1
1053 disjunktan      2
1054 diskoloracija      1
1055 diskontinuiran areal      1
1056 dispersal prognosis      1
1057 dispersion      1
1058 disperzija      1
1059 dissipative structures      1
1060 distribucija      2
1061 distribucija prsnih promjera      2
1062 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1063 distribucija stabala      1
1064 distribution      6
1065 distribution of beneficial functions of forests      1
1066 distribution of diameter at breast height      1
1067 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1068 Distribution of forests      1
1069 distribution range      1
1070 diversity      2
1071 diversity index      1
1072 diversity indices      1
1073 division of forests in the Republic of Croatia      1
1074 divlja jabuka      1
1075 divlja kruška      1
1076 divlja svinja      3
1077 Sus%20scrofa) STYLE="text-decoration:none">divlja svinja (Sus scrofa)      1
1078 divlja trešnja      3
1079 divljač      5
1080 divlji kesten      2
1081 djelotvornost      2
1082 djelovanje      1
1083 DNA      3
1084 DNA barcoding      1
1085 DNA barkodiranje      1
1086 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1087 DNK      2
1088 dob      1
1089 dobna struktura      2
1090 dobni razred      1
1091 dobni razredi      1
1092 dodatno vrijeme      1
1093 dolomiti      1
1094 domaćin      1
1095 domaćini      1
1096 dominance      1
1097 dominant height      2
1098 dominantna visina      2
1099 domovinski rat      1
1100 Donja Austrija      1
1101 donja voda      1
1102 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1103 dormancy      1
1104 dormantnost      1
1105 dormantnost sjemena      2
1106 dormice      1
1107 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1108 double-entry volume tables      1
1109 Douglas fir      2
1110 dovršna sječa      1
1111 doznaka u grupama      1
1112 dr. sc      1
1113 drainage system      1
1114 Drava      2
1115 Drava River valley      1
1116 drhtavi šaš      1
1117 drift fauna      1
1118 dripping through      1
1119 drone      1
1120 Drosophilidae      2
1121 drought      1
1122 drupe      1
1123 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1124 drveće      4
1125 drvenaste biljke      1
1126 drvenaste egzote      2
1127 drvenaste svojte      1
1128 drvenaste vrste      1
1129 drveni materijal za paki ranje      1
1130 drveni materijal za pakiranje      1
1131 drveni ugljen      1
1132 drvna i lisna masa      1
1133 drvna industrija      2
1134 drvna masa      1
1135 drvna prašina      1
1136 drvna zaliha      9
1137 drvna zaliha.      1
1138 drvni elementi      1
1139 Drvni građevni elementi      1
1140 drvni ostatak      2
1141 drvni peleti      1
1142 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1143 drvni sortimenti      2
1144 drvno-prerađivačka industrija      1
1145 drvo kao energent      1
1146 drvoprerađivačka industrija      1
1147 dry biomass of seedlings      1
1148 dry mass      1
1149 drying period      2
1150 Dryocosmus kuriphilus      2
1151 državna financijska potpora šumarstvu      1
1152 dubinsko snimanje      1
1153 duboka sadnja      1
1154 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1155 due diligence      1
1156 dugotrajno      1
1157 duljina korijena      1
1158 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1159 duljina tuljca      1
1160 Dunav      2
1161 duration of development stages      1
1162 dušik      3
1163 dužine sortimenata      2
1164 dvodomna      1
1165 dvopapkar      1
1166 dvoulazne tablice obujma      1
1167 dvoulazne volumne tablice      1
1168 Đurđevački pijesci      2
1169 EA 300      2
1170 early and late ecotypic forms      1
1171 Eastern Slavonia      1
1172 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1173 Eco-labele      1
1174 Eco-labels      1
1175 ecological characteristic      1
1176 ecological conditions      1
1177 ecological conditions of the site      1
1178 ecological conditions.      1
1179 ecological divergence      1
1180 ecological factors      1
1181 ecological indicators      1
1182 ecological indicatory values      1
1183 ecological label (eco-label)      1
1184 ecological network      1
1185 ecological niche      1
1186 ecological optimum      1
1187 ecological production      1
1188 ecology      3
1189 ECOLURE      2
1190 Economic achievements      1
1191 economic activities in Croatia      1
1192 economic changes      1
1193 economic changes in forestry      1
1194 Economic development      2
1195 economic importance      1
1196 economic orientation      1
1197 Economic policy      1
1198 economic silk production      1
1199 economics of forest resources      1
1200 economics of natural resources      1
1201 economy inspection      1
1202 ecosystem      2
1203 ecosystems      1
1204 ecotypes      1
1205 ecotypic variation      1
1206 ectomycorrhiza      2
1207 ectomycorrhizal fungi      1
1208 edafski uvjeti      1
1209 Eddy covariance method      1
1210 edible      1
1211 edible mushrooms      1
1212 educating personnel      1
1213 education      1
1214 educational technology      1
1215 edukacija      1
1216 edukacija vatrogasaca      1
1217 edukativni panoi      1
1218 efektivni broj klonova      1
1219 effective clone number      1
1220 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1221 effects of thinning      1
1222 efficacy      1
1223 efficiency      3
1224 egzote      2
1225 ekologija      4
1226 ekološka divergencija      1
1227 ekološka karakteristika      1
1228 ekološka mreža      1
1229 ekološka niša      1
1230 ekološka proizvodnja      1
1231 ekološka stabilnost      1
1232 ekološkai fitogeografska analiza      1
1233 ekološke i socijalne funkcije      1
1234 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1235 ekološke orijentacije      1
1236 ekološke značajke      1
1237 ekološki činitelji      1
1238 ekološki indikatori      1
1239 ekološki osjetljivo      1
1240 ekološki problemi      1
1241 ekološki uvjeti.      1
1242 ekološko-gospodarske značajke      1
1243 ekonomija      1
1244 ekonomika prirodnih resursa      1
1245 ekonomika svilarenja      1
1246 eko­nomika šumarstva      2
1247 ekonomika šumskih resursa      1
1248 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1249 ekosustav      2
1250 ekosustavi      1
1251 ekotipska varijabilnost      3
1252 ekoznak      1
1253 eksperimentalni laboratorij      1
1254 eksperimentalni požari      1
1255 eksploatacijska polja      1
1256 ekstrakcija      1
1257 ektomikoriza      2
1258 ektomikorizne gljive      1
1259 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1260 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1261 electric radiator      1
1262 electrical resistance of cambial zone      1
1263 elektrana      1
1264 električna energija      1
1265 električni otpor kambijalne zone      1
1266 električno grijalo      1
1267 elemental analyser      1
1268 elementarni anlitaor      1
1269 elementi ocjene trofeja      1
1270 elm      2
1271 embiotenija      1
1272 embryo      2
1273 Emisije SO2      1
1274 EN 1316-1      2
1275 Endemic areas      1
1276 endemic species      1
1277 endemna vrsta      1
1278 endemsko područje      1
1279 Endosperm in development      1
1280 enegrija klijavosti i klijavost      1
1281 energetika      1
1282 energetska korisnost      1
1283 energetska vrijednost      1
1284 energija      6
1285 energijska tranzicija      1
1286 energy      3
1287 energy benefit      1
1288 energy production      1
1289 energy scenario      1
1290 Energy transition      1
1291 energy value      2
1292 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1293 entomofilna      1
1294 Entomopatogena gljiva      1
1295 entomophilic      1
1296 entrepreneurship      3
1297 Entwicklung      1
1298 environment      2
1299 environment protection      2
1300 environmental drivers      1
1301 environmental protection      4
1302 environmentally sound      1
1303 enzimatska aktivnost      1
1304 enzyme activity      1
1305 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1306 epidop­tera      1
1307 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1308 epoksidna smola      1
1309 epoxy resin. Collection of works      1
1310 equalization functions.      1
1311 equilateral spiral      1
1312 equipment for training bird of prey.      1
1313 Erannis defoliaria      1
1314 ergonomics      4
1315 ergonomija      4
1316 Erico-Fagetum      1
1317 eroded terrain recoveri      1
1318 erodiranje tjemena      1
1319 erosion      1
1320 erozija      1
1321 erozija tla      1
1322 esencijalni elementi      1
1323 essential elements      1
1324 essential oils      1
1325 establishment rate      1
1326 estate      1
1327 estetski izgled šume      1
1328 estimate      1
1329 estimated value of forests      1
1330 estimation      1
1331 estimation of distance      1
1332 estimation precision      1
1333 etat      1
1334 etat međuprihoda      1
1335 eterična ulja      1
1336 EU ETS scheme      1
1337 EU ETS shema      1
1338 EU FLEGTAction plan      1
1339 EU FLEGTAkcijski plan      1
1340 eucalyptus plantations      1
1341 EUFORGEN      2
1342 EUFORGEN Networks      1
1343 euglej      1
1344 eukaliptusove plantaže      1
1345 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1346 Eurasian lynx      1
1347 Eurasion lynx      1
1348 euroazijski ris      2
1349 Europa      1
1350 Europe      1
1351 Europe Slovenia      1
1352 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1353 European beaver (Castor fiber L.)      1
1354 European beech      5
1355 European brown bear (Ursus arctos)      1
1356 European larch      1
1357 European Polecat      1
1358 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">European sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)      1
1359 european yew - tree      1
1360 Europska crna topola      1
1361 europska tisa      1
1362 Europski ariš      1
1363 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1364 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1365 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1366 Eutric Rankers      1
1367 Eutrični ranker      1
1368 evaluation model      2
1369 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1370 evaluation of natural resources      1
1371 even-aged beech stands      2
1372 evenaged stands      1
1373 evergreen      1
1374 evergreen oak      2
1375 excange value      1
1376 exchangeable development      1
1377 exhibit      1
1378 Exhibitions      1
1379 existing state      1
1380 experimental fires      1
1381 Experimental Laboratory      1
1382 experimental plot B bare ground      1
1383 exploitation      1
1384 exploitation fields      1
1385 Exports and Imports      1
1386 exposure      3
1387 FACE      1
1388 FACE facility      1
1389 facilitation      1
1390 factors to vertical terrain corrections      1
1391 Faculty of Forestry Zagreb      1
1392 Fagus L.      2
1393 Fagus silvatica      1
1394 Fagus sylvatica      4
1395 Fagus sylvatica L.      2
1396 Fairs      1
1397 faktori staništa      1
1398 falconer equipment      1
1399 falconry equipment      1
1400 falconry techniques      1
1401 Fallow deer      2
1402 false beech heartwood      1
1403 Fang      1
1404 FAO      1
1405 farmer cables      1
1406 farmer vitla      1
1407 Fast Furier method      1
1408 Fast Furier metoda      1
1409 fauna      6
1410 faunalni drift      1
1411 favourable conservation status      2
1412 Faza - II      1
1413 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1414 faza isključivanja stabala      1
1415 faze razmnožavanja      1
1416 FBP sustav      1
1417 FBP System      1
1418 felled stemwood      1
1419 felling and processing      1
1420 felling and processing of wood assortments      1
1421 felling control      1
1422 felling cycle      1
1423 felling thinning volume      1
1424 female roe deer      1
1425 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1426 fenofaze      1
1427 fenologija      6
1428 fenologija listanja      3
1429 fenološka motrenja      2
1430 fenološka opažanja      2
1431 fenotipska plastičnost.      1
1432 fenotipska stabilnost      1
1433 fenotipska varijabilnost      1
1434 feromonske klopke      5
1435 feromonski mamac      1
1436 feromonski raspršivači      1
1437 fertility      1
1438 fertilization      1
1439 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1440 Feulgen squash method      1
1441 Feulgen squash metoda      1
1442 Fibonaccijev niz      1
1443 fictional rotation      1
1444 field elm      1
1445 field plot      1
1446 fiksiranje dušika      1
1447 fiktivna ophodnja      1
1448 filogenija      1
1449 Final consumption wood products industries      1
1450 final cut      1
1451 Final use of wood products industry      1
1452 finalna prerada drva      1
1453 financial resources      1
1454 financijska politika      1
1455 fine forest fuel      1
1456 Finland      1
1457 fino šumsko gorivo      1
1458 Finska      1
1459 fir      3
1460 fire      3
1461 fire behavior      1
1462 fire behaviour      1
1463 fire fighting equipment      1
1464 Fire history      1
1465 fire line      1
1466 fire lines      1
1467 fire lines with elements of roadways      1
1468 fire modeling systems      1
1469 Fire Weather Index      3
1470 fire.      1
1471 fire-climate regions      1
1472 fire-climate regions.      1
1473 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1474 firemen education      1
1475 fire-risk      1
1476 fires      2
1477 first and second order histograms      1
1478 first finding      1
1479 first record      1
1480 first records      1
1481 fishing      1
1482 fitocenologija      3
1483 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1484 fitocenološka snimka      1
1485 fitocenološke jedinice      1
1486 fitocenološke značajke      1
1487 fitocenoza      1
1488 fitogeografsko raščlanjenje      1
1489 fitohormones      1
1490 fitohormoni      1
1491 fitomasa      1
1492 fitoplazme      2
1493 fitoremedijacija      3
1494 fitosanitarne mjere      1
1495 fitosanitarni pregled      1
1496 fitosanitarni sustav      1
1497 fizička svojstva      1
1498 fizičke i mineralne značajke tla      1
1499 fizičko opterećenje      1
1500 fizika      1
1501 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1502 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1503 fizikalna svojstva      1
1504 fiziologija sjemena      1
1505 fiziološki parametri      1
1506 flammability      2
1507 flammable material      1
1508 flight activity      1
1509 flight dynamics      1
1510 flood      1
1511 flood control      1
1512 floodplain forest      2
1513 floodplain forests      1
1514 flora      10
1515 flora content      1
1516 floral composition      5
1517 floral elements      1
1518 floristic composition      1
1519 floristička struktura      1
1520 florni elementi      2
1521 florni sastav      8
1522 Flowering Ash      1
1523 flowing down trunk      1
1524 flushing      1
1525 fluvisol      2
1526 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1527 F-O i »K-k«      1
1528 foliar threatment      1
1529 folijarna aplikacija      1
1530 food      1
1531 forces of resistance to growth      1
1532 Forcing      1
1533 Foreign timber trade      1
1534 forest      5
1535 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1536 Forest Administration Bjelovar.      1
1537 Forest Administration Delnice      1
1538 Forest Administration Požega      1
1539 forest and water ecosystems      1
1540 forest and wildlife management      1
1541 forest area      1
1542 forest association      1
1543 forest assortments      1
1544 forest biomass      1
1545 forest certification      1
1546 forest communities      3
1547 forest community of beech and fir      1
1548 forest contractors      1
1549 Forest cover      1
1550 forest cultures      3
1551 forest damage      1
1552 forest damage.      1
1553 forest development strategy      1
1554 forest dieback      1
1555 forest economics      2
1556 forest ecosystem      1
1557 forest ecosystem services      1
1558 forest ecosystems      1
1559 forest edges      1
1560 Forest education      1
1561 forest enterprise      1
1562 forest environments      1
1563 forest estate      1
1564 Forest exploitation      1
1565 forest fee      1
1566 forest fire      4
1567 Forest Fire Prevention      1
1568 forest fire prevention roads      1
1569 forest fire protection      1
1570 forest fires      6
1571 forest floor      3
1572 forest gap      1
1573 forest gaps      1
1574 Forest genetic resources      1
1575 Forest Genetic Resources Programme      1
1576 Forest Genetics resaurces      1
1577 forest habitat      2
1578 forest history      1
1579 forest interest rate      1
1580 forest interest rate (forest annuity)      1
1581 forest inventory      6
1582 forest landlords      1
1583 forest lands      2
1584 forest landscape restoration.      1
1585 forest laws      1
1586 forest Macelj      1
1587 forest machines      1
1588 forest management      6
1589 forest manage­ment      1
1590 Forest management plan      1
1591 forest management planning      4
1592 forest management resystematization      1
1593 forest of high silvicultural form      1
1594 Forest opening      1
1595 Forest operations      2
1596 forest owners      1
1597 forest owners’ cooperation      1
1598 forest policy      4
1599 forest privatization      1
1600 forest products      1
1601 forest property plan      1
1602 forest protection      1
1603 forest protection.      1
1604 Forest rails      1
1605 forest regeneration      1
1606 forest reproductive material      1
1607 forest resource      1
1608 forest resources      2
1609 forest road      3
1610 Forest roads      5
1611 forest seedlings      1
1612 forest seeds      1
1613 forest soil      4
1614 forest soil stabilization      1
1615 forest soils      1
1616 forest tending      3
1617 forest timber product      1
1618 forest tracks      1
1619 forest transport systems      1
1620 Forest transportation      1
1621 forest trees      1
1622 forest user´s unit      1
1623 forest utilization      1
1624 forest value      2
1625 forest value assessment      1
1626 forest vegetation      4
1627 forest woody assortments      1
1628 forest work      1
1629 forest worker      1
1630 forest Žutica      1
1631 forest-based industries      1
1632 Forested Areas      1
1633 forestry      17
1634 Forestry and forest policy      1
1635 forestry biomass      2
1636 forestry company      1
1637 forestry contractors      1
1638 forestry development      1
1639 forestry disciplines      1
1640 forestry legislative      1
1641 Forestry Museum in Krasno      1
1642 forestry occupation      1
1643 forestry operation      2
1644 forestry policy      1
1645 Forestry school Karlovac      1
1646 forestry work      1
1647 forests      6
1648 forests measuring      1
1649 forests stand      1
1650 formation of forest associations      1
1651 forming pioneer stands      1
1652 formiranje pionirskih sastojina      1
1653 formiranje šumskih zajednica      1
1654 Forsterferuf      1
1655 Forsythia      2
1656 forvarder      1
1657 forwarder      1
1658 fosfor      3
1659 fotointerpretacijski ključ      2
1660 fotosintetičke osobine lista      1
1661 fotosintetski pigmenti      1
1662 fotosinteza      2
1663 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1664 Fraxinus angustifolia      2
1665 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1666 Fraxinus excelsior      2
1667 Fraxinus L.      2
1668 Freilassung      1
1669 frost-crack      1
1670 fruit      3
1671 fruit morphology      1
1672 Fruit set      1
1673 fruits      1
1674 FSC logo      2
1675 fuel load      2
1676 Fuel modeling      1
1677 fuel types      2
1678 fuel wood.      1
1679 functions for determination      1
1680 fungal entomopathogen      1
1681 fungal pathogen      1
1682 fungal spores      1
1683 fungal-like organisms      1
1684 fungicid      1
1685 fungicide      1
1686 fungicides      1
1687 fungicidi      1
1688 fungus      2
1689 funkcije tražnje      1
1690 funkcije upravljanja: planiranje      1
1691 funkcije za izjednačenje      1
1692 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1693 furniture manufacturing      1
1694 fuzija snimki      1
1695 g.j. "Česma"      1
1696 G.J. "Žutica"      1
1697 galerije      1
1698 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1699 gallery      1
1700 galls      1
1701 Game      2
1702 game breeding enclosure Kunjevci      2
1703 Game enclosure      1
1704 game loss      1
1705 games      1
1706 gap      1
1707 garden in the cloister      1
1708 GC      2
1709 GC/MS      2
1710 GDD      2
1711 Gehörn      1
1712 gene diversity      1
1713 gene pool      1
1714 General Directorate of Forestry      1
1715 generalized model      1
1716 genetic analysis      1
1717 genetic differentiation      1
1718 genetic diversity      3
1719 genetic diversity and diff erentiation      1
1720 genetic gain      1
1721 genetic origin      1
1722 genetic parameters      1
1723 genetic polymorphism      1
1724 genetic structure      1
1725 genetic test      1
1726 genetic variability      1
1727 genetic variation      1
1728 genetički test polusrodnika      1
1729 genetska analiza      1
1730 genetska diferencijacija      1
1731 genetska dobit      1
1732 genetska raznolikost      3
1733 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1734 genetska raznolikost.      1
1735 genetska struktura      1
1736 genetska varijabilnost      2
1737 genetski diverzitet      1
1738 genetski parametri      1
1739 genetski polimorfizam      1
1740 genetsko porijeklo      1
1741 genofond      1
1742 genotype × environment interaction      1
1743 geocoding      1
1744 geografske i reljefne značajke      1
1745 geografski informacijski sustav      3
1746 geografsko porijeklo      1
1747 geographic information system      1
1748 Geographic Information System.      1
1749 geographic information systems      1
1750 geographic origin      1
1751 Geographical and relief characteristics      1
1752 geographical features      1
1753 Geographical Information System      1
1754 geokodiranje      1
1755 geometric distortions      1
1756 geometrijske distorzije      1
1757 geomorfologija      1
1758 geomorphology      1
1759 geosintetici      1
1760 geostatistics      1
1761 geostatistika      1
1762 GeoWEPP      1
1763 GeoWEPP)      1
1764 germinability      1
1765 germinated seed      1
1766 germination      2
1767 GFIS      1
1768 GIS      18
1769 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1770 GIS (Geographic Information System)      1
1771 GIS.      1
1772 glavna sastojina      1
1773 glavne vrste drveća      1
1774 Global change      1
1775 global climate changes      1
1776 globalizacija      1
1777 globalizacija u Hrvatskoj      1
1778 globalization      1
1779 globalization in Croatia      1
1780 globalna promjena      1
1781 globalne klimatske promjene      1
1782 glodavci      1
1783 gljiva      2
1784 gljivama slični organizmi      1
1785 gljivični patogen      1
1786 gnojidba      2
1787 GNSS      2
1788 godišnji sječivi prihod      1
1789 golosjemenjače      2
1790 gora i planina      1
1791 gorivi materijal      1
1792 gorivost      1
1793 Gorska Hrvatska      1
1794 Gorski kotar      3
1795 gorsko područje      1
1796 gorsko reljefno područje      1
1797 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1798 gospodarene bukve šume      1
1799 gospodarenje      6
1800 gospodarenje šumama      1
1801 gospodarenje šumama i lovištima      1
1802 gospodarska depresija      1
1803 gospodarska inspekcija      1
1804 gospodarska jedinica      1
1805 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1806 gospodarska politika      1
1807 Gospodarska postignuća      1
1808 gospodarska vrijednost šume      1
1809 gospodarske djelatnosti RH      1
1810 gospodarski razredi      1
1811 Gospodarski razvitak      2
1812 gospodarski značaj – učinci      1
1813 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1814 gospodarsko usmjerenje      1
1815 gospodarstvo      1
1816 GPS      4
1817 GPS and GIS      1
1818 GPS i GIS      1
1819 grad Zagreb      1
1820 gradacija      2
1821 gradation      1
1822 Gradiaton      1
1823 gradski park      1
1824 granatiranje      1
1825 granica zone totalnog sušenja      1
1826 graničice      1
1827 granična linija      1
1828 granične vrijednosti      2
1829 granulometrijski sastav tla      1
1830 grass      1
1831 GRASS GIS      2
1832 grasses      1
1833 grazing      1
1834 Grčka      1
1835 Greece      1
1836 Green oak      1
1837 greenhouse gases      1
1838 Greenhouse media      1
1839 Greenwich      1
1840 grey alder (Alnus incana)      1
1841 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1842 grinders      1
1843 grivasta ovca      1
1844 grivasti skakač      1
1845 grm      1
1846 grmlje      5
1847 Gross domestic product      1
1848 ground and flood water      1
1849 ground and surface water monitoring      1
1850 ground water      1
1851 groundwater      4
1852 group decision making      1
1853 group-selection cutting      1
1854 Growing stock      7
1855 growth      10
1856 growth and increment      2
1857 growth equation      1
1858 growth forces      1
1859 growth forces and suppressed forces      1
1860 growth of mean stand diameter      1
1861 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1862 grupno odlučivanje      1
1863 gubar      2
1864 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1865 gubici      1
1866 gubici divljači      1
1867 gubici tla      1
1868 gubitak mase      1
1869 Guide curve method      1
1870 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
1871 gusjenica      1
1872 gustoća      2
1873 gustoća drva      3
1874 gustoća peleta      1
1875 gustoća populacije      4
1876 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      2
1877 gustoća u standardno suhom stanju      1
1878 Gymnosperms      1
1879 gypsy moth      2
1880 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1881 habitat      8
1882 habitat factors      1
1883 habitat map      1
1884 habitat suitability      1
1885 habitat type      2
1886 Habitat. Posavina      1
1887 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1888 halbsib-progeny tests.      1
1889 half-sib potomstvo      1
1890 half-sib progenies      1
1891 Haljevo forest      1
1892 Hamamelis      2
1893 hantaviruses      1
1894 hantavirusi      1
1895 hard ticks      1
1896 hardwood      1
1897 hardwood-broadleaf species      1
1898 harvest scheduling      1
1899 harvester      8
1900 harvesteri i procesori      1
1901 harvesting conditions      1
1902 haul.      1
1903 haulage tracks      1
1904 Hauling and transportation of timber      1
1905 haustorij      1
1906 haustorium      1
1907 hazardous waste      1
1908 health      2
1909 health and safety      1
1910 health status      1
1911 health status category of stand      1
1912 health tourism      1
1913 heat transfer.      1
1914 heat treatment (HT)      1
1915 heavy metals      2
1916 heavy thinning      1
1917 height      2
1918 height and height increment      1
1919 height and root collar diameter      1
1920 height and volume growth      1
1921 height growth      5
1922 height increment      2
1923 height of sprout      1
1924 Helleboro nigri-Piceetum      1
1925 Hemiptera      4
1926 herbaceous plants      1
1927 herbaceous species of the forest edge      1
1928 herbicid      1
1929 herbicide      1
1930 herbicides      1
1931 herbicidi      1
1932 Hercegovina      1
1933 hereditary basis      1
1934 heredity      1
1935 heretability      1
1936 heritability      1
1937 Herzegovina      1
1938 Hibiscus      2
1939 hibridi      2
1940 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1941 hidrologija      1
1942 hidrološka uloga      2
1943 hidromeliorativni zahvati      1
1944 hidropedološke karakteristike      1
1945 hidrotehničke mjere      1
1946 high forest      1
1947 hilly area      1
1948 hind body weight      1
1949 hiperforezija      1
1950 hiperparazitoid      2
1951 Hippophaë rhamnoides      2
1952 Hippophao-Berberidetum      2
1953 Histiostoma piceae      2
1954 Histiostoma ulmi      1
1955 Histiostomatidae      3
1956 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1957 historical development      1
1958 historical outbreaks      1
1959 historical presentation      1
1960 historical value      2
1961 history of forestry      1
1962 history of HŠD      1
1963 hladne temperaturne jedinice.      1
1964 hlapljive komponente      1
1965 Hohenadel´s method      1
1966 Hohenadlova metoda      1
1967 hollow-horned animal      1
1968 Homeland war      1
1969 homogenizacija      1
1970 homogenization      1
1971 horn length      1
1972 Hornbeam hop      1
1973 Hornbeam oriental      1
1974 horns      1
1975 horse chestnut      2
1976 horse chestnut protection      1
1977 horticultural elements      1
1978 horticul­tural value      2
1979 hortikulturna vrijednost      2
1980 hortikulturni elementi      1
1981 host      1
1982 host plants      1
1983 hosts      2
1984 hrana      1
1985 hranidba      1
1986 hranljiva      1
1987 hrast      3
1988 hrast crnika      1
1989 hrast crnika (Quercus ilex)      2
1990 hrast crnike      1
1991 hrast kitnjak      7
1992 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
1993 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
1994 hrast lužnjak      36
1995 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
1996 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
1997 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
1998 hrast medunac      3
1999 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
2000 hrast oštrika      1
2001 hrast sladun      1
2002 hrastov ponik      2
2003 hrastova mrežasta stjenica      1
2004 hrastova oblovina      1
2005 hrastova pepelnica      1
2006 hrastove šume      1
2007 hrastovi županije bjelovarske      1
2008 hrastovina      1
2009 Hrvatska      49
2010 Hrvatska – Dalmacija      1
2011 hrvatska flora      1
2012 hrvatska kuna      1
2013 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
2014 Hrvatska vojna granica      1
2015 Hrvatska.      6
2016 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
2017 Hrvatske šume d.o.o      1
2018 Hrvatske šume d.o.o.      4
2019 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
2020 Hrvatski udio      1
2021 Hrvatsko Podunavlje      1
2022 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
2023 HTRS96/TM      2
2024 human protection      1
2025 human resources in forestry      1
2026 humic acids      1
2027 huminske kiseline      1
2028 humizacija      1
2029 humofluvisol      2
2030 humus      3
2031 Hungavit      2
2032 hunt      1
2033 hunters      4
2034 hunting      6
2035 Hunting and fishing      1
2036 hunting area      1
2037 hunting associations      1
2038 hunting club rules      1
2039 hunting district      2
2040 hunting ground      1
2041 hunting ground biological casualties      1
2042 hunting grounds      1
2043 hunting illustration      1
2044 Hunting Management      3
2045 hunting society      1
2046 hunting-demographic intensity      1
2047 hunting-geographic intensity      1
2048 Hvar      2
2049 hvatanje      1
2050 hvatanje dabra      1
2051 hybrids      2
2052 hydrological role      2
2053 hydrology      1
2054 hydro-melioration treatments      1
2055 hydro-technical interventions      1
2056 hydro-technical measures      1
2057 Hymenoptera      4
2058 Hymenoptera: Platygastridae      2
2059 hyperparasitoid      1
2060 hyperphoresy      1
2061 ICP Forests      6
2062 identifikacija.      1
2063 iglice      1
2064 IGRs      1
2065 II-G-10      2
2066 II-G-20      2
2067 ilegalni odstrel      1
2068 ilirske vrste      1
2069 illegal felling      1
2070 illegal killing      1
2071 Illegal timber trade      1
2072 ilovača      1
2073 image fusion      1
2074 imela      2
2075 imidaclopride      1
2076 imidakloprid      1
2077 imovna općina      2
2078 impact      1
2079 impacts of silvicultural measures      1
2080 implementation of H1 and H2      1
2081 improvement by selfing      1
2082 improving management practices      1
2083 in situ and ex situ methods      1
2084 in situ i ex situ metode      1
2085 in utero      2
2086 incomplete development      1
2087 increase in growth      1
2088 increment      5
2089 Increment and cut      1
2090 increment and quality      1
2091 increment percentage      2
2092 indeks lisne povr šine      1
2093 indeks raznolikosti.      1
2094 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2095 indeks relativnoga sadržaja klorofila u lišću      1
2096 indeks zaraze      1
2097 indeksi diverziteta      1
2098 indeksi točnosti      1
2099 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2100 index of infestation      1
2101 index values of common beech trees      1
2102 indicators      2
2103 indicators of productivity      1
2104 indices about forests      1
2105 Indigobush      2
2106 Indigobush bioproductivity      2
2107 Indigofera      2
2108 indikator dostupnosti      1
2109 Industrial Round Timber in the Rough      1
2110 industrija      1
2111 industrija celuloze i papira      1
2112 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2113 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2114 inercepcija      1
2115 inferencijalna statistika      1
2116 inferior and superior model trees      1
2117 infestation      2
2118 infestation intensity      1
2119 infiltracija      1
2120 infiltration      1
2121 inflammability and combustibility of fuel types      2
2122 informacijski sustav      1
2123 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2124 information system      1
2125 information system model      1
2126 informiranost      1
2127 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2128 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2129 innovations in forestry      2
2130 Innovativeness      2
2131 inovacije u šumarstvu      2
2132 inovativnost      2
2133 input-output analiza      1
2134 input-output analyses      1
2135 insect      3
2136 insect growth regulators      1
2137 insect pests      2
2138 insecticide      1
2139 insecticides      1
2140 Insectivores      1
2141 insects      1
2142 insekticid      1
2143 insekticidi      1
2144 insolacija      1
2145 insolation      1
2146 integral management with ecosystems in space      1
2147 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2148 integrated forest protection      1
2149 integrated timber protection      1
2150 integrirana zaštita oblovine      1
2151 integrirana zaštita šuma      1
2152 intelektual no vlasništvo      1
2153 intellectual ownership      1
2154 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2155 intensity of infection      2
2156 intensity of infestation      3
2157 intensive      1
2158 intenzitet fotosinteze      1
2159 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2160 intenzitet prorede      1
2161 intenzitet zaraze      6
2162 inter- and intrapopulation variability.      1
2163 interakcija genotip × okolina      1
2164 interception      1
2165 interest associations      1
2166 interlaboratory testing      1
2167 international standards      1
2168 Internet      3
2169 internetske usluge      1
2170 interpopulation and intrapopulation variability      1
2171 intesivelly thinning      1
2172 intra- and interpopulation variability      1
2173 Intraclonal and interclonal variability      1
2174 intraclonal variability      1
2175 intrapopulation and interpopulation variability      1
2176 intraspecific      1
2177 introduction      3
2178 introdukcija      6
2179 introgresija      1
2180 invasive pest      1
2181 invasive species      10
2182 invasive trees      1
2183 invazivna vrsta      4
2184 invazivne drvenaste vrste      1
2185 invazivne vrste      5
2186 invazivni štetni organizam      1
2187 invazivni štetnik      1
2188 inventarisation of woody plants      1
2189 inventarizacija dendroflore      1
2190 inventarizacija drveća i grmlja      1
2191 inventura      1
2192 inventura šuma      3
2193 investments      1
2194 injuries at work      1
2195 IPGRI      1
2196 Ips typographus      2
2197 iptera      1
2198 iskoristavački pokazatelj      1
2199 iskorišćivanje šuma      1
2200 iskorištavanje šuma      2
2201 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2202 iskorištenje      2
2203 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2204 island Mljet      1
2205 islands      1
2206 ISO 11277      1
2207 isoenzyme      1
2208 isoenzymes      1
2209 ispitivanje      2
2210 ISPM 15      4
2211 ispuštanje      1
2212 ispuštanje dabra      1
2213 ISTA pravila      1
2214 ISTA rules      1
2215 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2216 Istočna Slavonija      1
2217 istovjetne točke      1
2218 Istra      2
2219 Istra (Hrvatska)      1
2220 istraživanja      1
2221 istraživanje tržišta      1
2222 Istria      1
2223 Italian oak      2
2224 ITS2 regije      1
2225 ITS2 region      1
2226 Ivanščica      3
2227 Ixodidae      2
2228 izbojci      1
2229 izgorena površina      1
2230 izložak (eksponat)      1
2231 Izložbe-sajmovi      1
2232 izloženost      3
2233 izlučenje      1
2234 izlučivanje sastojina      2
2235 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2236 izmjera šuma      3
2237 izmjera šumskog drveća      1
2238 iznošenje drva      1
2239 izoenzimi      8
2240 izoenzymes      1
2241 izrada i privlačenje drva      1
2242 izravno i difuzno svjetlo      1
2243 Izvanredna stanja      1
2244 izvješće eksperata iz Kanade      2
2245 izvješćivanje      1
2246 izvoditelji šumskih radova      2
2247 izvođenje šumskih radova      1
2248 Izvoz i Uvoz      1
2249 izvozni putovi      1
2250 izvoženje drva.      1
2251 jablan      1
2252 Jadran      1
2253 jadranski otoci      1
2254 jadransko područje      1
2255 Jagdausstellungen      1
2256 jajnici      1
2257 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2258 jake prorjede      1
2259 Japage      2
2260 jarebica kamenjarka – grivna      1
2261 Jarebica kamenjarka grivna      1
2262 jasen      1
2263 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2264 Jasminum      2
2265 javni šumarski instituti      1
2266 javno mišljenje      1
2267 javno podsticanje šumarstva      1
2268 jedinstvena metoda      1
2269 jedinstveni model      1
2270 jednadžbe rasta      1
2271 jednakokutna spirala      1
2272 jednodobne bukove sastojine      2
2273 jednodobne regularne sastojine      1
2274 jednodobne sastojine      1
2275 jednodobno gospodarenje      1
2276 jednogodišnje sadnice      1
2277 jednospolna      1
2278 jela      6
2279 jela obična      1
2280 jela.      1
2281 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2282 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2283 jelen fratar      1
2284 Jelen lopatar      1
2285 jelen obični      3
2286 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2287 jelovina (Abies alba Mill)      1
2288 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2289 jestiva      1
2290 jestive gljive      1
2291 Joinery and Cabinet making      2
2292 joint- stock company in forestry      1
2293 Josip Ettinger      2
2294 Journal of Forestry      1
2295 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2296 Juglans L.      2
2297 Juglans nigra      1
2298 jugoistočna Europa      1
2299 juniper      1
2300 jura      1
2301 juvenilno drvo      1
2302 Južna Afrika      1
2303 Južna/Srednja Europa      1
2304 kadmij      1
2305 kadrovi u šu­marstvu      1
2306 kakvoća      1
2307 kakvoća drvnih sortimenata      1
2308 kakvoća stabala      1
2309 kalabrijski bor      2
2310 kalij      2
2311 Kalnik      2
2312 Kalnik forest      1
2313 kamenolom Očura II      1
2314 kamenjarka.      1
2315 kanader i demon      1
2316 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2317 Kappa statistika      1
2318 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2319 karantenski štetnik      1
2320 karbonatnenaslage      1
2321 kariotip      1
2322 karotenoidi      1
2323 karst      3
2324 karst phenomena      1
2325 karta staništa      1
2326 karta šumskih zajednica      1
2327 karte      1
2328 kartiranje šumskog drveća      1
2329 kartografska generalizacija      1
2330 Karyotypes      1
2331 kaštelansko područje      1
2332 katastar      1
2333 katastar vodnih potencijala      2
2334 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2335 kavkaska jela      1
2336 keficijent unutarnjeg rasta      1
2337 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2338 kemijski sastav      1
2339 kemijski sastav sjemena      1
2340 kemijski sastav tla      1
2341 kemizam biljnog materijala.      1
2342 kermes berry      1
2343 Kermes oak      1
2344 kestenov moljac miner      1
2345 kestenova osa šiškarica      1
2346 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2347 kitnjak      1
2348 klasična otvorenost      1
2349 klaster analiza      3
2350 klasterska analiza      1
2351 klet      1
2352 klijanci      1
2353 klijanje      1
2354 klijavost      2
2355 klima      6
2356 klima-požarna područja      1
2357 klima-požarna područja.      1
2358 klimatološki parametri      1
2359 klimatska promjena      1
2360 klimatske karakteristike      1
2361 klimatske promjene      5
2362 klimatski čimbenici      1
2363 klimatski ekscesi      1
2364 klimatski model      1
2365 klimatski scenariji      1
2366 klinalna varijabilnost      1
2367 klizna sredina      1
2368 klon      1
2369 klon topole I-214      1
2370 klonovi      1
2371 klonovi bijele vrbe      2
2372 klonovi stablastih vrba      1
2373 klonovi topola      2
2374 klonovi topole      1
2375 klonska sjemenska plantaža      2
2376 klonske sjemenske plantaže      1
2377 klonski arhivi      1
2378 klonski testovi crnih topola      1
2379 klonski uz.orci      1
2380 klonsko šumarstvo      1
2381 Klorofilmetar CCM-200      1
2382 kljove      2
2383 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2384 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2385 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2386 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2387 Koelreuteria      2
2388 količine goriva      1
2389 kolotrag      1
2390 koluvij      1
2391 koljik      2
2392 komparacija stanja za 2009.      1
2393 komparativna analiza      1
2394 komparativna metoda istraživanja      1
2395 kompleksni sustavi      1
2396 kompleksnost      1
2397 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2398 kompromis      1
2399 Komrčar      2
2400 komuniciranje      1
2401 komunikacijske aktivnosti      1
2402 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2403 koncepcija      2
2404 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2405 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2406 konsenzus      1
2407 kontejner      1
2408 kontejneri      1
2409 kontejnerski uzgoj      1
2410 kontinentalna Hrvatska      1
2411 kontrola      1
2412 kontrolne pokusne plohe      1
2413 konverzija panjača      1
2414 konzervacija      1
2415 konzervacija vlage      1
2416 konzervacija vlage u tlu      1
2417 Kopački rit      2
2418 kopulacija      1
2419 kora      1
2420 koranje      1
2421 korelacija      1
2422 korelacijska veza      2
2423 korijen      2
2424 korištenje zemljišta      1
2425 korjenov sustav      1
2426 korološke i fitocenološke značajke      1
2427 korov      1
2428 korovi      1
2429 korovska vegetacija      1
2430 košćela      1
2431 koštunica      1
2432 kovanice      1
2433 krajobraz.      1
2434 krajobrazna raznolikost      1
2435 kramp      1
2436 kraniometrija      1
2437 Krapinsko-zagorska Count      1
2438 Krapinsko-zagorska County      1
2439 Krapinsko-zagorska županija      2
2440 kras      1
2441 Krasno      2
2442 kraška polja      1
2443 kratke ophodnje.      1
2444 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2445 kreativnost      2
2446 kreda      1
2447 kriging      2
2448 kriterij kvaliteta      1
2449 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2450 kriteriji za investiranje      1
2451 kritosjemenjače      1
2452 krivulje indeksa staništa      1
2453 krize      1
2454 kronika      1
2455 krpelj      1
2456 krš      4
2457 krški fenomeni      1
2458 krupno drvo      1
2459 krupnoća žira      2
2460 kružne primjerne plohe      1
2461 kserofitna      1
2462 kukac      3
2463 kukavica      1
2464 kukci      1
2465 kukci potkornjaci      1
2466 kukcojedi      1
2467 kultivari tise      1
2468 kultura      2
2469 kultura crnog bora      1
2470 kulture kratkih ophodnji      2
2471 kulturni pejzaž      1
2472 kulturno povijesna baština      1
2473 Kunstinseln      1
2474 kva liteta sjemena      1
2475 kvalitativno iskorištenje      1
2476 kvalitet      1
2477 kvaliteta      2
2478 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2479 kvaliteta sadnica      2
2480 kvaliteta staništa      1
2481 kvaliteta žira      1
2482 kvaliteta života      1
2483 kvantitativna obilježja      1
2484 kvantitativna svojstva      1
2485 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2486 kvarter      1
2487 laboratorijski uzgoj      1
2488 laboratory rearing      1
2489 land mines      1
2490 land use      1
2491 landed municipality      1
2492 landfill gas      1
2493 landforms      1
2494 Landsat      2
2495 Landsat 7      2
2496 landscape artist      1
2497 landscape design      1
2498 landscape diversity      1
2499 landscape.      1
2500 lapor      1
2501 large wood of Italian oak      1
2502 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2503 Laudonov Gaj      4
2504 laurel      1
2505 Law      1
2506 lawn      1
2507 laying date      1
2508 layout of the islet      1
2509 layout proposal      1
2510 leachate      1
2511 leaf area index      1
2512 leaf litter      1
2513 leaf morphology      6
2514 leaf nitrogen dynamic      1
2515 leaf photosynthetic traits      1
2516 leaf third-flush      1
2517 leaf unfolding      1
2518 leafminers      1
2519 legislation      1
2520 legislative      1
2521 Lekenik      2
2522 length of assortment      1
2523 length of the nibbled part of a shoot      1
2524 Lepidoptera      5
2525 Leptoglossus occidentalis      2
2526 Lespedeza      2
2527 level of knowledge.      1
2528 libanonski cedar      1
2529 library      1
2530 Liburnian karst      1
2531 Liburnijski krš      1
2532 licenciranje      2
2533 licensing      2
2534 LiDAR      4
2535 life forms      1
2536 lifelong learning      1
2537 light      2
2538 lightweight unmanned aerial vehicles      1
2539 Lika      6
2540 limit values      2
2541 linear correlation      1
2542 linear trend      1
2543 linearna korelacija.      1
2544 linearni trend      1
2545 lines below electro-energetic facilities      1
2546 linoleic acid      1
2547 linoleinska kiselina      1
2548 Liocourt´s distribution      1
2549 Liocourtova distribucija      2
2550 Lisičine      1
2551 Lisičine Arboretum      2
2552 lisni mineri      1
2553 listanje      1
2554 listinac      3
2555 listopadna      1
2556 listopadne šume      1
2557 lisymeters      1
2558 lišće obične bukve      1
2559 lišće perasto      1
2560 litače      1
2561 lithological unit      1
2562 litološka cjelina      1
2563 litter      1
2564 litter mass loss      1
2565 livelihoods      1
2566 lizimetri      2
2567 local community      1
2568 Local population      1
2569 log value yield.      1
2570 log volume yield      1
2571 logger injuries      1
2572 logging      3
2573 logging as sylvicultural care of stands      1
2574 Logging operations      1
2575 logging residue      1
2576 logging strategy      1
2577 logistic regression      1
2578 logistička regresija      1
2579 lokalna zajednica      1
2580 Lokalne populacije      1
2581 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2582 Longe-range      1
2583 longitudinal clearance radius      1
2584 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2585 Lonicera      2
2586 lopatar      1
2587 Loranthus europaeus Jacq.      6
2588 losses      1
2589 lov      1
2590 lovac      1
2591 lovačka ilustracija      1
2592 lovačka udruga kotara senjskog      1
2593 lovačke izložbe      1
2594 lovačke udruge      1
2595 Lovački dio izložbe      1
2596 lovci      2
2597 lovište      7
2598 lovni trupčići      2
2599 lovno gospodarenje      3
2600 lovno područje      1
2601 lovno stablo      1
2602 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2603 lovno-demografski intenzitet      1
2604 lovno-geografski intenzitet      1
2605 lovor      1
2606 Lovran marron      1
2607 lovranski marun      1
2608 lovstvo      4
2609 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2610 Lovstvo i ribarstvo      1
2611 low attack      1
2612 low quality and small-sized diameter logs      1
2613 low tree      1
2614 Lower Austria      1
2615 lower tusks      1
2616 lowland      1
2617 lowland forest      1
2618 lowland forest ecosystems      3
2619 Lowland forests      4
2620 lowland forests of pedunculate oak      1
2621 lowland region      1
2622 low-lying areas      1
2623 lubanja      1
2624 Lumber operations      1
2625 lumber value yield      1
2626 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2627 lužnjak      2
2628 Lymantria dispar      2
2629 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2630 Lymantria monacha      2
2631 Lymantriidae      1
2632 Lyme borreliosis      1
2633 Lymnatria monacha      1
2634 Lynx lynx      2
2635 lysimeters      1
2636 ljetna suša      2
2637 M.Sc.      1
2638 Macedonian oak      1
2639 Maceljsko gorje      2
2640 machine felling      1
2641 machine felling and processing      1
2642 machine´s own resistance power      1
2643 macroclimatic adaptedness      1
2644 macrofungi      1
2645 macroscopic characteristics      1
2646 magistarski rad      1
2647 magnezij      1
2648 Magnolia L.      1
2649 Mahaleb cherry tree      1
2650 maintenance of forest roads      1
2651 makedonski hrast      2
2652 makija      2
2653 makija planike      1
2654 maklen      1
2655 makrogljive      1
2656 makroklima      1
2657 makroklimatska prilagodba      1
2658 makroskopske karakteristike      1
2659 Maksimir Park      2
2660 mala i srednja poduzeća      1
2661 Mala Kapela      1
2662 malati      1
2663 mali alati      1
2664 mali osmerozubi smrekov pisar      1
2665 Malus Mill.      1
2666 mammal      1
2667 man activities      1
2668 managed beech forests      1
2669 management      5
2670 management of      2
2671 management plan      2
2672 management planning      1
2673 management plans      1
2674 management style      1
2675 management unit "Česma"      1
2676 map of forest communities      1
2677 maps      1
2678 maquis      1
2679 maquis of strawberry tree      1
2680 market      3
2681 market relations      1
2682 market research.      1
2683 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2684 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2685 marking      1
2686 masa košuta      1
2687 masena koncentracija      1
2688 maslinik      2
2689 mass concentration      1
2690 master´s thesis      1
2691 mastic      1
2692 mastic tree      1
2693 mastika      1
2694 matematički modeli      1
2695 matični fond      1
2696 matični supstrat      1
2697 matičnjak plemki      1
2698 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2699 mature stands      1
2700 maturity dimension      1
2701 Mean breast diameter      1
2702 mean extraction distance      1
2703 mean skidding distance      1
2704 measuring elements      1
2705 measuring procedure      1
2706 mechanical felling      1
2707 mechanical properties of wood      1
2708 mechanized of silvicultural works      1
2709 Mediteran      1
2710 mediteranska područja      1
2711 mediteranska vegetacija      1
2712 mediteranske šume      1
2713 mediteransko krško područje      1
2714 Mediterranean      2
2715 Mediterranean karst area      2
2716 Mediterranean regions      1
2717 mediterranean vegetation      1
2718 medljikovac      1
2719 medunac      1
2720 Medvednica      1
2721 Medvednica Mount      1
2722 Medvednica Nature Park      1
2723 Međimurje      2
2724 međulaboratorijske usporedbe      1
2725 Međunarodne konvencije      1
2726 međunarodne norme      1
2727 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2728 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2729 mehanička svojstava drva      1
2730 mehanička svojstva      1
2731 mehanička svojstva drva      1
2732 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2733 mehanizirana bušilica      1
2734 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2735 melioracija      1
2736 melioracija krša      1
2737 melioracijski učinci      1
2738 menadžment      1
2739 menagement klas      1
2740 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2741 meningoencephalitis      1
2742 merkan-lilizam      1
2743 mesophilous chestnut forests      1
2744 Metcalfa pruinosa      2
2745 meteorological factors      1
2746 meteorološki čimbenici      1
2747 meteorološki indeks požara      2
2748 me­teorološki indeks požara      1
2749 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2750 method of thinning of regular forest      1
2751 methods      1
2752 metoda najbližih susjeda      1
2753 metoda pokusnih ploha      1
2754 metoda prorede      1
2755 metoda sjemenomjera      1
2756 metoda sjetve      1
2757 metoda tetive      1
2758 metoda tetrazola      1
2759 Metoda vrtložne kovarijance      1
2760 metode      1
2761 metode vrednovanja      1
2762 mezijska bukva      1
2763 mezofilne kestenove šume      1
2764 micoses of needles      1
2765 microbiological characteristics of the soils      1
2766 microclimate      3
2767 microorganism functional groups in the soil      1
2768 microrelief      1
2769 micro-relief      1
2770 microsatelite      1
2771 microsatelites SSR      1
2772 microsatellite markers      1
2773 microsatellites      2
2774 mid- and long-term planning      1
2775 middle breast diameter      1
2776 middle volume of trees      1
2777 middle-aged stand      1
2778 mikocenoza      1
2779 mikoze      1
2780 mikoze iglica      1
2781 mikrobiološke značajke tala      1
2782 mikroelementi      1
2783 mikroklima      3
2784 mikroreljef      1
2785 mikrosateliti      4
2786 mikrosatelitni biljezi      1
2787 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2788 Milan Knežević      2
2789 Milan Stribrny      2
2790 mine      3
2791 mineral raw materials      1
2792 mineralne sirovine      1
2793 miniranost      1
2794 mistletoe      3
2795 mišoliki glodavci      1
2796 mitochondrial control region      1
2797 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2798 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2799 mixed and pure stands of beech      1
2800 mixed plantations      1
2801 mjere asimetrije      2
2802 mjereni postupak      1
2803 mjerila      1
2804 mjesečna ocjena žestina      1
2805 mjesto lanjenja      1
2806 mješovita kultura      1
2807 mješovite i čiste sastojine      1
2808 mlada sastojina      1
2809 mladi naraštaj      3
2810 mladik      2
2811 mobile cable crane      1
2812 močenje plodova      1
2813 model      5
2814 model normally      1
2815 model of departmental research      1
2816 model of middle-aged forest      1
2817 model oplemenjivanja      1
2818 model predviđanja cijena      1
2819 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2820 model resornoga istraživanja      1
2821 model sustava informacija      1
2822 model vrednovanja      2
2823 modeli procjene volumena      1
2824 modeli rasta      1
2825 modeling      1
2826 modeliranje      4
2827 Modeliranje goriva      1
2828 Modelling      2
2829 modelna srednjodobna sastojina      1
2830 modelni normalitet      1
2831 modification      1
2832 modificirana Brinkova funkcija      1
2833 modificirana skala      1
2834 modified Brink’s function      1
2835 modified scale      1
2836 modifikacije      1
2837 moesian beech      1
2838 mogućnost razlikovanja      1
2839 moisture content      1
2840 moisture regime      1
2841 molecular diagnostic      1
2842 molecular-biological methods      1
2843 molekularna dijagnostika      1
2844 molekularno-biološke metode      1
2845 monetary value of wood assortments      1
2846 monitoring      7
2847 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2848 monitoring u šumarstvu.      1
2849 Monochamus galloprovincialis      2
2850 monoculture      1
2851 monografija “Divokoza”      1
2852 monograph “Chamois”      1
2853 monokultura      1
2854 Monolit      1
2855 monthly severity ratings      1
2856 Montpellier      1
2857 morflogija klijanca      1
2858 morfologija      2
2859 morfologija češera i sjemena      1
2860 morfologija lista      6
2861 morfologija ploda      1
2862 morfologija sadnica      1
2863 morfologija sjemena      1
2864 morfologija tla      1
2865 morfološka obi lježja      1
2866 morfološka raščlamba      1
2867 morfološka svojstva sadnica      1
2868 morfološka varijabilnost      2
2869 morfološke karakteristike      1
2870 morfometrija      1
2871 morfometrija rogovlja      1
2872 morfometrijska analiza lista      1
2873 morfometrijska analiza lista jasena      1
2874 morfometrijska varijabilnost      1
2875 morphological analysis      1
2876 morphological characteristics      1
2877 morphological features of seedlings      1
2878 morphological variability      2
2879 morphology      2
2880 morphometric ash leaf analysis      1
2881 morphometric leaf analysis      1
2882 morphometric traits      1
2883 morphometric variability      1
2884 morphometrics of antlers      1
2885 morphometry      1
2886 mortalitet      5
2887 mortality      6
2888 Mosor      2
2889 motor-manual      1
2890 motorna pila      1
2891 motorne pile      1
2892 motorni čistač      1
2893 Mottled Umber Moth      1
2894 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2895 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2896 mouflon      3
2897 mountain tourisms      1
2898 mountainous areas      1
2899 Mountainous Croatia      1
2900 Mountainous Region of Croatia      1
2901 mountainous relief area      1
2902 Moving average      1
2903 mr. sc.      1
2904 mreža      1
2905 mreža šumskih cesta      1
2906 mrtvo drvo      2
2907 mtDNA      2
2908 muflon      4
2909 muflon (Ovis ammon L.)      1
2910 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2911 mulberry (Morus alba)      1
2912 mulching flail mower      1
2913 Multi Criteria Decision Making      1
2914 multiclonal cultures      1
2915 Multi-criteria decision analysis      1
2916 multi-criteria decision making      1
2917 multi-dimensional scaling      1
2918 multidimenzionalno skaliranje      1
2919 multidisciplinaran pristup      1
2920 multiklonske kulture      1
2921 Multiple criteria decision making      1
2922 multiple regression analyses      1
2923 multiple-use fo­restry      2
2924 multivariate analysis      2
2925 multivariate methods      1
2926 multivariatne meto­de      1
2927 multivarijacijska analiza      1
2928 multivarijatna analiza      1
2929 muncipality      1
2930 munika      1
2931 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2932 munika u Hercegovini      1
2933 Mura      2
2934 mycocoenosis      1
2935 mycoses      1
2936 Myrto-Quercetum ilicis      2
2937 nabonos      1
2938 Nacionalni park      1
2939 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2940 Nacionalni park Kornati      1
2941 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2942 nacionalni parkovi      1
2943 način uzgoja      1
2944 nad zor stanja sastojina.      1
2945 nadmorska visina      1
2946 nadzemna biomasa      2
2947 nadzor      2
2948 Nadzorni odbor      1
2949 naftna kontaminacija      1
2950 nagib      1
2951 nagib terena      1
2952 Na-heksametafosfat      1
2953 Na-hexametaphosphate      1
2954 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2955 naknada      1
2956 naknada za općekorisne funkcije      1
2957 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2958 nalazišta tartufa      1
2959 nalazište u Zagrebu      1
2960 namnožio      1
2961 nanoindentacija      1
2962 nanoindentation      1
2963 nanotechnology      1
2964 nanotehnologija      1
2965 Na-pirofosfat      1
2966 naplodni sijek      1
2967 Na-pyrophosphate      1
2968 narodna imena životinja.      1
2969 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2970 narrowleafed ash      1
2971 narrow-leaved ash      6
2972 narrow-leaved ash tree      1
2973 nasad gumijevca      1
2974 nasljedne osnove      1
2975 nasljednost      3
2976 Našice      1
2977 National park “Fruška gora”      1
2978 National Park Plitvička Jezera      1
2979 national parks nature parks      1
2980 native deciduous plants      1
2981 natječajna (početna) cijena      1
2982 natprosječni debljinski prirast      1
2983 Natura2000      1
2984 Natural conditions of life      1
2985 natural drying of stockwood      1
2986 natural enemies      1
2987 natural foci      1
2988 natural heritage      1
2989 natural newgrowth      1
2990 natural reforestation      1
2991 natural reforestation (reestablishment)      1
2992 natural regeneration      3
2993 natural rege­neration      1
2994 natural regeneration and management.      1
2995 natural resources      2
2996 natural spreading      1
2997 natural stockwood drying      1
2998 naturalizam      1
2999 nature      1
3000 nature conservation      1
3001 nature park      1
3002 Nature Parks      1
3003 nature preservation      1
3004 nature protection      5
3005 nature resources      1
3006 navigation      1
3007 nearest neighbor analysis      1
3008 necrosis      1
3009 nedostatak vode      1
3010 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
3011 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
3012 nedrvni šumski proizvodi      2
3013 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
3014 negativna selekcija      1
3015 nekroza      1
3016 nelegalne sječe      1
3017 Nemonetarne usluge šuma      1
3018 Nemozoma      1
3019 nenosivo tlo      1
3020 nepotpuni razvoj      1
3021 neprava srž      1
3022 neprava srž bukve      1
3023 nepravilan klijanac      1
3024 nesreće na radu      1
3025 network      1
3026 Networks      1
3027 neutrofilne šume      1
3028 new host      1
3029 new introduction      1
3030 new localities      1
3031 new locality      1
3032 new record      2
3033 new silvicultural options      1
3034 new truffle locality      1
3035 news: capacity planning      1
3036 Nezakonita trgovina drvom      1
3037 N-fixation      1
3038 niska gustoća      1
3039 nisko drvo      1
3040 nitrogen      3
3041 nitrogen accumulation      1
3042 nizina      2
3043 nizinska šumska područja      1
3044 nizinske šume      5
3045 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
3046 nizinski brijest      1
3047 nizinski šumski ekosustavi      3
3048 nizinsko područje      2
3049 Noble Hardwoods      1
3050 Noctuidae      2
3051 noctuids      1
3052 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
3053 nominalna gustoća      1
3054 Non wood forest products and services      1
3055 non-bearing soil      1
3056 nonlinear dynamical systems      1
3057 non-market forest functions      1
3058 Non-Monetary services from forests      1
3059 nonwood forest function.      1
3060 non-wood forest products      1
3061 nonwood forest products and servised      1
3062 norma ISO 11277.      1
3063 norma vremena      1
3064 normal model      2
3065 normal models      1
3066 normal seedling      1
3067 normal structure      1
3068 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
3069 normala      4
3070 normalitet      1
3071 normalized difference vegetation index      1
3072 normalna raspodjela stabala      1
3073 normalni poprečni profil      1
3074 normalni volumen prije i poslije sječe      1
3075 normals      1
3076 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
3077 norme vremena      1
3078 norme za čvrsta biogoriva      1
3079 normizacija      1
3080 North America      1
3081 Northeastern Anatolian      1
3082 northern Croatia      1
3083 northern Velebit      1
3084 Northwestern Croatia      1
3085 Norway spruce      4
3086 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3087 nouctuid moths      1
3088 nourishing      1
3089 nova nalazišta      2
3090 nova šumskouzgojna rješenja      1
3091 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
3092 novčanice      1
3093 novi domaćin      1
3094 novi ekološki trend      1
3095 novi nalaz      1
3096 novi pristup korištenja podataka      1
3097 novo nalazište      1
3098 novosti: plan kapaciteta      1
3099 novounesena vrsta      1
3100 novoutvrđene vrste      1
3101 NPK fertlizer 7:14:21      1
3102 NPK gnojivo 7:14:21      1
3103 number and size of stomata      1
3104 number of adult roe deer does      1
3105 number of fawns      1
3106 Number of flowers and fruits      1
3107 number of kids      1
3108 number of plants      1
3109 number of root tips      1
3110 number of sprouts on the trunk.      1
3111 number of trees      1
3112 numerical analysis      3
3113 numerička analiza      3
3114 numeričko bonitiranje      1
3115 numerousness natural new growth and stand age.      1
3116 numerousness/abundance      1
3117 nurse plants      1
3118 nurseries      1
3119 nursery      5
3120 nursery germination      1
3121 nursery plant production      1
3122 nursery production      2
3123 nutrient status      2
3124 nutritional status      2
3125 NW Adriatic      1
3126 njega      8
3127 njega pomlatka      1
3128 njega šuma      2
3129 njega šume      1
3130 njegovanje      1
3131 oak      2
3132 oak (Quercus robur L.)      1
3133 Oak downy      2
3134 oak lace bug      1
3135 oak round timber      1
3136 oak seedlings      1
3137 oaks in the Bjelovar County      1
3138 oakwood      1
3139 obalna vegetacija      1
3140 Obedska Bara      2
3141 obična bukva      15
3142 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3143 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3144 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3145 obična bukva.      1
3146 obična jela      10
3147 Abies%20alba%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">obična jela (Abies alba Mill.)      1
3148 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3149 obična smreka      5
3150 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3151 obična tisa      1
3152 obični bagrem      1
3153 obični bor      2
3154 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3155 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3156 obični čempres      1
3157 obični grab      1
3158 obični jasen      2
3159 Obični orah      3
3160 object-oriented forest classification      1
3161 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3162 oblični broj      1
3163 oblik debla      1
3164 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3165 oblo drvo      1
3166 obnova      3
3167 obnova i održavanje      1
3168 obnova sastojina      2
3169 obnova šuma      3
3170 obnova šumskih krajolika.      1
3171 obnova vrtova      1
3172 obnovljivi izvori      1
3173 obnovljivi izvori energije      2
3174 obnovljivi prirodni resurs      1
3175 obnovljivi prirodni resursi      1
3176 obnovljivi resursi      1
3177 obojenost i zimska retencija lišća      1
3178 Obolodiplosis robiniae      2
3179 oborine      4
3180 obrana od poplave      1
3181 obrast      2
3182 obrazovanje kadrova      1
3183 Obrenovački Zabran      2
3184 obujam stabala      1
3185 obuka      1
3186 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3187 occupational injuries      1
3188 occurrence      1
3189 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3190 ocjena primjenjivosti      1
3191 ocjena stanja      1
3192 ocjena trofeja      1
3193 ocjenjivanje prikladnosti      2
3194 očuvanje genofonda      1
3195 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3196 očuvanje okoliša      1
3197 očuvanje prirode      2
3198 očuvanje staništa      1
3199 odabir scenarija gospodarenja      1
3200 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3201 odlagališni plin      1
3202 odlagalište      1
3203 odlaganje      1
3204 odnos visine i promjera      1
3205 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3206 određivanje visine stabla      1
3207 održavanje šumskih cesta      1
3208 održivi razvitak      1
3209 održivi razvoj      4
3210 odstrel      2
3211 odstrjel      2
3212 odsumporavanje      1
3213 odumiranje      2
3214 odumiranje stabala      4
3215 odziv      1
3216 ograda      1
3217 ogrijevno drvo.      1
3218 ogrjevna vrijednost      1
3219 okoliš      1
3220 ökologische Faktoren      1
3221 oksidacijski stres      1
3222 old forestry map      1
3223 old towns and settlements      1
3224 old-field succession      1
3225 oleoptera      1
3226 olive grove      1
3227 Omiš      1
3228 omjer smjese      1
3229 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3230 onečišćenje      1
3231 onečišćenje voda      1
3232 onečišćenje zraka      2
3233 one-year-old seedlings      1
3234 opasni otpad      1
3235 opća vitalnost      4
3236 općekorisna funkcija šume      1
3237 općekorisne funkcije      3
3238 općekorisne funkcije šuma      2
3239 open strips      1
3240 opening up of forests      1
3241 openings      1
3242 Operational Planning      2
3243 operativno planiranja      1
3244 operativno planiranje      1
3245 operativno vrijeme      1
3246 ophodnjica      1
3247 oplemenjivanje      1
3248 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3249 oplodna sječa      4
3250 oplodna sječa u grupama      1
3251 oplodna sječe      1
3252 oplodne sječe      2
3253 oplošje korijena      1
3254 oporavak      1
3255 opožarena površina      2
3256 oppenes of forest roads.      1
3257 oprema za pticu grabljivicu      1
3258 oprema za sokolara      1
3259 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3260 opseg šumskouzgojnih radova      1
3261 opterećenost olovom      1
3262 opterećenje šumskih ekosustava      1
3263 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3264 optimalna otvorenost      1
3265 optimum opennes      1
3266 organic carbon OC      1
3267 organic matter      1
3268 organizacija      2
3269 organizacija gašenja      1
3270 organizacijska kultura      2
3271 organizacijski ustroj zaštite      1
3272 organization      1
3273 organizational culture      2
3274 organizational protection system      1
3275 organska tvar      1
3276 or­ganska tvar tla      1
3277 organski ugljik OC      1
3278 Oriental Hornbeam      1
3279 original project method      1
3280 originalna metoda projektiranja      1
3281 ornamental plants trade      1
3282 ornithology      1
3283 ornitologija      1
3284 orografijski pojasi      1
3285 osa listarica      2
3286 Osijek      1
3287 Osmocote Exact Standard      2
3288 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3289 osnova gospodarenja      2
3290 Osnovna državna karta (ODK)      1
3291 osnovne plohe      1
3292 osnovne vegetacijske jedinice      1
3293 osnovni fond      1
3294 osnovni fondovi divljači      2
3295 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3296 osobna računala      1
3297 Ostryo-Abietetum      2
3298 ostvarena proizvodnja      1
3299 ostvareni prirast      1
3300 osutost      1
3301 osutost iglica      1
3302 osutost krošanja      2
3303 osutost stabala      1
3304 osvjetljavanje      1
3305 Osvrti na izložbu      1
3306 oštećenost      2
3307 oštećenost krošanja      1
3308 oštećenost stabala      1
3309 oštećenost šuma      2
3310 oštećenja      1
3311 oštećenja stabala      1
3312 oštećenje      1
3313 oštećenje iglica      1
3314 oštećenje stabala      1
3315 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3316 oštećivanje sastojine      1
3317 oštećivanje stabala i tla      1
3318 oštećivanje šuma      1
3319 Oštrica      2
3320 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3321 otjecanje      1
3322 otoci      1
3323 otok Čiovo      1
3324 otok Krk      1
3325 otok Mljet      2
3326 otok Plavnik      1
3327 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3328 otopina tla      1
3329 otpad      2
3330 otpornost      1
3331 otvaranje šuma      1
3332 otvoreni prostor      1
3333 otvoreni sustav      1
3334 otvoreno lovište      1
3335 otvorenost      1
3336 otvorenost šumskim cestama.      1
3337 outbreak      1
3338 ovaries      1
3339 overhead costs      1
3340 overwintering      1
3341 Ovis ammon musimon      1
3342 ovlasti      1
3343 ownership and property conditions      1
3344 ownership restitution      1
3345 oxidative stress      1
3346 oxygen market      1
3347 ozljede      1
3348 ozljede na radu      2
3349 ozljede na stablima      1
3350 ozljede sjekača      1
3351 označavanje      1
3352 P. curvidens      2
3353 P. deltoides      2
3354 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3355 P. nigra Arnold      2
3356 P. thunbergiana Franco      2
3357 P. vorontzowi      2
3358 P. x euramericana      2
3359 p.o. Zagreb      1
3360 padaline      1
3361 panjača      1
3362 panjača planike      1
3363 panjače      1
3364 Papuk Natural Reserve      1
3365 parametar regresije (b)      1
3366 parameter of regression (b)      1
3367 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3368 Parasiten      1
3369 Parasitenkomplex      1
3370 parasitoid      1
3371 parazitoid      1
3372 parazitski kompleks      1
3373 Parčine      3
3374 Parectopa robinella      2
3375 Parectopa robiniella      2
3376 parent fund      1
3377 parent material      1
3378 park      1
3379 park forest      1
3380 park forest Marjan      1
3381 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3382 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3383 park prirode      1
3384 park prirode Telašćica      1
3385 Park prirode Učka      1
3386 park šuma      1
3387 Park šuma Marjan      1
3388 park Tašmajdan      1
3389 park-forest Komrčar      1
3390 parkovi      1
3391 Parkovi prirode      2
3392 parkovni objekti      3
3393 park-šuma      1
3394 park-šuma »Komrčar«      1
3395 Park-šume Grada Zagreba      1
3396 Participatory management      1
3397 particle size distribution      1
3398 pasivna zaštita      1
3399 pasji trn      1
3400 passive conservation      1
3401 past condition      1
3402 pasture      1
3403 paša      1
3404 Pašarenje      1
3405 pathways      1
3406 patologija      1
3407 Paulovnija 9501      1
3408 Paulovnija Shan Tong      1
3409 Paulownia 9501      1
3410 Paulownia Shan Tong      1
3411 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3412 payment for forest ecosystem services      1
3413 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3414 PCA      2
3415 pedicle      1
3416 pedigree      1
3417 pedofiziografske značajke      1
3418 pedogeneza      1
3419 pedogenezis      1
3420 pedological analyses      1
3421 pedologija      1
3422 pedology      1
3423 pedološke analize      1
3424 pedophysiographic features      1
3425 pedosfera      1
3426 pedosphere      1
3427 pedotransfer function PTF      1
3428 pedotransfer funkcija PTF      1
3429 Peduncled Oak      2
3430 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3431 pedunculate oak      30
3432 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3433 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3434 pedunculate oak       1
3435 PEEN      2
3436 pejsažist      1
3437 pejsažno oblikovanje      1
3438 peleti      2
3439 peletizacija sjemena      1
3440 pellet density      1
3441 pellets      2
3442 Pelješac      2
3443 penjačice      1
3444 People      1
3445 percent share      1
3446 percent share of wood along thickness classes      1
3447 percentage increments of values      1
3448 Percentage of forest cover      1
3449 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3450 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3451 percentage of wood assortments      1
3452 period      1
3453 perioda      1
3454 periodicitet plodonošenja      1
3455 periodički prijelaz volumena      1
3456 peripheral population      1
3457 perivoj Ma­ksimir      2
3458 permanent experiment plot      1
3459 permanent experiments      1
3460 perpetrator      1
3461 Persian walnut      1
3462 pest      1
3463 pest control      1
3464 pesticid      1
3465 pesticide      1
3466 pests      1
3467 Peter‘s mountain      1
3468 Petrova gora      1
3469 pH – solution      1
3470 pH oborina      1
3471 pH precipitation      1
3472 Ph u pirofosfatu      1
3473 Ph u vodi      1
3474 Ph. D.      1
3475 phaeropsis sapinea      1
3476 Phase I and II      1
3477 Phase II      1
3478 Phase III      1
3479 phenological variability of flowering      1
3480 phenology      6
3481 phenophases      1
3482 phenotypic plasticity.      1
3483 phenotypic stability      1
3484 phenotypic variation      1
3485 pheromone baited traps      1
3486 pheromone dispenser      1
3487 pheromone trap      2
3488 pheromone traps      1
3489 pheromone-baited trap      1
3490 phosphorus      3
3491 photointerpretation key      2
3492 pH-otopina      1
3493 photosynthesis      1
3494 photosynthesis intensity      1
3495 photosynthetic pigments      1
3496 Phyllonorycter issiki      2
3497 Phyllonorycter issikii      2
3498 Phyllonorycter robiniella      2
3499 Phyllonorycter sp.      1
3500 Phyllonorycter spp.      1
3501 phylogeny      1
3502 physical and mechanical properties of abonos      1
3503 physical and mechanical properties of recent oak      1
3504 physical and mineral soil properties      1
3505 physical strain      1
3506 physics      1
3507 physiological parameters      1
3508 phytocenosis      1
3509 phytocoeno­logical community      1
3510 phytocoenological record      1
3511 phytocoenological units      1
3512 phytocoenology      1
3513 phytocoenology (phytosociology)      1
3514 phytomass      1
3515 Phytophthora      2
3516 phytoplasmas      1
3517 phytoremediation      3
3518 phytosanitary inspection      1
3519 phytosanitary measures      1
3520 phytosanitary system      1
3521 phytosociology      1
3522 Picea abies      1
3523 Picea abies (L.) Karst.      1
3524 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3525 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3526 Picea omorika      1
3527 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3528 piezometar      1
3529 piezometer      1
3530 Pilanarstvo      3
3531 pilanska prerada drva      1
3532 pi­lanska proizvodnja      1
3533 pilanska sirovina      1
3534 pilanska tehnologija      1
3535 pilanski proizvodi      1
3536 Pilot Project      1
3537 Piljena građa četinjača i listača      1
3538 pine resin production      1
3539 Pinienprozessionspinner      1
3540 Pinija      1
3541 pinija (Pinus pinea)      1
3542 Pinus brutia      1
3543 Pinus halepensis      2
3544 Pinus heldreichii      2
3545 Pinus heldreichii (Christ)      2
3546 Pinus kalpensis      1
3547 Pinus nigra      5
3548 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3549 Pinus pinea      2
3550 Pinus pinea L.      1
3551 Pinus pineaL.      1
3552 Pinus sylvestris L.      2
3553 pinj      1
3554 pioneer species      1
3555 pioneer species.      1
3556 pioneer tree species      1
3557 pioneering species      1
3558 pionirske vrste      4
3559 pionirske vrste drveća      1
3560 piravost      1
3561 pisana dokumentacija      1
3562 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3563 pitka voda      1
3564 pitomi kesten      4
3565 Castanea%20sativa%20Mill.) STYLE="text-decoration:none">pitomi kesten (Castanea sativa Mill.)      1
3566 Pityokteines spinidens      2
3567 place of birth      1
3568 Plains      1
3569 Plan šumskog upravljanja      1
3570 plan upravljanja risom      1
3571 plan uzgajanja šuma      1
3572 planina Tušnica      1
3573 planinski turizam      1
3574 planirana proizvodnja      1
3575 planirani prirast      2
3576 planiranje      3
3577 planiranje etata glavnog prihoda      1
3578 planiranje gospodarenja      1
3579 planiranje mreže šumskih cesta      1
3580 planiranje obnove sastojina      1
3581 planiranje sječe      1
3582 planiranje šumskih prometnica      1
3583 planned production      1
3584 planned recruitment      1
3585 planned recruitment rate      1
3586 planning      1
3587 planning of forest roads      1
3588 planning of regeneration felling      2
3589 Planning system      2
3590 planovi      1
3591 planovi upravljanja      1
3592 planska jedinica İkisu      1
3593 planski sustav      1
3594 plant      2
3595 plant breeding      1
3596 plant communities      2
3597 plant community      1
3598 plant density      1
3599 plant geographical division      1
3600 plant heights      1
3601 plant list      1
3602 Plant Patent Act      2
3603 plant potential      1
3604 plant species      1
3605 plantation      1
3606 plantation growth      1
3607 plantations      2
3608 plantaža      1
3609 plantaže      2
3610 plantažni uzgoj      1
3611 planting      1
3612 plants      1
3613 plastična folija      1
3614 plastični lijevak      1
3615 plavetna sjenica      1
3616 plemenite listače      1
3617 Plitvice Lakes      1
3618 Plitvička jezera      1
3619 plod      2
3620 plodnost      1
3621 plodnost tla      1
3622 plodovi      2
3623 plovidba      1
3624 plumate leaves      1
3625 plus stabla      1
3626 poaching      1
3627 poboljšivač tla      1
3628 početak listanja      1
3629 počinitelj      1
3630 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3631 Podravina      3
3632 podrivanje tla      2
3633 područje provenijencije      1
3634 Podunavlje – Podravlje      2
3635 poduzetništvo      3
3636 podzemna voda      6
3637 podzemne vode      1
3638 Pohorje      2
3639 pohrana ugljika      2
3640 poisoning      1
3641 pokazatelj      2
3642 pokazatelji oštećenosti      1
3643 pokazatelji proizvodnosti      1
3644 pokretna drobilica kamena      1
3645 pokus provenijencija obične bukve      1
3646 pokusna ploha Br gola površina      1
3647 pokusno polje      1
3648 policy instruments      1
3649 polifagni parazitoidi      1
3650 polifenoli      2
3651 politički instrumenti      1
3652 pollination      1
3653 pollution      1
3654 položaj centromere      1
3655 položajna točnost      1
3656 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3657 Polufinalni drvni proizvodi      1
3658 polyphagous parasitoids      1
3659 polyphenolic compounds      1
3660 polyphenols      1
3661 poljoprivredna tla      1
3662 poljoprivredne površine      1
3663 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3664 Poljski brijest      1
3665 poljski jasen      9
3666 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3667 poljski jasen—suši tip      1
3668 poljski pokus      1
3669 pomaganje      1
3670 pomladak      5
3671 pomladak mladik      1
3672 pomladna jezgra      1
3673 pomlađivanje      5
3674 pomotechnical treatments.      1
3675 pomotehnički zahvati.      1
3676 ponašanje požara      2
3677 ponik      4
3678 ponuda      1
3679 POPAN model      2
3680 popis biljaka      1
3681 popis stranih vrsta      1
3682 poplar      3
3683 poplar clone      1
3684 poplar clone I-214      1
3685 poplar clones      3
3686 poplars      2
3687 Poplava      2
3688 poplavna šuma      1
3689 poplavne šume      1
3690 poplavne zone      1
3691 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3692 populacija      6
3693 populacija.      1
3694 populacijska dinamika      1
3695 populacijsko usko grlo      1
3696 population      3
3697 population bottleneck      1
3698 population density      2
3699 population dynamics      4
3700 population size      2
3701 population.      1
3702 populations      1
3703 Populationsdichte      1
3704 Populetalia albae      2
3705 Populus      2
3706 Populus alba      1
3707 Populus alba L.      2
3708 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3709 Populus L.      2
3710 Populus nigra      3
3711 Populus nigra L.      3
3712 porodice      1
3713 Portugal      2
3714 Posavina      3
3715 posebni/prostorni kriteriji      1
3716 positional accuracy      1
3717 positioning accuracy      1
3718 posječena drvna masa      1
3719 posjećivanje      2
3720 posjed      1
3721 posjetitelji      1
3722 poslijediplomski studij      1
3723 poslovanje      1
3724 Poslovna analiza      1
3725 poslovni odnosi      1
3726 posljedice agresije na RH      1
3727 posolica      1
3728 postage stamps      1
3729 postgraduate study      1
3730 post-introductory expansion      1
3731 postojanost drva      1
3732 postotak drvnih sortimenata      2
3733 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3734 postotak prirasta      2
3735 postotak prirasta vrijednosti      1
3736 Postotak šumovitosti      1
3737 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3738 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3739 posušena stabla      1
3740 poštanske marke      1
3741 pošumljavanje      9
3742 pošumljavanje i zaštita      1
3743 pošumljavanje krša      1
3744 potassium      2
3745 potencijal oporavka      1
3746 potencijalna staništa      1
3747 potkornjaci      1
3748 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3749 potrajno gospodarenje      3
3750 potrajno gospodarenje šumom      1
3751 potrajno gospodarenje tartufima      1
3752 potrajnost      3
3753 potrajnost gospodarenja      1
3754 potrajnost prihoda      1
3755 potražnja      1
3756 potrošnja goriva      1
3757 povijesna vrijednost      2
3758 povijesni prikaz      1
3759 povijesni razvoj      1
3760 povijest gradacija      1
3761 povijest HŠD-a      1
3762 povijest požara      1
3763 povijest šumarstva      1
3764 povoljan status očuvanja      2
3765 povratnim križanjem i transgresijom      1
3766 površina      2
3767 površina ha      1
3768 površina krošanja      1
3769 površina projekcije krošnje      1
3770 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3771 površinska obrada drva      1
3772 površinska voda      1
3773 površinski kopovi      1
3774 površinsko otjecanje      2
3775 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3776 power plant      1
3777 PowerCem      2
3778 požar      4
3779 požar krošnji      2
3780 požari      4
3781 Požarište      1
3782 Požega mountains      1
3783 Požega valley      1
3784 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3785 PP Medvednica      1
3786 PP Papuk      1
3787 PPP      2
3788 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3789 prašuma      3
3790 prava tršlja      1
3791 pravila udruge      1
3792 pravilan klijanac      1
3793 pravilnik      1
3794 pravoužitnici      2
3795 Preborna šuma      3
3796 prebornašuma      1
3797 preborne sastojine bukve i jele      1
3798 preborne sastojine jele      1
3799 preborne šume      1
3800 Preborno gospodarenje      2
3801 pre­brojavanje      1
3802 prebroja­vanje divljači      1
3803 pre-chilling      1
3804 precipitated water      1
3805 precipitation      4
3806 precision      1
3807 preciznost      2
3808 preciznost procjene      1
3809 preciznost.      1
3810 predacija      1
3811 predation      1
3812 predatori      1
3813 predators      1
3814 prediction model      1
3815 predmet istraživanja      1
3816 prednji      1
3817 preferability      1
3818 preferabilnost      1
3819 preference ratio index      4
3820 prekogranično      1
3821 prenositelj      1
3822 prerada drveta      1
3823 present conditions of forests      1
3824 present situation and possibilities of cultivation.      1
3825 pressure strength      1
3826 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3827 pretraživanje Interneta      1
3828 preuzimanje      1
3829 Prevalence      1
3830 prevalencija      1
3831 prevencija šumskih požara      1
3832 preventiva      1
3833 preventive measures      1
3834 preventive protection measures      1
3835 preventivne metode zaštite      1
3836 preventivne mjere      1
3837 prevođenje      1
3838 prezimljavanje      1
3839 preživač      1
3840 preživljavanje      5
3841 preživljenje      3
3842 price list      1
3843 price of stem wood      1
3844 pridobivanje drva      1
3845 prigušena i prisilna gibanja      1
3846 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3847 prijedlog uređenja      2
3848 prijenos topline.      1
3849 prijenosna vitla      1
3850 prilagodba      1
3851 Primarna otvorenost      1
3852 primarna prerada drva      1
3853 primarno otvaranje šuma      1
3854 primary forest traffic infrastructure density      1
3855 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3856 Primary wood conversion      1
3857 prime cost      1
3858 primjena rezolucija H1 i H2      1
3859 primjerne plohe      2
3860 primorski bor      3
3861 primorsko područje Hrvatske      1
3862 principal component analysis      1
3863 priobalno stanovništvo      1
3864 priobalje      1
3865 prioritet obnove      2
3866 pripravnost      1
3867 priprema tla      1
3868 prirasno prihodne tablice      1
3869 prirasno-prihodne tablice      1
3870 prirast      8
3871 prirast i kakvoća.      1
3872 Prirast i sječa      1
3873 prirast temeljnice      1
3874 prirašćivanje kvalitete      1
3875 priroda      1
3876 prirodna baština      1
3877 prirodna obnova      6
3878 prirodna ognjišta      1
3879 prirodna šuma      1
3880 prirodni neprijatelji      1
3881 prirodni pomladak      1
3882 prirodni poremećaji      1
3883 prirodni resursi      2
3884 prirodni uvjeti življenja      1
3885 prirodni zeoliti      1
3886 prirodno obnavljanje      1
3887 prirodno pomlađivanje      2
3888 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3889 prirodno pomlađivanje.      1
3890 prirodno sušenje prostornog drva      2
3891 prirodno širenje      1
3892 prirodnogeografske karakteristike      1
3893 prirodnost ("hemeroby ")      1
3894 private entrepreneurship      1
3895 private forest owner expectations      1
3896 private forests      3
3897 private owned forests      1
3898 privatizacija šuma      1
3899 privatna šuma      1
3900 privatne šume      2
3901 privatni šumoposjed      1
3902 privlačenje      5
3903 privlačenje drva      5
3904 Privlačenje i transport drveta      1
3905 privlačenje.      1
3906 privredne promjene      1
3907 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3908 probable and binary viewshed      1
3909 problemi u procesu promjena      1
3910 process automation      1
3911 procjedne vode      1
3912 procjena      2
3913 procjena biomase      1
3914 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3915 Procjena oštećenosti krošanja      1
3916 Procjena oštećenosti šuma      1
3917 procjena potencijala biomase      1
3918 procjena sastojinskih elemenata      1
3919 procjena udaljenosti      1
3920 procjena vrijednosti šuma      1
3921 procjene usluga ekosustava      1
3922 procjenjena vrijednost šuma      1
3923 prodajna (ostvarena) cijena      1
3924 producibility      1
3925 production      4
3926 Production and consumption of forest and wood products      1
3927 Production exports and imports of lumber      1
3928 production functions demand functions      1
3929 production lines      1
3930 Production of marketable goods      1
3931 productivity      7
3932 produkcija      4
3933 produkcija biomase      2
3934 produkcija nanosa      1
3935 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3936 produktivnost      2
3937 produktivnost guljenja kore      1
3938 produktivnost srna      1
3939 produljenje požarne sezone      1
3940 profesor šumarstva      1
3941 profil gospodarstvene grane      1
3942 progala      1
3943 prognose      1
3944 prognosis of dispersal      1
3945 prognoza      1
3946 prognoza širenja      2
3947 prognoze      1
3948 Program aktivnosti      1
3949 program sanacije      1
3950 programatski i operativni zadaci      1
3951 Programme of activities      1
3952 progresija      1
3953 progresivna sukcesija      1
3954 progression      1
3955 progressive sucession      1
3956 proicirana sasto­jina      1
3957 proizvodne funkcije      1
3958 proizvodne linije      1
3959 proizvodni potencijal sastojine      1
3960 proizvodnost      8
3961 proizvodnja biomase      1
3962 proizvodnja drvnih ploča      1
3963 proizvodnja energije      1
3964 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3965 proizvodnja iverja      1
3966 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3967 proizvodnja namještaja      1
3968 proizvodnja piljene građe      1
3969 proizvodnja pluta      1
3970 proizvodnja sjemenja      1
3971 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3972 projection of stand development      1
3973 projekcija razvoja sastojina      1
3974 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
3975 projektiranje      1
3976 prokopavanje      1
3977 proliferation      1
3978 proljeće i ljeto 2000.      1
3979 proljetna selidba      1
3980 proljetna temperatura zraka      1
3981 prometna vrijednost      1
3982 promidžba      2
3983 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3984 promjena flornoga sastava.      1
3985 promjena klime      1
3986 promjena šumskih staništa      1
3987 promjena vodnih odnosa      1
3988 promjene      2
3989 promjer      3
3990 promjer izbojka      1
3991 promjer krošnje      2
3992 promjer krošnje izbojka.      1
3993 promjer vrata korijena      2
3994 promotion      2
3995 promotion of forest management and biodiversity      1
3996 propadanje brijesta      1
3997 propadanje drva      1
3998 Propadanje hrastovih biljaka      1
3999 propadanje i širenje obične jele      1
4000 propadanje stabala      1
4001 propadanje staništa      1
4002 Propadanje šuma      3
4003 propagation phases      1
4004 prophylaxis      1
4005 proportion between height and diameter (h/d)      1
4006 proreda      2
4007 proreda sastojina tvrdih listača      1
4008 prorede      1
4009 prorijede      1
4010 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
4011 prosjeke      1
4012 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
4013 prostorna povezanost      1
4014 prostorna valorizacija      1
4015 prostorni plan      1
4016 prostorni raspored      1
4017 prostorni raspored klopki      1
4018 prostorno širenje      1
4019 protected area      1
4020 protected areas      3
4021 protected natural areas      1
4022 protected natural values      1
4023 protection      3
4024 protection . .      1
4025 protection at work      1
4026 protection of nature      1
4027 protupožarna linija      1
4028 protupožarne prosjeke      1
4029 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
4030 provenance      1
4031 provenance region      1
4032 provenance test      1
4033 provenance trial      3
4034 provenances      2
4035 provenijencija      3
4036 provenijencije      6
4037 provisional volume tarff      1
4038 provodno tkivo      1
4039 prozirnost krošnje      1
4040 prsni promjer      2
4041 Pruno-Fraxinetum      2
4042 Prunus avium      3
4043 Prunus avium L.      3
4044 Prunus L.      2
4045 prvi nalaz      3
4046 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
4047 ptice      1
4048 ptice grabljivice      1
4049 ptice kao indikator      1
4050 Pubescens oak      1
4051 pubescent oak      1
4052 public awareness      1
4053 public forest institutes      1
4054 public institutes      1
4055 public opinion      1
4056 Public subsidisation of forestry      1
4057 puhovi      1
4058 Pula      2
4059 Pulp and paper industries      1
4060 Punica      2
4061 putevi unošenja      1
4062 Q. cerris L.      2
4063 Q. frainetto Ten.      2
4064 Q. pubescens Willd.      2
4065 Q. robur L.      4
4066 quality      2
4067 quality class structure      1
4068 quality criteria      1
4069 quality of trees      1
4070 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
4071 quantitative traits      2
4072 quantity and value yield      1
4073 quarantine pest      1
4074 Querco-Fagetea      1
4075 Querco-Fage­tea      1
4076 Quercus      1
4077 Quercus coccifera      1
4078 Quercus ilex L.      1
4079 Quercus L.      2
4080 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
4081 Quercus pubescens      1
4082 Quercus robur      7
4083 Quercus robur L.      5
4084 Quercus spp.      1
4085 Quercus virgiliana      1
4086 Quercusspp.      1
4087 querry Očura II      1
4088 questionnaire      1
4089 quick sand      1
4090 quick sands      1
4091 Rab      2
4092 računalne simulacije      1
4093 računalni informacijski sustav      1
4094 računalni model CirCon      1
4095 radial increment      2
4096 radijalni prirast      1
4097 radijalni prirasti      1
4098 radionuklidi      1
4099 radna okolina      1
4100 radne tehnike      1
4101 rainfall      1
4102 rak ariša      1
4103 rak kestenove kore      1
4104 rak kore javora      1
4105 ramet variation      1
4106 rameta      1
4107 ramp (break-over) angle      1
4108 rana i kasna ekotipska forma      1
4109 range      1
4110 rannis defoliaria      1
4111 RAPD      2
4112 RapidEye      2
4113 rare species population’s conservation      1
4114 rarity in Požega mountains      1
4115 rasadnici      2
4116 rasadničarstvo      1
4117 rasadnička proizvodnja      3
4118 rasadnik      6
4119 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
4120 rasplodni fond srna      1
4121 raspon      1
4122 raspon promjera      1
4123 rasprostranjenost      7
4124 rasprostranjenost šuma      1
4125 rast      10
4126 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
4127 rast i prirast      2
4128 rast promjera srednjeg stabla      1
4129 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
4130 rasti vitalnost      1
4131 rašeljka      1
4132 ratne štete      3
4133 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
4134 razdoblje sušenja      1
4135 razdoblje sušenja.      1
4136 razina meha- niziranosti      1
4137 različiti tipovi sadnica      1
4138 razmaci sadnje      1
4139 razmjena tvari i energije      1
4140 razmjenski razvitak      1
4141 razmnožavanje reznicama      1
4142 raznodobne šume      1
4143 raznodobno gospodarenje      1
4144 raznolikost      1
4145 razvoj      5
4146 razvoj fitocenoza      1
4147 razvoj i prirast sastojina      1
4148 razvoj i prirast stabala      1
4149 razvoj istraživanja      1
4150 razvoj sastojine      1
4151 razvoj šumarstva      1
4152 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
4153 razvojni stadij potkornjaka      1
4154 razvojni stadiji      2
4155 real recruitment rate      1
4156 realised etat      1
4157 realised production      1
4158 recentno drvo      1
4159 reception of wood      1
4160 reconstruction of forest roads      1
4161 record      1
4162 recovery time      2
4163 recovery.      1
4164 recreation      3
4165 recreation.      1
4166 recultivation      1
4167 Red deer      4
4168 red deer hummel      1
4169 red heart formation      1
4170 red oak      1
4171 ree damages      1
4172 reference sample      1
4173 referentni uzorak      1
4174 reforestation      3
4175 reforestation and protection      1
4176 reform of higher educational system      1
4177 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4178 refugijalno      2
4179 refugium      1
4180 regeneracija      1
4181 regeneracija tla      1
4182 regeneration      5
4183 regeneration gap      1
4184 regeneration priority      2
4185 regija Crnog mora      1
4186 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4187 registar primarnih šumskih prometnica      1
4188 register of primary forest traffic infrastructure      1
4189 regresijska analiza      1
4190 regular forest association      1
4191 regular forests      1
4192 regularne šume      1
4193 regulatori razvoja kukaca      1
4194 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4195 rehabilitacija.      1
4196 rehabilitation.      1
4197 Rehbock      1
4198 reindtrodukcija      1
4199 reintroduction      2
4200 reintroduction of chamois      1
4201 reintrodukcija      3
4202 reintrodukcija dabra      1
4203 reintrodukcija divokoze      1
4204 Reintroduktion      1
4205 rekonstrukcija šumske ceste      1
4206 rekreacija      4
4207 rekultivacija      1
4208 rekultiviranje      1
4209 relative leaf chlorophyll content index      1
4210 relative openness      1
4211 relativna otvorenost      2
4212 relict      1
4213 relict indicators      1
4214 reliktna      2
4215 reliktni indikatori      1
4216 relizirani etat      1
4217 reljef - karte i tumači      1
4218 reljefna uvjetovanost      1
4219 reljefne morfološke cjeline      1
4220 remote sensing      6
4221 remote sensing technologies      1
4222 renewable energy sources      2
4223 renewable resources      1
4224 renewables      1
4225 rent      2
4226 renta      2
4227 reparable natural resource      1
4228 reproductive felling      1
4229 Republic of Croatia      1
4230 Republic of Srpska      1
4231 Republika Hrvatska      2
4232 Republika Srpska      1
4233 research activities      1
4234 Reservoirs      1
4235 reservoirs of pathogens      1
4236 resorno istraživanje      1
4237 resources      1
4238 respiracija tla      1
4239 response      1
4240 restitucija vlasništva      1
4241 resursi      2
4242 reviews of the exhibition      1
4243 revitalisation      1
4244 revitalizacija      1
4245 revitalizacija staništa      1
4246 rezanje grana      1
4247 rezervat biosfere      1
4248 rezervoari      1
4249 rezervoari uzročnika      1
4250 režijski troškovi      1
4251 režim vlage      1
4252 ribarstvo      1
4253 Richards function      1
4254 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4255 Rijeka Sava      1
4256 rijeke      1
4257 rijetka sadnja      1
4258 rijetkost u Požeškom gorju      1
4259 Rimljani      1
4260 riparian forests      2
4261 riper      1
4262 risk management      2
4263 ritska šuma      1
4264 ritske šume      3
4265 ritske šume Baranje      1
4266 rivers      1
4267 rizik od požara      1
4268 road density      1
4269 road network planning      1
4270 Robinia L.      2
4271 Robinia pseudoacacia L.      2
4272 Rock partridge      2
4273 rodents      2
4274 rodoslovlje      1
4275 roe deer      3
4276 roe deer productivity      1
4277 roedeer      1
4278 rogovi      1
4279 rogovlje      4
4280 rojenje      1
4281 Romans      1
4282 root      1
4283 root collar diameter      2
4284 root decay      1
4285 root length      1
4286 root perimeter      1
4287 root system      1
4288 root volume      1
4289 root/shoot ratio      1
4290 rooting      1
4291 rooting cuttings      1
4292 Rooting media      1
4293 roots      1
4294 rotositnilice      1
4295 rožište      1
4296 RRP soil stabilization material      1
4297 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4298 rubna populacija      1
4299 ručno-strojna sječa      1
4300 ruminant      1
4301 Runoff      1
4302 rural development      1
4303 ruralni razvoj      1
4304 Ruscus hypoglossum      2
4305 rutting      1
4306 ruža vjetrova      1
4307 S02 emissions      1
4308 SAD      1
4309 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4310 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4311 sadašnje stanje šuma      2
4312 sadni materijal      2
4313 sadnica      2
4314 sadnice      2
4315 sadržaj klorofila      1
4316 sadržaj pepela      1
4317 safety      1
4318 safety and health in forestry      1
4319 sagorijevanje      1
4320 sakupljanje drva      1
4321 salinisation      1
4322 Salix alba clones      1
4323 Salix L.      2
4324 salvage cutting      1
4325 Salvage logging      1
4326 Samobor      1
4327 Samoborsko gorje      1
4328 samoprorjeđivanje      1
4329 sample      1
4330 sample plots      2
4331 sanacija      3
4332 sanacija erodiranog zemljišta      1
4333 sanacija odlagališta      1
4334 sanacija posljedica      1
4335 sanacija.      1
4336 sanacijska sječa      1
4337 sapling      2
4338 saplings      1
4339 sapwood      1
4340 Sarcococca      2
4341 sastojina      1
4342 sastojina bukve i jele      1
4343 sastojina izmjere      1
4344 sastojinska struktura      1
4345 satelitska snimka IKONOS      1
4346 satelitske snimke      1
4347 satellite imagery      1
4348 Sava River      1
4349 sawfly      2
4350 Sawmilling      3
4351 sawmil­ling production      1
4352 sawmilling products      1
4353 sawmilling raw material      1
4354 sawmilling technology      1
4355 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4356 sawnwood production      1
4357 scale insects      1
4358 scalping      1
4359 scenariji razvoja      1
4360 Scolytinae      2
4361 Scots pine      1
4362 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4363 Sea Buckthorn      1
4364 sea spray      1
4365 Seasonal Severity Rating      2
4366 seasonal severity ratings      1
4367 seasonality      1
4368 secondary forest road network      1
4369 secondary forest roads      2
4370 secondary openness      1
4371 secondary succession      1
4372 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4373 Sediment Yield      1
4374 seed      4
4375 seed areas (districts)      1
4376 seed coat      1
4377 seed coating      1
4378 seed delineation      1
4379 seed dormancy      2
4380 seed felling      1
4381 seed moisture      1
4382 seed morphology      1
4383 seed orchard      1
4384 seed orchard management      1
4385 seed orchards      1
4386 seed physiology      1
4387 seed production      1
4388 seed quality      1
4389 seed variability      1
4390 seed viability      1
4391 seed zones      1
4392 seedling      1
4393 seedling growth and dimensions      1
4394 seedling height      1
4395 seedling heights      1
4396 seedling morphology      1
4397 seedling quality      2
4398 seedlings      3
4399 seedlings morphology      1
4400 segment ­na regresija      1
4401 segmented regression      1
4402 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4403 sekundarna otvorenost      1
4404 sekundarna sukcesija      1
4405 sekundarne šumske prometnice      2
4406 selected plus trees      1
4407 selected seed      1
4408 selection      1
4409 selection forest      2
4410 selection forests      1
4411 selection management      1
4412 selection of management scenarios      1
4413 selection structure and selection menangement      1
4414 selective thinning      2
4415 selekcija      2
4416 selekcionirani klonovi      1
4417 selekcionirano sjeme      1
4418 selektivna proreda      1
4419 selektivna prorjeda      1
4420 selling price      1
4421 selo Gradište      1
4422 Semi-final Wood Products      1
4423 Semi-finished wood products industries      1
4424 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4425 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4426 semivariogram.      2
4427 Senjska Draga      2
4428 Sequoia sempervirens      1
4429 Sequoiadendron giganteum      1
4430 Serbia      3
4431 sessile oak      6
4432 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4433 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4434 sex dimorphism      1
4435 sex of the foetus      1
4436 sezonska ocjena žestina      1
4437 Sezonska procjena žestine požara      2
4438 sezonske promjene koncentracija      1
4439 sezonski rast promjera debla      1
4440 Shannon indeks      1
4441 Shannon index      1
4442 shares dieback      1
4443 shelling      1
4444 shelterwood cutting      2
4445 shelterwood cutting system      1
4446 shoots      1
4447 short rotation crops      3
4448 short rotation.      1
4449 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4450 shrub layer      1
4451 shrubs      4
4452 side compensation of large ground loads      1
4453 significant crown damage      1
4454 sigurnost      1
4455 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4456 sijanje      1
4457 sile otpora rastu      1
4458 sile rasta      1
4459 silk as a cultural phenomenon      1
4460 silk factory      1
4461 silk pro­duction      1
4462 Silkworm (Bombyx mori)      1
4463 silver fir      10
4464 silver fir decline and expansion      1
4465 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4466 silver pine      1
4467 silvicultural methods      1
4468 silvicultural pass and trail      1
4469 silvicultural trails      1
4470 silviculture plan      1
4471 silvo-pastoralni sustav      1
4472 Silvopasture      1
4473 simulacija      2
4474 simulacijski model      1
4475 simulation      2
4476 Simulation model      1
4477 simulirana sječa      1
4478 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4479 sinergističke prirode      1
4480 sintaksonomija      2
4481 sintaksonomska analiza      2
4482 Sinjsko polje      1
4483 sirova svila      1
4484 sisavci      1
4485 site conditions      1
4486 site degradation      1
4487 site index curves      2
4488 site quality      1
4489 site rehabilitation      1
4490 site-class      1
4491 sitkanska smreka      2
4492 sitni glodavci      5
4493 sitni sisavci      2
4494 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4495 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4496 size structure of forest estates      1
4497 Sječa      2
4498 sječa i izrada      2
4499 sječa i izradba      1
4500 sječa i izradba drva      1
4501 Sječa oštećenih stabala      1
4502 Sječa šuma      2
4503 sječivi etat      1
4504 sječka      1
4505 sjekač      1
4506 sjekači      1
4507 sjeme      3
4508 sjeme pinije      1
4509 sjemenka      1
4510 sjemenska plan­taža      1
4511 sjemenska područja (oblasti)      1
4512 sjemenska razdjelba      1
4513 sjemenska zona      1
4514 sjemenske plantaže      1
4515 sjemenjača      1
4516 sjemenjače      1
4517 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4518 sjetva žira      1
4519 Sjeverna Amerika      1
4520 sjeverna Hrvatska      1
4521 sjeverni Velebit      1
4522 sjeverni Velebit.      1
4523 sjevernoistočna Anatolija      1
4524 sjevernojadransko područje      1
4525 sjeverozapadna Hrvatska      2
4526 sjeverozapadni Jadran      1
4527 skelet      1
4528 skid road      1
4529 skidder      5
4530 skidders      1
4531 skidding      3
4532 skidding road      1
4533 skider      1
4534 skideri      1
4535 skull      1
4536 skupljanje otpada      1
4537 Skupština      96
4538 sladun      1
4539 slatka voda      2
4540 Slavonia      1
4541 Slavonija      2
4542 slenderness      1
4543 slijevanje niz deblo      1
4544 sliv bujice Suvave      1
4545 slivno područje      1
4546 sloj grmlja      1
4547 slojnica 98      1
4548 slope      1
4549 Slovenia      10
4550 Slovenija      10
4551 Sljeme      1
4552 small and medium enterprises      1
4553 small mammals      2
4554 small rodents      3
4555 small spruce bark beetle      1
4556 small terrestrial mammals      1
4557 smeđi medvjed      3
4558 smolarenje      1
4559 smrdljika      1
4560 smreka      5
4561 smrekini potkornjaci      1
4562 smrekove kulture      1
4563 smrtnost      1
4564 snaga vlastitih otpora      1
4565 snags      1
4566 Social Broadleaves      1
4567 social characteristics      1
4568 social geographical features. openland      1
4569 so­cijalne karakteristike      1
4570 socijalne listače      1
4571 socijalno-geografska skupina      1
4572 socio-demografska obilježja      1
4573 Socio-economic drivers      1
4574 socio-economic factors      2
4575 sociogeografske karakteristike      1
4576 socio-geographic group      1
4577 socio-gospodarski aspekti      1
4578 sociological analysis      1
4579 sociološka analiza      1
4580 soil      6
4581 soil carbon and carbon      1
4582 soil conditioner      1
4583 soil disturbance      1
4584 soil erosion      1
4585 soil fertility      1
4586 soil loss      1
4587 Soil Monolith      1
4588 soil morphology      1
4589 soil organic matter      1
4590 soil preparation      1
4591 soil profile properties      1
4592 soil regeneration      1
4593 soil respiration      1
4594 soil stabilisation      1
4595 soil temperature      1
4596 soil texture      1
4597 soil type      1
4598 sokolarska oprema      1
4599 sokolarske tehnike      1
4600 solar energy      1
4601 songbird communities      1
4602 Sophora      2
4603 sortiment length      1
4604 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4605 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4606 sortimentna struktura      6
4607 sortimentne tablice      3
4608 South Africa      1
4609 South-East Europe      1
4610 Southern Celtics      1
4611 Southern/Central Europe      1
4612 sovice      1
4613 sowing and planting sessile oaks      1
4614 sowing method      1
4615 sp.      1
4616 space valorization      1
4617 spacial distribution      1
4618 spacing      1
4619 Spacva      1
4620 Spačva      4
4621 Spačva basin      1
4622 Spačva forest      1
4623 Spačvanski bazen      2
4624 Spačvanski šumski bazen      1
4625 Spain      1
4626 spaljena površina      1
4627 spaljivanje biomase      1
4628 span      1
4629 Spanish broom      1
4630 spatial association      1
4631 spatial spread      1
4632 spatial trap design      1
4633 species composition      1
4634 species richness      1
4635 specific leaf mass      1
4636 specific/spatial criteria      1
4637 specifična lisna masa      1
4638 spectrophotometry      1
4639 spektralni odraz      1
4640 spektrofotometrija      1
4641 spermatophytes      1
4642 Sphaeropsis sapinea      3
4643 spinosad      2
4644 spiroplasmas      1
4645 spiroplazme      1
4646 Spitzentrophäen      1
4647 spojevi dušika      1
4648 spol fetusa      1
4649 spolni dimorfizam      1
4650 spolni indeks      2
4651 spontana dinamika      1
4652 spontaneous dynamics      1
4653 spore gljiva      1
4654 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4655 spread      1
4656 spring air temperature      1
4657 spring migration      1
4658 spring phenology      1
4659 spring temperature      1
4660 sprout diameter      1
4661 spruce      2
4662 spruce bark beetle      1
4663 spruce cultures      1
4664 square whirl.      1
4665 Srbija      3
4666 srčika      1
4667 Središnja Europa      1
4668 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4669 srednja Bosna      1
4670 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4671 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4672 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4673 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4674 srednja udaljenost privlačenja      1
4675 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4676 srednja visina      2
4677 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4678 srednjedobna sastojina      1
4679 srednji promjer      2
4680 Srednji prsni promjer      1
4681 srednji vijek      1
4682 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4683 Sredozemlje      1
4684 Sredozemni krš      1
4685 sredstva rada      1
4686 srna      1
4687 srna obična      1
4688 srneća divljač      2
4689 srnjak      2
4690 stabilisation with cement      1
4691 stability      1
4692 stability of stand      1
4693 stabilizacija cementom      1
4694 stabilizacija šumskog tla      1
4695 stabilizacija tla      2
4696 stabilna sastojina      1
4697 stabilnost      1
4698 stabilnost sastojine      2
4699 stablaste vrbe      1
4700 stabljika      1
4701 staklenički plinovi      1
4702 stand      1
4703 stand age      1
4704 stand damaging      1
4705 stand extraction      1
4706 stand height curve      1
4707 stand parameters assessment      1
4708 stand production potential      1
4709 stand regeneration      1
4710 stand structure      9
4711 stand structure elements      1
4712 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4713 standardisation      1
4714 standardisation of time      1
4715 standardizacija      1
4716 standardization      1
4717 stands exclusion      1
4718 stanišni čimbenici      1
4719 staništa tartufa      1
4720 stanište      9
4721 stanište medvjeda      1
4722 stanje ishrane      6
4723 stanje njemačkog šumarstva      1
4724 stanje prehrane      1
4725 stanje šuma.      1
4726 stanje u prošlosti      2
4727 stanje voda      1
4728 stara sastojina      1
4729 stara šumarska karta      1
4730 stare sastojine      1
4731 stari gradovi i naselja      1
4732 starost sa­stojine      1
4733 State of German forestry      1
4734 state of nutrition      1
4735 state support to forestry      1
4736 static state of tree      1
4737 statičko stanje stabala      1
4738 statistical models      1
4739 statistički modeli      1
4740 Steering Committee      1
4741 stem      1
4742 stem exclusion phase      1
4743 stereo measurement      1
4744 stereofotogrametrija      1
4745 Steyr tractors      1
4746 stil rukovođenja      1
4747 stjenica listolikog stopala      1
4748 stocks      1
4749 stohastika      1
4750 Stolarstvo      2
4751 stone pine seed      1
4752 S-Topsis      1
4753 storage conditions      1
4754 Strahinjščica      1
4755 strain force      1
4756 strana vrsta      3
4757 strane vrste      2
4758 strange attractor      1
4759 strategies in Hungarian forestry      1
4760 strategija      1
4761 strategija eksploatacije šuma      1
4762 strategija razvoja šumarstva      1
4763 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4764 stratifikacija      1
4765 strawberry tree coppice      1
4766 stream invertebrates      1
4767 stres      1
4768 stress      1
4769 strict forest reserve      1
4770 strogi šumski rezervat      1
4771 strojevi      1
4772 strojna sječa      2
4773 strojna sječa i izradba      1
4774 structural elements      1
4775 structural factors      1
4776 structure      3
4777 structure of production costs      1
4778 stručno osposobljavanje      1
4779 struktura      6
4780 struktura krošanja      1
4781 struktura privatnih šuma      1
4782 struktura sastojine      9
4783 struktura troškova proizvodnje      1
4784 struktura vegetacije      2
4785 strukturni čimbenici      1
4786 strukturni elementi      2
4787 studenti      1
4788 students      1
4789 studij rada      1
4790 studij rada i vremena      1
4791 studij vremena      2
4792 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4793 study of forest roads maintenance      1
4794 Study of Primary Forest Opening      1
4795 stupanj oštećenosti      1
4796 stupanj oštećenja      1
4797 stupanj vitkosti      1
4798 subasocijacija      1
4799 subassotiation      1
4800 subfosilno drvo      1
4801 subject of research      1
4802 subjective and objective measures      1
4803 subjektivne i objektivne mjere      1
4804 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4805 subpopulacije      1
4806 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4807 substrates      1
4808 subtropical urban park      1
4809 success      1
4810 succession      1
4811 successional pathways on abandoned land      1
4812 sud      1
4813 sudjelovanje u upravljanju      1
4814 suha biomasa sadnica      1
4815 suha tvar      1
4816 suistainability of revenue      1
4817 suitability evaluation      2
4818 sukcesija      1
4819 sukcesija niska proreda      1
4820 sukcesija šumske vegetacije      1
4821 sukcesija vegetacije      3
4822 sunčeva energija      1
4823 superfosfat      1
4824 superphosphate      1
4825 supplemental feeding      1
4826 supply      1
4827 suppressed and forced motions      1
4828 suppression      1
4829 supstitucija      1
4830 supstrat za ukorjenjivanje      1
4831 supstrati      1
4832 supstrati za staklenike      1
4833 suptropski urbani park      1
4834 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4835 surface digging      1
4836 surface runoff      1
4837 survey      1
4838 surveying      1
4839 survival      4
4840 survival rate      1
4841 Sus scrofa      2
4842 sustainability      1
4843 sustainable development      4
4844 Sustainable forest management      2
4845 sustainable forests management      1
4846 sustainable management.      1
4847 sustainable truffle management      1
4848 sustav gospodarenja otpadom      1
4849 sustav odvodnje      1
4850 Sustav planiranja      1
4851 sustavi modeliranja požara      1
4852 sustavi privlačenja drva      2
4853 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4854 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4855 sustavsko-dinamički pristup      1
4856 suša      1
4857 sušci      1
4858 sušenje      4
4859 sušenje hrasta lužnjaka      1
4860 sušenje šuma      1
4861 suzbijanje      2
4862 suzbijanje potkornjaka      1
4863 suzbijanje požara      1
4864 suzbijanje štetnika      1
4865 sveza Aremonio-Fagion      1
4866 svijest javnosti      1
4867 svila kao kulturološki fenomen      1
4868 svilana      1
4869 svilarenje      1
4870 svjetle pruge      1
4871 svjetlo      2
4872 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4873 svojstva profila tla      1
4874 Swedish method      1
4875 sweet chestnut      3
4876 sweetgum stand      1
4877 SWOT analiza      1
4878 syntaxonomic      1
4879 syntaxonomy      2
4880 system-dynamic approach      1
4881 Šibenik      2
4882 širenje nakon unašanja      1
4883 širina goda      1
4884 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4885 šiške      1
4886 školovane biljke      1
4887 školovanje      1
4888 šmrika      1
4889 Španjolska      1
4890 šteta      1
4891 štete      4
4892 štete na divljači      1
4893 štete od divljači      1
4894 štetne sovice      1
4895 štetni insekti      1
4896 štetnici i bolesti drveća      1
4897 štetnik      1
4898 štetnost      4
4899 štitasta uš crnike      1
4900 štitaste uši      1
4901 šuma      7
4902 šuma alepskog bora      1
4903 šuma Haljevo      1
4904 šuma Macelj      1
4905 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4906 šuma Žutica      1
4907 šuma. poljoprivreda      1
4908 šumarija      1
4909 šumarska edukacija      1
4910 šumarska politika      6
4911 šumarska povijest      1
4912 šumarska profesija      2
4913 Šumarska škola Karlovac      1
4914 šumarske discipline.      1
4915 šumarske informacije      1
4916 Šumarski fakultet      1
4917 Šumarski list      1
4918 Šumarski muzej Krasno      1
4919 šumarsko poduzeće      1
4920 šumarstvo      19
4921 Šumarstvo i šumarska politika      1
4922 šumarstvo.      1
4923 šume      6
4924 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4925 šume Kalnika      1
4926 šume posebne namjene      1
4927 šumoposjed      1
4928 šumoposjednici      2
4929 šumovitost      1
4930 šumska biomasa      4
4931 šumska cesta      4
4932 šumska područja      1
4933 šumska prostirka      2
4934 šumska prostirka.      1
4935 šumska protupožarna cesta      1
4936 šumska sastojina      1
4937 šumska staništa      1
4938 šumska taksa      2
4939 šumska tla      1
4940 Šumska vegetacija      6
4941 šumska vegetacija Hrvatske      1
4942 šumska vegetacija.      1
4943 šumska voluharica      1
4944 šumska zajednica      2
4945 šumska zemljišta      2
4946 šumske ceste      6
4947 šumske kulture      2
4948 šumske površine      1
4949 šumske prometnice      3
4950 šumske prosjeke      1
4951 šumske protupožarne ceste      2
4952 Šumske pruge      1
4953 šumske sadnice      2
4954 šumske zajednice      3
4955 šumski drvni ostatak      1
4956 šumski drvni proizvod      1
4957 šumski drvni sortimenti      1
4958 šumski ekosustav      1
4959 šumski ekosustavi      3
4960 šumski genetski resursi      2
4961 šumski i vodeni ekosustavi      1
4962 šumski kamatnjak      1
4963 šumski ostatak      1
4964 šumski otvori      1
4965 šumski požar      5
4966 šumski požari      7
4967 šumski prijevoz      1
4968 šumski rad      3
4969 šumski radnik      1
4970 Šumski radovi      3
4971 šumski reprodukcijski materijal      1
4972 šumski resursi      4
4973 šumski rezervat      1
4974 šumski rubovi      2
4975 šumski strojevi      1
4976 šumski transportni sustavi      1
4977 šumsko drveće      1
4978 šumsko gorivo      1
4979 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4980 šumsko područje      1
4981 šumsko sjeme      1
4982 šumsko stanište      1
4983 šumsko tlo      4
4984 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4985 šumsko zemljište      1
4986 šumskogospodarska osnova      1
4987 šupljorožac      1
4988 švedska metoda      1
4989 tablice drvnih sortimenata      1
4990 tactical planning of primary forest roads      1
4991 tajnik      1
4992 taksacijski elementi      1
4993 taksonomija      2
4994 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
4995 taloženje      1
4996 tanini      1
4997 tanka oblovina      1
4998 taper      1
4999 tarife      1
5000 tariffs      1
5001 tarifni niz      1
5002 Tarsenomidae      2
5003 tartufi      1
5004 tasty      1
5005 Tašmajdan Park      1
5006 Taurus cedar      1
5007