ANALIZA SUSTAVA   
  Obuhvaćeno godišta: 142
  Izdano svezaka: 1081
 stranica:81926
 digitalizirano (GB):13,15
 
Obrađeno članaka:

15777
  Pronađeno autora: 2884
  - od toga u Imeniku: 817
  Pisano o šumara: 761
 
Indeksirano pojmova:

15857879
  Različitih riječi: 1386733
PRIKAZI I PRETRAŽIVANJA
 
str/god   sve  
autori sve  
naslovi sve  
UDK sve  
ključ sve  
šumari sve

                     Z
DIGITALIZIRANA ARHIVA
 
Pregled cijele arhive

Pregled naslovnica

Pregled poleđina

GooSLe pretraživanje
   pretraživanje po punom tekstu
KLJUČNA RIJEČ sort po pojava
1      1
2 drvenaste egzote      1
3 jednodobne bukove sastojine      1
4 lowlands forests      1
5 park forest      1
6 Pinus nigra      1
7 pokretna žičara      1
8 skidding      1
9 srednja udaljenost privlačenja      1
10 Šumski sortimenti      1
11 "Hrvatske šume"      2
12 "Osmocote Mini"      2
13 "Osmocote Sierrablen"      2
14 #glavna skupština      1
15 $glavna skupština      3
16 İkisu planning unit      1
17 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
18 %20gospodarenje%20šuma STYLE="text-decoration:none"> gospodarenje šuma      1
19 %20Strahinjščica STYLE="text-decoration:none"> Strahinjščica      1
20 %20woody%20species STYLE="text-decoration:none"> woody species      1
21 proljetna%20temperatura%20zraka STYLE="text-decoration:none">proljetna temperatura zraka      1
22 stjenice STYLE="text-decoration:none">stjenice      1
23 %20Scorzonero-Chrysopogonetalia STYLE="text-decoration:none"> Scorzonero-Chrysopogonetalia      2
24 %20grasslands STYLE="text-decoration:none"> grasslands      1
25 %20hyperparasitoid STYLE="text-decoration:none"> hyperparasitoid      1
26 %20travnjaci STYLE="text-decoration:none"> travnjaci      1
27 %20Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none"> Isaria fumosorosea      1
28 %20soil%20compaction STYLE="text-decoration:none"> soil compaction      1
29 %20šume STYLE="text-decoration:none"> šume      1
30 %20true%20bugs STYLE="text-decoration:none"> true bugs      1
31 %20zbijanje%20tla STYLE="text-decoration:none"> zbijanje tla      1
32 %20C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none"> C. fraxinea      1
33 %20Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none"> Picea abies /L./ Karst.      1
34 A.%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">A. flavicollis      1
35 Abies%20alba STYLE="text-decoration:none">Abies alba      4
36 Abies%20cilicica STYLE="text-decoration:none">Abies cilicica      2
37 Acer%20campestre STYLE="text-decoration:none">Acer campestre      2
38 Acer%20negundo STYLE="text-decoration:none">Acer negundo      2
39 Acer%20pseudoplatanus STYLE="text-decoration:none">Acer pseudoplatanus      2
40 Apodemus%20flavicollis STYLE="text-decoration:none">Apodemus flavicollis      1
41 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
42 Aristolochio%20luteae-Quercetum%20pubescentis STYLE="text-decoration:none">Aristolochio luteae-Quercetum pubescentis      1
43 Betula%20pendula STYLE="text-decoration:none">Betula pendula      2
44 Bonomoia%20pini STYLE="text-decoration:none">Bonomoia pini      2
45 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
46 Brachypodium%20rupestre STYLE="text-decoration:none">Brachypodium rupestre      1
47 C.%20fraxinea STYLE="text-decoration:none">C. fraxinea      1
48 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      1
49 Castanea%20sativa%20Mill. STYLE="text-decoration:none">Castanea sativa Mill.      2
50 Castor%20fiber STYLE="text-decoration:none">Castor fiber      2
51 Celtis%20australis STYLE="text-decoration:none">Celtis australis      2
52 Cephalanthero%20longifoliae-Fagetum STYLE="text-decoration:none">Cephalanthero longifoliae-Fagetum      2
53 Cephalcia%20arvensis STYLE="text-decoration:none">Cephalcia arvensis      2
54 Cervus%20elaphus STYLE="text-decoration:none">Cervus elaphus      2
55 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
56 Chersotis STYLE="text-decoration:none">Chersotis      1
57 Cinara%20cedri STYLE="text-decoration:none">Cinara cedri      2
58 Crataegus%20monogyna%20community STYLE="text-decoration:none">Crataegus monogyna community      1
59 Crataegus STYLE="text-decoration:none">Crataegus      2
60 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
61 Cuculus%20canorus STYLE="text-decoration:none">Cuculus canorus      1
62 Entomophaga%20maimaiga STYLE="text-decoration:none">Entomophaga maimaiga      3
63 Eutypella%20canker STYLE="text-decoration:none">Eutypella canker      1
64 Eutypella%20parasitica STYLE="text-decoration:none">Eutypella parasitica      2
65 Fagion%20sylvaticae STYLE="text-decoration:none">Fagion sylvaticae      2
66 Fagus%20sylvatica STYLE="text-decoration:none">Fagus sylvatica      1
67 Fraxinus%20pennsylvanica STYLE="text-decoration:none">Fraxinus pennsylvanica      2
68 H.%20pseudoalbidus STYLE="text-decoration:none">H. pseudoalbidus      1
69 Hemerocallis STYLE="text-decoration:none">Hemerocallis      2
70 Hippophaë%20rhamnoides STYLE="text-decoration:none">Hippophaë rhamnoides      1
71 Hippophao-Berberidetum STYLE="text-decoration:none">Hippophao-Berberidetum      1
72 Histiostoma%20piceae STYLE="text-decoration:none">Histiostoma piceae      2
73 Histiostoma%20ulmi STYLE="text-decoration:none">Histiostoma ulmi      1
74 Histiostomatidae STYLE="text-decoration:none">Histiostomatidae      1
75 in%20vitro%20propagation STYLE="text-decoration:none">in vitro propagation      1
76 in%20vitro%20razmnožavanje STYLE="text-decoration:none">in vitro razmnožavanje      1
77 Iponemus%20gaebleri STYLE="text-decoration:none">Iponemus gaebleri      2
78 Ips%20cembrae STYLE="text-decoration:none">Ips cembrae      4
79 Ips%20sexdentatus STYLE="text-decoration:none">Ips sexdentatus      2
80 Ips%20typographus STYLE="text-decoration:none">Ips typographus      2
81 Isaria%20fumosorosea STYLE="text-decoration:none">Isaria fumosorosea      1
82 Juniperus%20drupacea STYLE="text-decoration:none">Juniperus drupacea      2
83 Juniperus%20excelsa STYLE="text-decoration:none">Juniperus excelsa      2
84 Kermes%20vermilio STYLE="text-decoration:none">Kermes vermilio      2
85 Larix%20decidua STYLE="text-decoration:none">Larix decidua      2
86 Lymantria%20dispar STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      5
87 Lymantria%20monacha STYLE="text-decoration:none">Lymantria monacha      1
88 Lynx%20lynx STYLE="text-decoration:none">Lynx lynx      2
89 M.%20glareolus STYLE="text-decoration:none">M. glareolus      1
90 Myodes%20glareolus STYLE="text-decoration:none">Myodes glareolus      1
91 Nemozoma STYLE="text-decoration:none">Nemozoma      1
92 Ostryo-Carpinion%20orientalis STYLE="text-decoration:none">Ostryo-Carpinion orientalis      2
93 Phytopythium STYLE="text-decoration:none">Phytopythium      2
94 Picea%20abies STYLE="text-decoration:none">Picea abies      2
95 Picea%20abies%20/L./%20Karst. STYLE="text-decoration:none">Picea abies /L./ Karst.      1
96 Pinus%20halepensis STYLE="text-decoration:none">Pinus halepensis      2
97 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
98 Pinus%20heldreichii STYLE="text-decoration:none">Pinus heldreichii      1
99 Pinus%20nigra STYLE="text-decoration:none">Pinus nigra      6
100 Pinus%20sylvestris STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris      2
101 Pinus%20sylvestris. STYLE="text-decoration:none">Pinus sylvestris.      1
102 Pityokteines STYLE="text-decoration:none">Pityokteines      2
103 Populus%20nigra%20subsp.caudina STYLE="text-decoration:none">Populus nigra subsp.caudina      1
104 Prunus%20avium%20L. STYLE="text-decoration:none">Prunus avium L.      2
105 Pythium STYLE="text-decoration:none">Pythium      2
106 Quercus%20petraea%20(Matt.)%20Lieblein. STYLE="text-decoration:none">Quercus petraea (Matt.) Lieblein.      2
107 Quercus%20robur STYLE="text-decoration:none">Quercus robur      7
108 Quercus%20robur. STYLE="text-decoration:none">Quercus robur.      1
109 Quercus%20trojana STYLE="text-decoration:none">Quercus trojana      1
110 Sphaeropsis%20sapinea STYLE="text-decoration:none">Sphaeropsis sapinea      2
111 Stereonychus%20fraxini STYLE="text-decoration:none">Stereonychus fraxini      2
112 Thansimus STYLE="text-decoration:none">Thansimus      1
113 Thaumetopoea%20pityocampa STYLE="text-decoration:none">Thaumetopoea pityocampa      1
114 Trypodendron%20domesticum STYLE="text-decoration:none">Trypodendron domesticum      1
115 Ulmus%20glabra%20Huds. STYLE="text-decoration:none">Ulmus glabra Huds.      2
116 Ulmus%20minor STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor      2
117 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
118 Ulmus%20minor%20Mill.%20sensu%20latissimo STYLE="text-decoration:none">Ulmus minor Mill. sensu latissimo      1
119 Viscum%20album STYLE="text-decoration:none">Viscum album      2
120 »Projekt za rukovođenje« — managementa      1
121 0 m      2
122 10-godišnji volumni prirast      1
123 137Cs      1
124 16x16 km grid plots      1
125 40K      1
126 4dimensional space      1
127 4x4 km grid plots      1
128 a change in the floral composition      1
129 A- horizon      1
130 A- horizont      1
131 a new ecological trend      1
132 a regular cross profile      1
133 a sum of effective temperatures      1
134 A. glutinosa      2
135 A. rubra      2
136 abandoned agricultural land      1
137 Abies alba      5
138 Abies alba Mill.      8
139 Abies albaMill.      2
140 Abies biokovoensis      1
141 Abies pardei      1
142 Abieti-Fagetum      2
143 abiotski činitelji      1
144 abnormal seedling      1
145 abonos      2
146 Aboveground biomass      2
147 STYLE="text-decoration:none">Acanthocinus reticulatus      2
148 Acari      4
149 accidents at work      1
150 accumulation of nutrients in the biomass      1
151 Accuracy      2
152 aciditet tla      1
153 acidofilne šume      1
154 acorn      2
155 acorn plumpness      1
156 acorn production      1
157 acorn quality      1
158 acorn size      1
159 acorn-collecting traps method      1
160 active protection      1
161 activity      1
162 adaptability      2
163 adaptabilnost      3
164 adaptacija      1
165 adaptation      2
166 adapted agricultural tractors      1
167 adaptirani poljoprivredni traktori      2
168 adaptive genetic differentiation and diversity      1
169 adaptivna genetska diferencijacija i raznolikost      1
170 Adriatic      1
171 Adriatic islands      1
172 aerial photographs      2
173 aerial photographs (APs)      1
174 aerosnimke      3
175 Aesculus L.      1
176 afforestation      3
177 afforestation of karst      1
178 afforestation success      1
179 age      1
180 age classes      1
181 age structure      1
182 age-class distribution      1
183 aggression on the RC      2
184 agresija na RH      2
185 agroforestry      1
186 AHP      2
187 AHP method      1
188 AHP metoda      1
189 Air Pollution      1
190 aklimatizacija      5
191 aktivna zaštita      1
192 aktivnost      1
193 aktivnost čovjeka.      1
194 akumulacija dušika      1
195 akumulacija hraniva u bimasi      1
196 akumulacija hraniva u biomasi      1
197 akumulacija ugljika      1
198 alder (Alnus glutinosa)      1
199 Alepo pine      1
200 Aleppo pine      5
201 alepski bor      11
202 alepski bor (Pinus halepensis)      2
203 alien species      4
204 alien species inventory      1
205 alkali earth and alkali metals      1
206 alkaloid taksin antikancerogen      1
207 Allium-test      1
208 allochthonous and autochthonous dendroflora      1
209 allometric equations      2
210 allowable cut indicator      1
211 alluvial wetlands      1
212 almond willow (Salix triandra)      1
213 Alno-Quercion roboris      2
214 Alnus glutinosa      1
215 Alnus subcordata      2
216 alochtonous species      1
217 alometrijska jednadžba      1
218 alometrijske funkcije      1
219 alpine watershed      2
220 alpski sliv      2
221 altitude      2
222 altitudinal gradient      1
223 aluminij      1
224 aluvijalna vlažna staništa      1
225 aluvijum      1
226 amage      1
227 amelioration      1
228 amelioration effects      1
229 američki jasen      1
230 ammonia      1
231 amonijakalni dušik      1
232 amorfa      2
233 analitički hijerarhijski proces      1
234 analitički hijerarhijski proces (AHP)      1
235 analitički prikaz florističkog sastava      2
236 analiza glavnih komponenti      1
237 analiza stabla      1
238 analiza ugroženosti      1
239 analiza varijance      1
240 analiza vidljivosti      1
241 analysis of variance      1
242 analytic hierarchy process      1
243 Analytical hierarchy process (AHP)      1
244 and hunting management      2
245 animal artist      1
246 animalist      1
247 anketa      3
248 annual current diameter increment      1
249 annual presceibed yield      1
250 Anthyllis barba-jovis      2
251 anti - cancerous drug      1
252 antioksidacijska aktivnost      1
253 antioxidant capacity      1
254 antivibracijske rukavice      2
255 anti-vibration gloves      2
256 antler      2
257 antlers      1
258 AOMP      1
259 Aphididae      2
260 Aposeri foetidae-Castanetum sativae ass. nova      1
261 Aposeri foetidae-Castanetum sativaeass. nova      1
262 approach angle      1
263 arborescent willow clones      1
264 Arborescent Willows      1
265 arboretum      1
266 Arboretum Lisičine      1
267 arboretum Trsteno      1
268 arboriculture      1
269 arborikultura      1
270 archaeological finds of Roman roads and buildings      1
271 architectural elements      1
272 area      2
273 area with the vegetative cover      1
274 areal      3
275 arenosol      2
276 arheološki nalazi rimskih cesta i građevina      1
277 arhitektonski elementi      1
278 Ariš      1
279 aromatično i ljekovito bilje      1
280 artificial neural networks      1
281 artiodactyl      1
282 as Seslerio sadlerianae-Ostryetum.      1
283 as. Abieti-Fagetum “pannonicum” s. l.      2
284 As. Anemone-Carpinetum betuli      1
285 as. Calamagrosti arun­dinaceae-Fagetum.      1
286 As. Hacquetio-Fagetum      1
287 As. Populo tremulae-Betuletum      1
288 as. Pteridio-Betuletum      1
289 ash      1
290 Ash flowering      1
291 asocijacija      1
292 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Bertović 1975      1
293 Ass. Calamagrostio variae-Piceetum dinaricum Berto­vić 1975      1
294 ass. Hyperico grisebachii-Piceetum abietis (Bertović 1975) nom. nov. hoc loco      2
295 ass. Laserpitio Fagetum      1
296 assessment of ecosystem services      1
297 assortiment tables      1
298 assortment structure      5
299 assortment tables      1
300 Atlas Cedar      1
301 Atlas gorje      1
302 atlaski cedar      1
303 atmosferska taloženja      1
304 auksini      1
305 Austrian pine      1
306 Austrian pine plantation      1
307 austrijske šume      1
308 autochtonus tree and schrub species      1
309 autohtona i alohtona dendroflora      1
310 autohtone vrste      1
311 autohtone vrste drveća i grmlja      1
312 autoktone i aloktone vrste četinjača i listača      1
313 autoktone listače      1
314 automatic analyser      1
315 automatic digital camera      1
316 automatizacija procesa      1
317 automatska digitalna fotokamera      1
318 automatski analizator      1
319 autovegetativno razmnožavanje      1
320 auxins      1
321 availability and direction of Sava flood water      1
322 average value of body weight of bucks and does      1
323 Axis%20axis%20Erxleben%201977) STYLE="text-decoration:none">Axis deer (Axis axis Erxleben 1977)      1
324 B. Sc.      1
325 Bacillus thuringiensis      2
326 back cross and transgression      1
327 bacteria      1
328 bademasta vrba (Salix triandra)      1
329 bagrem      1
330 bakterija      1
331 Balkan      3
332 Balkan Peninsula      1
333 Balkanski poluotok      1
334 band saw efficiency      1
335 bank interest rate      1
336 bank vole      1
337 banknotes      1
338 bankovni kamatnjak      1
339 Baranja      10
340 Baranja riparian forests      1
341 Barbary ewe      1
342 Barbary sheep      1
343 bark beetle      1
344 bark beetles      1
345 bark thickness      2
346 basal area      2
347 basal area increment      1
348 Basic Map of Croatia (BMC)      1
349 basic stocks of the games      2
350 basic/eliminatory criteria      1
351 basis of vegetational unit      1
352 baza podataka      1
353 baze podataka      1
354 bazofilne šume      1
355 beach forest      1
356 beach forests      1
357 beaver      1
358 beaver dam      1
359 beaver pond      1
360 beech      9
361 beech felling      2
362 beech felling areas      1
363 beech forests      1
364 beech mast      1
365 beech-fir forests      1
366 beech-fir virgin forest      1
367 beginning of organised forestry.      1
368 Belgrade      1
369 Beli Manastir      2
370 Benedictine monastery      1
371 benediktinski samostan      2
372 beneficial functions of forests      1
373 beneficial organisms      1
374 benzaldehid      1
375 benzaldehyde      1
376 Beograd      1
377 BEP or the break-even level of income.      1
378 Berberidion      1
379 Beta distribucija      1
380 Beta distribution      1
381 beta-distribucija      2
382 beta-function      2
383 beta-funkcija      1
384 Biber      1
385 bibliografija      1
386 bibliography      1
387 biblioteka      1
388 Bieger      2
389 bijela imela      2
390 bijela joha      1
391 bijela joha (Alnus incana)      1
392 bijela topola (Populus alba)      1
393 bijela vrba (Salix alba)      1
394 bijeli bor (Pinus sylvestris L.)      1
395 bijeli dud (Morus alba) svilogojstvo      1
396 bijeli grab      2
397 bijelj      1
398 bilance      1
399 Biluša      3
400 biljezi      1
401 biljka      2
402 biljke      1
403 biljke domaćini      1
404 biljke zaštitnice      1
405 biljna sistematika      1
406 biljna zajednica      3
407 biljne vrste      1
408 biljne zajednice      3
409 biljni potencijal      1
410 biljni virusi      1
411 biljnogeografsko raščlanjenje      1
412 bioaccumulation potential      1
413 bioakumulacijski potencijal      1
414 bioassays      1
415 biodiversity      5
416 biodiversity.      1
417 biodizel      1
418 bioecology      1
419 bioekologija      1
420 bioenergija.      1
421 bioenergy      4
422 bioetanol      1
423 biogoriva      1
424 biogorivo      1
425 bioindication      1
426 bioindicators      1
427 bioindikacijska i osnovna mreža točaka      1
428 bioindikacijske plohe      1
429 bioindikatori      2
430 bioklimati      1
431 Biokovo      1
432 Biokovo Mountain      1
433 biological control      1
434 biological control agent      1
435 biological diversity      2
436 biological forest regeneration      1
437 biological methods      1
438 biological position of trees      1
439 biological properties      1
440 biological revitalisation      1
441 biological!environmental valorization      1
442 biological-ecological valorisation      1
443 biological-ecological valorization      1
444 biologija      1
445 biology      1
446 biološka ispitivanja      1
447 biološka kontrola      2
448 biološka obnova šuma      1
449 biološka raznolikost      6
450 biološka revitalizacija      1
451 biološka svojstva      1
452 biološke metode      1
453 biološki gubici divljači      1
454 biološki položaj stabala      1
455 biološko-ekološka valorizacija      2
456 biološko-ekološka valorizacija.      1
457 biomasa      20
458 biomasa.      1
459 biomass      15
460 biomass calculation      1
461 Biomass Energy Europe      1
462 Biomass Energy Europe – BEE      1
463 biomass estimation      1
464 biomass potential assessment      1
465 biomass production      2
466 biomass standards      1
467 biomass yield      1
468 biometrical parameters      2
469 bionomija      2
470 bionomy      2
471 bioplin      1
472 bioproduction      1
473 Bioproizvodnost amorfe      2
474 bioproizvodnja      1
475 bioraznolikost      1
476 bioraznolikost.      1
477 bioraznovrsnost      1
478 biosphere reserve      1
479 biotopic factors      1
480 bird of prey equipment      1
481 birds      1
482 birds as indicator      1
483 birds of prey      1
484 Bitterlich sampling      1
485 Bitterlichova metoda uzorkovanja      1
486 bivariate and multivariate analysis      1
487 bivariatna i multivariatna analiza      1
488 bjelogorične šume topola i vrba      1
489 Bjelovarska Bilogora      2
490 black alder      2
491 black alder (Alnus glutinosa Gdrnt)      1
492 black locust      2
493 Black Pine      1
494 black pine (Pinus nigraArn.)      1
495 black poplar      2
496 black poplar (Populus nigra)      1
497 black poplar clonal tests      1
498 black walnut      2
499 Blacksea region      1
500 blade lateral movement      1
501 bočna kompenzacija zemljanih masa.      1
502 bočna stabilnost lista      1
503 body weight      2
504 body weight of fawns in litter      1
505 bogatstvo vrsta      1
506 bog-oak (oakwood buried in the ground)      1
507 Bojčin Forest      1
508 Bojčinska šuma      1
509 bolest      1
510 bolesti      1
511 bolesti divljači      1
512 bonitet      2
513 bor      1
514 Boreal forest      1
515 borealna šuma      1
516 borov četnjak      1
517 borova imela      1
518 borove kulture      1
519 bosal area      1
520 Bosna i Hercegovina      3
521 Bosna i Hercegovina.      1
522 Bosnia and Hercegovina      1
523 Bosnia and Herzegovina      2
524 Bosnia-Herzegovina      1
525 Brandt      2
526 brdsko-planinskopodručje      1
527 breast height diameter distribution      1
528 breeding measures      1
529 Bribir Forest      1
530 Bribirska šuma      1
531 brijest      2
532 Brižine      3
533 brnistra      1
534 broj biljaka      1
535 broj cvjetova i plodova      1
536 broj i veličina puci      1
537 broj izbojaka na panju      1
538 broj lanadi      2
539 broj stabala      1
540 broj vrhova korijena      1
541 brojno stanje      1
542 brojnost      2
543 brojnost prirodnog pomlatka i dob sastojina.      1
544 brown bear      2
545 brown hare      1
546 browsing      1
547 brst      1
548 brtvljenje odlagališta      1
549 brucijski bor      2
550 brusači      1
551 bruto domaći proizvod      1
552 brza dojava i brzo gašenje      1
553 brzina unosa      1
554 brzorastuće vrbe      1
555 Budapest      1
556 Budimpešta      1
557 building costs      1
558 bukove sječe      3
559 bukove sječine      1
560 bukove šume      6
561 bukovo-jelova prašuma      1
562 bukovo-jelove šume      1
563 Bukva      13
564 bukva (Fagus sylvatica)      1
565 buldožer      1
566 bura      1
567 burned area      2
568 burnt area      1
569 Bursaphelenchus spp.      2
570 burza      1
571 bush      1
572 bushes      1
573 business analysis      1
574 business relationships      1
575 bušilica »ST1HL 08«      1
576 C. hungarica      1
577 CA analiza      1
578 cable crane      1
579 cadastral plots      1
580 cadastre      1
581 cadmium      1
582 Calabrian pine      1
583 Callicarpa      2
584 Cameraria ohridella      2
585 Campsis      2
586 Canadian experts report      2
587 Canadian Forest Fire Behavior Prediction (FBP)      1
588 Canadian Forest Fire Danger Rating System (CFFDRS)      1
589 Canadian Forest Fire Weather Index (FWI)      1
590 Capercaillie (Tetrao urogallus)      1
591 capture-mark-recapture      1
592 carbon      1
593 carbon accumulation      1
594 carbon fluxes      1
595 carbon sequestration      2
596 carbon stock Cpool      1
597 carbon stocks      1
598 Carex brizoides      1
599 Carex pilosa      2
600 Carici elongatae-Alnetum glutinosae      2
601 Carpino orientali-Quercetum ilicis      1
602 Carpinus L.      2
603 cartographic generalization      1
604 Castanea sativa      4
605 Castanea sativa Mill.      1
606 Castor fiber      1
607 Castor fiber L.      2
608 Catalpa      2
609 catchment      1
610 caterpillars      1
611 causes casualties      1
612 causes of leks endanger­ment      1
613 Ceanothus      2
614 Cembräwit®      2
615 Centralna šumarska uprava      1
616 Centromere nomenclature      1
617 certification      1
618 certifikacija      1
619 certifikacija šuma      1
620 Cervus elaphus      1
621 chain of damage.      1
622 chain saw      1
623 chainsaw mounted debarking tool      1
624 changes      2
625 changes in water relations      1
626 characteristics of micro-locality.      1
627 chemical composition      1
628 Chemical composition of soil      1
629 chemism of plant materil      1
630 chestnut gall wasp      1
631 Chimonanthus      2
632 chip production      1
633 chlorophyll content      1
634 Chlorophyll content index      1
635 Chrysomelidae      2
636 Chrysowit.      1
637 CIC      2
638 CIC-points      1
639 CIC-točke      1
640 cijena koštanja      1
641 cijene      1
642 cikličke snimke      2
643 cikličko snimanje      1
644 ciklus      1
645 C-indeks      1
646 C-index      1
647 CirConcomputer model      1
648 circular sample plots      1
649 ciste in      1
650 City of Zagreb      1
651 cjeloživotno obrazovanje      1
652 cjenik      1
653 claster analysis      1
654 clear cut of willow culture      1
655 clearing fire lines      1
656 Clerodendrum      2
657 climate      5
658 climate change      3
659 climate changes      1
660 Climate model      1
661 climate scenarios      1
662 climatic change      1
663 climatic excesses      1
664 climatic factors      1
665 climatological characteristics      1
666 climbing plants      1
667 clinal variation      1
668 clonal archive      1
669 clonal forestry      1
670 clonal samples      1
671 clonal seed orchard      2
672 clonal seed orchards      1
673 clone      1
674 clones      1
675 cluster analiza.      1
676 cluster analysis      3
677 cluster analysis.s      1
678 CNS 2000      2
679 CO      1
680 CO2      3
681 coast      1
682 coastal population      1
683 coefficient of integral growth      1
684 coefficient of use of hunting-demographic potential      1
685 coins      1
686 Coleoptera      4
687 Co­leoptera      1
688 colluvial soil      1
689 coloration and winter leaf retention      1
690 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
691 colour infrared aerial (CIR) photographs      1
692 combustibility      1
693 combustion      1
694 Common alder      1
695 common ash      2
696 common beech      10
697 common beech (Fagus sylvatica L.)      2
698 Common beech (Fagus sylvaticaL.)      1
699 common beech felling      1
700 common beech leaves      1
701 Common Beech.      1
702 Common Cuckoo      1
703 Common Hornbeam      1
704 common names of animals      1
705 Common oak      1
706 common pistachio      1
707 common spruce      1
708 Common Walnut      1
709 communicative action      1
710 community of pedunculate oak      1
711 Community Plant Variety Office (CPVO)      2
712 comparative analysis      1
713 comparative research method      1
714 comparative trials      1
715 comparison      1
716 compensation      1
717 complex equations      1
718 complex systems      1
719 complexity      1
720 compromise      1
721 computer simulations      1
722 computerized information system      1
723 concentrations and contents of nutrients      1
724 conception      1
725 concrete and beta-distribution of breast diameters      1
726 concrete and theoretical distribution      2
727 cone and seed morphology      1
728 coniferous species      1
729 conifers      2
730 consensus      1
731 Consequences of the Agression against the Republic of Croatia      1
732 Conservation      1
733 conservation of genetic resources      1
734 Conservations      1
735 container type      1
736 containers      2
737 contamination      1
738 contamination soil      1
739 continental Croatia      1
740 contour line 98      1
741 control      2
742 coppice      1
743 coppice conversion      1
744 cork production      1
745 Cornus      2
746 corpus luteum      1
747 correction factors      1
748 correlation      2
749 correlation link      1
750 Correspondence Analysis      1
751 CORS      2
752 Corylopsis      2
753 cost      1
754 cost per m3      1
755 costs      1
756 couning      1
757 country in transition      1
758 court      1
759 CP Forests      1
760 CpDNA      1
761 crack phillyrea (Phillyrea latifolia L.)      1
762 craniometry      1
763 Crataego-Prunetum dasyphyllae      1
764 Crataegus nigra      2
765 creativity      2
766 Crikvenica -Vinodol area      1
767 Crikveničko-vinodolsko područje      1
768 criteria for determining density of primary forest road infrastructure      1
769 critical loads      1
770 crna joha      4
771 crna joha (Alnus glutinisa Garnt)      1
772 crna joha (Alnus glutinosa)      1
773 crna topola      3
774 crna topola (Populus nigra)      1
775 crni bor      5
776 crni bor (Pinus nigra Arn.)      1
777 crni bor (Pinus nigra ssp. dalmatica)      1
778 Crni bor (Pinus nigra)      2
779 crni glog      1
780 crni grab      1
781 crni jasen      2
782 Crni Lug      2
783 Crni orah      2
784 crnika      2
785 crnogorične i bjelogorične vrste — taksoni      2
786 Croatia      41
787 Croatia.      1
788 Croatian Forests Co. Ltd.      3
789 Croatian Forests Co.Ltd.      2
790 Croatian Forests Ltd. b      1
791 Croatian kuna      1
792 Croatian Military Border      1
793 Croatian participation      1
794 Croatian Podunavlje region      1
795 Croatian Poplar Commission      1
796 Croatian Standard HRN EN 1316-1:1999      1
797 Crown condition assessment      2
798 crown cover      1
799 crown damage      3
800 crown diameter      1
801 crown diameter of the sprout      1
802 crown fire      1
803 crown structure      1
804 crown transparency      1
805 crownfire      1
806 crude oil contamination      1
807 Crvanj Mt.      1
808 Crvanj planina      1
809 crveni hrast      1
810 crvenica      2
811 Cryphonectria parasitica      1
812 cull      1
813 Cultivar      2
814 cultivars of yew      1
815 cultivation method      1
816 cultural landscape      1
817 culture      2
818 cultures      1
819 Cupressus sempervirens      2
820 Curculionidae      2
821 current cutting edges value associations      1
822 current felling values      1
823 curvature      1
824 cutter      1
825 cutting and processing      1
826 cut-to-length      1
827 cut-to-length harvesting method      1
828 cycle      1
829 cyclic aerial photographs      1
830 cyclic aerial surveys      1
831 cyclic records      1
832 Czech      1
833 Czech Republic      1
834 časopis Šumarski list      1
835 Čeh      1
836 čempres      1
837 čestice      1
838 Češka      1
839 četinjače      4
840 četverodimenzijski sustav      1
841 čimbenici korekcije      1
842 čimbenik horizontalnog zaobilaženja.      1
843 čimbenik vertikalne korekcije terena      1
844 čista regularna bukova sastojina      1
845 čista sječa kulture vrba      1
846 čistina      1
847 čistoća debla      1
848 čišćenje      1
849 čišćenje mladih sastojina      1
850 čišćenje prosjeka      1
851 čivitnjača      1
852 Čorkova uvala      2
853 čudni atraktor      1
854 Ćićarija      2
855 dabar      4
856 dabrova brana      1
857 dabrovo jezero      1
858 daily growth rate of fawns      1
859 Dalmacija      3
860 Dalmactia      1
861 Dalmatia      2
862 Dalmatinska zagora      3
863 daljinomjer Vertex      1
864 daljinska istraživanja      5
865 damage      11
866 damage indicators      1
867 damage of needles      1
868 damage trees      1
869 damages      2
870 damages from the game      1
871 damages on the young plants      1
872 Danube      2
873 database      1
874 databases      1
875 daylilies      1
876 DEA      1
877 dead wood      1
878 debarking activity      1
879 debarking productivity      1
880 debljina kore      2
881 debljinska struktura      1
882 debljinski prirast      3
883 debljinski prirast.      1
884 debljinski rast      1
885 debljinski stupanj      1
886 deciduous      1
887 deciduous forests of poplar and willow      1
888 decision support system      1
889 decision support systems      2
890 deer game      1
891 defoliation      3
892 defoliators      2
893 defolijacija      2
894 defolijatori      1
895 defolijatori.      1
896 degradacija      1
897 degradacija ekosustava      1
898 degradacija šuma      1
899 degradation      1
900 degraded karst      1
901 degradirani krš      1
902 degree of damage      2
903 dehydrated zone      1
904 demografske karakteristike      1
905 demo­graphic characteristics      1
906 dendrochronological analysis      1
907 dendroclimatology      2
908 dendroecology      1
909 dendroekologija      1
910 dendroflora      2
911 dendroflora Hrvatske      1
912 dendroflora vrta      1
913 dendrograms      1
914 dendroklimatologija      2
915 dendrokronološka analiza      2
916 dendrological value      2
917 dendrologija      1
918 dendrology      1
919 dendrološka inventarizacija      1
920 dendrološka vrijednost      2
921 density      6
922 density of individuals      1
923 density trend decrease      1
924 departmental research      1
925 departure angle      1
926 deposition      2
927 depozicija      1
928 desulphurization      1
929 determinacija      1
930 determination      1
931 determining horizontal distances      1
932 determining tree height      1
933 developemnt and increment of stands      1
934 development      3
935 development and increment      1
936 development of phytocoenosis      1
937 development of research      1
938 development stages      1
939 Developmental stages of forest trees and herbaceous plants      1
940 devitalisation      1
941 devitalizacija      1
942 diagnose      1
943 diameter      3
944 diameter increment      1
945 diameter growth      1
946 diameter increment      1
947 diameter structure      1
948 diapause      1
949 diclinous      1
950 die besten Rehböcke Kroatiens und der Welt      1
951 die Kiefer      1
952 dieback      7
953 dieback of pedunculate oak      1
954 diferencijacija      1
955 different seedling types      1
956 digital aerial images      1
957 digital cadastral map      1
958 digital elevation model      1
959 digital orthophoto (DOP)      1
960 digital orthophotographies      1
961 digital ortophoto      1
962 digital photogrammetric workstation      1
963 digital photogrammetry      2
964 digital terrain models (DTM)      1
965 digitalizacija      1
966 digitalna fotogrametrija      2
967 digitalna fotogrametrijska stanica      1
968 digitalne aerosnimke      1
969 digitalni katastarski plan      1
970 digitalni model reljefa      1
971 digitalni model reljefa (DMR)      1
972 digitalni model terena      2
973 digitalni ortofoto      2
974 digitalni ortofoto (DOF)      2
975 digitization      1
976 dimension stock      1
977 dimenzija zrelosti      1
978 dimenzije češera      1
979 dinamika dušika u lišću      1
980 dinamika populacije      3
981 Dinaric mountains      2
982 Dinaridi      2
983 dioecious      1
984 dionička društva u šumarstvu      1
985 dipl. ing. šumarstva      1
986 Diptera      3
987 Diptera: Cecidomyiidae      2
988 direct and diffuse light      1
989 discoloration      1
990 discontinued areal      1
991 diseases of game      1
992 disjunct      1
993 disjunktan      2
994 diskoloracija      1
995 diskontinuiran areal      1
996 dispersal prognosis      1
997 dispersion      1
998 disperzija      1
999 dissipative structures      1
1000 distribucija      2
1001 distribucija prsnih promjera      2
1002 distribucija prsnih promjera i volumena      1
1003 distribucija stabala      1
1004 distribution      5
1005 distribution of beneficial functions of forests      1
1006 distribution of diameter at breast height      1
1007 distribution of felling volume per breast heigh diamater.      1
1008 Distribution of forests      1
1009 distribution range      1
1010 diversity      2
1011 diversity index      1
1012 diversity indices      1
1013 division of forests in the Republic of Croatia      1
1014 divlja jabuka      1
1015 divlja kruška      1
1016 divlja svinja      3
1017 divlja trešnja      3
1018 divljač      5
1019 divlji kesten      2
1020 djelotvornost      2
1021 djelovanje      1
1022 DNA      2
1023 DNA barcoding      1
1024 DNA barkodiranje      1
1025 dnevna stopa prirasta lanadi      1
1026 DNK      1
1027 dob      1
1028 dobna struktura      2
1029 dobni razred      1
1030 dobni razredi      1
1031 dodatno vrijeme      1
1032 dolomiti      1
1033 domaćin      1
1034 domaćini      1
1035 dominance      1
1036 dominant height      2
1037 dominantna visina      2
1038 domovinski rat      1
1039 Donja Austrija      1
1040 donja voda      1
1041 donje i gornje sastojinsko stablo      1
1042 dormancy      1
1043 dormantnost      1
1044 dormantnost sjemena      2
1045 dormice      1
1046 dostupnost i smjer kretanja savske poplavne vode      1
1047 double-entry volume tables      1
1048 Douglas fir      2
1049 dovršna sječa      1
1050 doznaka u grupama      1
1051 dr. sc      1
1052 drainage system      1
1053 Drava      2
1054 Drava River valley      1
1055 drhtavi šaš      1
1056 drift fauna      1
1057 dripping through      1
1058 Drosophilidae      2
1059 drought      1
1060 drupe      1
1061 društveno-gospodar­ski čimbenici      2
1062 drveće      4
1063 drvenaste biljke      1
1064 drvenaste egzote      2
1065 drvenaste svojte      1
1066 drvenaste vrste      1
1067 drveni materijal za paki ranje      1
1068 drveni materijal za pakiranje      1
1069 drveni ugljen      1
1070 drvna i lisna masa      1
1071 drvna industrija      2
1072 drvna masa      1
1073 drvna prašina      1
1074 drvna zaliha      9
1075 drvna zaliha.      1
1076 drvni elementi      1
1077 Drvni građevni elementi      1
1078 drvni ostatak      2
1079 Drvni proizvodi finalne uporabe      1
1080 drvni sortimenti      2
1081 drvno-prerađivačka industrija      1
1082 drvo kao energent      1
1083 drvoprerađivačka industrija      1
1084 dry biomass of seedlings      1
1085 dry mass      1
1086 drying period      2
1087 Dryocosmus kuriphilus      2
1088 državna financijska potpora šumarstvu      1
1089 dubinsko snimanje      1
1090 duboka sadnja      1
1091 Dudov svilac (Bombix mori)      1
1092 due diligence      1
1093 dugotrajno      1
1094 duljina korijena      1
1095 duljina odgriženog dijela izbojka      1
1096 duljina tuljca      1
1097 Dunav      2
1098 duration of development stages      1
1099 dušik      3
1100 dužine sortimenata      2
1101 dvodomna      1
1102 dvopapkar      1
1103 dvoulazne tablice obujma      1
1104 dvoulazne volumne tablice      1
1105 Đurđevački pijesci      2
1106 EA 300      2
1107 early and late ecotypic forms      1
1108 Eastern Slavonia      1
1109 eban (crni hrast odležao u zemlji)      1
1110 Eco-labele      1
1111 Eco-labels      1
1112 ecological characteristic      1
1113 ecological conditions      1
1114 ecological conditions of the site      1
1115 ecological conditions.      1
1116 ecological divergence      1
1117 ecological factors      1
1118 ecological indicators      1
1119 ecological indicatory values      1
1120 ecological label (eco-label)      1
1121 ecological network      1
1122 ecological niche      1
1123 ecological production      1
1124 ecology      3
1125 ECOLURE      2
1126 Economic achievements      1
1127 economic activities in Croatia      1
1128 economic changes      1
1129 economic changes in forestry      1
1130 Economic development      2
1131 economic importance      1
1132 economic orientation      1
1133 Economic policy      1
1134 economic silk production      1
1135 economics of forest resources      1
1136 economics of natural resources      1
1137 economy inspection      1
1138 ecosystem      2
1139 ecosystems      1
1140 ecotypes      1
1141 ecotypic variation      1
1142 ectomycorrhiza      2
1143 ectomycorrhizal fungi      1
1144 edafski uvjeti      1
1145 Eddy covariance method      1
1146 edible      1
1147 edible mushrooms      1
1148 educating personnel      1
1149 education      1
1150 educational technology      1
1151 edukacija      1
1152 edukacija vatrogasaca      1
1153 edukativni panoi      1
1154 efektivni broj klonova      1
1155 effective clone number      1
1156 Effectiveness Study of Primary Forest Road Traffic Infrastructure      1
1157 effects of thinning      1
1158 efficacy      1
1159 efficiency      3
1160 egzote      2
1161 ekologija      4
1162 ekološka divergencija      1
1163 ekološka karakteristika      1
1164 ekološka mreža      1
1165 ekološka niša      1
1166 ekološka proizvodnja      1
1167 ekološka stabilnost      1
1168 ekološkai fitogeografska analiza      1
1169 ekološke i socijalne funkcije      1
1170 ekološke indikatorske vrijednosti      1
1171 ekološke orijentacije      1
1172 ekološke značajke      1
1173 ekološki činitelji      1
1174 ekološki indikatori      1
1175 ekološki osjetljivo      1
1176 ekološki problemi      1
1177 ekološki uvjeti.      1
1178 ekološko-gospodarske značajke      1
1179 ekonomija      1
1180 ekonomika prirodnih resursa      1
1181 ekonomika svilarenja      1
1182 eko­nomika šumarstva      2
1183 ekonomika šumskih resursa      1
1184 ekonomske promjene u šumarstvu      1
1185 ekosustav      2
1186 ekosustavi      1
1187 ekotipska varijabilnost      3
1188 ekoznak      1
1189 eksperimentalni laboratorij      1
1190 eksperimentalni požari      1
1191 eksploatacijska polja      1
1192 ekstrakcija      1
1193 ektomikoriza      2
1194 ektomikorizne gljive      1
1195 elaborat održavanja šumskih cesta      1
1196 Elaborat učinkovitosti primarne šumske prometne infrastrukture      1
1197 electric radiator      1
1198 electrical resistance of cambial zone      1
1199 elektrana      1
1200 električna energija      1
1201 električni otpor kambijalne zone      1
1202 električno grijalo      1
1203 elemental analyser      1
1204 elementarni anlitaor      1
1205 elementi ocjene trofeja      1
1206 elm      1
1207 embiotenija      1
1208 embryo      2
1209 Emisije SO2      1
1210 EN 1316-1      2
1211 endemic species      1
1212 endemna vrsta      1
1213 Endosperm in development      1
1214 enegrija klijavosti i klijavost      1
1215 energetika      1
1216 energetska korisnost      1
1217 energetska vrijednost      1
1218 energija      6
1219 energijska tranzicija      1
1220 energy      3
1221 energy benefit      1
1222 energy production      1
1223 energy scenario      1
1224 Energy transition      1
1225 energy value      2
1226 ensemble classifiers; forest stands; site qualities.      1
1227 entomofilna      1
1228 Entomopatogena gljiva      1
1229 entomophilic      1
1230 entrepreneurship      3
1231 Entwicklung      1
1232 environment      2
1233 environment protection      2
1234 environmental protection      4
1235 environmentally sound      1
1236 enzyme phenylalanine-ammonium liase      1
1237 epidop­tera      1
1238 epikutikularni vosak elektronska mikroskopija (SEM).      1
1239 epoksidna smola      1
1240 epoxy resin. Collection of works      1
1241 equalization functions.      1
1242 equilateral spiral      1
1243 equipment for training bird of prey.      1
1244 Erannis defoliaria      1
1245 ergonomics      4
1246 ergonomija      4
1247 Erico-Fagetum      1
1248 eroded terrain recoveri      1
1249 erodiranje tjemena      1
1250 erosion      1
1251 erozija      1
1252 erozija tla      1
1253 esencijalni elementi      1
1254 essential elements      1
1255 essential oils      1
1256 establishment rate      1
1257 estate      1
1258 estetski izgled šume      1
1259 estimated value of forests      1
1260 estimation      1
1261 estimation of distance      1
1262 estimation precision      1
1263 etat      1
1264 etat međuprihoda      1
1265 eterična ulja      1
1266 EU ETS scheme      1
1267 EU ETS shema      1
1268 EU FLEGTAction plan      1
1269 EU FLEGTAkcijski plan      1
1270 eucalyptus plantations      1
1271 EUFORGEN      2
1272 EUFORGEN Networks      1
1273 euglej      1
1274 eukaliptusove plantaže      1
1275 Euphorbio palustris-Crataegetum nigrae      2
1276 Eurasian lynx      1
1277 Eurasion lynx      1
1278 euroazijski ris      2
1279 Europa      1
1280 Europe      1
1281 Europe Slovenia      1
1282 European ash (Fraxinus angustifolia Vahl.)      1
1283 European beaver (Castor fiber L.)      1
1284 European beech      5
1285 European brown bear (Ursus arctos)      1
1286 European larch      1
1287 european yew - tree      1
1288 Europska crna topola      1
1289 europska tisa      1
1290 Europski ariš      1
1291 europski ariš (Larix deeidua Mili)      1
1292 europski dabar (Castor fiber L.)      1
1293 europski smeđi medvjed (Ursus arctos)      1
1294 Eutric Rankers      1
1295 Eutrični ranker      1
1296 evaluation model      2
1297 evaluation of beneficial functions of forests and evaluation of forests.      1
1298 evaluation of natural resources      1
1299 even-aged beech stands      2
1300 evenaged stands      1
1301 evergreen      1
1302 evergreen oak      2
1303 excange value      1
1304 exchangeable development      1
1305 exhibit      1
1306 Exhibitions      1
1307 existing state      1
1308 experimental fires      1
1309 Experimental Laboratory      1
1310 experimental plot B bare ground      1
1311 exploitation      1
1312 exploitation fields      1
1313 Exports and Imports      1
1314 exposure      3
1315 FACE      1
1316 FACE facility      1
1317 facilitation      1
1318 factors to vertical terrain corrections      1
1319 Faculty of Forestry Zagreb      1
1320 Fagus L.      2
1321 Fagus silvatica      1
1322 Fagus sylvatica      4
1323 Fagus sylvatica L.      2
1324 Fairs      1
1325 faktori staništa      1
1326 falconer equipment      1
1327 falconry equipment      1
1328 falconry techniques      1
1329 Fallow deer      2
1330 false beech heartwood      1
1331 Fang      1
1332 FAO      1
1333 farmer cables      1
1334 farmer vitla      1
1335 Fast Furier method      1
1336 Fast Furier metoda      1
1337 fauna      6
1338 faunalni drift      1
1339 favourable conservation status      2
1340 Faza - II      1
1341 Faza - III; Radne grupe (Networks)      1
1342 faza isključivanja stabala      1
1343 FBP sustav      1
1344 FBP System      1
1345 felled stemwood      1
1346 felling and processing      1
1347 felling and processing of wood assortments      1
1348 felling control      1
1349 felling cycle      1
1350 felling thinning volume      1
1351 female roe deer      1
1352 fenilalanin-amonijeve lijaze      1
1353 fenofaze      1
1354 fenologija      6
1355 fenologija listanja      1
1356 fenološka motrenja      2
1357 fenološka opažanja      2
1358 fenotipska plastičnost.      1
1359 fenotipska stabilnost      1
1360 fenotipska varijabilnost      1
1361 feromonske klopke      5
1362 feromonski mamac      1
1363 feromonski raspršivači      1
1364 fertility      1
1365 Festuco drymeiae-Abietetum ass. nova      2
1366 Feulgen squash method      1
1367 Feulgen squash metoda      1
1368 Fibonaccijev niz      1
1369 fictional rotation      1
1370 field elm      1
1371 field plot      1
1372 fiksiranje dušika      1
1373 fiktivna ophodnja      1
1374 Final consumption wood products industries      1
1375 final cut      1
1376 Final use of wood products industry      1
1377 finalna prerada drva      1
1378 financial resources      1
1379 financijska politika      1
1380 fine forest fuel      1
1381 Finland      1
1382 fino šumsko gorivo      1
1383 Finska      1
1384 fir      3
1385 fire      3
1386 fire behavior      1
1387 fire behaviour      1
1388 fire fighting equipment      1
1389 Fire history      1
1390 fire line      1
1391 fire lines      1
1392 fire lines with elements of roadways      1
1393 fire modeling systems      1
1394 Fire Weather Index      3
1395 fire.      1
1396 fire-climate regions      1
1397 fire-climate regions.      1
1398 fire-fighting plane ("kanader") and demon      1
1399 firemen education      1
1400 fire-risk      1
1401 fires      2
1402 first and second order histograms      1
1403 first finding      1
1404 first record      1
1405 first records      1
1406 fishing      1
1407 fitocenologija      3
1408 fitocenološka nomenklatura i klasifikacija      1
1409 fitocenološka snimka      1
1410 fitocenološke jedinice      1
1411 fitocenološke značajke      1
1412 fitocenoza      1
1413 fitogeografsko raščlanjenje      1
1414 fitohormones      1
1415 fitohormoni      1
1416 fitomasa      1
1417 fitoplazme      2
1418 fitoremedijacija      3
1419 fitosanitarne mjere      1
1420 fitosanitarni pregled      1
1421 fitosanitarni sustav      1
1422 fizička svojstva      1
1423 fizičke i mineralne značajke tla      1
1424 fizičko opterećenje      1
1425 fizika      1
1426 fizikalna i mehanička svojstva drva abonosa      1
1427 fizikalna i mehanička svojstva recentne hrastovine      1
1428 fizikalna svojstva      1
1429 fiziologija sjemena      1
1430 fiziološki parametri      1
1431 flammability      2
1432 flammable material      1
1433 flight activity      1
1434 flight dynamics      1
1435 flood      1
1436 flood control      1
1437 floodplain forest      2
1438 floodplain forests      1
1439 flora      10
1440 flora content      1
1441 floral composition      4
1442 floral elements      1
1443 floristic composition      1
1444 floristička struktura      1
1445 florni elementi      2
1446 florni sastav      7
1447 Flowering Ash      1
1448 flowing down trunk      1
1449 flushing      1
1450 fluvisol      2
1451 F-O and »K-k« »Manage-project«      1
1452 F-O i »K-k«      1
1453 foliar threatment      1
1454 folijarna aplikacija      1
1455 food      1
1456 forces of resistance to growth      1
1457 Forcing      1
1458 Foreign timber trade      1
1459 forest      5
1460 Forest Administration "Viševica"  Rijeka      1
1461 Forest Administration Bjelovar.      1
1462 Forest Administration Delnice      1
1463 Forest Administration Požega      1
1464 forest and water ecosystems      1
1465 forest and wildlife management      1
1466 forest area      1
1467 forest association      1
1468 forest assortments      1
1469 forest biomass      1
1470 forest certification      1
1471 forest communities      3
1472 forest community of beech and fir      1
1473 forest contractors      1
1474 Forest cover      1
1475 forest cultures      3
1476 forest damage      1
1477 forest damage.      1
1478 forest development strategy      1
1479 forest dieback      1
1480 forest economics      2
1481 forest ecosystem      1
1482 forest ecosystem services      1
1483 forest ecosystems      1
1484 forest edges      1
1485 Forest education      1
1486 forest enterprise      1
1487 forest environments      1
1488 forest estate      1
1489 Forest exploitation      1
1490 forest fee      1
1491 forest fire      4
1492 Forest Fire Prevention      1
1493 forest fire prevention roads      1
1494 forest fire protection      1
1495 forest fires      6
1496 forest floor      3
1497 forest gaps      1
1498 Forest genetic resources      1
1499 Forest Genetic Resources Programme      1
1500 Forest Genetics resaurces      1
1501 forest habitat      2
1502 forest history      1
1503 forest interest rate      1
1504 forest interest rate (forest annuity)      1
1505 forest inventory      6
1506 forest landlords      1
1507 forest lands      2
1508 forest laws      1
1509 forest Macelj      1
1510 forest machines      1
1511 forest management      6
1512 forest manage­ment      1
1513 Forest management plan      1
1514 forest management planning      3
1515 forest management resystematization      1
1516 forest of high silvicultural form      1
1517 Forest operations      2
1518 forest owners’ cooperation      1
1519 forest policy      4
1520 forest privatization      1
1521 forest products      1
1522 forest protection.      1
1523 Forest rails      1
1524 forest regeneration      1
1525 forest reproductive material      1
1526 forest resource      1
1527 forest resources      2
1528 forest road      3
1529 forest roads      4
1530 forest seedlings      1
1531 forest seeds      1
1532 forest soil      4
1533 forest soil stabilization      1
1534 forest soils      1
1535 forest tending      3
1536 forest timber product      1
1537 forest tracks      1
1538 forest transport systems      1
1539 Forest transportation      1
1540 forest trees      1
1541 forest user´s unit      1
1542 forest utilization      1
1543 forest value      2
1544 forest value assessment      1
1545 forest vegetation      4
1546 forest woody assortments      1
1547 forest work      1
1548 forest worker      1
1549 forest Žutica      1
1550 forest-based industries      1
1551 Forested Areas      1
1552 forestry      17
1553 Forestry and forest policy      1
1554 forestry biomass      2
1555 forestry company      1
1556 forestry contractors      1
1557 forestry development      1
1558 forestry disciplines      1
1559 forestry legislative      1
1560 Forestry Museum in Krasno      1
1561 forestry occupation      1
1562 forestry operation      2
1563 forestry policy      1
1564 Forestry school Karlovac      1
1565 forestry work      1
1566 forests      6
1567 forests measuring      1
1568 forests stand      1
1569 formation of forest associations      1
1570 forming pioneer stands      1
1571 formiranje pionirskih sastojina      1
1572 formiranje šumskih zajednica      1
1573 Forsterferuf      1
1574 Forsythia      2
1575 forvarder      1
1576 forwarder      1
1577 fosfor      3
1578 fotointerpretacijski ključ      2
1579 fotosintetičke osobine lista      1
1580 fotosintetski pigmenti      1
1581 fotosinteza      2
1582 Fraxino orni-Quercetum ilicis      2
1583 Fraxinus angustifolia      2
1584 Fraxinus angustifolia Vahl      2
1585 Fraxinus excelsior      2
1586 Fraxinus L.      2
1587 Freilassung      1
1588 frost-crack      1
1589 fruit      1
1590 fruit morphology      1
1591 Fruit set      1
1592 fruits      1
1593 FSC logo      2
1594 fuel load      1
1595 Fuel modeling      1
1596 fuel types      2
1597 fuel wood.      1
1598 functions for determination      1
1599 fungal entomopathogen      1
1600 fungal pathogen      1
1601 fungal spores      1
1602 fungal-like organisms      1
1603 fungicid      1
1604 fungicide      1
1605 fungicides      1
1606 fungicidi      1
1607 fungus      2
1608 funkcije tražnje      1
1609 funkcije upravljanja: planiranje      1
1610 funkcije za izjednačenje      1
1611 funkcionalne skupine mikroorganizama u tlu      1
1612 furniture manufacturing      1
1613 fuzija snimki      1
1614 g.j. "Česma"      1
1615 G.J. "Žutica"      1
1616 Galio odorati-Fagetum sylvaticae      2
1617 galls      1
1618 Game      2
1619 game breeding enclosure Kunjevci      2
1620 Game enclosure      1
1621 game loss      1
1622 games      1
1623 gap      1
1624 garden in the cloister      1
1625 GC      2
1626 GC/MS      2
1627 Gehörn      1
1628 gene diversity      1
1629 gene pool      1
1630 General Directorate of Forestry      1
1631 generalized model      1
1632 genetic analysis      1
1633 genetic differentiation      1
1634 genetic diversity      3
1635 genetic diversity and diff erentiation      1
1636 genetic gain      1
1637 genetic origin      1
1638 genetic parameters      1
1639 genetic polymorphism      1
1640 genetic structure      1
1641 genetic test      1
1642 genetic variability      1
1643 genetic variation      1
1644 genetički test polusrodnika      1
1645 genetska analiza      1
1646 genetska diferencijacija      1
1647 genetska dobit      1
1648 genetska raznolikost      3
1649 genetska raznolikost i diferencijacija      1
1650 genetska raznolikost.      1
1651 genetska struktura      1
1652 genetska varijabilnost      2
1653 genetski diverzitet      1
1654 genetski parametri      1
1655 genetski polimorfizam      1
1656 genetsko porijeklo      1
1657 genofond      1
1658 genotype × environment interaction      1
1659 geocoding      1
1660 geografske i reljefne značajke      1
1661 geografski informacijski sustav      3
1662 geografsko porijeklo      1
1663 geographic information system      1
1664 Geographic Information System.      1
1665 geographic information systems      1
1666 geographic origin      1
1667 Geographical and relief characteristics      1
1668 geographical features      1
1669 Geographical Information System      1
1670 geokodiranje      1
1671 geomorfologija      1
1672 geomorphology      1
1673 geosintetici      1
1674 geostatistics      1
1675 geostatistika      1
1676 GeoWEPP      1
1677 GeoWEPP)      1
1678 germinability      1
1679 germinated seed      1
1680 germination      2
1681 GFIS      1
1682 GIS      16
1683 GIS (Geografski informacijski sustav)      1
1684 GIS (Geographic Information System)      1
1685 glavna sastojina      1
1686 glavne vrste drveća      1
1687 Global change      1
1688 global climate changes      1
1689 globalizacija      1
1690 globalizacija u Hrvatskoj      1
1691 globalization      1
1692 globalization in Croatia      1
1693 globalna promjena      1
1694 globalne klimatske promjene      1
1695 glodavci      1
1696 gljiva      2
1697 gljivama slični organizmi      1
1698 gljivični patogen      1
1699 gnojidba      1
1700 GNSS      2
1701 godišnji sječivi prihod      1
1702 golosjemenjače      1
1703 gora i planina      1
1704 gorivi materijal      1
1705 gorivost      1
1706 Gorska Hrvatska      1
1707 Gorski kotar      3
1708 gorsko područje      1
1709 gorsko reljefno područje      1
1710 Gorsko-kotlinska Hrvatska      1
1711 gospodarene bukve šume      1
1712 gospodarenje      6
1713 gospodarenje šumama      1
1714 gospodarenje šumama i lovištima      1
1715 gospodarska depresija      1
1716 gospodarska inspekcija      1
1717 gospodarska jedinica      1
1718 gospodarska jedinica "Bastajske šume-Krivaja-Klisa      1
1719 gospodarska politika      1
1720 Gospodarska postignuća      1
1721 gospodarska vrijednost šume      1
1722 gospodarske djelatnosti RH      1
1723 gospodarski razredi      1
1724 Gospodarski razvitak      2
1725 gospodarski značaj – učinci      1
1726 gospodarski značaj oštećenih stabala      1
1727 gospodarsko usmjerenje      1
1728 gospodarstvo      1
1729 GPS      2
1730 GPS and GIS      1
1731 GPS i GIS      1
1732 grad Zagreb      1
1733 gradacija      2
1734 gradation      1
1735 Gradiaton      1
1736 gradski park      1
1737 granatiranje      1
1738 granica zone totalnog sušenja      1
1739 graničice      1
1740 granična linija      1
1741 granične vrijednosti      2
1742 granulometrijski sastav tla      1
1743 grass      1
1744 GRASS GIS      2
1745 grasses      1
1746 grazing      1
1747 Grčka      1
1748 Greece      1
1749 greenhouse gases      1
1750 Greenwich      1
1751 grey alder (Alnus incana)      1
1752 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">Grey partridges Perdix perdix L.      1
1753 grinders      1
1754 grivasta ovca      1
1755 grivasti skakač      1
1756 grm      1
1757 grmlje      5
1758 Gross domestic product      1
1759 ground and flood water      1
1760 ground and surface water monitoring      1
1761 ground water      1
1762 groundwater      4
1763 group decision making      1
1764 group-selection cutting      1
1765 Growing stock      7
1766 growth      10
1767 growth and increment      2
1768 growth equation      1
1769 growth forces      1
1770 growth forces and suppressed forces      1
1771 growth of mean stand diameter      1
1772 growth of tree breast diameter and crown diameter      1
1773 grupno odlučivanje      1
1774 gubar      2
1775 gubar (Lymantria dispar L.)      1
1776 gubici      1
1777 gubici divljači      1
1778 gubici tla      1
1779 gubitak mase      1
1780 Guide curve method      1
1781 guljač kore koji se montira na motornu pilu      1
1782 gusjenica      1
1783 gustoća      2
1784 gustoća drva      3
1785 gustoća populacije      4
1786 gustoća primarne šumske prometne infrastrukture      1
1787 gustoća u standardno suhom stanju      1
1788 Gymnosperms      1
1789 gypsy moth      2
1790 gypsy moth (Lymantria dispar L.)      1
1791 habitat      8
1792 habitat factors      1
1793 habitat map      1
1794 habitat suitability      1
1795 habitat type      2
1796 Habitat. Posavina      1
1797 habitats of yew in mountain Papuk situated in Nature park Papuk      1
1798 halbsib-progeny tests.      1
1799 half-sib potomstvo      1
1800 half-sib progenies      1
1801 Haljevo forest      1
1802 Hamamelis      2
1803 hantaviruses      1
1804 hantavirusi      1
1805 hard ticks      1
1806 hardwood      1
1807 hardwood-broadleaf species      1
1808 harvest scheduling      1
1809 harvester      8
1810 harvesteri i procesori      1
1811 Hauling and transportation of timber      1
1812 haustorij      1
1813 haustorium      1
1814 hazardous waste      1
1815 health      2
1816 health and safety      1
1817 health status      1
1818 health status category of stand      1
1819 health tourism      1
1820 heat transfer.      1
1821 heat treatment (HT)      1
1822 heavy metals      2
1823 heavy thinning      1
1824 height      2
1825 height and height increment      1
1826 height and root collar diameter      1
1827 height and volume growth      1
1828 height growth      5
1829 height increment      2
1830 height of sprout      1
1831 Helleboro nigri-Piceetum      1
1832 Hemiptera      4
1833 herbaceous plants      1
1834 herbaceous species of the forest edge      1
1835 herbicid      1
1836 herbicide      1
1837 herbicides      1
1838 herbicidi      1
1839 Hercegovina      1
1840 hereditary basis      1
1841 heredity      1
1842 heretability      1
1843 heritability      1
1844 Herzegovina      1
1845 Hibiscus      2
1846 hibridi      1
1847 Hibridna platana (Patanus x acerifolia)      1
1848 hidrologija      1
1849 hidrološka uloga      2
1850 hidromeliorativni zahvati      1
1851 hidropedološke karakteristike      1
1852 hidrotehničke mjere      1
1853 high forest      1
1854 hilly area      1
1855 hind body weight      1
1856 hiperforezija      1
1857 hiperparazitoid      2
1858 Hippophaë rhamnoides      2
1859 Hippophao-Berberidetum      2
1860 Histiostoma piceae      2
1861 Histiostoma ulmi      1
1862 Histiostomatidae      3
1863 histogrami prvoga i drugoga reda      1
1864 historical development      1
1865 historical outbreaks      1
1866 historical presentation      1
1867 historical value      2
1868 history of forestry      1
1869 history of HŠD      1
1870 hlapljive komponente      1
1871 Hohenadel´s method      1
1872 Hohenadlova metoda      1
1873 hollow-horned animal      1
1874 Homeland war      1
1875 homogenizacija      1
1876 homogenization      1
1877 horn length      1
1878 Hornbeam hop      1
1879 Hornbeam oriental      1
1880 horns      1
1881 horse chestnut      2
1882 horse chestnut protection      1
1883 horticultural elements      1
1884 horticul­tural value      2
1885 hortikulturna vrijednost      2
1886 hortikulturni elementi      1
1887 host      1
1888 host plants      1
1889 hosts      2
1890 hrana      1
1891 hranidba      1
1892 hranljiva      1
1893 hrast      3
1894 hrast crnika      1
1895 hrast crnika (Quercus ilex)      2
1896 hrast crnike      1
1897 hrast kitnjak      6
1898 hrast kitnjak (Quercus petraea L)      1
1899 hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.)      1
1900 hrast lužnjak      34
1901 hrast lužnjak (Quercus robur L)      1
1902 hrast lužnjak (Quercus robur L.)      2
1903 hrast lužnjak (Quercus robur) živi pijesci      1
1904 hrast medunac      3
1905 hrast medunac (Quercus pubescens)      1
1906 hrast oštrika      1
1907 hrast sladun      1
1908 hrastov ponik      2
1909 hrastova oblovina      1
1910 hrastova pepelnica      1
1911 hrastove šume      1
1912 hrastovi županije bjelovarske      1
1913 hrastovina      1
1914 Hrvatska      47
1915 Hrvatska – Dalmacija      1
1916 hrvatska flora      1
1917 hrvatska kuna      1
1918 Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999      2
1919 Hrvatska vojna granica      1
1920 Hrvatska.      6
1921 Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995      1
1922 Hrvatske šume d.o.o      1
1923 Hrvatske šume d.o.o.      4
1924 Hrvatske šume d.o.o. Zagreb      1
1925 Hrvatski udio      1
1926 Hrvatsko Podunavlje      1
1927 Hrvatsko povjerenstvo za topolu      1
1928 HTRS96/TM      2
1929 human protection      1
1930 human resources in forestry      1
1931 humic acids      1
1932 huminske kiseline      1
1933 humizacija      1
1934 humofluvisol      2
1935 humus      3
1936 Hungavit      2
1937 hunt      1
1938 hunters      4
1939 hunting      6
1940 Hunting and fishing      1
1941 hunting area      1
1942 hunting associations      1
1943 hunting club rules      1
1944 hunting district      2
1945 hunting ground      1
1946 hunting ground biological casualties      1
1947 hunting grounds      1
1948 hunting illustration      1
1949 Hunting Management      2
1950 hunting society      1
1951 hunting-demographic intensity      1
1952 hunting-geographic intensity      1
1953 Hvar      2
1954 hvatanje      1
1955 hvatanje dabra      1
1956 hybrids      1
1957 hydrological role      2
1958 hydrology      1
1959 hydro-melioration treatments      1
1960 hydro-technical interventions      1
1961 hydro-technical measures      1
1962 Hymenoptera      4
1963 Hymenoptera: Platygastridae      2
1964 hyperparasitoid      1
1965 hyperphoresy      1
1966 ICP Forests      6
1967 identifikacija.      1
1968 iglice      1
1969 IGRs      1
1970 II-G-10      2
1971 II-G-20      2
1972 ilegalni odstrel      1
1973 ilirske vrste      1
1974 illegal felling      1
1975 illegal killing      1
1976 Illegal timber trade      1
1977 ilovača      1
1978 image fusion      1
1979 imela      2
1980 imidaclopride      1
1981 imidakloprid      1
1982 imovna općina      2
1983 impact      1
1984 impacts of silvicultural measures      1
1985 implementation of H1 and H2      1
1986 improvement by selfing      1
1987 improving management practices      1
1988 in situ and ex situ methods      1
1989 in situ i ex situ metode      1
1990 in utero      2
1991 incomplete development      1
1992 increase in growth      1
1993 increment      5
1994 Increment and cut      1
1995 increment and quality      1
1996 increment percentage      1
1997 indeks lisne povr šine      1
1998 indeks raznolikosti.      1
1999 Indeks relativnog sadržaja klorofila u lišću      1
2000 indeks zaraze      1
2001 indeksi diverziteta      1
2002 indeksi točnosti      1
2003 indeksne vrijednosti bukovih stabala      1
2004 index of infestation      1
2005 index values of common beech trees      1
2006 indicators      2
2007 indicators of productivity      1
2008 indices about forests      1
2009 Indigobush      2
2010 Indigobush bioproductivity      2
2011 Indigofera      2
2012 Industrial Round Timber in the Rough      1
2013 industrija      1
2014 industrija celuloze i papira      1
2015 industrije bazirane na sektoru šumarstva      1
2016 Industrijsko oblo neobrađeno drvo      1
2017 inercepcija      1
2018 inferencijalna statistika      1
2019 inferior and superior model trees      1
2020 infestation      2
2021 infestation intensity      1
2022 infiltracija      1
2023 infiltration      1
2024 inflammability and combustibility of fuel types      2
2025 informacijski sustav      1
2026 Information Means and State of Croatian Forests.      1
2027 information system      1
2028 information system model      1
2029 informiranost      1
2030 infracrvene kolorne (ICK) aerosnimke      2
2031 infrared digital orthophoto(DOP)      1
2032 innovations in forestry      2
2033 Innovativeness      2
2034 inovacije u šumarstvu      2
2035 inovativnost      2
2036 input-output analiza      1
2037 input-output analyses      1
2038 insect      3
2039 insect growth regulators      1
2040 insect pests      2
2041 insecticide      1
2042 insecticides      1
2043 insects      1
2044 insekticid      1
2045 insekticidi      1
2046 insolacija      1
2047 insolation      1
2048 integral management with ecosystems in space      1
2049 integralno gospodarenje ekosustavima u prostoru      1
2050 integrated forest protection      1
2051 integrated timber protection      1
2052 integrirana zaštita oblovine      1
2053 integrirana zaštita šuma      1
2054 intelektual no vlasništvo      1
2055 intellectual ownership      1
2056 intensity and forms of dieback pedunculate oak      1
2057 intensity of infection      2
2058 intensity of infestation      3
2059 intensive      1
2060 intenzitet fotosinteze      1
2061 intenzitet i oblici sušenja hrasta lužnjaka      1
2062 intenzitet prorede      1
2063 intenzitet zaraze      6
2064 inter- and intrapopulation variability.      1
2065 interakcija genotip × okolina      1
2066 interception      1
2067 interest associations      1
2068 interlaboratory testing      1
2069 international standards      1
2070 Internet      3
2071 internetske usluge      1
2072 interpopulation and intrapopulation variability      1
2073 intesivelly thinning      1
2074 intra- and interpopulation variability      1
2075 Intraclonal and interclonal variability      1
2076 intraclonal variability      1
2077 intrapopulation and interpopulation variability      1
2078 introduction      3
2079 introdukcija      6
2080 introgresija      1
2081 invasive pest      1
2082 invasive species      9
2083 invasive trees      1
2084 invazivna vrsta      3
2085 invazivne drvenaste vrste      1
2086 invazivne vrste      5
2087 invazivni štetni organizam      1
2088 invazivni štetnik      1
2089 inventarisation of woody plants      1
2090 inventarizacija dendroflore      1
2091 inventarizacija drveća i grmlja      1
2092 inventura      1
2093 inventura šuma      3
2094 investments      1
2095 injuries at work      1
2096 IPGRI      1
2097 Ips typographus      2
2098 iptera      1
2099 iskoristavački pokazatelj      1
2100 iskorišćivanje šuma      1
2101 iskorištavanje šuma      2
2102 Iskorištavanje šuma kao uzgojna njega sastojina      1
2103 iskorištenje      2
2104 iskorištenje drvnog obujma stabala      1
2105 island Mljet      1
2106 islands      1
2107 ISO 11277      1
2108 isoenzyme      1
2109 isoenzymes      1
2110 ispitivanje      2
2111 ISPM 15      4
2112 ispuštanje      1
2113 ispuštanje dabra      1
2114 ISTA pravila      1
2115 ISTA rules      1
2116 istacio-Juniperetum phoeniceae      2
2117 Istočna Slavonija      1
2118 Istra      2
2119 Istra (Hrvatska)      1
2120 istraživanja      1
2121 istraživanje tržišta      1
2122 Istria      1
2123 Italian oak      2
2124 ITS2 regije      1
2125 ITS2 region      1
2126 Ivanščica      3
2127 Ixodidae      2
2128 izbojci      1
2129 izgorena površina      1
2130 izložak (eksponat)      1
2131 Izložbe-sajmovi      1
2132 izloženost      3
2133 izlučenje      1
2134 izlučivanje sastojina      2
2135 izmjene i dopune formule ClC-a      1
2136 izmjera šuma      3
2137 izmjera šumskog drveća      1
2138 iznošenje drva      1
2139 izoenzimi      8
2140 izoenzymes      1
2141 izrada i privlačenje drva      1
2142 izravno i difuzno svjetlo      1
2143 Izvanredna stanja      1
2144 izvješće eksperata iz Kanade      2
2145 izvješćivanje      1
2146 izvoditelji šumskih radova      2
2147 izvođenje šumskih radova      1
2148 Izvoz i Uvoz      1
2149 jablan      1
2150 Jadran      1
2151 jadranski otoci      1
2152 jadransko područje      1
2153 Jagdausstellungen      1
2154 jajnici      1
2155 jaka oštećenost krošanja depozicija olova      1
2156 jake prorjede      1
2157 Japage      2
2158 jarebica kamenjarka – grivna      1
2159 Jarebica kamenjarka grivna      1
2160 jasen      1
2161 jasen (Fraxinus ExcelsiorL.)      1
2162 Jasminum      2
2163 javni šumarski instituti      1
2164 javno mišljenje      1
2165 javno podsticanje šumarstva      1
2166 jedinstvena metoda      1
2167 jedinstveni model      1
2168 jednadžbe rasta      1
2169 jednakokutna spirala      1
2170 jednodobne bukove sastojine      2
2171 jednodobne regularne sastojine      1
2172 jednodobne sastojine      1
2173 jednodobno gospodarenje      1
2174 jednogodišnje sadnice      1
2175 jednospolna      1
2176 jela      6
2177 jela obična      1
2178 jela.      1
2179 Axis%20axis) STYLE="text-decoration:none">jelen aksis (Axis axis)      1
2180 jelen aksis (Axis axis Erx.)      1
2181 jelen fratar      1
2182 Jelen lopatar      1
2183 jelen obični      3
2184 jelen obični (Cervus elaphus)      1
2185 jelovina (Abies alba Mill)      1
2186 jelovina (Abies alba Mill.)      1
2187 jestiva      1
2188 jestive gljive      1
2189 Joinery and Cabinet making      2
2190 joint- stock company in forestry      1
2191 Josip Ettinger      2
2192 Journal of Forestry      1
2193 journal Šumarski list (Forestry Journal)      1
2194 Juglans L.      2
2195 Juglans nigra      1
2196 jugoistočna Europa      1
2197 juniper      1
2198 jura      1
2199 juvenilno drvo      1
2200 Južna Afrika      1
2201 Južna/Srednja Europa      1
2202 kadmij      1
2203 kadrovi u šu­marstvu      1
2204 kakvoća      1
2205 kakvoća drvnih sortimenata      1
2206 kakvoća stabala      1
2207 kalabrijski bor      1
2208 kalij      2
2209 Kalnik      2
2210 Kalnik forest      1
2211 kamenolom Očura II      1
2212 kamenjarka.      1
2213 kanader i demon      1
2214 Kanadski sustav ocjene opasnosti od šumskog požara (CFFDRS)      1
2215 Kappa statistika      1
2216 karakteristike mikrolokaliteta.      1
2217 karantenski štetnik      1
2218 karbonatnenaslage      1
2219 kariotip      1
2220 karst      3
2221 karst phenomena      1
2222 karta staništa      1
2223 karta šumskih zajednica      1
2224 karte      1
2225 kartiranje šumskog drveća      1
2226 kartografska generalizacija      1
2227 Karyotypes      1
2228 kaštelansko područje      1
2229 katastar      1
2230 katastar vodnih potencijala      2
2231 kategorija zdravstvenoga stanja sastojine      1
2232 kavkaska jela      1
2233 keficijent unutarnjeg rasta      1
2234 kemijska analiza ksilemovog soka      1
2235 kemijski sastav sjemena      1
2236 kemijski sastav tla      1
2237 kemizam biljnog materijala.      1
2238 kermes berry      1
2239 Kermes oak      1
2240 kestenov moljac miner      1
2241 kestenova osa šiškarica      1
2242 key to larvae and protonymphs of Histiostomatidae      1
2243 kitnjak      1
2244 klasična otvorenost      1
2245 klaster analiza      3
2246 klasterska analiza      1
2247 klet      1
2248 klijanci      1
2249 klijanje      1
2250 klijavost      2
2251 klima      6
2252 klima-požarna područja      1
2253 klima-požarna područja.      1
2254 klimatska promjena      1
2255 klimatske karakteristike      1
2256 klimatske promjene      5
2257 klimatski čimbenici      1
2258 klimatski ekscesi      1
2259 klimatski model      1
2260 klimatski scenariji      1
2261 klinalna varijabilnost      1
2262 klizna sredina      1
2263 klon      1
2264 klon topole I-214      1
2265 klonovi      1
2266 klonovi bijele vrbe      2
2267 klonovi stablastih vrba      1
2268 klonovi topola      2
2269 klonovi topole      1
2270 klonska sjemenska plantaža      2
2271 klonske sjemenske plantaže      1
2272 klonski arhivi      1
2273 klonski testovi crnih topola      1
2274 klonski uz.orci      1
2275 klonsko šumarstvo      1
2276 kljove      2
2277 ključ za larve i protonimfe za Histiostomatidae      1
2278 Kodeks fitocenološke nomenklature      1
2279 koeficijent asimetrije i koeficijent spljoštenosti.      1
2280 koeficijent iskorištenosti lovno-demografskog potencijala      1
2281 Koelreuteria      2
2282 količine goriva      1
2283 kolotrag      1
2284 koluvij      1
2285 koljik      2
2286 komparacija stanja za 2009.      1
2287 komparativna analiza      1
2288 komparativna metoda istraživanja      1
2289 kompleksni sustavi      1
2290 kompleksnost      1
2291 kompozitni klasifikator; šumska sastojina; kvaliteta staništa.      1
2292 kompromis      1
2293 Komrčar      2
2294 komuniciranje      1
2295 komunikacijske aktivnosti      1
2296 koncentracija i sadržaj hraniva      1
2297 koncepcija      2
2298 konkretna distribucija prsnih promjera      1
2299 konkretna i teoretska distribucija stabala      1
2300 konsenzus      1
2301 kontejner      1
2302 kontejneri      1
2303 kontejnerski uzgoj      1
2304 kontinentalna Hrvatska      1
2305 kontrola      1
2306 kontrolne pokusne plohe      1
2307 konverzija panjača      1
2308 konzervacija      1
2309 konzervacija vlage      1
2310 konzervacija vlage u tlu      1
2311 Kopački rit      2
2312 kora      1
2313 koranje      1
2314 korelacija      1
2315 korelacijska veza      2
2316 korijen      2
2317 korištenje zemljišta      1
2318 korjenov sustav      1
2319 korološke i fitocenološke značajke      1
2320 korov      1
2321 korovi      1
2322 korovska vegetacija      1
2323 košćela      1
2324 koštunica      1
2325 kovanice      1
2326 krajobraz.      1
2327 krajobrazna raznolikost      1
2328 kramp      1
2329 kraniometrija      1
2330 Krapinsko-zagorska Count      1
2331 Krapinsko-zagorska County      1
2332 Krapinsko-zagorska županija      2
2333 kras      1
2334 Krasno      2
2335 kraška polja      1
2336 kratke ophodnje.      1
2337 kratkorični i dugori­čni granični troškovi (KGT i DGT)      1
2338 kreativnost      2
2339 kreda      1
2340 kriging      2
2341 kriterij kvaliteta      1
2342 kriteriji određivanja gustoće primarne šumske prometne infrastrukture      1
2343 kriteriji za investiranje      1
2344 krivulje indeksa staništa      1
2345 krize      1
2346 kronika      1
2347 krpelj      1
2348 krš      4
2349 krški fenomeni      1
2350 krupno drvo      1
2351 krupnoća žira      2
2352 kružne primjerne plohe      1
2353 kserofitna      1
2354 kukac      3
2355 kukavica      1
2356 kukci      1
2357 kukci potkornjaci      1
2358 kultivari tise      1
2359 kultura      2
2360 kultura crnog bora      1
2361 kulture kratkih ophodnji      2
2362 kulturni pejzaž      1
2363 kulturno povijesna baština      1
2364 Kunstinseln      1
2365 kva liteta sjemena      1
2366 kvalitativno iskorištenje      1
2367 kvalitet      1
2368 kvaliteta      2
2369 kvaliteta mladog naraštaja hrasta lužnjaka.      1
2370 kvaliteta sadnica      2
2371 kvaliteta staništa      1
2372 kvaliteta žira      1
2373 kvaliteta života      1
2374 kvantitativna obilježja      1
2375 kvantitativna svojstva      1
2376 kvantitativno i vrijednosno iskorištenje      1
2377 kvarter      1
2378 laboratorijski uzgoj      1
2379 laboratory rearing      1
2380 land mines      1
2381 land use      1
2382 landed municipality      1
2383 landfill gas      1
2384 landforms      1
2385 Landsat      2
2386 Landsat 7      2
2387 landscape artist      1
2388 landscape design      1
2389 landscape diversity      1
2390 landscape.      1
2391 lapor      1
2392 large wood of Italian oak      1
2393 Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova      1
2394 Laudonov Gaj      4
2395 laurel      1
2396 Law      1
2397 lawn      1
2398 layout of the islet      1
2399 layout proposal      1
2400 leachate      1
2401 leaf area index      1
2402 leaf litter      1
2403 leaf morphology      6
2404 leaf nitrogen dynamic      1
2405 leaf photosynthetic traits      1
2406 leaf third-flush      1
2407 leaf unfolding      1
2408 leafminers      1
2409 legislation      1
2410 legislative      1
2411 Lekenik      2
2412 length of assortment      1
2413 length of the nibbled part of a shoot      1
2414 Lepidoptera      5
2415 Leptoglossus occidentalis      2
2416 Lespedeza      2
2417 level of knowledge.      1
2418 library      1
2419 Liburnian karst      1
2420 Liburnijski krš      1
2421 licenciranje      2
2422 licensing      2
2423 LiDAR      2
2424 life forms      1
2425 lifelong learning      1
2426 light      2
2427 Lika      6
2428 limit values      2
2429 linear correlation      1
2430 linear trend      1
2431 linearna korelacija.      1
2432 linearni trend      1
2433 lines below electro-energetic facilities      1
2434 linoleic acid      1
2435 linoleinska kiselina      1
2436 Liocourt´s distribution      1
2437 Liocourtova distribucija      2
2438 Lisičine      1
2439 Lisičine Arboretum      2
2440 lisni mineri      1
2441 listanje      1
2442 listinac      3
2443 listopadna      1
2444 lisymeters      1
2445 lišće obične bukve      1
2446 lišće perasto      1
2447 litače      1
2448 lithological unit      1
2449 litološka cjelina      1
2450 litter      1
2451 litter mass loss      1
2452 livelihoods      1
2453 lizimetri      2
2454 local community      1
2455 Local population      1
2456 log value yield.      1
2457 log volume yield      1
2458 logger injuries      1
2459 logging      3
2460 logging as sylvicultural care of stands      1
2461 Logging operations      1
2462 logging residue      1
2463 logging strategy      1
2464 logistic regression      1
2465 logistička regresija      1
2466 lokalna zajednica      1
2467 Lokalne populacije      1
2468 London planetree (Patanus x acerifolia)      1
2469 Longe-range      1
2470 longitudinal clearance radius      1
2471 long-term mean values of seasonal severity rating      1
2472 Lonicera      2
2473 lopatar      1
2474 Loranthus europaeus Jacq.      6
2475 losses      1
2476 lov      1
2477 lovac      1
2478 lovačka ilustracija      1
2479 lovačka udruga kotara senjskog      1
2480 lovačke izložbe      1
2481 lovačke udruge      1
2482 Lovački dio izložbe      1
2483 lovci      2
2484 lovište      7
2485 lovni trupčići      2
2486 lovno gospodarenje      2
2487 lovno područje      1
2488 lovno stablo      1
2489 lovno stablo s feromonskim pripravkom      1
2490 lovno-demografski intenzitet      1
2491 lovno-geografski intenzitet      1
2492 lovor      1
2493 Lovran marron      1
2494 lovranski marun      1
2495 lovstvo      4
2496 lovstvo i lovno gospodarenje      2
2497 Lovstvo i ribarstvo      1
2498 low quality and small-sized diameter logs      1
2499 low tree      1
2500 Lower Austria      1
2501 lower tusks      1
2502 lowland      1
2503 lowland forest ecosystems      3
2504 Lowland forests      4
2505 lowland forests of pedunculate oak      1
2506 lowland region      1
2507 low-lying areas      1
2508 lubanja      1
2509 Lumber operations      1
2510 lumber value yield      1
2511 Luzulo-Fagetum sylvaticae      2
2512 lužnjak      2
2513 Lymantria dispar      2
2514 STYLE="text-decoration:none">Lymantria dispar      1
2515 Lymantria monacha      2
2516 Lymantriidae      1
2517 Lyme borreliosis      1
2518 Lymnatria monacha      1
2519 Lynx lynx      2
2520 lysimeters      1
2521 ljetna suša      2
2522 M.Sc.      1
2523 Macedonian oak      1
2524 Maceljsko gorje      2
2525 machine felling      1
2526 machine felling and processing      1
2527 machine´s own resistance power      1
2528 macroclimatic adaptedness      1
2529 macrofungi      1
2530 macroscopic characteristics      1
2531 magistarski rad      1
2532 magnezij      1
2533 Magnolia L.      1
2534 Mahaleb cherry tree      1
2535 maintenance of forest roads      1
2536 makedonski hrast      2
2537 makija      2
2538 makija planike      1
2539 maklen      1
2540 makrogljive      1
2541 makroklima      1
2542 makroklimatska prilagodba      1
2543 makroskopske karakteristike      1
2544 Maksimir Park      2
2545 mala i srednja poduzeća      1
2546 Mala Kapela      1
2547 malati      1
2548 mali alati      1
2549 Malus Mill.      1
2550 mammal      1
2551 man activities      1
2552 managed beech forests      1
2553 management      5
2554 management of      2
2555 management plan      2
2556 management planning      1
2557 management plans      1
2558 management style      1
2559 management unit "Česma"      1
2560 map of forest communities      1
2561 maps      1
2562 maquis      1
2563 maquis of strawberry tree      1
2564 market      3
2565 market relations      1
2566 market research.      1
2567 Marketing of forest and forest industries products and services      1
2568 marketing šumskih i drvnih proizvoda i usluga      1
2569 marking      1
2570 masa košuta      1
2571 masena koncentracija      1
2572 maslinik      2
2573 mass concentration      1
2574 master´s thesis      1
2575 mastic      1
2576 mastic tree      1
2577 mastika      1
2578 matematički modeli      1
2579 matični fond      1
2580 matični supstrat      1
2581 matičnjak plemki      1
2582 matrice prijelaznih vjerojatnosti      1
2583 mature stands      1
2584 maturity dimension      1
2585 Mean breast diameter      1
2586 mean extraction distance      1
2587 mean skidding distance      1
2588 measuring elements      1
2589 measuring procedure      1
2590 mechanical felling      1
2591 mechanical properties of wood      1
2592 mechanized of silvicultural works      1
2593 Mediteran      1
2594 mediteranska vegetacija      1
2595 mediteranske šume      1
2596 mediteransko krško područje      1
2597 Mediterranean      2
2598 Mediterranean karst area      2
2599 mediterranean vegetation      1
2600 medljikovac      1
2601 medunac      1
2602 Medvednica      1
2603 Medvednica Mount      1
2604 Medvednica Nature Park      1
2605 Međimurje      2
2606 međulaboratorijske usporedbe      1
2607 Međunarodne konvencije      1
2608 međunarodne norme      1
2609 Međunarodni lovački savjet (CIC)      1
2610 međupopulacijska i unutarpopulacijska varijabilnost.      1
2611 mehanička svojstava drva      1
2612 mehanička svojstva      1
2613 mehanička svojstva drva      1
2614 mehaničke ozljede i dopunske greške zbog ratnih djelovanja      1
2615 mehanizirana bušilica      1
2616 mehaniziranje uzgojnih radova      1
2617 melioracija      1
2618 melioracija krša      1
2619 melioracijski učinci      1
2620 menadžment      1
2621 menagement klas      1
2622 meningoencefalitis i Lyme borelioza      1
2623 meningoencephalitis      1
2624 merkan-lilizam      1
2625 mesophilous chestnut forests      1
2626 Metcalfa pruinosa      2
2627 meteorological factors      1
2628 meteorološki čimbenici      1
2629 meteorološki indeks požara      2
2630 me­teorološki indeks požara      1
2631 Meteorološki indeks šumskog požara (FWI)      1
2632 method of thinning of regular forest      1
2633 methods      1
2634 metoda najbližih susjeda      1
2635 metoda pokusnih ploha      1
2636 metoda prorede      1
2637 metoda sjemenomjera      1
2638 metoda sjetve      1
2639 metoda tetive      1
2640 metoda tetrazola      1
2641 Metoda vrtložne kovarijance      1
2642 metode      1
2643 metode vrednovanja      1
2644 mezijska bukva      1
2645 mezofilne kestenove šume      1
2646 micoses of needles      1
2647 microbiological characteristics of the soils      1
2648 microclimate      2
2649 microorganism functional groups in the soil      1
2650 microrelief      1
2651 micro-relief      1
2652 microsatelite      1
2653 microsatelites SSR      1
2654 microsatellite markers      1
2655 microsatellites      2
2656 mid- and long-term planning      1
2657 middle breast diameter      1
2658 middle volume of trees      1
2659 middle-aged stand      1
2660 mikocenoza      1
2661 mikoze      1
2662 mikoze iglica      1
2663 mikrobiološke značajke tala      1
2664 mikroelementi      1
2665 mikroklima      2
2666 mikroreljef      1
2667 mikrosateliti      4
2668 mikrosatelitni biljezi      1
2669 mikrosatelitni biljezi SSR      1
2670 Milan Knežević      2
2671 Milan Stribrny      2
2672 mine      3
2673 mineral raw materials      1
2674 mineralne sirovine      1
2675 miniranost      1
2676 mistletoe      3
2677 mišoliki glodavci      1
2678 mitochondrial control region      1
2679 mitohondrijska DNK (mtDNK)      1
2680 mitotske i subkromatidne aberacije      1
2681 mixed and pure stands of beech      1
2682 mixed plantations      1
2683 mjere asimetrije      2
2684 mjereni postupak      1
2685 mjerila      1
2686 mjesečna ocjena žestina      1
2687 mjesto lanjenja      1
2688 mješovita kultura      1
2689 mješovite i čiste sastojine      1
2690 mlada sastojina      1
2691 mladi naraštaj      3
2692 mladik      2
2693 mobile cable crane      1
2694 močenje plodova      1
2695 model      5
2696 model normally      1
2697 model of departmental research      1
2698 model of middle-aged forest      1
2699 model oplemenjivanja      1
2700 model pretvorbe monokultura u šume bliske prirodnim      1
2701 model resornoga istraživanja      1
2702 model sustava informacija      1
2703 model vrednovanja      2
2704 modeli procjene volumena      1
2705 modeli rasta      1
2706 modeling      1
2707 modeliranje      4
2708 Modeliranje goriva      1
2709 Modelling      2
2710 modelna srednjodobna sastojina      1
2711 modelni normalitet      1
2712 modification      1
2713 modificirana Brinkova funkcija      1
2714 modificirana skala      1
2715 modified Brink’s function      1
2716 modified scale      1
2717 modifikacije      1
2718 moesian beech      1
2719 mogućnost razlikovanja      1
2720 moisture content      1
2721 moisture regime      1
2722 molecular diagnostic      1
2723 molecular-biological methods      1
2724 molekularna dijagnostika      1
2725 molekularno-biološke metode      1
2726 monetary value of wood assortments      1
2727 monitoring      7
2728 monitoring podzemnih i površinskih voda      1
2729 monitoring u šumarstvu.      1
2730 Monochamus galloprovincialis      2
2731 monoculture      1
2732 monografija “Divokoza”      1
2733 monograph “Chamois”      1
2734 monokultura      1
2735 Monolit      1
2736 monthly severity ratings      1
2737 Montpellier      1
2738 morflogija klijanca      1
2739 morfologija      1
2740 morfologija češera i sjemena      1
2741 morfologija lista      6
2742 morfologija ploda      1
2743 morfologija sadnica      1
2744 morfologija sjemena      1
2745 morfologija tla      1
2746 morfološka obi lježja      1
2747 morfološka raščlamba      1
2748 morfološka svojstva sadnica      1
2749 morfološka varijabilnost      2
2750 morfometrija      1
2751 morfometrija rogovlja      1
2752 morfometrijska analiza lista      1
2753 morfometrijska analiza lista jasena      1
2754 morfometrijska varijabilnost      1
2755 morphological analysis      1
2756 morphological features of seedlings      1
2757 morphological variability      2
2758 morphology      1
2759 morphometric ash leaf analysis      1
2760 morphometric leaf analysis      1
2761 morphometric traits      1
2762 morphometric variability      1
2763 morphometrics of antlers      1
2764 morphometry      1
2765 mortalitet      5
2766 mortality      6
2767 Mosor      2
2768 motor-manual      1
2769 motorna pila      1
2770 motorne pile      1
2771 motorni čistač      1
2772 Mottled Umber Moth      1
2773 moufflon (Ovis ammon L.)      1
2774 moufflon (Ovis ammon musimon Pal.) axis deer (Axis axis Erx.)      1
2775 mouflon      3
2776 mountain tourisms      1
2777 mountainous areas      1
2778 Mountainous Croatia      1
2779 Mountainous Region of Croatia      1
2780 mountainous relief area      1
2781 Moving average      1
2782 mr. sc.      1
2783 mreža      1
2784 mreža šumskih cesta      1
2785 mrtvo drvo      1
2786 mtDNA      2
2787 muflon      4
2788 muflon (Ovis ammon L.)      1
2789 muflon (Ovis ammon musimon Pal.)      1
2790 mulberry (Morus alba)      1
2791 mulching flail mower      1
2792 Multi Criteria Decision Making      1
2793 multiclonal cultures      1
2794 Multi-criteria decision analysis      1
2795 multi-criteria decision making      1
2796 multi-dimensional scaling      1
2797 multidimenzionalno skaliranje      1
2798 multidisciplinaran pristup      1
2799 multiklonske kulture      1
2800 Multiple criteria decision making      1
2801 multiple regression analyses      1
2802 multiple-use fo­restry      2
2803 multivariate analysis      1
2804 multivariate methods      1
2805 multivariatne meto­de      1
2806 multivarijatna analiza      1
2807 muncipality      1
2808 munika      1
2809 munika (Pinus heldreichii Christ)      1
2810 munika u Hercegovini      1
2811 Mura      2
2812 mycocoenosis      1
2813 mycoses      1
2814 Myrto-Quercetum ilicis      2
2815 nabonos      1
2816 Nacionalni park      1
2817 Nacionalni park “Fruška gora”      1
2818 Nacionalni park Kornati      1
2819 Nacionalni park Plitvička jezera      1
2820 nacionalni parkovi      1
2821 način uzgoja      1
2822 nad zor stanja sastojina.      1
2823 nadmorska visina      1
2824 nadzemna biomasa      2
2825 nadzor      2
2826 Nadzorni odbor      1
2827 naftna kontaminacija      1
2828 nagib      1
2829 nagib terena      1
2830 Na-heksametafosfat      1
2831 Na-hexametaphosphate      1
2832 najbolji srnjaci Hrvatske i svijeta      1
2833 naknada      1
2834 naknada za općekorisne funkcije      1
2835 nalazišta na Papuku unutar parka prirode Papuk      1
2836 nalazišta tartufa      1
2837 nalazište u Zagrebu      1
2838 namnožio      1
2839 nanoindentacija      1
2840 nanoindentation      1
2841 nanotechnology      1
2842 nanotehnologija      1
2843 Na-pirofosfat      1
2844 naplodni sijek      1
2845 Na-pyrophosphate      1
2846 narodna imena životinja.      1
2847 narrow leaved ash (F. angustifolia Vahl)      1
2848 narrowleafed ash      1
2849 narrow-leaved ash      6
2850 narrow-leaved ash tree      1
2851 nasad gumijevca      1
2852 nasljedne osnove      1
2853 nasljednost      3
2854 Našice      1
2855 National park “Fruška gora”      1
2856 National Park Plitvička Jezera      1
2857 national parks nature parks      1
2858 native deciduous plants      1
2859 natprosječni debljinski prirast      1
2860 Natura2000      1
2861 Natural conditions of life      1
2862 natural drying of stockwood      1
2863 natural enemies      1
2864 natural foci      1
2865 natural heritage      1
2866 natural newgrowth      1
2867 natural reforestation      1
2868 natural reforestation (reestablishment)      1
2869 natural regeneration      2
2870 natural rege­neration      1
2871 natural regeneration and management.      1
2872 natural resources      2
2873 natural spreading      1
2874 natural stockwood drying      1
2875 naturalizam      1
2876 nature      1
2877 nature conservation      1
2878 nature park      1
2879 Nature Parks      1
2880 nature preservation      1
2881 nature protection      5
2882 nature resources      1
2883 navigation      1
2884 nearest neighbor analysis      1
2885 necrosis      1
2886 nedostatak vode      1
2887 nedovoljna osposobljenost i opremljenost gasitelja      1
2888 nedrvni proizvodi i usluge šuma      1
2889 nedrvni šumski proizvodi      2
2890 nedrvni šumski proizvodi i usluge      1
2891 negativna selekcija      1
2892 nekroza      1
2893 nelegalne sječe      1
2894 Nemonetarne usluge šuma      1
2895 Nemozoma      1
2896 nenosivo tlo      1
2897 nepotpuni razvoj      1
2898 neprava srž      1
2899 neprava srž bukve      1
2900 nepravilan klijanac      1
2901 nesreće na radu      1
2902 network      1
2903 Networks      1
2904 neutrofilne šume      1
2905 new host      1
2906 new introduction      1
2907 new localities      1
2908 new locality      1
2909 new record      1
2910 new truffle locality      1
2911 news: capacity planning      1
2912 Nezakonita trgovina drvom      1
2913 N-fixation      1
2914 nisko drvo      1
2915 nitrogen      3
2916 nitrogen accumulation      1
2917 nizina      2
2918 nizinske šume      5
2919 Nizinske šume hrasta lužnjaka      1
2920 nizinski brijest      1
2921 nizinski šumski ekosustavi      3
2922 nizinsko područje      2
2923 Noble Hardwoods      1
2924 Noctuidae      2
2925 noctuids      1
2926 nomenklaturno-sintaksonomska analiza      1
2927 nominalna gustoća      1
2928 Non wood forest products and services      1
2929 non-bearing soil      1
2930 nonlinear dynamical systems      1
2931 non-market forest functions      1
2932 Non-Monetary services from forests      1
2933 nonwood forest function.      1
2934 non-wood forest products      1
2935 nonwood forest products and servised      1
2936 norma ISO 11277.      1
2937 norma vremena      1
2938 normal model      2
2939 normal models      1
2940 normal seedling      1
2941 normal structure      1
2942 normal wood volume before felling and after felling per hectare      1
2943 normala      4
2944 normalitet      1
2945 normalized difference vegetation index      1
2946 normalna raspodjela stabala      1
2947 normalni poprečni profil      1
2948 normalni volumen prije i poslije sječe      1
2949 normals      1
2950 normativ za biološku reprodukciju i regeneraciju      1
2951 norme vremena      1
2952 norme za čvrsta biogoriva      1
2953 normizacija      1
2954 North America      1
2955 northern Croatia      1
2956 northern Velebit      1
2957 Northwestern Croatia      1
2958 Norway spruce      4
2959 Norway spruce (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
2960 nouctuid moths      1
2961 nourishing      1
2962 nova nalazišta      2
2963 novčana vrijednost drvnih sortimenata      1
2964 novčanice      1
2965 novi domaćin      1
2966 novi ekološki trend      1
2967 novi pristup korištenja podataka      1
2968 novo nalazište      1
2969 novosti: plan kapaciteta      1
2970 novounesena vrsta      1
2971 novoutvrđene vrste      1
2972 NPK fertlizer 7:14:21      1
2973 NPK gnojivo 7:14:21      1
2974 number and size of stomata      1
2975 number of adult roe deer does      1
2976 number of fawns      1
2977 Number of flowers and fruits      1
2978 number of kids      1
2979 number of plants      1
2980 number of root tips      1
2981 number of sprouts on the trunk.      1
2982 number of trees      1
2983 numerical analysis      3
2984 numerička analiza      3
2985 numeričko bonitiranje      1
2986 numerousness natural new growth and stand age.      1
2987 numerousness/abundance      1
2988 nurse plants      1
2989 nurseries      1
2990 nursery      5
2991 nursery germination      1
2992 nursery plant production      1
2993 nursery production      1
2994 nutrient status      1
2995 nutritional status      2
2996 NW Adriatic      1
2997 njega      8
2998 njega šuma      2
2999 njega šume      1
3000 njegovanje      1
3001 oak      2
3002 oak (Quercus robur L.)      1
3003 Oak downy      2
3004 oak round timber      1
3005 oak seedlings      1
3006 oaks in the Bjelovar County      1
3007 oakwood      1
3008 obalna vegetacija      1
3009 Obedska Bara      2
3010 obična bukva      15
3011 obična bukva (Fagus sylvatica L)      1
3012 obična bukva (Fagus sylvatica L.)      1
3013 Obična bukva (Fagus sylvaticaL.)      1
3014 obična bukva.      1
3015 obična jela      10
3016 obična jela (Abies alba Mill.)      1
3017 obična smreka      5
3018 obična smreka (Picea abies /L./ H. Karst.)      1
3019 obična tisa      1
3020 obični bagrem      1
3021 obični bor      2
3022 obični bor (Pinus sylvestris L.)      1
3023 Obični bor (Pinus sylvetris L.)      1
3024 obični čempres      1
3025 obični grab      1
3026 obični jasen      2
3027 Obični orah      3
3028 object-oriented forest classification      1
3029 objektno – orijentirana klasifikacija šuma      1
3030 oblični broj      1
3031 oblik debla      1
3032 oblik stvarne i normalne distribucije prsnih promjera.      1
3033 oblo drvo      1
3034 obnova      3
3035 obnova i održavanje      1
3036 obnova sastojina      2
3037 obnova šuma      3
3038 obnova vrtova      1
3039 obnovljivi izvori      1
3040 obnovljivi izvori energije      2
3041 obnovljivi prirodni resurs      1
3042 obnovljivi prirodni resursi      1
3043 obnovljivi resursi      1
3044 obojenost i zimska retencija lišća      1
3045 Obolodiplosis robiniae      2
3046 oborine      4
3047 obrana od poplave      1
3048 obrast      2
3049 obrazovanje kadrova      1
3050 Obrenovački Zabran      2
3051 obujam stabala      1
3052 obuka      1
3053 obvezatni i dobrovoljni rad lovaca      1
3054 occupational injuries      1
3055 occurrence      1
3056 ocjena općekorisnih funkcija šuma i vrednovanje šuma.      1
3057 ocjena primjenjivosti      1
3058 ocjena stanja      1
3059 ocjena trofeja      1
3060 ocjenjivanje prikladnosti      2
3061 očuvanje genofonda      1
3062 očuvanje nizinskih šuma dogovorenim prostornim planiranjem      1
3063 očuvanje okoliša      1
3064 očuvanje prirode      2
3065 očuvanje staništa      1
3066 odabir scenarija gospodarenja      1
3067 odabrane zemnoalkalijske i alkalijske kovine      1
3068 odlagališni plin      1
3069 odlagalište      1
3070 odlaganje      1
3071 odnos visine i promjera      1
3072 određivanje horizontalne udaljenosti      1
3073 određivanje visine stabla      1
3074 održavanje šumskih cesta      1
3075 održivi razvitak      1
3076 održivi razvoj      4
3077 odstrel      2
3078 odstrjel      2
3079 odsumporavanje      1
3080 odumiranje      2
3081 odumiranje stabala      3
3082 odziv      1
3083 ograda      1
3084 ogrijevno drvo.      1
3085 okoliš      1
3086 ökologische Faktoren      1
3087 oksidacijski stres      1
3088 old towns and settlements      1
3089 old-field succession      1
3090 oleoptera      1
3091 olive grove      1
3092 Omiš      1
3093 omjer smjese      1
3094 omjer suhe mase nadzemnih organa i korijena      1
3095 onečišćenje      1
3096 onečišćenje voda      1
3097 onečišćenje zraka      2
3098 one-year-old seedlings      1
3099 opasni otpad      1
3100 opća vitalnost      4
3101 općekorisna funkcija šume      1
3102 općekorisne funkcije      3
3103 općekorisne funkcije šuma      2
3104 open strips      1
3105 opening up of forests      1
3106 openings      1
3107 Operational Planning      2
3108 operativno planiranja      1
3109 operativno planiranje      1
3110 operativno vrijeme      1
3111 ophodnjica      1
3112 oplemenjivanje      1
3113 oplemenjivanje samooplodnjom      1
3114 oplodna sječa      4
3115 oplodna sječa u grupama      1
3116 oplodna sječe      1
3117 oplodne sječe      2
3118 oplošje korijena      1
3119 oporavak      1
3120 opožarena površina      2
3121 oppenes of forest roads.      1
3122 oprema za pticu grabljivicu      1
3123 oprema za sokolara      1
3124 oprema za trening ptice grabljivice.      1
3125 opseg šumskouzgojnih radova      1
3126 opterećenost olovom      1
3127 opterećenje šumskih ekosustava      1
3128 optimalna mreža šumskih prometnica      1
3129 optimalna otvorenost      1
3130 optimum opennes      1
3131 organic carbon OC      1
3132 organic matter      1
3133 organizacija      2
3134 organizacija gašenja      1
3135 organizacijska kultura      2
3136 organizacijski ustroj zaštite      1
3137 organization      1
3138 organizational culture      2
3139 organizational protection system      1
3140 organska tvar      1
3141 or­ganska tvar tla      1
3142 organski ugljik OC      1
3143 Oriental Hornbeam      1
3144 original project method      1
3145 originalna metoda projektiranja      1
3146 ornamental plants trade      1
3147 ornithology      1
3148 ornitologija      1
3149 orografijski pojasi      1
3150 osa listarica      1
3151 Osijek      1
3152 Osmocote Exact Standard      2
3153 Osmocote Exact Standard 5–6M      2
3154 osnova gospodarenja      2
3155 Osnovna državna karta (ODK)      1
3156 osnovne plohe      1
3157 osnovne vegetacijske jedinice      1
3158 osnovni fond      1
3159 osnovni fondovi divljači      2
3160 osnovni/eleminacijski kriteriji      1
3161 osobna računala      1
3162 Ostryo-Abietetum      2
3163 ostvarena proizvodnja      1
3164 ostvareni prirast      1
3165 osutost      1
3166 osutost iglica      1
3167 osutost krošanja      2
3168 osutost stabala      1
3169 osvjetljavanje      1
3170 Osvrti na izložbu      1
3171 oštećenost      2
3172 oštećenost krošanja      1
3173 oštećenost stabala      1
3174 oštećenost šuma      2
3175 oštećenja      1
3176 oštećenja stabala      1
3177 oštećenje      1
3178 oštećenje iglica      1
3179 oštećenje stabala      1
3180 oštećivanje ponika i pomlatka.      1
3181 oštećivanje sastojine      1
3182 oštećivanje stabala i tla      1
3183 oštećivanje šuma      1
3184 Oštrica      2
3185 Oteti zaboravu značajnija zbivanja iz naše bogate prošlosti      1
3186 otjecanje      1
3187 otoci      1
3188 otok Čiovo      1
3189 otok Krk      1
3190 otok Mljet      2
3191 otok Plavnik      1
3192 otok Vrgada i vrgadski otočići      1
3193 otopina tla      1
3194 otpad      2
3195 otpornost      1
3196 otvaranje šuma      1
3197 otvoreni prostor      1
3198 otvoreni sustav      1
3199 otvoreno lovište      1
3200 otvorenost      1
3201 otvorenost šumskim cestama.      1
3202 outbreak      1
3203 ovaries      1
3204 overhead costs      1
3205 overwintering      1
3206 Ovis ammon musimon      1
3207 ovlasti      1
3208 ownership and property conditions      1
3209 ownership restitution      1
3210 oxidative stress      1
3211 oxygen market      1
3212 ozljede      1
3213 ozljede na radu      2
3214 ozljede na stablima      1
3215 ozljede sjekača      1
3216 označavanje      1
3217 P. curvidens      2
3218 P. deltoides      2
3219 P. densiflora Sieb. et Zucc.      2
3220 P. nigra Arnold      2
3221 P. thunbergiana Franco      2
3222 P. vorontzowi      2
3223 P. x euramericana      2
3224 p.o. Zagreb      1
3225 padaline      1
3226 panjača      1
3227 panjača planike      1
3228 panjače      1
3229 Papuk Natural Reserve      1
3230 parametar regresije (b)      1
3231 parameter of regression (b)      1
3232 parametri kalibracijske jednadžbe      1
3233 Parasiten      1
3234 Parasitenkomplex      1
3235 parasitoid      1
3236 parazitoid      1
3237 parazitski kompleks      1
3238 Parčine      3
3239 Parectopa robinella      2
3240 Parectopa robiniella      2
3241 parent fund      1
3242 parent material      1
3243 park      1
3244 park forest      1
3245 park forest Marjan      1
3246 Park oko Dvorca princa Eugena Franje od Savoye i Piemonta u Bilju      1
3247 park oko Šumarskog i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu      1
3248 park prirode      1
3249 park prirode Telašćica      1
3250 Park prirode Učka      1
3251 park šuma      1
3252 Park šuma Marjan      1
3253 park Tašmajdan      1
3254 park-forest Komrčar      1
3255 parkovi      1
3256 Parkovi prirode      2
3257 parkovni objekti      3
3258 park-šuma      1
3259 park-šuma »Komrčar«      1
3260 Park-šume Grada Zagreba      1
3261 Participatory management      1
3262 particle size distribution      1
3263 pasivna zaštita      1
3264 pasji trn      1
3265 passive conservation      1
3266 past condition      1
3267 pasture      1
3268 paša      1
3269 Pašarenje      1
3270 pathways      1
3271 patologija      1
3272 Paulownia Siebold et Zucc.      1
3273 payment for forest ecosystem services      1
3274 PBR (Plant Breeder’s Right)      2
3275 PCA      2
3276 pedicle      1
3277 pedigree      1
3278 pedofiziografske značajke      1
3279 pedogeneza      1
3280 pedogenezis      1
3281 pedological analyses      1
3282 pedologija      1
3283 pedology      1
3284 pedološke analize      1
3285 pedophysiographic features      1
3286 pedosfera      1
3287 pedosphere      1
3288 pedotransfer function PTF      1
3289 pedotransfer funkcija PTF      1
3290 Peduncled Oak      2
3291 Peduncled oak (Quercus robur L.)      2
3292 pedunculate oak      29
3293 pedunculate oak (Quercus robur L.)      2
3294 pedunculate oak (Quercus robur)      1
3295 PEEN      2
3296 pejsažist      1
3297 pejsažno oblikovanje      1
3298 peleti      2
3299 peletizacija sjemena      1
3300 pellets      2
3301 Pelješac      2
3302 penjačice      1
3303 People      1
3304 percent share      1
3305 percent share of wood along thickness classes      1
3306 percentage increments of values      1
3307 Percentage of forest cover      1
3308 percentage of moderately to severely damaged trees      1
3309 percentage of the nibbled part of the shoot      1
3310 percentage of wood assortments      1
3311 period      1
3312 perioda      1
3313 periodicitet plodonošenja      1
3314 periodički prijelaz volumena      1
3315 perivoj Ma­ksimir      2
3316 permanent experiment plot      1
3317 permanent experiments      1
3318 perpetrator      1
3319 Persian walnut      1
3320 pest      1
3321 pest control      1
3322 pesticid      1
3323 pesticide      1
3324 pests      1
3325 Peter‘s mountain      1
3326 Petrova gora      1
3327 pH – solution      1
3328 pH oborina      1
3329 pH precipitation      1
3330 Ph u pirofosfatu      1
3331 Ph u vodi      1
3332 Ph. D.      1
3333 phaeropsis sapinea      1
3334 Phase I and II      1
3335 Phase II      1
3336 Phase III      1
3337 phenological variability of flowering      1
3338 phenology      5
3339 phenophases      1
3340 phenotypic plasticity.      1
3341 phenotypic stability      1
3342 phenotypic variation      1
3343 pheromone baited traps      1
3344 pheromone dispenser      1
3345 pheromone trap      2
3346 pheromone traps      1
3347 pheromone-baited trap      1
3348 phosphorus      3
3349 photointerpretation key      2
3350 pH-otopina      1
3351 photosynthesis      1
3352 photosynthesis intensity      1
3353 photosynthetic pigments      1
3354 Phyllonorycter issiki      2
3355 Phyllonorycter issikii      2
3356 Phyllonorycter robiniella      2
3357 Phyllonorycter sp.      1
3358 Phyllonorycter spp.      1
3359 physical and mechanical properties of abonos      1
3360 physical and mechanical properties of recent oak      1
3361 physical and mineral soil properties      1
3362 physical strain      1
3363 physics      1
3364 physiological parameters      1
3365 phytocenosis      1
3366 phytocoeno­logical community      1
3367 phytocoenological record      1
3368 phytocoenological units      1
3369 phytocoenology      1
3370 phytocoenology (phytosociology)      1
3371 phytomass      1
3372 Phytophthora      2
3373 phytoplasmas      1
3374 phytoremediation      3
3375 phytosanitary inspection      1
3376 phytosanitary measures      1
3377 phytosanitary system      1
3378 phytosociology      1
3379 Picea abies      1
3380 Picea abies (L.) Karst.      1
3381 Picea omorica (PANC.) PURK.      1
3382 Picea omorica (PANČ.) PURK      1
3383 Picea omorika      1
3384 Picea sitchensis (Bong.) Carr.      1
3385 piezometar      1
3386 piezometer      1
3387 Pilanarstvo      3
3388 pilanska prerada drva      1
3389 pi­lanska proizvodnja      1
3390 pilanska sirovina      1
3391 pilanska tehnologija      1
3392 pilanski proizvodi      1
3393 Pilot Project      1
3394 Piljena građa četinjača i listača      1
3395 pine resin production      1
3396 Pinienprozessionspinner      1
3397 Pinija      1
3398 pinija (Pinus pinea)      1
3399 Pinus brutia      1
3400 Pinus halepensis      2
3401 Pinus heldreichii      2
3402 Pinus heldreichii (Christ)      2
3403 Pinus kalpensis      1
3404 Pinus nigra      5
3405 Pinus nigra subsp. dalmatica      2
3406 Pinus pinea      2
3407 Pinus pinea L.      1
3408 Pinus pineaL.      1
3409 Pinus sylvestris L.      2
3410 pinj      1
3411 pioneer species      1
3412 pioneer species.      1
3413 pioneer tree species      1
3414 pioneering species      1
3415 pionirske vrste      4
3416 pionirske vrste drveća      1
3417 piravost      1
3418 pisana dokumentacija      1
3419 Pistacio lentisci-Juniperetum phoeniceae      2
3420 pitka voda      1
3421 pitomi kesten      3
3422 Pityokteines spinidens      2
3423 place of birth      1
3424 Plains      1
3425 Plan šumskog upravljanja      1
3426 plan upravljanja risom      1
3427 plan uzgajanja šuma      1
3428 planina Tušnica      1
3429 planinski turizam      1
3430 planirana proizvodnja      1
3431 planirani prirast      2
3432 planiranje      3
3433 planiranje etata glavnog prihoda      1
3434 planiranje gospodarenja      1
3435 planiranje mreže šumskih cesta      1
3436 planiranje obnove sastojina      1
3437 planiranje sječe      1
3438 planiranje šumskih prometnica      1
3439 planned production      1
3440 planned recruitment      1
3441 planned recruitment rate      1
3442 planning      1
3443 planning of forest roads      1
3444 planning of regeneration felling      2
3445 Planning system      2
3446 planovi      1
3447 planovi upravljanja      1
3448 planska jedinica İkisu      1
3449 planski sustav      1
3450 plant      2
3451 plant breeding      1
3452 plant communities      2
3453 plant community      1
3454 plant density      1
3455 plant geographical division      1
3456 plant heights      1
3457 plant list      1
3458 Plant Patent Act      2
3459 plant potential      1
3460 plant species      1
3461 plantation      1
3462 plantation growth      1
3463 plantations      2
3464 plantaža      1
3465 plantaže      2
3466 plantažni uzgoj      1
3467 planting      1
3468 plants      1
3469 plastična folija      1
3470 plastični lijevak      1
3471 plemenite listače      1
3472 Plitvice Lakes      1
3473 Plitvička jezera      1
3474 plod      1
3475 plodnost      1
3476 plodnost tla      1
3477 plodovi      1
3478 plovidba      1
3479 plumate leaves      1
3480 plus stabla      1
3481 poaching      1
3482 početak listanja      1
3483 počinitelj      1
3484 podjela općekorisnih funkcija šuma      1
3485 Podravina      3
3486 podrivanje tla      2
3487 područje provenijencije      1
3488 Podunavlje – Podravlje      2
3489 poduzetništvo      3
3490 podzemna voda      6
3491 podzemne vode      1
3492 Pohorje      2
3493 pohrana ugljika      2
3494 poisoning      1
3495 pokazatelj      2
3496 pokazatelji oštećenosti      1
3497 pokazatelji proizvodnosti      1
3498 pokretna drobilica kamena      1
3499 pokus provenijencija obične bukve      1
3500 pokusna ploha Br gola površina      1
3501 pokusno polje      1
3502 policy instruments      1
3503 polifagni parazitoidi      1
3504 polifenoli      2
3505 politički instrumenti      1
3506 pollination      1
3507 pollution      1
3508 položaj centromere      1
3509 položajna točnost      1
3510 Polufinalna i finalna prerada drveta      1
3511 Polufinalni drvni proizvodi      1
3512 polyphagous parasitoids      1
3513 polyphenolic compounds      1
3514 polyphenols      1
3515 poljoprivredna tla      1
3516 poljoprivredne površine      1
3517 poljoprivredno-šumarsko ­gospodarenje      1
3518 Poljski brijest      1
3519 poljski jasen      9
3520 poljski jasen (Eraxinus angustifolia VahlX hrast lužnjak (Quercus robur L.)      1
3521 poljski jasen—suši tip      1
3522 poljski pokus      1
3523 pomaganje      1
3524 pomladak      5
3525 pomladak mladik      1
3526 pomladna jezgra      1
3527 pomlađivanje      5
3528 pomotechnical treatments.      1
3529 pomotehnički zahvati.      1
3530 ponašanje požara      2
3531 ponik      4
3532 popis biljaka      1
3533 popis stranih vrsta      1
3534 poplar      3
3535 poplar clone      1
3536 poplar clone I-214      1
3537 poplar clones      3
3538 poplars      2
3539 Poplava      2
3540 poplavna šuma      1
3541 poplavne šume      1
3542 poplavne zone      1
3543 poprečni i uzdužni polumjer prohodnosti      1
3544 populacija      6
3545 populacija.      1
3546 populacijska dinamika      1
3547 populacijsko usko grlo      1
3548 population      3
3549 population bottleneck      1
3550 population density      2
3551 population dynamics      4
3552 population size      1
3553 population.      1
3554 populations      1
3555 Populationsdichte      1
3556 Populetalia albae      2
3557 Populus      2
3558 Populus alba      1
3559 Populus alba L.      2
3560 Populus alba L. i mikropropagacija      1
3561 Populus L.      2
3562 Populus nigra      3
3563 Populus nigra L.      3
3564 porodice      1
3565 Portugal      2
3566 Posavina      3
3567 posebni/prostorni kriteriji      1
3568 positional accuracy      1
3569 positioning accuracy      1
3570 posječena drvna masa      1
3571 posjećivanje      2
3572 posjed      1
3573 posjetitelji      1
3574 poslijediplomski studij      1
3575 poslovanje      1
3576 Poslovna analiza      1
3577 poslovni odnosi      1
3578 posljedice agresije na RH      1
3579 posolica      1
3580 postage stamps      1
3581 postgraduate study      1
3582 post-introductory expansion      1
3583 postojanost drva      1
3584 postotak drvnih sortimenata      2
3585 postotak odgriženog dijela izbojka      1
3586 postotak prirasta      1
3587 postotak prirasta vrijednosti      1
3588 Postotak šumovitosti      1
3589 postotni udjel drvnih sortimenata      1
3590 postotni udjeli krupnog drva po debljinskim klasama      1
3591 posušena stabla      1
3592 poštanske marke      1
3593 pošumljavanje      8
3594 pošumljavanje i zaštita      1
3595 pošumljavanje krša      1
3596 potassium      2
3597 potencijal oporavka      1
3598 potencijalna staništa      1
3599 potkornjaci      1
3600 potrajna proizvodnja sirovina i općekorisnih usluga šuma      1
3601 potrajno gospodarenje      2
3602 potrajno gospodarenje šumom      1
3603 potrajno gospodarenje tartufima      1
3604 potrajnost      3
3605 potrajnost gospodarenja      1
3606 potrajnost prihoda      1
3607 potrošnja goriva      1
3608 povijesna vrijednost      2
3609 povijesni prikaz      1
3610 povijesni razvoj      1
3611 povijest gradacija      1
3612 povijest HŠD-a      1
3613 povijest požara      1
3614 povijest šumarstva      1
3615 povoljan status očuvanja      2
3616 povratnim križanjem i transgresijom      1
3617 površina      2
3618 površina ha      1
3619 površina krošanja      1
3620 površina projekcije krošnje      1
3621 površina s vegetacijskim pokrivačem      1
3622 površinska obrada drva      1
3623 površinska voda      1
3624 površinski kopovi      1
3625 površinsko otjecanje      2
3626 powdery mildew (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.)      1
3627 power plant      1
3628 PowerCem      2
3629 požar      4
3630 požar krošnji      2
3631 požari      4
3632 Požarište      1
3633 Požega mountains      1
3634 Požega valley      1
3635 Požeška kotlina i Požeško gorje      1
3636 PP Medvednica      1
3637 PP Papuk      1
3638 PPP      2
3639 prag rentabilnosti ili točka pokrića.      1
3640 prašuma      3
3641 prava tršlja      1
3642 pravila udruge      1
3643 pravilan klijanac      1
3644 pravilnik      1
3645 pravoužitnici      2
3646 Preborna šuma      3
3647 prebornašuma      1
3648 preborne sastojine bukve i jele      1
3649 preborne sastojine jele      1
3650 preborne šume      1
3651 Preborno gospodarenje      2
3652 pre­brojavanje      1
3653 pre-chilling      1
3654 precipitated water      1
3655 precipitation      4
3656 precision      1
3657 preciznost      2
3658 preciznost procjene      1
3659 preciznost.      1
3660 predacija      1
3661 predation      1
3662 predatori      1
3663 predators      1
3664 predmet istraživanja      1
3665 prednji      1
3666 preferability      1
3667 preferabilnost      1
3668 preference ratio index      4
3669 prekogranično      1
3670 prenositelj      1
3671 prerada drveta      1
3672 present conditions of forests      1
3673 present situation and possibilities of cultivation.      1
3674 pretkazivanje vladanja šumskog požara (FBP)      1
3675 pretraživanje Interneta      1
3676 preuzimanje      1
3677 prevencija šumskih požara      1
3678 preventiva      1
3679 preventive measures      1
3680 preventive protection measures      1
3681 preventivne metode zaštite      1
3682 preventivne mjere      1
3683 prevođenje      1
3684 prezimljavanje      1
3685 preživač      1
3686 preživljavanje      5
3687 preživljenje      3
3688 price list      1
3689 price of stem wood      1
3690 pridobivanje drva      1
3691 prigušena i prisilna gibanja      1
3692 prijedlog obnove istočnoga dijela      1
3693 prijedlog uređenja      2
3694 prijenos topline.      1
3695 prijenosna vitla      1
3696 prilagodba      1
3697 Primarna otvorenost      1
3698 primarna prerada drva      1
3699 primary forest traffic infrastructure density      1
3700 Primary Forest Traffic Infrastructure Registry      1
3701 Primary wood conversion      1
3702 prime cost      1
3703 primjena rezolucija H1 i H2      1
3704 primjerne plohe      2
3705 primorski bor      3
3706 primorsko područje Hrvatske      1
3707 principal component analysis      1
3708 priobalno stanovništvo      1
3709 priobalje      1
3710 prioritet obnove      2
3711 pripravnost      1
3712 priprema tla      1
3713 prirasno prihodne tablice      1
3714 prirasno-prihodne tablice      1
3715 prirast      8
3716 prirast i kakvoća.      1
3717 Prirast i sječa      1
3718 prirast temeljnice      1
3719 prirašćivanje kvalitete      1
3720 priroda      1
3721 prirodna baština      1
3722 prirodna obnova      6
3723 prirodna ognjišta      1
3724 prirodna šuma      1
3725 prirodni neprijatelji      1
3726 prirodni pomladak      1
3727 prirodni poremećaji      1
3728 prirodni resursi      2
3729 prirodni uvjeti življenja      1
3730 prirodni zeoliti      1
3731 prirodno obnavljanje      1
3732 prirodno pomlađivanje      1
3733 prirodno pomlađivanje i gospodarenje.      1
3734 prirodno pomlađivanje.      1
3735 prirodno sušenje prostornog drva      2
3736 prirodno širenje      1
3737 prirodnogeografske karakteristike      1
3738 prirodnost ("hemeroby ")      1
3739 private entrepreneurship      1
3740 private forest owner expectations      1
3741 private forests      3
3742 private owned forests      1
3743 privatizacija šuma      1
3744 privatna šuma      1
3745 privatne šume      2
3746 privatni šumoposjed      1
3747 privlačenje      5
3748 privlačenje drva      5
3749 Privlačenje i transport drveta      1
3750 privlačenje.      1
3751 privredne promjene      1
3752 privremena formula za ocjenjivanje rogova srnjaka      1
3753 probable and binary viewshed      1
3754 problemi u procesu promjena      1
3755 process automation      1
3756 procjedne vode      1
3757 procjena      1
3758 procjena biomase      1
3759 procjena opterećenosti poljoprivrednih tala      1
3760 Procjena oštećenosti krošanja      1
3761 Procjena oštećenosti šuma      1
3762 procjena potencijala biomase      1
3763 procjena sastojinskih elemenata      1
3764 procjena udaljenosti      1
3765 procjena vrijednosti šuma      1
3766 procjene usluga ekosustava      1
3767 procjenjena vrijednost šuma      1
3768 producibility      1
3769 production      3
3770 Production and consumption of forest and wood products      1
3771 Production exports and imports of lumber      1
3772 production functions demand functions      1
3773 production lines      1
3774 Production of marketable goods      1
3775 productivity      7
3776 produkcija      4
3777 produkcija biomase      2
3778 produkcija nanosa      1
3779 produkcijski i aku­mu lirani tečajni volumni prirast      1
3780 produktivnost      2
3781 produktivnost guljenja kore      1
3782 produktivnost srna      1
3783 produljenje požarne sezone      1
3784 profesor šumarstva      1
3785 profil gospodarstvene grane      1
3786 prognose      1
3787 prognosis of dispersal      1
3788 prognoza      1
3789 prognoza širenja      2
3790 prognoze      1
3791 Program aktivnosti      1
3792 program sanacije      1
3793 programatski i operativni zadaci      1
3794 Programme of activities      1
3795 progresija      1
3796 progresivna sukcesija      1
3797 progression      1
3798 progressive sucession      1
3799 proicirana sasto­jina      1
3800 proizvodne funkcije      1
3801 proizvodne linije      1
3802 proizvodni potencijal sastojine      1
3803 proizvodnost      8
3804 proizvodnja biomase      1
3805 proizvodnja drvnih ploča      1
3806 proizvodnja energije      1
3807 proizvodnja i potrošnja šumskih i drvnih proizvoda      1
3808 proizvodnja iverja      1
3809 Proizvodnja izvoz i uvoz piljene građe      1
3810 proizvodnja namještaja      1
3811 proizvodnja piljene građe      1
3812 proizvodnja pluta      1
3813 proizvodnja trgovačkih dobara      1
3814 projection of stand development      1
3815 projekcija razvoja sastojina      1
3816 Projekt predviđanja vodene erozije (WEPP      1
3817 projektiranje      1
3818 prokopavanje      1
3819 proliferation      1
3820 proljeće i ljeto 2000.      1
3821 proljetna selidba      1
3822 prometna vrijednost      1
3823 promidžba      2
3824 promidžba potrajnog gospodarenja i biološke raznolikosti      1
3825 promjena flornoga sastava.      1
3826 promjena šumskih staništa      1
3827 promjena vodnih odnosa      1
3828 promjene      2
3829 promjer      3
3830 promjer izbojka      1
3831 promjer krošnje      2
3832 promjer krošnje izbojka.      1
3833 promjer vrata korijena      2
3834 promotion      2
3835 promotion of forest management and biodiversity      1
3836 propadanje brijesta      1
3837 propadanje drva      1
3838 Propadanje hrastovih biljaka      1
3839 propadanje i širenje obične jele      1
3840 propadanje stabala      1
3841 propadanje staništa      1
3842 Propadanje šuma      3
3843 prophylaxis      1
3844 proportion between height and diameter (h/d)      1
3845 proreda      2
3846 proreda sastojina tvrdih listača      1
3847 prorede      1
3848 prorijede      1
3849 prosječna godišnja količina radova sanacije      1
3850 prosjeke      1
3851 prosjeke na trasama elektroenergetskih objekata      1
3852 prostorna povezanost      1
3853 prostorna valorizacija      1
3854 prostorni plan      1
3855 prostorni raspored      1
3856 prostorni raspored klopki      1
3857 prostorno širenje      1
3858 protected area      1
3859 protected areas      3
3860 protected natural areas      1
3861 protected natural values      1
3862 protection      3
3863 protection . .      1
3864 protection at work      1
3865 protection of nature      1
3866 protupožarna linija      1
3867 protupožarne prosjeke      1
3868 protupožarne prosjeke s elementima puta      1
3869 provenance      1
3870 provenance region      1
3871 provenance test      1
3872 provenance trial      3
3873 provenances      1
3874 provenijencija      3
3875 provenijencije      5
3876 provisional volume tarff      1
3877 provodno tkivo      1
3878 prozirnost krošnje      1
3879 prsni promjer      2
3880 Pruno-Fraxinetum      2
3881 Prunus avium      3
3882 Prunus avium L.      3
3883 Prunus L.      2
3884 prvi nalaz      3
3885 Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.      1
3886 ptice      1
3887 ptice grabljivice      1
3888 ptice kao indikator      1
3889 Pubescens oak      1
3890 pubescent oak      1
3891 public awareness      1
3892 public forest institutes      1
3893 public institutes      1
3894 public opinion      1
3895 Public subsidisation of forestry      1
3896 puhovi      1
3897 Pula      2
3898 Pulp and paper industries      1
3899 Punica      2
3900 putevi unošenja      1
3901 Q. cerris L.      2
3902 Q. frainetto Ten.      2
3903 Q. pubescens Willd.      2
3904 Q. robur L.      4
3905 quality      2
3906 quality class structure      1
3907 quality criteria      1
3908 quality of trees      1
3909 quality of young Pedunculate Oak growth.      1
3910 quantitative traits      2
3911 quantity and value yield      1
3912 quarantine pest      1
3913 Querco-Fagetea      1
3914 Querco-Fage­tea      1
3915 Quercus      1
3916 Quercus coccifera      1
3917 Quercus ilex L.      1
3918 Quercus L.      2
3919 Quercus petraea (Matt.) Liebl.      4
3920 Quercus pubescens      1
3921 Quercus robur      7
3922 Quercus robur L.      5
3923 Quercus spp.      1
3924 Quercus virgiliana      1
3925 Quercusspp.      1
3926 querry Očura II      1
3927 questionnaire      1
3928 quick sand      1
3929 quick sands      1
3930 Rab      2
3931 računalne simulacije      1
3932 računalni informacijski sustav      1
3933 računalni model CirCon      1
3934 radial increment      2
3935 radijalni prirast      1
3936 radijalni prirasti      1
3937 radionuklidi      1
3938 radna okolina      1
3939 radne tehnike      1
3940 rainfall      1
3941 rak ariša      1
3942 rak kestenove kore      1
3943 rak kore javora      1
3944 ramet variation      1
3945 rameta      1
3946 ramp (break-over) angle      1
3947 rana i kasna ekotipska forma      1
3948 range      1
3949 rannis defoliaria      1
3950 RAPD      2
3951 RapidEye      2
3952 rare species population’s conservation      1
3953 rarity in Požega mountains      1
3954 rasadnici      2
3955 rasadničarstvo      1
3956 rasadnička proizvodnja      2
3957 rasadnik      6
3958 raseljavanje domicilnog stanovništva      1
3959 rasplodni fond srna      1
3960 raspon      1
3961 raspon promjera      1
3962 rasprostranjenost      6
3963 rasprostranjenost šuma      1
3964 rast      10
3965 rast i dimenzije klijanaca (sadnica)      1
3966 rast i prirast      2
3967 rast promjera srednjeg stabla      1
3968 rast prsnog promjera stabla i promjera krošnje      1
3969 rasti vitalnost      1
3970 rašeljka      1
3971 ratne štete      3
3972 razdioba (rajonizacija) šuma Republike Hrvatske      1
3973 razdoblje sušenja      1
3974 razdoblje sušenja.      1
3975 razina meha- niziranosti      1
3976 različiti tipovi sadnica      1
3977 razmaci sadnje      1
3978 razmjena tvari i energije      1
3979 razmjenski razvitak      1
3980 raznodobne šume      1
3981 raznolikost      1
3982 razvoj      5
3983 razvoj fitocenoza      1
3984 razvoj i prirast sastojina      1
3985 razvoj i prirast stabala      1
3986 razvoj istraživanja      1
3987 razvoj sastojine      1
3988 razvoj šumarstva      1
3989 Razvojne faze šumskog drveća i zeljastog bilja      1
3990 razvojni stadiji      2
3991 real recruitment rate      1
3992 realised etat      1
3993 realised production      1
3994 recentno drvo      1
3995 reception of wood      1
3996 reconstruction of forest roads      1
3997 record      1
3998 recovery time      2
3999 recovery.      1
4000 recreation      3
4001 recreation.      1
4002 recultivation      1
4003 Red deer      4
4004 red deer hummel      1
4005 red heart formation      1
4006 red oak      1
4007 ree damages      1
4008 reference sample      1
4009 referentni uzorak      1
4010 reforestation      3
4011 reforestation and protection      1
4012 reform of higher educational system      1
4013 reforma visokoobrazovnoga sustava      1
4014 refugijalno      2
4015 refugium      1
4016 regeneracija      1
4017 regeneracija tla      1
4018 regeneration      5
4019 regeneration gap      1
4020 regeneration priority      2
4021 regija Crnog mora      1
4022 registar primarne šumske prometne infrastrukture      2
4023 register of primary forest traffic infrastructure      1
4024 regresijska analiza      1
4025 regular forest association      1
4026 regular forests      1
4027 regularne šume      1
4028 regulatori razvoja kukaca      1
4029 Regulatory and Institutional Framework; Financial Institutions      1
4030 rehabilitacija.      1
4031 rehabilitation.      1
4032 Rehbock      1
4033 reindtrodukcija      1
4034 reintroduction      2
4035 reintroduction of chamois      1
4036 reintrodukcija      3
4037 reintrodukcija dabra      1
4038 reintrodukcija divokoze      1
4039 Reintroduktion      1
4040 rekonstrukcija šumske ceste      1
4041 rekreacija      4
4042 rekultivacija      1
4043 rekultiviranje      1
4044 relative openness      1
4045 relativna otvorenost      2
4046 relict      1
4047 relict indicators      1
4048 reliktna      2
4049 reliktni indikatori      1
4050 relizirani etat      1
4051 reljef - karte i tumači      1
4052 reljefna uvjetovanost      1
4053 reljefne morfološke cjeline      1
4054 remote sensing      5
4055 remote sensing technologies      1
4056 renewable energy sources      2
4057 renewable resources      1
4058 renewables      1
4059 rent      2
4060 renta      2
4061 reparable natural resource      1
4062 reproductive felling      1
4063 Republic of Croatia      1
4064 Republika Hrvatska      2
4065 research activities      1
4066 reservoirs of pathogens      1
4067 resorno istraživanje      1
4068 resources      1
4069 respiracija tla      1
4070 response      1
4071 restitucija vlasništva      1
4072 resursi      2
4073 reviews of the exhibition      1
4074 revitalisation      1
4075 revitalizacija      1
4076 revitalizacija staništa      1
4077 rezanje grana      1
4078 rezervat biosfere      1
4079 rezervoari uzročnika      1
4080 režijski troškovi      1
4081 režim vlage      1
4082 ribarstvo      1
4083 Richards function      1
4084 Rijeka i okoliš - litološke, reljefne, klimatske, pedološke i vegetacijske osobitosti      1
4085 Rijeka Sava      1
4086 rijeke      1
4087 rijetka sadnja      1
4088 rijetkost u Požeškom gorju      1
4089 Rimljani      1
4090 riparian forests      2
4091 riper      1
4092 risk management      2
4093 ritska šuma      1
4094 ritske šume      3
4095 ritske šume Baranje      1
4096 rivers      1
4097 rizik od požara      1
4098 road density      1
4099 road network planning      1
4100 Robinia L.      2
4101 Robinia pseudoacacia L.      2
4102 Rock partridge      2
4103 rodents      2
4104 rodoslovlje      1
4105 roe deer      3
4106 roe deer productivity      1
4107 roedeer      1
4108 rogovi      1
4109 rogovlje      4
4110 rojenje      1
4111 Romans      1
4112 root      1
4113 root collar diameter      2
4114 root decay      1
4115 root length      1
4116 root perimeter      1
4117 root system      1
4118 root volume      1
4119 root/shoot ratio      1
4120 rooting      1
4121 roots      1
4122 rotositnilice      1
4123 rožište      1
4124 RRP soil stabilization material      1
4125 RRP sredstvo za stabilizaciju tla      1
4126 ručno-strojna sječa      1
4127 ruminant      1
4128 Runoff      1
4129 rural development      1
4130 ruralni razvoj      1
4131 Ruscus hypoglossum      2
4132 rutting      1
4133 ruža vjetrova      1
4134 S02 emissions      1
4135 SAD      1
4136 sadašnja sječiva vrijednost sastojine      1
4137 sadašnje stanje i mogućnosti uzgoja.      1
4138 sadašnje stanje šuma      2
4139 sadni materijal      2
4140 sadnica      2
4141 sadnice      1
4142 sadržaj klorofila      1
4143 safety      1
4144 safety and health in forestry      1
4145 sagorijevanje      1
4146 sakupljanje drva      1
4147 salinisation      1
4148 Salix alba clones      1
4149 Salix L.      2
4150 Salvage logging      1
4151 Samobor      1
4152 Samoborsko gorje      1
4153 samoprorjeđivanje      1
4154 sample      1
4155 sample plots      2
4156 sanacija      3
4157 sanacija erodiranog zemljišta      1
4158 sanacija odlagališta      1
4159 sanacija posljedica      1
4160 sanacija.      1
4161 sanacijska sječa      1
4162 sapling      2
4163 saplings      1
4164 sapwood      1
4165 Sarcococca      2
4166 sastojina      1
4167 sastojina bukve i jele      1
4168 sastojina izmjere      1
4169 sastojinska struktura      1
4170 satelitska snimka IKONOS      1
4171 satelitske snimke      1
4172 satellite imagery      1
4173 Sava River      1
4174 sawfly      1
4175 Sawmilling      3
4176 sawmil­ling production      1
4177 sawmilling products      1
4178 sawmilling raw material      1
4179 sawmilling technology      1
4180 Sawnwood coniferous and hardwood      1
4181 sawnwood production      1
4182 scale insects      1
4183 scalping      1
4184 scenariji razvoja      1
4185 Scolytinae      2
4186 Scots pine      1
4187 Scots pine (Pinus sylvestris L.)      1
4188 Sea Buckthorn      1
4189 sea spray      1
4190 Seasonal Severity Rating      2
4191 seasonal severity ratings      1
4192 secondary forest road network      1
4193 secondary forest roads      2
4194 secondary openness      1
4195 secondary succession      1
4196 sections Aigeiros and Tacamahaca      1
4197 Sediment Yield      1
4198 seed      4
4199 seed areas (districts)      1
4200 seed coat      1
4201 seed coating      1
4202 seed delineation      1
4203 seed dormancy      2
4204 seed felling      1
4205 seed moisture      1
4206 seed morphology      1
4207 seed orchard      1
4208 seed orchards      1
4209 seed physiology      1
4210 seed quality      1
4211 seed variability      1
4212 seed viability      1
4213 seed zones      1
4214 seedling growth and dimensions      1
4215 seedling height      1
4216 seedling heights      1
4217 seedling morphology      1
4218 seedling quality      2
4219 seedlings      3
4220 seedlings morphology      1
4221 segment ­na regresija      1
4222 segmented regression      1
4223 sekcije Aigeiros i Tacamahaca      1
4224 sekundarna otvorenost      1
4225 sekundarna sukcesija      1
4226 sekundarne šumske prometnice      2
4227 selected plus trees      1
4228 selected seed      1
4229 selection      1
4230 selection forest      2
4231 selection forests      1
4232 selection management      1
4233 selection of management scenarios      1
4234 selection structure and selection menangement      1
4235 selective thinning      2
4236 selekcija      2
4237 selekcionirani klonovi      1
4238 selekcionirano sjeme      1
4239 selektivna proreda      1
4240 selektivna prorjeda      1
4241 selo Gradište      1
4242 Semi-final Wood Products      1
4243 Semi-finished wood products industries      1
4244 seminari i ispiti za ocjenjivače lovačkih trofeja.      1
4245 seminars and examinations for evaluating the hunting trophies.      1
4246 semivariogram.      2
4247 Senjska Draga      2
4248 Sequoia sempervirens      1
4249 Sequoiadendron giganteum      1
4250 Serbia      3
4251 Sessile Oak      5
4252 sessile oak (Quercus petraea L.)      1
4253 Sessile-flowered oak (Quercus petraea Liebl.)      1
4254 sex dimorphism      1
4255 sex of the foetus      1
4256 sezonska ocjena žestina      1
4257 Sezonska procjena žestine požara      2
4258 sezonske promjene koncentracija      1
4259 sezonski rast promjera debla      1
4260 Shannon indeks      1
4261 Shannon index      1
4262 shares dieback      1
4263 shelling      1
4264 shelterwood cutting      2
4265 shelterwood cutting system      1
4266 shoots      1
4267 short rotation crops      3
4268 short rotation.      1
4269 short run (SRMC) and long run marginal costs (LRMC)      1
4270 shrub layer      1
4271 shrubs      4
4272 side compensation of large ground loads      1
4273 significant crown damage      1
4274 sigurnost      1
4275 sigurnost i zdravlje u šumarstvu      1
4276 sijanje      1
4277 sile otpora rastu      1
4278 sile rasta      1
4279 silk as a cultural phenomenon      1
4280 silk factory      1
4281 silk pro­duction      1
4282 Silkworm (Bombyx mori)      1
4283 silver fir      9
4284 silver fir decline and expansion      1
4285 silver fir; dead tree; utilization; roundwood; timber value      1
4286 silver pine      1
4287 silvicultural methods      1
4288 silvicultural pass and trail      1
4289 silviculture plan      1
4290 silvo-pastoralni sustav      1
4291 Silvopasture      1
4292 simulacija      2
4293 simulacijski model      1
4294 simulation      2
4295 Simulation model      1
4296 simulirana sječa      1
4297 sinekološko-vegetacijska istraživanja      2
4298 sinergističke prirode      1
4299 sintaksonomija      2
4300 sintaksonomska analiza      2
4301 Sinjsko polje      1
4302 sirova svila      1
4303 sisavci      1
4304 site conditions      1
4305 site degradation      1
4306 site index curves      2
4307 site quality      1
4308 site rehabilitation      1
4309 site-class      1
4310 sitkanska smreka      2
4311 sitni glodavci      4
4312 sitni sisavci      2
4313 sitno i malo privatno poduzetništvo      1
4314 sivi ili mali indijski mungos (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4315 Sječa      2
4316 sječa i izrada      2
4317 sječa i izradba      1
4318 sječa i izradba drva      1
4319 Sječa oštećenih stabala      1
4320 Sječa šuma      2
4321 sječivi etat      1
4322 sječka      1
4323 sjekač      1
4324 sjekači      1
4325 sjeme      3
4326 sjeme pinije      1
4327 sjemenka      1
4328 sjemenska plan­taža      1
4329 sjemenska područja (oblasti)      1
4330 sjemenska razdjelba      1
4331 sjemenska zona      1
4332 sjemenske plantaže      1
4333 sjemenjača      1
4334 sjemenjače      1
4335 sjetva i sadnja kitnjaka      1
4336 sjetva žira      1
4337 Sjeverna Amerika      1
4338 sjeverna Hrvatska      1
4339 sjeverni Velebit      1
4340 sjeverni Velebit.      1
4341 sjevernojadransko područje      1
4342 sjeverozapadna Hrvatska      2
4343 sjeverozapadni Jadran      1
4344 skelet      1
4345 skid road      1
4346 skidder      5
4347 skidders      1
4348 skidding      3
4349 skidding road      1
4350 skider      1
4351 skideri      1
4352 skull      1
4353 skupljanje otpada      1
4354 Skupština      96
4355 sladun      1
4356 slatka voda      2
4357 Slavonia      1
4358 Slavonija      2
4359 slenderness      1
4360 slijevanje niz deblo      1
4361 sliv bujice Suvave      1
4362 slivno područje      1
4363 sloj grmlja      1
4364 slojnica 98      1
4365 slope      1
4366 Slovenia      9
4367 Slovenija      9
4368 Sljeme      1
4369 small and medium enterprises      1
4370 small mammals      2
4371 small rodents      2
4372 small terrestrial mammals      1
4373 smeđi medvjed      3
4374 smolarenje      1
4375 smrdljika      1
4376 smreka      5
4377 smrekini potkornjaci      1
4378 smrekove kulture      1
4379 smrtnost      1
4380 snaga vlastitih otpora      1
4381 snags      1
4382 Social Broadleaves      1
4383 social characteristics      1
4384 social geographical features. openland      1
4385 so­cijalne karakteristike      1
4386 socijalne listače      1
4387 socijalno-geografska skupina      1
4388 Socio-economic drivers      1
4389 socio-economic factors      2
4390 sociogeografske karakteristike      1
4391 socio-geographic group      1
4392 socio-gospodarski aspekti      1
4393 sociological analysis      1
4394 sociološka analiza      1
4395 soil      6
4396 soil disturbance      1
4397 soil erosion      1
4398 soil fertility      1
4399 soil loss      1
4400 Soil Monolith      1
4401 soil morphology      1
4402 soil organic matter      1
4403 soil preparation      1
4404 soil profile properties      1
4405 soil regeneration      1
4406 soil respiration      1
4407 soil stabilisation      1
4408 soil temperature      1
4409 soil texture      1
4410 soil type      1
4411 sokolarska oprema      1
4412 sokolarske tehnike      1
4413 solar energy      1
4414 songbird communities      1
4415 Sophora      2
4416 sortiment length      1
4417 sortimentna i vrijednosna struktura sječivog etata      1
4418 sortimentna metoda pridobivanja drva      1
4419 sortimentna struktura      6
4420 sortimentne tablice      3
4421 South Africa      1
4422 South-East Europe      1
4423 Southern Celtics      1
4424 Southern/Central Europe      1
4425 sovice      1
4426 sowing and planting sessile oaks      1
4427 sowing method      1
4428 sp.      1
4429 space valorization      1
4430 spacial distribution      1
4431 spacing      1
4432 Spacva      1
4433 Spačva      4
4434 Spačva basin      1
4435 Spačva forest      1
4436 Spačvanski bazen      2
4437 Spačvanski šumski bazen      1
4438 Spain      1
4439 spaljena površina      1
4440 spaljivanje biomase      1
4441 span      1
4442 Spanish broom      1
4443 spatial association      1
4444 spatial spread      1
4445 spatial trap design      1
4446 species composition      1
4447 species richness      1
4448 specific/spatial criteria      1
4449 spectrophotometry      1
4450 spektralni odraz      1
4451 spektrofotometrija      1
4452 spermatophytes      1
4453 Sphaeropsis sapinea      3
4454 spinosad      2
4455 spiroplasmas      1
4456 spiroplazme      1
4457 Spitzentrophäen      1
4458 spojevi dušika      1
4459 spol fetusa      1
4460 spolni dimorfizam      1
4461 spolni indeks      2
4462 spontana dinamika      1
4463 spontaneous dynamics      1
4464 spore gljiva      1
4465 sposobnost i stabilnost tehnološkog procesa      1
4466 spread      1
4467 spring migration      1
4468 spring temperature      1
4469 sprout diameter      1
4470 spruce      2
4471 spruce bark beetle      1
4472 spruce cultures      1
4473 square whirl.      1
4474 Srbija      3
4475 srčika      1
4476 Središnja Europa      1
4477 središnji i stražnji kut prohodnosti      1
4478 srednja Bosna      1
4479 srednja geometrijska daljina pristupa površini      1
4480 srednja geometrijska udaljenost privlačenja      1
4481 srednja stvarna daljina pristupa površini.      1
4482 srednja stvarna udaljenost privlačenja      1
4483 srednja udaljenost privlačenja      1
4484 srednja udaljenost privlačenja drva      1
4485 srednja visina      2
4486 srednja vrijednost tjelesnih težina rasplodnih mužjaka i ženki      1
4487 srednjedobna sastojina      1
4488 srednji promjer      2
4489 Srednji prsni promjer      1
4490 srednji vijek      1
4491 srednjo- i dugoročno planiranje      1
4492 Sredozemlje      1
4493 Sredozemni krš      1
4494 sredstva rada      1
4495 srna      1
4496 srna obična      1
4497 srneća divljač      2
4498 srnjak      2
4499 stabilisation with cement      1
4500 stability      1
4501 stability of stand      1
4502 stabilizacija cementom      1
4503 stabilizacija šumskog tla      1
4504 stabilizacija tla      2
4505 stabilna sastojina      1
4506 stabilnost      1
4507 stabilnost sastojine      2
4508 stablaste vrbe      1
4509 stabljika      1
4510 staklenički plinovi      1
4511 stand      1
4512 stand age      1
4513 stand damaging      1
4514 stand extraction      1
4515 stand height curve      1
4516 stand parameters assessment      1
4517 stand production potential      1
4518 stand regeneration      1
4519 stand structure      9
4520 stand structure elements      1
4521 standard for the biological reproduction and regeneration      1
4522 standardisation      1
4523 standardisation of time      1
4524 standardizacija      1
4525 standardization      1
4526 stands exclusion      1
4527 stanišni čimbenici      1
4528 staništa tartufa      1
4529 stanište      9
4530 stanište medvjeda      1
4531 stanje ishrane      5
4532 stanje njemačkog šumarstva      1
4533 stanje prehrane      1
4534 stanje šuma.      1
4535 stanje u prošlosti      2
4536 stanje voda      1
4537 stara sastojina      1
4538 stare sastojine      1
4539 stari gradovi i naselja      1
4540 starost sa­stojine      1
4541 State of German forestry      1
4542 state of nutrition      1
4543 state support to forestry      1
4544 static state of tree      1
4545 statičko stanje stabala      1
4546 statistical models      1
4547 statistički modeli      1
4548 Steering Committee      1
4549 stem      1
4550 stem exclusion phase      1
4551 stereo measurement      1
4552 stereofotogrametrija      1
4553 Steyr tractors      1
4554 stil rukovođenja      1
4555 stjenica listolikog stopala      1
4556 stohastika      1
4557 Stolarstvo      2
4558 stone pine seed      1
4559 S-Topsis      1
4560 storage conditions      1
4561 Strahinjščica      1
4562 strain force      1
4563 strana vrsta      2
4564 strane vrste      2
4565 strange attractor      1
4566 strategies in Hungarian forestry      1
4567 strategija      1
4568 strategija eksploatacije šuma      1
4569 strategija razvoja šumarstva      1
4570 strateški cilj mađarskog šumarstva      1
4571 stratifikacija      1
4572 strawberry tree coppice      1
4573 stream invertebrates      1
4574 stres      1
4575 stress      1
4576 strict forest reserve      1
4577 strogi šumski rezervat      1
4578 strojevi      1
4579 strojna sječa      2
4580 strojna sječa i izradba      1
4581 structural elements      1
4582 structural factors      1
4583 structure      3
4584 structure of production costs      1
4585 stručno osposobljavanje      1
4586 struktura      6
4587 struktura krošanja      1
4588 struktura sastojine      9
4589 struktura troškova proizvodnje      1
4590 struktura vegetacije      2
4591 strukturni čimbenici      1
4592 strukturni elementi      2
4593 studenti      1
4594 students      1
4595 studij rada      1
4596 studij rada i vremena      1
4597 studij vremena      2
4598 Studija primarnog otvaranja šuma      1
4599 study of forest roads maintenance      1
4600 Study of Primary Forest Opening      1
4601 stupanj oštećenosti      1
4602 stupanj oštećenja      1
4603 stupanj vitkosti      1
4604 subasocijacija      1
4605 subassotiation      1
4606 subfosilno drvo      1
4607 subject of research      1
4608 submontanski i montanski pojas u Hrvatskoj      1
4609 subpopulacije      1
4610 Subsistent production of raw materials and forest influence services      1
4611 substrates      1
4612 success      1
4613 succession      1
4614 successional pathways on abandoned land      1
4615 sud      1
4616 sudjelovanje u upravljanju      1
4617 suha biomasa sadnica      1
4618 suha tvar      1
4619 suistainability of revenue      1
4620 suitability evaluation      2
4621 sukcesija      1
4622 sukcesija niska proreda      1
4623 sukcesija šumske vegetacije      1
4624 sukcesija vegetacije      3
4625 sunčeva energija      1
4626 superfosfat      1
4627 superphosphate      1
4628 supplemental feeding      1
4629 suppressed and forced motions      1
4630 suppression      1
4631 supstitucija      1
4632 supstrati      1
4633 suradnja i povezivanje šumoposjednika      1
4634 surface digging      1
4635 surface runoff      1
4636 survey      1
4637 surveying      1
4638 survival      4
4639 survival rate      1
4640 Sus scrofa      2
4641 sustainability      1
4642 sustainable development      4
4643 Sustainable forest management      2
4644 sustainable forests management      1
4645 sustainable management.      1
4646 sustainable truffle management      1
4647 sustav gospodarenja otpadom      1
4648 sustav odvodnje      1
4649 Sustav planiranja      1
4650 sustavi modeliranja požara      1
4651 sustavi privlačenja drva      2
4652 Sustavi za ocjenu opasnosti od šumskih požara      1
4653 Sustavi za podršku u odlučivanju      2
4654 sustavsko-dinamički pristup      1
4655 suša      1
4656 sušci      1
4657 sušenje      4
4658 sušenje hrasta lužnjaka      1
4659 sušenje šuma      1
4660 suzbijanje      2
4661 suzbijanje potkornjaka      1
4662 suzbijanje požara      1
4663 suzbijanje štetnika      1
4664 sveza Aremonio-Fagion      1
4665 svijest javnosti      1
4666 svila kao kulturološki fenomen      1
4667 svilana      1
4668 svilarenje      1
4669 svjetle pruge      1
4670 svjetlo      2
4671 Svjetski uvoz i izvoz drvnih proizvoda      1
4672 svojstva profila tla      1
4673 Swedish method      1
4674 sweet chestnut      2
4675 sweetgum stand      1
4676 SWOT analiza      1
4677 syntaxonomic      1
4678 syntaxonomy      2
4679 system-dynamic approach      1
4680 Šibenik      2
4681 širenje nakon unašanja      1
4682 širina goda      1
4683 širokolisna zelenika (Phillyrea latifolia L.)      1
4684 šiške      1
4685 školovane biljke      1
4686 školovanje      1
4687 šmrika      1
4688 Španjolska      1
4689 šteta      1
4690 štete      4
4691 štete na divljači      1
4692 štete od divljači      1
4693 štetne sovice      1
4694 štetni insekti      1
4695 štetnici i bolesti drveća      1
4696 štetnik      1
4697 štetnost      4
4698 štitasta uš crnike      1
4699 štitaste uši      1
4700 šuma      7
4701 šuma alepskog bora      1
4702 šuma Haljevo      1
4703 šuma Macelj      1
4704 šuma visokog uzgojnog oblika      1
4705 šuma Žutica      1
4706 šuma. poljoprivreda      1
4707 šumarija      1
4708 šumarska edukacija      1
4709 šumarska politika      6
4710 šumarska povijest      1
4711 šumarska profesija      2
4712 Šumarska škola Karlovac      1
4713 šumarske discipline.      1
4714 šumarske informacije      1
4715 Šumarski fakultet      1
4716 Šumarski list      1
4717 Šumarski muzej Krasno      1
4718 šumarsko poduzeće      1
4719 šumarstvo      19
4720 Šumarstvo i šumarska politika      1
4721 šumarstvo.      1
4722 šume      6
4723 Šume crnike (Quercus ilex L.)      1
4724 šume Kalnika      1
4725 šume posebne namjene      1
4726 šumoposjednici      1
4727 šumovitost      1
4728 šumska biomasa      4
4729 šumska cesta      4
4730 šumska područja      1
4731 šumska prostirka      2
4732 šumska prostirka.      1
4733 šumska protupožarna cesta      1
4734 šumska sastojina      1
4735 šumska staništa      1
4736 šumska taksa      2
4737 šumska tla      1
4738 Šumska vegetacija      6
4739 šumska vegetacija Hrvatske      1
4740 šumska vegetacija.      1
4741 šumska voluharica      1
4742 šumska zajednica      2
4743 šumska zemljišta      2
4744 šumske ceste      5
4745 šumske kulture      2
4746 šumske površine      1
4747 šumske prometnice      3
4748 šumske prosjeke      1
4749 šumske protupožarne ceste      2
4750 Šumske pruge      1
4751 šumske sadnice      2
4752 šumske zajednice      3
4753 šumski drvni ostatak      1
4754 šumski drvni proizvod      1
4755 šumski drvni sortimenti      1
4756 šumski ekosustav      1
4757 šumski ekosustavi      3
4758 šumski genetski resursi      2
4759 šumski i vodeni ekosustavi      1
4760 šumski kamatnjak      1
4761 šumski ostatak      1
4762 šumski otvori      1
4763 šumski požar      5
4764 šumski požari      7
4765 šumski prijevoz      1
4766 šumski rad      3
4767 šumski radnik      1
4768 Šumski radovi      3
4769 šumski reprodukcijski materijal      1
4770 šumski resursi      4
4771 šumski rezervat      1
4772 šumski rubovi      2
4773 šumski strojevi      1
4774 šumski transportni sustavi      1
4775 šumsko drveće      1
4776 Šumsko gospodarstvo "Viševica"  Rijeka      1
4777 šumsko područje      1
4778 šumsko sjeme      1
4779 šumsko stanište      1
4780 šumsko tlo      4
4781 šumsko tlo; onečišćenje tla      1
4782 šumsko zemljište      1
4783 šumskogospodarska osnova      1
4784 šupljorožac      1
4785 švedska metoda      1
4786 tablice drvnih sortimenata      1
4787 tactical planning of primary forest roads      1
4788 tajnik      1
4789 taksacijski elementi      1
4790 taksonomija      1
4791 taktičko planiranje primarnih šumskih prometnica      1
4792 taloženje      1
4793 tanini      1
4794 tanka oblovina      1
4795 taper      1
4796 tarife      1
4797 tariffs      1
4798 tarifni niz      1
4799 Tarsenomidae      2
4800 tartufi      1
4801 tasty      1
4802 Tašmajdan Park      1
4803 taxonomic and phytogeographical analysis      1
4804 taxonomy      1
4805 Taxus baccata L.      2
4806 te meljnica      1
4807 TE Plomin 2      2
4808 Technical Committee 55      1
4809 technical features      1
4810 technical roundwood from trunk and tree top      1
4811 technological process capability and stability      1
4812 tectonic dolines      1
4813 tečajni debljinski prirast stabala      1
4814 tečajni volumni prirast      1
4815 tehnical-camouflage methods      1
4816 tehnicizam      1
4817 tehnička oblovina iz debla i krošnje stabla      1
4818 tehnička svojstva      1
4819 tehničke značajke      1
4820 Tehnički odbor 55      1
4821 tehničko-kamuflažne metode      1
4822 tehnologija i tehnika      1
4823 tehnologija podučavanja      1
4824 tekstura      3
4825 tekstura tla      1
4826 tektonske udoline      1
4827 telemetrijsko praćenje      1
4828 Telemetry      1
4829 telemorph      1
4830 temeljnica      2
4831 temperatura      2
4832 temperature      2
4833 temperature tla      1
4834 temperature za pokretanje vegetacije      1
4835 ten - year increment      1
4836 tending      5
4837 tendon method      1
4838 Tenthredinidae      2
4839 teorija lovstva.      1
4840 tercijar      1
4841 tercijarna      2
4842 tercijarni porast      1
4843 tercijarni relikt      1
4844 terebinth tree      1
4845 termički modificirano drvo      1
4846 terpenes      1
4847 terpeni      1
4848 tertiary      1
4849 Tertiary relict      1
4850 Test citotoksičnosti      1
4851 test field      1
4852 test polusrodnika      1
4853 test potomstava      1
4854 test provenijencija      2
4855 testing      2
4856 teški metali      2
4857 tetrijeb (Tetrao urogallus)      1
4858 textbook      1
4859 texture      3
4860 težina i volumen drva      2
4861 težina i volumen lišća      2
4862 težine 100 češera i 1000 sjemenki      1
4863 težišna metoda      1
4864 težište      1
4865 težište odjela — odsjeka      1
4866 Thanasimus      1
4867 Thaumetopoea pityocampa      3
4868 the actual average distance of attraction      1
4869 the Adriatic region      1
4870 the area of Kaštela      1
4871 the asymmetry and flatness coefficients asortiment structure      1
4872 the asymmetry coefficient and the flatness coefficient      1
4873 the Atlas Mountains      1
4874 the average geometrical attraction distance      1
4875 the Balkans           1
4876 the border of total dieback zone      1
4877 the brown bear      1
4878 the center of gravity      1
4879 the comparison of the conditions in 2009      1
4880 the economy      1
4881 the factor for horizontal bypassing.      1
4882 the Fibonacci series      1
4883 the flow of the torrent Suvava      1
4884 the Forest Administration Senj                1
4885 the Golden section      1
4886 the gravity centered method      1
4887 the Haloze region.      1
4888 the horse-chestnut miner      1
4889 the hunting share of the exhibition      1
4890 the impact of felling site edges and exposition to the success of afforestation      1
4891 the Indian grey mongoose (Herpestes javanicus auropunctatus)      1
4892 the island of Mljet      1
4893 the island of Plavnik      1
4894 the Island of Vrgada and Its Islets      1
4895 the Middle Ages      1
4896 the Millennium Exhibition of the Hungarian Monarchy 1896      1
4897 the North Adriatic area      1
4898 the parameters of the calibration equations      1
4899 the park surrounding the Faculty of Forestry and the Faculty of Agriculture      1
4900 the point of proftability (break-even point).      1
4901 The Republic of Croatia      1
4902 the Senj county hunting club      1
4903 the spring and summer      1
4904 the surface flow off      1
4905 the tetrazole method      1
4906 the transitional probability matrix      1
4907 the USA      1
4908 theory of hunting      1
4909 therapeutical herbs and aromatic plants      1
4910 Theysohn®      2
4911 thinning      3
4912 thinning of hard-broadleaved stands      1
4913 threatens      1
4914 Thurn-Taxis.      2
4915 tick      1
4916 Tijat      2
4917 Tilia spp.      2
4918 Tilio-Taxetum      1
4919 timber assortment tables      1
4920 timber extraction      2
4921 timber extraction system      1
4922 timber extraction systems      1
4923 timber quality      1
4924 Timber regulation      1
4925 timber skidding      1
4926 Timber trade      1
4927 timber volume      2
4928 Timberjack 1070      2
4929 Timberjack 1270B      4
4930 time management      1
4931 time of flowering      2
4932 time series      2
4933 time standard      1
4934 time study      2
4935 tip staništa      2
4936 tip tla      1
4937 tipovi goriva      2
4938 tipovi sadnje      1
4939 Tischeria ekebladella      2
4940 Tisućljetna izložba Ugarskog kraljevstva 1896.      1
4941 tjelesna masa      1
4942 Tjelesna težina lanadi na leglu      1
4943 tjelesne težine      1
4944 tlo      8
4945 točka pokrića.      1
4946 točnost klasifikacije      1
4947 točnost određivanja položaja      1
4948 tokovi ugljika      1
4949 Tomicus destruens      2
4950 toplinski tretman (HT)      1
4951 topola      3
4952 topole      2
4953 TOPSIS      1
4954 total and stocked area      1
4955 total forest reserve      1
4956 total nitrogen and carbon      1
4957 tourism      2
4958 tourist      1
4959 town of Omiš      1
4960 Trachyandesite      1
4961 tractor PTO torque      1
4962 Trade Mark      2
4963 tradicijska arhitektura      1
4964 traditional architecture      1
4965 trahiandeziti      1
4966 training      1
4967 trajanje razvojnih stadija      1
4968 trajna pokusna ploha      1
4969 trajni pokusi      1
4970 trajni rast      1
4971 traktori      2
4972 traktori Steyr      1
4973 traktorska vlaka      1
4974 traktorski put      1
4975 Tramontana and Punta Križa on the island of Cres      1
4976 Tramontana i Punta Križa na otoku Cresu      1
4977 Transboundary      1
4978 transformacija      2
4979 transformation      1
4980 transformiranje      1
4981 transition time      3
4982 transormation      1
4983 transplanted plants      1
4984 Transport      2
4985 transversal clearance radius      1
4986 trap tree      1
4987 trava      1
4988 trave      1
4989 travnjak      1
4990 Perdix%20perdix%20L. STYLE="text-decoration:none">trčka Perdix perdix L.      1
4991 treatment      2
4992 tree analysis      1
4993 tree damage      1
4994 tree damages      1
4995 tree decline      1
4996 tree pests and pathogens      1
4997 tree stem diameter changes      1
4998 tree-crown area      1
4999 trees      4
5000 trend of density decrease      1
5001 trend opadanja gustoće drva      2
5002 Trendovi      1
5003 Trends      1
5004 tretiranje<